Social Media

ZERO WASTE VS. LOW IMPACTThe interest in a zero waste lifestyle has increased over the past year. For an incredible amount. It's one of the trends that I'm very happy with, because when I see people bringing their own bags, refusing straws or leaving the coffee shop with their own cup, I only feel joy. We got our planet into critical conditions and I am pleased that we're taking small steps to correct it.

When looking for more about the term "zero waste" it's difficult not to fall into a small black hole that completely absorbs you. When you type this term in the search bar, you'll surely find Lauren Singer, who lives in New York, leads two companies, and the waste she's produced in five years fits into one jar. She's not the only one – you'll find dozens of people who have managed to reduce their waste to almost a zero, who have everything from sustainable materials, beautiful clean bathrooms, wardrobes, kitchen cabinets.

And although zero waste is exciting and interesting at the beginning, it can turn into stressful over time. There are many ways to shop without packaging and how to avoid unnecessary plastic, but we're still living in a society where this cheap material is a matter of course.

That's why many people choose low impact movement.
Zero waste – which literally means "zero waste" – represents a lifestyle that (as the name suggests) focuses on not generating any waste. It follows five basic rules – refuse what you don't need, reduce what you use, reuse what you have, recycle what you can recycle, and compost the rest. The point is that no waste is generated when following these principles, and thus no waste is going to the landfill.

Therefore, a zero waste lifestyle is often associated with the use of materials other than plastic. I wrote in this article already that plastic can only be recycled once, at most twice, and in many cases it can't be recycled at all because it contains other materials, it's too small, thin and so on. Its extraction creates a huge burden on the environment; as well as its processing. That's why many who follow this lifestyle choose other materials – such as wood or bamboo, which are a natural renewable resource, and in nature they decompose, paper or cardboard, which is also degradable, glass and metal that can be recycled and their qualities won't get lost, or natural textiles such as cotton or linen. If products from these materials are destroyed, broken or no longer functioning, they won't go to a landfil.
Low impact movement was created by Immy Lucas, who runs a YouTube channel and blog as Sustainably Vegan. It also focuses on reducing waste and using more sustainable materials, but it's a bit more free. For zero waste, the goal is clear – zero waste; but low impact (meaning on the environment) doesn't forbid creating no rubbish. It's not so strict. That's why many people go low impact.

Again, this doesn't mean that they are no longer interested in the environment and sustainability. But zero waste can be quite overwhelming, and even repulsive, as many perceive every use of plastic as a failure and call the person a hypocrite because they say they live zero waste, yet throw away something into the bin. There're things or products that don't exist in a zero waste version – from mobile phones and laptops that contain plastic to snacks that you simply cannot buy without packaging.


At the moment, I myself identify more with low impact; even if I continue to write about zero waste. First, because the term "low impact" is not recognized by many people, but mainly because a zero waste lifestyle is a clear goal for me. But, for me zero waste was very overwhelming at first, and I had the feeling that I could never buy anything wrapped up in plastic again. I still buy items in the packaging – cheese, yoghurt, tofu, snack bars and so on. I'm looking for alternatives, shopping in package free stores, I buy fruits and vegetables in my own bags. I do everything I can – what I can do in my current situation.

Therefore, if zero waste discourages you precisely because it seems very strict, try a low impact.


Záujem o bezodpadový životný štýl v posledom roku vzrástol. O neuveriteľné množstvo. Je to jeden z trendov, ktorý ma veľmi teší, lebo keď vidím, ako si ľudia nosia vlastné tašky, odmietajú slamky alebo z kaviarne odchádzajú s vlastným pohárom, cítim iba šťastie. Našu planétu sme dostali do kritických podmienok a teší ma, že robíme malé kroky k náprave.

