Social MediaSome people love documentaries, others avoid it completely. But we cannot deny that they are full of useful information and (in many cases) have better and more interesting approach than super long articles.

Today you will find a documentary about everything – about a healthy lifestyle, about World War II, about house plants, about fashion, about the future, about meerkats. And of course, there are also documentaries on minimalism, veganism and zero waste. Over the past few years, several have been made; and in today's article I would like to introduce you to those that caught my attention, and it's definitely worth seeing them.
Cowspiracy

The film Cowspiracy – The Sustainability Secret is from 2014 and follows Kip Anderson with a question why the world's environmental organizations are not talking about the greatest environmental threat – the animal industry. The film brings not only interesting, in many cases striking statistics that really make you think that you usually eat, but also interviews with members of environmental organizations who are asked why they are not telling the truth. Cowspiracy is about an hour and a half long, it's on Netflix and YouTube, and I guarantee you'll have a bee in your bonnet.
Dominion

The two-hour long Australian documentary Dominion dates back to 2018, and I suggest you not to make a snack while watching it, because you will be disgusted. About the society, about yourself, about what you eat, but mainly about the meat industry and how people behave towards animals. Everybody should see Dominion – so you know at what price you get to enjoy a juicy burger or chicken wings.
The True Cost

Fast fashion and the fashion industry are among the dirtiest in the world. Not only does the planet suffer from pollution of the rivers, the air and the earth, but also suffer the people in developing countries who sew clothing for the biggest fashion companies. The True Cost brings sad shots of the lives of those who work up to sixteen hours a day, in appalling conditions and for three dollars a day. It's not easy to watch, but it's important to know that cheap T-shirts aren't as amazing as they seem.
Wasted

Food waste is a much bigger problem than we think – we're wasting valuable resources, money, human work and polluting the ecosystem. Movie Wasted! The Story of Food Waste points out why we should all think about this problem, but it also focuses on how to avoid wasting food.
Minimaism

The title Minimalism: A Documentary About the Important Things says it all – the documentary follows a duo – Joshua Fields Millburn and Ryan Nicodemus – who live in a minimalist style. The documentary is very simple, it's not full of numbers and statistics, so it's also suitable for a simple evening chilling, but you will take a lot from it. The authors talk about their childhood, growing up and personal stories, which are followed by conversations with other enthusiasts of such a life.
Happy

We are chasing happiness our whole lives – and that's also what the Happy documentary is about, where you walk around the world and meet people from different countries who answer the question of what makes them happy. Perhaps it's not surprising that they most often mention family and loved ones. At first glance, the documentary may not seem it's about minimalism, but the opposite is true – when you watch it, you realize that material things rarely bring us lasting and real happiness; and that less is really more.


What documents have caught your eye lately?


Niekto dokumenty miluje, iný sa im zase oblúkom vyhýba. Nemôžeme ale poprieť to, že sú plné užitočných informácií a (v mnohých prípadoch) majú lepšie a zaujímavejšie spracovanie ako dlhočizné články.

Dnes už nájdete dokument snáď o všetkom – o zdravom životnom štýle, o druhej svetovej vojne, o domácich rastlinách, o móde, o budúcnosti, o surikatách. A samozrejme, nechýbajú ani dokumenty o minimalizme, vegánstve a zero waste. V priebehu posledných pár rokov sa ich nazbieralo hneď niekoľko; a v dnešnom článku by som vám stručne chcela predstaviť tie, ktoré si získali moju pozornosť a určite stoja za to, aby ste si ich pozreli aj vy.
Cowspiracy

Film Cowspiracy – Kľúč k udržateľnosti je z roku 2014 a sleduje Kipa Andersona s otázkou, prečo svetové organizácie zamerané na ochranu životného prostredia nehovoria o najväčšej ekologickej hrozbe – živočíšnom priemysle. Film prináša nielen zaujímavé, v mnohých prípadoch zarážaujúce štatistiky, ktoré vás zaozaj prinútia zamyslieť sa, že bežne jete, ale aj rozhovory s členmi environmentálnych organizácií, ktorých sa priamo pýta, prečo nehovoria pravdu. Cowspiracy má približne hodinu a pol, nájdete ho na Netflixe i na YouTube, a zaručujem vám, že vám dá chrobáka do hlavy.
Dominion

Dvojhodinový austrálsky dokument Dominion (u nás známy ako Nadvláda) je z roku 2018 a už dopredu vám odporúčam si k nemu nechystať žiaden snack, lebo budete znechutený. Zo spoločnosti, zo seba, z toho, čo jedávate, no hlavne z mäsopriemyslu a toho, ako ľudia narábajú so zvieratami. Dominion by mal vidieť úplne každý – nech viete, za akú cenu si vychutnávate šťavnatý burger alebo kuracie krídelká.
The True Cost

Fast fashion a módny priemysel patria medzi najšpinavšie na svete. Netrpí len planéta, ktorú stojí znečisťovanie riek, ovzdušia a zeme nemalé úsilie, ale aj ľudí v rozvojových krajinách, ktorí šijú oblečenie pre najväčšie módne spoločnosti. The True Cost prináša smutné zábery na životy tých, ktorí pracujú až šestnásť hodín denne, v otrasných podmienkach a za tri doláre denne. Nie je ľahké si ho pozrieť, ale je dôležité, aby sme vedeli, že lacné tričká nie sú také úžasné, ako sa zdá.
Wasted

Plytvanie jedlom je oveľa väčší problém, ako si myslíme – plytvá cennými zdrojmi, peniazmi, ľudskou prácou a znečisťuje ekosystém. Film Wasted! The Story of Food Waste síce poukazuje na to, prečo by sme sa mali všetci zamyslieť nad týmto problémom, ale hlavne sa sústredí na to, ako sa plytvaniu jedlom vyhnúť.
Minimaism

Názov Minimalism: A Documentary About the Important Things hovorí za všetko – dokument sleduje dvojicu – Joshua Fields Millburn a Ryan Nicodemus – ktorí žijú minimalistickým štýlom. Dokument je veľmi jednoduchý, nie je plný čísel a štatistík, takže sa hodí aj na bežné večerné posedenie, no odnesiete si z neho veľa. Autori rozprávajú o svojom detstve, dospievaní a osobných príbehoch, ktoré ozvláštňujú rozhovory s ďalšími nadšencami takéhoto života.
Happy

Celý život sa naháňame za šťastím – a o tom je aj dokument Happy, v ktorom si prejdete cestou po svete a stretnete sa s ľuďmi z rôznych krajín, ktorí odpovedajú na otázku, čo ich robí šťastnými. Asi nie je prekvapením, že najčastejšie spomínajú rodinu a blízkych. Na prvý pohľad sa možno nezdá, že by sa dokument nejako dotýkal minimalizmu, ale opak je pravdou – pri pozeraní si aj vy uvedomíte to, že hmotné veci nám len málokedy môžu priniesť trvalé a skutočné šťastie; a že menej je naozaj viac.


Aké dokumenty v poslednej dobe zaujali vás?

Friday, August 30, 2019

DOCUMENTARIES TO WATCHSome people love documentaries, others avoid it completely. But we cannot deny that they are full of useful information and (in many cases) have better and more interesting approach than super long articles.

Today you will find a documentary about everything – about a healthy lifestyle, about World War II, about house plants, about fashion, about the future, about meerkats. And of course, there are also documentaries on minimalism, veganism and zero waste. Over the past few years, several have been made; and in today's article I would like to introduce you to those that caught my attention, and it's definitely worth seeing them.
Cowspiracy

The film Cowspiracy – The Sustainability Secret is from 2014 and follows Kip Anderson with a question why the world's environmental organizations are not talking about the greatest environmental threat – the animal industry. The film brings not only interesting, in many cases striking statistics that really make you think that you usually eat, but also interviews with members of environmental organizations who are asked why they are not telling the truth. Cowspiracy is about an hour and a half long, it's on Netflix and YouTube, and I guarantee you'll have a bee in your bonnet.
Dominion

The two-hour long Australian documentary Dominion dates back to 2018, and I suggest you not to make a snack while watching it, because you will be disgusted. About the society, about yourself, about what you eat, but mainly about the meat industry and how people behave towards animals. Everybody should see Dominion – so you know at what price you get to enjoy a juicy burger or chicken wings.
The True Cost

Fast fashion and the fashion industry are among the dirtiest in the world. Not only does the planet suffer from pollution of the rivers, the air and the earth, but also suffer the people in developing countries who sew clothing for the biggest fashion companies. The True Cost brings sad shots of the lives of those who work up to sixteen hours a day, in appalling conditions and for three dollars a day. It's not easy to watch, but it's important to know that cheap T-shirts aren't as amazing as they seem.
Wasted

Food waste is a much bigger problem than we think – we're wasting valuable resources, money, human work and polluting the ecosystem. Movie Wasted! The Story of Food Waste points out why we should all think about this problem, but it also focuses on how to avoid wasting food.
Minimaism

The title Minimalism: A Documentary About the Important Things says it all – the documentary follows a duo – Joshua Fields Millburn and Ryan Nicodemus – who live in a minimalist style. The documentary is very simple, it's not full of numbers and statistics, so it's also suitable for a simple evening chilling, but you will take a lot from it. The authors talk about their childhood, growing up and personal stories, which are followed by conversations with other enthusiasts of such a life.
Happy

We are chasing happiness our whole lives – and that's also what the Happy documentary is about, where you walk around the world and meet people from different countries who answer the question of what makes them happy. Perhaps it's not surprising that they most often mention family and loved ones. At first glance, the documentary may not seem it's about minimalism, but the opposite is true – when you watch it, you realize that material things rarely bring us lasting and real happiness; and that less is really more.


What documents have caught your eye lately?


Niekto dokumenty miluje, iný sa im zase oblúkom vyhýba. Nemôžeme ale poprieť to, že sú plné užitočných informácií a (v mnohých prípadoch) majú lepšie a zaujímavejšie spracovanie ako dlhočizné články.

Dnes už nájdete dokument snáď o všetkom – o zdravom životnom štýle, o druhej svetovej vojne, o domácich rastlinách, o móde, o budúcnosti, o surikatách. A samozrejme, nechýbajú ani dokumenty o minimalizme, vegánstve a zero waste. V priebehu posledných pár rokov sa ich nazbieralo hneď niekoľko; a v dnešnom článku by som vám stručne chcela predstaviť tie, ktoré si získali moju pozornosť a určite stoja za to, aby ste si ich pozreli aj vy.
Cowspiracy

Film Cowspiracy – Kľúč k udržateľnosti je z roku 2014 a sleduje Kipa Andersona s otázkou, prečo svetové organizácie zamerané na ochranu životného prostredia nehovoria o najväčšej ekologickej hrozbe – živočíšnom priemysle. Film prináša nielen zaujímavé, v mnohých prípadoch zarážaujúce štatistiky, ktoré vás zaozaj prinútia zamyslieť sa, že bežne jete, ale aj rozhovory s členmi environmentálnych organizácií, ktorých sa priamo pýta, prečo nehovoria pravdu. Cowspiracy má približne hodinu a pol, nájdete ho na Netflixe i na YouTube, a zaručujem vám, že vám dá chrobáka do hlavy.
Dominion

Dvojhodinový austrálsky dokument Dominion (u nás známy ako Nadvláda) je z roku 2018 a už dopredu vám odporúčam si k nemu nechystať žiaden snack, lebo budete znechutený. Zo spoločnosti, zo seba, z toho, čo jedávate, no hlavne z mäsopriemyslu a toho, ako ľudia narábajú so zvieratami. Dominion by mal vidieť úplne každý – nech viete, za akú cenu si vychutnávate šťavnatý burger alebo kuracie krídelká.
The True Cost

Fast fashion a módny priemysel patria medzi najšpinavšie na svete. Netrpí len planéta, ktorú stojí znečisťovanie riek, ovzdušia a zeme nemalé úsilie, ale aj ľudí v rozvojových krajinách, ktorí šijú oblečenie pre najväčšie módne spoločnosti. The True Cost prináša smutné zábery na životy tých, ktorí pracujú až šestnásť hodín denne, v otrasných podmienkach a za tri doláre denne. Nie je ľahké si ho pozrieť, ale je dôležité, aby sme vedeli, že lacné tričká nie sú také úžasné, ako sa zdá.
Wasted

Plytvanie jedlom je oveľa väčší problém, ako si myslíme – plytvá cennými zdrojmi, peniazmi, ľudskou prácou a znečisťuje ekosystém. Film Wasted! The Story of Food Waste síce poukazuje na to, prečo by sme sa mali všetci zamyslieť nad týmto problémom, ale hlavne sa sústredí na to, ako sa plytvaniu jedlom vyhnúť.
Minimaism

Názov Minimalism: A Documentary About the Important Things hovorí za všetko – dokument sleduje dvojicu – Joshua Fields Millburn a Ryan Nicodemus – ktorí žijú minimalistickým štýlom. Dokument je veľmi jednoduchý, nie je plný čísel a štatistík, takže sa hodí aj na bežné večerné posedenie, no odnesiete si z neho veľa. Autori rozprávajú o svojom detstve, dospievaní a osobných príbehoch, ktoré ozvláštňujú rozhovory s ďalšími nadšencami takéhoto života.
Happy

Celý život sa naháňame za šťastím – a o tom je aj dokument Happy, v ktorom si prejdete cestou po svete a stretnete sa s ľuďmi z rôznych krajín, ktorí odpovedajú na otázku, čo ich robí šťastnými. Asi nie je prekvapením, že najčastejšie spomínajú rodinu a blízkych. Na prvý pohľad sa možno nezdá, že by sa dokument nejako dotýkal minimalizmu, ale opak je pravdou – pri pozeraní si aj vy uvedomíte to, že hmotné veci nám len málokedy môžu priniesť trvalé a skutočné šťastie; a že menej je naozaj viac.


