Social MediaI have gotten very passionate about a zero waste lifestyle, minimalism and veganism in recent weeks. Probably every area of my life has changed in this direction – from where and what I buy, to who I'm watching on social media.

In the Important article I said that this blog is a place where I will document my journey through these changes and where will I share my tips. And I'm happy to see where the blog is going, because when I was thinking if it made any sense to completely transform the place I've been building for years, I wouldn't even dream I'll love Bee A Change even more than A Stylish Bee. I finally found myself in the blogging world and once again I found love in writing articles. I'm exited about these three topics and  you can't imagine how happy I am that you are interested, too.

But I'm definitely not perfect. I'm not a minimalist, I'm not a picture-perfect vegan and I do not live without producing any waste.

The main reason I'm writing this post is that although this blog has only fifteen articles, I do not want you to think I'm an expert. Because I am not. Even half a year ago I wasn't as interested in these topics as I am today.

I'm not a minimalist, because I still own dozens of things that I definitely do not need according to a definition of this lifestyle. But I'm a person who bought these things, and I can't just throw them in the rubbish. I still have five gray shirts because I can't decide which I should give up because I wear them all. I have three different notebooks, but I also write in them. And we have a full drawer of stationery that someone else would throw away immediately, but I just do not have a heart for it, and I'd rather get rid of it after I it's not working anymore.

Even veganism is a long journey for me. Vegetarianism was a little easier in this aspect, because a piece of meat on a plate is noticeable, but I didn't know myself, in which products milk or eggs are hiding. Plant-based diet suits me well, I like to cook and try or make new recipes. When I have the option, I rather choose a vegan alternative. But there are times when I can't resist. Last week we were at a wedding – and I also had some cake  and cheese. It does not mean that I am going back to animal products, but I do not even consider it a huge mistake I still regret. I'm just a person who wanted a cake during a nice and happy event. So I ate it.

And I still produce waste. And a lot of waste. Every day I try to reduce it, every day I look for alternatives that are better for the environment. But at home we still have dozens of things that are in a plastic wrap or made of plastic, in a basic supermarket you can buy only fruit and vegetables, maybe bread without a packaging. And although we have an amazing zero waste store in Bratislava, they do not have everything. There are days when I'm suddenly hungry at school, or I'm craving my favorite date-cocoa bar. When I took a train a few days back from Prešov to Bratislava, I forgot my stainless steel bottle at home and I could not go without water for a six-hour train trip – so I bought it. In a plastic bottle. I felt bad, because I could have remembered I'd need my bottle later, but again – I'm just a human.


I'm not perfect – and I do not even want it to look like I am. I'm still making mistakes. But I'm learning from them. I'm trying. Because I know it's worth it.

I, too, feel the pressure on myself. From everywhere I see the importance of reducing waste and rejecting plastics. This pressure gets bigger because I'm trying to write a blog about zero waste. But one post full of facts doesn't mean I'm a professional.

But if I can forgive myself minor mistakes, you can forgive yourself, too. Forgetting to ask for a drink without a straw will not kill hundreds of turtles. Much more important is that during the next meeting with a friend you will remember and get a drink without it. Every effort counts.


Život bez odpadu, minimalizmus a vegánstvo ma v posledných týždňoch veľmi nadchlo. Asi každá oblasť môjho života sa v tomto smere zmenila – od toho, kde a čo nakupujem, až po to, koho sledujem na sociálnych sieťach.

oznamovacom článku som hovorila, že tento blog má byť miestom, kde budem dokumentovať moju cestu týmito zmenami a kde sa budem deliť o moje tipy. A som veľmi rada, kam blog speje, lebo keď som po večeroch premýšľala, či má vôbec zmysel kompletne pretransformovať miesto, ktoré som roky budovala, ani vo sne by mi nenapadlo, že Bee A Change budem milovať ešte viac ako A Stylish Bee. Konečne som sa v blogovom svete opäť našla a opäť som našla lásku v písaní článkov. Tieto tri témy ma nesmierne bavia a ani si neviete predstaviť, ako ma teší, že sa o nich zaujímate aj vy.

No nie som dokonalá. Nie som ani minimalistka, nie som ani ukážková vegánka a ani nežijem bez produkovania akéhokoľvek odpadu.

Hlavný dôvod, prečo píšem tento príspevok, je ten, že hoci má tento blog zatiaľ len pätnásť článkov, nechcem, aby ste mali dojem, že som expertka. Lebo nie som. Pol roka dozadu som sa o tieto témy ani náhodou nezaujímala tak, ako dnes.

Nie som minimalistka, pretože ešte stále vlastním desiatky vecí, ktoré k podľa definície tohto životného štýlu určite nepotrebujem. Ale som človek, ktorý si tieto veci pred časom kúpil, a je mi ľúto hodiť ich do koša. Stále mám päť sivých tričiek, lebo sa neviem rozhodnúť, ktorého by som sa mala vzdať, pretože ich nosím všetky. Mám tri rôzne zápisníky, ale tiež píšem do všetkých troch. A máme plnú zásuvku farbičiek, fixiek a podobných písacích potrieb, ktoré by niekto iný okamžite vyhodil, ale ja na to proste nemám srdce, a radšej sa pier zbavujem až po tom, čo dopíšu.

Aj vegánstvo je pre mňa dlhá cesta. Vegetariánstvo bolo v tomto ohľade trochu jednoduchšie, pretože kus mäsa na tanieri neprehliadnete, ale ja sama som nevedela, v koľkých produktoch sa ukrýva mlieko alebo vajcia. Rastlinná strava mi vyhovuje, veľmi rada varím a skúšam alebo vymýšľam nové recepty. Keď mám možnosť, radšej si vyberiem vegánsku verziu. Ale sú chvíle, kedy neviem odolať. Minulý týždeň sme boli na svadbe – a mala som aj koláče, aj syr. Neznamená to, že sa vraciam k živočíšnym produktom, ale ani to nepovažujem za obrovskú chybu, ktorú by som doteraz ľutovala. Som len človek, ktorý mal počas príjemnej a veselej udalosti chuť na koláč. Tak som ho proste zjedla.

A stále produkujem odpad. A dosť veľa odpadu. Každý deň sa snažím jeho množstvo znižovať, každý deň hľadám alternatívy, ktoré sú lepšie pre životné prostredie. Ale doma máme ešte desiatky vecí, ktoré sú v plastovom obale alebo sú z plastu vyrobené, v bežnom supermarkete bez obalu kúpite asi tak len ovocie a zeleninu, možno pečivo. A hoci v Bratislave máme úžasný zero waste obchodík, všetko tam nemajú. Sú dni, kedy som v škole zrazu hladná alebo mám chuť na moju obľúbenú ďatľovo-kakaovú tyčinku. Keď som pár dní dozadu išla vlakom z Prešova do Bratislavy, doma som si zabudla svoju nerezovú fľašu a na šesťhodinovú cestu vlakom som nemohla ísť bez vody – preto som si ju kúpila. V plastovej fľaši. Jasné, že ma to mrzelo, pretože mi mohlo skôr napadnúť, že svoju fľašu budem neskôr potrebovať, ale opäť – som len človek.


Nie som perfektná – a ani nechcem, aby to tak vyzeralo. Stále robím chyby. Ale učím sa na nich. Snažím sa. Pretože viem, že to má cenu.

Aj ja na sebe cítim nátlak. Z každej strany vidím, aké je dôležité redukovať odpad a odmietať plasty. Tento nátlak je o to väčší, keď sa snažím viesť blog venovaný práve zero waste. Ale jeden článok plný faktov neznamená, že som neomylná profesionálka.

Ale ak si drobné chyby viem odpustiť ja, viete si ich odpustiť i vy. To, že si zabudnete poprosiť nápoj bez slamky nezabije stovky korytnačiek. Oveľa viac dôležité je to, že si pri ďalšom posedení s kamarátkou spomeniete a nápoj vám už so slamkou neprinesú. Každá snaha sa totiž počíta.

Friday, August 24, 2018

I'M NOT PERFECTI have gotten very passionate about a zero waste lifestyle, minimalism and veganism in recent weeks. Probably every area of my life has changed in this direction – from where and what I buy, to who I'm watching on social media.

In the Important article I said that this blog is a place where I will document my journey through these changes and where will I share my tips. And I'm happy to see where the blog is going, because when I was thinking if it made any sense to completely transform the place I've been building for years, I wouldn't even dream I'll love Bee A Change even more than A Stylish Bee. I finally found myself in the blogging world and once again I found love in writing articles. I'm exited about these three topics and  you can't imagine how happy I am that you are interested, too.

But I'm definitely not perfect. I'm not a minimalist, I'm not a picture-perfect vegan and I do not live without producing any waste.

The main reason I'm writing this post is that although this blog has only fifteen articles, I do not want you to think I'm an expert. Because I am not. Even half a year ago I wasn't as interested in these topics as I am today.

I'm not a minimalist, because I still own dozens of things that I definitely do not need according to a definition of this lifestyle. But I'm a person who bought these things, and I can't just throw them in the rubbish. I still have five gray shirts because I can't decide which I should give up because I wear them all. I have three different notebooks, but I also write in them. And we have a full drawer of stationery that someone else would throw away immediately, but I just do not have a heart for it, and I'd rather get rid of it after I it's not working anymore.

