Social MediaSince my birthday, somehow I can't stop comparing what my life looked like a year ago and what it looks like now. Quite often, I look back on the past, remembering how I was worried then and had trouble looking for things that could bring a sincere smile on my face. The happiness I feel now is the complete opposite of what I felt a year ago. There is not a day when I wouldn't go to bed in the evening with indescribable gratitude in my heart, I wouldn't shake my head at how it is possible that it's not just a dream, and I didn't wish it to remain so forever.

But as I wrote — this has not always been the case. When I moved to Bratislava, I had many plans and wishes and couldn't wait to turn them into reality. But they disappeared very quickly, suddenly I couldn't find motivation, everyday activities became a boring stereotype, which only kept me alive. I lost myself and didn't know how to keep going. It was very easy to pretend I was perfectly fine. Of course, there were moments that I still love to look back on — such as evening sessions in Made With Laf, walks along the Danube and the narrow Bratislava streets in the summer, or our small trips. But I wish there were more moments like these.
I'm writing this article because I know that I'm not alone in experiencing such feelings. Since I published Moving, Fighting Sadness and Starting Over just after I moved to Zlín, and mentioned this topic several times on my Instagram, I have received quite a lot of messages about how people keep their fingers crossed for me and admire me for not being afraid to take happiness and the future into my own hands. And just as they hope they will have the same courage. I have come across similar statements on other blogs or social media — how some feel that they are stuck in life and do not know what to do next.


read next: Dealing With Stress


So if you are among those who secretly wish every day that their lives will be miraculously turned around, who cannot see the beauty in little things like sunshine or meadows filled with flowers, and who don't see where the road before them leads, believe that everything will be alright. I believe that everything happens for a reason; and that everything will be as it should be.

Maybe if I stayed in Bratislava, I would find something that would make me happy. Maybe. That's hard to say. But maybe I would struggle for the rest of my life, helplessly look for some bright moments and live from day to day. But if I didn't try Bratislava, I wouldn't want to move from there. And if my dream of living in England hadn't fallen apart in a few days, I would never have come to Zlín. And if I didn't come here, the door full of possibilities wouldn't open and I wouldn't be as happy as I am today.
Therefore, don't worry. Don't lose hope. And don't stop believing. Your moment is yet to come. In a month, six, maybe in three years; but it will come. The change you so long for, the change that will turn your world upside down, the change that will bring you... life. Happiness. Inner peace and harmony. Which will be all you need. Just be patient and don't give up on your dreams.


Od mojich narodenín akosi neviem prestať porovnávať to, ako vyzeral môj život rok dozadu a ako vyzerá teraz. Pomerne často sa ohliadam za minulosťou, spomínam na to, ako som sa vtedy trápila a mala problém hľadať veci, ktoré mi vedeli vyčariť úprimný úsmev na tvári. To šťastie, ktoré cítim teraz, je úplným opakom toho, čo som cítila pred rokom. Nie je deň, kedy by som večer nešla spať s neopísateľnou vďačnosťou v srdci, nekrútila hlavou nad tým, ako je možné, že to nie je iba sen a nepriala si, aby to takto ostalo navždy.

Ale ako píšem — takto to nebolo vždy. Počas sťahovania do Bratislavy som mala veľa plánov a želaní a nevedela sa dočkať, kedy ich premením na skutočnosť. No tie sa veľmi rýchlo rozplynuli, zrazu som nevedela nájsť motiváciu, z každodenných činností sa stal nudný stereotyp, ktorý ma iba držal pri živote. Stratila som samú seba a nevedela, ako kráčať ďalej. Bolo veľmi jednoduché tváriť sa, že som úplne v poriadku. Samozrejme, boli chvíle, na ktoré dodnes rada spomínam — ako večerné sedenia v Lafe, letné prechádzky popri Dunaji a zašitými bratislavskými uličkami alebo naše malé výlety po okolí. No kiežby tých momentov bolo viac.
Tento článok píšem preto, lebo viem, že nie som sama, ktorá zažívala takéto pocity. Odkedy som zverejnila príspevok Moving, Fighting Sadness And Starting Over tesne po tom, ako som sa presťahovala do Zlína, a túto tému spomenula niekoľkokrát i na mojom Instagrame, som dostala pomerne veľa správ o tom, ako mi ľudia držia palce a obdivujú ma za to, že som sa nebála vziať šťastie a budúcnosť do vlastných rúk. A to, ako i oni dúfajú, že budú mať rovnakú odvahu. Na podobné vyjadrenia som narazila aj na iných blogoch či sociálnych sieťach — ako majú niektorí pocit, že sa v živote zasekli a nevedia, čo ďalej.


čítať ďalej: Zvládanie stresu


Ak teda patríš medzi tých, ktorí si každý deň tajne prajú, že sa ich život zázračne otočí, ktorí nedokážu vidieť krásu v maličkostiach ako sú slnečné rána alebo lúky posiate kvetmi, a ktorí nevidia, kam vedie cesta pred nimi, ver, že všetko bude v poriadku. Ja verím, že všetko sa deje z nejakého dôvodu; a že všetko bude tak, ako má.

Možno keby by som ostala v Bratislave, tak by som našla niečo, čo by ma spravilo šťastnou. Možno. To ťažko povedať. Ale tiež by som sa možno trápila do konca života, márne hľadala nejaké svetlé body a žila zo dňa na deň. No ak by som neokúsila Bratislavu, nechcela by som sa odtiaľ odsťahovať. A ak by sa behom pár dní nerozpadol môj sen bývať v Anglicku, nikdy by som neprišla do Zlína. A ak by som neprišla sem, neotvorili by sa mi dvere plné možností a nebola by som taká šťastná ako som dnes.
Preto sa neboj. Nezúfaj. A neprestávaj veriť. Tvoja chvíľa ešte iba príde. O mesiac, o šesť, možno až o tri roky; ale príde. Zmena, po ktorej tak veľmi túžiš, zmena, ktorá otočí tvoj svet hore nohami, zmena, ktorá ti do života prinesie... život. Šťastie. Vnútorný pokoj a harmóniu. Ktorá bude všetkým tým, čo potrebuješ. Len buď trpezlivý a nevzdávaj sa svojich snov.

Monday, July 06, 2020

WHEN YOU FEEL LOSTSince my birthday, somehow I can't stop comparing what my life looked like a year ago and what it looks like now. Quite often, I look back on the past, remembering how I was worried then and had trouble looking for things that could bring a sincere smile on my face. The happiness I feel now is the complete opposite of what I felt a year ago. There is not a day when I wouldn't go to bed in the evening with indescribable gratitude in my heart, I wouldn't shake my head at how it is possible that it's not just a dream, and I didn't wish it to remain so forever.

But as I wrote — this has not always been the case. When I moved to Bratislava, I had many plans and wishes and couldn't wait to turn them into reality. But they disappeared very quickly, suddenly I couldn't find motivation, everyday activities became a boring stereotype, which only kept me alive. I lost myself and didn't know how to keep going. It was very easy to pretend I was perfectly fine. Of course, there were moments that I still love to look back on — such as evening sessions in Made With Laf, walks along the Danube and the narrow Bratislava streets in the summer, or our small trips. But I wish there were more moments like these.
I'm writing this article because I know that I'm not alone in experiencing such feelings. Since I published Moving, Fighting Sadness and Starting Over just after I moved to Zlín, and mentioned this topic several times on my Instagram, I have received quite a lot of messages about how people keep their fingers crossed for me and admire me for not being afraid to take happiness and the future into my own hands. And just as they hope they will have the same courage. I have come across similar statements on other blogs or social media — how some feel that they are stuck in life and do not know what to do next.


read next: Dealing With Stress


So if you are among those who secretly wish every day that their lives will be miraculously turned around, who cannot see the beauty in little things like sunshine or meadows filled with flowers, and who don't see where the road before them leads, believe that everything will be alright. I believe that everything happens for a reason; and that everything will be as it should be.

