Social MediaAbout a month ago, you could read the article Declutter with KonMari on the blog, where I told you about Marie Kondo and her profession, along with the tidying method she invented, which is called KonMari. The first item you should start with is clothing – mainly because most people have much more clothing than they need, and it's also easy to get rid of old pieces that you no longer wear as if you started with sentimental childhood things where you know you don't have to have them at all, yet you can't get rid of them.

I would like to focus more on the topic of tidying clothes. I myself have done a big cleaning up in my closet three times in the last three years – and every time full bags of clothes went out. Although among tidying books, documents, miscellaneous and sentimental things are clothes the simplest category, it can sometimes be difficult – especially if you don't know where to start, how to proceed, what to watch out for and how to succeed. And I will tell you about it in today's article.
everything out

Marie Kondo also stresses that if you want to tidy effectively and properly, you must start by taking out everything from the closet. Completely everything. The hanging bars, shelves and baskets must be left empty. Only then will you see how much clothes you really have.

However, one thing I recommend doing from the beginning is that when removing things from the closet, put the same or similar pieces on one pile. If you have T-shirts both on hangers and folded, put them together. It'll be much clearer; and having all the sweaters together makes it easier to decide which ones you want to keep and which ones can go.


read next: declutter with konmari


yes and no

Seeing all the clothes on one pile looks overwhelming. But you don't have to worry. Right from the start, pick out five things you want to keep. Your favourite blouse that you could wear even every day, great-fitting jeans, flowered dress, thanks to which you can not wait for summer. Think about why you like these pieces. Mostly the answer is that you like them, you feel good in them and that it's your style.

If you have five things you're keeping, pick another five pieces that can certainly go away – and look for things that you haven't worn in years, are destroyed and damaged, or they no longer fit. It's much easier to say goodbye to clothes that you no longer have a relationship with, than to those that carry memories or feelings.
right approach

Deciding on some pieces of clothing will be easy, while others will take a while. But it's important that you take every single thing in your hands, hold it, and think about it.

 • Do I feel good in it?
 • Is it my style?
 • Do I have something to wear it with?
 • Is there an opportunity or event where I can put it on?

If the answers to all four questions are immediate and unequivocal yes, then you don't have to think about anything. But surely you also have clothes in your closet that are practical, but you don't feel comfortable in them; or things that are comfortable, but you have nowhere to wear them. But don't make the mistake of putting such clothes on the "keep" pile immediately. Once you have spent the energy to get here, don't step back. Rather, think about the piece again. Try it on. Think of a couple of outfit combinations to wear it with. Especially the moment you put on the piece is sometimes crucial – and it helps you to see if it's really worth keeping it at all.
storing

Of course, before you put your clothes back in the closet, clean the shelves and hangers from dust.

Proper folding of clothes is the key to success. When you learn how to fold T-shirts, sweaters and pants to look nice to the eye, you'll no longer have the heart to throw something in the drawer just like that. In addition, you'll avoid unnecessary wrinkles  or "losing" pieces.


Divide the clothes that ended up in a "no" pile into three parts – pieces that have had their time a long time ago (you can hand them over a recycling centre), things you can donate to a charity (research which centre) and those you wants take clothes in your area) and those which you want to sell on Facebook, Instagram, or specialised sites, or bring them to clothes SWAP and exchange them for new pieces.

If I can give you two more tips on how to declutter your closet, the first will be to take enough time to do this and don't hurry anywhere; and the other is to stay and not give up. As I mentioned before, decluttering can be overwhelming, and somewhere in the middle of the process you'll get to the point where you'll be fed up with it and you'll want to shove everything back to your closet as it was before – but don't do it. Take a short break and continue. The feeling of success at the end is priceless.

pin for later


Pred približne mesiacom ste si na blogu mohli prečítať článok Upratovanie s KonMari, kde som vám priblížila osobnosť Marie Kondo a jej profesiu spolu so spôsobom upratovania, ktorý vymyslela, a ktorý nesie názov KonMari. Hneď prvou položkou, ktorú by ste mali pri upratovaní začať, je oblečenie – a to hlavne z toho dôvodu, že väčšina ľudí ho má oveľa viac ako potrebuje, a tiež je jednoduché zbaviť sa starých kúskov, ktoré už nenosíte, ako keby ste začali so sentimentálnymi vecami z detstva, pri ktorých viete, že ich vôbec nemusíte mať, a predsa sa ich nedokážete zbaviť.

Téme upratovania oblečenia by som sa chcela venovať viac. Ja sama som v priebehu posledných troch rokov až trikrát uskutočnila veľké upratovanie vo svojej skrini – a zakaždým von putovali plné tašky oblečenia. Hoci spomedzi upratovania kníh, dokumentov, rozmanitých a sentimentálnych vecí je kategória oblečenia najjednoduchšia, predsa to niekedy môže byť ťažké – najmä ak neviete, kde začať, ako postupovať, na čo si dávať pozor a ako uspieť. A o tom vám poviem v dnešnom článku.
všetko von

Aj Marie Kondo prízvukuje na to, že pokiaľ chcete upratať efektívne a poriadne, musíte začať tým, že všetko zo skrine vyberiete. Úplne všetko. Tyče na vešanie, police i koše musia ostať prázdne. Len tak totiž budete vidieť, koľko oblečenia naozaj máte.

Jedna vec, ktorú už zo začiatku ale odporúčam robiť je to, že pri vyberaní vecí zo skrine dávajte rovnaké alebo podobné kúsky na jednu kopu. Ak máte tričká aj zavesené, aj poskladané, dajte ich spolu. Bude to oveľa prehľadnejšie; a keď máte všetky svetre dokopy, bude sa vám jednoduchšie rozhodovať, ktoré si chcete nechať a ktoré môžu ísť.


čítaj ďalej: upratovanie s konmari


áno a nie

Vidieť všetko oblečenie na jednej kope pôsobí ohromujúco. Ale nemusíte sa báť. Hneď na začiatku vyberte z kopy päť vecí, ktoré si určite chcete nechať. Obľúbenú blúzku, ktorú by ste nosili aj každý deň, skvelo padnúce rifle, kvietkované šaty, vďaka ktorým sa neviete dočkať leta. Zamyslite sa nad tým, prečo máte tieto kúsky radi. Väčšinou bude odpoveď tá, že sa vám páčia, dobre sa v nich cítite a je to vás štýl.

Ak máte päť vecí, ktoré si nechávate, vyberte aj päť kúskov, ktoré určite môžu ísť preč – a v kope hľadajte veci, ktoré ste nemali na sebe celé roky, sú zničené a poškodené alebo vám už nesedia. Je oveľa jednoduchšie sa rozlúčiť s oblečením, ku ktorému už nemáte žiaden vzťah, ako s takým, na ktoré sa viažu nejaké spomienky alebo pocity.
správny postup

Rozhodovanie pri niektorých kúskoch oblečenia bude jednoduché, pri iných sa potrápite. Ale je dôležité, aby ste každú jednu vec zobrali do rúk, držali ju a premýšľali nad ňou.

 • Cítim sa v tom dobre?
 • Je to môj štýl?
 • Mám to k čomu nosiť?
 • Je príležitosť alebo udalosť, kde si to môžem obliecť?

Ak sú odpovede na všetky štyri otázky okamžité a jednoznačné áno, ďalej už nemusíte o ničom uvažovať. Ale určite máte v skrini aj oblečenie, ktoré je praktické, ale necítite sa v ňom najlepšie; alebo veci, ktorú sú pohodlné, no nemáte ich kam nosiť. Nespravte však chybu, že takéto oblečenie okamžite dáte na kôpku nechať. Keď už ste vynaložili energiu na to, aby ste dospeli až sem, neurobte krok späť. Radšej sa nad kúskom ešte raz zamyslite. Vyskúšajte ho. Vymyslíte pár kombinácií outfitov, ako môžete oblečenie nosiť. Hlavne moment, keď máte vec na sebe, je niekedy rozhodujúci – a pomôže vám prehodnotiť, či naozaj stojí za to, aby ste si ho odkladali.

ukladanie

Samozrejme, ešte predtým, než začnete oblečenie ukladať späť do skrine, police a vešiaky zbavte prachu a vyčistite ich.

Správne skladanie oblečenia je kľúčom k úspechu. Keď sa naučíte, ako poskladať tričká, svetre i nohavice tak, aby vyzerali na oko pekne, už nebudete mať srdce na to hodiť niečo do zásuvky len tak. Navyše – predídete zbytočnému pokrčeniu alebo "strácaniu" kúskov.


Oblečenie, ktoré skončilo na kôpke "nie", rozdeľte na tri kopy – kúsky, ktoré majú dobré časy už dávno za sebou (tie viete odovzdať na zbernom dvore, kde ho zrecyklujú), veci, ktoré darujete charite (v Bratislave fungujú kontajneri, kde môžete odovzdať oblečenie, ale obvolať môžete aj rôzne krízové centrá) a tie, ktoré chcete predať na skupinách na Facebooku, na Instagrame alebo špecializovaných stránkach, prípadne ich môžete so sebou priniesť na SWAP oblečenia a vymeniť ich za nové kúsky.

Ak vám mám dať ešte dva tipy, ako postupovať pri upratovaní oblečenia, tak prvým bude to, aby ste si na to vyhradili dosť času a nemuseli sa nikam ponáhľať; a druhým je zotrvať a nevzdávať sa. Ako som už spomínala, upratovanie môže byť ohromujúce a niekde uprostred cesty dôjdete do bodu, kedy toho budete mať po krk a budete mať chuť všetko naspäť hodiť do skrine tak, ako to bolo – ale nespravte tak. Dajte si krátku pauzu a pokračujte ďalej. Pocit úspechu na konci je na nezaplatenie.

pripni na neskôr

Monday, September 30, 2019

DECLUTTER YOUR WARDROBEAbout a month ago, you could read the article Declutter with KonMari on the blog, where I told you about Marie Kondo and her profession, along with the tidying method she invented, which is called KonMari. The first item you should start with is clothing – mainly because most people have much more clothing than they need, and it's also easy to get rid of old pieces that you no longer wear as if you started with sentimental childhood things where you know you don't have to have them at all, yet you can't get rid of them.

I would like to focus more on the topic of tidying clothes. I myself have done a big cleaning up in my closet three times in the last three years – and every time full bags of clothes went out. Although among tidying books, documents, miscellaneous and sentimental things are clothes the simplest category, it can sometimes be difficult – especially if you don't know where to start, how to proceed, what to watch out for and how to succeed. And I will tell you about it in today's article.
everything out

Marie Kondo also stresses that if you want to tidy effectively and properly, you must start by taking out everything from the closet. Completely everything. The hanging bars, shelves and baskets must be left empty. Only then will you see how much clothes you really have.