Aké dokumenty v poslednej dobe zaujali vás?


Before us is the last week of the holidays; and I'm definitely not alone who's a bit confused about how fast the summer has gone by. And while many will visit the beach for the last time, organize a quick trip or enjoy a relaxed gathering with friends, no one will flee before preparing for the new school year.

In almost every store you will find a poster or advertisement that will remind you not only that the school is around the corner, but mainly the sales and good prices. From new backpacks and pencil cases, through sets of pens and pencils to new sneakers for P. E. It's very easy to get lost between beautiful packages and motifs, and the low price also plays a huge role, and therefore the stuff that we already have at home ends in the cart. This, of course, contributes to the clutter and production of unnecessary plastic waste and things end up in the bin only because we bought new ones.

The situation in which our planet is is critical (and fires in Siberia and the Amazon are a clear indicator) – so it's important to think about waste reduction and zero waste approach at the start of a new school year. As I mentioned several times, even small changes can make a big difference; so in this article I’ll show you some tips on how to easily contribute and engage in a zero waste life.
SCHOOL SUPPLIES

Themes and collections are more beautiful every year, and when you have a soft spot on stationery like me, sometimes it's hard to resist them. So make a list of what you need before you head to the stores. Open all drawers at home, explore what you have from the last year and you can continue using it, and what you need a replacement for. As a result, you won't buy uselessness.

It's equally important to minimize. Do you really need ten coloured pens? Four highlighters? Two planners? Look at things from a practical point of view – the less things you have, the less waste you produce. And your bag will also be lighter, as you won't carry so many things with you. And let's be honest, although the decorated notes look nice, constantly thinking about whether you use a green or blue pen for subheadings is just stressful.


read next: Zero Waste While Living With ParentsThe very best step to reduce your waste and thus to zero waste is to bring a laptop or tablet to school. It's not anything new while in college, and even in high school, where I went, it wasn't a big deal. The advantage is that such a device completely replaces all workbooks, pens and other utilities, you have all notes with you and can add to them at any time. The weight of a notebook is now even lower than that of all textbooks and workbooks; and if you like to take notes by hand, a tablet is a clear choice.

But if you can't use your own laptop or tablet at school, use recycled paper notebooks and folders. There is almost no difference when comared to the "normal" ones, but you will save a considerable amount of forest.

You can also buy everyday office supplies in a zero waste alternative – such as refillable pens, mechanical pencils, metal scissors or rulers, pencil highlighters. Some are more expensive at first, but they will last for years.
OTHER

However, office supplies are not the only ones that have a zero waste alternative. The first is, for example, textbooks – in Slovakia, during the primary and secondary shool, we get most of them from school, but some the books and textbooks has to buy everyone by themselves; not to mention the textbooks needed in college. The solution is to buy second hand – many older students want to get rid of useless books, they make money, you save, and you use something that would otherwise end up in the rubbish.

Bringing your own bottle is already a matter of course for many, but if you don't have one yet, I personally recommend stainless steel as it keeps the temperature of the drink long and it's lightweighty, or you can choose a glass bottle from a Czech brand ReTap, where you have a guarantee, that if it breaks, you get a new one.

Equally simple change for the better are reusable lunch or snack packages. Classic napkins, plastic cutlery, polystyrene packaging and microtene bags will end up in the bin after use and cannot be recycled. However, you can use beeswax wrap to keep the food fresh; and at home you will find a box that can be used to transfer lunch from home, a canteen or a restaurant. All you need is a portable cutlery, but you can also grab one at home from a drawer, and it won't cost you a penny.


Do you have any other tips on how to reduce waste at school?

pin for later


Pred nami je posledný týždeň prázdnin; a určite nie som sama, ktorá len krúti hlavou nad tým, ako rýchlo zbehlo leto. A hoci mnohí ešte poslednýkrát zavítajú na kúpalisko, zorganizujú rýchly výlet alebo si vychutnajú pohodové posedenie s kamarátmi, nikto neutečie pred prípravou do nového školského roka.

Takmer v každom obchode nájdete plagát alebo reklamu, ktorá vás upozorní nielen na to, že škola je za rohom, ale hlavne na výhodné ponuky a ceny. Od nových batohov a peračníkov, cez sady pier a ceruziek až po nové tenisky na telesnú. Je veľmi ľahké stratiť sa medzi nádhernými baleniami a motívmi, pričom obrovskú úlohu zohráva aj nízka cena, a preto v košíku často skončia aj pomôcky, ktoré už máme doma, a teda nové už nepotrebujeme. To, samozrejme, prispieva k neporiadku a produkcii zbytočného odpadu z plastových obalov i vecí, ktoré skončia v koši len preto, lebo sme si kúpili nové.

Situácia, v akej sa nachádza naša planéta, je kritická (a požiare na Sibíri a v Amazónii sú jasným indikátorom) – preto je dôležité myslieť na redukciu odpadu a zero waste prístup aj pri začiatku školy. Ako som už spomínala niekoľkokrát, aj malé zmeny môžu spraviť veľký rozdiel; preto vám v dnešnom článku ukážem zopár tipov, ako jednoducho prispieť a zapojiť sa do bezodpadového života.
ŠKOLSKÉ POMÔCKY

Motívy a kolekcie sú každým rokom krajšie, a keď máte na kancelárske potreby slabosť ako ja, niekedy je ťažké im odolať. Preto si predtým, ako zamierite do obchodov, urobte zoznam, čo presne potrebujete. Doma otvorte všetky zásuvky, preskúmajte, čo vám ostalo z minulého roka a môžete to používať ďalej, a za čo potrebujete náhradu. Vďaka tomu nebudete kupovať zbytočnosti.

Rovnako dôležité je minimalizovať. Naozaj potrebujete desať farebných pier? Štyri zvýrazňovače? Dva diáre? Pozrite sa na veci z praktického hľadiska – čím menej máte vecí, tým menej odpadu produkujete. A ľahšia bude aj vaša taška, keďže so sebou nebudete nosiť toľko vecí. A povedzme si pravdu, hoci vyzdobené poznámky vyzerajú pekne, neustále premýšľať nad tým, či na podnadpisy používate zelené alebo modré pero je iba stresujúce.


čítaj ďalej: Zero Waste a bývanie s rodičmiÚplne najlepší krok, ako môžete zredukovať svoj odpad, a tým prispieť k zero waste, je nosiť si do školy notebook alebo tablet. Na vysokej škole to nie je žiadna novinka, a aj na strednej, kam som chodila ja, s tým nebol veľký problém. Výhodou je to, že takéto zariadenie úplne nahradí všetky zošity, perá a ďalšie pomôcky, všetky poznámky máte pri sebe a môžete ich kedykoľvek dopĺňať. Váha notebooku je dnes už dokonca nižšia ako váha všetkých učebníc a zošitov; ak si radi píšete poznámky rukou, tablet je jasná voľba.

Ak ale nemôžete používať v škole vlastný notebook alebo tablet, siahnite po zošitoch a zakladačoch z recyklovaného papiera. Rozdiel v porovnaní s tými "obyčajnými" nie je takmer žiaden, no ušetríte tým značné množstvo lesa.

Aj bežné kancelárske potreby kúpite v zero waste alternatíve – ako sú doplňovacie perá, mechanické ceruzky, kovové nožnice či pravítka, zvýrazňovače v podobe ceruzky. Niektoré sú síce jednorazovo drahšie, ale vydržia vám celé roky.
OSTATNÉ

Kancelárske pomôcky však nie sú jediné, ktoré majú zero waste náhradu. Hneď prvou sú napríklad učebnice – na strednej alebo základnej väčšinu dostávame od školy, niektoré učebnice a pracovné zošity si však musí kúpiť každý sám; nehovoriac o učebniciach potrebných na vysokej škole. Riešením je kupovanie z druhej ruky – mnohí starší študenti sa radi zbavia zbytočných kníh, oni zarobia, vy ušetríte, a používate niečo, čo by inak skončilo v kontajneri.

Nosenie vlastnej fľaše je už pre mnohých samozrejmosťou, no ak ešte žiadnu nemáte, osobne odporúčam nerezové, keďže dlho udržiavajú teplotu nápoja a sú ľahké, alebo môžete siahnuť po sklenej fľaši od českej značky ReTap, pri ktorej máte záruku, že ak sa vám rozbije, dostanete novú.

Rovnako jednoduchou zmenou k lepšiemu sú znovu-použiteľné obaly na desiatu alebo obed. Klasické servítky, plastové príbory, polystyrénové obaly a mikroténové vrecká po použití skončia rovno v koši, a nedajú sa ďalej recyklovať. Na balenie chlebíka však môžete použiť obal z včelieho vosku, ktorý udrží jedlo čerstvé; a doma určite nájdete nejakú dózu, ktorá poslúži na prenos obedu z domu, jedálne alebo reštaurácie. K tomu stačí už len prenosný príbor, no jeden môžete aj uchmatnúť doma zo zásuvky, a nebude vás to stáť ani cent navyše.


Máte nejaké ďalšie tipy, ako znížiť odpad v škole?

pripni na neskôr

Monday, August 26, 2019

ZERO WASTE BACK TO SCHOOLBefore us is the last week of the holidays; and I'm definitely not alone who's a bit confused about how fast the summer has gone by. And while many will visit the beach for the last time, organize a quick trip or enjoy a relaxed gathering with friends, no one will flee before preparing for the new school year.

In almost every store you will find a poster or advertisement that will remind you not only that the school is around the corner, but mainly the sales and good prices. From new backpacks and pencil cases, through sets of pens and pencils to new sneakers for P. E. It's very easy to get lost between beautiful packages and motifs, and the low price also plays a huge role, and therefore the stuff that we already have at home ends in the cart. This, of course, contributes to the clutter and production of unnecessary plastic waste and things end up in the bin only because we bought new ones.

The situation in which our planet is is critical (and fires in Siberia and the Amazon are a clear indicator) – so it's important to think about waste reduction and zero waste approach at the start of a new school year. As I mentioned several times, even small changes can make a big difference; so in this article I’ll show you some tips on how to easily contribute and engage in a zero waste life.
SCHOOL SUPPLIES

Themes and collections are more beautiful every year, and when you have a soft spot on stationery like me, sometimes it's hard to resist them. So make a list of what you need before you head to the stores. Open all drawers at home, explore what you have from the last year and you can continue using it, and what you need a replacement for. As a result, you won't buy uselessness.

It's equally important to minimize. Do you really need ten coloured pens? Four highlighters? Two planners? Look at things from a practical point of view – the less things you have, the less waste you produce. And your bag will also be lighter, as you won't carry so many things with you. And let's be honest, although the decorated notes look nice, constantly thinking about whether you use a green or blue pen for subheadings is just stressful.


read next: Zero Waste While Living With ParentsThe very best step to reduce your waste and thus to zero waste is to bring a laptop or tablet to school. It's not anything new while in college, and even in high school, where I went, it wasn't a big deal. The advantage is that such a device completely replaces all workbooks, pens and other utilities, you have all notes with you and can add to them at any time. The weight of a notebook is now even lower than that of all textbooks and workbooks; and if you like to take notes by hand, a tablet is a clear choice.

But if you can't use your own laptop or tablet at school, use recycled paper notebooks and folders. There is almost no difference when comared to the "normal" ones, but you will save a considerable amount of forest.

You can also buy everyday office supplies in a zero waste alternative – such as refillable pens, mechanical pencils, metal scissors or rulers, pencil highlighters. Some are more expensive at first, but they will last for years.
OTHER

However, office supplies are not the only ones that have a zero waste alternative. The first is, for example, textbooks – in Slovakia, during the primary and secondary shool, we get most of them from school, but some the books and textbooks has to buy everyone by themselves; not to mention the textbooks needed in college. The solution is to buy second hand – many older students want to get rid of useless books, they make money, you save, and you use something that would otherwise end up in the rubbish.

Bringing your own bottle is already a matter of course for many, but if you don't have one yet, I personally recommend stainless steel as it keeps the temperature of the drink long and it's lightweighty, or you can choose a glass bottle from a Czech brand ReTap, where you have a guarantee, that if it breaks, you get a new one.

Equally simple change for the better are reusable lunch or snack packages. Classic napkins, plastic cutlery, polystyrene packaging and microtene bags will end up in the bin after use and cannot be recycled. However, you can use beeswax wrap to keep the food fresh; and at home you will find a box that can be used to transfer lunch from home, a canteen or a restaurant. All you need is a portable cutlery, but you can also grab one at home from a drawer, and it won't cost you a penny.


Do you have any other tips on how to reduce waste at school?

pin for later


Pred nami je posledný týždeň prázdnin; a určite nie som sama, ktorá len krúti hlavou nad tým, ako rýchlo zbehlo leto. A hoci mnohí ešte poslednýkrát zavítajú na kúpalisko, zorganizujú rýchly výlet alebo si vychutnajú pohodové posedenie s kamarátmi, nikto neutečie pred prípravou do nového školského roka.

Takmer v každom obchode nájdete plagát alebo reklamu, ktorá vás upozorní nielen na to, že škola je za rohom, ale hlavne na výhodné ponuky a ceny. Od nových batohov a peračníkov, cez sady pier a ceruziek až po nové tenisky na telesnú. Je veľmi ľahké stratiť sa medzi nádhernými baleniami a motívmi, pričom obrovskú úlohu zohráva aj nízka cena, a preto v košíku často skončia aj pomôcky, ktoré už máme doma, a teda nové už nepotrebujeme. To, samozrejme, prispieva k neporiadku a produkcii zbytočného odpadu z plastových obalov i vecí, ktoré skončia v koši len preto, lebo sme si kúpili nové.