Maybe if I stayed in Bratislava, I would find something that would make me happy. Maybe. That's hard to say. But maybe I would struggle for the rest of my life, helplessly look for some bright moments and live from day to day. But if I didn't try Bratislava, I wouldn't want to move from there. And if my dream of living in England hadn't fallen apart in a few days, I would never have come to Zlín. And if I didn't come here, the door full of possibilities wouldn't open and I wouldn't be as happy as I am today.
Therefore, don't worry. Don't lose hope. And don't stop believing. Your moment is yet to come. In a month, six, maybe in three years; but it will come. The change you so long for, the change that will turn your world upside down, the change that will bring you... life. Happiness. Inner peace and harmony. Which will be all you need. Just be patient and don't give up on your dreams.


Od mojich narodenín akosi neviem prestať porovnávať to, ako vyzeral môj život rok dozadu a ako vyzerá teraz. Pomerne často sa ohliadam za minulosťou, spomínam na to, ako som sa vtedy trápila a mala problém hľadať veci, ktoré mi vedeli vyčariť úprimný úsmev na tvári. To šťastie, ktoré cítim teraz, je úplným opakom toho, čo som cítila pred rokom. Nie je deň, kedy by som večer nešla spať s neopísateľnou vďačnosťou v srdci, nekrútila hlavou nad tým, ako je možné, že to nie je iba sen a nepriala si, aby to takto ostalo navždy.

Ale ako píšem — takto to nebolo vždy. Počas sťahovania do Bratislavy som mala veľa plánov a želaní a nevedela sa dočkať, kedy ich premením na skutočnosť. No tie sa veľmi rýchlo rozplynuli, zrazu som nevedela nájsť motiváciu, z každodenných činností sa stal nudný stereotyp, ktorý ma iba držal pri živote. Stratila som samú seba a nevedela, ako kráčať ďalej. Bolo veľmi jednoduché tváriť sa, že som úplne v poriadku. Samozrejme, boli chvíle, na ktoré dodnes rada spomínam — ako večerné sedenia v Lafe, letné prechádzky popri Dunaji a zašitými bratislavskými uličkami alebo naše malé výlety po okolí. No kiežby tých momentov bolo viac.
Tento článok píšem preto, lebo viem, že nie som sama, ktorá zažívala takéto pocity. Odkedy som zverejnila príspevok Moving, Fighting Sadness And Starting Over tesne po tom, ako som sa presťahovala do Zlína, a túto tému spomenula niekoľkokrát i na mojom Instagrame, som dostala pomerne veľa správ o tom, ako mi ľudia držia palce a obdivujú ma za to, že som sa nebála vziať šťastie a budúcnosť do vlastných rúk. A to, ako i oni dúfajú, že budú mať rovnakú odvahu. Na podobné vyjadrenia som narazila aj na iných blogoch či sociálnych sieťach — ako majú niektorí pocit, že sa v živote zasekli a nevedia, čo ďalej.


čítať ďalej: Zvládanie stresu


Ak teda patríš medzi tých, ktorí si každý deň tajne prajú, že sa ich život zázračne otočí, ktorí nedokážu vidieť krásu v maličkostiach ako sú slnečné rána alebo lúky posiate kvetmi, a ktorí nevidia, kam vedie cesta pred nimi, ver, že všetko bude v poriadku. Ja verím, že všetko sa deje z nejakého dôvodu; a že všetko bude tak, ako má.

Možno keby by som ostala v Bratislave, tak by som našla niečo, čo by ma spravilo šťastnou. Možno. To ťažko povedať. Ale tiež by som sa možno trápila do konca života, márne hľadala nejaké svetlé body a žila zo dňa na deň. No ak by som neokúsila Bratislavu, nechcela by som sa odtiaľ odsťahovať. A ak by sa behom pár dní nerozpadol môj sen bývať v Anglicku, nikdy by som neprišla do Zlína. A ak by som neprišla sem, neotvorili by sa mi dvere plné možností a nebola by som taká šťastná ako som dnes.
Preto sa neboj. Nezúfaj. A neprestávaj veriť. Tvoja chvíľa ešte iba príde. O mesiac, o šesť, možno až o tri roky; ale príde. Zmena, po ktorej tak veľmi túžiš, zmena, ktorá otočí tvoj svet hore nohami, zmena, ktorá ti do života prinesie... život. Šťastie. Vnútorný pokoj a harmóniu. Ktorá bude všetkým tým, čo potrebuješ. Len buď trpezlivý a nevzdávaj sa svojich snov.


About seven months ago, I posted a blog post on twelve things I stopped buying after I started living more minimalist and simple. A few days ago, I came across this post again and began to think about what things I continue to buy as a minimalist; until it created a list of seven things whose purchases I don't want to give up in the near future.

Of course, there is not food, ordinary consumer drugstore products (such as soap or washing powder) and bus tickets on the list.
New things for my flat

Although I have been living here since November, I still cannot say that my flat is furnished exactly according to my ideas. I'm quite close, I'm only missing a few small details, but I still have to add this point to the list. Over the last few months, I've been buying a new armchair, rug, blankets and pillows or various decorations — which certainly can't be considered "minimalist".


Plants

I like living plants. Cactuses, herbs, cut flowers — they bring life, harmony and peace to every room. In the winter, I didn't buy flowers for my new apartment at all, because I didn't see the point in it (they probably wouldn't get caught and freeze anyway), but now I'm making up for it properly. And they make me happy, so I won't stop buying them.


Subscriptions

Every month I pay for Spotify, which I can't praise enough (and I don't even want to imagine that I would use the free version, sorry), Netflix, which shortens my long evenings, is a companion for lunch or a long day off at work, and I'm also subscribed to Adobe Photoshop, which I use to edit photos for the blog and create graphics for Berenica Designs. It may seem like a lot, unnecessary and non-minimalist to some, but I make full use of all these services and I am satisfied with them.


read next: Minimalist Habits To Start Today


Clothing

I know that I have included this point in the article on the twelve things I do not buy anymore. And I mentioned in it that I only buy clothes when I need them — and that's why I can't not include this on this list. Of course, I don't buy clothes to the same extent as before and new pieces are added to my wardrobe only very rarely, but it would be hypocritical to say that I don't buy them at all. Since some things have been hanging in my closet for years and their quality is not the best, sometimes there comes a time when they simply need a replacement.


Makeup and cosmetics

According to many, these do not fall under the definition of minimalism. One can easily survive without beauty and skin care products. Even the collection I have at home, I could still nicely declutter and reduce. But I don't plan to because I'm happy with the products I use. And if I go through them, I'll buy another packaging.
Gifts for others

I myself keep telling everyone that they don't have to buy absolutely anything for me on my birthday or holiday, and I stand by it, because I already have everything I need, or I can buy it myself; but when it comes to others, I like to give. I always try to make the gifts useful and do they don't end up covered in dust, but I don't want to limit myself in this area.


Unconventional food

Many see veganism as very limiting and restrictive — and it can be if you only see options in regular supermarkets. I like to taste substitutes for various animal products, try new recipes and combinations, and I'm willing to pay more for quality vegan cheeses or yoghurts. This approach may not seem very minimalist to some. But Alpro tastes too good to me and vegan cheddar is simply perfection.


What do you as a minimalist buy?


Približne sedem mesiacov dozadu som na blogu zverejňovala článok o dvanástich veciach, ktoré som prestala kupovať po tom, čo som začala žiť minimalisticky a jednoduchšie. Pred pár dňami som na tento príspevok narazila znova a začala som sa zamýšľať nad tým, ktoré veci ako minimalistka kupujem naďalej; až z toho vznikol zoznam siedmych vecí, ktorých kúpy sa v blízkej dobe nechcem vzdávať.

Pochopiteľne, v zozname nie je jedlo, bežná spotrebná drogéria (ako mydlo alebo prášok na pranie) a lístky na autobus.
Nové veci do bytu

Hoci tu bývam už od novembra, ešte stále nemôžem povedať, že by bol môj byt zariadený presne podľa mojich predstáv. Som k tomu už pomerne blízko, chýba mi už len pár malých detailov, ale i tak musím tento bod zaradiť do zoznamu. V priebehu posledných pár mesiacov som kupovala nové kreslo, koberec, deky a vankúše či rôzne dekorácie — čo sa za "minimalistické" určite považovať nedá.


Rastliny

Mám rada živé rastliny. Kaktusy, bylinky, rezané kvety — do každej miestnosti prinesú život, harmóniu a pokoj. V zime som kvety do nového bytu vôbec nekupovala, pretože som v tom nevidela zmysel (aj tak by sa asi neuchytili a zamrzli by), ale teraz si to vynahrádzam. A robia ma šťastnou, preto ich kupovať neprestanem.