However, one thing I recommend doing from the beginning is that when removing things from the closet, put the same or similar pieces on one pile. If you have T-shirts both on hangers and folded, put them together. It'll be much clearer; and having all the sweaters together makes it easier to decide which ones you want to keep and which ones can go.


read next: declutter with konmari


yes and no

Seeing all the clothes on one pile looks overwhelming. But you don't have to worry. Right from the start, pick out five things you want to keep. Your favourite blouse that you could wear even every day, great-fitting jeans, flowered dress, thanks to which you can not wait for summer. Think about why you like these pieces. Mostly the answer is that you like them, you feel good in them and that it's your style.

If you have five things you're keeping, pick another five pieces that can certainly go away – and look for things that you haven't worn in years, are destroyed and damaged, or they no longer fit. It's much easier to say goodbye to clothes that you no longer have a relationship with, than to those that carry memories or feelings.
right approach

Deciding on some pieces of clothing will be easy, while others will take a while. But it's important that you take every single thing in your hands, hold it, and think about it.

 • Do I feel good in it?
 • Is it my style?
 • Do I have something to wear it with?
 • Is there an opportunity or event where I can put it on?

If the answers to all four questions are immediate and unequivocal yes, then you don't have to think about anything. But surely you also have clothes in your closet that are practical, but you don't feel comfortable in them; or things that are comfortable, but you have nowhere to wear them. But don't make the mistake of putting such clothes on the "keep" pile immediately. Once you have spent the energy to get here, don't step back. Rather, think about the piece again. Try it on. Think of a couple of outfit combinations to wear it with. Especially the moment you put on the piece is sometimes crucial – and it helps you to see if it's really worth keeping it at all.
storing

Of course, before you put your clothes back in the closet, clean the shelves and hangers from dust.

Proper folding of clothes is the key to success. When you learn how to fold T-shirts, sweaters and pants to look nice to the eye, you'll no longer have the heart to throw something in the drawer just like that. In addition, you'll avoid unnecessary wrinkles  or "losing" pieces.


Divide the clothes that ended up in a "no" pile into three parts – pieces that have had their time a long time ago (you can hand them over a recycling centre), things you can donate to a charity (research which centre) and those you wants take clothes in your area) and those which you want to sell on Facebook, Instagram, or specialised sites, or bring them to clothes SWAP and exchange them for new pieces.

If I can give you two more tips on how to declutter your closet, the first will be to take enough time to do this and don't hurry anywhere; and the other is to stay and not give up. As I mentioned before, decluttering can be overwhelming, and somewhere in the middle of the process you'll get to the point where you'll be fed up with it and you'll want to shove everything back to your closet as it was before – but don't do it. Take a short break and continue. The feeling of success at the end is priceless.

pin for later


Pred približne mesiacom ste si na blogu mohli prečítať článok Upratovanie s KonMari, kde som vám priblížila osobnosť Marie Kondo a jej profesiu spolu so spôsobom upratovania, ktorý vymyslela, a ktorý nesie názov KonMari. Hneď prvou položkou, ktorú by ste mali pri upratovaní začať, je oblečenie – a to hlavne z toho dôvodu, že väčšina ľudí ho má oveľa viac ako potrebuje, a tiež je jednoduché zbaviť sa starých kúskov, ktoré už nenosíte, ako keby ste začali so sentimentálnymi vecami z detstva, pri ktorých viete, že ich vôbec nemusíte mať, a predsa sa ich nedokážete zbaviť.

Téme upratovania oblečenia by som sa chcela venovať viac. Ja sama som v priebehu posledných troch rokov až trikrát uskutočnila veľké upratovanie vo svojej skrini – a zakaždým von putovali plné tašky oblečenia. Hoci spomedzi upratovania kníh, dokumentov, rozmanitých a sentimentálnych vecí je kategória oblečenia najjednoduchšia, predsa to niekedy môže byť ťažké – najmä ak neviete, kde začať, ako postupovať, na čo si dávať pozor a ako uspieť. A o tom vám poviem v dnešnom článku.
všetko von

Aj Marie Kondo prízvukuje na to, že pokiaľ chcete upratať efektívne a poriadne, musíte začať tým, že všetko zo skrine vyberiete. Úplne všetko. Tyče na vešanie, police i koše musia ostať prázdne. Len tak totiž budete vidieť, koľko oblečenia naozaj máte.

Jedna vec, ktorú už zo začiatku ale odporúčam robiť je to, že pri vyberaní vecí zo skrine dávajte rovnaké alebo podobné kúsky na jednu kopu. Ak máte tričká aj zavesené, aj poskladané, dajte ich spolu. Bude to oveľa prehľadnejšie; a keď máte všetky svetre dokopy, bude sa vám jednoduchšie rozhodovať, ktoré si chcete nechať a ktoré môžu ísť.


čítaj ďalej: upratovanie s konmari


áno a nie

Vidieť všetko oblečenie na jednej kope pôsobí ohromujúco. Ale nemusíte sa báť. Hneď na začiatku vyberte z kopy päť vecí, ktoré si určite chcete nechať. Obľúbenú blúzku, ktorú by ste nosili aj každý deň, skvelo padnúce rifle, kvietkované šaty, vďaka ktorým sa neviete dočkať leta. Zamyslite sa nad tým, prečo máte tieto kúsky radi. Väčšinou bude odpoveď tá, že sa vám páčia, dobre sa v nich cítite a je to vás štýl.

Ak máte päť vecí, ktoré si nechávate, vyberte aj päť kúskov, ktoré určite môžu ísť preč – a v kope hľadajte veci, ktoré ste nemali na sebe celé roky, sú zničené a poškodené alebo vám už nesedia. Je oveľa jednoduchšie sa rozlúčiť s oblečením, ku ktorému už nemáte žiaden vzťah, ako s takým, na ktoré sa viažu nejaké spomienky alebo pocity.
správny postup

Rozhodovanie pri niektorých kúskoch oblečenia bude jednoduché, pri iných sa potrápite. Ale je dôležité, aby ste každú jednu vec zobrali do rúk, držali ju a premýšľali nad ňou.

 • Cítim sa v tom dobre?
 • Je to môj štýl?
 • Mám to k čomu nosiť?
 • Je príležitosť alebo udalosť, kde si to môžem obliecť?

Ak sú odpovede na všetky štyri otázky okamžité a jednoznačné áno, ďalej už nemusíte o ničom uvažovať. Ale určite máte v skrini aj oblečenie, ktoré je praktické, ale necítite sa v ňom najlepšie; alebo veci, ktorú sú pohodlné, no nemáte ich kam nosiť. Nespravte však chybu, že takéto oblečenie okamžite dáte na kôpku nechať. Keď už ste vynaložili energiu na to, aby ste dospeli až sem, neurobte krok späť. Radšej sa nad kúskom ešte raz zamyslite. Vyskúšajte ho. Vymyslíte pár kombinácií outfitov, ako môžete oblečenie nosiť. Hlavne moment, keď máte vec na sebe, je niekedy rozhodujúci – a pomôže vám prehodnotiť, či naozaj stojí za to, aby ste si ho odkladali.

ukladanie

Samozrejme, ešte predtým, než začnete oblečenie ukladať späť do skrine, police a vešiaky zbavte prachu a vyčistite ich.

Správne skladanie oblečenia je kľúčom k úspechu. Keď sa naučíte, ako poskladať tričká, svetre i nohavice tak, aby vyzerali na oko pekne, už nebudete mať srdce na to hodiť niečo do zásuvky len tak. Navyše – predídete zbytočnému pokrčeniu alebo "strácaniu" kúskov.


Oblečenie, ktoré skončilo na kôpke "nie", rozdeľte na tri kopy – kúsky, ktoré majú dobré časy už dávno za sebou (tie viete odovzdať na zbernom dvore, kde ho zrecyklujú), veci, ktoré darujete charite (v Bratislave fungujú kontajneri, kde môžete odovzdať oblečenie, ale obvolať môžete aj rôzne krízové centrá) a tie, ktoré chcete predať na skupinách na Facebooku, na Instagrame alebo špecializovaných stránkach, prípadne ich môžete so sebou priniesť na SWAP oblečenia a vymeniť ich za nové kúsky.

Ak vám mám dať ešte dva tipy, ako postupovať pri upratovaní oblečenia, tak prvým bude to, aby ste si na to vyhradili dosť času a nemuseli sa nikam ponáhľať; a druhým je zotrvať a nevzdávať sa. Ako som už spomínala, upratovanie môže byť ohromujúce a niekde uprostred cesty dôjdete do bodu, kedy toho budete mať po krk a budete mať chuť všetko naspäť hodiť do skrine tak, ako to bolo – ale nespravte tak. Dajte si krátku pauzu a pokračujte ďalej. Pocit úspechu na konci je na nezaplatenie.

pripni na neskôr


On the second of August, I shared with you on the blog and on social media something that I had been preparing for a very long time and which had been making me very happy for a while. BerenicaDesigns – my shop on Etsy, where I sell blog templates via Blogger, Lightroom filters, and minimalist logos.

A few weeks have passed since then (almost two months), and you can't even imagine my happiness that the business is still progressing. Things are selling, customers just come and every new order make a smile on my face. The feeling of creating something, and people sincerely liking it, spending money on it and writing you how satisfied they are, is really priceless.

Today's article will be like a smaller self-promo – I'd like to show you what's new over the past two months in the store.

 • fixed top three level menu and social media icons,
 • automatic overview of the three most recent posts,
 • subscription box on the homepage,
 • customized layout of posts and automatic "keep reading" button,
 • right sidebar with customized widgets,
 • Instagram widget at the bottom of the page,
 • warm autumn colors (these can, of course, be easily and quickly changed),
 • live demo – here.

 • happy girly colours (can be changed) and a touch of summer,
 • fixe top three level menu and social media icons,
 • a slider with recent or selected posts,
 • organized overview of all articles,
 • space to introduce yourself to readers,
 • subscription box,
 • minimalist style of the article (no sidebar) with an overview of suggested posts,
 • Instagram widget at the end of the page,
 • live demo – here.

 • complements the Peony template,
 • minimalist and simple logo in high resolution,
 • includes the main logo, alternative logo, and watermark,
 • ideal for bloggers, photographers, business on social networks and more.


 • a simple feminine logo containing a flower sketch,
 • includes the main logo, alternative logo, and watermark,
 • also in high resolution (also suitable for printing),
 • possibility to choose any color!


 • gives your photos a faded and dreamy look,
 • creates a cohesive theme on social media (like Instagram),
 • great for travel, lifestyle, fashion, and nature photos,
 • can also be used without Adobe subscription (usable in the free version),
 • for both mobile and desktop versions.


pin for later


Druhého augusta som sa na blogu i na sociálnych sieťach s vami podelila o niečo, čo som pripravovala veľmi dlho a čo mi už dlhšiu dobu prinášalo veľké šťastie. BerenicaDesigns – môj obchod na Etsy, kde predávam šablóny na blogy cez službu Blogger, filtre na Lightroom a minimalistické logá.

Odvtedy prešlo pár týždňov (takmer dva mesiace), a ani si neviete predstaviť moje nadšenie z toho, že obchod stále napreduje. Veci sa predávajú, zakázníci len prichádzajú a každá nová objednávka mi vyčarí úsmev na tvári. Ten pocit, keď niečo vytvoríte, a ľuďom sa to úprimne páči, minú na to peniaze a napíšu vám, ako veľmi sú spokojní, je naozaj na nezaplatenie.

