Social MediaI usually eat at home. Or more so – I prepare my own food. Which definitely makes following a vegan diet easier for me, because I know exactly what is in which food, and I also cannot cook from ingredients that I simply don't have at home (such as milk, eggs or cheese). That's how it works for me, because it's much cheaper than eating out, but I also have complete control over what I eat.

But there are times when I have to eat somewhere outside. During the last semester, in our timetable we had an hour-long break right during the lunch time, after which we had three more lectures. Sometimes I brought my own lunch, but since I had no place to heat it up and eat it properly, we ate somewhere outside. But there are also situations where I just want to eat outside. I don't always want to cook. And when there is a reason to celebrate, food is one of the ideal ways.

However, there aren't many vegan restaurants; and in the normal ones there are very limited possibilities (if any). However, over the past year I have discovered several vegan restaurants or cafes I have fallen in love with – and I will present them to you today. I hope it inspires you, you will remember them and you will visit them next time you go to Bratislava!
Made With Laf

Made With Laf is a vegan bistro on Dunajska Street, which is open daily except on Sundays, and offers a daily lunch menu consisting of two soups and two main dishes; and after two o'clock in the afternoon they have a regular menu. Their daily menu is excellent – they always prepare something new and original; they try to recreate traditional Slovak dishes into a vegan version, but they also experiment with foreign and exotic cuisines. Thanks to the fact that they have these four dishes ready during the lunch time, you don't have to wait for too long; and they bring you your meal within a few minutes. This is a huge advantage because of the small space they have – as you can see in the first photo, in the bistro is only one big table and four small ones, during the summer they have a tiny terrase open as well. Although the afternoon menu is a bit limited and they expand it rarely, there's plenty to choose from – they make pastas, burgers, wraps or curry, but also soups or salads. Apart from that they often offer various cakes and coffee, tea or lemonades are a necesity.

If you follow my Instagram, you know that I absolutely adore this place. I don't remember exactly when I visited Made With Laf for the first time, but during the last couple of months I've been there more times than I can count; mostly because their Nugget Burger is definitely the best meal I've ever had! Mekenčís, ie macaroni and cheese is worth mentioning, and Raw Pea Soup is also delicious.
Balans Bistro

Balans Bistro is very similar to Made With Laf in many areas – it's a relatively small bistro in Bratislava's alley, their menu is only vegan, they have a daily menu, which they serve until a set hour, and then they cook from a fixed menu. Their space is cozy and nice, but it's also a disadvantage, because at lunchtime, the bistro is full and there's nowhere to sit. We had to turn and eat elsewhere three times; on the fourth visit they were relatively empty. However, this is a clear indicator that they're renowned for their food – especially for burgers and quesadillas. They also offer delicious lemonades or tea; and while waiting for food, you can browse through a book or play a board game.

So far I didn't have the honor to taste something of their daily menu, so I personally cannot judge but what I hear from others – it's great. Diverse, rich, and mainly excellent. I had the famous Balans burger; and I wasn't disappointed! On the one hand, I hope that they'll soon be able to expand their space because they have few tables, but that would lose the lovely ambience and cosiness where one feels like eating in the comfort of home. Only recommend!


Are there any vegan restaurants in your town?

pin for later


Poväčšine jedávam doma. Respektíve si jedlo pripravujem sama. Čo v značnej miere uľahčuje moje vegánstvo, nakoľko presne viem, aké potraviny sú v ktorom jedle, a tiež sa nedá variť z ingrediencií, ktoré doma jednoducho nemáte (ako je mlieko, vajcia či syr). Takto mi to plne vyhovuje, pretože je to oveľa lacnejšie ako stravovať sa vonku, ale tiež mám úplnú kontrolu nad tým, čo jem.

Sú však chvíle, kedy musím jesť niekde vonku. Počas minulého semestra sme mali rozvrh postavený tak, že práve v čase obeda sme mali hodinové voľno, po ktorom nás čakali ďalšie tri prednášky. Občas som si nosila vlastný obed, ale keďže som si ho nemala kde zohriať a ani poriadne ho kde zjesť, jedávali sme niekde vonku. Ale sú aj situácie, kedy vonku jesť jednoducho chcem. Ani mne sa vždy nechce variť. A keď je dôvod na oslavu, jedlo je jedným z ideálnych spôsobov.

Vegánskych reštaurácií však nie je veľa; a v tých normálnych sú veľmi obmedzené možnosti (ak teda vôbec nejaké sú). Avšak v priebehu posledného roka som objavila viacero vegánskych reštaurácií či kaviarní, do ktorých som sa zamilovala – a v dnešnom článku vám dve z nich predstavím. Dúfam, že vás to inšpiruje, zapamätáte si ich a pri najbližšej návšteve Bratislavy ich vyskúšate!
Made With Laf

Made With Laf je vegánske bistro na Dunajskej ulici, ktoré je otvorené denne okrem nedele. Každý deň pripravujú obedňajšiu ponuku pozostávajúcu z dvoch polievok a dvoch hlavných jedál; a po druhej hodine poobede majú stálu ponuku. Ich denné menu je vynikajúce – vždy pripravujú niečo nové a originálne; snažia sa pretvoriť tradičné slovenské jedlá do vegánskej verzie, ale aj experimentujú so zahraničnými a exotickými kuchyňami. Vďaka tomu, že tieto štyri jedlá majú počas obeda pripravené, nemusíte na nich dlho čakať; a tanier vám prinesú do pár minút. To je obrovskou výhodou vzhľadom na to, aké malé majú priestory – ako aj môžete vidieť na prvej fotke, v bistre je len jeden veľký stôl a štyri menšie, počas leta majú otvorenú aj maličkú terasu. Hoci je poobedňajšia ponuka trochu obmedzená a len málokedy ju rozširujú, je z čoho vyberať – robia cestoviny, burgre, wrapy či kari, ale i polievky alebo šaláty. Okrem toho majú v ponuke často aj rôzne koláče a nechýba ani káva, čaje či limonády.

Ak sledujete môj Instagram, viete, že toto miesto som si nesmierne obľúbila. Už si presne nepamätám, kedy som bola v Made With Laf prvýkrát, ale v priebehu posledných pár mesiacov som tam bola častejšie ako viem spočítať; a to hlavne preto, lebo ich Nugget Burger je jednoznačne najlepšie jedlo, aké som kedy mala! Za spomenutie určite stojí Mekenčíz, teda makaróny so syrom, a vynikajúci je aj Raw hráškový krém, ktorý je stálicou už dlhú dobu.
Balans Bistro

Balans Bistro je v mnohých oblastiach veľmi podobné Made With Laf – je to pomerne malé bistro v bratislavskej uličke, ich ponuka je čisto vegánska, majú denné menu, ktoré podávajú do istej hodiny, a potom varia len stálu ponuku. Ich priestory sú útulné a príjemné, ale sú tiež nevýhodou, nakoľko je v bistre v čase obeda plno a nie je si kam sadnúť. My sme sa až trikrát museli otočiť a ísť jesť niekam inam; až na štvrtej návšteve mali pomerne prázdno. To je však jasným indikátorom toho, že svojim jedlom sú preslávený – a to najmä burgrami a quesadillami. Tiež ponúkajú vynikajúce limonády alebo čaje; a počas čakania na jedlo si môžete zalistovať v nejakej knihe alebo zahrať stolnú hru.

Zatiaľ som nemala česť ochutnať niečo z ich dennej ponuky, preto osobne nemôžem súdiť, ale čo počúvam od iných – je skvelá. Rozmanitá, bohatá, a hlavne výborná. Ja som radšej siahla po preslávenom Balans burgri; a sklamaná som nebola! Na jednu stranu dúfam, že sa im čoskoro podarí rozšíriť priestory, pretože stolov majú málo, ale tým by stratili to príjemné prostredie a útulnosť, kde má človek pocit, akoby jedol v pohodlí domova. Iba odporúčam!


Sú vegánske reštaurácie aj vo vašom meste?

pin for later

Monday, July 29, 2019

VEGAN FOOD IN BRATISLAVAI usually eat at home. Or more so – I prepare my own food. Which definitely makes following a vegan diet easier for me, because I know exactly what is in which food, and I also cannot cook from ingredients that I simply don't have at home (such as milk, eggs or cheese). That's how it works for me, because it's much cheaper than eating out, but I also have complete control over what I eat.

But there are times when I have to eat somewhere outside. During the last semester, in our timetable we had an hour-long break right during the lunch time, after which we had three more lectures. Sometimes I brought my own lunch, but since I had no place to heat it up and eat it properly, we ate somewhere outside. But there are also situations where I just want to eat outside. I don't always want to cook. And when there is a reason to celebrate, food is one of the ideal ways.

However, there aren't many vegan restaurants; and in the normal ones there are very limited possibilities (if any). However, over the past year I have discovered several vegan restaurants or cafes I have fallen in love with – and I will present them to you today. I hope it inspires you, you will remember them and you will visit them next time you go to Bratislava!
Made With Laf

Made With Laf is a vegan bistro on Dunajska Street, which is open daily except on Sundays, and offers a daily lunch menu consisting of two soups and two main dishes; and after two o'clock in the afternoon they have a regular menu. Their daily menu is excellent – they always prepare something new and original; they try to recreate traditional Slovak dishes into a vegan version, but they also experiment with foreign and exotic cuisines. Thanks to the fact that they have these four dishes ready during the lunch time, you don't have to wait for too long; and they bring you your meal within a few minutes. This is a huge advantage because of the small space they have – as you can see in the first photo, in the bistro is only one big table and four small ones, during the summer they have a tiny terrase open as well. Although the afternoon menu is a bit limited and they expand it rarely, there's plenty to choose from – they make pastas, burgers, wraps or curry, but also soups or salads. Apart from that they often offer various cakes and coffee, tea or lemonades are a necesity.

If you follow my Instagram, you know that I absolutely adore this place. I don't remember exactly when I visited Made With Laf for the first time, but during the last couple of months I've been there more times than I can count; mostly because their Nugget Burger is definitely the best meal I've ever had! Mekenčís, ie macaroni and cheese is worth mentioning, and Raw Pea Soup is also delicious.
Balans Bistro

Balans Bistro is very similar to Made With Laf in many areas – it's a relatively small bistro in Bratislava's alley, their menu is only vegan, they have a daily menu, which they serve until a set hour, and then they cook from a fixed menu. Their space is cozy and nice, but it's also a disadvantage, because at lunchtime, the bistro is full and there's nowhere to sit. We had to turn and eat elsewhere three times; on the fourth visit they were relatively empty. However, this is a clear indicator that they're renowned for their food – especially for burgers and quesadillas. They also offer delicious lemonades or tea; and while waiting for food, you can browse through a book or play a board game.

So far I didn't have the honor to taste something of their daily menu, so I personally cannot judge but what I hear from others – it's great. Diverse, rich, and mainly excellent. I had the famous Balans burger; and I wasn't disappointed! On the one hand, I hope that they'll soon be able to expand their space because they have few tables, but that would lose the lovely ambience and cosiness where one feels like eating in the comfort of home. Only recommend!


Are there any vegan restaurants in your town?

pin for later


Poväčšine jedávam doma. Respektíve si jedlo pripravujem sama. Čo v značnej miere uľahčuje moje vegánstvo, nakoľko presne viem, aké potraviny sú v ktorom jedle, a tiež sa nedá variť z ingrediencií, ktoré doma jednoducho nemáte (ako je mlieko, vajcia či syr). Takto mi to plne vyhovuje, pretože je to oveľa lacnejšie ako stravovať sa vonku, ale tiež mám úplnú kontrolu nad tým, čo jem.

Sú však chvíle, kedy musím jesť niekde vonku. Počas minulého semestra sme mali rozvrh postavený tak, že práve v čase obeda sme mali hodinové voľno, po ktorom nás čakali ďalšie tri prednášky. Občas som si nosila vlastný obed, ale keďže som si ho nemala kde zohriať a ani poriadne ho kde zjesť, jedávali sme niekde vonku. Ale sú aj situácie, kedy vonku jesť jednoducho chcem. Ani mne sa vždy nechce variť. A keď je dôvod na oslavu, jedlo je jedným z ideálnych spôsobov.

Vegánskych reštaurácií však nie je veľa; a v tých normálnych sú veľmi obmedzené možnosti (ak teda vôbec nejaké sú). Avšak v priebehu posledného roka som objavila viacero vegánskych reštaurácií či kaviarní, do ktorých som sa zamilovala – a v dnešnom článku vám dve z nich predstavím. Dúfam, že vás to inšpiruje, zapamätáte si ich a pri najbližšej návšteve Bratislavy ich vyskúšate!
Made With Laf

Made With Laf je vegánske bistro na Dunajskej ulici, ktoré je otvorené denne okrem nedele. Každý deň pripravujú obedňajšiu ponuku pozostávajúcu z dvoch polievok a dvoch hlavných jedál; a po druhej hodine poobede majú stálu ponuku. Ich denné menu je vynikajúce – vždy pripravujú niečo nové a originálne; snažia sa pretvoriť tradičné slovenské jedlá do vegánskej verzie, ale aj experimentujú so zahraničnými a exotickými kuchyňami. Vďaka tomu, že tieto štyri jedlá majú počas obeda pripravené, nemusíte na nich dlho čakať; a tanier vám prinesú do pár minút. To je obrovskou výhodou vzhľadom na to, aké malé majú priestory – ako aj môžete vidieť na prvej fotke, v bistre je len jeden veľký stôl a štyri menšie, počas leta majú otvorenú aj maličkú terasu. Hoci je poobedňajšia ponuka trochu obmedzená a len málokedy ju rozširujú, je z čoho vyberať – robia cestoviny, burgre, wrapy či kari, ale i polievky alebo šaláty. Okrem toho majú v ponuke často aj rôzne koláče a nechýba ani káva, čaje či limonády.