Predplatné

Každý mesiac si platím Spotify, na ktoré nedám dopustiť (a nechcem si ani len predstaviť, že by som mala využívať free verziu, pardon), Netflix, ktorý mi kráti dlhé večery, je spoločníkom počas obeda alebo odreagovaním do dlhom dni v práci, a predplácam si aj Adobe Photoshop, ktorý využívam na úpravu fotiek na blog a tvorbu grafiky pre Berenica Designs. Niekomu sa to môže zdať ako veľa, zbytočné a neminimalistické, ale ja všetky tieto služby plne využívam a som s nimi spokojná.


čítať ďalej: Minimalistické zvyky, ktoré môžeš začať dnes


Oblečenie

Viem, že v článku o dvanástich veciach, ktoré nekupujem, som zahrnula i tento bod. A pri ňom som spomenula, že oblečenie kupujem len vtedy, keď ho potrebujem — a preto mi nedá zahrnúť ho i do tohto zoznamu. Samozrejme, že oblečenie nekupujem v takej miere ako kedysi a nové kúsky do môjho šatníka pribúdajú len veľmi výnimočne, ale bolo by pokrytecké povedať, že ho nekupujem vôbec. Keďže niektoré veci mi visia v skrini už roky a ich kvalita nie je bohvieaká, občas príde chvíľa, kedy jednoducho potrebujú náhradu.


Makeup a kozmetika

Tie podľa mnohých nespadajú pod definíciu minimalizmu. Bez dekoratívnej kozmetiky a produktov na starostlivosť o pleť sa dá bez problémov prežiť. Dokonca i tú zbierku, ktorú doma mám, by som vedela ešte pekne okresať a zredukovať. Ale nemám to v pláne, pretože som spokojná s produktami, ktoré používam. A keď ich miniem, budem si kupovať ďalšie balenie.
Darčeky pre iných

Ja sama stále všetkým hovorím, že mi na narodeniny alebo sviatok nemusia absolútne nič kupovať a aj si za tým stojím, pretože všetko, čo potrebujem, už mám alebo si to viem kúpiť i sama; ale keď ide o iných, rada rozdávam a obdarujem. Vždy sa snažím, aby boli darčeky užitočné a nezapadali prachom, ale v tejto oblasti sa nechcem limitovať.


"Netradičné" jedlo

Mnohí vidia vegánstvo ako veľmi limitujúce a obmedzujúce — a môže ním byť, ak vidíte možnosti iba v bežných supermarketoch. Rada ochutnávam náhrady rôznych živočíšnych produktov, skúšam nové recepty a kombinácie, a som ochotná si priplatiť viac za kvalitné vegánske syry alebo jogurty. Tento prístup sa niektorým môže zdať byť nie veľmi minimalistický. Ale mne Alpro príliš chutí a vegánsky cheddar je jednoducho dokonalosť.


Čo ako minimalisti kupujete vy?

Friday, July 03, 2020

7 THINGS I STILL BUY AS A MINIMALISTAbout seven months ago, I posted a blog post on twelve things I stopped buying after I started living more minimalist and simple. A few days ago, I came across this post again and began to think about what things I continue to buy as a minimalist; until it created a list of seven things whose purchases I don't want to give up in the near future.

Of course, there is not food, ordinary consumer drugstore products (such as soap or washing powder) and bus tickets on the list.
New things for my flat

Although I have been living here since November, I still cannot say that my flat is furnished exactly according to my ideas. I'm quite close, I'm only missing a few small details, but I still have to add this point to the list. Over the last few months, I've been buying a new armchair, rug, blankets and pillows or various decorations — which certainly can't be considered "minimalist".


Plants

I like living plants. Cactuses, herbs, cut flowers — they bring life, harmony and peace to every room. In the winter, I didn't buy flowers for my new apartment at all, because I didn't see the point in it (they probably wouldn't get caught and freeze anyway), but now I'm making up for it properly. And they make me happy, so I won't stop buying them.


Subscriptions

Every month I pay for Spotify, which I can't praise enough (and I don't even want to imagine that I would use the free version, sorry), Netflix, which shortens my long evenings, is a companion for lunch or a long day off at work, and I'm also subscribed to Adobe Photoshop, which I use to edit photos for the blog and create graphics for Berenica Designs. It may seem like a lot, unnecessary and non-minimalist to some, but I make full use of all these services and I am satisfied with them.


read next: Minimalist Habits To Start Today


Clothing

I know that I have included this point in the article on the twelve things I do not buy anymore. And I mentioned in it that I only buy clothes when I need them — and that's why I can't not include this on this list. Of course, I don't buy clothes to the same extent as before and new pieces are added to my wardrobe only very rarely, but it would be hypocritical to say that I don't buy them at all. Since some things have been hanging in my closet for years and their quality is not the best, sometimes there comes a time when they simply need a replacement.


Makeup and cosmetics

According to many, these do not fall under the definition of minimalism. One can easily survive without beauty and skin care products. Even the collection I have at home, I could still nicely declutter and reduce. But I don't plan to because I'm happy with the products I use. And if I go through them, I'll buy another packaging.
Gifts for others

I myself keep telling everyone that they don't have to buy absolutely anything for me on my birthday or holiday, and I stand by it, because I already have everything I need, or I can buy it myself; but when it comes to others, I like to give. I always try to make the gifts useful and do they don't end up covered in dust, but I don't want to limit myself in this area.


Unconventional food

Many see veganism as very limiting and restrictive — and it can be if you only see options in regular supermarkets. I like to taste substitutes for various animal products, try new recipes and combinations, and I'm willing to pay more for quality vegan cheeses or yoghurts. This approach may not seem very minimalist to some. But Alpro tastes too good to me and vegan cheddar is simply perfection.


What do you as a minimalist buy?


Približne sedem mesiacov dozadu som na blogu zverejňovala článok o dvanástich veciach, ktoré som prestala kupovať po tom, čo som začala žiť minimalisticky a jednoduchšie. Pred pár dňami som na tento príspevok narazila znova a začala som sa zamýšľať nad tým, ktoré veci ako minimalistka kupujem naďalej; až z toho vznikol zoznam siedmych vecí, ktorých kúpy sa v blízkej dobe nechcem vzdávať.

Pochopiteľne, v zozname nie je jedlo, bežná spotrebná drogéria (ako mydlo alebo prášok na pranie) a lístky na autobus.
Nové veci do bytu

Hoci tu bývam už od novembra, ešte stále nemôžem povedať, že by bol môj byt zariadený presne podľa mojich predstáv. Som k tomu už pomerne blízko, chýba mi už len pár malých detailov, ale i tak musím tento bod zaradiť do zoznamu. V priebehu posledných pár mesiacov som kupovala nové kreslo, koberec, deky a vankúše či rôzne dekorácie — čo sa za "minimalistické" určite považovať nedá.


Rastliny

Mám rada živé rastliny. Kaktusy, bylinky, rezané kvety — do každej miestnosti prinesú život, harmóniu a pokoj. V zime som kvety do nového bytu vôbec nekupovala, pretože som v tom nevidela zmysel (aj tak by sa asi neuchytili a zamrzli by), ale teraz si to vynahrádzam. A robia ma šťastnou, preto ich kupovať neprestanem.


Predplatné

Každý mesiac si platím Spotify, na ktoré nedám dopustiť (a nechcem si ani len predstaviť, že by som mala využívať free verziu, pardon), Netflix, ktorý mi kráti dlhé večery, je spoločníkom počas obeda alebo odreagovaním do dlhom dni v práci, a predplácam si aj Adobe Photoshop, ktorý využívam na úpravu fotiek na blog a tvorbu grafiky pre Berenica Designs. Niekomu sa to môže zdať ako veľa, zbytočné a neminimalistické, ale ja všetky tieto služby plne využívam a som s nimi spokojná.


čítať ďalej: Minimalistické zvyky, ktoré môžeš začať dnes


Oblečenie

Viem, že v článku o dvanástich veciach, ktoré nekupujem, som zahrnula i tento bod. A pri ňom som spomenula, že oblečenie kupujem len vtedy, keď ho potrebujem — a preto mi nedá zahrnúť ho i do tohto zoznamu. Samozrejme, že oblečenie nekupujem v takej miere ako kedysi a nové kúsky do môjho šatníka pribúdajú len veľmi výnimočne, ale bolo by pokrytecké povedať, že ho nekupujem vôbec. Keďže niektoré veci mi visia v skrini už roky a ich kvalita nie je bohvieaká, občas príde chvíľa, kedy jednoducho potrebujú náhradu.