Dnešný článok bude také menšie self-promo – rada by som vám totiž ukázala, čo nové za tie dva mesiace v obchode pribudlo.

 • pevné horné menu s troma úrovňami a ikonami sociálnych sietí,
 • automatický prehľad troch najnovších príspevkov,
 • služba na prihlásenie na odber na domovskej stránke,
 • prispôsobené rozloženie príspevkov a automatické tlačidlo na rozbalenie,
 • pravý bočný panel s upraveným vzhľadom widgetov,
 • miniaplikácia Instagram v závere stránky,
 • teplé jesenné farby (tie je, samozrejme, možné jednoducho a rýchlo zmeniť),
 • náhľad – tu.

 • dievčenské veselé farby (možné zmeniť) a nádych leta,
 • pevné horné menu s troma úrovňami a ikonami sociálnych sietí,
 • slider s najnovšími alebo vybranými príspevkami,
 • organizovaný prehľad všetkých článkov,
 • priestor na predstavenie sa čitateľom,
 • služba na prihlásenie na odber,
 • minimalistický štýl článku (bez bočného panelu) s prehľadom navrhovaných príspevkov,
 • miniaplikácia Instagram v závere stránky,
 • náhľad – tu.

 • dopĺňa šablónu Peony,
 • minimalistické a jednoduché logo vo veľkom rozlíšení,
 • obsahuje hlavné logo, alternatívne logo a vodoznak,
 • ideálne pre blogerky, fotografov, business na sociálnych sieťach a ďalšie.


 • jednoduché dievčenské logo obsahujúce nákres kvetu,
 • obsahuje hlavné logo, alternatívne logo a vodoznak,
 • tiež v širokom rozlíšení (vhodné aj na tlač),
 • možnosť vybrať si akúkoľvek farbu!


 • dodáva fotkám vyblednutý a zasnený dojem,
 • vytvára súdržnú tému na sociálnych sieťach (ako Instagram),
 • skvelé pre fotografie z cestovania, životného štýlu, módy a prírody,
 • možné používať aj bez predplatného Adobe (teda vo verzii zadarmo),
 • pre mobilnú aj počítačovú verziu.


pripni na neskôr

Friday, September 27, 2019

BERENICA DESIGNS — NEW INOn the second of August, I shared with you on the blog and on social media something that I had been preparing for a very long time and which had been making me very happy for a while. BerenicaDesigns – my shop on Etsy, where I sell blog templates via Blogger, Lightroom filters, and minimalist logos.

A few weeks have passed since then (almost two months), and you can't even imagine my happiness that the business is still progressing. Things are selling, customers just come and every new order make a smile on my face. The feeling of creating something, and people sincerely liking it, spending money on it and writing you how satisfied they are, is really priceless.

Today's article will be like a smaller self-promo – I'd like to show you what's new over the past two months in the store.

 • fixed top three level menu and social media icons,
 • automatic overview of the three most recent posts,
 • subscription box on the homepage,
 • customized layout of posts and automatic "keep reading" button,
 • right sidebar with customized widgets,
 • Instagram widget at the bottom of the page,
 • warm autumn colors (these can, of course, be easily and quickly changed),
 • live demo – here.

 • happy girly colours (can be changed) and a touch of summer,
 • fixe top three level menu and social media icons,
 • a slider with recent or selected posts,
 • organized overview of all articles,
 • space to introduce yourself to readers,
 • subscription box,
 • minimalist style of the article (no sidebar) with an overview of suggested posts,
 • Instagram widget at the end of the page,
 • live demo – here.

 • complements the Peony template,
 • minimalist and simple logo in high resolution,
 • includes the main logo, alternative logo, and watermark,
 • ideal for bloggers, photographers, business on social networks and more.


 • a simple feminine logo containing a flower sketch,
 • includes the main logo, alternative logo, and watermark,
 • also in high resolution (also suitable for printing),
 • possibility to choose any color!


 • gives your photos a faded and dreamy look,
 • creates a cohesive theme on social media (like Instagram),
 • great for travel, lifestyle, fashion, and nature photos,
 • can also be used without Adobe subscription (usable in the free version),
 • for both mobile and desktop versions.


pin for later


Druhého augusta som sa na blogu i na sociálnych sieťach s vami podelila o niečo, čo som pripravovala veľmi dlho a čo mi už dlhšiu dobu prinášalo veľké šťastie. BerenicaDesigns – môj obchod na Etsy, kde predávam šablóny na blogy cez službu Blogger, filtre na Lightroom a minimalistické logá.

Odvtedy prešlo pár týždňov (takmer dva mesiace), a ani si neviete predstaviť moje nadšenie z toho, že obchod stále napreduje. Veci sa predávajú, zakázníci len prichádzajú a každá nová objednávka mi vyčarí úsmev na tvári. Ten pocit, keď niečo vytvoríte, a ľuďom sa to úprimne páči, minú na to peniaze a napíšu vám, ako veľmi sú spokojní, je naozaj na nezaplatenie.

Dnešný článok bude také menšie self-promo – rada by som vám totiž ukázala, čo nové za tie dva mesiace v obchode pribudlo.

 • pevné horné menu s troma úrovňami a ikonami sociálnych sietí,
 • automatický prehľad troch najnovších príspevkov,
 • služba na prihlásenie na odber na domovskej stránke,
 • prispôsobené rozloženie príspevkov a automatické tlačidlo na rozbalenie,
 • pravý bočný panel s upraveným vzhľadom widgetov,
 • miniaplikácia Instagram v závere stránky,
 • teplé jesenné farby (tie je, samozrejme, možné jednoducho a rýchlo zmeniť),
 • náhľad – tu.

 • dievčenské veselé farby (možné zmeniť) a nádych leta,
 • pevné horné menu s troma úrovňami a ikonami sociálnych sietí,
 • slider s najnovšími alebo vybranými príspevkami,
 • organizovaný prehľad všetkých článkov,
 • priestor na predstavenie sa čitateľom,
 • služba na prihlásenie na odber,
 • minimalistický štýl článku (bez bočného panelu) s prehľadom navrhovaných príspevkov,
 • miniaplikácia Instagram v závere stránky,
 • náhľad – tu.

 • dopĺňa šablónu Peony,
 • minimalistické a jednoduché logo vo veľkom rozlíšení,
 • obsahuje hlavné logo, alternatívne logo a vodoznak,
 • ideálne pre blogerky, fotografov, business na sociálnych sieťach a ďalšie.


 • jednoduché dievčenské logo obsahujúce nákres kvetu,
 • obsahuje hlavné logo, alternatívne logo a vodoznak,
 • tiež v širokom rozlíšení (vhodné aj na tlač),
 • možnosť vybrať si akúkoľvek farbu!


 • dodáva fotkám vyblednutý a zasnený dojem,
 • vytvára súdržnú tému na sociálnych sieťach (ako Instagram),
 • skvelé pre fotografie z cestovania, životného štýlu, módy a prírody,
 • možné používať aj bez predplatného Adobe (teda vo verzii zadarmo),
 • pre mobilnú aj počítačovú verziu.


pripni na neskôr


I'm very pleased that you like What I Eat In A Day – when I think how long I postponed writing and preparing such posts just because I had the impression that my recipes were boring, uninteresting, ordinary and that you'll certainly only roll your eyes at them; so you can probably imagine my excitement that you find them inspiring them and you're planning to try them.

However, I wonder what meals you prefer – something simple and fast or more laborious and demanding? I personally try recipes from both categories, but your preferences will help me know what I will prepare for you next time.
pancakes

As a breakfast I usually choose something that is done in a few minutes and doesn't require any long preparation, as I often wake up quite hungry. However, there are mornings when I want something sweet, warm and filling, and I don't mind standing by the stove for twenty minutes. Pancakes for breakfast are a reward for me – after a long week, days at work or some holiday. These are still quite simple and only a few ingredients are needed.


prep time 20 min for 2 people difficulty 3/5

ingredients oat flour, plant milk, bananas, maple syrup, coconut oil


In a larger bowl, mash four ripe bananas and add a cup of oat flour and a cup of plant-based milk. Add maple syrup (or other sweetener) to your taste – but the more ripe the bananas are, the less syrup is needed. You can add cocoa powder, cinnamon or vanilla extract. Mix thoroughly until there're no lumps - it should be neither too thin nor too thick. Let the dough sit for a few minutes; and in the meantime heat up the pan and add a little oil. Bake the pancakes over medium-low heat for a few minutes from each side and decorate them with fruits, nuts or syrup.
couscous with vegetables and crunchy tofu

After such a filling and hearty breakfast I choose something lighter for as lunch – and couscous with vegetables is the ideal choice. Moreover, the food is ready very quickly, as the couscous is super easy to prepare, the vegetables are also done in a few minutes, and the advantage is that you can customize the food according to what you have in the refrigerator.


prep time 15 min for 1 person difficulty 2/5

ingredients couscous, tofu, vegetables, oil, spices, garlic, soy sauce, maple syrup


Prepare the tofu marinade first – mix a little oil, salt, black pepper and spice mixture of your choice, a little maple syrup and soy sauce and garlic. Add the diced half of the tofu block to the marinade, stir it in it and put it in the refrigerator – ideally for at least fifteen minutes, but nothing happens if you start to roast it in a pan immediately. Prepare couscous according to the instructions on the package and season with salt and pepper. Meanwhile, start preparing vegetables – you can cook them in steam, in water or even in a pan, which I recommend, because it will be crunchy, roasted and full of taste. Serve everything in a bowl and fans of dressings can also finish the food with a little sauce.
red lentil soup

As for dinner, during the colder months, soups are one of my favourite foods. And especially those that are done quite quickly. That's why are the red lens great; because the preparation requires no soaking in water for all night; but it's done in a few minutes. It tastes great, it's filling and rich in protein.


prep time 25 min for 4 people difficulty 1/5

ingrediences red lentils, peeled sliced ​​tomatoes, onion, garlic, vegetable broth, oil, spices


Dice the onion and garlic and fry them in a medium-sized pot with a little oil until the onion is soft and almost translucent. Rinse a cup of red lentils and put it in a pot with three to four cups of vegetable broth. Season with salt, black pepper, cumin and turmeric. Cook in an uncovered pot for fifteen to twenty minutes, stirring occasionally; add water or broth if necessary. When the lentil is almost ready, add a can of sliced ​​tomatoes. The soup tastes excellent when blended as well.

pin for later


Veľmi ma teší, že sa vám články typu Čo cez deň jem páčia – keď si pomyslím, ako dlho som písanie a prípravu takýchto príspevkov odkladala len kvôli tomu, že som mala dojem, že sú moje recepty nudné, nezaujímavé, obyčajné a určite nad nimi budete iba prevracať oči; takže si asi viete predstaviť moje nadšenie z toho, že ich považujete za inšpirujúce a plánujete ich aj vyskúšať.