Ak sledujete môj Instagram, viete, že toto miesto som si nesmierne obľúbila. Už si presne nepamätám, kedy som bola v Made With Laf prvýkrát, ale v priebehu posledných pár mesiacov som tam bola častejšie ako viem spočítať; a to hlavne preto, lebo ich Nugget Burger je jednoznačne najlepšie jedlo, aké som kedy mala! Za spomenutie určite stojí Mekenčíz, teda makaróny so syrom, a vynikajúci je aj Raw hráškový krém, ktorý je stálicou už dlhú dobu.
Balans Bistro

Balans Bistro je v mnohých oblastiach veľmi podobné Made With Laf – je to pomerne malé bistro v bratislavskej uličke, ich ponuka je čisto vegánska, majú denné menu, ktoré podávajú do istej hodiny, a potom varia len stálu ponuku. Ich priestory sú útulné a príjemné, ale sú tiež nevýhodou, nakoľko je v bistre v čase obeda plno a nie je si kam sadnúť. My sme sa až trikrát museli otočiť a ísť jesť niekam inam; až na štvrtej návšteve mali pomerne prázdno. To je však jasným indikátorom toho, že svojim jedlom sú preslávený – a to najmä burgrami a quesadillami. Tiež ponúkajú vynikajúce limonády alebo čaje; a počas čakania na jedlo si môžete zalistovať v nejakej knihe alebo zahrať stolnú hru.

Zatiaľ som nemala česť ochutnať niečo z ich dennej ponuky, preto osobne nemôžem súdiť, ale čo počúvam od iných – je skvelá. Rozmanitá, bohatá, a hlavne výborná. Ja som radšej siahla po preslávenom Balans burgri; a sklamaná som nebola! Na jednu stranu dúfam, že sa im čoskoro podarí rozšíriť priestory, pretože stolov majú málo, ale tým by stratili to príjemné prostredie a útulnosť, kde má človek pocit, akoby jedol v pohodlí domova. Iba odporúčam!


Sú vegánske reštaurácie aj vo vašom meste?

pin for later


As I mentioned several times before, when I became more interested in a zero waste lifestyle, my first steps went into my bathroom. I was fully aware of the fact that all the beauty products I own and use every day are in plastic. I knew about package free alternatives, I came across them quite frequently in videos, articles or on social media, so I didn't have to do any research to find out how I can replace shower gel or micellar water.

One such product was a shampoo. Until then, I didn't care what brands I was using – all I was looking for was that it was a shampoo and it'll wash my hair. I wasn't interested in what ingrediences it had, what kind of hair it was intended for, and what results it promised. Fortunately, my approach has never caused any major problems.

But then I got excited for zero waste, which went hand in hand with a search for natural and vegan cosmetics. And that's how I found a Slovak brand MusK, which immediately caught my attention with its products and philosophy; and I reached for the solid shampoo Svieže ráno (Fresh Morning).
ABOUT THE BRAND

The name MusK is an acronym of Mydláreň u slečny Kaplánovej (Soapery at Miss Kaplánová), which speaks for itself. Lucia, who got into the soap production accidentally, has been enthusiastic about the process and today her shop offers not only a wide range of soaps, but also solid shampoos, oils, bath salts, or flowery waters.

MusK focuses on the simplicity that is evident in the ingredients used in the products that contain only natural substances and are hand-made in small batches using the cold method, as well as in the design of the whole brand. In addition, it also takes into account the ecological aspect – the soaps and shampoos don't contain palm or palm-kernel oil, the products are in recyclable packaging (or unpackaged) and during the production process they also focus on minimizing waste and saving resources.

I guess you can imagine why I decided to test their solid shampoos. They currently offer seven different types – from normal hair to shampoo to support hair growth – but I didn't hesitate when it came to choosing one and I bought Svieže ráno (Fresh Morning), which is designed for oily hair.
SVIEŽE RÁNO

Shampoo Svieže ráno (as well as all other solid shampoos) is available in two sizes – 40 or 80 grams. It's packed in a box from dark recycled paper or you can buy it completely without packaging. It fits in the palm beautifully, which is a huge advantage when travelling, as it doesn't take up a lot of space and there's no risk of it spilling and getting everything dirty.

It has a wonderful scent that I cannot describe in any other way than fresh; and it can make the whole bathroom smell lovely. I'm usually not a big fan of fragrances in beauty products, because I feel that they are just trying to disguise the stink of all the chemicals, while having an artificial odor themselves; but I just adore this scent.

The main ingredients are coconut oil surfactants, which not only help to get rid of grease and various dirt particles from the hair, but also create a beautiful fine foam. In addition, Svieže ráno contains jojoba oil, which is known for its moisturizing qualities and helps to give the hair shine and softness; as well as a conditioning component – thanks to which the shampoo washes the hair while helping to comb it later and reduce its static electricity.
INGREDIENTS

All used substances are natural and vegan; and you won't find any sulphates, silicones, parabens, artificial fragrances or colorants in the shampoo. It includes:

 • coconut oil surfactants – make the hair free of grease and create a foam;
 • BIO Jojoba Oil – adds smoothness and shine, counteracts dandruff and stimulates hair roots;
 • a conditioning component – namely, Behentrimonium Methosulfate, Cetyl Alcohol and Butylene Glycol, which help to easily comb the hair and make it super soft;
 • sage extract – helps maintain a healthy scalp;
 • sage essential oil – adds aroma;
 • citronella essential oil – eliminates sebum and reduces dandruff;
 • vitamin E – moisturizes, improves dry or damaged skin;
 • panthenol – has electrostatic, regenerative and calming effects;
 • lactic acid – is used for its exfoliating ability, adjusts pH of skin and hair and moisturizes;
 • a natural colorant – in particular green chromium oxide;
 • substances which are naturally present in essential oils.
USE & AVAILABILITY

It foams really amazingly (even better than some of the classic liquid shampoos) and, thanks to the fact it fits easily into the palm, it's very easy to use – you rub it on wet hair a few times, it lathers immediately; and you only have to massage it in and rinse as you would normally. It leaves the hair soft, smooth and feeling light.

I bought it for the first time in my local zero waste store called U dobrožrúta, then I discovered it at Fresh Market in Bratislava, but you can buy it in various natural cosmetics shops all over Slovakia and the Czech Republic (list is HERE). Of course, they also have an e-shop where there's a whole offer and a short description for each product – so you can easily find out which one is best for you.

I buy a larger, eighty-grams package; and because I only wash my hair every fifth day, it lasts approximately for four months. I also bought a portable aluminum case that makes traveling a lot easier; I store it on a bamboo holder at home.


Honestly, I was a little skeptical at the beginning. I heard some many positive reviews on solid shampoos or the brand MusK, that's why I decided to try it, but I took it with a pinch of salt. I couldn't quite imagine how to use it and whether it would like it, but I'm extremely glad I convinced myself to give it a chance. Because now I don't want any other shampoo! I'm very satisfied with it, I have the third package by now – and by far not the last.advantages

beautiful smell

lathers amazingly

leaves the hair soft and smooth

lasts very long


disadvantages

absolutely none


price

online: 40 g – 5 € / 80 g – 9.50 €


rating

10/10Ako som už viackrát spomínala, keď som sa viac začala zaujímať o bezodpadový životný štýl, moje prvé kroky smerovali do kúpeľne. Sama som si uvedomovala, že všetky kozmetické produkty, ktoré vlastním a i dennodenne používam, sú zabalené v plaste. O alternatívach bez obalu som vedela; vo videách, článkoch či na sociálnych sieťach som sa s nimi pomerne často stretávala, preto som si nemusela robiť žiaden prieskum a zisťovať, ako by som mohla nahradiť sprchový gél alebo micelárnu vodu.

Jedným z takýchto produktov bol aj šampón. Dovtedy mi bolo viac-menej úplne jedno, aké značky používam – jediné, na čo som hľadela, bolo to, aby to bol šampón a umyl moje vlasy. Nezaujímala som sa o to, aké mal zloženie, na aké bol určené vlasy, aké výsledky sľuboval. Našťastie takýto môj prístup nikdy nespôsobil nejaké veľké problémy.

Avšak potom som sa nadchla pre zero waste, čo šlo ruka v ruke s vyhľadávaním prírodnej a vegánskej kozmetiky. A tak som sa dostala k značke MusK, ktorá ma okamžite zaujala svojimi produktami a filozofiou, a siahla som po tuhom šampóne Svieže ráno.
O ZNAČKE

Názov MusK je akronymom Mydláreň u slečny Kaplánovej, ktorý hovorí za všetko. Luciu, ktorá sa k výrobe mydla dostala náhodou, proces nadchol a dnes jej obchod ponúka nielen širokú škálu mydiel, ale aj tuhých šampónov, olejov, solí do kúpeľa či kvetových vôd.

MusK sa sústredí na jednoduchosť, ktorá sa prejavuje v zložení produktov, ktoré obsahujú iba prírodné látky a sú vyrábané ručne v malých dávkach metódou za studena, aj v dizajne celej značky. Okrem toho prihliada aj na ekologické hľadisko – mydlá ani šampóny neobsahujú palmový ani palmojadrový olej, výrobky sú v recyklovateľných obaloch (alebo bez obalu) a v procese výroby sa zameriavajú na minimalizáciu odpadu a šetrenie zdrojmi.

Asi si teda viete predstaviť, prečo som sa rozhodla otestovať práve ich tuhé šampóny. V súčasnosti ponúkajú sedem rôznych druhov – na normálne vlasy až po šampón pre podporu rastu vlasov – no ja som nemala o čom dlho premýšľať a vybrala si Svieže ráno, ktorý je určený na mastné vlasy.
SVIEŽE RÁNO

Šampúch Svieže ráno (rovnako ako aj všetky ostatné tuhé šampóny) je dostupný v dvoch veľkostiach – 40 alebo 80 gramov. Je zabalený v krabičke z tmavého recyklovaného papiera alebo ho môžete kúpiť úplne bez obalu. Krásne sa zmestí do dlane, čo je obrovskou výhodou pri cestovaní, nakoľko nezaberá veľa miesta a nehrozí, že by sa niekde rozlial a všetko zašpinil.

nádhernú vôňu, ktorú neviem popísať nijako inak ako svieža; a dokáže rozvoňať úplne celú kúpeľňu. Nie som veľký fanúšik vôní u kozmetických produktov, pretože mám pocit, že sa len snažia zamaskovať smrad kadejakých chemikálií, pričom samé majú umelý pach; avšak túto vôňu jednoducho zbožňujem.

Hlavnou zložkou sú tenzidy z kokosového oleja, ktoré pomáhajú vlasy nielen zbaviť mastnoty a rôznych nečistôt, ale vytvárajú aj nádhernú jemnú penu. Svieže ráno okrem toho obsahuje aj jojobový olej, ktorý je známy pre svoje hydratačné účinky a pomáha dodať vlasom lesk a hebkosť; a tiež kondicionizačnú zložku – vďaka ktorej šampón vlasy umýva, a zároveň ich pomáha rozčesať a znižuje ich statickú elektrinu.
ZLOŽENIE

Všetky použité látky sú prírodné a vegánske; a v šampóne nenájdete žiadne sulfáty, silikóny, parabény, umelé vône alebo farbivá. Obsahuje:

POUŽITIE & DOSTUPNOSŤ

Pení fakt úžasne (dokonca lepšie ako niektoré klasické tekuté šampóny) a vďaka tomu, že ľahko padne do dlane, sa veľmi ľahko používa – párkrát ním pošúchate po mokrých vlasoch, šampón hneď napení; a stačí ho rozmasírovať a klasicky opláchnuť. Vlasy zanecháva jemné, hebké a ľahké.

Prvýkrát som ho kúpila U dobrožrúta, potom som ho objavila aj vo Fresh Markete v Bratislave, no kúpite ich v rôznych predajniach s prírodnou kozmetikou na celom Slovensku i v Čechách (zoznam nájdete TU). Samozrejme, majú aj eshop, kde je celá ponuka a krátky popis pri každom produkte – a jednoducho tak zistíte, ktorý bude pre vás najlepší.

Ja si kupujem väčšie, teda osemdesiatgramové balenie; a vďaka tomu, že si vlasy umývam už len každý piaty deň, mi vydrží približne štyri mesiace. Kúpila som si naň aj prenosku z hliníka, ktorá značne uľahčuje cestovanie; doma ho skladujem na bambusovej podložke.


Úprimne vám poviem, že zo začiatku som bola trochu skeptická. O MusK a tuhých šampónoch celkovo som počúvala samé chvály, preto som sa aj rozhodla ho vyskúšať, ale kupovala som ho s rezervou. Nevedela som si veľmi predstaviť, ako ho používať a či mi bude vyhovovať, ale som nesmierne rada, že som presvedčila samú seba, nech mu dám šancu. Lebo teraz nechcem už žiaden iný šampón! Som s ním maximálne spokojná, mám už tretie balenie – a ani zďaleka nie posledné.plusy

nádherná vôňa

krásne pení

vlasy zanecháva jemné a hebké

vydrží veľmi dlho


mínusy

absolútne žiadne


cena

online: 40 g – 5 € / 80 g – 9.50 €


hodnotenie

10/10

Friday, July 26, 2019

SVIEŽE RÁNO BY MUSKAs I mentioned several times before, when I became more interested in a zero waste lifestyle, my first steps went into my bathroom. I was fully aware of the fact that all the beauty products I own and use every day are in plastic. I knew about package free alternatives, I came across them quite frequently in videos, articles or on social media, so I didn't have to do any research to find out how I can replace shower gel or micellar water.