Makeup a kozmetika

Tie podľa mnohých nespadajú pod definíciu minimalizmu. Bez dekoratívnej kozmetiky a produktov na starostlivosť o pleť sa dá bez problémov prežiť. Dokonca i tú zbierku, ktorú doma mám, by som vedela ešte pekne okresať a zredukovať. Ale nemám to v pláne, pretože som spokojná s produktami, ktoré používam. A keď ich miniem, budem si kupovať ďalšie balenie.
Darčeky pre iných

Ja sama stále všetkým hovorím, že mi na narodeniny alebo sviatok nemusia absolútne nič kupovať a aj si za tým stojím, pretože všetko, čo potrebujem, už mám alebo si to viem kúpiť i sama; ale keď ide o iných, rada rozdávam a obdarujem. Vždy sa snažím, aby boli darčeky užitočné a nezapadali prachom, ale v tejto oblasti sa nechcem limitovať.


"Netradičné" jedlo

Mnohí vidia vegánstvo ako veľmi limitujúce a obmedzujúce — a môže ním byť, ak vidíte možnosti iba v bežných supermarketoch. Rada ochutnávam náhrady rôznych živočíšnych produktov, skúšam nové recepty a kombinácie, a som ochotná si priplatiť viac za kvalitné vegánske syry alebo jogurty. Tento prístup sa niektorým môže zdať byť nie veľmi minimalistický. Ale mne Alpro príliš chutí a vegánsky cheddar je jednoducho dokonalosť.


Čo ako minimalisti kupujete vy?


At the beginning of this article, I wanted to ask you how you are. What interesting things have happened to you in the last few days that have made you happy? The weather is what has been making me happy lately — I am glad that the long but necessary rain has seemingly ended and it's beautiful and sunny outside. This summer will be different for me than the previous ones, because I will spend it in Zlín and at work, but I hope that I will be able to find time for a few short trips and exploring the surroundings.

But I wonder how you spend these wonderful days. And I will only be happy if you write them in the comments and share your experiences. I recently read older articles on this blog and I feel that the personality is being inadvertently lost, which I'm sorry about, and I would like to bring it back. And this could be the start.
We have already talked about Slovak and Czech brands focused on skin care products. And I plan even more similar articles, because we haven't exhausted all the possibilities yet and there are other interesting brands that I would like to tell you about, because they are worth your attention and support.

Today, however, I want to focus on the other side of cosmetics — decorative. When it comes to makeup, topics such as sustainability, ethical approach or vegan composition are nothing new, but brands dedicated to the development, production and sale of products that don't generate waste are smaller. We don't meet them in regular drugstores, but they exist! And today I will introduce three of them to you.
Pjur is a Slovak brand of lipsticks. The project was launched only recently, but it's already very popular. All lipsticks are vegan and not tested on animals. They have a natural composition based on vegetable oils and waxes and mineral pigments, and you can read directly on their website what the positive effects of each ingredient are and why they use it. They are produced in small quantities. The lipsticks are in tubes of recycled paper that can be composted or sorted again; and have a minimalist design. So far, their offer includes up to fifteen different shades — from classic nude to distinctive brick-red, so everyone can choose. And the names were chosen by interesting and inspiring women. What more could you want?


read next: Mango Zázvor By Ponio
If you are even a little interested in natural cosmetics, you have definitely seen products from the ZAO brand. You can easily recognize them thanks to their characteristic packaging. ZAO comes from France and was founded in 2012, but in a relatively short time it has brought a wide range of products to the whole world. It will appeal to those who feel that zero waste cosmetics cannot exist — they offer make-up, eye shadows, mascara and lipsticks, as well as bases, concealers, highlighters and blushes. They contain only good quality and natural ingredients; and rich and mineral pigments give them strong colours that do not smudge during the day and last all day. Most products are in bamboo packaging and the advantage is that after finishing the product, you can only buy a new refill, which significantly reduces the amount of waste generated and used packaging. The price may seem more expensive, especially if you are used to cheap and affordable brands, but with ZAO you pay extra for first-class quality.
Híling Zdravá krása is relatively small, for many perhaps an unknown brand. Behind her is Janka from Banská Štiavnica, whose dream was to bring to the market natural decorative cosmetics that are functional, chemical-free and in recyclable or reusable packaging. They are still only at the beginning of their journey and offer only two types of products — eye shadows in soft light and pink shades (which can also be used as blushers) and the first zero waste mascara made in Slovakia! It is based on a combination of activated carbon, bentonite clay, shea butter and castor oil. And by supporting Híling zdravá krása, you will please not only Janka, but also our environment.


Do you know any of the brands?


Na úvod tohto článku som sa vás chcela spýtať ako sa máte. Čo zaujímavé sa vám udialo v posledných dňoch, čo vás spravilo šťastnými? Mne dodáva dobrú náladu hlavne počasie — teším sa z toho, že dlhé, ale potrebné dažde zdanlivo skončili a vonku je krásne a slnečno. Toto leto bude pre mňa síce iné ako tie predošlé, pretože ho strávim v Zlíne a v práci, ale dúfam, že sa mi podarí nájsť si čas na zopár krátkych výletov a spoznávanie okolia.

No zaujíma ma, ako trávite tieto nádherné dni vy. A budem iba rada, ak sa rozpíšete v komentároch a budete zdieľať svoje zážitky. Nedávno som si čítala staršie články na tomto blogu a mám pocit, že sa nechcene vytráca jeho osobnosť, čo ma mrzí a rada by som ju priniesla späť. A toto by mohol byť začiatok.
O slovenských i českých značkách kozmetiky na starostlivosť o pleť sme si už povedali. A podobných článkov mám v pláne ešte viac, pretože všetky možnosti sme ešte nevyčerpali a sú ďalšie zaujímavé značky, o ktorých by som vám chcela povedať, pretože stoja za vašu pozornosť i podporu.

Dnes sa však chcem zamerať na druhú stránku kozmetiky — a to dekoratívnu. Čo sa makeupu týka, témy ako udržateľnosť, etický prístup alebo vegánske zloženie nie sú ničím novým, no značiek, ktoré by sa venovali vývoju, produkcii a predaju produktov, ktoré nevytvárajú odpad, je pomenej. V bežných drogériách sa s nimi nestretávame, no existujú! A dnes vám ich predstavím rovno tri.
Pjur je slovenská značka rúžov. Projekt bol spustený len nedávno, no už sa teší veľkej obľube. Všetky rúže sú vegánske a netestované na zvieratách. Majú prírodné zloženie založené na rastlinných olejoch a voskoch a minerálnych pigmentoch, a priamo na ich stránke si môžete prečítať, aké má každá zložka pozitívne účinky a prečo ju využívajú. Vyrábané sú v malých množstvách. Rúže sú v tubách z recyklovaného papiera, ktorý je možné skompostovať alebo opäť triediť; a majú minimalistický dizajn. Zatiaľ ich ponuka zahŕňa až pätnásť rôznych odtieňov — od klasických nude až po výrazné tehlovo-červené, takže vyberie si skutočne každý. A mená im vyberali zaujímavé a inšpiratívne ženy. Čo viac si priať?