Zaujímalo by ma však, aké jedlá preferujete – niečo jednoduché a rýchle alebo pracnejšie a náročnejšie? Ja osobne skúšam recepty z oboch kategórii, no vaše preferencie mi pomôžu v tom, aby som vedela, čo si pre vás pripravím nabudúce.
palacinky

Ako raňajky väčšinou volím niečo, čo je hotové za pár minút a nevyžaduje žiadnu dlhú prípravu, keďže sa často budím celkom hladná. Avšak sú rána, kedy chcem niečo sladké, teplé a sýte, a neprekáža mi stáť za sporákom aj dvadsať minút. Palacinky na raňajky sú pre mňa odmena – za dlhý týždeň, dni v práci či v rámci nejakého sviatku. Tieto sú stále pomerne jednoduché a stačí na nich len pár ingrediencií.


príprava 20 min pre 2 osoby náročnosť 3/5

ingrediencie ovsená múka, rastlinné mlieko, banány, javorový sirup, kokosový olej


Vo väčšej miske rozpučte štyri zrelé banány a prisypte hrnček ovsenej múky a dolejte hrnček rastlinného mlieka. Pridajte javorový sirup (alebo iné sladidlo) podľa chuti – ale čím viac zrelé sú banány, tým menej sirupu treba. Môžete pridať kakao, škoricu alebo vanilkový extrakt. Zmes poriadne premiešajte, aby neboli hrudky – nemá byť ani príliš riedke, ani príliš husté. Cesto nechajte pár minúť postáť; a medzitým si rozohrejte panvicu a pridajte trošku oleja. Palacinky pečte na miernom ohni pár minút z každej strany a môžete ich ozdobiť ovocím, orieškami alebo sirupom.
kuskus so zeleninou a chrumkavým tofu

Po takých sýtych a výdatných raňajkách ako obed volím niečo ľahšie – a kuskus so zeleninou je ideálna voľba. Navyše je jedlo hotové veľmi rýchlo, keďže kuskus je na prípravu veľmi jednoduchý, zelenina je tiež pripravená za pár minút a výhodou je to, že si jedlo môžete prispôsobiť podľa toho, čo máte práve v chladničke.


príprava 15 min pre 1 osobu náročnosť 2/5

ingrediencie kuskus, tofu, zelenina, olej, korenie, cesnak, sójová omáčka, javorový sirup


Ako prvú si pripravte marinádu na tofu – v miske zmiešajte trochu oleja, soľ, čierne korenie a koreniacu zmes podľa chuti, trošku javorového sirupu a sójovej omáčky a roztlačený cesnak. Do marinády pridajte na kocky nakrájanú polovicu bloku tofu, poriadne ho v nej obaľte a vložte ho do chladničky – ideálne aspoň na pätnásť minút, ale nič sa nestane, ak ho rovno začnete opekať na panvici do chrumkava. Kuskus pripravte podľa návodu na obale a dochuťte soľou a korením. Medzitým sa pusťte do prípravy zeleniny – tú môžete spraviť na pare, vo vode alebo i na panvici, čo odporúčam, lebo bude chrumkavá, opražená a plná chuti. Všetko naservírujte do misky a fanúšikovia dresingu môžu jedlo dochutiť aj trochou omáčky.
polievka z červenej šošovice

Čo sa večere týka, počas chladnejších mesiacov patria polievky k mojim obľúbeným jedlám. A to najmä tie, ktoré sú hotové pomerne rýchlo. Práve červená šošovica je skvelá v tom, že jej príprava nevyžaduje žiadne namáčanie vo vode na celú noc; ale je hotová za pár minút. Chutí výborne, zasýti a je bohatá na bielkoviny.


príprava 25 min pre 4 osoby náročnosť 1/5

ingrediencie červená šošovica, lúpané krájané paradajky, cibuľa, cesnak, zeleninový vývar, olej, korenie


Nakrájate cibuľu a cesnak a na troške oleja ich opražte v stredne veľkom hrnci, pokiaľ cibuľa nie je mäkká a takmer priehľadná. Opláchnite hrnček červenej šošovice a vložte ju do hrnca spolu s troma až štyrmi hrnčekmi zeleninového vývaru. Dochuťte soľou, čiernym korením, rascou a kurkumou. Varte v nezakrytom hrnci pätnásť až dvadsať minút za občasného miešania; v prípade potreby dolejte vodu alebo vývar. Keď je šošovica takmer hotová, pridajte plechovku krájaných paradajok. Polievka chutí výborne aj rozmixovaná.

pripni na neskôr

Monday, September 23, 2019

WHAT I EAT IN A DAY #03I'm very pleased that you like What I Eat In A Day – when I think how long I postponed writing and preparing such posts just because I had the impression that my recipes were boring, uninteresting, ordinary and that you'll certainly only roll your eyes at them; so you can probably imagine my excitement that you find them inspiring them and you're planning to try them.

However, I wonder what meals you prefer – something simple and fast or more laborious and demanding? I personally try recipes from both categories, but your preferences will help me know what I will prepare for you next time.
pancakes

As a breakfast I usually choose something that is done in a few minutes and doesn't require any long preparation, as I often wake up quite hungry. However, there are mornings when I want something sweet, warm and filling, and I don't mind standing by the stove for twenty minutes. Pancakes for breakfast are a reward for me – after a long week, days at work or some holiday. These are still quite simple and only a few ingredients are needed.


prep time 20 min for 2 people difficulty 3/5

ingredients oat flour, plant milk, bananas, maple syrup, coconut oil


In a larger bowl, mash four ripe bananas and add a cup of oat flour and a cup of plant-based milk. Add maple syrup (or other sweetener) to your taste – but the more ripe the bananas are, the less syrup is needed. You can add cocoa powder, cinnamon or vanilla extract. Mix thoroughly until there're no lumps - it should be neither too thin nor too thick. Let the dough sit for a few minutes; and in the meantime heat up the pan and add a little oil. Bake the pancakes over medium-low heat for a few minutes from each side and decorate them with fruits, nuts or syrup.
couscous with vegetables and crunchy tofu

After such a filling and hearty breakfast I choose something lighter for as lunch – and couscous with vegetables is the ideal choice. Moreover, the food is ready very quickly, as the couscous is super easy to prepare, the vegetables are also done in a few minutes, and the advantage is that you can customize the food according to what you have in the refrigerator.


prep time 15 min for 1 person difficulty 2/5

ingredients couscous, tofu, vegetables, oil, spices, garlic, soy sauce, maple syrup


Prepare the tofu marinade first – mix a little oil, salt, black pepper and spice mixture of your choice, a little maple syrup and soy sauce and garlic. Add the diced half of the tofu block to the marinade, stir it in it and put it in the refrigerator – ideally for at least fifteen minutes, but nothing happens if you start to roast it in a pan immediately. Prepare couscous according to the instructions on the package and season with salt and pepper. Meanwhile, start preparing vegetables – you can cook them in steam, in water or even in a pan, which I recommend, because it will be crunchy, roasted and full of taste. Serve everything in a bowl and fans of dressings can also finish the food with a little sauce.
red lentil soup

As for dinner, during the colder months, soups are one of my favourite foods. And especially those that are done quite quickly. That's why are the red lens great; because the preparation requires no soaking in water for all night; but it's done in a few minutes. It tastes great, it's filling and rich in protein.


prep time 25 min for 4 people difficulty 1/5

ingrediences red lentils, peeled sliced ​​tomatoes, onion, garlic, vegetable broth, oil, spices


Dice the onion and garlic and fry them in a medium-sized pot with a little oil until the onion is soft and almost translucent. Rinse a cup of red lentils and put it in a pot with three to four cups of vegetable broth. Season with salt, black pepper, cumin and turmeric. Cook in an uncovered pot for fifteen to twenty minutes, stirring occasionally; add water or broth if necessary. When the lentil is almost ready, add a can of sliced ​​tomatoes. The soup tastes excellent when blended as well.

pin for later


Veľmi ma teší, že sa vám články typu Čo cez deň jem páčia – keď si pomyslím, ako dlho som písanie a prípravu takýchto príspevkov odkladala len kvôli tomu, že som mala dojem, že sú moje recepty nudné, nezaujímavé, obyčajné a určite nad nimi budete iba prevracať oči; takže si asi viete predstaviť moje nadšenie z toho, že ich považujete za inšpirujúce a plánujete ich aj vyskúšať.

Zaujímalo by ma však, aké jedlá preferujete – niečo jednoduché a rýchle alebo pracnejšie a náročnejšie? Ja osobne skúšam recepty z oboch kategórii, no vaše preferencie mi pomôžu v tom, aby som vedela, čo si pre vás pripravím nabudúce.
palacinky

Ako raňajky väčšinou volím niečo, čo je hotové za pár minút a nevyžaduje žiadnu dlhú prípravu, keďže sa často budím celkom hladná. Avšak sú rána, kedy chcem niečo sladké, teplé a sýte, a neprekáža mi stáť za sporákom aj dvadsať minút. Palacinky na raňajky sú pre mňa odmena – za dlhý týždeň, dni v práci či v rámci nejakého sviatku. Tieto sú stále pomerne jednoduché a stačí na nich len pár ingrediencií.


príprava 20 min pre 2 osoby náročnosť 3/5

ingrediencie ovsená múka, rastlinné mlieko, banány, javorový sirup, kokosový olej


Vo väčšej miske rozpučte štyri zrelé banány a prisypte hrnček ovsenej múky a dolejte hrnček rastlinného mlieka. Pridajte javorový sirup (alebo iné sladidlo) podľa chuti – ale čím viac zrelé sú banány, tým menej sirupu treba. Môžete pridať kakao, škoricu alebo vanilkový extrakt. Zmes poriadne premiešajte, aby neboli hrudky – nemá byť ani príliš riedke, ani príliš husté. Cesto nechajte pár minúť postáť; a medzitým si rozohrejte panvicu a pridajte trošku oleja. Palacinky pečte na miernom ohni pár minút z každej strany a môžete ich ozdobiť ovocím, orieškami alebo sirupom.
kuskus so zeleninou a chrumkavým tofu

Po takých sýtych a výdatných raňajkách ako obed volím niečo ľahšie – a kuskus so zeleninou je ideálna voľba. Navyše je jedlo hotové veľmi rýchlo, keďže kuskus je na prípravu veľmi jednoduchý, zelenina je tiež pripravená za pár minút a výhodou je to, že si jedlo môžete prispôsobiť podľa toho, čo máte práve v chladničke.


príprava 15 min pre 1 osobu náročnosť 2/5

ingrediencie kuskus, tofu, zelenina, olej, korenie, cesnak, sójová omáčka, javorový sirup