Even veganism is a long journey for me. Vegetarianism was a little easier in this aspect, because a piece of meat on a plate is noticeable, but I didn't know myself, in which products milk or eggs are hiding. Plant-based diet suits me well, I like to cook and try or make new recipes. When I have the option, I rather choose a vegan alternative. But there are times when I can't resist. Last week we were at a wedding – and I also had some cake  and cheese. It does not mean that I am going back to animal products, but I do not even consider it a huge mistake I still regret. I'm just a person who wanted a cake during a nice and happy event. So I ate it.

And I still produce waste. And a lot of waste. Every day I try to reduce it, every day I look for alternatives that are better for the environment. But at home we still have dozens of things that are in a plastic wrap or made of plastic, in a basic supermarket you can buy only fruit and vegetables, maybe bread without a packaging. And although we have an amazing zero waste store in Bratislava, they do not have everything. There are days when I'm suddenly hungry at school, or I'm craving my favorite date-cocoa bar. When I took a train a few days back from Prešov to Bratislava, I forgot my stainless steel bottle at home and I could not go without water for a six-hour train trip – so I bought it. In a plastic bottle. I felt bad, because I could have remembered I'd need my bottle later, but again – I'm just a human.


I'm not perfect – and I do not even want it to look like I am. I'm still making mistakes. But I'm learning from them. I'm trying. Because I know it's worth it.

I, too, feel the pressure on myself. From everywhere I see the importance of reducing waste and rejecting plastics. This pressure gets bigger because I'm trying to write a blog about zero waste. But one post full of facts doesn't mean I'm a professional.

But if I can forgive myself minor mistakes, you can forgive yourself, too. Forgetting to ask for a drink without a straw will not kill hundreds of turtles. Much more important is that during the next meeting with a friend you will remember and get a drink without it. Every effort counts.


Život bez odpadu, minimalizmus a vegánstvo ma v posledných týždňoch veľmi nadchlo. Asi každá oblasť môjho života sa v tomto smere zmenila – od toho, kde a čo nakupujem, až po to, koho sledujem na sociálnych sieťach.

oznamovacom článku som hovorila, že tento blog má byť miestom, kde budem dokumentovať moju cestu týmito zmenami a kde sa budem deliť o moje tipy. A som veľmi rada, kam blog speje, lebo keď som po večeroch premýšľala, či má vôbec zmysel kompletne pretransformovať miesto, ktoré som roky budovala, ani vo sne by mi nenapadlo, že Bee A Change budem milovať ešte viac ako A Stylish Bee. Konečne som sa v blogovom svete opäť našla a opäť som našla lásku v písaní článkov. Tieto tri témy ma nesmierne bavia a ani si neviete predstaviť, ako ma teší, že sa o nich zaujímate aj vy.

No nie som dokonalá. Nie som ani minimalistka, nie som ani ukážková vegánka a ani nežijem bez produkovania akéhokoľvek odpadu.

Hlavný dôvod, prečo píšem tento príspevok, je ten, že hoci má tento blog zatiaľ len pätnásť článkov, nechcem, aby ste mali dojem, že som expertka. Lebo nie som. Pol roka dozadu som sa o tieto témy ani náhodou nezaujímala tak, ako dnes.

Nie som minimalistka, pretože ešte stále vlastním desiatky vecí, ktoré k podľa definície tohto životného štýlu určite nepotrebujem. Ale som človek, ktorý si tieto veci pred časom kúpil, a je mi ľúto hodiť ich do koša. Stále mám päť sivých tričiek, lebo sa neviem rozhodnúť, ktorého by som sa mala vzdať, pretože ich nosím všetky. Mám tri rôzne zápisníky, ale tiež píšem do všetkých troch. A máme plnú zásuvku farbičiek, fixiek a podobných písacích potrieb, ktoré by niekto iný okamžite vyhodil, ale ja na to proste nemám srdce, a radšej sa pier zbavujem až po tom, čo dopíšu.

Aj vegánstvo je pre mňa dlhá cesta. Vegetariánstvo bolo v tomto ohľade trochu jednoduchšie, pretože kus mäsa na tanieri neprehliadnete, ale ja sama som nevedela, v koľkých produktoch sa ukrýva mlieko alebo vajcia. Rastlinná strava mi vyhovuje, veľmi rada varím a skúšam alebo vymýšľam nové recepty. Keď mám možnosť, radšej si vyberiem vegánsku verziu. Ale sú chvíle, kedy neviem odolať. Minulý týždeň sme boli na svadbe – a mala som aj koláče, aj syr. Neznamená to, že sa vraciam k živočíšnym produktom, ale ani to nepovažujem za obrovskú chybu, ktorú by som doteraz ľutovala. Som len človek, ktorý mal počas príjemnej a veselej udalosti chuť na koláč. Tak som ho proste zjedla.

A stále produkujem odpad. A dosť veľa odpadu. Každý deň sa snažím jeho množstvo znižovať, každý deň hľadám alternatívy, ktoré sú lepšie pre životné prostredie. Ale doma máme ešte desiatky vecí, ktoré sú v plastovom obale alebo sú z plastu vyrobené, v bežnom supermarkete bez obalu kúpite asi tak len ovocie a zeleninu, možno pečivo. A hoci v Bratislave máme úžasný zero waste obchodík, všetko tam nemajú. Sú dni, kedy som v škole zrazu hladná alebo mám chuť na moju obľúbenú ďatľovo-kakaovú tyčinku. Keď som pár dní dozadu išla vlakom z Prešova do Bratislavy, doma som si zabudla svoju nerezovú fľašu a na šesťhodinovú cestu vlakom som nemohla ísť bez vody – preto som si ju kúpila. V plastovej fľaši. Jasné, že ma to mrzelo, pretože mi mohlo skôr napadnúť, že svoju fľašu budem neskôr potrebovať, ale opäť – som len človek.


Nie som perfektná – a ani nechcem, aby to tak vyzeralo. Stále robím chyby. Ale učím sa na nich. Snažím sa. Pretože viem, že to má cenu.

Aj ja na sebe cítim nátlak. Z každej strany vidím, aké je dôležité redukovať odpad a odmietať plasty. Tento nátlak je o to väčší, keď sa snažím viesť blog venovaný práve zero waste. Ale jeden článok plný faktov neznamená, že som neomylná profesionálka.

Ale ak si drobné chyby viem odpustiť ja, viete si ich odpustiť i vy. To, že si zabudnete poprosiť nápoj bez slamky nezabije stovky korytnačiek. Oveľa viac dôležité je to, že si pri ďalšom posedení s kamarátkou spomeniete a nápoj vám už so slamkou neprinesú. Každá snaha sa totiž počíta.


There are two articles published on this blog that are focused on vegetarianism – my update after three years and a post dedicated to meat industry. Your positive comments made me very happy, but again I came across one sentence that I see quite a lot also on Instagram or in rea life.

When I tell people that I don't eat meat and fish, I almost always hear the same thing – "I also tried it, but I didn't stick with it, because...", and after all different kinds of excuses follows a sentence, that they admire me, and they, too, would like to try it again.

If you have read the post Three Years as a Vegetarian, you know, that this transition was relatively quick and simple for me, and I never came back to eating meat. But during my journey I did have to overcome some obstacles – and that is why I would like to focus today on how to definitively stop eating meat.

Warning – this post is only for those who want to go to vegetarian. I do not persuade or force anybody to do any changes.
Why am I even doing this?

I stopped eating meat after reading one article that was with its subject very similar to mine about the meat industry. Through it I got to another articles like that one – and I was completely horrified about what do people do to these poor animals. I couldn't erase the picture out of my memory; and I couldn't look at a piece of meat on my plate without having all the frightening and sad facts, numbers and photo in my head.

I knew from the beginning why I was doing it. Why I stopped eating meat. And if you also want to go vegetarian, first of all, try to think of a reason why you want to do this change in your life. If it's just because it's a trend now, you will probably never stick with it. Find out more on this topic – in my post you will find many links and sources from which I drew, and where you will find other reasons why you shouldn't eat meat.


Slowly

Not everyone can manage to cut the meat out of their diet from day to day. And it is not only okay; it's totally normal, common and understandable. Most of us have been raised on diet full of meat – and it is not easy to exclude this ingredient. From many, I often hear that they started to miss meat after a few days, so they came back to it. It's a habit like every else. It'll take a while to break it.

Even with small steps, you will get to a long-waited result. If you really want to go vegetarian, but you can not even imagine that you would just say goodbye to some meals, try to take it slowly. Set one day a week – like Monday – when you will not eat meat. Increase the number of non-meat days gradually – add Tuesday, Wednesday, after a few weeks Thursday and Friday.

You can also do this from the other side – cut out certain groups from your diet. First, try to stop eating only beef, later add pork, fish and gradually other categories.

Until you won't have a slightest problem resisting the meat on that day or reject a meat group, you will be able to move to the next step. This will not be too overwhelming and your body will have more time to get used to it.
Again and again

Probably most people who have ever tried vegetarianism did not resist burgers or steaks – and they said to themselves it's useless. But it is important that you do not throw away all your efforts after one minor failure. You unnecessarily put pressure on yourself. To vegetarianism should not rush you the idea that you have not eaten a meat product for eight days – rather than you are doing it for yourself, for your health, and because you don't want to support cruel treatment of animals.