One such product was a shampoo. Until then, I didn't care what brands I was using – all I was looking for was that it was a shampoo and it'll wash my hair. I wasn't interested in what ingrediences it had, what kind of hair it was intended for, and what results it promised. Fortunately, my approach has never caused any major problems.

But then I got excited for zero waste, which went hand in hand with a search for natural and vegan cosmetics. And that's how I found a Slovak brand MusK, which immediately caught my attention with its products and philosophy; and I reached for the solid shampoo Svieže ráno (Fresh Morning).
ABOUT THE BRAND

The name MusK is an acronym of Mydláreň u slečny Kaplánovej (Soapery at Miss Kaplánová), which speaks for itself. Lucia, who got into the soap production accidentally, has been enthusiastic about the process and today her shop offers not only a wide range of soaps, but also solid shampoos, oils, bath salts, or flowery waters.

MusK focuses on the simplicity that is evident in the ingredients used in the products that contain only natural substances and are hand-made in small batches using the cold method, as well as in the design of the whole brand. In addition, it also takes into account the ecological aspect – the soaps and shampoos don't contain palm or palm-kernel oil, the products are in recyclable packaging (or unpackaged) and during the production process they also focus on minimizing waste and saving resources.

I guess you can imagine why I decided to test their solid shampoos. They currently offer seven different types – from normal hair to shampoo to support hair growth – but I didn't hesitate when it came to choosing one and I bought Svieže ráno (Fresh Morning), which is designed for oily hair.
SVIEŽE RÁNO

Shampoo Svieže ráno (as well as all other solid shampoos) is available in two sizes – 40 or 80 grams. It's packed in a box from dark recycled paper or you can buy it completely without packaging. It fits in the palm beautifully, which is a huge advantage when travelling, as it doesn't take up a lot of space and there's no risk of it spilling and getting everything dirty.

It has a wonderful scent that I cannot describe in any other way than fresh; and it can make the whole bathroom smell lovely. I'm usually not a big fan of fragrances in beauty products, because I feel that they are just trying to disguise the stink of all the chemicals, while having an artificial odor themselves; but I just adore this scent.

The main ingredients are coconut oil surfactants, which not only help to get rid of grease and various dirt particles from the hair, but also create a beautiful fine foam. In addition, Svieže ráno contains jojoba oil, which is known for its moisturizing qualities and helps to give the hair shine and softness; as well as a conditioning component – thanks to which the shampoo washes the hair while helping to comb it later and reduce its static electricity.
INGREDIENTS

All used substances are natural and vegan; and you won't find any sulphates, silicones, parabens, artificial fragrances or colorants in the shampoo. It includes:

 • coconut oil surfactants – make the hair free of grease and create a foam;
 • BIO Jojoba Oil – adds smoothness and shine, counteracts dandruff and stimulates hair roots;
 • a conditioning component – namely, Behentrimonium Methosulfate, Cetyl Alcohol and Butylene Glycol, which help to easily comb the hair and make it super soft;
 • sage extract – helps maintain a healthy scalp;
 • sage essential oil – adds aroma;
 • citronella essential oil – eliminates sebum and reduces dandruff;
 • vitamin E – moisturizes, improves dry or damaged skin;
 • panthenol – has electrostatic, regenerative and calming effects;
 • lactic acid – is used for its exfoliating ability, adjusts pH of skin and hair and moisturizes;
 • a natural colorant – in particular green chromium oxide;
 • substances which are naturally present in essential oils.
USE & AVAILABILITY

It foams really amazingly (even better than some of the classic liquid shampoos) and, thanks to the fact it fits easily into the palm, it's very easy to use – you rub it on wet hair a few times, it lathers immediately; and you only have to massage it in and rinse as you would normally. It leaves the hair soft, smooth and feeling light.

I bought it for the first time in my local zero waste store called U dobrožrúta, then I discovered it at Fresh Market in Bratislava, but you can buy it in various natural cosmetics shops all over Slovakia and the Czech Republic (list is HERE). Of course, they also have an e-shop where there's a whole offer and a short description for each product – so you can easily find out which one is best for you.

I buy a larger, eighty-grams package; and because I only wash my hair every fifth day, it lasts approximately for four months. I also bought a portable aluminum case that makes traveling a lot easier; I store it on a bamboo holder at home.


Honestly, I was a little skeptical at the beginning. I heard some many positive reviews on solid shampoos or the brand MusK, that's why I decided to try it, but I took it with a pinch of salt. I couldn't quite imagine how to use it and whether it would like it, but I'm extremely glad I convinced myself to give it a chance. Because now I don't want any other shampoo! I'm very satisfied with it, I have the third package by now – and by far not the last.advantages

beautiful smell

lathers amazingly

leaves the hair soft and smooth

lasts very long


disadvantages

absolutely none


price

online: 40 g – 5 € / 80 g – 9.50 €


rating

10/10Ako som už viackrát spomínala, keď som sa viac začala zaujímať o bezodpadový životný štýl, moje prvé kroky smerovali do kúpeľne. Sama som si uvedomovala, že všetky kozmetické produkty, ktoré vlastním a i dennodenne používam, sú zabalené v plaste. O alternatívach bez obalu som vedela; vo videách, článkoch či na sociálnych sieťach som sa s nimi pomerne často stretávala, preto som si nemusela robiť žiaden prieskum a zisťovať, ako by som mohla nahradiť sprchový gél alebo micelárnu vodu.

Jedným z takýchto produktov bol aj šampón. Dovtedy mi bolo viac-menej úplne jedno, aké značky používam – jediné, na čo som hľadela, bolo to, aby to bol šampón a umyl moje vlasy. Nezaujímala som sa o to, aké mal zloženie, na aké bol určené vlasy, aké výsledky sľuboval. Našťastie takýto môj prístup nikdy nespôsobil nejaké veľké problémy.

Avšak potom som sa nadchla pre zero waste, čo šlo ruka v ruke s vyhľadávaním prírodnej a vegánskej kozmetiky. A tak som sa dostala k značke MusK, ktorá ma okamžite zaujala svojimi produktami a filozofiou, a siahla som po tuhom šampóne Svieže ráno.
O ZNAČKE

Názov MusK je akronymom Mydláreň u slečny Kaplánovej, ktorý hovorí za všetko. Luciu, ktorá sa k výrobe mydla dostala náhodou, proces nadchol a dnes jej obchod ponúka nielen širokú škálu mydiel, ale aj tuhých šampónov, olejov, solí do kúpeľa či kvetových vôd.

MusK sa sústredí na jednoduchosť, ktorá sa prejavuje v zložení produktov, ktoré obsahujú iba prírodné látky a sú vyrábané ručne v malých dávkach metódou za studena, aj v dizajne celej značky. Okrem toho prihliada aj na ekologické hľadisko – mydlá ani šampóny neobsahujú palmový ani palmojadrový olej, výrobky sú v recyklovateľných obaloch (alebo bez obalu) a v procese výroby sa zameriavajú na minimalizáciu odpadu a šetrenie zdrojmi.

Asi si teda viete predstaviť, prečo som sa rozhodla otestovať práve ich tuhé šampóny. V súčasnosti ponúkajú sedem rôznych druhov – na normálne vlasy až po šampón pre podporu rastu vlasov – no ja som nemala o čom dlho premýšľať a vybrala si Svieže ráno, ktorý je určený na mastné vlasy.
SVIEŽE RÁNO

Šampúch Svieže ráno (rovnako ako aj všetky ostatné tuhé šampóny) je dostupný v dvoch veľkostiach – 40 alebo 80 gramov. Je zabalený v krabičke z tmavého recyklovaného papiera alebo ho môžete kúpiť úplne bez obalu. Krásne sa zmestí do dlane, čo je obrovskou výhodou pri cestovaní, nakoľko nezaberá veľa miesta a nehrozí, že by sa niekde rozlial a všetko zašpinil.

nádhernú vôňu, ktorú neviem popísať nijako inak ako svieža; a dokáže rozvoňať úplne celú kúpeľňu. Nie som veľký fanúšik vôní u kozmetických produktov, pretože mám pocit, že sa len snažia zamaskovať smrad kadejakých chemikálií, pričom samé majú umelý pach; avšak túto vôňu jednoducho zbožňujem.

Hlavnou zložkou sú tenzidy z kokosového oleja, ktoré pomáhajú vlasy nielen zbaviť mastnoty a rôznych nečistôt, ale vytvárajú aj nádhernú jemnú penu. Svieže ráno okrem toho obsahuje aj jojobový olej, ktorý je známy pre svoje hydratačné účinky a pomáha dodať vlasom lesk a hebkosť; a tiež kondicionizačnú zložku – vďaka ktorej šampón vlasy umýva, a zároveň ich pomáha rozčesať a znižuje ich statickú elektrinu.
ZLOŽENIE

Všetky použité látky sú prírodné a vegánske; a v šampóne nenájdete žiadne sulfáty, silikóny, parabény, umelé vône alebo farbivá. Obsahuje:

POUŽITIE & DOSTUPNOSŤ

Pení fakt úžasne (dokonca lepšie ako niektoré klasické tekuté šampóny) a vďaka tomu, že ľahko padne do dlane, sa veľmi ľahko používa – párkrát ním pošúchate po mokrých vlasoch, šampón hneď napení; a stačí ho rozmasírovať a klasicky opláchnuť. Vlasy zanecháva jemné, hebké a ľahké.

Prvýkrát som ho kúpila U dobrožrúta, potom som ho objavila aj vo Fresh Markete v Bratislave, no kúpite ich v rôznych predajniach s prírodnou kozmetikou na celom Slovensku i v Čechách (zoznam nájdete TU). Samozrejme, majú aj eshop, kde je celá ponuka a krátky popis pri každom produkte – a jednoducho tak zistíte, ktorý bude pre vás najlepší.

Ja si kupujem väčšie, teda osemdesiatgramové balenie; a vďaka tomu, že si vlasy umývam už len každý piaty deň, mi vydrží približne štyri mesiace. Kúpila som si naň aj prenosku z hliníka, ktorá značne uľahčuje cestovanie; doma ho skladujem na bambusovej podložke.


Úprimne vám poviem, že zo začiatku som bola trochu skeptická. O MusK a tuhých šampónoch celkovo som počúvala samé chvály, preto som sa aj rozhodla ho vyskúšať, ale kupovala som ho s rezervou. Nevedela som si veľmi predstaviť, ako ho používať a či mi bude vyhovovať, ale som nesmierne rada, že som presvedčila samú seba, nech mu dám šancu. Lebo teraz nechcem už žiaden iný šampón! Som s ním maximálne spokojná, mám už tretie balenie – a ani zďaleka nie posledné.plusy

nádherná vôňa

krásne pení

vlasy zanecháva jemné a hebké

vydrží veľmi dlho


mínusy

absolútne žiadne


cena

online: 40 g – 5 € / 80 g – 9.50 €


hodnotenie

10/10When I was in high school, I had a relatively large handbag that had weighed a few pounds and everything was in it. I managed to reduce it a bit during college, but only recently did I get it into my ideal state – which means that it holds only what I really need.

I found out that dozens of things that I caarried with me were in many cases totally useless. Of course, once in a while there was a situation where I needed the very last thing I was hiding at the total bottom in a side pocket, but for having in every single day, it wasn't necessary.

Today's article is not only a demonstration of what is hidden in my bag, but also tips on how you can empty yours.
A phone is nowadays a matter of course, because in addition to its primary and main function, that is, the ability to make calls, it also meets dozens of other other tasks – it serves as a camera, an alarm, a clock, a music player, a flashlight or maps; and I'm not even talking about social media.

Although I loved my bullet journal (my notebook in which I wrote all my duties and responsibilities), after a while, a few things started bugging me. The first was that it was quite big – and when I wanted to take it everywhere, it took a lot of space and added extra weight. Its size was related to the fact that it was in some situations impractical, because it is almost impossible to write down a note that came to me during the morning tram ride. Also, it started to bug me when people wanted to see how I filled in every single page. And I'm not even talking about the fact that after all, it's just a useless notebook, the pages of which are still going to end up in a landfill.

That's why I swapped my bullet journal for Google Calendar. And I'm happier that ever. It's just like a bullet journal, but without taking up space (as it's in my phone), nobody digs in it, is simple, clear, and you can organize events by colour and categorize them into separate folders.

I also threw out a side notebook out of my bag, where I kept all the notes and thoughts that were not in the diary – and I keep them in my phone. And so I don't need any pen or a pencil (or five different coloured markers to make a beautifully embellished pages of a journal).
I used to have a big wallet, where I collected various cards, receipts, tickets and so on. And although I liked it when I was fourteen, because I felt so much more adult like, after a few years, the size of my wallet that took up too much space in every bag started to get on my nerves. But I felt sorry to throw out a relatively new and still functioning wallet – so I was waiting for the moment when I could finally put it on the side of being destroyed.

Coincidentally, I now have two wallets. Although I was able to exchange the big old one with a smaller one, in which fits only what I really need; but I also bought a small card holder a few years ago. It was an impulsive purchase, but I don't regret it because until then I had no idea how much I'd use it. It holds four cards that I use the most; and in situations when I need only those, I can go around just fine with this small wallet and I don't have to take the big one.