Ako prvú si pripravte marinádu na tofu – v miske zmiešajte trochu oleja, soľ, čierne korenie a koreniacu zmes podľa chuti, trošku javorového sirupu a sójovej omáčky a roztlačený cesnak. Do marinády pridajte na kocky nakrájanú polovicu bloku tofu, poriadne ho v nej obaľte a vložte ho do chladničky – ideálne aspoň na pätnásť minút, ale nič sa nestane, ak ho rovno začnete opekať na panvici do chrumkava. Kuskus pripravte podľa návodu na obale a dochuťte soľou a korením. Medzitým sa pusťte do prípravy zeleniny – tú môžete spraviť na pare, vo vode alebo i na panvici, čo odporúčam, lebo bude chrumkavá, opražená a plná chuti. Všetko naservírujte do misky a fanúšikovia dresingu môžu jedlo dochutiť aj trochou omáčky.
polievka z červenej šošovice

Čo sa večere týka, počas chladnejších mesiacov patria polievky k mojim obľúbeným jedlám. A to najmä tie, ktoré sú hotové pomerne rýchlo. Práve červená šošovica je skvelá v tom, že jej príprava nevyžaduje žiadne namáčanie vo vode na celú noc; ale je hotová za pár minút. Chutí výborne, zasýti a je bohatá na bielkoviny.


príprava 25 min pre 4 osoby náročnosť 1/5

ingrediencie červená šošovica, lúpané krájané paradajky, cibuľa, cesnak, zeleninový vývar, olej, korenie


Nakrájate cibuľu a cesnak a na troške oleja ich opražte v stredne veľkom hrnci, pokiaľ cibuľa nie je mäkká a takmer priehľadná. Opláchnite hrnček červenej šošovice a vložte ju do hrnca spolu s troma až štyrmi hrnčekmi zeleninového vývaru. Dochuťte soľou, čiernym korením, rascou a kurkumou. Varte v nezakrytom hrnci pätnásť až dvadsať minút za občasného miešania; v prípade potreby dolejte vodu alebo vývar. Keď je šošovica takmer hotová, pridajte plechovku krájaných paradajok. Polievka chutí výborne aj rozmixovaná.

pripni na neskôr


I'm a person who likes to know beforehand everything they have to do in a certain day. I dearly enjoy making to-do lists. As a result, I don't forget anything and I can schedule my time better – in the morning I try to do the most important tasks that I cannot move to the next day, and during the day I try to alternate between small and larger tasks; this way I feel like I'm always doing something and I'm not stuck in doing one thing. This also motivates me to go on and fulfill everything to the last thing. That means – the more full and detailed to-do list, the greater the chance of fulfilling all of them.

Over the years, I have tried several types of writing down my tasks – and each has its advantages and disadvantages. However, I can proudly say that in the last six months I have managed to find the system that suits me the most and I'm fully satisfied with it. And as you guessed by the title of the post – yes, it's a basic and ordinary Google calendar.
first planners

During elementary school I used to use simple planners. Initially the little ones for a few pennies from my local stationery store, but after moving to high school, and thus at a time when more tasks cam in, I found that four lines a day were definitelly not enough for me; and I got my first planner from a Czech brand Albi. With it I was (at that time) fully satisfied – it had a beautiful cover, various functions inside (such as a place to write birthdays, periodic table or various additional calendars) and a lot of space to write tasks from school.

By the time I finished high school, to Slovakia came the trend of Bullet Journals, a notebook in which you create your own planner according to your needs, and I didn't hesitate. I could spend hours finding inspiration on Pinterest; and long before I ordered a Moleskine notebook I knew what I'd put in it.

However, over time I a few things in a Bullet Journal started to bother me. The first was that I couldn't write anything personal inside because every time I pulled it out, people around me wanted to flip through to see how I decorated the pages; and I didn't feel comfortable when some things were seen by others. Gluing pictures, drawing and inventing headers sometimes took hours – and since I wanted every page to be absolutely perfect and beautiful, I put on myself unnecessary stress. Another drawback was that such a notebook is quite large, takes up a lot of space in the handbag, and it was almost impossible to pull it out on a full bus when I accidentally remembered something I had to do on that day.
That's why I threw out my Bullet Journal and started experimenting with other options. I still liked the idea of creating my own planner, so I tried to reconcile it with my phone – since I still have it with me and I don't go around and show it to anyone. I tried every application, tried to create a planner on a tablet and draw in it, but none of it worked very well; and I settled down on making ordinary notes.

But now I have encountered other problems – the preparation of individual days still took me a lot of time, and when I was not prepared for a month, I had to write the tasks elsewhere. Most often into the application I had pre-installed on my phone and only opened it when I needed to check the date – Google Calendar. And I discovered all its advantages.


read next: zero waste back to school


Of course, it took me a while to get used to the new way of planning; and now I can't imagine using anything else. Since it's an app from Google, I can use it on my phone and laptop, but also sign in to it on any other device. I have it with me always and everywhere, the days are ready in advance and I don't have to worry about not having anywhere to write something that will happen in half a year.
the advantages of google calendar

As a first advantage, I would like to say that you can plan your events and reminders separately – events can be for the all day or at the exact hour; and the reminders serve as a to-do list, and you can mark them as done.

Because you work online, you have as much space as you need. Quite often it happened to me that I couldn't write down some tasks in the planner – simply there was no space. This goes hand in hand with the fact that events and reminders can be easily moved from day to day without leaving ugly scribbles and remorse.

Personally, I also like the fact that you can have more "calendars", which I use for example when planning blog posts. When I don't need to see them during the day, I simply turn off the "BLOG" calendar and I don't see it, and vice versa – if Iplan what kinds of articles I want to write in the following month, I'm not distracted by my events and tasks. Plus, if it isn't enough, events and tasks can be in different colors and you can create your own "sub-calendars". You can share your calendar and tasks with others, making it easier to work on a team or sync schedules.

And of course, you can set a reminder on all the events – you won't forget anything. Sometimes this is very helpful, because I can't even count how many times I went home without stopping at a store or forgetting an important phone call.

Google Calendar also offers the ability to enter goals – you can choose from exercising, reading, learning a new language, running, tidying up, learning a musical instrument or yoga, but you can also create your own; and specify how many times a week or month you want to complete it.
So I guess it's clear to see that I love Google Calendar – and frankly, a couple of years ago, when I used to decorate pages, draw and use a few colored pens, I wouldn't even think I'd be content with something so ordinary and boring; but my minimalist soul has never been happier. I have everything I need, right at hand, I'm not afraid of nosey eyes or "imperfect" pages, smudged pen or canceled responsibilities.

If you're looking for the ideal way to plan, I only recommend Google Calendar. Give it a chance and believe that you won't be disappointed.

pin for later


Som človek, ktorý rád dopredu vie, čo všetko musí v daný deň splniť. V to-do listoch sa doslova vyžívam. Vďaka tomu na nič nezabudnem a viem si lepšie rozvrhnúť čas – ráno sa snažím splniť tie najdôležitejšie úlohy, ktoré nemôžem presunúť na ďalší deň, a počas dňa sa snažím striedať malé a väčšie úlohy; mám tak pocit, že stále niečo robím a nezasekla som sa pri robení jednej povinnosti. To ma zároveň motivuje ísť ďalej a splniť všetko do poslednej položky. Preto u mňa platí – čím plnší a detailnejší zoznam úloh, tým väčšia šanca, že z nich všetky splním.

V priebehu rokov som vystriedala niekoľko druhov zapisovania povinností – a každá mala svoje výhody i nevýhody. Avšak s hrdosťou môžem povedať, že za posledný polrok sa mi podarilo nájsť systém, ktorý mi vyhovuje najviac a som s ním maximálne spokojná. A ako ste už odhadli podľa názvu článku – áno, je to bežný a obyčajný Google kalendár.
prvé diáre

Ešte na základnej som používala diáre. Spočiatku tie malé za pár drobných v papiernictve Ševt, no po prechode na strednú, a teda v čase, keď sa povinnosti začínali kopiť, som zistila, že štyri riadky denne sú pre mňa ukrutne málo; a zaobstarala som si svoj prvý diár od Albi. S ním som bola (v tú dobu) maximálne spokojná – mal krásny obal, dnu rôzne funkcie (ako miesto na zapisovanie narodenín, periodickú tabuľku či rôzne doplnkové kalendáre) a veľa miesta na zapisovanie úloh zo školy.

V čase, keď som končila strednú, sa i k nám dostal Bullet Journal, teda zápisník, v ktorom si vy samy vytvárate vlastný diár podľa svojich potrieb, a neváhala som. Zbieraním inšpirácie na Pintereste som vedela stráviť celé hodiny; a už dávno predtým, ako som si objednala zošit od Moleskine som vedela, čo všetko doň dám.

Avšak po čase mi na Bullet Journal začalo prekážať niekoľko vecí. Prvou bolo to, že som si dnu nemohla zapisovať nič súkromné, keďže zakaždým, keď som ho vytiahla, si v ňom ľudia okolo mňa chceli prelistovať, aby videli, ako som si ozdobila stránky; a necítila som sa komfortne, keď niektoré veci videli i iní. Lepenie obrázkov, kreslenie a vymýšľanie nápisov i niekedy zabralo i hodiny – a keďže som chcela, aby bola každá stránka úplne dokonalá a nádherná, sama na seba som dávala zbytočný stres. Ďalšou nevýhodou bolo to, že takýto zošit je pomerne veľký, v kabelke zaberá veľa miesta a bolo takmer nemožné vytiahnuť ho len tak v plnom autobuse, keď som si náhodou spomenula na niečo, čo musím v daný deň spraviť.
A tak som svoj Bullet Journal vyhodila a začala experimentovať s inými možnosťami. Myšlienka vytvárania si vlastného diáru sa mi naďalej páčila, a tak som sa snažila skĺbiť ju s mobilom – keďže ten mám aj tak stále pri sebe a len tak nikomu neukazujem jeho obsah. Vyskúšala som kadejaké aplikácie, snažila som sa vytvárať si diár i na tablete a kresliť doň, avšak nič z toho veľmi nefungovalo; a usadila som sa pri obyčajnom poznámkovom bloku.

Ale teraz som narazila na iné problémy – príprava jednotlivých dní mi stále zaberala dosť času a keď som nejaký mesiac nemala nachystaný dopredu, musela som si úlohy zapísať inam. Najčastejšie do aplikácie, ktorú som mala vopred nainštalovanú v mobile a otvárala som ju len vtedy, keď som potrebovala skontrolovať dátum – Google Kalendár. A objavila som všetky jeho výhody.


čítaj ďalej: zero waste späť do školy


Samozrejme, že chvíľu mi trvalo, pokiaľ som si na nový spôsob plánovania zvykla; a teraz si už neviem predstaviť, že by som používala niečo iné. Keďže je to aplikácia od spoločnosti Google, viem ju využívať na mobile i notebooku, ale aj prihlásiť sa doň na akomkoľvek inom zariadení. Mám ho pri sebe vždy a všade, dni sú vopred pripravené a už sa nemusím zaoberať tým, že by som si nemala kam zapísať niečo, čo bude až o pol roka.
výhody google kalendáru

Ako prvú výhodu by som uviedla to, že svoje udalosti a pripomienky viete plánovať osobitne – udalosti môžu byť celý deň i v presnú hodinu; a pripomienky slúžia ako to-do list, pričom ich viete zaškrtnúť ako hotové.