Meatless alternatives?

Don't worry, vegetarian diet doesn't mean eat only carrots and lettuce. If you think of how many meals you eat daily that don't contain any meat, you will surely realize that it is not a small amount. After going vegetarian, your diet will not suddenly become boring – rather it is the exact opposite.

Straight to the point – I have never replaced meat with anything. I don't write down my daily intake of protein, I don't consume any special vitamins. Of course there are certain nutriens that vegetarians have to watch (like iron, calcium, zinc, vitamins B12 and D and omega-3 fatty acids), however, even non-vegetarians should watch their daily intake of these nutriens. I personally think that a varied and balanced diet will provide you with these nutriens and you don't have to worry about their deficiency.


Vegetarianism is not for everyone. We are all different and not everyone is willing to give up meat and meat products. But if you have been thinking about this change for a longer time, but you don't know how to start, I hope these tips helped you.

If you are interested, I will gladly tell you more abot this topis. If you have any particular questions, please, write them down in the comments and I will dedicate a whole post to my answers (you can ask me about anything), and if you want to know more about the ingredients (vitamins, acids, etc.) that are found in meat and fish, and how to easily and without any problems replace them in other foods, I can tell you more about it, too.

In which article would you be interested?


V poslednej dobe som sa až v dvoch článkoch venovala vegetariánstvu – a to v mojom update po troch rokoch a v príspevku venovanému mäsopriemyslu. Vaše pozitívne reakcie ma veľmi potešili, no opäť som sa stretla s jednou vetou, s ktorou prichádzam do styku často aj na Instagrame alebo aj v reálnom živote.

Keď ľuďom poviem, že nejem mäso a ryby, takmer vždy počujem to isté – "aj ja som to skúsila, ale nevydržalo mi to, lebo...", no po výhovorkách rôzneho druhu nasleduje veta, že ma obdivujú, a aj oni by sa k tomu určite chceli vrátiť.

Ak ste ale čítali príspevok tri roky vegetariánstva, viete, že u mňa bol tento prechod pomerne rýchly, jednoduchý, a už som sa k jedeniu mäsa nevrátila. No počas tejto mojej cesty som musela "prekonať" niekoľko prekážok - a preto by som sa dnes chcela venovať práve tomu, ako definitívne prestať jesť mäso.

Upozornenie – tento článok je určený len pre tých, ktorí chcú prejsť na vegetariánstvo. Nikoho nepresviedčam a nenútim k žiadnej zmene.
Prečo to vlastne robím?

Mäso som prestala jesť po prečítaní jedného článku, ktorý bol svojou témou veľmi podobný ako môj o mäsopriemysle. Dostala som sa k ďalším takýmto príspevkom – a bola som úplne zhrozená, čo s týmito úbohými zvieratami robia. Nevedela som z pamäti vymazať ten obraz; a už som sa nevedela pozrieť na kus mäsa na tanieri bez toho, aby sa mi v hlave nevybavovali všetky tie desivé a smutné fakty, čísla a fotografie.

Ja som hneď od začiatku vedela, prečo to robím. Prečo prestávam jesť mäso. A pokiaľ chcete tiež prejsť na vegetariánstvo, skúste sa v prvom rade zamyslieť, prečo chcete túto zmenu v živote vykonať. Ak to bude len preto, že je to teraz trendom, asi sa vám to nikdy nepodarí. Zistíte si o tejto téme viac – v mojom príspevku nájdete kopec odkazov a zdrojov, z ktorých som čerpala, a kde sa dozviete ďalšie dôvody, prečo nejesť mäso.


Pomaly

Nie každému sa podarí zo dňa na deň definitívne vyškrtnúť mäso z jedálnička. A je to nielen v poriadku; je to úplne normálne, bežné a pochopiteľné. Väčšina z nás bola odmalička vedená k mäsovej strave – a zrazu vylúčiť túto zložku nie je jednoduché. Od mnohých často počujem, že im po pár dňoch začalo mäso chýbať, a tak sa k nemu vrátili. Je to zvyk ako každý iný. Chvíľu potrvá, kým ho zlomíte.

Aj malými krokmi dôjdete k vytúženému výsledku. Ak skutočne chcete prejsť na vegetariánstvo, no neviete si ani len predstaviť, že by ste sa len tak rozlúčili s niektorými jedlami, skúste na to ísť pomaly. Určte si jeden deň v týždni – napríklad pondelok -, kedy nebudete jesť mäso. Postupne počet bezmäsitých dní rozširujte – pridajte utorok, stredu, po pár týždňoch štvrtok a piatok.

Poňať to môžete aj z druhej strany – z jedálnička vyškrtávajte isté skupiny. Najprv skúste prestať jesť iba hovädzie mäso, neskôr k tomu pridajte bravčové, ryby a postupne aj ďalšie kategórie.

Až keď nebudete mať čo i len najmenší problém odolať mäsu v daný deň alebo odmietnuť istú mäsovú skupinu, presuňte sa na ďalší stupienok. Takto to nebude príliš ohromujúce a vaše telo bude mať viac času na privyknutie.
Znova a znova

Asi väčšina ľudí, ktorá sa o vegetariánstvo už raz pokúšala, neodolala burgru alebo babkiným rezňom - a povedala si, že už to nemá zmysel. No je dôležité, aby ste nezahadzovali všetko vaše úsilie po jednom menšom zlyhaní. Len zbytočne vytvárate tlak sami na seba. K vegetariánstvu by vás nemala hnať predstava toho, že ste už osem dní nezjedli žiaden mäsový výrobok – ale to, že to robíte pre seba, pre svoje zdravie, a preto, že nebudete podporovať kruté zaobchádzanie so zvieratami.


Bezmäsité alternatívy?

Nebojte sa, vegetariánska strava neznamená iba jedenie mrkvy a šalátu. Ak sa sami zamyslíte nad tým, koľko jedál, ktoré bežne jete, vôbec neobsahujú mäso, určite zistíte, že to nie je malé množstvo. Po prechode na vegetariánstvo sa váš jedálniček zrazu nestane nudným – skôr je to presný opak.

Poviem vám to rovno na rovinu – NIKDY som si mäso ničím nenahrádzala. Nezapisujem si svoj denný príjem bielkovín, nejem žiadne špeciálne vitamíny. Samozrejme, že sú isté látky, na ktoré by si vegetariáni mali dávať pozor (ako je železo, vápnik, zinok, vitamíny B12 a D a omega 3 mastné kyseliny), avšak na ich dostatočný príjem by si mali dávať pozor aj nevegetariáni. Ja osobne si myslím, že pestrá a vyvážená strava vám zabezpečí aj tieto látky a nemusíte sa obávať ich nedostatku.


Vegetariánstvo nie je pre každého. Každý sme iný a nie každý je ochotný vzdať sa mäsa a mäsových výrobkov. No ak o tejto zmene už dlhšiu dobu premýšľate, no neviete, ako začať, dúfam, že vám týchto pár tipov pomohlo.

Ak máte záujem, respektíve vás to zaujíma, rada vám o tejto téme napíšem viac. Ak máte konkrétne otázky, určite mi ich napíšte do komentárov a ja venujem celý príspevok len odpovediam (pokojne sa spýtajte na všetko, čo vás zaujíma), a ak by ste chceli vedieť viac aj o tom, aké zložky (vitamíny, kyseliny a podobne) sa nachádzajú v mäse a rybách, a ako sa dajú jednoducho a bez akýchkoľvek problémoch nahradiť aj v iných potravinách, aj o tomto vám rada poviem viac.

Ktorý článok by vás teda zaujímal?

Monday, August 20, 2018

FIRST STEPS TO VEGETARIANISMThere are two articles published on this blog that are focused on vegetarianism – my update after three years and a post dedicated to meat industry. Your positive comments made me very happy, but again I came across one sentence that I see quite a lot also on Instagram or in rea life.

When I tell people that I don't eat meat and fish, I almost always hear the same thing – "I also tried it, but I didn't stick with it, because...", and after all different kinds of excuses follows a sentence, that they admire me, and they, too, would like to try it again.

If you have read the post Three Years as a Vegetarian, you know, that this transition was relatively quick and simple for me, and I never came back to eating meat. But during my journey I did have to overcome some obstacles – and that is why I would like to focus today on how to definitively stop eating meat.

Warning – this post is only for those who want to go to vegetarian. I do not persuade or force anybody to do any changes.
Why am I even doing this?

I stopped eating meat after reading one article that was with its subject very similar to mine about the meat industry. Through it I got to another articles like that one – and I was completely horrified about what do people do to these poor animals. I couldn't erase the picture out of my memory; and I couldn't look at a piece of meat on my plate without having all the frightening and sad facts, numbers and photo in my head.

I knew from the beginning why I was doing it. Why I stopped eating meat. And if you also want to go vegetarian, first of all, try to think of a reason why you want to do this change in your life. If it's just because it's a trend now, you will probably never stick with it. Find out more on this topic – in my post you will find many links and sources from which I drew, and where you will find other reasons why you shouldn't eat meat.