Situácia, v akej sa nachádza naša planéta, je kritická (a požiare na Sibíri a v Amazónii sú jasným indikátorom) – preto je dôležité myslieť na redukciu odpadu a zero waste prístup aj pri začiatku školy. Ako som už spomínala niekoľkokrát, aj malé zmeny môžu spraviť veľký rozdiel; preto vám v dnešnom článku ukážem zopár tipov, ako jednoducho prispieť a zapojiť sa do bezodpadového života.
ŠKOLSKÉ POMÔCKY

Motívy a kolekcie sú každým rokom krajšie, a keď máte na kancelárske potreby slabosť ako ja, niekedy je ťažké im odolať. Preto si predtým, ako zamierite do obchodov, urobte zoznam, čo presne potrebujete. Doma otvorte všetky zásuvky, preskúmajte, čo vám ostalo z minulého roka a môžete to používať ďalej, a za čo potrebujete náhradu. Vďaka tomu nebudete kupovať zbytočnosti.

Rovnako dôležité je minimalizovať. Naozaj potrebujete desať farebných pier? Štyri zvýrazňovače? Dva diáre? Pozrite sa na veci z praktického hľadiska – čím menej máte vecí, tým menej odpadu produkujete. A ľahšia bude aj vaša taška, keďže so sebou nebudete nosiť toľko vecí. A povedzme si pravdu, hoci vyzdobené poznámky vyzerajú pekne, neustále premýšľať nad tým, či na podnadpisy používate zelené alebo modré pero je iba stresujúce.


čítaj ďalej: Zero Waste a bývanie s rodičmiÚplne najlepší krok, ako môžete zredukovať svoj odpad, a tým prispieť k zero waste, je nosiť si do školy notebook alebo tablet. Na vysokej škole to nie je žiadna novinka, a aj na strednej, kam som chodila ja, s tým nebol veľký problém. Výhodou je to, že takéto zariadenie úplne nahradí všetky zošity, perá a ďalšie pomôcky, všetky poznámky máte pri sebe a môžete ich kedykoľvek dopĺňať. Váha notebooku je dnes už dokonca nižšia ako váha všetkých učebníc a zošitov; ak si radi píšete poznámky rukou, tablet je jasná voľba.

Ak ale nemôžete používať v škole vlastný notebook alebo tablet, siahnite po zošitoch a zakladačoch z recyklovaného papiera. Rozdiel v porovnaní s tými "obyčajnými" nie je takmer žiaden, no ušetríte tým značné množstvo lesa.

Aj bežné kancelárske potreby kúpite v zero waste alternatíve – ako sú doplňovacie perá, mechanické ceruzky, kovové nožnice či pravítka, zvýrazňovače v podobe ceruzky. Niektoré sú síce jednorazovo drahšie, ale vydržia vám celé roky.
OSTATNÉ

Kancelárske pomôcky však nie sú jediné, ktoré majú zero waste náhradu. Hneď prvou sú napríklad učebnice – na strednej alebo základnej väčšinu dostávame od školy, niektoré učebnice a pracovné zošity si však musí kúpiť každý sám; nehovoriac o učebniciach potrebných na vysokej škole. Riešením je kupovanie z druhej ruky – mnohí starší študenti sa radi zbavia zbytočných kníh, oni zarobia, vy ušetríte, a používate niečo, čo by inak skončilo v kontajneri.

Nosenie vlastnej fľaše je už pre mnohých samozrejmosťou, no ak ešte žiadnu nemáte, osobne odporúčam nerezové, keďže dlho udržiavajú teplotu nápoja a sú ľahké, alebo môžete siahnuť po sklenej fľaši od českej značky ReTap, pri ktorej máte záruku, že ak sa vám rozbije, dostanete novú.

Rovnako jednoduchou zmenou k lepšiemu sú znovu-použiteľné obaly na desiatu alebo obed. Klasické servítky, plastové príbory, polystyrénové obaly a mikroténové vrecká po použití skončia rovno v koši, a nedajú sa ďalej recyklovať. Na balenie chlebíka však môžete použiť obal z včelieho vosku, ktorý udrží jedlo čerstvé; a doma určite nájdete nejakú dózu, ktorá poslúži na prenos obedu z domu, jedálne alebo reštaurácie. K tomu stačí už len prenosný príbor, no jeden môžete aj uchmatnúť doma zo zásuvky, a nebude vás to stáť ani cent navyše.


Máte nejaké ďalšie tipy, ako znížiť odpad v škole?

pripni na neskôr


I am a person who, once they find a product they like, it suit them and it's affordable, will buy it over and over again. Although I like to try new things, I'm always worried that if I buy something I haven't had before, I won't like it and I won't know what to do with it. I feel bad to throw away the things that I have tried once, and I don't want to ask people around me if they would like to buy a product that I have already used from me.

Less than a month ago, you could read a blog review of MusK's Svieže ráno (Fresh Morning) solid shampoo. As I mentioned in the post, I totally fell in love with it and I aodre it. However, when the moment when my shampoo was running out came and I had to buy another packaging, I was deciding whether to buy the MusK one again or if I should try something new. The decision was easy when I saw only a 25 gram pack of Navia solid shampoo in my local zero waste store called U Vážky.
About the brand

I've never mentioned the Navia brand on the blog before; and if you haven't heard of it yet, I'd be happy to introduce it to you. Navia is a Slovak brand of cosmetics that offers products for the whole body from the roots of the hair to the heels, for any skin and at affordable prices. All products contain only the best quality ingredients and Navia focuses on a personal approach. They combine traditions with science – they believe in the healing power of natural substances, but also scientific knowledge, thanks to which their products really help. They use mostly natural ingredients, making the products suitable for vegans; but some products also contain beeswax or goat's milk – which meet the highest standards. They are not tested on animals and are handmade.

Navia currently offers five types of solid shampoos – from shampoos for all hair types to specialized shampoos, including the Čajovník (Tea Tree) for oily hair which I chose. They are all available in two sizes - as a small 25-gram package (that's what I have) and a larger one that has 50 grams; and they are all enriched with a plant-based conditioner.
čajovník (tea tree)

Solid shampoos are sold in a small paper box that is recyclable and contains all the necessary information, including the ingredients. The shampoo itself is actually very small, you can easily hide it in your palm; which is an advantage when traveling. It has a light green color, but the foam remains white. I love the smell of the tea tree, so I was looking forward to it, but it's only very subtle – which is a plus for someone, but I would personally like it if it was more pronounced.

Using a solid shampoo is easy – simply rub it in your hair to create foam. But if I compare it with MusK's solid shampoo, it foams less or more so takes a while to make enough foam for me to massage it in my hair. This leads me to wondering if the need for longer rubbing won't result in faster product loss. But we'll see.

It contains tea tree oil, chlorella and Ayurvedic nimbus powder to help fight oily skin and hair. Like many solid shampoos, the basic ingredient is coconut oil surfactants.
ingredientsread next: svieže ráno by musk


Although I have no bad experience with it, because it fulfills its role, foams, washes my hair and because it's so small, I like it; but I probably won't buy a second packaging. In comparison to price and quantity it's not the best, I would also prefer it to create richer foam, and I feel that my hair is heavier after it than after washing with shampoo from MusK.advantages

small package

pleasant smell

only natural ingredients


disadvantages

little foaming

hair feels heavier


price

online: 25 g – 4.60 €


rating

7.5 / 10
pin for later


Som človek, ktorý keď raz nájde produkt, ktorý sa mu páči, vyhovuje mu a je za dostupnú cenu, bude si ho kupovať stále znova a znova. Hoci rada skúšam nové veci, stále sa obávam toho, že keď si kúpim niečo, čo nepoznám, nebude sa mi to páčiť a nebudem vedieť, čo s tým. Je mi ľúto vyhadzovať veci, ktoré som ja raz vyskúšala, a nechce sa mi pýtať ľudí okolo mňa, či by mali záujem kúpiť si odo mňa produkt, ktorý som už ja používala.

Necelý mesiac dozadu ste si na blogu mohli prečítať recenziu na tuhý šampón Svieže ráno od značky MusK. Ako som už spomínala v príspevku, úplne som sa dosť zamilovala a zbožňujem ho. Avšak keď prišla chvíľa, kedy mi šampón dochádzal a musela som siahnuť po ďalšom balení, rozhodovala som sa medzi tým, že si zvolím opäť moju stálicu alebo skúsim niečo nové. Rozhodovanie bolo jednoduché, keď som v U Vážky zbadala len dvadsaťpäť gramové balenie tuhého šampónu od značky Navia.
O značke

Značku Navia som na blogu ešte nikdy nespomínala; a keď ste o nej ešte nepočuli, rada vám ju predstavím. Navia je slovenská značka kozmetiky, ktorá ponúka produkty na celé telo od korienkov vlasov až po päty, na akúkoľvek pokožku a za dostupnú ceny. Všetky výrobky obsahujú zložky iba najlepšej kvality a Navia zakladá na osobnom prístupe. Spájajú tradície s vedou – veria v liečivú silu prírodných látok, ale aj vedecké poznatky, vďaka čomu ich produkty skutočne pomáhajú. Využívajú prevažne prírodné suroviny, vďaka čomu sú produkty vhodné pre vegánov; niektoré výrobky ale obsahujú aj včelí vosk alebo kozie mlieko – ktoré spĺňajú najvyššie štandardy. Nie sú testované na zvieratách a sú vyrábané ručne.

Navia momentálne ponúka päť druhov tuhých šampónov – od šampónov na všetky typy vlasov až po špecializované šampúchy, medzi ktorými je aj Čajovník pre mastné vlasy, ktorý som si vybrala ja. Všetky sú dostupné v dvoch veľkostiach – ako malé 25-gramové balenie (to mám ja) a väčšie, ktoré má 50 gramov; a všetky sú obohatené o rastlinný kondicionér.
čajovník

Tuhé šampóny sú predávané v malej papierovej škatuľke, ktorá je recyklovateľná a obsahuje všetky potrebné informácie vrátane zloženia. Samotný šampón je skutočne veľmi malý, schová sa do dlane; čo je výhodou pri cestovaní. Má svetlozelenú farbu, avšak pena ostáva biela. Vôňu čajovníka milujem, preto som sa na ňu tešila, no je len veľmi jemná – čo je pre niekoho plusom, mne osobne by sa páčilo, keby bola výraznejšia.

Používanie tuhého šampóna je jednoduché – stačí nim pošúchať po vlasoch, čím sa vytvorí pena. Ak ho ale porovnám s tuhým šampónom od MusKu, pení menej, respektíve chvíľu trvá, pokiaľ je peny dosť na to, aby som ju mohla vmasírovať do vlasov. To ma vedie k myšlienke, či potreba dlhšieho šúchania nebude mať za výsledok rýchlejšie ubúdanie produktu. Ale uvidíme.

Obsahuje čajovníkový olej, chlorelu a ajurvédsky nimbový prášok, ktoré majú pomáhať v boji proti mastnote pokožky a vlasov. Rovnako ako mnohé tuhé šampóny, základnou zložkou sú tenzidy z kokosového oleja.
zloženiečítaj ďalej: svieže ráno od musk


Hoci s ním nemám zlé skúsenosti, pretože svoju úlohu plní, pení, vlasy umýva a vyhovuje mi to, že je taký malý; ale asi si druhé balenie už nekúpim. V porovnaní cena a množstvo nevychádza najvýhodnejšie, tiež by som bola radšej, keby vytváral bohatšiu penu, a mám pocit, že moje vlasy sú po ňom ťažšie ako po umývaní so šampónom od MusK.plusy

malé balenie

príjemná vôňa

iba prírodné zložky


mínusy

málo pení

vlasy pôsobia ťažšie


cena

online: 25 g – 4.60 €


hodnotenie

7.5 / 10
pripni na neskôr

Friday, August 23, 2019

ČAJOVNÍK SHAMPOO BY NAVIAI am a person who, once they find a product they like, it suit them and it's affordable, will buy it over and over again. Although I like to try new things, I'm always worried that if I buy something I haven't had before, I won't like it and I won't know what to do with it. I feel bad to throw away the things that I have tried once, and I don't want to ask people around me if they would like to buy a product that I have already used from me.

Less than a month ago, you could read a blog review of MusK's Svieže ráno (Fresh Morning) solid shampoo. As I mentioned in the post, I totally fell in love with it and I aodre it. However, when the moment when my shampoo was running out came and I had to buy another packaging, I was deciding whether to buy the MusK one again or if I should try something new. The decision was easy when I saw only a 25 gram pack of Navia solid shampoo in my local zero waste store called U Vážky.
About the brand

I've never mentioned the Navia brand on the blog before; and if you haven't heard of it yet, I'd be happy to introduce it to you. Navia is a Slovak brand of cosmetics that offers products for the whole body from the roots of the hair to the heels, for any skin and at affordable prices. All products contain only the best quality ingredients and Navia focuses on a personal approach. They combine traditions with science – they believe in the healing power of natural substances, but also scientific knowledge, thanks to which their products really help. They use mostly natural ingredients, making the products suitable for vegans; but some products also contain beeswax or goat's milk – which meet the highest standards. They are not tested on animals and are handmade.

Navia currently offers five types of solid shampoos – from shampoos for all hair types to specialized shampoos, including the Čajovník (Tea Tree) for oily hair which I chose. They are all available in two sizes - as a small 25-gram package (that's what I have) and a larger one that has 50 grams; and they are all enriched with a plant-based conditioner.
čajovník (tea tree)

Solid shampoos are sold in a small paper box that is recyclable and contains all the necessary information, including the ingredients. The shampoo itself is actually very small, you can easily hide it in your palm; which is an advantage when traveling. It has a light green color, but the foam remains white. I love the smell of the tea tree, so I was looking forward to it, but it's only very subtle – which is a plus for someone, but I would personally like it if it was more pronounced.

Using a solid shampoo is easy – simply rub it in your hair to create foam. But if I compare it with MusK's solid shampoo, it foams less or more so takes a while to make enough foam for me to massage it in my hair. This leads me to wondering if the need for longer rubbing won't result in faster product loss. But we'll see.