Pri hľadaní viac o termíne "zero waste" je ťažké nespadnúť do menšej čiernej diery, ktorá človeka úplne pohltí. Keď si tento pojem naťukáte do vyhľadávača, medzi prvými výsledkami nájdete Lauren Singer, ktorá žije v New Yorku, vedie dve spoločnosti a odpad, ktorý vyprodukovala za päť rokov, sa zmestí do jedného zaváraninového pohára. Nie je jediná – nájdete desiatky ľudí, ktorí dokázali zredukovať svoj odpad takmer na nulu, ktorí majú všetko z udržateľných materiálov, krásne čisté kúpeľne, šatníky, skrinky v kuchyni.

A hoci je zero waste zo začiatku vzrušujúci a zaujímavý, po čase sa môže zmeniť na stresujúci. Možností, ako nakupovať bez obalu a ako sa vyhnúť zbytočnému plastu je mnoho, no stále žijeme v spoločnosti, kde je tento lacný materiál absolútnou samozrejmosťou.

Pre mnohých ľudí je preto ideálnym riešením low impact movement.
Zero waste – v doslovnom preklad nulový odpad – predstavuje životný štýl, ktorý (ako už vyplýva z názvu) sa sústredí na nevytváranie žiadneho odpadu. Riadi sa piatimi základnými pravidlami – odmietaj, čo nepotrebuješ, redukuj, čo používaš, znovu používaj to, čo máš, recykluj, čo sa recyklovať dá, a zvyšok kompostuj. Zmyslom je to, že pri nasledovaní týchto zásad nevznikne žiaden odpad, a teda nič nesmeruje na skládku.

Bezodpadový životný štýl sa preto často spája s používaním iných materiálov ako je plast. Už v tomto článku som vám písala o tom, že plast je možné zrecyklovať len raz, najviac dvakrát, a v mnohých prípadoch sa ani recyklovať nedá, pretože obsahuje prímesy, iné materiály, je príliš malý, tenký a podobne. Jeho ťažba vytvára obrovskú záťaž na životné prostredie; rovnako ako jeho spracovanie. Preto mnohí, ktorí tento životný štýl nasledujú, volia iné materiály – ako je drevo alebo bambus, ktoré sú prírodný obnoviteľný zdroj a v prírode sa samé rozložia, papier či kartón, ktoré sú tiež rozložiteľné, sklo a kov, ktoré je možné dookola recyklovať a nestratí sa ich kvalita, či prírodné textílie ako je bavlna alebo ľan. Ak sa výrobky z týchto materiálov zničia, pokazia alebo už neplnia svoju funkciu, neskončia na skládke.
Low impact movement založila Immy Lucas, ktorá vedie svoj kanál na YouTube a blog pod menom Sustainably Vegan. Tiež sa sústredí na redukciu odpadu a používanie udržateľnejších materiálov, no je trochu voľnejší. Pre zero waste je cieľ jasný – nulový odpad; no low impact (teda malý vplyv – na životné prostredie) nezakazuje vytváranie akéhokoľvek smetia. Nie je taký striktný a prísny.  Preto mnoho ľudí prechádza na low impact.

Opäť – neznamená to to, že sa už nezaujímajú o životné prostredie a kašlú na udržateľnosť. No zero waste dokáže byť dosť ohromujúci, a dokonca až odpudzujúci, keďže mnohí vnímajú každé používanie plastu ako zlyhanie a osobu označia za pokrytca, lebo o sebe hovorí, že žije bezodpadovo, a predsa niečo hodil do koša. Sú totižto veci alebo výrobky, ktoré v bezodpadovej verzii neexistujú – od mobilov a notebookov, ktoré obsahujú plast, až po obľúbené maškrty, ktoré bez obalu jednoducho nekúpite.


Ja sama sa momentálne viac stotožňujem s low impact; aj keď budem naďalej písať o zero waste. Jednak preto, lebo pojem "low impact" veľa ľudí nepozná, no hlavne preto, lebo bezodpadový životný štýl je pre mňa jednoznačný cieľ. No aj pre mňa bol zero waste spočiatku veľmi ohromujúci a mala som pocit, že si už nikdy nemôžem kúpiť nič zabalené v plaste. Dodnes kupujem veci v obale – syr, jogurty, tofu, datľové tyčinky a podobne. Hľadám alternatívy, nakupujem v bezobalových obchodoch, kupujem ovocie a zeleninu do vlastných vreciek. Robím všetko, čo môžem – čo sa v mojich aktuálnych pomeroch dá.