Slowly

Not everyone can manage to cut the meat out of their diet from day to day. And it is not only okay; it's totally normal, common and understandable. Most of us have been raised on diet full of meat – and it is not easy to exclude this ingredient. From many, I often hear that they started to miss meat after a few days, so they came back to it. It's a habit like every else. It'll take a while to break it.

Even with small steps, you will get to a long-waited result. If you really want to go vegetarian, but you can not even imagine that you would just say goodbye to some meals, try to take it slowly. Set one day a week – like Monday – when you will not eat meat. Increase the number of non-meat days gradually – add Tuesday, Wednesday, after a few weeks Thursday and Friday.

You can also do this from the other side – cut out certain groups from your diet. First, try to stop eating only beef, later add pork, fish and gradually other categories.

Until you won't have a slightest problem resisting the meat on that day or reject a meat group, you will be able to move to the next step. This will not be too overwhelming and your body will have more time to get used to it.
Again and again

Probably most people who have ever tried vegetarianism did not resist burgers or steaks – and they said to themselves it's useless. But it is important that you do not throw away all your efforts after one minor failure. You unnecessarily put pressure on yourself. To vegetarianism should not rush you the idea that you have not eaten a meat product for eight days – rather than you are doing it for yourself, for your health, and because you don't want to support cruel treatment of animals.


Meatless alternatives?

Don't worry, vegetarian diet doesn't mean eat only carrots and lettuce. If you think of how many meals you eat daily that don't contain any meat, you will surely realize that it is not a small amount. After going vegetarian, your diet will not suddenly become boring – rather it is the exact opposite.

Straight to the point – I have never replaced meat with anything. I don't write down my daily intake of protein, I don't consume any special vitamins. Of course there are certain nutriens that vegetarians have to watch (like iron, calcium, zinc, vitamins B12 and D and omega-3 fatty acids), however, even non-vegetarians should watch their daily intake of these nutriens. I personally think that a varied and balanced diet will provide you with these nutriens and you don't have to worry about their deficiency.


Vegetarianism is not for everyone. We are all different and not everyone is willing to give up meat and meat products. But if you have been thinking about this change for a longer time, but you don't know how to start, I hope these tips helped you.

If you are interested, I will gladly tell you more abot this topis. If you have any particular questions, please, write them down in the comments and I will dedicate a whole post to my answers (you can ask me about anything), and if you want to know more about the ingredients (vitamins, acids, etc.) that are found in meat and fish, and how to easily and without any problems replace them in other foods, I can tell you more about it, too.

In which article would you be interested?


V poslednej dobe som sa až v dvoch článkoch venovala vegetariánstvu – a to v mojom update po troch rokoch a v príspevku venovanému mäsopriemyslu. Vaše pozitívne reakcie ma veľmi potešili, no opäť som sa stretla s jednou vetou, s ktorou prichádzam do styku často aj na Instagrame alebo aj v reálnom živote.

Keď ľuďom poviem, že nejem mäso a ryby, takmer vždy počujem to isté – "aj ja som to skúsila, ale nevydržalo mi to, lebo...", no po výhovorkách rôzneho druhu nasleduje veta, že ma obdivujú, a aj oni by sa k tomu určite chceli vrátiť.

Ak ste ale čítali príspevok tri roky vegetariánstva, viete, že u mňa bol tento prechod pomerne rýchly, jednoduchý, a už som sa k jedeniu mäsa nevrátila. No počas tejto mojej cesty som musela "prekonať" niekoľko prekážok - a preto by som sa dnes chcela venovať práve tomu, ako definitívne prestať jesť mäso.

Upozornenie – tento článok je určený len pre tých, ktorí chcú prejsť na vegetariánstvo. Nikoho nepresviedčam a nenútim k žiadnej zmene.
Prečo to vlastne robím?

Mäso som prestala jesť po prečítaní jedného článku, ktorý bol svojou témou veľmi podobný ako môj o mäsopriemysle. Dostala som sa k ďalším takýmto príspevkom – a bola som úplne zhrozená, čo s týmito úbohými zvieratami robia. Nevedela som z pamäti vymazať ten obraz; a už som sa nevedela pozrieť na kus mäsa na tanieri bez toho, aby sa mi v hlave nevybavovali všetky tie desivé a smutné fakty, čísla a fotografie.

Ja som hneď od začiatku vedela, prečo to robím. Prečo prestávam jesť mäso. A pokiaľ chcete tiež prejsť na vegetariánstvo, skúste sa v prvom rade zamyslieť, prečo chcete túto zmenu v živote vykonať. Ak to bude len preto, že je to teraz trendom, asi sa vám to nikdy nepodarí. Zistíte si o tejto téme viac – v mojom príspevku nájdete kopec odkazov a zdrojov, z ktorých som čerpala, a kde sa dozviete ďalšie dôvody, prečo nejesť mäso.


Pomaly

Nie každému sa podarí zo dňa na deň definitívne vyškrtnúť mäso z jedálnička. A je to nielen v poriadku; je to úplne normálne, bežné a pochopiteľné. Väčšina z nás bola odmalička vedená k mäsovej strave – a zrazu vylúčiť túto zložku nie je jednoduché. Od mnohých často počujem, že im po pár dňoch začalo mäso chýbať, a tak sa k nemu vrátili. Je to zvyk ako každý iný. Chvíľu potrvá, kým ho zlomíte.

Aj malými krokmi dôjdete k vytúženému výsledku. Ak skutočne chcete prejsť na vegetariánstvo, no neviete si ani len predstaviť, že by ste sa len tak rozlúčili s niektorými jedlami, skúste na to ísť pomaly. Určte si jeden deň v týždni – napríklad pondelok -, kedy nebudete jesť mäso. Postupne počet bezmäsitých dní rozširujte – pridajte utorok, stredu, po pár týždňoch štvrtok a piatok.

Poňať to môžete aj z druhej strany – z jedálnička vyškrtávajte isté skupiny. Najprv skúste prestať jesť iba hovädzie mäso, neskôr k tomu pridajte bravčové, ryby a postupne aj ďalšie kategórie.

Až keď nebudete mať čo i len najmenší problém odolať mäsu v daný deň alebo odmietnuť istú mäsovú skupinu, presuňte sa na ďalší stupienok. Takto to nebude príliš ohromujúce a vaše telo bude mať viac času na privyknutie.
Znova a znova

Asi väčšina ľudí, ktorá sa o vegetariánstvo už raz pokúšala, neodolala burgru alebo babkiným rezňom - a povedala si, že už to nemá zmysel. No je dôležité, aby ste nezahadzovali všetko vaše úsilie po jednom menšom zlyhaní. Len zbytočne vytvárate tlak sami na seba. K vegetariánstvu by vás nemala hnať predstava toho, že ste už osem dní nezjedli žiaden mäsový výrobok – ale to, že to robíte pre seba, pre svoje zdravie, a preto, že nebudete podporovať kruté zaobchádzanie so zvieratami.


Bezmäsité alternatívy?

Nebojte sa, vegetariánska strava neznamená iba jedenie mrkvy a šalátu. Ak sa sami zamyslíte nad tým, koľko jedál, ktoré bežne jete, vôbec neobsahujú mäso, určite zistíte, že to nie je malé množstvo. Po prechode na vegetariánstvo sa váš jedálniček zrazu nestane nudným – skôr je to presný opak.

Poviem vám to rovno na rovinu – NIKDY som si mäso ničím nenahrádzala. Nezapisujem si svoj denný príjem bielkovín, nejem žiadne špeciálne vitamíny. Samozrejme, že sú isté látky, na ktoré by si vegetariáni mali dávať pozor (ako je železo, vápnik, zinok, vitamíny B12 a D a omega 3 mastné kyseliny), avšak na ich dostatočný príjem by si mali dávať pozor aj nevegetariáni. Ja osobne si myslím, že pestrá a vyvážená strava vám zabezpečí aj tieto látky a nemusíte sa obávať ich nedostatku.


Vegetariánstvo nie je pre každého. Každý sme iný a nie každý je ochotný vzdať sa mäsa a mäsových výrobkov. No ak o tejto zmene už dlhšiu dobu premýšľate, no neviete, ako začať, dúfam, že vám týchto pár tipov pomohlo.

Ak máte záujem, respektíve vás to zaujíma, rada vám o tejto téme napíšem viac. Ak máte konkrétne otázky, určite mi ich napíšte do komentárov a ja venujem celý príspevok len odpovediam (pokojne sa spýtajte na všetko, čo vás zaujíma), a ak by ste chceli vedieť viac aj o tom, aké zložky (vitamíny, kyseliny a podobne) sa nachádzajú v mäse a rybách, a ako sa dajú jednoducho a bez akýchkoľvek problémoch nahradiť aj v iných potravinách, aj o tomto vám rada poviem viac.

Ktorý článok by vás teda zaujímal?


Recently, various photos, videos, and articles about plastic pollution have been showing up everywhere around me, but mainly I have been searching for this content by myself. I'm trying to learn more about the waste-free and plastic-free topic because the more I know, the more motivated I am to keep going.

Today's post will be a little bit different than the others, but I think it is important as well. Sometimes, photos can tell more – but if you are interested to know the story behind each picture, the link is below it.