It contains tea tree oil, chlorella and Ayurvedic nimbus powder to help fight oily skin and hair. Like many solid shampoos, the basic ingredient is coconut oil surfactants.
ingredientsread next: svieže ráno by musk


Although I have no bad experience with it, because it fulfills its role, foams, washes my hair and because it's so small, I like it; but I probably won't buy a second packaging. In comparison to price and quantity it's not the best, I would also prefer it to create richer foam, and I feel that my hair is heavier after it than after washing with shampoo from MusK.advantages

small package

pleasant smell

only natural ingredients


disadvantages

little foaming

hair feels heavier


price

online: 25 g – 4.60 €


rating

7.5 / 10
pin for later


Som človek, ktorý keď raz nájde produkt, ktorý sa mu páči, vyhovuje mu a je za dostupnú cenu, bude si ho kupovať stále znova a znova. Hoci rada skúšam nové veci, stále sa obávam toho, že keď si kúpim niečo, čo nepoznám, nebude sa mi to páčiť a nebudem vedieť, čo s tým. Je mi ľúto vyhadzovať veci, ktoré som ja raz vyskúšala, a nechce sa mi pýtať ľudí okolo mňa, či by mali záujem kúpiť si odo mňa produkt, ktorý som už ja používala.

Necelý mesiac dozadu ste si na blogu mohli prečítať recenziu na tuhý šampón Svieže ráno od značky MusK. Ako som už spomínala v príspevku, úplne som sa dosť zamilovala a zbožňujem ho. Avšak keď prišla chvíľa, kedy mi šampón dochádzal a musela som siahnuť po ďalšom balení, rozhodovala som sa medzi tým, že si zvolím opäť moju stálicu alebo skúsim niečo nové. Rozhodovanie bolo jednoduché, keď som v U Vážky zbadala len dvadsaťpäť gramové balenie tuhého šampónu od značky Navia.
O značke

Značku Navia som na blogu ešte nikdy nespomínala; a keď ste o nej ešte nepočuli, rada vám ju predstavím. Navia je slovenská značka kozmetiky, ktorá ponúka produkty na celé telo od korienkov vlasov až po päty, na akúkoľvek pokožku a za dostupnú ceny. Všetky výrobky obsahujú zložky iba najlepšej kvality a Navia zakladá na osobnom prístupe. Spájajú tradície s vedou – veria v liečivú silu prírodných látok, ale aj vedecké poznatky, vďaka čomu ich produkty skutočne pomáhajú. Využívajú prevažne prírodné suroviny, vďaka čomu sú produkty vhodné pre vegánov; niektoré výrobky ale obsahujú aj včelí vosk alebo kozie mlieko – ktoré spĺňajú najvyššie štandardy. Nie sú testované na zvieratách a sú vyrábané ručne.

Navia momentálne ponúka päť druhov tuhých šampónov – od šampónov na všetky typy vlasov až po špecializované šampúchy, medzi ktorými je aj Čajovník pre mastné vlasy, ktorý som si vybrala ja. Všetky sú dostupné v dvoch veľkostiach – ako malé 25-gramové balenie (to mám ja) a väčšie, ktoré má 50 gramov; a všetky sú obohatené o rastlinný kondicionér.
čajovník

Tuhé šampóny sú predávané v malej papierovej škatuľke, ktorá je recyklovateľná a obsahuje všetky potrebné informácie vrátane zloženia. Samotný šampón je skutočne veľmi malý, schová sa do dlane; čo je výhodou pri cestovaní. Má svetlozelenú farbu, avšak pena ostáva biela. Vôňu čajovníka milujem, preto som sa na ňu tešila, no je len veľmi jemná – čo je pre niekoho plusom, mne osobne by sa páčilo, keby bola výraznejšia.

Používanie tuhého šampóna je jednoduché – stačí nim pošúchať po vlasoch, čím sa vytvorí pena. Ak ho ale porovnám s tuhým šampónom od MusKu, pení menej, respektíve chvíľu trvá, pokiaľ je peny dosť na to, aby som ju mohla vmasírovať do vlasov. To ma vedie k myšlienke, či potreba dlhšieho šúchania nebude mať za výsledok rýchlejšie ubúdanie produktu. Ale uvidíme.

Obsahuje čajovníkový olej, chlorelu a ajurvédsky nimbový prášok, ktoré majú pomáhať v boji proti mastnote pokožky a vlasov. Rovnako ako mnohé tuhé šampóny, základnou zložkou sú tenzidy z kokosového oleja.
zloženiečítaj ďalej: svieže ráno od musk


Hoci s ním nemám zlé skúsenosti, pretože svoju úlohu plní, pení, vlasy umýva a vyhovuje mi to, že je taký malý; ale asi si druhé balenie už nekúpim. V porovnaní cena a množstvo nevychádza najvýhodnejšie, tiež by som bola radšej, keby vytváral bohatšiu penu, a mám pocit, že moje vlasy sú po ňom ťažšie ako po umývaní so šampónom od MusK.plusy

malé balenie

príjemná vôňa

iba prírodné zložky


mínusy

málo pení

vlasy pôsobia ťažšie


cena

online: 25 g – 4.60 €


hodnotenie

7.5 / 10
pripni na neskôr


Rainy morning. There are only a few items in your calendar, none in too important, and everything can be easily moved to the next day. Your mood is below a zero and the energy to do any activity is almost non-existent. We all experience such days; and it quickly turns into a self-care day, when we treat ourselves with our favourite food, fill in a hot tub, put in a bath bom we saved for a special occasion, and delve into the latest book or favourite show which will cheer us up.

However, during normal days, we forget to take care of ourselves. Our lives are increasingly more hectic, the list of responsibilities gets longer aand longer, and at the end of the day we drop into the bed exhaused, falling asleep before the body hits the mattress. It's therefore very easy to get lost in an infinite number of tasks.

But self care doesn't only mean a one-hour bath or a thorough pedicure. Self care can also be a few small activities to ensure that our mood improves and we feel good every day.
OFFLINE BREAKFAST

When I taught myself not to grab my phone right after I wake up, scrolling social media moved to breakfast. Somehow it made sense – one hand carries food from the plate to the mouth, and the other can run easily on the display. I also quickly broke this bad habit; and I enjoy breakfast without the Internet. I enjoy prepared food more, I enjoy it properly, and especially I have time to go through what awaits me and what I would like to do in my head. During the summer I like to have breakfast on the balcony – watching Bratislava slowly wake up is one of my favourite moments.


MORNING STRETCHING

I don't always have time for a half-hour yoga session, but I always find at least a few minutes to stretch my body. The exercises are slow and simple, but effective – I move the body and prepare for the new day. It's also a great way to gradually wake everything from head to the toes in a cautious way. And I don't need anything at all – not even an exercise mat because I just need a mattress on my bed. It's comfortable, soft, and I can do stretching right after waking up.


read next: 10 healthy habitsTIME OUTSIDE

When I was younger, there were days when I didn't go out of my house at all. Even the summer holidays, when the weather is perfect for running outdoors from morning to evening, sometimes looked like I was grounded. The comfort of home is sometimes difficult to leave, but over the years I have found that every time I spend at least a few moments outside, I feel better. The fresh air, the scent of nature, the sun's rays and the pleasant wind can do wonders. And although there are days when a busy daily schedule doesn't allow even a half-hour walk outside, I try to move my work station to the balcony. And if not work, at least the breakfast.


READING

In high school, I had no problem reading one book a week. However, when the duties of graduation, transitioning to the uni and part-time job began to flow in, I didn't have time for reading. It took me a while to find the way to read again; but even a few minutes with the book in hand help me relax and make me feel better. I also thought for a long time that I had no time to read, but then one evening I thought about how I gladly spend an hour before bedtime watching videos and scrolling on Instagram; while I could devote myself to something that would bring me more enjoyment, enrich me and, after all, naturally get me tired, making me sleep better.
SLOW SHOWER AND NIGHT ROUTINE

I used to do my night routine, which consists of showering, skin care and brushing my teeth, as fast as possible; and the faster I was out of the bathroom, the better. All the time I was only thinking about what I could do after the shower. I slowed down the evening routine a lot and I enjoy it. However, I don't feel like I'm spending an hour in the bathroom instead of five minutes; but I'm not in a hurry. It's a place where I allow myself to slow down, shut down, and wash away all worries and problems.


MOMENT OF GRATITUDE

My life has changed since I started doing this. Every night before going to bed I spend a moment thinking about what I'm grateful for that day. Sometimes these are bigger things as friends or family, sometimes small things like buying blueberries at a discount; I thank for having a great lunch or for having the opportunity to walk, see, hear. It only takes a few seconds, but thanks to that I fall asleep with a smile on my face – because I don't think of what I didn't do, what I have to do tomorrow, or what I destroyed or ruined on that day; but I think how lucky I am, what wonderful people I have around me, and how amazing my life is.

pin for later


Upršané ráno. V kalendári svieti iba pár položiek, nič z toho nie je dôležité a všetko sa dá bez problémov presunúť na ďalší deň. Nálada pod bodom mrazu a energia na vykonávanie akejkoľvek činnosti je takmer neexistujúca. Takéto dni zažívame všetci; a rýchlo sa premenia na self care day, kedy si doprajeme svoje najobľúbenejšie jedlo, napustíme si horúcu vaňu, do ktorej dáme bombu, ktorú si odkladáme na špeciálnu príležitosť, a s chuťou sa ponoríme do najnovšej knihy alebo obľúbeného seriálu, ktorý nám zaručene zlepší náladu.

Avšak počas bežných dní na starostlivosť o samých seba akosi zabúdame. Naše životy sú čoraz hektickejšie, zoznam povinností sa iba predlžuje a na konci dňa unavene padáme do postele, pričom zaspíme ešte skôr, ako telo dopadne na matrac. Je preto veľmi ľahké stratiť sa v nekonečnom množstve úloh.

Self care ale nemusí znamenať iba hodinový kúpeľ alebo dôkladnú pedikúru. Self care môže byť aj zopár malých aktivít, ktoré zaručia, že sa nám zlepší nálada a budeme mať dobrý pocit z každého dňa.
RAŇAJKY OFFLINE

Keď som sa odnaučila brať mobil do ruky hneď po zobudení, kontrolovanie sociálnych sietí sa presunulo k raňajkám. Akosi to dávalo zmysel – jedna ruka prenáša jedlo z taniera k ústam, a druhá môže bez problémov pobehovať po displeji. Aj tento zlozvyk som rýchlo zlomila; a raňajky si užívam bez internetu. Viac si užijem pripravené jedlo, poriadne si ho vychutnám, a hlavne mám čas v hlave si prejsť, čo ma za deň čaká a čo by som rada stihla. Počas leta najradšej raňajkujem na balkóne – sledovať, ako sa Bratislava pomaly zobúdza, je jedna z mojich najobľúbenejších chvíľ.


RANNÝ STREČING

Nie vždy mám čas na polhodinovú yoga session, ale vždy si nájdem aspoň pár minút na to, aby som sa poriadne ponaťahovala. Cviky sú pomalé a jednoduché, ale efektívne – rozhýbem telo a pripravím sa na nový deň. Je to tiež skvelý spôsob, ako postupne zobudiť všetko od hlavy až po končeky prstov, opatrným spôsobom. A nepotrebujem na to vôbec nič – dokonca ani podložku na cvičenie, pretože mi úplne stačí matrac postele. Je pohodlný, mäkký, a strečing tak môžem robiť rovno po zobudení.


čítaj ďalej: 10 zdravých zvykovČAS VON

Keď som bola mladšia, boli dni, kedy som z domu nevystrčila ani ruku. Aj letné prázdniny, kedy je počasie priam stvorené na pobehovanie vonku od rána do večera, občas vyzerali tak, akoby som mala domáce väzenie. Pohodlie domova sa niekedy ťažko opúšťa, ale v priebehu rokov som zistila, že vždy, keď vonku strávim aspoň chvíľku, mám hneď lepší pocit. Čerstvý vzduch, vôňa prírody, slnečné lúče a príjemný vietor dokážu divy. A hoci sú dni, kedy nabitý denný plán nedovoľuje ani len polhodinovú prechádzku vonku, snažím sa prácu preniesť na balkón. A keď nie prácu, tak aspoň tie raňajky.


ČÍTANIE

Ešte na strednej som nemala problém prečítať jednu knihu za týždeň. Keď sa však začali hrnúť povinnosti v podobe maturity, prechode na vysokú a brigády, čítanie išlo bokom. Chvíľu mi síce trvalo, kým som si k čítaniu opäť našla cestu; ale aj pár minút s knihou v ruke mi pomôže odreagovať sa a zdvihne mi náladu. Aj ja som si dlho hovorila, že na čítanie už nemám čas, ale potom som sa jeden večer zamyslela nad tým, že s radosťou venujem hodinu pred spaním sledovaniu videí a srdiečkovaniu fotiek na Instagrame; pričom by som tento čas mohla venovať niečomu, čo mi prinesie väčší pôžitok, obohatí ma a koniec-koncov aj prirodzene unaví, vďaka čomu sa mi bude lepšie zaspávať.
POKOJNÁ SPRCHA A VEČERNÁ RUTINA

Kedysi som svoju večernú rutinu, ktorá pozostáva zo sprchovania, čistenia pleti a umývania zubov, vykonala za čo najkratšiu dobu; a čím rýchlejšie som bola z kúpeľne vonku, tým lepšie. Celý čas som myslela iba na to, čo ešte môžem po sprche stihnúť. Večernú rutinu som značne spomalila a vychutnávam si ju. Nemám však pocit, že by som teraz namiesto piatich minútach trávila v kúpeľni celú hodinu; ale už sa neponáhľam. Je to miesto, kde dovolím samej sebe spomaliť, vypnúť, a zmyť zo seba všetky starosti a problémy.