After we moved, the number of my keys doubled, as the new home meant new keys. Although I tried to separate the keys a couple of times, so that I wouldn't go around Bratislava every day with keys from Prešov, but I couldn't stop thinking that when I go home, if I'll remember the next set of keys when packing. So I kept them all together just to be safe. However, I use every single key I have and carry with me on a regular basis; and thus there is no uselessness.

And that is all for my daily essentials! However, other things appear in my purse during different seasons – but they are not always there.


read next: what is minimalism


I don't even bring handkerchiefs everywhere. The chance that I need them in the middle of summer is quite low; but again, during the flu season, they can't not be in my purse. The opposite is with sunglasses – if I don't wear them, they're in a purse. But only during the summer.

When I was still in school, I brought with me my prescription glasses everywhere, because when I look at a blackboard or a laptop screen for a long time, my head and eyes hurt over time, but I see fine during the day; and so I don't need them and they stay at home. At home also stays my umbrella if I know I won't need it that day. And I threw out any painkillers out of my purse long ago. Fortunately, I don't need them.

I always had a phone charger with me when I was in high school, which is also a thing I always had with me, but I really used it about twice, because when I charge my phone in the night, it lasts for the whole day. And when I'm out, I very rarely listen to music (for example, only on a train or when I know I'll be waiting somewhere for a long time), so it makes no sense for me to bring headphones. The same is true for a water bottle – although I'm a big advocate for bringing your own bottle, if I know that I'll be out only for a while, a water bottle is just an unnecessary weight.

I used to bring wet wipes with me – I haven't missed them for years, a hand cream (I use it only in the winter, also exceptionally, my skin doesn't require it at all and it's not dry), instead of a mirror I only need a front camera in my phone, and I don't have any extra hair ties or bobby pins in my purse.
So how to achieve a more empty and minimalist purse?

 1. Two in one. Find products that can perform multiple functions at once. Write random notes in your planner. Or replace the planner with a phone. If you need some compact powder, choose one that has a mirror in it.
 2. Order. Open your purse or backpack (anything in which you carry things) and empty everything out. Throw away what you don't need – such as old receipts, used things, and so on.
 3. One out. When you have everything out there, take a good look at what you carry with you. Organize them by priority – and what's left at the very end, take out and put in some drawer. Try to go by a few days without it to find out if your really need it or you can exist without it. When you get used to having one less thing in your bag, do this exercise again; and finally only what you really need remains.


pin for later


Ešte na strednej som do školy nosila pomerne veľkú kabelku, ktorá vážila niekoľko kíl a bolo v nej úplne všetko. Počas vysokej školy sa mi to trochu podarilo zredukovať, no až nedávno som ju dostala do pre mňa ideálneho stavu – čo znamená, že v sebe ukrýva len to, čo naozaj potrebujem.

Zistila som, že desiatky vecí, ktoré som so sebou vláčila kade-tade, mi boli v mnohých prípadoch úplne zbytočné. Samozrejme, že raz za čas prišla situácia, kedy sa mi zišla aj tá posledná vec, ktorú som schovávala na úplnom dne v bočnom vrecku, ale na to, aby som ju mala pri sebe každý jeden deň, bola nadbytočná.

Dnešný článok je nielen ukážkou, čo sa skrýva v mojej kabelke, ale zároveň aj tipmi, ako môžete vyprázdniť aj vy tú svoju.
Mobil je v dnešnej dobe už samozrejmosťou, pretože okrem svojej prvotnej a primárnej funkcie, teda možnosť telefonovať, spĺňa už aj desiatky ďalších iných úloh – slúži ako fotoaparát, budík, hodiny, prehrávač hudby, baterka či mapy; a to ani nehovorím o sociálnych sieťach.

Hoci som svoj bullet journal (teda zápisník, do ktorého som si písala všetky povinnosti a úlohy) nadovšetko milovala, po čase mi na ňom začali prekážať viaceré veci. Prvou bolo to, že bol pomerne veľký – a keď som ho chcela nosiť všade, zaberal dosť veľa miesta a pridával extra váhu. S jeho veľkosťou súviselo i to, že bol v istých situáciách nepraktický, nakoľko je takmer nemožné zapísať si doň nejakú poznámku, ktorá mi prišla na um počas rannej cesty v električke. Tiež mi začalo prekážať, keď sa v ňom začali hrabať ľudia, ktorí chceli vidieť, ako som si ozdobila každú jednu stránku. No a to ani nehovorím o tom, že je koniec-koncov zbytočný zápisník, ktorého stránky aj tak skončia na smetisku.

Bullet Journal som preto vymenila za Google Kalendár. A som spokojná ako nikdy predtým. Spĺňa všetko to, čo bullet journal, no bez toho, aby zaberal miesto (keďže je v mobile), nikto sa v ňom nehrabe, je jednoduchý, prehľadný a môžete si v ňom veci zorganizovať podľa farieb a rozdeliť ich do samostatných priečinkov.

Z kabelky som tiež vyhodila aj bočný zápisník, do ktorého som ukladala všetky poznámky a myšlienky, ktoré nepatrili do diára – a ukladám si ich v mobile. A teda mi netreba ani žiadne pero či ceruzku (alebo päť rôznych farebných fixiek, aby som si mohla krásne ozdobiť stránky zošita).
Kedysi som mala veľkú peňaženku, kde som si odkladala rôzne kartičky, bloky, lístky a podobne. A hoci sa to môjmu štrnásťročnému ja páčilo, keďže som si tak pripadala dospelejšie, po pár rokoch mi veľkosť peňaženky, ktorá v každej taške zaberala príliš veľa priestoru, začala liezť na nervy. No bolo mi ľúto vyhodiť pomerne novú a stále funkčnú peňaženku – preto som čakala na moment, kedy ju budem môcť konečne dať bokom s tým, že je zničená.

Zhodou okolností mám teraz ale peňaženky dve. Starú veľkú sa mi síce podarilo vymeniť za menšiu, do ktorej sa akurát zmestí to, čo mi skutočne treba; no tiež som si pred pár rokmi kúpila malú peňaženku na karty. Bola to impulzívna kúpa, ale neľutujem ju, pretože vtedy som ani nevedela, ako veľmi sa mi takáto vec zíde. Schovávajú sa v nej len štyri karty, ktoré využívam najčastejšie; a teda v situáciách, kedy potrebujem iba tie, si bohate vystačím s touto malou peňaženkou a nemusím brať veľkú.


Keď sme sa presťahovali, počet mojich kľúčov sa zdvojnásobil, nakoľko nový domov znamenal nové kľúče. Hoci som párkrát skúšala kľúče rozdeliť, aby som po Bratislave zbytočne nechodila s kľúčmi od Prešova, no nevedela som prestať myslieť na to, že keď pôjdem domov, či si pri balení spomeniem na ďalší zväzok kľúčov. A tak som ich pre istotu nechala všetky pohromade. Avšak každý jeden kľúč, ktorý mám a ktorý so sebou nosím, pravidelne používam; a teda mi na zväzku nevisia žiadne zbytočnosti.

A to je na moje každodenné nevyhnutnosti všetko! Počas rôznych ročných období sa však v mojej kabelke objavujú aj iné veci – no nie sú v nej vždy.


čítaj ďalej: čo je minimalizmus


Už ani hygienické vreckovky so sebou nenosím všade. Šanca, že mi ich bude treba uprostred leta je pomerne nízka; ale zase počas chrípkových období mi v kabelke nesmú chýbať. Opačne je to so slnečnými okuliarmi – ak ich nemám na očiach, sú v kabelke. Ale iba v lete.

Keď som ešte chodila do školy, nosila som so sebou aj dioptrické okuliare, pretože pri dlhom sledovaní tabule alebo obrazovky notebooku ma po čase začne bolieť hlava i oči, no počas bežného dňa vidím dobre; a teda mi ich netreba a ostávajú doma. Doma ostáva aj dáždnik, keď viem, že ho určite nepotrebujem. No a lieky proti bolesti som z kabelky vyhodila už dávno. Našťastie ich nepotrebujem.

Ešte na strednej som so sebou mala vždy aj nabíjačku na mobil, ktorá je práve vecou, ktorú som so sebou vždy všade nosila, no reálne som ju využila asi dvakrát, keďže večerné nabitie mobilu mi bez problémov vydrží celý deň. A keď som vonku, hudbu počúvam len naozaj výnimočne (napríklad iba vo vlaku alebo keď viem, že budem niekde dlho čakať), preto pre mňa nemá zmysel nosiť ani slúchadlá. To isté platí aj pri fľaši s vodou – hoci som všetkými desiatimi za to, aby si ľudia so sebou nosili vlastnú fľašu, ak viem, že von budem iba chvíľu, fľaša predstavuje iba zbytočnú váhu.

Kedysi som so sebou nosila aj navlhčené obrúsky – tie mi nechýbali už celé roky, krém na ruky (používam ho maximálne v zime, a to aj vtedy len výnimočne, moja pokožka to vôbec nevyžaduje a nie je suchá), namiesto zrkadielka mi stačí predná kamera v mobile, a nemám v kabelke už ani extra gumičky či sponky.
Ako teda dopomôcť k prázdnejšej a minimalistickej kabelke?

 1. Dva v jednom. Nájdite produkty, ktoré vedia vykonávať viac funkcií naraz. Do diáru si píšte aj náhodné poznámky. Alebo diár vymeňte za mobil. Ak potrebujete nejaký kompaktný púder, zvoľte taký, ktorý má v sebe aj zrkadlo.
 2. Poriadok. Otvorte kabelku alebo batoh (čokoľvek, v čom nosíte veci) a všetko vysypte von. To, čo vám netreba, vyhoďte – ako sú staré pokladničné bloky, použité veci a podobne.
 3. Jeden von. Keď už máte všetko vonku, poriadne si prezrite, čo vôbec so sebou nosíte. Poukladajte ich podľa priority – a to, čo ostane úplne na konci, dajte von a odložte niekam do skrine. Skúste fungovať pár dní bez toho, aby ste zistili, či to naozaj potrebujete alebo viete existovať aj bez toho. Keď si zvyknete, že máte v taške o jednu vec menej, urobte toto cvičenie znova; a nakoniec vám ostane len to, čo vám skutočne treba.


pripni na neskôr

Monday, July 22, 2019

SIMPLIFYING MY DAILY ESSENTIALSWhen I was in high school, I had a relatively large handbag that had weighed a few pounds and everything was in it. I managed to reduce it a bit during college, but only recently did I get it into my ideal state – which means that it holds only what I really need.

I found out that dozens of things that I caarried with me were in many cases totally useless. Of course, once in a while there was a situation where I needed the very last thing I was hiding at the total bottom in a side pocket, but for having in every single day, it wasn't necessary.

Today's article is not only a demonstration of what is hidden in my bag, but also tips on how you can empty yours.
A phone is nowadays a matter of course, because in addition to its primary and main function, that is, the ability to make calls, it also meets dozens of other other tasks – it serves as a camera, an alarm, a clock, a music player, a flashlight or maps; and I'm not even talking about social media.

Although I loved my bullet journal (my notebook in which I wrote all my duties and responsibilities), after a while, a few things started bugging me. The first was that it was quite big – and when I wanted to take it everywhere, it took a lot of space and added extra weight. Its size was related to the fact that it was in some situations impractical, because it is almost impossible to write down a note that came to me during the morning tram ride. Also, it started to bug me when people wanted to see how I filled in every single page. And I'm not even talking about the fact that after all, it's just a useless notebook, the pages of which are still going to end up in a landfill.

That's why I swapped my bullet journal for Google Calendar. And I'm happier that ever. It's just like a bullet journal, but without taking up space (as it's in my phone), nobody digs in it, is simple, clear, and you can organize events by colour and categorize them into separate folders.

I also threw out a side notebook out of my bag, where I kept all the notes and thoughts that were not in the diary – and I keep them in my phone. And so I don't need any pen or a pencil (or five different coloured markers to make a beautifully embellished pages of a journal).
I used to have a big wallet, where I collected various cards, receipts, tickets and so on. And although I liked it when I was fourteen, because I felt so much more adult like, after a few years, the size of my wallet that took up too much space in every bag started to get on my nerves. But I felt sorry to throw out a relatively new and still functioning wallet – so I was waiting for the moment when I could finally put it on the side of being destroyed.

Coincidentally, I now have two wallets. Although I was able to exchange the big old one with a smaller one, in which fits only what I really need; but I also bought a small card holder a few years ago. It was an impulsive purchase, but I don't regret it because until then I had no idea how much I'd use it. It holds four cards that I use the most; and in situations when I need only those, I can go around just fine with this small wallet and I don't have to take the big one.


After we moved, the number of my keys doubled, as the new home meant new keys. Although I tried to separate the keys a couple of times, so that I wouldn't go around Bratislava every day with keys from Prešov, but I couldn't stop thinking that when I go home, if I'll remember the next set of keys when packing. So I kept them all together just to be safe. However, I use every single key I have and carry with me on a regular basis; and thus there is no uselessness.

And that is all for my daily essentials! However, other things appear in my purse during different seasons – but they are not always there.


read next: what is minimalism


I don't even bring handkerchiefs everywhere. The chance that I need them in the middle of summer is quite low; but again, during the flu season, they can't not be in my purse. The opposite is with sunglasses – if I don't wear them, they're in a purse. But only during the summer.

When I was still in school, I brought with me my prescription glasses everywhere, because when I look at a blackboard or a laptop screen for a long time, my head and eyes hurt over time, but I see fine during the day; and so I don't need them and they stay at home. At home also stays my umbrella if I know I won't need it that day. And I threw out any painkillers out of my purse long ago. Fortunately, I don't need them.