Source: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.

Zdroj: HERE. Edited.

Zdroj: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.


Source of the first photo: HERE. Edited.


V poslednej dobe na mňa z každej strany vyskakujú rôzne fotografie, videá a príspevky týkajúce sa znečistenia plastom, no hlavne tento obsah sama vyhľadávam. Snažím sa viac vzdelávať v celej bezodpadovej a bezplastovej téme, pretože čím viac toho viem, tým mám väčšiu motiváciu v tom naďalej pokračovať.


Dnešný článok bude trošku iný ako tie ostatné, no myslím, že je rovnako dôležitý. Fotografie niekedy povedia viac – no ak by vás zaujímal príbeh za každým obrázkom, nájdete pod ním aj zdroj.


Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.


Zdroj úvodného obrázku: TU. Upravený.

Friday, August 17, 2018

15 PHOTOS TO THINK ABOUTRecently, various photos, videos, and articles about plastic pollution have been showing up everywhere around me, but mainly I have been searching for this content by myself. I'm trying to learn more about the waste-free and plastic-free topic because the more I know, the more motivated I am to keep going.

Today's post will be a little bit different than the others, but I think it is important as well. Sometimes, photos can tell more – but if you are interested to know the story behind each picture, the link is below it.


Source: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.

Zdroj: HERE. Edited.

Zdroj: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.

Source: HERE. Edited.


Source of the first photo: HERE. Edited.


V poslednej dobe na mňa z každej strany vyskakujú rôzne fotografie, videá a príspevky týkajúce sa znečistenia plastom, no hlavne tento obsah sama vyhľadávam. Snažím sa viac vzdelávať v celej bezodpadovej a bezplastovej téme, pretože čím viac toho viem, tým mám väčšiu motiváciu v tom naďalej pokračovať.


Dnešný článok bude trošku iný ako tie ostatné, no myslím, že je rovnako dôležitý. Fotografie niekedy povedia viac – no ak by vás zaujímal príbeh za každým obrázkom, nájdete pod ním aj zdroj.


Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.

Zdroj: TU. Upravený.


Zdroj úvodného obrázku: TU. Upravený.


I recently wrote to you about the amazing uses of coconut oil as well as its benefits and disadvantages, and at the end I mentioned that if you were interested, I would show you the cosmetic products that I have made myself. Your answers made me very happy, that's why I'm coming here with the first DIY so soon – and it will be a tutorial how you can make a body butter.

I've created this "recipe" more or less by myself, but it was based on a video that Lauren from Trash Is For Tossers published three years ago. The video itself says that the ratio of individual ingredients can be customized according to own needs. There are two reasons why I decided to adjust my recipe – I did not want to run around Bratislava for cocoa butter and sweet almond oil that would be sold in glass; but from the beginning I wanted to use more shea butter.

And here is my result.
My base was shea butter – I bought it in my local drugstore. It's organic, unrefined, and a two hundred-mililiters package cost me 9.49 €.
Shea butter is a yellow fat that consists of six fatty acids. At room temperature it is stiff and dense. Naturally, it contains vitamins A, E, and F and SPF 6. It, thanks to fatty acids and vitamin, calms dry or burned skin, reduces its redness, supports natural collagen production, and prevents wrinkles and stretch marks, soothes irritated skin after shaving, and since it does not contains any chemicals, is also suitable for children; but most importantly, it hydrates the skin deeply and for a long time.

I have already mentioned the benefits of coconut oil – I also noted that it is not suitable for acne prone skin, because it can clog the pores. Well, since I knew from the beginning that I would not use the butter on my face, I decided to add a small amount of coconut oil to it, too.

The last ingredient is an orange essential oil. I have mentioned several times that I don't really like beauty products that smell, but I could not resist it here. Although shea butter has a beautiful nutty aroma, coconut oil smell (of course) as the coconut, and together it is a very nice combination, I just want to add a touch of freshness to the butter. And here I don't mind the aroma of oranges – I adore it.I did not follow any specific tutorial while making this, and I pretty much eye-balled the ingredients – but at the end, I used three tablespoons of Shea Butter to three teaspoons of coconut oil, and I added fifteen drops of orange essential oil.

I did not warm up this mixture and it was not necessary. With the electric whisk (you can use the mixer too, it does not matter) I mixed all three ingredients together and I whisked them until a beautifly whipped butter was created.

I moved the butter into a small glass container that is airtight, and I bought it some time ago in IKEA in a pack of three.
Although I do not use it on my face, it is excellent for soothing dry or irritated skin – in the area of elbows, knees or heels, and after shaving. It hydrates the skin for a long time and leaves it noticeably soft and smooth.

Since the butter consists mainly of shea butter, which is naturally very tough, it is harder to rub it into the skin – but by a tip from my dear Johanka I put it on a damp place and it really helps.

I fell in love with this product very quickly and I surely recommend it!


Nedávno som vám písala o úžasných využitiach kokosového oleja, rovnako ako o jeho benefitoch i nevýhodách, a v závere som spomenula, že ak by ste mali záujem, ukázala by som vám kozmetické produkty, ktoré som si vyrobila sama. Potešili ma vaše odpovede, práve preto s hneď prvým DIY postupom prichádzam tak skoro – a bude to teda postup, ako si aj vy môžete spraviť telový krém alebo maslo.

Tento "recept" som si vymyslela viac-menej sama, no vznikol na základe videa, ktoré pred troma rokmi zverejnila Lauren z blogu Trash Is For Tossers. Sama vo videu hovorí, že pomer jednotlivých ingrediencií je možné prispôsobiť podľa vlastných potrieb. Sú dva dôvody, prečo som sa rozhodla si recept upraviť – jednak sa mi nechcelo naháňať po celej Bratislave za kakaovým maslom a mandľovým olejom, ktoré by boli predávané v skle; no od začiatku som chcela použiť viac bambuckého masla.

A tu je teda môj výsledok.
Mojim základom bolo bambucké maslo – to som kúpila v drogérii DM. Je bio, nerafinované a dvestomililitrové balenie ma stálo 9.49 €.
Bambucké maslo je tuk žltej farby, ktorý pozostáva zo šiestich mastných kyselín. Pri izbovej teplote je tuhé a husté. Prirodzene obsahuje vitamíny A, E a F, a ochranný faktor 6. Práve vďaka mastným kyselinám a vitamínom upokojuje suchú alebo spálenú pokožku, znižuje jej začervenanie, podporuje prirodzenú produkciu kolagénu, a teda predchádza vráskam a striám, upokojuje iritovanú kožu po holení, a keďže neobsahuje žiadne chemikálie, je vhodné aj pre deti; no hlavne hydratuje pokožku do hĺbky a po dlhú dobu.

Benefity kokosového oleja som už spomínala – no tiež som poznamenala, že nie je vhodný na pleť so sklonom k akné, pretože môže upchávať póry. No keďže som zo začiatku vedela, že maslo nebudem používať na tvár, rozhodla som sa doň pridať aj malé množstvo kokosového oleja.

Poslednou zložkou je esenciálny olej s vôňou pomaranča. Už niekoľkokrát som spomínala, že kozmetiku, ktorá vonia, veľmi nemusím, no tu som nevedela odolať. Hoci bambucké maslo má krásnu orechovú vôňu, kokosový olej vonia (pochopiteľne) za kokosmi, a spolu je to veľmi príjemná kombinácia, jednoducho som maslu chcela dodať svieži nádych. A tu mi vôňa pomarančov nielenže neprekáža – zbožňujem ju.
Nepostupovala som podľa žiadneho postupu a jednotlivé ingrediencie som dodávala viac-menej od oka – no nakoniec som použila tri polievkové lyžice bambuckého masla k trom čajovým lyžickám kokosového oleja, a pridala som pätnásť kvapiek pomarančového oleja.

Túto zmes som nezohrievala a ani to nebolo potrebné. Elektrickou metličkou (použiť môžete aj mixér, je to úplne jedno) som všetky tri zložky zmiešala dokopy, a šľahala ich dovtedy, pokiaľ nevzniklo nádherne nadýchané maslo.

Maslo som premiestnila do malej sklenenej nádoby, ktorá je vzduchotesná, a už dávnejšie som ju kúpila v trojbalení v IKEA.
Maslo síce nepoužívam na tvár, je vynikajúce na upokojenie suchej alebo podráždenej pokožky – teda v oblasti lakťov, kolien alebo piat, a po holení. Pokožku hydratuje po dlhú dobu a zanecháva ju citeľne hebkú a jemnú.

Keďže maslo pozostáva najmä z bambuckého masla, ktoré je prirodzene veľmi tuhé, ťažšie sa zapracúva do pokožky – no na tip od drahej Johanky ho nanášam na navlhčené miesto, a skutočne to veľmi pomáha.

Veľmi rýchlo som si tento produkt obľúbila a určite vám ho len odporúčam!

Monday, August 13, 2018

DIY BODY BUTTERI recently wrote to you about the amazing uses of coconut oil as well as its benefits and disadvantages, and at the end I mentioned that if you were interested, I would show you the cosmetic products that I have made myself. Your answers made me very happy, that's why I'm coming here with the first DIY so soon – and it will be a tutorial how you can make a body butter.