čítať ďalej: Mango Zázvor By Ponio
Ak sa čo i len trochu zaujímate o prírodnú kozmetiku, určite ste produkty od značky ZAO už videli. Ľahko ich spoznáte vďaka ich charakteristickým obalom. ZAO pochádza z Francúzska a vznikla v roku 2012, no za pomerne krátku dobu priniesla širokú ponuku produktov do celého sveta. Zaujme tých, ktorí majú pocit, že bezobalová kozmetika nemôže existovať — ponúkajú make-up, očné tiene, riasenky a rúže, ale aj bázy, korektory, rozjasňovače a lícenky. Obsahujú len kvalitné a prírodné zložky; a sýte a výrazné farby im dodávajú minerálne pigmenty, ktoré sa počas dňa nerozmazávajú a vydržia celý deň. Väčšina produktov je v obale z bambusového dreva a výhodou je, že po spotrebovaní výrobku si môžete dokúpiť len novú náplň, čím sa výrazne znižuje množstvo vytvoreného odpadu a použitých obalov. Cena sa môže zdať byť drahšia, hlavne ak ste zvyknutí na lacné a dostupné značky, ale pri ZAO si priplácate sa prvotriednu kvalitu.
Híling Zdravá Krása je pomerne malá, pre mnohých možno neznáma značka. Stojí za ňou Janka z Banskej Štiavnice, ktorej snom bolo priniesť na trh prírodnú dekoratívnu kozmetiku, ktorá je funkčná, bez chémie a v recyklovateľných alebo znovupoužiteľných obaloch. Stále sú iba na začiatku svojej cesty a v ponuke majú zatiaľ len dva druhy produktov — očné tiene v jemných svetlých a ružových odtieňoch (ktoré je možné používať aj ako lícenky) a prvú zero waste riasenku vyrobenú na Slovensku! Tá je založená na kombinácii aktívneho uhlia, bentonitového ílu, bambuckého masla a ricínového oleja. A podporou Híling zdravej krásy potešíte nielen Janku, ale aj naše životné prostredie.


Poznáte niektorú zo značiek?

Monday, June 29, 2020

3 ZERO WASTE MAKEUP BRANDSAt the beginning of this article, I wanted to ask you how you are. What interesting things have happened to you in the last few days that have made you happy? The weather is what has been making me happy lately — I am glad that the long but necessary rain has seemingly ended and it's beautiful and sunny outside. This summer will be different for me than the previous ones, because I will spend it in Zlín and at work, but I hope that I will be able to find time for a few short trips and exploring the surroundings.

But I wonder how you spend these wonderful days. And I will only be happy if you write them in the comments and share your experiences. I recently read older articles on this blog and I feel that the personality is being inadvertently lost, which I'm sorry about, and I would like to bring it back. And this could be the start.
We have already talked about Slovak and Czech brands focused on skin care products. And I plan even more similar articles, because we haven't exhausted all the possibilities yet and there are other interesting brands that I would like to tell you about, because they are worth your attention and support.

Today, however, I want to focus on the other side of cosmetics — decorative. When it comes to makeup, topics such as sustainability, ethical approach or vegan composition are nothing new, but brands dedicated to the development, production and sale of products that don't generate waste are smaller. We don't meet them in regular drugstores, but they exist! And today I will introduce three of them to you.
Pjur is a Slovak brand of lipsticks. The project was launched only recently, but it's already very popular. All lipsticks are vegan and not tested on animals. They have a natural composition based on vegetable oils and waxes and mineral pigments, and you can read directly on their website what the positive effects of each ingredient are and why they use it. They are produced in small quantities. The lipsticks are in tubes of recycled paper that can be composted or sorted again; and have a minimalist design. So far, their offer includes up to fifteen different shades — from classic nude to distinctive brick-red, so everyone can choose. And the names were chosen by interesting and inspiring women. What more could you want?


read next: Mango Zázvor By Ponio
If you are even a little interested in natural cosmetics, you have definitely seen products from the ZAO brand. You can easily recognize them thanks to their characteristic packaging. ZAO comes from France and was founded in 2012, but in a relatively short time it has brought a wide range of products to the whole world. It will appeal to those who feel that zero waste cosmetics cannot exist — they offer make-up, eye shadows, mascara and lipsticks, as well as bases, concealers, highlighters and blushes. They contain only good quality and natural ingredients; and rich and mineral pigments give them strong colours that do not smudge during the day and last all day. Most products are in bamboo packaging and the advantage is that after finishing the product, you can only buy a new refill, which significantly reduces the amount of waste generated and used packaging. The price may seem more expensive, especially if you are used to cheap and affordable brands, but with ZAO you pay extra for first-class quality.
Híling Zdravá krása is relatively small, for many perhaps an unknown brand. Behind her is Janka from Banská Štiavnica, whose dream was to bring to the market natural decorative cosmetics that are functional, chemical-free and in recyclable or reusable packaging. They are still only at the beginning of their journey and offer only two types of products — eye shadows in soft light and pink shades (which can also be used as blushers) and the first zero waste mascara made in Slovakia! It is based on a combination of activated carbon, bentonite clay, shea butter and castor oil. And by supporting Híling zdravá krása, you will please not only Janka, but also our environment.


Do you know any of the brands?


Na úvod tohto článku som sa vás chcela spýtať ako sa máte. Čo zaujímavé sa vám udialo v posledných dňoch, čo vás spravilo šťastnými? Mne dodáva dobrú náladu hlavne počasie — teším sa z toho, že dlhé, ale potrebné dažde zdanlivo skončili a vonku je krásne a slnečno. Toto leto bude pre mňa síce iné ako tie predošlé, pretože ho strávim v Zlíne a v práci, ale dúfam, že sa mi podarí nájsť si čas na zopár krátkych výletov a spoznávanie okolia.

No zaujíma ma, ako trávite tieto nádherné dni vy. A budem iba rada, ak sa rozpíšete v komentároch a budete zdieľať svoje zážitky. Nedávno som si čítala staršie články na tomto blogu a mám pocit, že sa nechcene vytráca jeho osobnosť, čo ma mrzí a rada by som ju priniesla späť. A toto by mohol byť začiatok.
O slovenských i českých značkách kozmetiky na starostlivosť o pleť sme si už povedali. A podobných článkov mám v pláne ešte viac, pretože všetky možnosti sme ešte nevyčerpali a sú ďalšie zaujímavé značky, o ktorých by som vám chcela povedať, pretože stoja za vašu pozornosť i podporu.

Dnes sa však chcem zamerať na druhú stránku kozmetiky — a to dekoratívnu. Čo sa makeupu týka, témy ako udržateľnosť, etický prístup alebo vegánske zloženie nie sú ničím novým, no značiek, ktoré by sa venovali vývoju, produkcii a predaju produktov, ktoré nevytvárajú odpad, je pomenej. V bežných drogériách sa s nimi nestretávame, no existujú! A dnes vám ich predstavím rovno tri.
Pjur je slovenská značka rúžov. Projekt bol spustený len nedávno, no už sa teší veľkej obľube. Všetky rúže sú vegánske a netestované na zvieratách. Majú prírodné zloženie založené na rastlinných olejoch a voskoch a minerálnych pigmentoch, a priamo na ich stránke si môžete prečítať, aké má každá zložka pozitívne účinky a prečo ju využívajú. Vyrábané sú v malých množstvách. Rúže sú v tubách z recyklovaného papiera, ktorý je možné skompostovať alebo opäť triediť; a majú minimalistický dizajn. Zatiaľ ich ponuka zahŕňa až pätnásť rôznych odtieňov — od klasických nude až po výrazné tehlovo-červené, takže vyberie si skutočne každý. A mená im vyberali zaujímavé a inšpiratívne ženy. Čo viac si priať?


čítať ďalej: Mango Zázvor By Ponio
Ak sa čo i len trochu zaujímate o prírodnú kozmetiku, určite ste produkty od značky ZAO už videli. Ľahko ich spoznáte vďaka ich charakteristickým obalom. ZAO pochádza z Francúzska a vznikla v roku 2012, no za pomerne krátku dobu priniesla širokú ponuku produktov do celého sveta. Zaujme tých, ktorí majú pocit, že bezobalová kozmetika nemôže existovať — ponúkajú make-up, očné tiene, riasenky a rúže, ale aj bázy, korektory, rozjasňovače a lícenky. Obsahujú len kvalitné a prírodné zložky; a sýte a výrazné farby im dodávajú minerálne pigmenty, ktoré sa počas dňa nerozmazávajú a vydržia celý deň. Väčšina produktov je v obale z bambusového dreva a výhodou je, že po spotrebovaní výrobku si môžete dokúpiť len novú náplň, čím sa výrazne znižuje množstvo vytvoreného odpadu a použitých obalov. Cena sa môže zdať byť drahšia, hlavne ak ste zvyknutí na lacné a dostupné značky, ale pri ZAO si priplácate sa prvotriednu kvalitu.
Híling Zdravá Krása je pomerne malá, pre mnohých možno neznáma značka. Stojí za ňou Janka z Banskej Štiavnice, ktorej snom bolo priniesť na trh prírodnú dekoratívnu kozmetiku, ktorá je funkčná, bez chémie a v recyklovateľných alebo znovupoužiteľných obaloch. Stále sú iba na začiatku svojej cesty a v ponuke majú zatiaľ len dva druhy produktov — očné tiene v jemných svetlých a ružových odtieňoch (ktoré je možné používať aj ako lícenky) a prvú zero waste riasenku vyrobenú na Slovensku! Tá je založená na kombinácii aktívneho uhlia, bentonitového ílu, bambuckého masla a ricínového oleja. A podporou Híling zdravej krásy potešíte nielen Janku, ale aj naše životné prostredie.