I always had a phone charger with me when I was in high school, which is also a thing I always had with me, but I really used it about twice, because when I charge my phone in the night, it lasts for the whole day. And when I'm out, I very rarely listen to music (for example, only on a train or when I know I'll be waiting somewhere for a long time), so it makes no sense for me to bring headphones. The same is true for a water bottle – although I'm a big advocate for bringing your own bottle, if I know that I'll be out only for a while, a water bottle is just an unnecessary weight.

I used to bring wet wipes with me – I haven't missed them for years, a hand cream (I use it only in the winter, also exceptionally, my skin doesn't require it at all and it's not dry), instead of a mirror I only need a front camera in my phone, and I don't have any extra hair ties or bobby pins in my purse.
So how to achieve a more empty and minimalist purse?

 1. Two in one. Find products that can perform multiple functions at once. Write random notes in your planner. Or replace the planner with a phone. If you need some compact powder, choose one that has a mirror in it.
 2. Order. Open your purse or backpack (anything in which you carry things) and empty everything out. Throw away what you don't need – such as old receipts, used things, and so on.
 3. One out. When you have everything out there, take a good look at what you carry with you. Organize them by priority – and what's left at the very end, take out and put in some drawer. Try to go by a few days without it to find out if your really need it or you can exist without it. When you get used to having one less thing in your bag, do this exercise again; and finally only what you really need remains.


pin for later


Ešte na strednej som do školy nosila pomerne veľkú kabelku, ktorá vážila niekoľko kíl a bolo v nej úplne všetko. Počas vysokej školy sa mi to trochu podarilo zredukovať, no až nedávno som ju dostala do pre mňa ideálneho stavu – čo znamená, že v sebe ukrýva len to, čo naozaj potrebujem.

Zistila som, že desiatky vecí, ktoré som so sebou vláčila kade-tade, mi boli v mnohých prípadoch úplne zbytočné. Samozrejme, že raz za čas prišla situácia, kedy sa mi zišla aj tá posledná vec, ktorú som schovávala na úplnom dne v bočnom vrecku, ale na to, aby som ju mala pri sebe každý jeden deň, bola nadbytočná.

Dnešný článok je nielen ukážkou, čo sa skrýva v mojej kabelke, ale zároveň aj tipmi, ako môžete vyprázdniť aj vy tú svoju.
Mobil je v dnešnej dobe už samozrejmosťou, pretože okrem svojej prvotnej a primárnej funkcie, teda možnosť telefonovať, spĺňa už aj desiatky ďalších iných úloh – slúži ako fotoaparát, budík, hodiny, prehrávač hudby, baterka či mapy; a to ani nehovorím o sociálnych sieťach.

Hoci som svoj bullet journal (teda zápisník, do ktorého som si písala všetky povinnosti a úlohy) nadovšetko milovala, po čase mi na ňom začali prekážať viaceré veci. Prvou bolo to, že bol pomerne veľký – a keď som ho chcela nosiť všade, zaberal dosť veľa miesta a pridával extra váhu. S jeho veľkosťou súviselo i to, že bol v istých situáciách nepraktický, nakoľko je takmer nemožné zapísať si doň nejakú poznámku, ktorá mi prišla na um počas rannej cesty v električke. Tiež mi začalo prekážať, keď sa v ňom začali hrabať ľudia, ktorí chceli vidieť, ako som si ozdobila každú jednu stránku. No a to ani nehovorím o tom, že je koniec-koncov zbytočný zápisník, ktorého stránky aj tak skončia na smetisku.

Bullet Journal som preto vymenila za Google Kalendár. A som spokojná ako nikdy predtým. Spĺňa všetko to, čo bullet journal, no bez toho, aby zaberal miesto (keďže je v mobile), nikto sa v ňom nehrabe, je jednoduchý, prehľadný a môžete si v ňom veci zorganizovať podľa farieb a rozdeliť ich do samostatných priečinkov.

Z kabelky som tiež vyhodila aj bočný zápisník, do ktorého som ukladala všetky poznámky a myšlienky, ktoré nepatrili do diára – a ukladám si ich v mobile. A teda mi netreba ani žiadne pero či ceruzku (alebo päť rôznych farebných fixiek, aby som si mohla krásne ozdobiť stránky zošita).
Kedysi som mala veľkú peňaženku, kde som si odkladala rôzne kartičky, bloky, lístky a podobne. A hoci sa to môjmu štrnásťročnému ja páčilo, keďže som si tak pripadala dospelejšie, po pár rokoch mi veľkosť peňaženky, ktorá v každej taške zaberala príliš veľa priestoru, začala liezť na nervy. No bolo mi ľúto vyhodiť pomerne novú a stále funkčnú peňaženku – preto som čakala na moment, kedy ju budem môcť konečne dať bokom s tým, že je zničená.

Zhodou okolností mám teraz ale peňaženky dve. Starú veľkú sa mi síce podarilo vymeniť za menšiu, do ktorej sa akurát zmestí to, čo mi skutočne treba; no tiež som si pred pár rokmi kúpila malú peňaženku na karty. Bola to impulzívna kúpa, ale neľutujem ju, pretože vtedy som ani nevedela, ako veľmi sa mi takáto vec zíde. Schovávajú sa v nej len štyri karty, ktoré využívam najčastejšie; a teda v situáciách, kedy potrebujem iba tie, si bohate vystačím s touto malou peňaženkou a nemusím brať veľkú.


Keď sme sa presťahovali, počet mojich kľúčov sa zdvojnásobil, nakoľko nový domov znamenal nové kľúče. Hoci som párkrát skúšala kľúče rozdeliť, aby som po Bratislave zbytočne nechodila s kľúčmi od Prešova, no nevedela som prestať myslieť na to, že keď pôjdem domov, či si pri balení spomeniem na ďalší zväzok kľúčov. A tak som ich pre istotu nechala všetky pohromade. Avšak každý jeden kľúč, ktorý mám a ktorý so sebou nosím, pravidelne používam; a teda mi na zväzku nevisia žiadne zbytočnosti.

A to je na moje každodenné nevyhnutnosti všetko! Počas rôznych ročných období sa však v mojej kabelke objavujú aj iné veci – no nie sú v nej vždy.


čítaj ďalej: čo je minimalizmus


Už ani hygienické vreckovky so sebou nenosím všade. Šanca, že mi ich bude treba uprostred leta je pomerne nízka; ale zase počas chrípkových období mi v kabelke nesmú chýbať. Opačne je to so slnečnými okuliarmi – ak ich nemám na očiach, sú v kabelke. Ale iba v lete.

Keď som ešte chodila do školy, nosila som so sebou aj dioptrické okuliare, pretože pri dlhom sledovaní tabule alebo obrazovky notebooku ma po čase začne bolieť hlava i oči, no počas bežného dňa vidím dobre; a teda mi ich netreba a ostávajú doma. Doma ostáva aj dáždnik, keď viem, že ho určite nepotrebujem. No a lieky proti bolesti som z kabelky vyhodila už dávno. Našťastie ich nepotrebujem.

Ešte na strednej som so sebou mala vždy aj nabíjačku na mobil, ktorá je práve vecou, ktorú som so sebou vždy všade nosila, no reálne som ju využila asi dvakrát, keďže večerné nabitie mobilu mi bez problémov vydrží celý deň. A keď som vonku, hudbu počúvam len naozaj výnimočne (napríklad iba vo vlaku alebo keď viem, že budem niekde dlho čakať), preto pre mňa nemá zmysel nosiť ani slúchadlá. To isté platí aj pri fľaši s vodou – hoci som všetkými desiatimi za to, aby si ľudia so sebou nosili vlastnú fľašu, ak viem, že von budem iba chvíľu, fľaša predstavuje iba zbytočnú váhu.

Kedysi som so sebou nosila aj navlhčené obrúsky – tie mi nechýbali už celé roky, krém na ruky (používam ho maximálne v zime, a to aj vtedy len výnimočne, moja pokožka to vôbec nevyžaduje a nie je suchá), namiesto zrkadielka mi stačí predná kamera v mobile, a nemám v kabelke už ani extra gumičky či sponky.
Ako teda dopomôcť k prázdnejšej a minimalistickej kabelke?

 1. Dva v jednom. Nájdite produkty, ktoré vedia vykonávať viac funkcií naraz. Do diáru si píšte aj náhodné poznámky. Alebo diár vymeňte za mobil. Ak potrebujete nejaký kompaktný púder, zvoľte taký, ktorý má v sebe aj zrkadlo.
 2. Poriadok. Otvorte kabelku alebo batoh (čokoľvek, v čom nosíte veci) a všetko vysypte von. To, čo vám netreba, vyhoďte – ako sú staré pokladničné bloky, použité veci a podobne.
 3. Jeden von. Keď už máte všetko vonku, poriadne si prezrite, čo vôbec so sebou nosíte. Poukladajte ich podľa priority – a to, čo ostane úplne na konci, dajte von a odložte niekam do skrine. Skúste fungovať pár dní bez toho, aby ste zistili, či to naozaj potrebujete alebo viete existovať aj bez toho. Keď si zvyknete, že máte v taške o jednu vec menej, urobte toto cvičenie znova; a nakoniec vám ostane len to, čo vám skutočne treba.


pripni na neskôr


To many, the summer means a holiday. Whether it's at home or abroad, by the sea or in the mountains, for a day or two weeks. During a year full of duties, stress and stereotype, a few days away from home is an ideal opportunity to relax and recharge.

In my neighborhood (and even quite often with myself), I see that people who pack on holiday travel with a huge suitcase, where an adult can fit without problems. A big suitcase means a lot of things; and a lot of clothes. We're going to the sea and into the heat, but what if it gets really cool and I need long jeans and a thick sweatshirt? And another backup sweatshirt if the first one wasn't enough for me? Are four pairs of shoes enough or will I pack one more just in case? Such thinking usually leads to a trunk being almost teared in the seams and a minimum of three people are needed to close it. But even so, it always ends up with the same scenario – we wear the same three things during the holiday and we don't even touch a half of the clothes.

So how do you use a capsule wardrobe while packing for a holiday – and how to pack efficiently, quickly, but especially easily?
Every packing begins with preparation. Without it you don't know what to pack and what you need, which leads to unnecessary stuff.


 1. Weather. It's unpredictable. Even by the sea it rains and during hiking in the woods it can be hot. It'll take you only a minute to check the weather forecast, but it'll help you keep track of whether you need more long clothes or get by just fine with tops and shorts.
 2. Activities. You don't have to have a schedule for every second of every day to have at least a rough idea of ​​what you're going to do on your holiday. If you only want to sunbathe on the beach, you'll need fewer pieces than if you want to go exploring the towns nearby and all day long want to go sightseeing. Different activities require different clothing.
 3. Colours. One of the basics of a capsule wardrobe is that all the pieces are carried in a certain colour pallete. This ensures that everything co-ordinates and matches together, making creating new outfits simple.


In most cases, holiday during the summer months means staying by the seaside or in places where it's relatively warm, so the pieces I'll mention are suitable for a warm climate. However, if you go to the mountains or somewhere cold this summer, shorts and short T-shirts can be swaped for longer alternatives.

So what should you pack?


read next: capsule wardrobe for beginners


A swimsuit. They are a necessity. And however long your holiday is, two swimsuits will do the job for you. You have a backup if something happened to the first one, but believe me, you don't need a new swimsuit for every single day. However, if you can't get by without a two-piece swimsuit, you have even more options – you can change the top and bottom parts and combine them by your mood.

A tank top. Light and airy, which will be your saviour in the heat. You can choose a single-color piece that is easy to style, but also for patterns or prints.

A short sleeve T-shirt. Best is monochromatic, maybe even with stripes. But the simpler it is, the easier it is to combine and wear, as basic t-shirts are the basis of a wardrobe.

A shirt or a blouse. Loose, of course, and of a fine and breathable material. It's not only a top by itself, and therefore a part of an outfit, but it can also be layered on swimsuits or during colder days.

A dress. It's amazing since it's a full outfit itself. And it always looks amazing! It's suitable for both during the day and in the evening, and with the appropriate accessories you can wear it on different occasions.

Shorts. If you want more options, pack two of them – in different colours or even in different materials. Denim is a classic, but loose cotton ones are perfect for hot weather.

Long pants. You have a few options here. If you know it's supposed to cool down, thanks to denim jeans you won't freeze. If you want to walk around the historical sights all day long, loose linen trousers will protect you from the sun, but will also cool you down. If you'll travel for a long time or are going on a hike, simple leggings or light tracksuits can look good.

A light jacket. Denim, fabric or a sweatshirt. It's up to you. But make sure to pack something for cool evenings or rainy days.
Sandals. They are suitable with dresses, but also with shorts and a T-shirt; on a beach and for a dinner in a restaurant. Easy to wear and easy to combine.

Sneakers. Use them during travelling, sightseeing in the area, during the day and in the evening. Choose something simple, and preferably not too thick that would only keep your feet warm.

Accessories. One thing that will surely revive every outfit are accessories. If you don't want to wear bracelets or necklaces, grab at least some earrings – they look casual and are an interesting detail. Of course, pack sunglasses!

A bag. When it comes to choosing a bag – a handbag or a backpack – that you can carry with you to the beach, to the city center or even on hike, it's up to you! But choose something you can wear every day and fit in all the stuff you need.


And that is all! There is no need for more during a summer holiday. The advantage of a capsule wardrobe and a minimalist packaging is that you won't carry any uselessness with you that will only take up space in your suitcase.