CHVÍĽKA VĎAČNOSTI

Odkedy som s tým začala, zmenil sa mi život. Vždy večer pred spaním strávim chvíľku tým, aby som sa zamyslela nad tým, za čo som v daný deň vďačná. Niekedy to sú väčšie veci, ako priatelia alebo rodina, niekedy maličkosti ako kúpa čučoriedok vo výhodnej zľave; ďakujem za to, že som mala výborný obed alebo za to, že mám možnosť chodiť, vidieť, počuť. Zaberie to len pár sekúnd, ale vďaka tomu zaspávam s úsmevom na tvári – lebo nemyslím na to, čo som nestihla, čo všetko musím spraviť zajtra alebo čo som v daný deň zničila či pokazila; ale myslím na to, aké mám šťastie, akých úžasných ľudí mám okolo seba a aký skvelý mám život.

pripni na neskôr

Monday, August 19, 2019

DAILY SELF CARERainy morning. There are only a few items in your calendar, none in too important, and everything can be easily moved to the next day. Your mood is below a zero and the energy to do any activity is almost non-existent. We all experience such days; and it quickly turns into a self-care day, when we treat ourselves with our favourite food, fill in a hot tub, put in a bath bom we saved for a special occasion, and delve into the latest book or favourite show which will cheer us up.

However, during normal days, we forget to take care of ourselves. Our lives are increasingly more hectic, the list of responsibilities gets longer aand longer, and at the end of the day we drop into the bed exhaused, falling asleep before the body hits the mattress. It's therefore very easy to get lost in an infinite number of tasks.

But self care doesn't only mean a one-hour bath or a thorough pedicure. Self care can also be a few small activities to ensure that our mood improves and we feel good every day.
OFFLINE BREAKFAST

When I taught myself not to grab my phone right after I wake up, scrolling social media moved to breakfast. Somehow it made sense – one hand carries food from the plate to the mouth, and the other can run easily on the display. I also quickly broke this bad habit; and I enjoy breakfast without the Internet. I enjoy prepared food more, I enjoy it properly, and especially I have time to go through what awaits me and what I would like to do in my head. During the summer I like to have breakfast on the balcony – watching Bratislava slowly wake up is one of my favourite moments.


MORNING STRETCHING

I don't always have time for a half-hour yoga session, but I always find at least a few minutes to stretch my body. The exercises are slow and simple, but effective – I move the body and prepare for the new day. It's also a great way to gradually wake everything from head to the toes in a cautious way. And I don't need anything at all – not even an exercise mat because I just need a mattress on my bed. It's comfortable, soft, and I can do stretching right after waking up.


read next: 10 healthy habitsTIME OUTSIDE

When I was younger, there were days when I didn't go out of my house at all. Even the summer holidays, when the weather is perfect for running outdoors from morning to evening, sometimes looked like I was grounded. The comfort of home is sometimes difficult to leave, but over the years I have found that every time I spend at least a few moments outside, I feel better. The fresh air, the scent of nature, the sun's rays and the pleasant wind can do wonders. And although there are days when a busy daily schedule doesn't allow even a half-hour walk outside, I try to move my work station to the balcony. And if not work, at least the breakfast.


READING

In high school, I had no problem reading one book a week. However, when the duties of graduation, transitioning to the uni and part-time job began to flow in, I didn't have time for reading. It took me a while to find the way to read again; but even a few minutes with the book in hand help me relax and make me feel better. I also thought for a long time that I had no time to read, but then one evening I thought about how I gladly spend an hour before bedtime watching videos and scrolling on Instagram; while I could devote myself to something that would bring me more enjoyment, enrich me and, after all, naturally get me tired, making me sleep better.
SLOW SHOWER AND NIGHT ROUTINE

I used to do my night routine, which consists of showering, skin care and brushing my teeth, as fast as possible; and the faster I was out of the bathroom, the better. All the time I was only thinking about what I could do after the shower. I slowed down the evening routine a lot and I enjoy it. However, I don't feel like I'm spending an hour in the bathroom instead of five minutes; but I'm not in a hurry. It's a place where I allow myself to slow down, shut down, and wash away all worries and problems.


MOMENT OF GRATITUDE

My life has changed since I started doing this. Every night before going to bed I spend a moment thinking about what I'm grateful for that day. Sometimes these are bigger things as friends or family, sometimes small things like buying blueberries at a discount; I thank for having a great lunch or for having the opportunity to walk, see, hear. It only takes a few seconds, but thanks to that I fall asleep with a smile on my face – because I don't think of what I didn't do, what I have to do tomorrow, or what I destroyed or ruined on that day; but I think how lucky I am, what wonderful people I have around me, and how amazing my life is.

pin for later


Upršané ráno. V kalendári svieti iba pár položiek, nič z toho nie je dôležité a všetko sa dá bez problémov presunúť na ďalší deň. Nálada pod bodom mrazu a energia na vykonávanie akejkoľvek činnosti je takmer neexistujúca. Takéto dni zažívame všetci; a rýchlo sa premenia na self care day, kedy si doprajeme svoje najobľúbenejšie jedlo, napustíme si horúcu vaňu, do ktorej dáme bombu, ktorú si odkladáme na špeciálnu príležitosť, a s chuťou sa ponoríme do najnovšej knihy alebo obľúbeného seriálu, ktorý nám zaručene zlepší náladu.

Avšak počas bežných dní na starostlivosť o samých seba akosi zabúdame. Naše životy sú čoraz hektickejšie, zoznam povinností sa iba predlžuje a na konci dňa unavene padáme do postele, pričom zaspíme ešte skôr, ako telo dopadne na matrac. Je preto veľmi ľahké stratiť sa v nekonečnom množstve úloh.

Self care ale nemusí znamenať iba hodinový kúpeľ alebo dôkladnú pedikúru. Self care môže byť aj zopár malých aktivít, ktoré zaručia, že sa nám zlepší nálada a budeme mať dobrý pocit z každého dňa.
RAŇAJKY OFFLINE

Keď som sa odnaučila brať mobil do ruky hneď po zobudení, kontrolovanie sociálnych sietí sa presunulo k raňajkám. Akosi to dávalo zmysel – jedna ruka prenáša jedlo z taniera k ústam, a druhá môže bez problémov pobehovať po displeji. Aj tento zlozvyk som rýchlo zlomila; a raňajky si užívam bez internetu. Viac si užijem pripravené jedlo, poriadne si ho vychutnám, a hlavne mám čas v hlave si prejsť, čo ma za deň čaká a čo by som rada stihla. Počas leta najradšej raňajkujem na balkóne – sledovať, ako sa Bratislava pomaly zobúdza, je jedna z mojich najobľúbenejších chvíľ.


RANNÝ STREČING

Nie vždy mám čas na polhodinovú yoga session, ale vždy si nájdem aspoň pár minút na to, aby som sa poriadne ponaťahovala. Cviky sú pomalé a jednoduché, ale efektívne – rozhýbem telo a pripravím sa na nový deň. Je to tiež skvelý spôsob, ako postupne zobudiť všetko od hlavy až po končeky prstov, opatrným spôsobom. A nepotrebujem na to vôbec nič – dokonca ani podložku na cvičenie, pretože mi úplne stačí matrac postele. Je pohodlný, mäkký, a strečing tak môžem robiť rovno po zobudení.


čítaj ďalej: 10 zdravých zvykovČAS VON

Keď som bola mladšia, boli dni, kedy som z domu nevystrčila ani ruku. Aj letné prázdniny, kedy je počasie priam stvorené na pobehovanie vonku od rána do večera, občas vyzerali tak, akoby som mala domáce väzenie. Pohodlie domova sa niekedy ťažko opúšťa, ale v priebehu rokov som zistila, že vždy, keď vonku strávim aspoň chvíľku, mám hneď lepší pocit. Čerstvý vzduch, vôňa prírody, slnečné lúče a príjemný vietor dokážu divy. A hoci sú dni, kedy nabitý denný plán nedovoľuje ani len polhodinovú prechádzku vonku, snažím sa prácu preniesť na balkón. A keď nie prácu, tak aspoň tie raňajky.


ČÍTANIE

Ešte na strednej som nemala problém prečítať jednu knihu za týždeň. Keď sa však začali hrnúť povinnosti v podobe maturity, prechode na vysokú a brigády, čítanie išlo bokom. Chvíľu mi síce trvalo, kým som si k čítaniu opäť našla cestu; ale aj pár minút s knihou v ruke mi pomôže odreagovať sa a zdvihne mi náladu. Aj ja som si dlho hovorila, že na čítanie už nemám čas, ale potom som sa jeden večer zamyslela nad tým, že s radosťou venujem hodinu pred spaním sledovaniu videí a srdiečkovaniu fotiek na Instagrame; pričom by som tento čas mohla venovať niečomu, čo mi prinesie väčší pôžitok, obohatí ma a koniec-koncov aj prirodzene unaví, vďaka čomu sa mi bude lepšie zaspávať.
POKOJNÁ SPRCHA A VEČERNÁ RUTINA

Kedysi som svoju večernú rutinu, ktorá pozostáva zo sprchovania, čistenia pleti a umývania zubov, vykonala za čo najkratšiu dobu; a čím rýchlejšie som bola z kúpeľne vonku, tým lepšie. Celý čas som myslela iba na to, čo ešte môžem po sprche stihnúť. Večernú rutinu som značne spomalila a vychutnávam si ju. Nemám však pocit, že by som teraz namiesto piatich minútach trávila v kúpeľni celú hodinu; ale už sa neponáhľam. Je to miesto, kde dovolím samej sebe spomaliť, vypnúť, a zmyť zo seba všetky starosti a problémy.


CHVÍĽKA VĎAČNOSTI

Odkedy som s tým začala, zmenil sa mi život. Vždy večer pred spaním strávim chvíľku tým, aby som sa zamyslela nad tým, za čo som v daný deň vďačná. Niekedy to sú väčšie veci, ako priatelia alebo rodina, niekedy maličkosti ako kúpa čučoriedok vo výhodnej zľave; ďakujem za to, že som mala výborný obed alebo za to, že mám možnosť chodiť, vidieť, počuť. Zaberie to len pár sekúnd, ale vďaka tomu zaspávam s úsmevom na tvári – lebo nemyslím na to, čo som nestihla, čo všetko musím spraviť zajtra alebo čo som v daný deň zničila či pokazila; ale myslím na to, aké mám šťastie, akých úžasných ľudí mám okolo seba a aký skvelý mám život.

pripni na neskôr


About a year and a half ago I became seriously interested in minimalism. Until then, I only watched various apartment tours, where people had furnished homes in this style, or admired photos on social media. I have always been fascinated by how airy and bright such rooms are, how simple are the closets, and how happy do those who can no longer live without minimalism look.

However, I don't consider myself a minimalist. I still own too many things; and mostly I own what I know is not explicitly needed for my life, but somehow it's hard to say goodbye to it. But minimalism is not a sudden transformation of life that happens in two days; it's a journey through which one learns about oneself, about one's surroundings, but especially about this capitalist world and the mentality that we have come to. And only after I became interested in minimalism and followed its thoughts, I did realize that I too was absorbed into something that I never wanted to be a part of.

As you know by the title of this article, today I will tell you how minimalism changed my life.
I'M AWARE OF WHAT I BUY

I don't even want to know how many times I bought something just because I liked it at the moment and it was relatively cheap. Because my thinking "it's only five euros" cost me millions by now. And in the end, not only I don't need the thing, but never used it. I still have things in my closet that I never wore, but I don't want to put them away because I keep telling myself that I want to wear them at least once to have a momentary good feeling from not wasting my money. I own books that caught my attention in the store, but I never read them; notebooks in different colors, which I don't know what to write in. But today I don't shop like that anymore. I'm more or less avoiding the malls and I don't like to spend the whole Saturday afternoon there. I only buy what I really need.
And I'm not even saying how much I've saved like this.


TIDY

I used to be a big mess. Everywhere I had different stuff, used papers, my clothes were here and there. Although I did mind it a little bit, I avoided cleaning because I knew it would take me a whole day which I could spend doind something else. After moving to Bratislava, the situation somewhat improved because I was forced to throw away many things since there was no point in dragging my mess across the country; but only last year I finally managed to get things under control.


read next: what is minimalism


QUICK SEARCH

I'm sure I'm not the only one who has experienced several minor panic attacks in life just because I couldn't find something. For some (incomprehensible) reason, I always put something somewhere with the thought that "I will surely remember that I put it there", but it still ends up by me promising the invisible forces absolutely everything if I remember where I put that thing. The advantage of minimalism is that there are far fewer places to "lose" something in. Any searching is then minimized to almost zero, because I know exactly where my contract from work, vacation photos or my favourite shirt are.


MORE TIME

All these points are somehow intertwined; and this is no exception. Since I'm no longer buying like a madman, cleaning doesn't take me two full days and I find everything I need instantly, it leaves more time for more important things. And it's not just that – thanks to minimalism, I feel more free. I cannot describe it very much, but overall I feel happier. Maybe it's also because I have time for what I enjoy and what fulfills me; and minimalism brings to my life the peace I missed for so long.

pin for later


Približne pred rokom a pol som sa začala o minimalizmus zaujímať serióznejšie. Dovtedy som iba pozerala rôzne apartment tours, kde mali ľudia zariadené domovy v takomto štýle, či obdivovala fotografie na sociálnych sieťach. Vždy ma fascinovalo, aké vzdušné a svetlé sú takéto miestnosti, ako jednoducho vyzerajú šatníky a ako spokojne vyzerajú tí, ktorí na minimalizmus už nedajú dopustiť.