Poznáte niektorú zo značiek?


I have had this post in my head for quite some time. But I kept putting it off. I'm not the type of person who writes his opinions on things or various topics on the Internet, who is actively involved in discussions or is not afraid to add fuel to the fire. I always try to be honest with people, but I see a huge difference between leaving a compliment and criticism or a negative comment. If I can, I avoid it.

But this is a topic I have to comment on. On the blog, I write a lot about a zero waste lifestyle, in some way it appears in almost every article; and although I have already made a special post where I told you why I live a zero waste life, I want to comment on it as a whole and comprehensively.
When I first heard about zero waste, I was thrilled. I have always been interested in protecting the environment, I have never considered myself a person to produce an excessive amount of waste and I have never thrown anything on the ground (unless we count bio-waste somewhere in nature where it decomposes by itself and has a positive impact on soil and plants). From the first moment, I liked the idea of not sending anything to landfills and recycling centers, which are already overstuffed and still do not solve the real problem. But when I became more interested in this serious and great change of life, it was only then that I realized that I was not going into completely easy waters.


read next: Zemito Haul — What I Bought


I said it like a hundred times, but I'll say it again — we live in a consumer world. We are used to a certain standard. To-go food is a common thing, we have garbage bins literally on every corner, in the store everything is wrapped in plastic and in general we're not very interested in where our garbage goes, because the only thing that is important for us is  that it doesn't stink in our homes and they take it away regularly from us in front of the apartment buildings. The only things sold without packaging in the supermarket are fruit, veg, and pastries. Everything else has a certain form of packaging, the purpose of which is to transport food or a product to our home. And it also has its hygienic reasons — we import many things and it is unimaginable that they would be stored loose.

And this is relatively difficult to combat. In many larger cities, there are package-free shops and their offer is really amazing — they try to bring customers a great selection of dry and durable foods, as well as dried fruits, nuts, spices, sweets and much more. It has its advantages — in many cases the price is cheaper, because you don't have to pay extra for packaging, food is often local, healthier and better quality, and you have the opportunity to get to know your seller, which returns more personal contact.

But it has one disadvantage — availability. There are one, maybe two such shops in the city; and supermarkets or smaller groceries are on every corner. Shopping without packaging requires time and planning ahead, because when you remember after work at eight in the evening that you need to buy pasta, you have no other choice.
Overall, the idea of ​​achieving zero waste is impossible for the vast majority of the population. There are people like Bea Johnson or Lauren Singer who have really managed to adapt their lives to the fact that their waste in the last few years will fit into a small jar, and it's very inspiring; but as I said — impossible for many. I myself would like to achieve this once, but at the moment I don't see it very realistically. Not because I'm lazy or that I don't want to, but there are many things that are very difficult to buy without packaging, or simply can't be bought without packaging. And then there are situations like the current one, when I also had to give up shopping package free, because I didn't consider it safe.

There are days when I feel bad about it. Mostly because I have a blog and I also share tips on social media on how to help reduce producing waste, plastic consumption or protect the environment, I don't show much of the times when I seem to go against what I believe in. There are days when I get hungry and I have to buy something outside. Foods like vegan cheese or my adored alpro desserts aren't sold without packaging. And when furnishing the apartment, I also had no way to avoid plastic. But I don't put it on the internet for a simple reason — I don't want to face criticism.

This is what discourages many people from zero waste. The idea came that everyone who is interested in this lifestyle, even just a little bit, must be perfect, came from who knows where. It's exactly what I wrote in the article Why I'll never be a minimalist. This pressure makes people think that if they don't throw away all the plastic things they have at home and don't live in unity with nature, then there is no point in even trying.

And that's a huge mistake! In zero waste, it means a lot more when a large number of people take a tiny step every day — instead of plastic-wrapped cookies, they buy paper ones, don't use disposable plastic gloves in the store, or start using solid soaps and shampoos — then one person who lives in perfect zero waste life. The goal of zero waste is not to make every human being an unmistakable being who will never use a plastic straw again in his life; but to show people that things can be done differently. And you don't need to go out of your comfort zone to do them, but it can have a big positive impact.
That makes me sad about zero waste the most. How unattainable this life looks, and how much negativity is around it. Instead of supporting each other, picking each other up, sharing tips and advice on how to do things better, where to buy cleaning products without packaging, which brand makes the best solid deodorants, or how to make reusable fruit and vegetable bags from old curtains, and be an inspiration to each other, we criticize, condemn, despise ourselves, and throw ourselves off for not doing more.

Let's stop that, please. And let's be good at ourselves. Let's focus on what is the real point of this movement — to save our planet until it is too late.


Tento článok mám v hlave už pomerne dlho. No odkladala som ho. Nie som ten typ človeka, ktorý na internete vypisuje svoje názory na veci či rôzne témy, ktorý sa aktívne zapája do diskusií či sa nebojí priliať olej do ohňa. K ľuďom sa vždy snažím byť úprimná, no vidím obrovský rozdiel medzi zanechaním príjemnej pochvaly a kritikou či negatívnom komentárom. Ak môžem, tak sa tomu okľukou vyhýbam.

No toto je téma, ku ktorej sa musím vyjadriť. Na blogu o bezodpadovom životnom štýle píšem veľa, nejakým spôsobom sa objavuje v takmer každom článku; a hoci som už venovala osobitný príspevok tomu, že som vám povedala, prečo žijem zero waste život, chcem sa k tomu vyjadriť aj celkovo a komplexne.
Keď som prvýkrát počula o zero waste, bola som nadšená. Vždy som sa zaujímala o ochranu životného prostredia, nikdy som samú seba nepovažovala za človeka, ktorý by produkoval nadmerné množstvo odpadu a nikdy som nič neodhodila na zem (ak nerátame bio odpad niekde v prírode, kde sa to samé rozloží a má to pozitívny dopad pre pôdu a rastliny). Od prvého momentu sa mi páčila predstava toho neposielať nič na skládku a do recyklačných centier, ktoré sú už teraz preplnené a aj tak neriešia skutočný problém. No keď som sa o túto serióznu a veľkú zmenu života začala viac zaujímať, až vtedy som zistila, že nejdem do úplne ľahkých vôd.


čítať ďalej: Zemito Haul — Čo som si kúpila


Písala som to už snáď stokrát, no napíšem to znova — žijeme v konzumnom svete. Sme zvyknutí na istý štandard. To-go jedlo je bežnou záležitosťou, odpadkové koše máme doslova na každom rohu, v obchode je všetko zabalené v plaste a vo všeobecnosti sa veľmi nezaujímame o to, kam ide naše smetie, lebo jediné, čo je pre nás podstatné je to, aby nám doma nesmrdelo a aby nám ho spred bytovky pravidelne odvážali. Jediné, čo sa v supermarkete predáva voľne je ovocie, zelenina a pečivo. Všetko ostatné má istú formu obalu, ktorého účelom pre prepraviť potravinu alebo výrobok k nám domov. A má to aj svoje hygienické dôvody — mnohé veci dovážame a nepredstaviteľné, že by boli uložené voľne.

A s týmto sa pomerne ťažko bojuje. V mnohých väčších mestách už sú bezobalové obchody a ich ponuka je skutočne úžasná — zákazníkom sa snažia priniesť skvelý výber suchých a trvanlivých potravín, ale i sušeného ovocia, orechov, korenín, sladkostí a mnoho iného. Má to svoje výhody — v mnohých prípadoch je i cena lacnejšia, pretože si nemusíte priplácať za obal, potraviny sú často lokálne, zdravšie a kvalitnejšie, a máte možnosť spoznať svojho predajcu, čím sa navracia viac osobný kontakt.