Ten pieces. Only ten! But you can easily go by with them for a two-week holiday as you can create ten different outfits – not counting a jacket and a swimsuit and all the other options you can get with the various accessories!

pin for later


Leto pre mnohých znamená dovolenku. Či už je to doma alebo v zahraničí, pri mori alebo v horách, na deň alebo dva týždne. Počas dlhého roka plného povinností, stresu a stereotypu je práve pár dní mimo domova ideálnou príležitosťou ako si poriadne oddýchnuť a načerpať nové sily.

Vo svojom okolí (a dokonca pomerne často i u seba) vidím, že ľudia, ktorí sa balia na dovolenku, cestujú s obrovským kufrom, kde by sa bez problémov zmestila dospelá osoba. Veľký kufor znamená veľa vecí; a aj veľa oblečenia. Ideme síce k moru a do horúčav, ale čo keď sa poriadne ochladí a budem potrebovať dlhé rifle a hrubú mikinu? A ďalšiu záložnú mikinu, keby mi tá prvá nestačila? Sú štyri páry topánok dosť alebo pre istotu zbalím ešte jedny? Takéto zmýšľanie zväčša vedie k tomu, že kufor takmer praská vo švíkoch a na jeho zatvorenie sú potrebné minimálne tri osoby. No aj tak sa to vždy skončí rovnakým scenárom – počas dovolenky nosíme dookola tie isté tri veci a polovice oblečenia sa ani nedotkneme.

Ako teda využiť kapsulový šatník počas balenia na dovolenku – a zbaliť sa efektívne, rýchlo, no najmä ľahko?
Každé balenie začína prípravou. Bez toho neviete, čo si máte zbaliť a čo všetko potrebujete, čo vedie k zbytočným kúskom.


 1. Počasie. Je nevyspytateľné. Aj pri mori prší a na túrach v lese môže byť horúco. Skontrolovanie predpovede počasia potrvá len minútku, no pomôže vám spraviť si prehľad o tom, či budete potrebovať viac dlhého oblečenia alebo si bohate vystačíte s tielkami a šortkami.
 2. Aktivity. Nemusíte mať naplánovaný každý deň do poslednej sekundy na to, aby ste nemali aspoň hrubú predstavu o tom, čo budete na dovolenke robiť. Ak sa chcete iba opaľovať na pláži, budete potrebovať menej kúskov ako keď pôjdete objavovať mestá okolo a celý deň chcete chodiť po pamiatkach. Rôzne aktivity vyžadujú rôzne oblečenie.
 3. Farby. Jeden zo základov kapsulového šatníka je ten, že všetky kúsky sa nesú v istých vopred určených farbách. To zaručuje, že všetko spolu farebne ladí a korešponduje, a teda je vytváranie nových outfitov jednoduché.


Vo väčšine prípadov dovolenka počas letných mesiacov znamená pobyt pri mori alebo na miestach, kde je pomerne teplo, preto kúsky, ktoré spomeniem, sú vhodné do teplej klímy. Ak sa však v lete chystáte do hôr alebo niekde, kde je chladno, šortky a krátke tričká viete vymeniť sa dlhšie alternatívy.

Čo si teda zbaliť?


čítaj ďalej: capsule wardrobe for beginners


Plavky. Tie sú samozrejmosťou. A nech už idete na akokoľvek dlhú dovolenku, dvoje plavky vám úplne vystačia. Máte zálohu, keby sa niečo s jednými stalo, no verte mi, určite nepotrebujete nové plavky na každý jeden deň. Ak však nedáte dopustiť na dvojdielne plavky, možností máte ešte viac – môžete meniť vrchné a spodné diely a kombinovať ich podľa nálady.

Tielko. Voľné a vzdušné, ktoré bude v horúčavách záchranou. Môžete siahnuť po jednofarebnom kúsku, ktorý je jednoduché zladiť, ale aj po vzoroch či motívoch.

Tričko s krátkym rukávom. Najlepšie jednofarebné, prípadne s prúžkami. No čím je jednoduchšie, tým ľahšie sa kombinuje a nosí, nakoľko obyčajné tričká sú základom šatníka.

Košeľa alebo blúzka. Voľná, samozrejme, a z jemného a priedušného materiálu. Tá je nielen samostatným vrch, a teda i časťou outfitu, ale dá sa aj vrstviť k plavkám alebo počas chladnejších dní.

Šaty. Tie sú úžasné v tom, že sú outfitom samy o sebe. A vždy vyzerajú úžasne! Sú vhodné počas dňa i na večer, a s vhodnými doplnkami ich môžete na rôzne príležitosti.

Šortky. Ak chcete viac možností, zbaľte si dvoje – v rôznych farbách, či dokonca v rôznych materiáloch. Denim je klasika, no voľné bavlnené sú do horúceho počasia ako stvorené.

Dlhé nohavice. Tu máte možností hneď niekoľko. Ak viete, že sa má ochladiť, vďaka rifliam nezamrznete. Ak budete chodiť celý deň po historických pamiatkach, voľné dlhé nohavice z ľanu vás ochránia pred slnkom, no zároveň vás ochladia. Ak budete dlho cestovať alebo sa chystáte na túry, aj obyčajné legíny alebo ľahké tepláky môžu vyzerať dobre.

Ľahká bunda. Riflová, látková alebo mikina. Je to na vás. No určite si zbaľte niečo na chladnejšie večery alebo upršané dni.
Sandále. Tie sú vhodné k šatám, ale aj ku šortkám a tričku; na pláž i na večeru v reštaurácii. Ľahko sa nosia a ľahko sa kombinujú.

Tenisky. Využijete ich počas cestovania, prehliadky pamätihodností v okolí, počas dňa i večera. Zvoľte niečo jednoduché, a najlepšie aj nie príliš hrubé, aby sa vám neuvarili nohy.

Doplnky. Jedna vec, ktorá zaručene oživí každý outfit, sú doplnky. Ak nechcete nosiť náramky alebo náhrdelníky, siahnite aspoň po náušniciach – tie vyzerajú nenútene a sú zaujímavým detailom. Samozrejmosťou sú slnečné okuliare!

Taška. Čo sa týka výberu tašky – kabelky alebo batohu – ktorý so sebou môžete nosiť na pláž, do centra alebo i na túru, je to na vás! No zvoľte si niečo, čo môžete nosiť každý deň a zmestia sa vám dnu všetky potrebné veci.


A to je všetko! Viac vám na letnú dovolenku netreba. Výhoda kapsulového šatníka a minimalistického balenia spočíva v tom, že so sebou nebudete nosiť žiadne zbytočnosti, ktoré vám iba zaberú miesto v kufri.

Desať kúskov. Iba desať! No bez problémov si s nimi vystačíte aj na dvojtýždňovú dovolenku, keďže viete vytvoriť desať rôznych outfitov – a to nerátam bundu a plavky a všetky ďalšie možnosti, ktoré dosiahnete vďaka rôznym doplnkom!

pripni na neskôr

Friday, July 19, 2019

HOLIDAY CAPSULE WARDROBETo many, the summer means a holiday. Whether it's at home or abroad, by the sea or in the mountains, for a day or two weeks. During a year full of duties, stress and stereotype, a few days away from home is an ideal opportunity to relax and recharge.

In my neighborhood (and even quite often with myself), I see that people who pack on holiday travel with a huge suitcase, where an adult can fit without problems. A big suitcase means a lot of things; and a lot of clothes. We're going to the sea and into the heat, but what if it gets really cool and I need long jeans and a thick sweatshirt? And another backup sweatshirt if the first one wasn't enough for me? Are four pairs of shoes enough or will I pack one more just in case? Such thinking usually leads to a trunk being almost teared in the seams and a minimum of three people are needed to close it. But even so, it always ends up with the same scenario – we wear the same three things during the holiday and we don't even touch a half of the clothes.

So how do you use a capsule wardrobe while packing for a holiday – and how to pack efficiently, quickly, but especially easily?
Every packing begins with preparation. Without it you don't know what to pack and what you need, which leads to unnecessary stuff.


 1. Weather. It's unpredictable. Even by the sea it rains and during hiking in the woods it can be hot. It'll take you only a minute to check the weather forecast, but it'll help you keep track of whether you need more long clothes or get by just fine with tops and shorts.
 2. Activities. You don't have to have a schedule for every second of every day to have at least a rough idea of ​​what you're going to do on your holiday. If you only want to sunbathe on the beach, you'll need fewer pieces than if you want to go exploring the towns nearby and all day long want to go sightseeing. Different activities require different clothing.
 3. Colours. One of the basics of a capsule wardrobe is that all the pieces are carried in a certain colour pallete. This ensures that everything co-ordinates and matches together, making creating new outfits simple.


In most cases, holiday during the summer months means staying by the seaside or in places where it's relatively warm, so the pieces I'll mention are suitable for a warm climate. However, if you go to the mountains or somewhere cold this summer, shorts and short T-shirts can be swaped for longer alternatives.

So what should you pack?


read next: capsule wardrobe for beginners


A swimsuit. They are a necessity. And however long your holiday is, two swimsuits will do the job for you. You have a backup if something happened to the first one, but believe me, you don't need a new swimsuit for every single day. However, if you can't get by without a two-piece swimsuit, you have even more options – you can change the top and bottom parts and combine them by your mood.

A tank top. Light and airy, which will be your saviour in the heat. You can choose a single-color piece that is easy to style, but also for patterns or prints.

A short sleeve T-shirt. Best is monochromatic, maybe even with stripes. But the simpler it is, the easier it is to combine and wear, as basic t-shirts are the basis of a wardrobe.

A shirt or a blouse. Loose, of course, and of a fine and breathable material. It's not only a top by itself, and therefore a part of an outfit, but it can also be layered on swimsuits or during colder days.

A dress. It's amazing since it's a full outfit itself. And it always looks amazing! It's suitable for both during the day and in the evening, and with the appropriate accessories you can wear it on different occasions.

Shorts. If you want more options, pack two of them – in different colours or even in different materials. Denim is a classic, but loose cotton ones are perfect for hot weather.

Long pants. You have a few options here. If you know it's supposed to cool down, thanks to denim jeans you won't freeze. If you want to walk around the historical sights all day long, loose linen trousers will protect you from the sun, but will also cool you down. If you'll travel for a long time or are going on a hike, simple leggings or light tracksuits can look good.

A light jacket. Denim, fabric or a sweatshirt. It's up to you. But make sure to pack something for cool evenings or rainy days.
Sandals. They are suitable with dresses, but also with shorts and a T-shirt; on a beach and for a dinner in a restaurant. Easy to wear and easy to combine.

Sneakers. Use them during travelling, sightseeing in the area, during the day and in the evening. Choose something simple, and preferably not too thick that would only keep your feet warm.

Accessories. One thing that will surely revive every outfit are accessories. If you don't want to wear bracelets or necklaces, grab at least some earrings – they look casual and are an interesting detail. Of course, pack sunglasses!

A bag. When it comes to choosing a bag – a handbag or a backpack – that you can carry with you to the beach, to the city center or even on hike, it's up to you! But choose something you can wear every day and fit in all the stuff you need.


And that is all! There is no need for more during a summer holiday. The advantage of a capsule wardrobe and a minimalist packaging is that you won't carry any uselessness with you that will only take up space in your suitcase.

Ten pieces. Only ten! But you can easily go by with them for a two-week holiday as you can create ten different outfits – not counting a jacket and a swimsuit and all the other options you can get with the various accessories!

pin for later


Leto pre mnohých znamená dovolenku. Či už je to doma alebo v zahraničí, pri mori alebo v horách, na deň alebo dva týždne. Počas dlhého roka plného povinností, stresu a stereotypu je práve pár dní mimo domova ideálnou príležitosťou ako si poriadne oddýchnuť a načerpať nové sily.

Vo svojom okolí (a dokonca pomerne často i u seba) vidím, že ľudia, ktorí sa balia na dovolenku, cestujú s obrovským kufrom, kde by sa bez problémov zmestila dospelá osoba. Veľký kufor znamená veľa vecí; a aj veľa oblečenia. Ideme síce k moru a do horúčav, ale čo keď sa poriadne ochladí a budem potrebovať dlhé rifle a hrubú mikinu? A ďalšiu záložnú mikinu, keby mi tá prvá nestačila? Sú štyri páry topánok dosť alebo pre istotu zbalím ešte jedny? Takéto zmýšľanie zväčša vedie k tomu, že kufor takmer praská vo švíkoch a na jeho zatvorenie sú potrebné minimálne tri osoby. No aj tak sa to vždy skončí rovnakým scenárom – počas dovolenky nosíme dookola tie isté tri veci a polovice oblečenia sa ani nedotkneme.

Ako teda využiť kapsulový šatník počas balenia na dovolenku – a zbaliť sa efektívne, rýchlo, no najmä ľahko?
Každé balenie začína prípravou. Bez toho neviete, čo si máte zbaliť a čo všetko potrebujete, čo vedie k zbytočným kúskom.


 1. Počasie. Je nevyspytateľné. Aj pri mori prší a na túrach v lese môže byť horúco. Skontrolovanie predpovede počasia potrvá len minútku, no pomôže vám spraviť si prehľad o tom, či budete potrebovať viac dlhého oblečenia alebo si bohate vystačíte s tielkami a šortkami.
 2. Aktivity. Nemusíte mať naplánovaný každý deň do poslednej sekundy na to, aby ste nemali aspoň hrubú predstavu o tom, čo budete na dovolenke robiť. Ak sa chcete iba opaľovať na pláži, budete potrebovať menej kúskov ako keď pôjdete objavovať mestá okolo a celý deň chcete chodiť po pamiatkach. Rôzne aktivity vyžadujú rôzne oblečenie.
 3. Farby. Jeden zo základov kapsulového šatníka je ten, že všetky kúsky sa nesú v istých vopred určených farbách. To zaručuje, že všetko spolu farebne ladí a korešponduje, a teda je vytváranie nových outfitov jednoduché.