I've created this "recipe" more or less by myself, but it was based on a video that Lauren from Trash Is For Tossers published three years ago. The video itself says that the ratio of individual ingredients can be customized according to own needs. There are two reasons why I decided to adjust my recipe – I did not want to run around Bratislava for cocoa butter and sweet almond oil that would be sold in glass; but from the beginning I wanted to use more shea butter.

And here is my result.
My base was shea butter – I bought it in my local drugstore. It's organic, unrefined, and a two hundred-mililiters package cost me 9.49 €.
Shea butter is a yellow fat that consists of six fatty acids. At room temperature it is stiff and dense. Naturally, it contains vitamins A, E, and F and SPF 6. It, thanks to fatty acids and vitamin, calms dry or burned skin, reduces its redness, supports natural collagen production, and prevents wrinkles and stretch marks, soothes irritated skin after shaving, and since it does not contains any chemicals, is also suitable for children; but most importantly, it hydrates the skin deeply and for a long time.

I have already mentioned the benefits of coconut oil – I also noted that it is not suitable for acne prone skin, because it can clog the pores. Well, since I knew from the beginning that I would not use the butter on my face, I decided to add a small amount of coconut oil to it, too.

The last ingredient is an orange essential oil. I have mentioned several times that I don't really like beauty products that smell, but I could not resist it here. Although shea butter has a beautiful nutty aroma, coconut oil smell (of course) as the coconut, and together it is a very nice combination, I just want to add a touch of freshness to the butter. And here I don't mind the aroma of oranges – I adore it.I did not follow any specific tutorial while making this, and I pretty much eye-balled the ingredients – but at the end, I used three tablespoons of Shea Butter to three teaspoons of coconut oil, and I added fifteen drops of orange essential oil.

I did not warm up this mixture and it was not necessary. With the electric whisk (you can use the mixer too, it does not matter) I mixed all three ingredients together and I whisked them until a beautifly whipped butter was created.

I moved the butter into a small glass container that is airtight, and I bought it some time ago in IKEA in a pack of three.
Although I do not use it on my face, it is excellent for soothing dry or irritated skin – in the area of elbows, knees or heels, and after shaving. It hydrates the skin for a long time and leaves it noticeably soft and smooth.

Since the butter consists mainly of shea butter, which is naturally very tough, it is harder to rub it into the skin – but by a tip from my dear Johanka I put it on a damp place and it really helps.

I fell in love with this product very quickly and I surely recommend it!


Nedávno som vám písala o úžasných využitiach kokosového oleja, rovnako ako o jeho benefitoch i nevýhodách, a v závere som spomenula, že ak by ste mali záujem, ukázala by som vám kozmetické produkty, ktoré som si vyrobila sama. Potešili ma vaše odpovede, práve preto s hneď prvým DIY postupom prichádzam tak skoro – a bude to teda postup, ako si aj vy môžete spraviť telový krém alebo maslo.

Tento "recept" som si vymyslela viac-menej sama, no vznikol na základe videa, ktoré pred troma rokmi zverejnila Lauren z blogu Trash Is For Tossers. Sama vo videu hovorí, že pomer jednotlivých ingrediencií je možné prispôsobiť podľa vlastných potrieb. Sú dva dôvody, prečo som sa rozhodla si recept upraviť – jednak sa mi nechcelo naháňať po celej Bratislave za kakaovým maslom a mandľovým olejom, ktoré by boli predávané v skle; no od začiatku som chcela použiť viac bambuckého masla.

A tu je teda môj výsledok.
Mojim základom bolo bambucké maslo – to som kúpila v drogérii DM. Je bio, nerafinované a dvestomililitrové balenie ma stálo 9.49 €.
Bambucké maslo je tuk žltej farby, ktorý pozostáva zo šiestich mastných kyselín. Pri izbovej teplote je tuhé a husté. Prirodzene obsahuje vitamíny A, E a F, a ochranný faktor 6. Práve vďaka mastným kyselinám a vitamínom upokojuje suchú alebo spálenú pokožku, znižuje jej začervenanie, podporuje prirodzenú produkciu kolagénu, a teda predchádza vráskam a striám, upokojuje iritovanú kožu po holení, a keďže neobsahuje žiadne chemikálie, je vhodné aj pre deti; no hlavne hydratuje pokožku do hĺbky a po dlhú dobu.

Benefity kokosového oleja som už spomínala – no tiež som poznamenala, že nie je vhodný na pleť so sklonom k akné, pretože môže upchávať póry. No keďže som zo začiatku vedela, že maslo nebudem používať na tvár, rozhodla som sa doň pridať aj malé množstvo kokosového oleja.

Poslednou zložkou je esenciálny olej s vôňou pomaranča. Už niekoľkokrát som spomínala, že kozmetiku, ktorá vonia, veľmi nemusím, no tu som nevedela odolať. Hoci bambucké maslo má krásnu orechovú vôňu, kokosový olej vonia (pochopiteľne) za kokosmi, a spolu je to veľmi príjemná kombinácia, jednoducho som maslu chcela dodať svieži nádych. A tu mi vôňa pomarančov nielenže neprekáža – zbožňujem ju.
Nepostupovala som podľa žiadneho postupu a jednotlivé ingrediencie som dodávala viac-menej od oka – no nakoniec som použila tri polievkové lyžice bambuckého masla k trom čajovým lyžickám kokosového oleja, a pridala som pätnásť kvapiek pomarančového oleja.

Túto zmes som nezohrievala a ani to nebolo potrebné. Elektrickou metličkou (použiť môžete aj mixér, je to úplne jedno) som všetky tri zložky zmiešala dokopy, a šľahala ich dovtedy, pokiaľ nevzniklo nádherne nadýchané maslo.

Maslo som premiestnila do malej sklenenej nádoby, ktorá je vzduchotesná, a už dávnejšie som ju kúpila v trojbalení v IKEA.
Maslo síce nepoužívam na tvár, je vynikajúce na upokojenie suchej alebo podráždenej pokožky – teda v oblasti lakťov, kolien alebo piat, a po holení. Pokožku hydratuje po dlhú dobu a zanecháva ju citeľne hebkú a jemnú.

Keďže maslo pozostáva najmä z bambuckého masla, ktoré je prirodzene veľmi tuhé, ťažšie sa zapracúva do pokožky – no na tip od drahej Johanky ho nanášam na navlhčené miesto, a skutočne to veľmi pomáha.

Veľmi rýchlo som si tento produkt obľúbila a určite vám ho len odporúčam!


Over the last couple of months, the trend of a zero waste lifestyle arrived to Slovakia – or more so, more and more people are finally talking about it. Slowly but surely, across the whole country are being opened stores where you can buy package-free, on social media even celebrities remind you the importance of reducing waste, through petitions everyone can help to ban disposable plastics.

The idea of life without any waste, however, seems to be unrealistic to ordinary people – especially when we look around and see the lunch that we bought packaged in a polystyrene box, the trash bins are filled with garbage, and everything in the fridge is wrapped in a plastic packaging. Many of us throw out full bags to garbage bins twice a week.

As you clicked on this article, I assume that wou are interested in this topic, too. From the beginning, it seemed to me that this lifestyle was hardly believable and time-consuming; therefore I would like to show you in today's article how to begin a zero-waste life – and it's much easier than you think.


Source: HERE. Edited.

MORE IMPORTANT THAN IT SEEMS

Only in Slovakia, there are over a hundred landfills. And every year ten million tonnes of waste end up in these landfills. Considering how small is our country with the rest of the world, the number is too high. But what is worse – the number of landfills is only raising and their capacity keeps growing; despite the fact that there are more and more recycling bins.

But what is even worse, we don't know what to do with this waste – so we dump it into the ocean. Every one minute, one truck filled with garbage ends up in the Pacific ocean. That's one that a billion pounds a year. We can not even imagine this amount.

The problem is that recycling does not help much. We aren't fast enough to recycle all of it, and a lot of things we use every day can not even be recycled – and they end up in landfills or oceans.

If we do not change our behavior and habits, we will literally drown in our own garbage.


IT REQUIRES TIME

Although it would be amazing and wonderful to switch to a zero waste lifestyle in one day, it is impossible. Personally, this has frustrated me the most – I had the desire to throw everything out and buy better alternatives without plastic. But that's the opposite of zero waste.

The transition to life without waste takes a lot of time. It's hard to break the habits that we've had for years, or to learn how to take your own bags to the store. We are a consumer society that wants everything right now and quickly. Everyday we use things that are designed for single use – from tissues to Q-tips. Basically, all products that we would otherwise have to clean or wash are easily available in a one-time alternative that we can throw in the bin after use.

But believe me, that the time and effort you put into this lifestyle, is worth it. Big time. Especially in the form of a good feeling that you are doing something for a better future.


Source: HERE. Edited.

FIVE STEPS

A zero waste lifestyle consists on a hierarchy of five steps, that together form a pyramid. In English language, they are labeled as 5R (in Slovak as 5Z).

The most important part, as you can see, is refusing. Even if you ask for a drink without a straw or not to pack your items into a bag at the cashiers, you don't create more waste. As I said before, it takes time to get used to having your own bags, jars, bottles or other containers always with you, but by rejecting what would end up in the bin that day, you will greatly help the environment.

