Social MediaI have always been planning and preparing most blog changes for a very long time. Again and again I thought about the pros and cons, I wondered if it makes any sense at all, I played with that whole idea for a few weeks.

This change came spontaneously. I have been looking for a new alternative how to write articles in both Slovak and English (until now, the main text of the post was in Slovak and English version appeared after hovering over a paragraph). And after a fairly short research, a quick consultation with Romana and Veronica, I have come to a conclusion – which you are seeing now.

Three blogs.

And I am not deleting A STYLISH BEE – at least not yet. I would be very sorry, and I would not like to lose all the articles and your beautiful and encouraging comments. Well, I will not post anything to this blog anymore.

BEE A CHANGE. Two blogs – in two languages, but with the same content. This way foreign visitors will have the opportunity to read the posts without limiting Slovak readers.

The reason for change of the name of the blog is fairly simple – A STYLISH BEE no longer represented who I am. When I moved from the name Beelievin to ASB, I wanted to do more fashion posts, but later I realized it was not a topic for me. And as you could read in this post, I've recently decided to make a few changes in my life – and that's how BEE A CHANGE was born.

I hope that you will get used to this little change, too – and you will be at least half as excited about it as I am.


Väčšinu blogových zmien plánujem a pripravujem veľmi dlho. Dookola premýšľam nad dôvodmi za a proti, zvažujem, či to má vôbec nejaký zmysel, hrám sa s celou tou myšlienkou niekoľko týždňov.

Táto zmena prišla celkom spontánne. Hľadala som novú alternatívu, ako písať články aj v slovenčine, aj v angličtine (keďže doteraz bol text príspevku v slovenskom jazyku a anglická verzia sa zobrazila až po ukázaní na istý odsek). A po pomerne krátkom hľadaní, rýchlej konzultácii s Romanou a Veronikou som dospela k záveru – ktorý aj teraz vidíte.

Tri blogy.

A STYLISH BEE nemažem – aspoň zatiaľ nie. Bolo by mi to veľmi ľúto, a nerada by som prišla o všetky články a vaše krásne a povzbudivé komentáre. No na tento blog už nebudem nič pridávať.

BEE A CHANGE. Dva blogy – v dvoch jazykoch, ale s rovnakým obsahom. Takto budú mať aj zahraniční návštevníci možnosť začítať sa do príspevkov bez toho, aby to vás nejako obmedzovalo – a myslím, že niektorí z vás aj ocenia to, že na slovenskej verzii blogu už bude všetko iba po slovensky.

Dôvod zmeny názvu blogu je pomerne jednoduchý – A STYLISH BEE už nevystihovalo to, kto som. Keď som od názvu Beelievin prešla k ASB, chcela som sa viac venovať aj móde, no neskôr mi došlo, že to nie je téma pre mňa. A ako ste si už v tomto príspevku mohli prečítať, vo svojom živote som sa nedávno rozhodla urobiť viacero zmien – a tak vznikol názov BEE A CHANGE.

Ja pevne dúfam, že si na túto drobnú zmenu aj vy rýchlo zvyknete – a budete z nej aspoň z polovice nadšení ako ja.

Monday, June 25, 2018

BEE A CHANGEI have always been planning and preparing most blog changes for a very long time. Again and again I thought about the pros and cons, I wondered if it makes any sense at all, I played with that whole idea for a few weeks.

This change came spontaneously. I have been looking for a new alternative how to write articles in both Slovak and English (until now, the main text of the post was in Slovak and English version appeared after hovering over a paragraph). And after a fairly short research, a quick consultation with Romana and Veronica, I have come to a conclusion – which you are seeing now.

Three blogs.

And I am not deleting A STYLISH BEE – at least not yet. I would be very sorry, and I would not like to lose all the articles and your beautiful and encouraging comments. Well, I will not post anything to this blog anymore.

BEE A CHANGE. Two blogs – in two languages, but with the same content. This way foreign visitors will have the opportunity to read the posts without limiting Slovak readers.

The reason for change of the name of the blog is fairly simple – A STYLISH BEE no longer represented who I am. When I moved from the name Beelievin to ASB, I wanted to do more fashion posts, but later I realized it was not a topic for me. And as you could read in this post, I've recently decided to make a few changes in my life – and that's how BEE A CHANGE was born.

I hope that you will get used to this little change, too – and you will be at least half as excited about it as I am.


Väčšinu blogových zmien plánujem a pripravujem veľmi dlho. Dookola premýšľam nad dôvodmi za a proti, zvažujem, či to má vôbec nejaký zmysel, hrám sa s celou tou myšlienkou niekoľko týždňov.

Táto zmena prišla celkom spontánne. Hľadala som novú alternatívu, ako písať články aj v slovenčine, aj v angličtine (keďže doteraz bol text príspevku v slovenskom jazyku a anglická verzia sa zobrazila až po ukázaní na istý odsek). A po pomerne krátkom hľadaní, rýchlej konzultácii s Romanou a Veronikou som dospela k záveru – ktorý aj teraz vidíte.

Tri blogy.

A STYLISH BEE nemažem – aspoň zatiaľ nie. Bolo by mi to veľmi ľúto, a nerada by som prišla o všetky články a vaše krásne a povzbudivé komentáre. No na tento blog už nebudem nič pridávať.

BEE A CHANGE. Dva blogy – v dvoch jazykoch, ale s rovnakým obsahom. Takto budú mať aj zahraniční návštevníci možnosť začítať sa do príspevkov bez toho, aby to vás nejako obmedzovalo – a myslím, že niektorí z vás aj ocenia to, že na slovenskej verzii blogu už bude všetko iba po slovensky.

Dôvod zmeny názvu blogu je pomerne jednoduchý – A STYLISH BEE už nevystihovalo to, kto som. Keď som od názvu Beelievin prešla k ASB, chcela som sa viac venovať aj móde, no neskôr mi došlo, že to nie je téma pre mňa. A ako ste si už v tomto príspevku mohli prečítať, vo svojom živote som sa nedávno rozhodla urobiť viacero zmien – a tak vznikol názov BEE A CHANGE.

Ja pevne dúfam, že si na túto drobnú zmenu aj vy rýchlo zvyknete – a budete z nej aspoň z polovice nadšení ako ja.

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.