Vzhľadom na to, že pracujete v online priestore, máte miesta toľko, koľko potrebujete. Pomerne často sa mi totiž stávalo, že niektoré úlohy som si už do diára nemala kam zapísať – jednoducho nebolo kam. S tým ide ruka v ruke aj to, že úlohy a pripomienky sa dajú jednoducho presunúť zo dňa na deň bez toho, aby zanechali škaredú čmáranicu a výčitky svedomia.

Osobne mi veľmi vyhovuje aj to, že môžete mať viac "kalendárov", čo ja využívam napríklad na plánovanie článkov. Keď ich počas bežného dňa nepotrebujem vidieť, jednoducho kalendár "BLOG" vypnem a nezobrazuje sa mi, a zase naopak – ak vymýšľam, aké príspevky by som chcela napísať v nasledujúcom mesiaci, nerozptyľujú ma moje udalosti a povinnosti. Plus, aby toho nebolo málo, úlohám a povinnostiam viete dávať rôzne farby a vytvárať si tak vlastné "pod-kalendáre". Kalendár i úlohy môžete zdieľať s ostatnými, čo uľahčuje prácu v tíme alebo synchronizáciu rozvrhov a harmonogramov.

A samozrejme, na všetky udalosti si viete dať pripomienku – na nič tak nezabudnete. Čo sa niekedy veľmi zíde, pretože ani neviem spočítať, koľkokrát som došla domov bez toho, aby som sa zastavila v obchode alebo zabudla na dôležitý telefonát.

Google Kalendár zároveň ponúka možnosť zadávania cieľov – môžete si vybrať z ponuky cvičenia, čítania, učenia nového jazyka, behania, upratovania, učenia na hudobný nástroj alebo jógy, ale vytvoriť si môžete aj vlastné; a zadáte si, koľkokrát týždenne či mesačne chcete úlohu plniť.
Asi je teda jasne vidieť, že Google Kalendár milujem – a úprimne, pár rokov dozadu, keď som sa vyžívala v ozdobovaní stránok, kreslení a používaní niekoľkých farebných pier, by mi ani nenapadlo, že sa uspokojím s niečím tak obyčajným a nudným; ale moja minimalistická duša nikdy nebola šťastnejšia. Mám všetko, čo potrebujem, a to priamo po ruke, nemusím sa báť cudzích očí či "nedokonalých" stránok, rozmazaného pera alebo zrušených povinnostiach.

Ak hľadáte ideálny spôsob plánovania, Google kalendár iba odporúčam. Dajte mu šancu a verte, že nebudete sklamaní.

pripni na neskôr

Friday, September 20, 2019

PLANNING IN GOOGLE CALENDARI'm a person who likes to know beforehand everything they have to do in a certain day. I dearly enjoy making to-do lists. As a result, I don't forget anything and I can schedule my time better – in the morning I try to do the most important tasks that I cannot move to the next day, and during the day I try to alternate between small and larger tasks; this way I feel like I'm always doing something and I'm not stuck in doing one thing. This also motivates me to go on and fulfill everything to the last thing. That means – the more full and detailed to-do list, the greater the chance of fulfilling all of them.

Over the years, I have tried several types of writing down my tasks – and each has its advantages and disadvantages. However, I can proudly say that in the last six months I have managed to find the system that suits me the most and I'm fully satisfied with it. And as you guessed by the title of the post – yes, it's a basic and ordinary Google calendar.
first planners

During elementary school I used to use simple planners. Initially the little ones for a few pennies from my local stationery store, but after moving to high school, and thus at a time when more tasks cam in, I found that four lines a day were definitelly not enough for me; and I got my first planner from a Czech brand Albi. With it I was (at that time) fully satisfied – it had a beautiful cover, various functions inside (such as a place to write birthdays, periodic table or various additional calendars) and a lot of space to write tasks from school.

By the time I finished high school, to Slovakia came the trend of Bullet Journals, a notebook in which you create your own planner according to your needs, and I didn't hesitate. I could spend hours finding inspiration on Pinterest; and long before I ordered a Moleskine notebook I knew what I'd put in it.

However, over time I a few things in a Bullet Journal started to bother me. The first was that I couldn't write anything personal inside because every time I pulled it out, people around me wanted to flip through to see how I decorated the pages; and I didn't feel comfortable when some things were seen by others. Gluing pictures, drawing and inventing headers sometimes took hours – and since I wanted every page to be absolutely perfect and beautiful, I put on myself unnecessary stress. Another drawback was that such a notebook is quite large, takes up a lot of space in the handbag, and it was almost impossible to pull it out on a full bus when I accidentally remembered something I had to do on that day.
That's why I threw out my Bullet Journal and started experimenting with other options. I still liked the idea of creating my own planner, so I tried to reconcile it with my phone – since I still have it with me and I don't go around and show it to anyone. I tried every application, tried to create a planner on a tablet and draw in it, but none of it worked very well; and I settled down on making ordinary notes.

But now I have encountered other problems – the preparation of individual days still took me a lot of time, and when I was not prepared for a month, I had to write the tasks elsewhere. Most often into the application I had pre-installed on my phone and only opened it when I needed to check the date – Google Calendar. And I discovered all its advantages.


read next: zero waste back to school


Of course, it took me a while to get used to the new way of planning; and now I can't imagine using anything else. Since it's an app from Google, I can use it on my phone and laptop, but also sign in to it on any other device. I have it with me always and everywhere, the days are ready in advance and I don't have to worry about not having anywhere to write something that will happen in half a year.
the advantages of google calendar

As a first advantage, I would like to say that you can plan your events and reminders separately – events can be for the all day or at the exact hour; and the reminders serve as a to-do list, and you can mark them as done.

Because you work online, you have as much space as you need. Quite often it happened to me that I couldn't write down some tasks in the planner – simply there was no space. This goes hand in hand with the fact that events and reminders can be easily moved from day to day without leaving ugly scribbles and remorse.

Personally, I also like the fact that you can have more "calendars", which I use for example when planning blog posts. When I don't need to see them during the day, I simply turn off the "BLOG" calendar and I don't see it, and vice versa – if Iplan what kinds of articles I want to write in the following month, I'm not distracted by my events and tasks. Plus, if it isn't enough, events and tasks can be in different colors and you can create your own "sub-calendars". You can share your calendar and tasks with others, making it easier to work on a team or sync schedules.

And of course, you can set a reminder on all the events – you won't forget anything. Sometimes this is very helpful, because I can't even count how many times I went home without stopping at a store or forgetting an important phone call.

Google Calendar also offers the ability to enter goals – you can choose from exercising, reading, learning a new language, running, tidying up, learning a musical instrument or yoga, but you can also create your own; and specify how many times a week or month you want to complete it.
So I guess it's clear to see that I love Google Calendar – and frankly, a couple of years ago, when I used to decorate pages, draw and use a few colored pens, I wouldn't even think I'd be content with something so ordinary and boring; but my minimalist soul has never been happier. I have everything I need, right at hand, I'm not afraid of nosey eyes or "imperfect" pages, smudged pen or canceled responsibilities.

If you're looking for the ideal way to plan, I only recommend Google Calendar. Give it a chance and believe that you won't be disappointed.

pin for later


Som človek, ktorý rád dopredu vie, čo všetko musí v daný deň splniť. V to-do listoch sa doslova vyžívam. Vďaka tomu na nič nezabudnem a viem si lepšie rozvrhnúť čas – ráno sa snažím splniť tie najdôležitejšie úlohy, ktoré nemôžem presunúť na ďalší deň, a počas dňa sa snažím striedať malé a väčšie úlohy; mám tak pocit, že stále niečo robím a nezasekla som sa pri robení jednej povinnosti. To ma zároveň motivuje ísť ďalej a splniť všetko do poslednej položky. Preto u mňa platí – čím plnší a detailnejší zoznam úloh, tým väčšia šanca, že z nich všetky splním.

V priebehu rokov som vystriedala niekoľko druhov zapisovania povinností – a každá mala svoje výhody i nevýhody. Avšak s hrdosťou môžem povedať, že za posledný polrok sa mi podarilo nájsť systém, ktorý mi vyhovuje najviac a som s ním maximálne spokojná. A ako ste už odhadli podľa názvu článku – áno, je to bežný a obyčajný Google kalendár.
prvé diáre

Ešte na základnej som používala diáre. Spočiatku tie malé za pár drobných v papiernictve Ševt, no po prechode na strednú, a teda v čase, keď sa povinnosti začínali kopiť, som zistila, že štyri riadky denne sú pre mňa ukrutne málo; a zaobstarala som si svoj prvý diár od Albi. S ním som bola (v tú dobu) maximálne spokojná – mal krásny obal, dnu rôzne funkcie (ako miesto na zapisovanie narodenín, periodickú tabuľku či rôzne doplnkové kalendáre) a veľa miesta na zapisovanie úloh zo školy.

V čase, keď som končila strednú, sa i k nám dostal Bullet Journal, teda zápisník, v ktorom si vy samy vytvárate vlastný diár podľa svojich potrieb, a neváhala som. Zbieraním inšpirácie na Pintereste som vedela stráviť celé hodiny; a už dávno predtým, ako som si objednala zošit od Moleskine som vedela, čo všetko doň dám.

Avšak po čase mi na Bullet Journal začalo prekážať niekoľko vecí. Prvou bolo to, že som si dnu nemohla zapisovať nič súkromné, keďže zakaždým, keď som ho vytiahla, si v ňom ľudia okolo mňa chceli prelistovať, aby videli, ako som si ozdobila stránky; a necítila som sa komfortne, keď niektoré veci videli i iní. Lepenie obrázkov, kreslenie a vymýšľanie nápisov i niekedy zabralo i hodiny – a keďže som chcela, aby bola každá stránka úplne dokonalá a nádherná, sama na seba som dávala zbytočný stres. Ďalšou nevýhodou bolo to, že takýto zošit je pomerne veľký, v kabelke zaberá veľa miesta a bolo takmer nemožné vytiahnuť ho len tak v plnom autobuse, keď som si náhodou spomenula na niečo, čo musím v daný deň spraviť.
A tak som svoj Bullet Journal vyhodila a začala experimentovať s inými možnosťami. Myšlienka vytvárania si vlastného diáru sa mi naďalej páčila, a tak som sa snažila skĺbiť ju s mobilom – keďže ten mám aj tak stále pri sebe a len tak nikomu neukazujem jeho obsah. Vyskúšala som kadejaké aplikácie, snažila som sa vytvárať si diár i na tablete a kresliť doň, avšak nič z toho veľmi nefungovalo; a usadila som sa pri obyčajnom poznámkovom bloku.

Ale teraz som narazila na iné problémy – príprava jednotlivých dní mi stále zaberala dosť času a keď som nejaký mesiac nemala nachystaný dopredu, musela som si úlohy zapísať inam. Najčastejšie do aplikácie, ktorú som mala vopred nainštalovanú v mobile a otvárala som ju len vtedy, keď som potrebovala skontrolovať dátum – Google Kalendár. A objavila som všetky jeho výhody.