Samú seba však nepovažujem za minimalistu. Stále vlastním príliš veľa vecí; a hlavne vlastním to, o čom viem, že mi to vyslovene netreba k životu, no akosi ťažko sa mi s tým lúči. Ale minimalizmus nie je náhla životná premena, ktorá trvá dva dni; je to cesta, počas ktorej sa človek učí o sebe, o svojom okolí, no hlavne o tomto kapitalistickom svete a mentalite, ku ktorej sme dospeli. A až po tom, ako som sa o minimalizmus začala zaujímať a nasledovať jeho myšlienky, som si uvedomila, že i ja som bola pohltená do niečoho, čoho som nikdy nechcela byť súčasťou.

Ako už viete podľa názvu tohto článku, dnes vám poviem o tom, ako minimalizmus zmenil môj život.
VŠÍMAM SI, ČO KUPUJEM

Ani radšej nechcem vedieť, koľkokrát som si niečo kúpila len preto, že sa mi to v danú chvíľu páčilo a bolo to relatívne lacné. Pretože moje zmýšľanie "veď je to len päť eur" ma stálo už asi milióny. A v konečnom dôsledku som danú vec nielenže nepotrebovala, ale ju ani nikdy nevyužila. Dodnes mám v skrini veci, ktoré som nikdy nemala na sebe, no nechcem ich dať preč, lebo si hovorím, že si ich najprv niekde oblečiem, aby som mala aspoň chvíľkový dobrý pocit z toho, že som iba nepremrhala peniaze. Vlastním knihy, ktoré ma v obchode zaujali svojim obalom, ale nikdy som ich prečítala; zápisníky v rôznych farbách, do ktorých nemám či písať. Ale dnes už takto nenakupujem. Obchodom sa viac-menej vyhýbam a ani ma neláka v nich stráviť celé sobotňajšie popoludnie. Kupujem len to, čo mi naozaj treba.
A ani nehovorím, koľko som takto ušetrila.


PORIADOK

Zvykla som byť veľká bordelárka. Všade som mala rôzne lístočky, použité papiere, oblečenie sa váľalo kade-tade. Hoci mi to trochu prekážalo, upratovaniu som sa vyhýbala, pretože som vedela, že mi zaberie celý deň, ktorý som mohla stráviť robením niečoho iného. Po sťahovaní do Bratislavy sa situácia trochu zlepšila, pretože som bola nútená mnoho vecí vyhodiť, pretože nemalo zmysel ťahať ten neporiadok cez celú krajinu; no až v priebehu minulého roka sa mi konečne podarilo dostať veci pod kontrolu.


čítaj ďalej: čo je minimalizmus


RÝCHLE HĽADANIE

Určite nie som sama, ktorá už v živote zažila niekoľko menších panických záchvatov iba preto, lebo som nevedela niečo nájsť. Z nejakého (mne nepochopiteľného) dôvodu veci vždy niekam založím s tým, že "určite si budem pamätať, že som to tu dala", no aj tak to končí tým, že neviditeľným silám sľubujem hory-doly, keď sa mi podarí spomenúť si, kam som danú vec dala. Výhoda minimalizmu je tá, že miest, kde môžem niečo takto odložiť, je oveľa menej. Akékoľvek hľadanie sa potom minimalizuje takmer na nulu, pretože presne viem, kde je moja zmluva z práce, fotografie z dovolenky či obľúbené tričko.


VIAC ČASU

Všetky tieto body sú spolu akosi popreplietané; a ani tento nie je výnimkou. Keďže už nenakupujem ako šialenec, upratovanie mi netrvá celé dva dni a všetko, čo potrebujem, okamžite nájdem, ostáva mi viac času na dôležitejšie veci. A nie je to len tým – vďaka minimalizmu mám pocit, že som voľnejšia. Neviem to veľmi opísať, ale celkovo sa cítim slobodnejšie a šťastnejšie. Možno je to tiež práve tým, že mám čas na to, čo ma baví a napĺňa; a minimalizmus tak prináša do môjho života práve pokoj, ktorý mi tak dlho chýbal.

pripni na neskôr

Friday, August 16, 2019

HOW MINIMALISM CHANGED MY LIFEAbout a year and a half ago I became seriously interested in minimalism. Until then, I only watched various apartment tours, where people had furnished homes in this style, or admired photos on social media. I have always been fascinated by how airy and bright such rooms are, how simple are the closets, and how happy do those who can no longer live without minimalism look.

However, I don't consider myself a minimalist. I still own too many things; and mostly I own what I know is not explicitly needed for my life, but somehow it's hard to say goodbye to it. But minimalism is not a sudden transformation of life that happens in two days; it's a journey through which one learns about oneself, about one's surroundings, but especially about this capitalist world and the mentality that we have come to. And only after I became interested in minimalism and followed its thoughts, I did realize that I too was absorbed into something that I never wanted to be a part of.

As you know by the title of this article, today I will tell you how minimalism changed my life.
I'M AWARE OF WHAT I BUY

I don't even want to know how many times I bought something just because I liked it at the moment and it was relatively cheap. Because my thinking "it's only five euros" cost me millions by now. And in the end, not only I don't need the thing, but never used it. I still have things in my closet that I never wore, but I don't want to put them away because I keep telling myself that I want to wear them at least once to have a momentary good feeling from not wasting my money. I own books that caught my attention in the store, but I never read them; notebooks in different colors, which I don't know what to write in. But today I don't shop like that anymore. I'm more or less avoiding the malls and I don't like to spend the whole Saturday afternoon there. I only buy what I really need.
And I'm not even saying how much I've saved like this.


TIDY

I used to be a big mess. Everywhere I had different stuff, used papers, my clothes were here and there. Although I did mind it a little bit, I avoided cleaning because I knew it would take me a whole day which I could spend doind something else. After moving to Bratislava, the situation somewhat improved because I was forced to throw away many things since there was no point in dragging my mess across the country; but only last year I finally managed to get things under control.


read next: what is minimalism


QUICK SEARCH

I'm sure I'm not the only one who has experienced several minor panic attacks in life just because I couldn't find something. For some (incomprehensible) reason, I always put something somewhere with the thought that "I will surely remember that I put it there", but it still ends up by me promising the invisible forces absolutely everything if I remember where I put that thing. The advantage of minimalism is that there are far fewer places to "lose" something in. Any searching is then minimized to almost zero, because I know exactly where my contract from work, vacation photos or my favourite shirt are.


MORE TIME

All these points are somehow intertwined; and this is no exception. Since I'm no longer buying like a madman, cleaning doesn't take me two full days and I find everything I need instantly, it leaves more time for more important things. And it's not just that – thanks to minimalism, I feel more free. I cannot describe it very much, but overall I feel happier. Maybe it's also because I have time for what I enjoy and what fulfills me; and minimalism brings to my life the peace I missed for so long.

pin for later


Približne pred rokom a pol som sa začala o minimalizmus zaujímať serióznejšie. Dovtedy som iba pozerala rôzne apartment tours, kde mali ľudia zariadené domovy v takomto štýle, či obdivovala fotografie na sociálnych sieťach. Vždy ma fascinovalo, aké vzdušné a svetlé sú takéto miestnosti, ako jednoducho vyzerajú šatníky a ako spokojne vyzerajú tí, ktorí na minimalizmus už nedajú dopustiť.

Samú seba však nepovažujem za minimalistu. Stále vlastním príliš veľa vecí; a hlavne vlastním to, o čom viem, že mi to vyslovene netreba k životu, no akosi ťažko sa mi s tým lúči. Ale minimalizmus nie je náhla životná premena, ktorá trvá dva dni; je to cesta, počas ktorej sa človek učí o sebe, o svojom okolí, no hlavne o tomto kapitalistickom svete a mentalite, ku ktorej sme dospeli. A až po tom, ako som sa o minimalizmus začala zaujímať a nasledovať jeho myšlienky, som si uvedomila, že i ja som bola pohltená do niečoho, čoho som nikdy nechcela byť súčasťou.

Ako už viete podľa názvu tohto článku, dnes vám poviem o tom, ako minimalizmus zmenil môj život.
VŠÍMAM SI, ČO KUPUJEM

Ani radšej nechcem vedieť, koľkokrát som si niečo kúpila len preto, že sa mi to v danú chvíľu páčilo a bolo to relatívne lacné. Pretože moje zmýšľanie "veď je to len päť eur" ma stálo už asi milióny. A v konečnom dôsledku som danú vec nielenže nepotrebovala, ale ju ani nikdy nevyužila. Dodnes mám v skrini veci, ktoré som nikdy nemala na sebe, no nechcem ich dať preč, lebo si hovorím, že si ich najprv niekde oblečiem, aby som mala aspoň chvíľkový dobrý pocit z toho, že som iba nepremrhala peniaze. Vlastním knihy, ktoré ma v obchode zaujali svojim obalom, ale nikdy som ich prečítala; zápisníky v rôznych farbách, do ktorých nemám či písať. Ale dnes už takto nenakupujem. Obchodom sa viac-menej vyhýbam a ani ma neláka v nich stráviť celé sobotňajšie popoludnie. Kupujem len to, čo mi naozaj treba.
A ani nehovorím, koľko som takto ušetrila.


PORIADOK

Zvykla som byť veľká bordelárka. Všade som mala rôzne lístočky, použité papiere, oblečenie sa váľalo kade-tade. Hoci mi to trochu prekážalo, upratovaniu som sa vyhýbala, pretože som vedela, že mi zaberie celý deň, ktorý som mohla stráviť robením niečoho iného. Po sťahovaní do Bratislavy sa situácia trochu zlepšila, pretože som bola nútená mnoho vecí vyhodiť, pretože nemalo zmysel ťahať ten neporiadok cez celú krajinu; no až v priebehu minulého roka sa mi konečne podarilo dostať veci pod kontrolu.


čítaj ďalej: čo je minimalizmus


RÝCHLE HĽADANIE

Určite nie som sama, ktorá už v živote zažila niekoľko menších panických záchvatov iba preto, lebo som nevedela niečo nájsť. Z nejakého (mne nepochopiteľného) dôvodu veci vždy niekam založím s tým, že "určite si budem pamätať, že som to tu dala", no aj tak to končí tým, že neviditeľným silám sľubujem hory-doly, keď sa mi podarí spomenúť si, kam som danú vec dala. Výhoda minimalizmu je tá, že miest, kde môžem niečo takto odložiť, je oveľa menej. Akékoľvek hľadanie sa potom minimalizuje takmer na nulu, pretože presne viem, kde je moja zmluva z práce, fotografie z dovolenky či obľúbené tričko.


VIAC ČASU

Všetky tieto body sú spolu akosi popreplietané; a ani tento nie je výnimkou. Keďže už nenakupujem ako šialenec, upratovanie mi netrvá celé dva dni a všetko, čo potrebujem, okamžite nájdem, ostáva mi viac času na dôležitejšie veci. A nie je to len tým – vďaka minimalizmu mám pocit, že som voľnejšia. Neviem to veľmi opísať, ale celkovo sa cítim slobodnejšie a šťastnejšie. Možno je to tiež práve tým, že mám čas na to, čo ma baví a napĺňa; a minimalizmus tak prináša do môjho života práve pokoj, ktorý mi tak dlho chýbal.

pripni na neskôr


Honestly, I didn't expect the post What I Eat In A Day to be so sucessful. But I'm even more pleased that you liked it and were interested in a second part. Therefore, I will not keep you waiting any longer with a super long intro – let's get into it!
cocoa yoghurt with fruit and granola

During the winter I love having a hot oatmeal that warms me up, but I want something cold in the summer heats that can be felt even in the morning. And a yogurt with fruit not only cools, but is also light and for the holidays absolutelly perfect. And the homemade granola will give it a crunch!


prep time 10 minutes for 1 person difficulty 2/5

ingredients soy yogurt, oats, peanut butter, coconut oil, maple syrup, fruit


Let's start with the granola – and I'll show you the basic one. Pour four tablespoons of oats into a bowl and add a tablespoon of peanut butter, a teaspoon of coconut oil and maple syrup to taste. You can add any nuts, seeds or dried fruit. In a hot pan, fry the granola until crunchy (but be careful to stir it regularly to avoid burning it). In the meantime, prepare the yoghurt in a bowl – I add some cocoa powder and maple syrup to it; and cut the fruit you want. Once the granola is ready, sprinkle the yogurt with it and garnish with fruit.
pasta with hummus, vegetables and tofu

This pasta is my savior when I don't have much time to prepare food and want something to fill me up, but I won't feel too heavy after it. This recipe is very simple and quick, it takes approximately as much time as pasta to cook; and the advantage is that it's very easy to customize according to what you have at home.


prep time 15 minutes for 1 person difficulty 2/5

ingredients pasta, hummus, tofu, spices, vegetables


Cook the pasta first. In between, prepare tofu – cut about a third of the block into smaller cubes, pour a little oil in the bowl and add spice of your choice (we use the spice mixture for grilling or for stews) – and mix well until all the cubes are coated in the spice. Put the oil on the hot pan and fry the cubes until crunchy. While tofu is roasting, you can prepare vegetables – I usually go for spring onions, corn and black olives.
When the pasta is ready, drain it and put it back in the pot – and add one tablespoon of hummus and prepared vegetables (I add nutritional yeast, too, but you can skip it) and mix everything well. Top with the roasted tofu and you can eat!
summer salad

The dinner is also in the same light, summery and refreshing style  – a vegetable-fruit salad. It's salads that most people associate with veganism; and have the idea that a plant-based diet consists of only such meals. However, as you can see from the picture, something ordinary and simple as a salad can be tasty for the stomach and eyes.


prep time 10 min for 1 person difficulty 1/5

ingredients arugula, avocado, a peach, blueberries, red onion, nuts, olive oil, maple syrup, lemon juice


The process is very simple – just wash all fruits and vegetables (a handful of arugula, half of an avocado, a peach, a handful of blueberries and about a quarter of a red onion) properly and cut them according to your preference. I also prepare something light and simple as a dressing – mix a tablespoon of oil, a tablespoon of maple syrup and a lemon juice to taste in a small bowl (I add more because I like when the dressing is more sour). Pour over the salad, sprinkle with salt and mix well. Sprinkle the top with nuts – I chose pecans, but you can choose any you want.


