Social Media

BERENICA DESIGNS — NEW INOn the second of August, I shared with you on the blog and on social media something that I had been preparing for a very long time and which had been making me very happy for a while. BerenicaDesigns – my shop on Etsy, where I sell blog templates via Blogger, Lightroom filters, and minimalist logos.

A few weeks have passed since then (almost two months), and you can't even imagine my happiness that the business is still progressing. Things are selling, customers just come and every new order make a smile on my face. The feeling of creating something, and people sincerely liking it, spending money on it and writing you how satisfied they are, is really priceless.

Today's article will be like a smaller self-promo – I'd like to show you what's new over the past two months in the store.

 • fixed top three level menu and social media icons,
 • automatic overview of the three most recent posts,
 • subscription box on the homepage,
 • customized layout of posts and automatic "keep reading" button,
 • right sidebar with customized widgets,
 • Instagram widget at the bottom of the page,
 • warm autumn colors (these can, of course, be easily and quickly changed),
 • live demo – here.

 • happy girly colours (can be changed) and a touch of summer,
 • fixe top three level menu and social media icons,
 • a slider with recent or selected posts,
 • organized overview of all articles,
 • space to introduce yourself to readers,
 • subscription box,
 • minimalist style of the article (no sidebar) with an overview of suggested posts,
 • Instagram widget at the end of the page,
 • live demo – here.

 • complements the Peony template,
 • minimalist and simple logo in high resolution,
 • includes the main logo, alternative logo, and watermark,
 • ideal for bloggers, photographers, business on social networks and more.


 • a simple feminine logo containing a flower sketch,
 • includes the main logo, alternative logo, and watermark,
 • also in high resolution (also suitable for printing),
 • possibility to choose any color!


 • gives your photos a faded and dreamy look,
 • creates a cohesive theme on social media (like Instagram),
 • great for travel, lifestyle, fashion, and nature photos,
 • can also be used without Adobe subscription (usable in the free version),
 • for both mobile and desktop versions.


pin for later


Druhého augusta som sa na blogu i na sociálnych sieťach s vami podelila o niečo, čo som pripravovala veľmi dlho a čo mi už dlhšiu dobu prinášalo veľké šťastie. BerenicaDesigns – môj obchod na Etsy, kde predávam šablóny na blogy cez službu Blogger, filtre na Lightroom a minimalistické logá.

Odvtedy prešlo pár týždňov (takmer dva mesiace), a ani si neviete predstaviť moje nadšenie z toho, že obchod stále napreduje. Veci sa predávajú, zakázníci len prichádzajú a každá nová objednávka mi vyčarí úsmev na tvári. Ten pocit, keď niečo vytvoríte, a ľuďom sa to úprimne páči, minú na to peniaze a napíšu vám, ako veľmi sú spokojní, je naozaj na nezaplatenie.

Dnešný článok bude také menšie self-promo – rada by som vám totiž ukázala, čo nové za tie dva mesiace v obchode pribudlo.

 • pevné horné menu s troma úrovňami a ikonami sociálnych sietí,
 • automatický prehľad troch najnovších príspevkov,
 • služba na prihlásenie na odber na domovskej stránke,
 • prispôsobené rozloženie príspevkov a automatické tlačidlo na rozbalenie,
 • pravý bočný panel s upraveným vzhľadom widgetov,
 • miniaplikácia Instagram v závere stránky,
 • teplé jesenné farby (tie je, samozrejme, možné jednoducho a rýchlo zmeniť),
 • náhľad – tu.

 • dievčenské veselé farby (možné zmeniť) a nádych leta,
 • pevné horné menu s troma úrovňami a ikonami sociálnych sietí,
 • slider s najnovšími alebo vybranými príspevkami,
 • organizovaný prehľad všetkých článkov,
 • priestor na predstavenie sa čitateľom,
 • služba na prihlásenie na odber,
 • minimalistický štýl článku (bez bočného panelu) s prehľadom navrhovaných príspevkov,
 • miniaplikácia Instagram v závere stránky,
 • náhľad – tu.

 • dopĺňa šablónu Peony,
 • minimalistické a jednoduché logo vo veľkom rozlíšení,
 • obsahuje hlavné logo, alternatívne logo a vodoznak,
 • ideálne pre blogerky, fotografov, business na sociálnych sieťach a ďalšie.


 • jednoduché dievčenské logo obsahujúce nákres kvetu,
 • obsahuje hlavné logo, alternatívne logo a vodoznak,
 • tiež v širokom rozlíšení (vhodné aj na tlač),
 • možnosť vybrať si akúkoľvek farbu!


 • dodáva fotkám vyblednutý a zasnený dojem,
 • vytvára súdržnú tému na sociálnych sieťach (ako Instagram),
 • skvelé pre fotografie z cestovania, životného štýlu, módy a prírody,
 • možné používať aj bez predplatného Adobe (teda vo verzii zadarmo),
 • pre mobilnú aj počítačovú verziu.


pripni na neskôr

3 comments

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.