čítaj ďalej: zero waste späť do školy


Samozrejme, že chvíľu mi trvalo, pokiaľ som si na nový spôsob plánovania zvykla; a teraz si už neviem predstaviť, že by som používala niečo iné. Keďže je to aplikácia od spoločnosti Google, viem ju využívať na mobile i notebooku, ale aj prihlásiť sa doň na akomkoľvek inom zariadení. Mám ho pri sebe vždy a všade, dni sú vopred pripravené a už sa nemusím zaoberať tým, že by som si nemala kam zapísať niečo, čo bude až o pol roka.
výhody google kalendáru

Ako prvú výhodu by som uviedla to, že svoje udalosti a pripomienky viete plánovať osobitne – udalosti môžu byť celý deň i v presnú hodinu; a pripomienky slúžia ako to-do list, pričom ich viete zaškrtnúť ako hotové.

Vzhľadom na to, že pracujete v online priestore, máte miesta toľko, koľko potrebujete. Pomerne často sa mi totiž stávalo, že niektoré úlohy som si už do diára nemala kam zapísať – jednoducho nebolo kam. S tým ide ruka v ruke aj to, že úlohy a pripomienky sa dajú jednoducho presunúť zo dňa na deň bez toho, aby zanechali škaredú čmáranicu a výčitky svedomia.

Osobne mi veľmi vyhovuje aj to, že môžete mať viac "kalendárov", čo ja využívam napríklad na plánovanie článkov. Keď ich počas bežného dňa nepotrebujem vidieť, jednoducho kalendár "BLOG" vypnem a nezobrazuje sa mi, a zase naopak – ak vymýšľam, aké príspevky by som chcela napísať v nasledujúcom mesiaci, nerozptyľujú ma moje udalosti a povinnosti. Plus, aby toho nebolo málo, úlohám a povinnostiam viete dávať rôzne farby a vytvárať si tak vlastné "pod-kalendáre". Kalendár i úlohy môžete zdieľať s ostatnými, čo uľahčuje prácu v tíme alebo synchronizáciu rozvrhov a harmonogramov.

A samozrejme, na všetky udalosti si viete dať pripomienku – na nič tak nezabudnete. Čo sa niekedy veľmi zíde, pretože ani neviem spočítať, koľkokrát som došla domov bez toho, aby som sa zastavila v obchode alebo zabudla na dôležitý telefonát.

Google Kalendár zároveň ponúka možnosť zadávania cieľov – môžete si vybrať z ponuky cvičenia, čítania, učenia nového jazyka, behania, upratovania, učenia na hudobný nástroj alebo jógy, ale vytvoriť si môžete aj vlastné; a zadáte si, koľkokrát týždenne či mesačne chcete úlohu plniť.
Asi je teda jasne vidieť, že Google Kalendár milujem – a úprimne, pár rokov dozadu, keď som sa vyžívala v ozdobovaní stránok, kreslení a používaní niekoľkých farebných pier, by mi ani nenapadlo, že sa uspokojím s niečím tak obyčajným a nudným; ale moja minimalistická duša nikdy nebola šťastnejšia. Mám všetko, čo potrebujem, a to priamo po ruke, nemusím sa báť cudzích očí či "nedokonalých" stránok, rozmazaného pera alebo zrušených povinnostiach.

Ak hľadáte ideálny spôsob plánovania, Google kalendár iba odporúčam. Dajte mu šancu a verte, že nebudete sklamaní.

pripni na neskôr


Four months ago, a post was added to the blog titled Recycling Plastic, where you could read about what plastic is, what it's made of, what kinds of plastic we know, but mainly how and why we recycle plastic.

Today I bring you the continuation of this article, but this time we focus on paper. Collecting paper is more than common in many households – we, too, separated the paper at home much before they even put blue containers in front of our apartment building; and a couple of times a year we passed it in exchange for toilet paper or handkerchiefs.

Today, paper collecting containers are commonplace not only in big cities, but also in small towns and villages, even schools or workplaces. But what happens to the paper after we throw it into a blue bin?
what is paper?

Paper is a thin and smooth material consisting of plant fibers. Most often the fibers are made of cellulose, which is obtained by chemical processing from wood or straw, but can also be from cotton, flax, hemp or jute. Paper varies in color, thickness and usage; and today we see it everywhere – in the form of classic paper, bills, tickets, envelopes, but also cardboard or toilet paper.

In 2016, we consumed up to an incredible 398.5 million metric tons of paper, of which the largest amount was consumed in Asia, followed by Europe. At the same time, the UK ranks among the twenty-six countries, which consume more than double the average paper consumption – 145 kilograms per person per year. Considering that one pack of 500 sheets of office paper (a pack you normally buy for a printer) weighs 2.5 kilograms, each one of us consumes up to 58 such packs. And this is no longer a negligible amount.

It's interesting that more than half (up to 55%) of all paper is used as packaging, only 26% is paper for writing and printing, 8% for sanitary products, 7% for newspapers and the remaining 4% for other purposes.

recycling paper

Paper from blue containers goes to the nearest recycling center, where it's sorted into several groups – most often it's newsprint, magazines, cardboard and other paper. This, of course, is carried out by several machines which divide the paper by weight (because the cardboard is heavier than newsprint), but also thanks to colour-sensitive cameras that can further sort the paper; but in many factories they also rely on human power. During this process, the paper also gets rid of "dirt" – office staples, plastic and everything that doesn't belong to recycling.

The "cleaned" and sorted paper is ground or shredded into smaller pieces, which are subsequently mixed with water and chemicals to produce pulp. This awaits the next stage of cleaning – from the other forgotten garbage that has come all the way here, but also from ink, glue and plastic film, which they dispose with soap and chemicals. In many factories, recycled pulp is mixed with new pulp – and the resulting paper is not 100% recycled.


read next: going paperless


Since the resulting mixture contains up to 99% water and only one percent is fibers, this water needs to be removed – using its own weight (ie dripping), by a vacuum, absorption rollers, but most often it's by heating, which dries quickly and meets food standards (and can be used for food packaging).

The last stage is cutting it to the right size, packaging and preparing for transfer and inclusion in the production process.
yes or no?

Paper recycling also has its downsides. The first is contamination of the huge amount of water required to form pulp and to clean ink and glue; as well as the use of chemicals in the process. The biggest disadvantage, however, is the fact that re-recycling of paper disrupts cellulose fibers, which are shorter and finer after each process; which means that paper can be recycled on average five to seven times – then the fibers are too short to be reused.


 • But these disadvantages are greatly outweighed by pluses:
 • paper recycling saves up to 70% energy;
 • 1 ton of separated paper saves around 17 trees;
 • recycling reduces air pollution by 75%;
 • and water pollution by 35%!


Recycling paper is certainly worth it, but that doesn't mean it's perfect. The most important of all is the need to reduce paper production, which only increases every year. Nevertheless, a huge amount ends up in a landfill where it'll never be degrated, damaging the ecosystem and polluting the atmosphere by producing greenhouse gases.

If you are wondering how to reduce your paper usage, read Going Paperless.

pin for later


Pred štyrmi mesiacmi pribudol na blogu článok s názvom Recyklovanie plastu, kde ste si mohli prečítať o tom, čo plast vôbec je, z čoho sa vyrába, aké druhy plastu poznáme, no hlavne ako a prečo plasty recyklujeme.

Dnes vám prinášam pokračovanie tohto článku, avšak tentoraz sa zameriame na papier. Triedenie a zbieranie papiera je v mnohých domácnostiach viac než bežné – aj my sme doma separovali papier oveľa skôr, ako nám pred bytovku vôbec postavili modré kontajnery; a párkrát do roka sme ho odovzdávali výmenou za toaletný papier alebo vreckovky.

Dnes sú už nádoby na triedenie papiera samozrejmosťou nielen na sídliskách, ale aj v malých mestách a dedinách, či dokonca školách alebo pracoviskách. Čo sa ale deje s papierom po tom, čo ho vyhodíme do modrej nádoby?
čo je papier?

Papier je tenký a hladký materiál pozostávajúci z rastlinných vláken. Najčastejšie sú vlákna vyrobené z celulózy, ktorú získavame chemickým spracovaním z dreva alebo slamy, ale môžu byť aj z bavlny, ľanu, konope alebo juty. Papier sa líši svojou farbou, hrúbkou a použitím; a dnes sa s ním stretávame už všade – v podobe klasického papiera, bankoviek, lístkov, obálok, ale i kartónu či toaletného papiera.

V roku 2016 sme spotrebovali až neuveriteľných 398,5 miliónov metrických ton papiera, z toho najväčšie množstvo spotrebovali v Ázii, na druhom mieste je Európa. Slovensko sa zároveň radí medzi dvadsaťšesť krajín, ktoré spotrebujú viac ako dvojnásobok priemernej spotreby papiera – na človeka je to 118 kilogramov ročne. Ak si vezmeme, že jedno balenie 500 listov kancelárskeho papiera (teda balík, ktorý bežne kupujete do tlačiarne), váži 2,5 kilogramov, ročne každý z nás spotrebuje až 47 takýchto balíkov. A to už nie je zanedbateľné množstvo.

Zaujímavosťou je, že viac ako polovica (až 55%) všetkého papiera slúži ako obaly, len 26% tvorí papier určený na písanie a tlačenie, 8% na sanitárne produkty, 7% ako noviny a zvyšné 4% na ostatné účely.

recyklovanie papiera

Papier z modrých kontajnerov putuje do najbližšieho recyklačného centra, kde ho roztriedia na niekoľko skupín – najčastejšie to je novinový papier, časopisy, lepenka a kartóny a ostatný papier. To, samozrejme, vykonáva niekoľko strojov, ktorý papier delia podľa váhy (keďže kartón je ťažší ako novinový papier), ale aj vďaka kamerám citlivým na farby, ktoré vedia ďalej papier vytriediť; ale v mnohých fabrikách sa spoliehajú aj na ľudskú silu. Počas tohto procesu sa papier zbavuje aj "nečistôt" – kancelárskych spiniek, plastu a všetkého, čo do recyklácie nepatrí.

"Očistený" a vytriedený papier pomelú alebo zošrotujú na menšie kúsky, ktoré následne miešajú s vodou a chemikáliami, vďaka čomu vzniká buničina – kašovitá hmota. Tú čaká ďalšia fáza čistenia – jednak od ďalších zabudnutých odpadkov, ktoré sa dostali až sem, ale aj atramentu, lepidla a plastikového filmu, ktoré zbavujú mydlom a chemikáliami. Recyklovaná buničina sa v mnohých továrňach mieša s novou – teda výsledný papier nie je iba zo stopercentne recyklovanej hmoty.


čítaj ďalej: bez papiera


Keďže vzniknutá zmes obsahuje až 99% vody a len jedno percento tvoria vlákna, túto vodu je potrebné odstrániť – a to pomocou vlastnej váhy (teda odkvapkaním), podtlakom, absorpčnými valcami, no najčastejšie je to zahrievaním, vďaka čomu rýchlo vyschne a spĺňa i potravinárske štandardy (a je ho možné použiť na balenie jedla).