The second step is to reduce waste, and to find better alternatives (in this section you will find tips and options how to replace everyday items with products that will last for you much longer); as the third is reusing. Zero waste alternatives are mainly products that are intended for using them again and again.

Recycling is the fourth step – and in the near future I'll tell you why recycling is not enough. It is far from reliable, as if we would hope. Waste sorting itself therefore does not solve the problem of excessive waste – but it is better than throwing it into the ordinary container. The last one is composting everything that's left – and it should be just organic stuff (fruit and vegetable peels or paper).


Source: HERE. Edited.

KEEP FINDING

There is an alternative to any disposable item that you can use again, without any plastic, and it can be composted. It is by no means more expensive; and after a while, this "investment" will pay off. So far I will not rant about all the possible alternatives, because otherwise this article would be infinite, but if you look around yourself, surely you will find some substitutes at home as well.

Shopping package free may seem a little harder, but it's not impossible. Even in the classic supermarket you can buy basic food without packaging, and there are zero waste stores being openes all over the world. Sometimes, you need to get out of your comfort zone, but it's worth it.

If you don't know, where you can find a shop where you can buy things package free, simply Google it!


Although a zero waste lifestyle looks a bit tricky, just the fact that you apply "minor" changes to life, will have a big impact on the environment – of course, only positive.


V priebehu posledných pár mesiacov aj na Slovensko prišiel trend bezodpadového života – respektíve sa o tomto životnom štýle začalo oveľa viac hovoriť. Po celej krajine sa pomaly otvárajú obchodíky, kde si môžete nakúpiť bez obalu, na sociálnych sieťach aj známe osobnosti upozorňujú na dôležitosť zníženia odpadu, prostredníctvom petícií každý môže pomôcť zakázať jednorazové plasty.

Predstava života bez akéhokoľvek odpadu sa však bežnému človeku zdá byť úplne nereálna – hlavne, keď sa pozrieme okolo seba a vidíme obed, ktorý sme si priniesli zabalený v polystyrénovej dóze, koše nám prekypujú odpadkami a úplne všetko v chladničke je zabalené v plastovom obale. Mnohí vynášame plné vrecia ku kontajnerom aj dvakrát do týždňa.

Keďže ste klikli na tento článok, predpokladám, že táto téma zaujíma aj vás. Mne samej sa zo začiatku zdal byť tento životný štýl ťažko uveriteľný a namáhavý (hlavne časovo); preto by som vám v dnešnom článku rada priblížila, ako s bezodpadovým životom začať – a je to oveľa jednoduchšie, než si myslíte.


Zdroj: TU. Upravené.

DÔLEŽITEJŠIE, NEŽ SA ZDÁ

Na Slovensku máme viac ako sto skládok odpadu. A každým rokom skončí na týchto skládkach desať miliónov ton odpadu. Na to, aké drobná je naša krajina v porovnaní so zvyškom sveta, je to až príliš vysoké číslo. No čo je horšie – počet skládok iba narastá a ich kapacita sa zvyšuje; a to aj napriek tomu, že v posledných rokoch len pribúdajú kontajnery na recyklovanie.

No čo je ešte horšie, už nevieme, čo s týmto odpadom máme robiť – preto ho sypeme do oceánu. Každú minútu skončí v Pacifiku jedno nákladné auto so smetím. Ročne je to viac ako pol miliardy kilogramov. Toto množstvo si ani nedokážeme predstaviť.

Problém je v tom, že recyklovanie už veľmi nepomôže. Toľko odpadu ani nestíhame recyklovať, navyše značné množstvo vecí, ktoré denne používame, sa ani recyklovať nedá – a preto končia na skládkach alebo oceánoch.

Ak svoje správanie a zvyky nezmeníme, doslova sa utopíme vo vlastných odpadkoch.


CHCE TO ČAS

Hoci by bolo úžasné a nádherné prejsť zo dňa na deň na bezodpadový životný štýl, je to nemožné. Mňa osobne práve toto frustrovalo najviac – mala som chuť všetko vyhodiť a nakúpiť lepšie alternatívy bez plastu. No to je opak toho, o čom zero waste je.

Prechod na život bez odpadu trvá dosť dlho. Je ťažké zlomiť zvyky, ktoré máme zaužívané už odmalička, alebo sa naučiť nosiť do obchodu vlastné tašky a vrecúška. Sme konzumná spoločnosť, ktorá chce všetko hneď teraz a rýchlo. Denne využívame veci, ktoré sú určené len na jedno použitie – od hygienických vreckoviek až po vatové tyčinky. V podstate všetky produkty, ktoré by sme inak museli umyť alebo vyprať, sú ľahko dostupné v jednorazovej alternatíve, ktorú môžeme po použití hodiť do koša.

No verte, že čas a úsilie, ktoré vložíte do tohto životného štýlu, sa vám vráti. A niekoľkonásobne. Hlavne v podobe dobrého pocitu z toho, že prispievate k lepšej budúcnosti.

Zdroj: TU. Upravené.

PÄŤ KROKOV

Bezodpadový životný štýl je "postavený" na piatich krokoch, ktoré vytvárajú pyramídu. V angličtine sú označované ako 5R, v slovenčine ich poznáme ako 5Z.

Najdôležitejšou časťou, ako môžete vidieť, je odmietanie. Už tým, že si poprosíte nápoj bez slamky alebo aby vám nebalili veci pri pokladni do tašky, nespôsobíte viac odpadu. Ako som už hovorila, chce to čas na zvyknutie nosenia vlastných tašiek, dóz, fliaš alebo iných nádob, ale tým, že odmietnete niečo, čo by ešte v ten deň skončilo v koši, veľmi pomôžete životnému prostrediu.

Druhým krokom je redukovanie odpadu, a teda hľadanie alternatív (v tejto rubrike budú len pribúdať tipy a možnosti, ako nahradiť každodenné veci za produkty, ktoré vám vydržia oveľa dlhšie); ako tretie je opätovné používanie. Práve bezodpadové alternatívy tvoria prevažne produkty, ktoré sú určené na opätovné používanie.

Až na štvrtej priečke je recyklovanie – a v blízkej dobe vám poviem, prečo recyklovanie nestačí. Nie je ani zďaleka také spoľahlivé, ako by sme dúfali. Samotné triedenie odpadu preto problém nadmerného odpadu nevyrieši – no aj tak je to lepšie ako hádzanie smetia do obyčajného kontajneru. Posledné je kompostovanie všetkého, čo vám ostalo – a mali by to byť už len organické zvyšky (šupky z ovocia a zeleniny alebo papier).


Zdroj: TU. Upravené.

TREBA LEN HĽADAŤ

Na každú jednorazovú vec existuje alternatíva, ktorú môžete používať dookola, neobsahuje plast a môžete ju skompostovať. Ani náhodou nie je nekoľkonásobne drahšia; a po čase sa vám takáto "investícia" vráti. Zatiaľ sa tu o všetkých možných alternatívach nebudem rozpisovať, lebo inak by bol tento článok nekonečný, no ak sa rozhliadnete akolo seba, určite zopár náhrad nájdete aj doma.

Nakupovanie bez obalu možno vyzerá byť o čosi ťažšie, no nie je to nemožné. Aj v klasickom supermarkete môžete nakúpiť základné potraviny bez obalu, a v súčastnosti už po celom Slovensku otvárajú zero waste obchodíky. Občas treba vyjsť z komfortnej zóny, ale stojí to za to.

Ak neviete, kde vo vašom okolí nájdete obchod, v ktorom nakúpite bez obalu potraviny alebo drogériu, tuto nájdete mapu.


Hoci bezodpadový životný štýl vyzerá namáhavo, už len to, že do života aplikujete "menšie" zmeny, urobí veľký dopad na prostredie – samozrejme, len pozitívny.

Friday, August 10, 2018

FIRST STEPS TO ZERO WASTEOver the last couple of months, the trend of a zero waste lifestyle arrived to Slovakia – or more so, more and more people are finally talking about it. Slowly but surely, across the whole country are being opened stores where you can buy package-free, on social media even celebrities remind you the importance of reducing waste, through petitions everyone can help to ban disposable plastics.

The idea of life without any waste, however, seems to be unrealistic to ordinary people – especially when we look around and see the lunch that we bought packaged in a polystyrene box, the trash bins are filled with garbage, and everything in the fridge is wrapped in a plastic packaging. Many of us throw out full bags to garbage bins twice a week.

As you clicked on this article, I assume that wou are interested in this topic, too. From the beginning, it seemed to me that this lifestyle was hardly believable and time-consuming; therefore I would like to show you in today's article how to begin a zero-waste life – and it's much easier than you think.


Source: HERE. Edited.

MORE IMPORTANT THAN IT SEEMS

Only in Slovakia, there are over a hundred landfills. And every year ten million tonnes of waste end up in these landfills. Considering how small is our country with the rest of the world, the number is too high. But what is worse – the number of landfills is only raising and their capacity keeps growing; despite the fact that there are more and more recycling bins.

But what is even worse, we don't know what to do with this waste – so we dump it into the ocean. Every one minute, one truck filled with garbage ends up in the Pacific ocean. That's one that a billion pounds a year. We can not even imagine this amount.