What are your favourite summer recipes?

pin for later


Úprimne, nečakala som, že príspevok What I Eat In A Day zoženie taký úspech. Ale o to viac ma teší, že sa vám páčil a prejavili ste záujem o jeho pokračovanie. Nebudem vás preto dlho naťahovať nezmyselne dlhým úvodom – poďme rovno na to!
kakaový jogurt s ovocím a granolou

Počas zimy zbožňujem teplé ovsené kaše, ktoré ma zahrejú, ale v letných horúčavách, ktoré je pocítiť už aj v ranných hodinách, chcem niečo studené. A práve jogurt s ovocím nielen schladí, ale je aj ľahký a na prázdniny ako stvorený. A domáca granola mu dodá chrumkavosť!


príprava 10 minút pre 1 osobu náročnosť 2/5

ingrediencie sójový jogurt, ovsené vločky, arašidové maslo, kokosový olej, javorový sirup, ovocie


Začneme granolou – a ukážem vám tú základnú. Do misky nasypte štyri polievkové lyžice ovsených vločiek a pridajte polievkovú lyžicu arašidového masla, čajovú lyžičku kokosového oleja a javorový sirup podľa chuti. Dodať môžete akékoľvek orechy, semienka alebo sušené ovocie. Na rozohriatej panvici opražte granolu do chrumkava (ale dávajte na ňu pozor a pravidelne ju miešajte, aby sa nespálila). Medzitým si v miske pripravte jogurt – ja doň pridávam trochu kakaa a javorového sirupu; a nakrájajte ovocie podľa chuti. Len čo je granola hotová, posypte ňou jogurt a ozdobte ovocím.
cestoviny s hummusom, zeleninou a tofu

Tieto cestoviny sú mojou záchranou, keď na prípravu jedla nemám veľmi veľa času a chcem niečo, čo ma zasýti, ale nebude mi po tom príliš ťažko. Recept je veľmi jednoduchý a rýchly, príprava trvá približne toľko, koľko času potrebujú cestoviny na uvarenie; a výhodou je to, že je veľmi ľahko prispôsobiteľný podľa toho, čo máte doma.


príprava 15 minút pre 1 osobu náročnosť 2/5

ingrediencie cestoviny, hummus, tofu, korenie, zelenina


Ako prvé dajte variť cestoviny. Medzi tým, ako sa robia, pripravte tofu – približne tretinu bloku nakrájajte na menšie kocky, v miske ich polejte troškou oleja a korením podľa vlastného výberu (my používame koreniacu zmes na grilovanie alebo na guláš) – a dobre premiešajte, pokiaľ nie sú všetky kocky obalené v korení. Na rozohriatu panvicu dajte olej a opražte kocky do chrumkava. Zatiaľ čo sa tofu praží si môžete pripraviť zeleninu – ja najčastejšie siahnem po jarnej cibuľke, kukurici a čiernych olivách.
Keď sú cestoviny hotové, zlejte ich a vráťte naspäť do hrnca – a pridajte jednu lyžicu hummusu a pripravenú zeleninu (ja pridávam aj lahôdkové droždie, ale to môžete vynechať) a všetko dobre premiešajte. Navrch nasypte opražené tofu a môžete jesť!
letný šalát

Aj večera sa nesie v ľahkom, letnom a osviežujúcom duchu – zeleninovo-ovocný šalát. Práve šaláty si väčšina ľudí s vegánstvom aj spája; a má predstavu, že rastlinná strava zahŕňa len takéto jedlá. Ako snáď však už aj podľa obrázku môžete vidieť, aj čosi obyčajné a jednoduché ako šalát môže byť chutné pre žalúdok i pre oči.


príprava 10 min pre 1 osobu náročnosť 1/5

ingrediencie rukola, avokádo, broskyňa, čučoriedky, červená cibuľa, orechy, olivový olej, javorový sirup, citrónová šťava


Postup je veľmi jednoduchý – stačí všetko ovocie a zeleninu (hrsť rukoly, polovicu avokáda, broskyňu, hrsť čučoriedok a približne štvrtinu cibule) poriadne umyť a nakrájať podľa preferencie. Ako zálievku tiež pripravujem niečo ľahké a jednoduché – v malej miske spolu zmiešame polievkovú lyžicu oleja, polievkovú lyžicu javorového sirupu a citrónovú šťavu podľa chuti (ja dávam viac, pretože mám rada, keď je zálievka kyslejšia). Šalát polejeme zálievkou, osolíme a dobre premiešame. Vrch posypeme orechmi – ja som vybrala pekanové, ale môžete zvoliť hociktoré.


Aké sú vaše obľúbené letné recepty?

pripni na neskôr

Monday, August 12, 2019

WHAT I EAT IN A DAY #02Honestly, I didn't expect the post What I Eat In A Day to be so sucessful. But I'm even more pleased that you liked it and were interested in a second part. Therefore, I will not keep you waiting any longer with a super long intro – let's get into it!
cocoa yoghurt with fruit and granola

During the winter I love having a hot oatmeal that warms me up, but I want something cold in the summer heats that can be felt even in the morning. And a yogurt with fruit not only cools, but is also light and for the holidays absolutelly perfect. And the homemade granola will give it a crunch!


prep time 10 minutes for 1 person difficulty 2/5

ingredients soy yogurt, oats, peanut butter, coconut oil, maple syrup, fruit


Let's start with the granola – and I'll show you the basic one. Pour four tablespoons of oats into a bowl and add a tablespoon of peanut butter, a teaspoon of coconut oil and maple syrup to taste. You can add any nuts, seeds or dried fruit. In a hot pan, fry the granola until crunchy (but be careful to stir it regularly to avoid burning it). In the meantime, prepare the yoghurt in a bowl – I add some cocoa powder and maple syrup to it; and cut the fruit you want. Once the granola is ready, sprinkle the yogurt with it and garnish with fruit.
pasta with hummus, vegetables and tofu

This pasta is my savior when I don't have much time to prepare food and want something to fill me up, but I won't feel too heavy after it. This recipe is very simple and quick, it takes approximately as much time as pasta to cook; and the advantage is that it's very easy to customize according to what you have at home.


prep time 15 minutes for 1 person difficulty 2/5

ingredients pasta, hummus, tofu, spices, vegetables


Cook the pasta first. In between, prepare tofu – cut about a third of the block into smaller cubes, pour a little oil in the bowl and add spice of your choice (we use the spice mixture for grilling or for stews) – and mix well until all the cubes are coated in the spice. Put the oil on the hot pan and fry the cubes until crunchy. While tofu is roasting, you can prepare vegetables – I usually go for spring onions, corn and black olives.
When the pasta is ready, drain it and put it back in the pot – and add one tablespoon of hummus and prepared vegetables (I add nutritional yeast, too, but you can skip it) and mix everything well. Top with the roasted tofu and you can eat!
summer salad

The dinner is also in the same light, summery and refreshing style  – a vegetable-fruit salad. It's salads that most people associate with veganism; and have the idea that a plant-based diet consists of only such meals. However, as you can see from the picture, something ordinary and simple as a salad can be tasty for the stomach and eyes.


prep time 10 min for 1 person difficulty 1/5

ingredients arugula, avocado, a peach, blueberries, red onion, nuts, olive oil, maple syrup, lemon juice


The process is very simple – just wash all fruits and vegetables (a handful of arugula, half of an avocado, a peach, a handful of blueberries and about a quarter of a red onion) properly and cut them according to your preference. I also prepare something light and simple as a dressing – mix a tablespoon of oil, a tablespoon of maple syrup and a lemon juice to taste in a small bowl (I add more because I like when the dressing is more sour). Pour over the salad, sprinkle with salt and mix well. Sprinkle the top with nuts – I chose pecans, but you can choose any you want.


What are your favourite summer recipes?

pin for later


Úprimne, nečakala som, že príspevok What I Eat In A Day zoženie taký úspech. Ale o to viac ma teší, že sa vám páčil a prejavili ste záujem o jeho pokračovanie. Nebudem vás preto dlho naťahovať nezmyselne dlhým úvodom – poďme rovno na to!
kakaový jogurt s ovocím a granolou

Počas zimy zbožňujem teplé ovsené kaše, ktoré ma zahrejú, ale v letných horúčavách, ktoré je pocítiť už aj v ranných hodinách, chcem niečo studené. A práve jogurt s ovocím nielen schladí, ale je aj ľahký a na prázdniny ako stvorený. A domáca granola mu dodá chrumkavosť!


príprava 10 minút pre 1 osobu náročnosť 2/5

ingrediencie sójový jogurt, ovsené vločky, arašidové maslo, kokosový olej, javorový sirup, ovocie


Začneme granolou – a ukážem vám tú základnú. Do misky nasypte štyri polievkové lyžice ovsených vločiek a pridajte polievkovú lyžicu arašidového masla, čajovú lyžičku kokosového oleja a javorový sirup podľa chuti. Dodať môžete akékoľvek orechy, semienka alebo sušené ovocie. Na rozohriatej panvici opražte granolu do chrumkava (ale dávajte na ňu pozor a pravidelne ju miešajte, aby sa nespálila). Medzitým si v miske pripravte jogurt – ja doň pridávam trochu kakaa a javorového sirupu; a nakrájajte ovocie podľa chuti. Len čo je granola hotová, posypte ňou jogurt a ozdobte ovocím.
cestoviny s hummusom, zeleninou a tofu

Tieto cestoviny sú mojou záchranou, keď na prípravu jedla nemám veľmi veľa času a chcem niečo, čo ma zasýti, ale nebude mi po tom príliš ťažko. Recept je veľmi jednoduchý a rýchly, príprava trvá približne toľko, koľko času potrebujú cestoviny na uvarenie; a výhodou je to, že je veľmi ľahko prispôsobiteľný podľa toho, čo máte doma.


príprava 15 minút pre 1 osobu náročnosť 2/5

ingrediencie cestoviny, hummus, tofu, korenie, zelenina


Ako prvé dajte variť cestoviny. Medzi tým, ako sa robia, pripravte tofu – približne tretinu bloku nakrájajte na menšie kocky, v miske ich polejte troškou oleja a korením podľa vlastného výberu (my používame koreniacu zmes na grilovanie alebo na guláš) – a dobre premiešajte, pokiaľ nie sú všetky kocky obalené v korení. Na rozohriatu panvicu dajte olej a opražte kocky do chrumkava. Zatiaľ čo sa tofu praží si môžete pripraviť zeleninu – ja najčastejšie siahnem po jarnej cibuľke, kukurici a čiernych olivách.
Keď sú cestoviny hotové, zlejte ich a vráťte naspäť do hrnca – a pridajte jednu lyžicu hummusu a pripravenú zeleninu (ja pridávam aj lahôdkové droždie, ale to môžete vynechať) a všetko dobre premiešajte. Navrch nasypte opražené tofu a môžete jesť!
letný šalát

Aj večera sa nesie v ľahkom, letnom a osviežujúcom duchu – zeleninovo-ovocný šalát. Práve šaláty si väčšina ľudí s vegánstvom aj spája; a má predstavu, že rastlinná strava zahŕňa len takéto jedlá. Ako snáď však už aj podľa obrázku môžete vidieť, aj čosi obyčajné a jednoduché ako šalát môže byť chutné pre žalúdok i pre oči.


príprava 10 min pre 1 osobu náročnosť 1/5

ingrediencie rukola, avokádo, broskyňa, čučoriedky, červená cibuľa, orechy, olivový olej, javorový sirup, citrónová šťava


Postup je veľmi jednoduchý – stačí všetko ovocie a zeleninu (hrsť rukoly, polovicu avokáda, broskyňu, hrsť čučoriedok a približne štvrtinu cibule) poriadne umyť a nakrájať podľa preferencie. Ako zálievku tiež pripravujem niečo ľahké a jednoduché – v malej miske spolu zmiešame polievkovú lyžicu oleja, polievkovú lyžicu javorového sirupu a citrónovú šťavu podľa chuti (ja dávam viac, pretože mám rada, keď je zálievka kyslejšia). Šalát polejeme zálievkou, osolíme a dobre premiešame. Vrch posypeme orechmi – ja som vybrala pekanové, ale môžete zvoliť hociktoré.


Aké sú vaše obľúbené letné recepty?

pripni na neskôr


Polyester is one of the most widely used fabrics. Nowadays, there probably isn't a person who wouldn't have at least one piece from this synthetic fabric in the closet. Over the last century, the use of this cheap material has become widespread and today we can find every type of clothing made of polyester.

Polyester is essentially a type of plastic. And you have already heard in the media, on social networks or from a friend that polyester clothing is not good. But why should we avoid it?
WHAT IS POLYESTER

The term polyester labels a relatively large amount of synthetic polymer fibers; most often it's polyethylene terephthalate, which is known as PET. Being synthetic means that it's not of natural origin – and the polyester fiber was invented only in the 1940s in England. Since 1947 it has been manufactured industrially.

Polyester is from oil. And this guaranteed an increase in its popularity. It was at a time when the diversity of oil use was seen as a total miracle, the transformation of this amazing material into clothing opened up new possibilities. Oil is cheap, versatile and easy to use, which is also reflected in the clothing produced – everything from casual t-shirts through underwear to winter jackets, in various colors and, of course, at low prices is made from polyester.

One of the reasons why the use of polyester in the textile industry is so widespread is its positive properties. It lasts long and retains its shape, can be machine washed, but mainly it dries quickly and is resistant to creasing. Combined with its cheap price, it's very understandable why it could enjoy great popularity.