Má to ale jednu nevýhodu — dostupnosť. V meste je jeden, možno dva takéto obchody; a supermarkety či menšie potraviny sú na každom rohu. Nakupovať bezobalovo chce čas a plánovanie dopredu, pretože keď si po práci o ôsmej večer spomeniete na to, že potrebujete dokúpiť cestoviny, máte smolu.
Celkovo je predstava dosiahnutia nulového odpadu pre drvivú väčšinu populácie nemožná. Sú ľudia ako Bea Johnson alebo Lauren Singer, ktorým sa skutočne podarilo prispôsobiť svoj život tomu, že ich odpad za niekoľko posledných rokov sa zmestí do malého zaváraninového pohára, a je to veľmi inšpirujúce; ale ako som povedala — pre mnohých nemožné. I ja sama by som raz chcela toto dokázať, ale v súčasnosti to nevidím veľmi reálne. Nie preto, že by som bola lenivá alebo že by som nechcela, ale sú mnohé veci, ktoré sa bez obalu kupujú veľmi ťažko, prípadne sa bez obalu kúpiť jednoducho nedajú. A potom sú situácie ako momentálna, kedy som i ja od bezobalových nákupov musela upustiť, pretože som to nepovažovala za bezpečné.

Sú dni, kedy sa kvôli tomu cítim zle. Práve tým, že mám blog a i na sociálnych sieťach zdieľam tipy ako prispieť k znižovaniu produkcie odpadu, spotreby plastov alebo ochrane životného prostredia, veľmi neukazujem chvíle, kedy zdanlivo kráčam mimo toho, v čo verím. Sú dni, kedy dostanem hlad a musím si vonku niečo kúpiť. Potraviny ako vegánsky syr alebo moje zbožňované alpro bez obalu jednoducho nepredávajú. A pri zariaďovaní bytu som sa tiež nemala ako vyhnúť plastu. No na internet to nedávam z prostého dôvodu — nechcem čeliť kritike.

Práve to je to, čo mnohých ľudí od zero waste odrádza. Odniekiaľ sa vzala predstava, že každý, kto sa o tento životný štýl čo i len trochu zaujíma, musí byť dokonalý. Je to presne to isté, čo som písala v článku Prečo nikdy nebudem minimalistkou. Tento nátlak núti ľudí myslieť si, že keď nevyhodia všetky plastové veci, ktoré doma majú, a nebudú žiť v jednote s prírodou, tak nemá zmysel snažiť sa.

A to je obrovská chyba! Pri zero waste znamená oveľa viac, keď veľký počet ľudí každý deň spraví maličký krôčik — namiesto sušienok zabalených v plaste kúpi tie v papieri, v obchode nepoužije jednorazové rukavice na pečivo alebo začne používať tuhé mydlá a šampóny — ako jeden človek, ktorý žije dokonalý bezodpadový život. Cieľom zero waste nie je spraviť z každého človeka neomylnú bytosť, ktorý už nikdy v živote nepoužije plastovú slamku; ale ukázať ľuďom, že sa veci dajú robiť i inak. A človek na nich nepotrebuje vyvinúť veľa síl, no môže to mať veľký pozitívny dopad.
To ma na zero waste mrzí zo všetkého najviac. Ako nedosiahnuteľne tento život vyzerá, a koľko negativity okolo neho je. Namiesto toho, aby sme sa navzájom podporovali, vyzdvihovali jeden druhého, zdieľali tipy a rady ako robiť veci lepšie, kde sa dá kúpiť drogéria bez obalu, aká značka vyrába najlepšie tuhé dezodoranty alebo ako si vyrobiť znovupoužiteľné vrecká na ovocie a zeleninu zo starých záclon, a boli jeden pre druhého inšpiráciou, sa kritizujeme, odsudzujeme, opovrhujeme sebou a zhadzujeme sa za to, že nerobíme viac.

Prestaňme s tým, prosím. A buďme na seba dobrí. Sústreďme sa na to, čo je skutočnou pointou tohto hnutia — zachrániť našu planétu, kým nie je neskoro.

Monday, June 22, 2020

MY HONEST THOUGHTS ON ZERO WASTEI have had this post in my head for quite some time. But I kept putting it off. I'm not the type of person who writes his opinions on things or various topics on the Internet, who is actively involved in discussions or is not afraid to add fuel to the fire. I always try to be honest with people, but I see a huge difference between leaving a compliment and criticism or a negative comment. If I can, I avoid it.

But this is a topic I have to comment on. On the blog, I write a lot about a zero waste lifestyle, in some way it appears in almost every article; and although I have already made a special post where I told you why I live a zero waste life, I want to comment on it as a whole and comprehensively.
When I first heard about zero waste, I was thrilled. I have always been interested in protecting the environment, I have never considered myself a person to produce an excessive amount of waste and I have never thrown anything on the ground (unless we count bio-waste somewhere in nature where it decomposes by itself and has a positive impact on soil and plants). From the first moment, I liked the idea of not sending anything to landfills and recycling centers, which are already overstuffed and still do not solve the real problem. But when I became more interested in this serious and great change of life, it was only then that I realized that I was not going into completely easy waters.


read next: Zemito Haul — What I Bought


I said it like a hundred times, but I'll say it again — we live in a consumer world. We are used to a certain standard. To-go food is a common thing, we have garbage bins literally on every corner, in the store everything is wrapped in plastic and in general we're not very interested in where our garbage goes, because the only thing that is important for us is  that it doesn't stink in our homes and they take it away regularly from us in front of the apartment buildings. The only things sold without packaging in the supermarket are fruit, veg, and pastries. Everything else has a certain form of packaging, the purpose of which is to transport food or a product to our home. And it also has its hygienic reasons — we import many things and it is unimaginable that they would be stored loose.

And this is relatively difficult to combat. In many larger cities, there are package-free shops and their offer is really amazing — they try to bring customers a great selection of dry and durable foods, as well as dried fruits, nuts, spices, sweets and much more. It has its advantages — in many cases the price is cheaper, because you don't have to pay extra for packaging, food is often local, healthier and better quality, and you have the opportunity to get to know your seller, which returns more personal contact.

But it has one disadvantage — availability. There are one, maybe two such shops in the city; and supermarkets or smaller groceries are on every corner. Shopping without packaging requires time and planning ahead, because when you remember after work at eight in the evening that you need to buy pasta, you have no other choice.
Overall, the idea of ​​achieving zero waste is impossible for the vast majority of the population. There are people like Bea Johnson or Lauren Singer who have really managed to adapt their lives to the fact that their waste in the last few years will fit into a small jar, and it's very inspiring; but as I said — impossible for many. I myself would like to achieve this once, but at the moment I don't see it very realistically. Not because I'm lazy or that I don't want to, but there are many things that are very difficult to buy without packaging, or simply can't be bought without packaging. And then there are situations like the current one, when I also had to give up shopping package free, because I didn't consider it safe.

There are days when I feel bad about it. Mostly because I have a blog and I also share tips on social media on how to help reduce producing waste, plastic consumption or protect the environment, I don't show much of the times when I seem to go against what I believe in. There are days when I get hungry and I have to buy something outside. Foods like vegan cheese or my adored alpro desserts aren't sold without packaging. And when furnishing the apartment, I also had no way to avoid plastic. But I don't put it on the internet for a simple reason — I don't want to face criticism.

This is what discourages many people from zero waste. The idea came that everyone who is interested in this lifestyle, even just a little bit, must be perfect, came from who knows where. It's exactly what I wrote in the article Why I'll never be a minimalist. This pressure makes people think that if they don't throw away all the plastic things they have at home and don't live in unity with nature, then there is no point in even trying.

And that's a huge mistake! In zero waste, it means a lot more when a large number of people take a tiny step every day — instead of plastic-wrapped cookies, they buy paper ones, don't use disposable plastic gloves in the store, or start using solid soaps and shampoos — then one person who lives in perfect zero waste life. The goal of zero waste is not to make every human being an unmistakable being who will never use a plastic straw again in his life; but to show people that things can be done differently. And you don't need to go out of your comfort zone to do them, but it can have a big positive impact.
That makes me sad about zero waste the most. How unattainable this life looks, and how much negativity is around it. Instead of supporting each other, picking each other up, sharing tips and advice on how to do things better, where to buy cleaning products without packaging, which brand makes the best solid deodorants, or how to make reusable fruit and vegetable bags from old curtains, and be an inspiration to each other, we criticize, condemn, despise ourselves, and throw ourselves off for not doing more.