Poslednou fázou je orezanie na správnu veľkosť, zabalenie a príprava na prenos a zaradenie do výrobného procesu.
áno alebo nie?

Recyklovanie papiera má aj svoje mínusy. Hneď prvou je znečistenie obrovského množstva vody potrebného na vytvorenie buničiny a očistenie od atramentu a lepidla; či používanie chemikálií v procese. Najväčšou nevýhodou však ostáva fakt, že opätovné recyklovanie papiera narúša celulózové vlákna, ktoré sú po každom spracovaní kratšie a jemnejšie; z čoho vyplýva, že papier môžeme recyklovať v priemere päť až sedemkrát – potom sú vlákna príliš krátke na to, aby mohli byť opätovne použité.

Ale nad týmito nevýhodami značne prevažujú plusy:

 • recykláciou papiera ušetríme až 70% energie;
 • 1 tona separovaného papiera ušetrí okolo 17 stromov;
 • recykláciou sa znižuje znečistenie ovzdušia o 75%;
 • a znečistenie vody o 35%!


Recyklovanie papiera sa teda isto oplatí, ale to neznamená, že je dokonalé. Najdôležitejšie zo všetkého je nutnosť zníženia produkcie papiera, ktorá každým rokom iba narastá. Obrovské množstvo i tak končí na skládke, kde sa nikdy nedočká rozloženia, poškodzuje ekosystém a znečisťuje ovzdušie produkciou skleníkových plynov.

Ak vás zaujíma, ako znížiť svoju spotrebu papiera, prečítajte si článok Bez papiera.

pripni na neskôr

Monday, September 16, 2019

RECYCLING PAPERFour months ago, a post was added to the blog titled Recycling Plastic, where you could read about what plastic is, what it's made of, what kinds of plastic we know, but mainly how and why we recycle plastic.

Today I bring you the continuation of this article, but this time we focus on paper. Collecting paper is more than common in many households – we, too, separated the paper at home much before they even put blue containers in front of our apartment building; and a couple of times a year we passed it in exchange for toilet paper or handkerchiefs.

Today, paper collecting containers are commonplace not only in big cities, but also in small towns and villages, even schools or workplaces. But what happens to the paper after we throw it into a blue bin?
what is paper?

Paper is a thin and smooth material consisting of plant fibers. Most often the fibers are made of cellulose, which is obtained by chemical processing from wood or straw, but can also be from cotton, flax, hemp or jute. Paper varies in color, thickness and usage; and today we see it everywhere – in the form of classic paper, bills, tickets, envelopes, but also cardboard or toilet paper.

In 2016, we consumed up to an incredible 398.5 million metric tons of paper, of which the largest amount was consumed in Asia, followed by Europe. At the same time, the UK ranks among the twenty-six countries, which consume more than double the average paper consumption – 145 kilograms per person per year. Considering that one pack of 500 sheets of office paper (a pack you normally buy for a printer) weighs 2.5 kilograms, each one of us consumes up to 58 such packs. And this is no longer a negligible amount.

It's interesting that more than half (up to 55%) of all paper is used as packaging, only 26% is paper for writing and printing, 8% for sanitary products, 7% for newspapers and the remaining 4% for other purposes.

recycling paper

Paper from blue containers goes to the nearest recycling center, where it's sorted into several groups – most often it's newsprint, magazines, cardboard and other paper. This, of course, is carried out by several machines which divide the paper by weight (because the cardboard is heavier than newsprint), but also thanks to colour-sensitive cameras that can further sort the paper; but in many factories they also rely on human power. During this process, the paper also gets rid of "dirt" – office staples, plastic and everything that doesn't belong to recycling.

The "cleaned" and sorted paper is ground or shredded into smaller pieces, which are subsequently mixed with water and chemicals to produce pulp. This awaits the next stage of cleaning – from the other forgotten garbage that has come all the way here, but also from ink, glue and plastic film, which they dispose with soap and chemicals. In many factories, recycled pulp is mixed with new pulp – and the resulting paper is not 100% recycled.


read next: going paperless


Since the resulting mixture contains up to 99% water and only one percent is fibers, this water needs to be removed – using its own weight (ie dripping), by a vacuum, absorption rollers, but most often it's by heating, which dries quickly and meets food standards (and can be used for food packaging).

The last stage is cutting it to the right size, packaging and preparing for transfer and inclusion in the production process.
yes or no?

Paper recycling also has its downsides. The first is contamination of the huge amount of water required to form pulp and to clean ink and glue; as well as the use of chemicals in the process. The biggest disadvantage, however, is the fact that re-recycling of paper disrupts cellulose fibers, which are shorter and finer after each process; which means that paper can be recycled on average five to seven times – then the fibers are too short to be reused.


 • But these disadvantages are greatly outweighed by pluses:
 • paper recycling saves up to 70% energy;
 • 1 ton of separated paper saves around 17 trees;
 • recycling reduces air pollution by 75%;
 • and water pollution by 35%!


Recycling paper is certainly worth it, but that doesn't mean it's perfect. The most important of all is the need to reduce paper production, which only increases every year. Nevertheless, a huge amount ends up in a landfill where it'll never be degrated, damaging the ecosystem and polluting the atmosphere by producing greenhouse gases.

If you are wondering how to reduce your paper usage, read Going Paperless.

pin for later


Pred štyrmi mesiacmi pribudol na blogu článok s názvom Recyklovanie plastu, kde ste si mohli prečítať o tom, čo plast vôbec je, z čoho sa vyrába, aké druhy plastu poznáme, no hlavne ako a prečo plasty recyklujeme.

Dnes vám prinášam pokračovanie tohto článku, avšak tentoraz sa zameriame na papier. Triedenie a zbieranie papiera je v mnohých domácnostiach viac než bežné – aj my sme doma separovali papier oveľa skôr, ako nám pred bytovku vôbec postavili modré kontajnery; a párkrát do roka sme ho odovzdávali výmenou za toaletný papier alebo vreckovky.

Dnes sú už nádoby na triedenie papiera samozrejmosťou nielen na sídliskách, ale aj v malých mestách a dedinách, či dokonca školách alebo pracoviskách. Čo sa ale deje s papierom po tom, čo ho vyhodíme do modrej nádoby?
čo je papier?

Papier je tenký a hladký materiál pozostávajúci z rastlinných vláken. Najčastejšie sú vlákna vyrobené z celulózy, ktorú získavame chemickým spracovaním z dreva alebo slamy, ale môžu byť aj z bavlny, ľanu, konope alebo juty. Papier sa líši svojou farbou, hrúbkou a použitím; a dnes sa s ním stretávame už všade – v podobe klasického papiera, bankoviek, lístkov, obálok, ale i kartónu či toaletného papiera.

V roku 2016 sme spotrebovali až neuveriteľných 398,5 miliónov metrických ton papiera, z toho najväčšie množstvo spotrebovali v Ázii, na druhom mieste je Európa. Slovensko sa zároveň radí medzi dvadsaťšesť krajín, ktoré spotrebujú viac ako dvojnásobok priemernej spotreby papiera – na človeka je to 118 kilogramov ročne. Ak si vezmeme, že jedno balenie 500 listov kancelárskeho papiera (teda balík, ktorý bežne kupujete do tlačiarne), váži 2,5 kilogramov, ročne každý z nás spotrebuje až 47 takýchto balíkov. A to už nie je zanedbateľné množstvo.

Zaujímavosťou je, že viac ako polovica (až 55%) všetkého papiera slúži ako obaly, len 26% tvorí papier určený na písanie a tlačenie, 8% na sanitárne produkty, 7% ako noviny a zvyšné 4% na ostatné účely.

recyklovanie papiera

Papier z modrých kontajnerov putuje do najbližšieho recyklačného centra, kde ho roztriedia na niekoľko skupín – najčastejšie to je novinový papier, časopisy, lepenka a kartóny a ostatný papier. To, samozrejme, vykonáva niekoľko strojov, ktorý papier delia podľa váhy (keďže kartón je ťažší ako novinový papier), ale aj vďaka kamerám citlivým na farby, ktoré vedia ďalej papier vytriediť; ale v mnohých fabrikách sa spoliehajú aj na ľudskú silu. Počas tohto procesu sa papier zbavuje aj "nečistôt" – kancelárskych spiniek, plastu a všetkého, čo do recyklácie nepatrí.

"Očistený" a vytriedený papier pomelú alebo zošrotujú na menšie kúsky, ktoré následne miešajú s vodou a chemikáliami, vďaka čomu vzniká buničina – kašovitá hmota. Tú čaká ďalšia fáza čistenia – jednak od ďalších zabudnutých odpadkov, ktoré sa dostali až sem, ale aj atramentu, lepidla a plastikového filmu, ktoré zbavujú mydlom a chemikáliami. Recyklovaná buničina sa v mnohých továrňach mieša s novou – teda výsledný papier nie je iba zo stopercentne recyklovanej hmoty.


čítaj ďalej: bez papiera


Keďže vzniknutá zmes obsahuje až 99% vody a len jedno percento tvoria vlákna, túto vodu je potrebné odstrániť – a to pomocou vlastnej váhy (teda odkvapkaním), podtlakom, absorpčnými valcami, no najčastejšie je to zahrievaním, vďaka čomu rýchlo vyschne a spĺňa i potravinárske štandardy (a je ho možné použiť na balenie jedla).

Poslednou fázou je orezanie na správnu veľkosť, zabalenie a príprava na prenos a zaradenie do výrobného procesu.
áno alebo nie?

Recyklovanie papiera má aj svoje mínusy. Hneď prvou je znečistenie obrovského množstva vody potrebného na vytvorenie buničiny a očistenie od atramentu a lepidla; či používanie chemikálií v procese. Najväčšou nevýhodou však ostáva fakt, že opätovné recyklovanie papiera narúša celulózové vlákna, ktoré sú po každom spracovaní kratšie a jemnejšie; z čoho vyplýva, že papier môžeme recyklovať v priemere päť až sedemkrát – potom sú vlákna príliš krátke na to, aby mohli byť opätovne použité.

Ale nad týmito nevýhodami značne prevažujú plusy:

 • recykláciou papiera ušetríme až 70% energie;
 • 1 tona separovaného papiera ušetrí okolo 17 stromov;
 • recykláciou sa znižuje znečistenie ovzdušia o 75%;
 • a znečistenie vody o 35%!


Recyklovanie papiera sa teda isto oplatí, ale to neznamená, že je dokonalé. Najdôležitejšie zo všetkého je nutnosť zníženia produkcie papiera, ktorá každým rokom iba narastá. Obrovské množstvo i tak končí na skládke, kde sa nikdy nedočká rozloženia, poškodzuje ekosystém a znečisťuje ovzdušie produkciou skleníkových plynov.

Ak vás zaujíma, ako znížiť svoju spotrebu papiera, prečítajte si článok Bez papiera.

pripni na neskôr

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.