Vo väčšine prípadov dovolenka počas letných mesiacov znamená pobyt pri mori alebo na miestach, kde je pomerne teplo, preto kúsky, ktoré spomeniem, sú vhodné do teplej klímy. Ak sa však v lete chystáte do hôr alebo niekde, kde je chladno, šortky a krátke tričká viete vymeniť sa dlhšie alternatívy.

Čo si teda zbaliť?


čítaj ďalej: capsule wardrobe for beginners


Plavky. Tie sú samozrejmosťou. A nech už idete na akokoľvek dlhú dovolenku, dvoje plavky vám úplne vystačia. Máte zálohu, keby sa niečo s jednými stalo, no verte mi, určite nepotrebujete nové plavky na každý jeden deň. Ak však nedáte dopustiť na dvojdielne plavky, možností máte ešte viac – môžete meniť vrchné a spodné diely a kombinovať ich podľa nálady.

Tielko. Voľné a vzdušné, ktoré bude v horúčavách záchranou. Môžete siahnuť po jednofarebnom kúsku, ktorý je jednoduché zladiť, ale aj po vzoroch či motívoch.

Tričko s krátkym rukávom. Najlepšie jednofarebné, prípadne s prúžkami. No čím je jednoduchšie, tým ľahšie sa kombinuje a nosí, nakoľko obyčajné tričká sú základom šatníka.

Košeľa alebo blúzka. Voľná, samozrejme, a z jemného a priedušného materiálu. Tá je nielen samostatným vrch, a teda i časťou outfitu, ale dá sa aj vrstviť k plavkám alebo počas chladnejších dní.

Šaty. Tie sú úžasné v tom, že sú outfitom samy o sebe. A vždy vyzerajú úžasne! Sú vhodné počas dňa i na večer, a s vhodnými doplnkami ich môžete na rôzne príležitosti.

Šortky. Ak chcete viac možností, zbaľte si dvoje – v rôznych farbách, či dokonca v rôznych materiáloch. Denim je klasika, no voľné bavlnené sú do horúceho počasia ako stvorené.

Dlhé nohavice. Tu máte možností hneď niekoľko. Ak viete, že sa má ochladiť, vďaka rifliam nezamrznete. Ak budete chodiť celý deň po historických pamiatkach, voľné dlhé nohavice z ľanu vás ochránia pred slnkom, no zároveň vás ochladia. Ak budete dlho cestovať alebo sa chystáte na túry, aj obyčajné legíny alebo ľahké tepláky môžu vyzerať dobre.

Ľahká bunda. Riflová, látková alebo mikina. Je to na vás. No určite si zbaľte niečo na chladnejšie večery alebo upršané dni.
Sandále. Tie sú vhodné k šatám, ale aj ku šortkám a tričku; na pláž i na večeru v reštaurácii. Ľahko sa nosia a ľahko sa kombinujú.

Tenisky. Využijete ich počas cestovania, prehliadky pamätihodností v okolí, počas dňa i večera. Zvoľte niečo jednoduché, a najlepšie aj nie príliš hrubé, aby sa vám neuvarili nohy.

Doplnky. Jedna vec, ktorá zaručene oživí každý outfit, sú doplnky. Ak nechcete nosiť náramky alebo náhrdelníky, siahnite aspoň po náušniciach – tie vyzerajú nenútene a sú zaujímavým detailom. Samozrejmosťou sú slnečné okuliare!

Taška. Čo sa týka výberu tašky – kabelky alebo batohu – ktorý so sebou môžete nosiť na pláž, do centra alebo i na túru, je to na vás! No zvoľte si niečo, čo môžete nosiť každý deň a zmestia sa vám dnu všetky potrebné veci.


A to je všetko! Viac vám na letnú dovolenku netreba. Výhoda kapsulového šatníka a minimalistického balenia spočíva v tom, že so sebou nebudete nosiť žiadne zbytočnosti, ktoré vám iba zaberú miesto v kufri.

Desať kúskov. Iba desať! No bez problémov si s nimi vystačíte aj na dvojtýždňovú dovolenku, keďže viete vytvoriť desať rôznych outfitov – a to nerátam bundu a plavky a všetky ďalšie možnosti, ktoré dosiahnete vďaka rôznym doplnkom!

pripni na neskôr


On A Stylish Bee, I sometimes used to post Friday Faves, where I wrote the things that have caught my attention recently. And the place where I could share with you the little things I have been thinking about, on which I have spent time, or I just want to share them with you, was somehow missing on this blog.

Therefore, Inspired Me will represent this place. However, articles in this sub-category won't be focused only on zero waste, minimalism, or veganism; and you'll find everything here – from books to articles. Let's go!
DELICIOUSLY ELLA THE PLANT-BASED COOKBOOK

If you haven't heard of Ella Mills yet, she's a blogger who has been able to cure a nervous system desease with a vegan diet. A blog was a place where she shared healthy recipes; and it gradually grew into a series of cookbooks and her own bistro in London.

I've never been someone who cooks and bakes according to a cookbook. I was never interested in this literature. But I got this masterpiece for my birthday in April and I'm still excited about it today. Deliciously Ella's books aren't new to our family and I've been following Ella for years, so having her book that contains a hundred simple recipes for everything from breakfast to dessert is inspiring. So far I have only tried a few dishes, but they were all excellent. Make sure to check out her YouTube channel for many recipes!


Do you use your pontential to maximum?

Lea's blog is one of my favourites. Over the years, she has changed her niche a few times and focusd on beauty products, fashion or lifestyle; she has now settled on life-related topics that people don't talk about – and that's why I like The Efflorescence Girl even more.

This is one of the articles that everyone should read. I myself lived for many years in my comfort zone, where I was great; but I didn't go anywhere. Potential is something that each of us has – you just need to find it. And make good use of it.
U vážky

U dobrožrúta is not only the first package-free shop that opened in Slovakia, but also the first one I've ever visited. I was very pleased that I had it on my way home from school, they have everything I need, and a nice space complemented by amazing staff has created a bond with me.

I postponed my first visit to the U vážky store, which is based in the Fresh Market in Bratislava. Although I live relatively close to it and their offer, which they also publish on social networks, caught my attention, I have remained faithful to U dobrožrúta. I'm not saying that I will never go to U dobrožrúta again, absolutely not, because they still have a special place in my heart, but U vážky took my breath away. They have everything. And when I say everything, I mean literally everything. From classic foods such as rice, pasta and legumes (of course, they have several kinds of each) through all sorts of spices or nuts, to sweet and savory treats. And what did I find out? That a man can never bring enough containers to U vážky because their offer is incredible.


read more: how to achieve your goals


Chicago Med

I forbid myself to watch TV shows. Because when I get into something, I can't stop. I don't understand how can someone watch one episode, be satisfied and move on to another activity. When I watched Friends, it was not unusual for me to see one whole season in two days. Or even just one. (Otherwise I'm fine.)

One day, however, YouTube started recommending me short snippets of a TV show I haven't heard about before. I ignored them for quite some time, but then one title caught my eye and couldn't resist it. I've seen a few of these snippets until I told myself to give it a chance.

Chicago Med is a TV show that takes place in the ER in a hospital in Chicago. The story follows doctors and nurses, with each episode showing a few separate cases and patients. There is a second story line where personal lives of characters, their relationships, families and so on develop. In addition to the Chicago Med, there is Chicago PD, a police department, Chicago Fire about the firefighters, and Chicago Justice, which was about investigators and prosecutors, but they cancelled it after one season. Although all four shows exist separately, sometimes their story lines are intertwined, characters appear in other series, and interesting crossovers are created.

When I was little, I wanted to be a doctor, and after I got into high school, I found out that this was not a dream for me. But medicine is still something that fascinates me – and in Chicago Med my childhood dream is somehow satisfied. The whole show is beautifully made, it's dynamic and dramatic, yet very informative and accurate. Absolutely recommend!
Sapiens

The book that was at the top of my to read list. Everyone around me read it, and I heard very good reactions. And they were right! Although I knew what it was focused on and what the topic was, I had no idea what I'm really getting into; but I was not disappointed. Sapiens – A Brief History of Humankind describes the whole history from the Big Bang, describes significant milestones and brings new perspectives to many things. It's written in a simple and relaxed style, so the reader doesn't feel that he's reading a history book for school, and humor and exaggeration is not missing, but at the same time it's very informative and clarifies things that are not talked about at school at all. If you haven't read it yet, do it this summer – it's the perfect book for lying on the beach, sunbathing in the garden or long evenings.


There're only five things for today – but if you like this post format, I'll be happy if you let me know in the comments! And I'd also like to know – what has inspired you lately?

pin for later


Ešte na A Stylish Bee som občas zvykla pridávať články Friday Faves, kde som spísala veci, ktoré ma v poslednej dobe zaujali. A práve miesto, kde s vami môžem zdieľať drobnosti, nad ktorými som sa zamyslela, nad ktorými som strávila čas alebo jednoducho sa o to s vami chcem podeliť, mi na tomto blogu akosi chýbalo.

Inspired Me (teda inšpirovalo ma) preto bude predstavovať toto miesto. Články v tejto podrubrike sa však nebudú venovať iba zero waste, minimalizmu alebo vegánstvu; a nájdete tu skutočne všetko – od kníh až po články. Let's go!
DELICIOUSLY ELLA THE PLANT-BASED COOKBOOK

Ak ste o Elle Mills ešte nepočuli, je to blogerka, ktorej sa vďaka vegánskej strave podarilo vyliečiť ochorenie nervového systému. Blog bol pre ňu miestom, kde sa delila o zdravé recepty; a postupne sa rozrástol do série kuchárskych kníh a vlastného bistra v Londýne.

Nikdy som nebola človek, ktorý by varil a piekol podľa kuchárskej knihy. Túto literatúru som nikdy nevyhľadávala. No toto veľdielo som dostala na narodeniny v apríli a dodnes som z neho nadšená. Knihy Deliciously Ella nie sú v našej rodine novinkou a Ellu sledujem už dlhé roky, preto vlastniť jej knihu, ktorá v sebe ukrýva sto jednoduchých receptov na všetko od raňajok po dezerty, je inšpirujúce. Zatiaľ som vyskúšala iba pár jedál, no všetky boli vynikajúce. Určite mrknite na jej kanál na YouTube, kde nájdete mnohé recepty!


Využívaš svoj potenciál na maximum?

Blog Ley patrí k mojim obľúbeným. V priebehu rokov párkrát zmenila jeho zameranie a venovala sa kozmetike, móde alebo životnému štýlu; v súčasnosti sa usadila pri témach týkajúcich sa života, o ktorých sa veľmi nehovorí – a práve preto som si The Efflorescence Girl obľúbila ešte viac.

Toto je jeden z článkov, ktorý by si mal prečítať každý. Ja sama som dlhé roky žila iba vo svojej komfortnej zóne, kde mi bolo fajn; ale nikam som sa neposúvala. Potenciál je niečo, čo má každý z nás – len ho treba nájsť. A poriadne využiť.
U vážky

U dobrožrúta je nielen prvý bezobalový obchod, ktorý bol na Slovensku otvorený, ale tiež aj prvý, ktorý som kedy navštívila. Veľmi mi vyhovovalo, že som ho mala po ceste zo školy domov, majú v ňom všetko, čo potrebujem, a príjemné prostredie doplnené úžasným personálom si u mňa vybudovalo puto.

Svoju prvú návštevu obchodíku U vážky, ktorý sídli vo Fresh Markete v Bratislave, som odkladala. Hoci to mám relatívne blízko a ich ponuka, ktorú zverejňujú aj na sociálnych sieťach, ma veľmi upútala, ostávala som verná Dobrožrútom. Nehovorím, že k Dobrožrútom už nikdy nepôjdem, to ani zďaleka, lebo v mojom srdci majú stále špeciálne miesto, ale U vážky ma úplne ohromilo. Majú všetko. A keď hovorím všetko, myslím tým doslova všetko. Od klasických potravín ako je ryža, cestoviny či strukoviny (zo všetkého majú, samozrejme, niekoľko druhov) cez všetky možné druhy korenín či orechov, až po sladké a slané dobroty. A čo som zistila? Že človek si nikdy nemôže k U vážky doniesť dostatočné množstvo nádob, pretože ich ponuka je neuveriteľná.


čítaj ďalej: how to achieve your goals


Chicago Med

Sama sebe zakazujem pozerať seriály. Lebo keď sa raz do niečoho pustím, neviem prestať. Nechápem, ako si niekto môže pozrieť jednu časť, byť spokojný a presunúť sa k inej činnosti. Keď som pozerala Priateľov, nebolo pre mňa nezvyčajné, aby som jednu celú sériu videla za dva dni. Alebo dokonca iba jeden. (Ale inak som v poriadku.)

Jedného dňa mi však YouTube začal ponúkať krátke ukážky seriálu, ktorý mi nič nehovoril. Pomerne dlho som ich ignorovala, no potom ma zaujal jeden názov a neodolala som. Takýchto ukážok som videla niekoľko, pokým som si povedala, že tomu skúsim dať šancu.