Preto ak vás zero waste odrádza práve preto, že sa zdá byť veľmi prísny, skúste low impact.

6 comments

 1. Vážne som o low impact nevedela. V takomto prípade, snažím sa kazka deň o low impact. Hoci kupujeme plastové fľaše, len malé - z automatu, ktoré využívame viackrát ako raz. Balené vody nekupujeme, pretože máme soda stream. Triedime odpad, aj keď moja mama má k tomu isté výhrady. Minule sme sa spýtali v obchode, či nemajú drevené zubné kefky a predavačka nás zhučala, že je to nehygienické :D asi toľko o mojom snažení sa niečo zmeniť. :-)

  ReplyDelete
 2. Je to zajímavé téma, ale spíš mi to přijde jako trend. Já se tohle snažím dělat dlouho i v době kdy tohle "zero waste" nebylo trendem. Ale nedodržuji vše. Obdivuju lidi, kteří dokáží mít minimum odpadu, ale pro mě by to byl časem asi spíš stres.

  ReplyDelete
 3. Nevím, tady je to asi o názoru, ale přijde mi to jako zytečné. Nebo spíše třeba pro lidi, kteří nepochopí ten "vnitřní" smysl zero waste - není to jen nulový odpad, ale celkově cesta k používání znovuvyužitelných zdrojů. A pokud existují lidé následující zero waste a zároveň odsuzují ty, kteří stále kupují plast, tak jsou spíše hloupí, než že by sledovali ten zero waste. Vždyt všude se píše, že je to dlouhý proces a myslím, že by se tak dál měl šířit. Ale rozhodně je to zajímavý článek, vím něco nového. :)

  ReplyDelete
 4. Hm, ľuďom by prvorade trebalo aj vysvetliť, že prejsť na zníženie odpadu neznamená naraz vyhodiť všetko plastové, lebo je to plast. Väčšina vecí sa dá veľmi dobre využiť, len treba trochu prejsť pinterest či blogy aby našli veciam využitie.

  S LÁSKOU, TORILINKA 💕/ @Torilinka

  ReplyDelete
 5. Krásný článek :-) ne že bych byla k tomuto stylu života zcela lhostejná, ale asi nejsem zrovna z těch kteří takhle zvládnou žít, ale je pravda, že se snažím si nějaké věci navyknout :-) nosím si vlastní láhev s vodou a snažím se nekupovat si plastová balení, odličuji se raději vlhkým ručníkem než-li tampónky, ty jsem omezila na minimum ale je pravda, že jsou to spíše takové malé drobnosti.

  TIPY NA JARNÍ A LETNÍ VŮNĚ Z ESHOPU ELNINO

  ReplyDelete
 6. Keďže som v tejto téme úplný začiatočník, o low impact počujem prvýkrát, čo je v mojom prípade naozaj divné. Snažím sa malými krôčikmi posúvať vpred a práve ty si môj poháňač a motivátor. Niekedy je mi však veľmi smutno z toho, ako sa k tomu niektorí mladí stavajú. Skoro všetko im je ukradnuté a za jeden deň vyprodukujú toľko odpadu, ako pomaly za týždeň. Oboznámila som s touto témou aj moju kamarátku, ktorá ma však namiesto podpory a pochopenia hneď vysmiala a podotkla, že niečo také je nemožné. Ak sa nachádzame v určitej skupine ľudí, je niekedy ozaj ťažké neprodukovať tak veľké množstvo odpadu...
  Študujem na zdravotníckej škole a ani nechci vedieť, aké množstvá odpadu sa DENNE vyprodukujú :/
  NORALIC

  ReplyDelete

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.