The problem is that recycling does not help much. We aren't fast enough to recycle all of it, and a lot of things we use every day can not even be recycled – and they end up in landfills or oceans.

If we do not change our behavior and habits, we will literally drown in our own garbage.


IT REQUIRES TIME

Although it would be amazing and wonderful to switch to a zero waste lifestyle in one day, it is impossible. Personally, this has frustrated me the most – I had the desire to throw everything out and buy better alternatives without plastic. But that's the opposite of zero waste.

The transition to life without waste takes a lot of time. It's hard to break the habits that we've had for years, or to learn how to take your own bags to the store. We are a consumer society that wants everything right now and quickly. Everyday we use things that are designed for single use – from tissues to Q-tips. Basically, all products that we would otherwise have to clean or wash are easily available in a one-time alternative that we can throw in the bin after use.

But believe me, that the time and effort you put into this lifestyle, is worth it. Big time. Especially in the form of a good feeling that you are doing something for a better future.


Source: HERE. Edited.

FIVE STEPS

A zero waste lifestyle consists on a hierarchy of five steps, that together form a pyramid. In English language, they are labeled as 5R (in Slovak as 5Z).

The most important part, as you can see, is refusing. Even if you ask for a drink without a straw or not to pack your items into a bag at the cashiers, you don't create more waste. As I said before, it takes time to get used to having your own bags, jars, bottles or other containers always with you, but by rejecting what would end up in the bin that day, you will greatly help the environment.

The second step is to reduce waste, and to find better alternatives (in this section you will find tips and options how to replace everyday items with products that will last for you much longer); as the third is reusing. Zero waste alternatives are mainly products that are intended for using them again and again.

Recycling is the fourth step – and in the near future I'll tell you why recycling is not enough. It is far from reliable, as if we would hope. Waste sorting itself therefore does not solve the problem of excessive waste – but it is better than throwing it into the ordinary container. The last one is composting everything that's left – and it should be just organic stuff (fruit and vegetable peels or paper).


Source: HERE. Edited.

KEEP FINDING

There is an alternative to any disposable item that you can use again, without any plastic, and it can be composted. It is by no means more expensive; and after a while, this "investment" will pay off. So far I will not rant about all the possible alternatives, because otherwise this article would be infinite, but if you look around yourself, surely you will find some substitutes at home as well.

Shopping package free may seem a little harder, but it's not impossible. Even in the classic supermarket you can buy basic food without packaging, and there are zero waste stores being openes all over the world. Sometimes, you need to get out of your comfort zone, but it's worth it.

If you don't know, where you can find a shop where you can buy things package free, simply Google it!


Although a zero waste lifestyle looks a bit tricky, just the fact that you apply "minor" changes to life, will have a big impact on the environment – of course, only positive.


V priebehu posledných pár mesiacov aj na Slovensko prišiel trend bezodpadového života – respektíve sa o tomto životnom štýle začalo oveľa viac hovoriť. Po celej krajine sa pomaly otvárajú obchodíky, kde si môžete nakúpiť bez obalu, na sociálnych sieťach aj známe osobnosti upozorňujú na dôležitosť zníženia odpadu, prostredníctvom petícií každý môže pomôcť zakázať jednorazové plasty.

Predstava života bez akéhokoľvek odpadu sa však bežnému človeku zdá byť úplne nereálna – hlavne, keď sa pozrieme okolo seba a vidíme obed, ktorý sme si priniesli zabalený v polystyrénovej dóze, koše nám prekypujú odpadkami a úplne všetko v chladničke je zabalené v plastovom obale. Mnohí vynášame plné vrecia ku kontajnerom aj dvakrát do týždňa.

Keďže ste klikli na tento článok, predpokladám, že táto téma zaujíma aj vás. Mne samej sa zo začiatku zdal byť tento životný štýl ťažko uveriteľný a namáhavý (hlavne časovo); preto by som vám v dnešnom článku rada priblížila, ako s bezodpadovým životom začať – a je to oveľa jednoduchšie, než si myslíte.


Zdroj: TU. Upravené.

DÔLEŽITEJŠIE, NEŽ SA ZDÁ

Na Slovensku máme viac ako sto skládok odpadu. A každým rokom skončí na týchto skládkach desať miliónov ton odpadu. Na to, aké drobná je naša krajina v porovnaní so zvyškom sveta, je to až príliš vysoké číslo. No čo je horšie – počet skládok iba narastá a ich kapacita sa zvyšuje; a to aj napriek tomu, že v posledných rokoch len pribúdajú kontajnery na recyklovanie.

No čo je ešte horšie, už nevieme, čo s týmto odpadom máme robiť – preto ho sypeme do oceánu. Každú minútu skončí v Pacifiku jedno nákladné auto so smetím. Ročne je to viac ako pol miliardy kilogramov. Toto množstvo si ani nedokážeme predstaviť.

Problém je v tom, že recyklovanie už veľmi nepomôže. Toľko odpadu ani nestíhame recyklovať, navyše značné množstvo vecí, ktoré denne používame, sa ani recyklovať nedá – a preto končia na skládkach alebo oceánoch.

Ak svoje správanie a zvyky nezmeníme, doslova sa utopíme vo vlastných odpadkoch.


CHCE TO ČAS

Hoci by bolo úžasné a nádherné prejsť zo dňa na deň na bezodpadový životný štýl, je to nemožné. Mňa osobne práve toto frustrovalo najviac – mala som chuť všetko vyhodiť a nakúpiť lepšie alternatívy bez plastu. No to je opak toho, o čom zero waste je.

Prechod na život bez odpadu trvá dosť dlho. Je ťažké zlomiť zvyky, ktoré máme zaužívané už odmalička, alebo sa naučiť nosiť do obchodu vlastné tašky a vrecúška. Sme konzumná spoločnosť, ktorá chce všetko hneď teraz a rýchlo. Denne využívame veci, ktoré sú určené len na jedno použitie – od hygienických vreckoviek až po vatové tyčinky. V podstate všetky produkty, ktoré by sme inak museli umyť alebo vyprať, sú ľahko dostupné v jednorazovej alternatíve, ktorú môžeme po použití hodiť do koša.

No verte, že čas a úsilie, ktoré vložíte do tohto životného štýlu, sa vám vráti. A niekoľkonásobne. Hlavne v podobe dobrého pocitu z toho, že prispievate k lepšej budúcnosti.

Zdroj: TU. Upravené.

PÄŤ KROKOV

Bezodpadový životný štýl je "postavený" na piatich krokoch, ktoré vytvárajú pyramídu. V angličtine sú označované ako 5R, v slovenčine ich poznáme ako 5Z.

Najdôležitejšou časťou, ako môžete vidieť, je odmietanie. Už tým, že si poprosíte nápoj bez slamky alebo aby vám nebalili veci pri pokladni do tašky, nespôsobíte viac odpadu. Ako som už hovorila, chce to čas na zvyknutie nosenia vlastných tašiek, dóz, fliaš alebo iných nádob, ale tým, že odmietnete niečo, čo by ešte v ten deň skončilo v koši, veľmi pomôžete životnému prostrediu.

Druhým krokom je redukovanie odpadu, a teda hľadanie alternatív (v tejto rubrike budú len pribúdať tipy a možnosti, ako nahradiť každodenné veci za produkty, ktoré vám vydržia oveľa dlhšie); ako tretie je opätovné používanie. Práve bezodpadové alternatívy tvoria prevažne produkty, ktoré sú určené na opätovné používanie.

Až na štvrtej priečke je recyklovanie – a v blízkej dobe vám poviem, prečo recyklovanie nestačí. Nie je ani zďaleka také spoľahlivé, ako by sme dúfali. Samotné triedenie odpadu preto problém nadmerného odpadu nevyrieši – no aj tak je to lepšie ako hádzanie smetia do obyčajného kontajneru. Posledné je kompostovanie všetkého, čo vám ostalo – a mali by to byť už len organické zvyšky (šupky z ovocia a zeleniny alebo papier).


Zdroj: TU. Upravené.

TREBA LEN HĽADAŤ

Na každú jednorazovú vec existuje alternatíva, ktorú môžete používať dookola, neobsahuje plast a môžete ju skompostovať. Ani náhodou nie je nekoľkonásobne drahšia; a po čase sa vám takáto "investícia" vráti. Zatiaľ sa tu o všetkých možných alternatívach nebudem rozpisovať, lebo inak by bol tento článok nekonečný, no ak sa rozhliadnete akolo seba, určite zopár náhrad nájdete aj doma.

Nakupovanie bez obalu možno vyzerá byť o čosi ťažšie, no nie je to nemožné. Aj v klasickom supermarkete môžete nakúpiť základné potraviny bez obalu, a v súčastnosti už po celom Slovensku otvárajú zero waste obchodíky. Občas treba vyjsť z komfortnej zóny, ale stojí to za to.

Ak neviete, kde vo vašom okolí nájdete obchod, v ktorom nakúpite bez obalu potraviny alebo drogériu, tuto nájdete mapu.


Hoci bezodpadový životný štýl vyzerá namáhavo, už len to, že do života aplikujete "menšie" zmeny, urobí veľký dopad na prostredie – samozrejme, len pozitívny.

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.