At a time when polyester became a popular material, environmental considerations were largely ignored. However, the impact this material has on our environment only became apparent later.


read next: how to support slow fashion


Problems with polyester

First of all, polyester doesn't degrade in nature. Since it's a synthetically produced substance, that is, it was created by humans, the nature didn't create any way to turn polyester into dirt or organic residues.

As far as energy consumption is concerned, the process of producing polyester clothing is very demanding. In addition, toxic dyes are needed to give the garment the look we want.

Worst of all, polyester clothing releases dangerous microfibers into the water. According to some studies, up to 4,500 microfibres are discharged into water from each gram of polyester fabric; during each wash. The problem is that these microfibers are invisible to the human eye because they are very small and don't get trapped in the filter in the washing machine and remain in the water even after passing through the sewage treatment plants. They get into groundwater, rivers and oceans, where they disturb the ecosystem – because they are accidentally eaten by fish, plankton and other aquatic animals, and thus enter the food chain. This means that you probably have some microfibers inside you right now.
Over the past few years, when the interest in the environment has started increasing, the first pieces of clothing made of recycled polyester have appeared on the market. Five plastic bottles are required to produce one T-shirt. Doesn't that sound amazing? We buy new clothes and at the same time help nature, because it relieves the burden of plastic. And maybe it sounds nice, the reality is much worse. Since the plastic from the bottle must undergo a relatively demanding process in order to turn it into a fiber used to make fabrics, its internal bonds are broken; and even more microfibres are released from the T-shirt than if it were a new polyester T-shirt.


When buying new clothes, choose natural materials such as cotton or linen. They are less burdensome for nature than cheap polyester things that never decompose, can kill the entire ecosystem and do more harm than good.

pin for later


Polyester patrí medzi jedny z najpoužívanejších látok. V dnešnej dobe už asi niet človeka, ktorý by v skrini neschovával aspoň jeden kúsok z tejto syntetickej tkaniny. V priebehu posledného storočia sa používanie tohto lacného materiálu rozšírilo a dnes už nájdeme každý druh oblečenia práve z polyesteru.

Polyester je v podstate druh plastu. A určite ste už v médiách, na sociálnych sieťach alebo od kamošky počuli, že oblečenie z polyesteru nie je dobré. Ale prečo by sme sa mu mali vyhýbať?
ČO JE POLYESTER

Pomenovanie polyester označuje pomerne veľké množstvo syntetických polymérových vláken; najčastejšie je polyetyléntereftalát, ktorý poznáme pod skratkou PET. To, že je syntetický, znamená, že nemá prírodný pôvod – a vlákno z polyesteru bolo vynájdené až v štyridsiatych rokoch v Anglicku. Od roku 1947 sa vyrába priemyslovo.

Polyester je z ropy. A to zaručilo vzrast jeho popularity. Práve v čase, kedy bola rozmanitosť používania ropy považovaná za hotový zázrak, premena tohto úžasného materiálu na oblečenie otvárala nové možnosti. Ropa ju lacná, univerzálne použiteľná a ľahko sa s ňou pracuje, čo sa odrazilo aj na vyprodukovanom oblečení – z polyesteru je všetko od bežných tričiek cez po spodnú bielizeň až po zimné bundy, v rôznych farbách a, samozrejme, za nízke ceny.

Jedným z dôvodov, prečo sa používanie polyesteru v textilnom priemysle tak rozšírilo, sú aj jeho kladné vlastnosti. Dlho vydrží a zachováva si svoj tvar, je možné ho prať v práčke, ale hlavne rýchlo schne a je odolný voči pokrčeniu. V kombinácii s jeho lacnou cenou je preto veľmi pochopiteľné, prečo sa mohol tešiť veľkej obľube.

V čase, kedy sa stal polyester populárnym materiálom, sa na environmentálne hľadisko veľmi neprihliadalo. Avšak dopad, aký má tento materiál na naše životné prostredie, sa prejavil až neskôr.


čítaj ďalej: ako podporovať pomalú módu


problémy polyesteru

V prvom rade, polyester sa v prírode nerozloží. Keďže je to synteticky vyrobená látka, teda ju stvorili ľudia, príroda nevymyslela žiaden spôsob, ako polyester premeniť na hlinu alebo organické zvyšky.

Čo sa spotreby energie týka, proces výroby oblečenia z polyesteru je veľmi náročný. Okrem toho sú potrebné toxické farbivá, ktoré takémuto oblečeniu dodávajú vzhľad, aký si želáme.

No čo je najhoršie, oblečenie vyrobené z polysteru vypúšťa do vody nebezpečné mikrovlákna. Podľa niektorých štúdií každý jeden gram látky z polyesteru vypustí do vody až 4 500 mikrovlákien; a to počas každého prania. Problémom je, že tieto mikrovlákna sú pre ľudské oko neviditeľné, pretože sú veľmi malé, a nezachytí ich filter v práčke a vo vode ostávajú aj po prechode čističkou vody. Dostávajú sa tak do podzemných vôd, riek a oceánov, kde narušujú ekosystém – pretože ich omylom zjedia ryby, planktón a ďalšie živočíchy žijúce vo vode, a tak sa dostávajú do potravinového reťazca. To znamená, že s veľkou pravdepodobnosťou máte práve nejaké mikrovlákna už aj v sebe.
V priebehu posledných pár rokov, keď začal záujem o ochranu životného prostredia len vzrastať, sa na trhu objavili prvé kúsky oblečenia vyrobené z recyklovaného polyesteru. Na výrobu jedného trička je potrebných päť plastových fliaš. Neznie to úžasne? Kúpime si nové oblečenie a zároveň pomôžeme prírode, pretože ju zbavíme bremena v podobe plastu. A možno to znie pekne, realita je oveľa horšia. Keďže plast z fľaše musí prejsť pomerne náročným procesom, aby sa z neho mohlo stať vlákno použité na výrobu tkanín, narúšajú sa jeho vnútorné väzby; a z trička sa do vody uvoľňuje niekoľkonásobne viac mikrovláken ako keby bolo tričko z nového polyesteru.


Pri kupovaní nového oblečenia siahnite radšej po prírodných materiáloch ako je bavlna či ľan. Predstavujú pre prírodu menšiu záťaž ako lacné veci z polyesteru, ktoré sa nikdy nerozložia, dokážu zabiť celý ekosystém a napáchajú viac škody ako úžitku.

pripni na neskôr

Friday, August 09, 2019

DON'T BUY CLOTHES FROM POLYESTERPolyester is one of the most widely used fabrics. Nowadays, there probably isn't a person who wouldn't have at least one piece from this synthetic fabric in the closet. Over the last century, the use of this cheap material has become widespread and today we can find every type of clothing made of polyester.

Polyester is essentially a type of plastic. And you have already heard in the media, on social networks or from a friend that polyester clothing is not good. But why should we avoid it?
WHAT IS POLYESTER

The term polyester labels a relatively large amount of synthetic polymer fibers; most often it's polyethylene terephthalate, which is known as PET. Being synthetic means that it's not of natural origin – and the polyester fiber was invented only in the 1940s in England. Since 1947 it has been manufactured industrially.

Polyester is from oil. And this guaranteed an increase in its popularity. It was at a time when the diversity of oil use was seen as a total miracle, the transformation of this amazing material into clothing opened up new possibilities. Oil is cheap, versatile and easy to use, which is also reflected in the clothing produced – everything from casual t-shirts through underwear to winter jackets, in various colors and, of course, at low prices is made from polyester.

One of the reasons why the use of polyester in the textile industry is so widespread is its positive properties. It lasts long and retains its shape, can be machine washed, but mainly it dries quickly and is resistant to creasing. Combined with its cheap price, it's very understandable why it could enjoy great popularity.

At a time when polyester became a popular material, environmental considerations were largely ignored. However, the impact this material has on our environment only became apparent later.


read next: how to support slow fashion


Problems with polyester

First of all, polyester doesn't degrade in nature. Since it's a synthetically produced substance, that is, it was created by humans, the nature didn't create any way to turn polyester into dirt or organic residues.

As far as energy consumption is concerned, the process of producing polyester clothing is very demanding. In addition, toxic dyes are needed to give the garment the look we want.

Worst of all, polyester clothing releases dangerous microfibers into the water. According to some studies, up to 4,500 microfibres are discharged into water from each gram of polyester fabric; during each wash. The problem is that these microfibers are invisible to the human eye because they are very small and don't get trapped in the filter in the washing machine and remain in the water even after passing through the sewage treatment plants. They get into groundwater, rivers and oceans, where they disturb the ecosystem – because they are accidentally eaten by fish, plankton and other aquatic animals, and thus enter the food chain. This means that you probably have some microfibers inside you right now.
Over the past few years, when the interest in the environment has started increasing, the first pieces of clothing made of recycled polyester have appeared on the market. Five plastic bottles are required to produce one T-shirt. Doesn't that sound amazing? We buy new clothes and at the same time help nature, because it relieves the burden of plastic. And maybe it sounds nice, the reality is much worse. Since the plastic from the bottle must undergo a relatively demanding process in order to turn it into a fiber used to make fabrics, its internal bonds are broken; and even more microfibres are released from the T-shirt than if it were a new polyester T-shirt.


When buying new clothes, choose natural materials such as cotton or linen. They are less burdensome for nature than cheap polyester things that never decompose, can kill the entire ecosystem and do more harm than good.

pin for later


Polyester patrí medzi jedny z najpoužívanejších látok. V dnešnej dobe už asi niet človeka, ktorý by v skrini neschovával aspoň jeden kúsok z tejto syntetickej tkaniny. V priebehu posledného storočia sa používanie tohto lacného materiálu rozšírilo a dnes už nájdeme každý druh oblečenia práve z polyesteru.

Polyester je v podstate druh plastu. A určite ste už v médiách, na sociálnych sieťach alebo od kamošky počuli, že oblečenie z polyesteru nie je dobré. Ale prečo by sme sa mu mali vyhýbať?
ČO JE POLYESTER

Pomenovanie polyester označuje pomerne veľké množstvo syntetických polymérových vláken; najčastejšie je polyetyléntereftalát, ktorý poznáme pod skratkou PET. To, že je syntetický, znamená, že nemá prírodný pôvod – a vlákno z polyesteru bolo vynájdené až v štyridsiatych rokoch v Anglicku. Od roku 1947 sa vyrába priemyslovo.

Polyester je z ropy. A to zaručilo vzrast jeho popularity. Práve v čase, kedy bola rozmanitosť používania ropy považovaná za hotový zázrak, premena tohto úžasného materiálu na oblečenie otvárala nové možnosti. Ropa ju lacná, univerzálne použiteľná a ľahko sa s ňou pracuje, čo sa odrazilo aj na vyprodukovanom oblečení – z polyesteru je všetko od bežných tričiek cez po spodnú bielizeň až po zimné bundy, v rôznych farbách a, samozrejme, za nízke ceny.

Jedným z dôvodov, prečo sa používanie polyesteru v textilnom priemysle tak rozšírilo, sú aj jeho kladné vlastnosti. Dlho vydrží a zachováva si svoj tvar, je možné ho prať v práčke, ale hlavne rýchlo schne a je odolný voči pokrčeniu. V kombinácii s jeho lacnou cenou je preto veľmi pochopiteľné, prečo sa mohol tešiť veľkej obľube.

V čase, kedy sa stal polyester populárnym materiálom, sa na environmentálne hľadisko veľmi neprihliadalo. Avšak dopad, aký má tento materiál na naše životné prostredie, sa prejavil až neskôr.


čítaj ďalej: ako podporovať pomalú módu


problémy polyesteru

V prvom rade, polyester sa v prírode nerozloží. Keďže je to synteticky vyrobená látka, teda ju stvorili ľudia, príroda nevymyslela žiaden spôsob, ako polyester premeniť na hlinu alebo organické zvyšky.

Čo sa spotreby energie týka, proces výroby oblečenia z polyesteru je veľmi náročný. Okrem toho sú potrebné toxické farbivá, ktoré takémuto oblečeniu dodávajú vzhľad, aký si želáme.

No čo je najhoršie, oblečenie vyrobené z polysteru vypúšťa do vody nebezpečné mikrovlákna. Podľa niektorých štúdií každý jeden gram látky z polyesteru vypustí do vody až 4 500 mikrovlákien; a to počas každého prania. Problémom je, že tieto mikrovlákna sú pre ľudské oko neviditeľné, pretože sú veľmi malé, a nezachytí ich filter v práčke a vo vode ostávajú aj po prechode čističkou vody. Dostávajú sa tak do podzemných vôd, riek a oceánov, kde narušujú ekosystém – pretože ich omylom zjedia ryby, planktón a ďalšie živočíchy žijúce vo vode, a tak sa dostávajú do potravinového reťazca. To znamená, že s veľkou pravdepodobnosťou máte práve nejaké mikrovlákna už aj v sebe.
V priebehu posledných pár rokov, keď začal záujem o ochranu životného prostredia len vzrastať, sa na trhu objavili prvé kúsky oblečenia vyrobené z recyklovaného polyesteru. Na výrobu jedného trička je potrebných päť plastových fliaš. Neznie to úžasne? Kúpime si nové oblečenie a zároveň pomôžeme prírode, pretože ju zbavíme bremena v podobe plastu. A možno to znie pekne, realita je oveľa horšia. Keďže plast z fľaše musí prejsť pomerne náročným procesom, aby sa z neho mohlo stať vlákno použité na výrobu tkanín, narúšajú sa jeho vnútorné väzby; a z trička sa do vody uvoľňuje niekoľkonásobne viac mikrovláken ako keby bolo tričko z nového polyesteru.


Pri kupovaní nového oblečenia siahnite radšej po prírodných materiáloch ako je bavlna či ľan. Predstavujú pre prírodu menšiu záťaž ako lacné veci z polyesteru, ktoré sa nikdy nerozložia, dokážu zabiť celý ekosystém a napáchajú viac škody ako úžitku.

pripni na neskôr

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.