Chicago Med je seriál, ktorý sa odohráva v prostredí pohotovosti nemocnice v Chicagu. Príbeh sleduje doktorov a zdravotné sestry, pričom každá epizóda ukazuje niekoľko osobitných prípadov a pacientov. V úzadí je druhá dejová línia, kde sa vyvíjajú osobné životy postáv, ich vzťahy, rodiny a podobne. Okrem Chicago Med existuje aj Chicago PD, teda policajné oddelenie, Chicago Fire o hasičoch a Chicago Justice, ktorý bol o vyšetrovateľoch a prokurátoroch, ale zastavili ho po jednej sérii. Hoci všetky štyri seriály existujú samostatne, občas sa ich dejové línie prelínajú, postavy sa objavujú aj v iných seriáloch a vznikajú zaujímavé nové časti.

Keď som bola malá, chcela som byť doktorka, na po prechode na strednú som zistila, že toto nie je sen pre mňa. No medicína je stále niečo, čo ma fascinuje – a práve pri Chicago Med sa môj detský sen akosi uspokojuje. Celý seriál je nádherne spracovaný, je dynamický a dramatický, no zároveň veľmi poučný a presný. Určite odporúčam!
Sapiens

Kniha, ktorá bola na najvyššom mieste v mojom to read liste. Čítali ju všetci okolo mňa a počúvala som na ňu samé chvály. A právom! Hoci som vedela, na čo sa zameriava a akú má tému, aj tak som úplne netušila, do čoho presne idem; ale sklamaná som nebola. Sapiens – stručná história ľudstva opisuje celú históriu od Veľkého tresku, popisuje významné míľniky a mnohým veciam prináša novú perspektívu. Je písaná jednoduchým a uvoľneným štýlom, teda človek nemá pocit, že číta učebnicu dejepisu do školy, pričom nechýba humor a nadsádzka, ale zároveň je veľmi poučná a objasňuje veci, o ktorých sa v škole vôbec nehovorí. Ak sa vám ešte nedostala do rúk, urobte tak toto leto – je to perfektné dielo na oddychovanie na pláži, opaľovanie v záhrade alebo dlhé večery.


Na dnešok to bude iba päť vecí – ale ak sa vám tento formát príspevku páči, budem rada, keď mi to dáte vedieť v komentároch! A tiež ma zaujíma – čo v poslednom čase inšpirovalo vás?

pripni na neskôr

Monday, July 15, 2019

INSPIRED ME #01On A Stylish Bee, I sometimes used to post Friday Faves, where I wrote the things that have caught my attention recently. And the place where I could share with you the little things I have been thinking about, on which I have spent time, or I just want to share them with you, was somehow missing on this blog.

Therefore, Inspired Me will represent this place. However, articles in this sub-category won't be focused only on zero waste, minimalism, or veganism; and you'll find everything here – from books to articles. Let's go!
DELICIOUSLY ELLA THE PLANT-BASED COOKBOOK

If you haven't heard of Ella Mills yet, she's a blogger who has been able to cure a nervous system desease with a vegan diet. A blog was a place where she shared healthy recipes; and it gradually grew into a series of cookbooks and her own bistro in London.

I've never been someone who cooks and bakes according to a cookbook. I was never interested in this literature. But I got this masterpiece for my birthday in April and I'm still excited about it today. Deliciously Ella's books aren't new to our family and I've been following Ella for years, so having her book that contains a hundred simple recipes for everything from breakfast to dessert is inspiring. So far I have only tried a few dishes, but they were all excellent. Make sure to check out her YouTube channel for many recipes!


Do you use your pontential to maximum?

Lea's blog is one of my favourites. Over the years, she has changed her niche a few times and focusd on beauty products, fashion or lifestyle; she has now settled on life-related topics that people don't talk about – and that's why I like The Efflorescence Girl even more.

This is one of the articles that everyone should read. I myself lived for many years in my comfort zone, where I was great; but I didn't go anywhere. Potential is something that each of us has – you just need to find it. And make good use of it.
U vážky

U dobrožrúta is not only the first package-free shop that opened in Slovakia, but also the first one I've ever visited. I was very pleased that I had it on my way home from school, they have everything I need, and a nice space complemented by amazing staff has created a bond with me.

I postponed my first visit to the U vážky store, which is based in the Fresh Market in Bratislava. Although I live relatively close to it and their offer, which they also publish on social networks, caught my attention, I have remained faithful to U dobrožrúta. I'm not saying that I will never go to U dobrožrúta again, absolutely not, because they still have a special place in my heart, but U vážky took my breath away. They have everything. And when I say everything, I mean literally everything. From classic foods such as rice, pasta and legumes (of course, they have several kinds of each) through all sorts of spices or nuts, to sweet and savory treats. And what did I find out? That a man can never bring enough containers to U vážky because their offer is incredible.


read more: how to achieve your goals


Chicago Med

I forbid myself to watch TV shows. Because when I get into something, I can't stop. I don't understand how can someone watch one episode, be satisfied and move on to another activity. When I watched Friends, it was not unusual for me to see one whole season in two days. Or even just one. (Otherwise I'm fine.)

One day, however, YouTube started recommending me short snippets of a TV show I haven't heard about before. I ignored them for quite some time, but then one title caught my eye and couldn't resist it. I've seen a few of these snippets until I told myself to give it a chance.

Chicago Med is a TV show that takes place in the ER in a hospital in Chicago. The story follows doctors and nurses, with each episode showing a few separate cases and patients. There is a second story line where personal lives of characters, their relationships, families and so on develop. In addition to the Chicago Med, there is Chicago PD, a police department, Chicago Fire about the firefighters, and Chicago Justice, which was about investigators and prosecutors, but they cancelled it after one season. Although all four shows exist separately, sometimes their story lines are intertwined, characters appear in other series, and interesting crossovers are created.

When I was little, I wanted to be a doctor, and after I got into high school, I found out that this was not a dream for me. But medicine is still something that fascinates me – and in Chicago Med my childhood dream is somehow satisfied. The whole show is beautifully made, it's dynamic and dramatic, yet very informative and accurate. Absolutely recommend!
Sapiens

The book that was at the top of my to read list. Everyone around me read it, and I heard very good reactions. And they were right! Although I knew what it was focused on and what the topic was, I had no idea what I'm really getting into; but I was not disappointed. Sapiens – A Brief History of Humankind describes the whole history from the Big Bang, describes significant milestones and brings new perspectives to many things. It's written in a simple and relaxed style, so the reader doesn't feel that he's reading a history book for school, and humor and exaggeration is not missing, but at the same time it's very informative and clarifies things that are not talked about at school at all. If you haven't read it yet, do it this summer – it's the perfect book for lying on the beach, sunbathing in the garden or long evenings.


There're only five things for today – but if you like this post format, I'll be happy if you let me know in the comments! And I'd also like to know – what has inspired you lately?

pin for later


Ešte na A Stylish Bee som občas zvykla pridávať články Friday Faves, kde som spísala veci, ktoré ma v poslednej dobe zaujali. A práve miesto, kde s vami môžem zdieľať drobnosti, nad ktorými som sa zamyslela, nad ktorými som strávila čas alebo jednoducho sa o to s vami chcem podeliť, mi na tomto blogu akosi chýbalo.

Inspired Me (teda inšpirovalo ma) preto bude predstavovať toto miesto. Články v tejto podrubrike sa však nebudú venovať iba zero waste, minimalizmu alebo vegánstvu; a nájdete tu skutočne všetko – od kníh až po články. Let's go!
DELICIOUSLY ELLA THE PLANT-BASED COOKBOOK

Ak ste o Elle Mills ešte nepočuli, je to blogerka, ktorej sa vďaka vegánskej strave podarilo vyliečiť ochorenie nervového systému. Blog bol pre ňu miestom, kde sa delila o zdravé recepty; a postupne sa rozrástol do série kuchárskych kníh a vlastného bistra v Londýne.

Nikdy som nebola človek, ktorý by varil a piekol podľa kuchárskej knihy. Túto literatúru som nikdy nevyhľadávala. No toto veľdielo som dostala na narodeniny v apríli a dodnes som z neho nadšená. Knihy Deliciously Ella nie sú v našej rodine novinkou a Ellu sledujem už dlhé roky, preto vlastniť jej knihu, ktorá v sebe ukrýva sto jednoduchých receptov na všetko od raňajok po dezerty, je inšpirujúce. Zatiaľ som vyskúšala iba pár jedál, no všetky boli vynikajúce. Určite mrknite na jej kanál na YouTube, kde nájdete mnohé recepty!


Využívaš svoj potenciál na maximum?

Blog Ley patrí k mojim obľúbeným. V priebehu rokov párkrát zmenila jeho zameranie a venovala sa kozmetike, móde alebo životnému štýlu; v súčasnosti sa usadila pri témach týkajúcich sa života, o ktorých sa veľmi nehovorí – a práve preto som si The Efflorescence Girl obľúbila ešte viac.

Toto je jeden z článkov, ktorý by si mal prečítať každý. Ja sama som dlhé roky žila iba vo svojej komfortnej zóne, kde mi bolo fajn; ale nikam som sa neposúvala. Potenciál je niečo, čo má každý z nás – len ho treba nájsť. A poriadne využiť.
U vážky

U dobrožrúta je nielen prvý bezobalový obchod, ktorý bol na Slovensku otvorený, ale tiež aj prvý, ktorý som kedy navštívila. Veľmi mi vyhovovalo, že som ho mala po ceste zo školy domov, majú v ňom všetko, čo potrebujem, a príjemné prostredie doplnené úžasným personálom si u mňa vybudovalo puto.

Svoju prvú návštevu obchodíku U vážky, ktorý sídli vo Fresh Markete v Bratislave, som odkladala. Hoci to mám relatívne blízko a ich ponuka, ktorú zverejňujú aj na sociálnych sieťach, ma veľmi upútala, ostávala som verná Dobrožrútom. Nehovorím, že k Dobrožrútom už nikdy nepôjdem, to ani zďaleka, lebo v mojom srdci majú stále špeciálne miesto, ale U vážky ma úplne ohromilo. Majú všetko. A keď hovorím všetko, myslím tým doslova všetko. Od klasických potravín ako je ryža, cestoviny či strukoviny (zo všetkého majú, samozrejme, niekoľko druhov) cez všetky možné druhy korenín či orechov, až po sladké a slané dobroty. A čo som zistila? Že človek si nikdy nemôže k U vážky doniesť dostatočné množstvo nádob, pretože ich ponuka je neuveriteľná.


čítaj ďalej: how to achieve your goals


Chicago Med

Sama sebe zakazujem pozerať seriály. Lebo keď sa raz do niečoho pustím, neviem prestať. Nechápem, ako si niekto môže pozrieť jednu časť, byť spokojný a presunúť sa k inej činnosti. Keď som pozerala Priateľov, nebolo pre mňa nezvyčajné, aby som jednu celú sériu videla za dva dni. Alebo dokonca iba jeden. (Ale inak som v poriadku.)

Jedného dňa mi však YouTube začal ponúkať krátke ukážky seriálu, ktorý mi nič nehovoril. Pomerne dlho som ich ignorovala, no potom ma zaujal jeden názov a neodolala som. Takýchto ukážok som videla niekoľko, pokým som si povedala, že tomu skúsim dať šancu.

Chicago Med je seriál, ktorý sa odohráva v prostredí pohotovosti nemocnice v Chicagu. Príbeh sleduje doktorov a zdravotné sestry, pričom každá epizóda ukazuje niekoľko osobitných prípadov a pacientov. V úzadí je druhá dejová línia, kde sa vyvíjajú osobné životy postáv, ich vzťahy, rodiny a podobne. Okrem Chicago Med existuje aj Chicago PD, teda policajné oddelenie, Chicago Fire o hasičoch a Chicago Justice, ktorý bol o vyšetrovateľoch a prokurátoroch, ale zastavili ho po jednej sérii. Hoci všetky štyri seriály existujú samostatne, občas sa ich dejové línie prelínajú, postavy sa objavujú aj v iných seriáloch a vznikajú zaujímavé nové časti.

Keď som bola malá, chcela som byť doktorka, na po prechode na strednú som zistila, že toto nie je sen pre mňa. No medicína je stále niečo, čo ma fascinuje – a práve pri Chicago Med sa môj detský sen akosi uspokojuje. Celý seriál je nádherne spracovaný, je dynamický a dramatický, no zároveň veľmi poučný a presný. Určite odporúčam!
Sapiens

Kniha, ktorá bola na najvyššom mieste v mojom to read liste. Čítali ju všetci okolo mňa a počúvala som na ňu samé chvály. A právom! Hoci som vedela, na čo sa zameriava a akú má tému, aj tak som úplne netušila, do čoho presne idem; ale sklamaná som nebola. Sapiens – stručná história ľudstva opisuje celú históriu od Veľkého tresku, popisuje významné míľniky a mnohým veciam prináša novú perspektívu. Je písaná jednoduchým a uvoľneným štýlom, teda človek nemá pocit, že číta učebnicu dejepisu do školy, pričom nechýba humor a nadsádzka, ale zároveň je veľmi poučná a objasňuje veci, o ktorých sa v škole vôbec nehovorí. Ak sa vám ešte nedostala do rúk, urobte tak toto leto – je to perfektné dielo na oddychovanie na pláži, opaľovanie v záhrade alebo dlhé večery.


Na dnešok to bude iba päť vecí – ale ak sa vám tento formát príspevku páči, budem rada, keď mi to dáte vedieť v komentároch! A tiež ma zaujíma – čo v poslednom čase inšpirovalo vás?

pripni na neskôr

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.