Let's stop that, please. And let's be good at ourselves. Let's focus on what is the real point of this movement — to save our planet until it is too late.


Tento článok mám v hlave už pomerne dlho. No odkladala som ho. Nie som ten typ človeka, ktorý na internete vypisuje svoje názory na veci či rôzne témy, ktorý sa aktívne zapája do diskusií či sa nebojí priliať olej do ohňa. K ľuďom sa vždy snažím byť úprimná, no vidím obrovský rozdiel medzi zanechaním príjemnej pochvaly a kritikou či negatívnom komentárom. Ak môžem, tak sa tomu okľukou vyhýbam.

No toto je téma, ku ktorej sa musím vyjadriť. Na blogu o bezodpadovom životnom štýle píšem veľa, nejakým spôsobom sa objavuje v takmer každom článku; a hoci som už venovala osobitný príspevok tomu, že som vám povedala, prečo žijem zero waste život, chcem sa k tomu vyjadriť aj celkovo a komplexne.
Keď som prvýkrát počula o zero waste, bola som nadšená. Vždy som sa zaujímala o ochranu životného prostredia, nikdy som samú seba nepovažovala za človeka, ktorý by produkoval nadmerné množstvo odpadu a nikdy som nič neodhodila na zem (ak nerátame bio odpad niekde v prírode, kde sa to samé rozloží a má to pozitívny dopad pre pôdu a rastliny). Od prvého momentu sa mi páčila predstava toho neposielať nič na skládku a do recyklačných centier, ktoré sú už teraz preplnené a aj tak neriešia skutočný problém. No keď som sa o túto serióznu a veľkú zmenu života začala viac zaujímať, až vtedy som zistila, že nejdem do úplne ľahkých vôd.


čítať ďalej: Zemito Haul — Čo som si kúpila


Písala som to už snáď stokrát, no napíšem to znova — žijeme v konzumnom svete. Sme zvyknutí na istý štandard. To-go jedlo je bežnou záležitosťou, odpadkové koše máme doslova na každom rohu, v obchode je všetko zabalené v plaste a vo všeobecnosti sa veľmi nezaujímame o to, kam ide naše smetie, lebo jediné, čo je pre nás podstatné je to, aby nám doma nesmrdelo a aby nám ho spred bytovky pravidelne odvážali. Jediné, čo sa v supermarkete predáva voľne je ovocie, zelenina a pečivo. Všetko ostatné má istú formu obalu, ktorého účelom pre prepraviť potravinu alebo výrobok k nám domov. A má to aj svoje hygienické dôvody — mnohé veci dovážame a nepredstaviteľné, že by boli uložené voľne.

A s týmto sa pomerne ťažko bojuje. V mnohých väčších mestách už sú bezobalové obchody a ich ponuka je skutočne úžasná — zákazníkom sa snažia priniesť skvelý výber suchých a trvanlivých potravín, ale i sušeného ovocia, orechov, korenín, sladkostí a mnoho iného. Má to svoje výhody — v mnohých prípadoch je i cena lacnejšia, pretože si nemusíte priplácať za obal, potraviny sú často lokálne, zdravšie a kvalitnejšie, a máte možnosť spoznať svojho predajcu, čím sa navracia viac osobný kontakt.

Má to ale jednu nevýhodu — dostupnosť. V meste je jeden, možno dva takéto obchody; a supermarkety či menšie potraviny sú na každom rohu. Nakupovať bezobalovo chce čas a plánovanie dopredu, pretože keď si po práci o ôsmej večer spomeniete na to, že potrebujete dokúpiť cestoviny, máte smolu.
Celkovo je predstava dosiahnutia nulového odpadu pre drvivú väčšinu populácie nemožná. Sú ľudia ako Bea Johnson alebo Lauren Singer, ktorým sa skutočne podarilo prispôsobiť svoj život tomu, že ich odpad za niekoľko posledných rokov sa zmestí do malého zaváraninového pohára, a je to veľmi inšpirujúce; ale ako som povedala — pre mnohých nemožné. I ja sama by som raz chcela toto dokázať, ale v súčasnosti to nevidím veľmi reálne. Nie preto, že by som bola lenivá alebo že by som nechcela, ale sú mnohé veci, ktoré sa bez obalu kupujú veľmi ťažko, prípadne sa bez obalu kúpiť jednoducho nedajú. A potom sú situácie ako momentálna, kedy som i ja od bezobalových nákupov musela upustiť, pretože som to nepovažovala za bezpečné.

Sú dni, kedy sa kvôli tomu cítim zle. Práve tým, že mám blog a i na sociálnych sieťach zdieľam tipy ako prispieť k znižovaniu produkcie odpadu, spotreby plastov alebo ochrane životného prostredia, veľmi neukazujem chvíle, kedy zdanlivo kráčam mimo toho, v čo verím. Sú dni, kedy dostanem hlad a musím si vonku niečo kúpiť. Potraviny ako vegánsky syr alebo moje zbožňované alpro bez obalu jednoducho nepredávajú. A pri zariaďovaní bytu som sa tiež nemala ako vyhnúť plastu. No na internet to nedávam z prostého dôvodu — nechcem čeliť kritike.

Práve to je to, čo mnohých ľudí od zero waste odrádza. Odniekiaľ sa vzala predstava, že každý, kto sa o tento životný štýl čo i len trochu zaujíma, musí byť dokonalý. Je to presne to isté, čo som písala v článku Prečo nikdy nebudem minimalistkou. Tento nátlak núti ľudí myslieť si, že keď nevyhodia všetky plastové veci, ktoré doma majú, a nebudú žiť v jednote s prírodou, tak nemá zmysel snažiť sa.

A to je obrovská chyba! Pri zero waste znamená oveľa viac, keď veľký počet ľudí každý deň spraví maličký krôčik — namiesto sušienok zabalených v plaste kúpi tie v papieri, v obchode nepoužije jednorazové rukavice na pečivo alebo začne používať tuhé mydlá a šampóny — ako jeden človek, ktorý žije dokonalý bezodpadový život. Cieľom zero waste nie je spraviť z každého človeka neomylnú bytosť, ktorý už nikdy v živote nepoužije plastovú slamku; ale ukázať ľuďom, že sa veci dajú robiť i inak. A človek na nich nepotrebuje vyvinúť veľa síl, no môže to mať veľký pozitívny dopad.
To ma na zero waste mrzí zo všetkého najviac. Ako nedosiahnuteľne tento život vyzerá, a koľko negativity okolo neho je. Namiesto toho, aby sme sa navzájom podporovali, vyzdvihovali jeden druhého, zdieľali tipy a rady ako robiť veci lepšie, kde sa dá kúpiť drogéria bez obalu, aká značka vyrába najlepšie tuhé dezodoranty alebo ako si vyrobiť znovupoužiteľné vrecká na ovocie a zeleninu zo starých záclon, a boli jeden pre druhého inšpiráciou, sa kritizujeme, odsudzujeme, opovrhujeme sebou a zhadzujeme sa za to, že nerobíme viac.

Prestaňme s tým, prosím. A buďme na seba dobrí. Sústreďme sa na to, čo je skutočnou pointou tohto hnutia — zachrániť našu planétu, kým nie je neskoro.


Fast fashion is a vicious circle. In the shop window we see a beautiful T-shirt for a few euros. The mannequin is wearing it together with well-fitting pants and a patterned jacket. And we immediately think "what would I look like in the same outfit?"; and we're already in the fitting room and we can't get enough of seeing how great it looks together. In a few minutes we leave the store with a bag full of clothes. It won't be until two months later that we find out that the T-shirt only looks good with those exact pants, and none of the ones we've had at home before; and that the jacket is only suitable for special occasions, therefore most of the time it's hanging by the end of the closet. And we get the feeling again that we have nothing to wear, we go to the shops, and the whole scenario repeats itself.
And that's exactly what slow fashion is trying to fight, ie fashion focused on fighting the consumerist way of life and consumption of clothing; also looking for ways to wear some pieces all the time and in various combinations, and which prefers quality over quantity. For those who are just starting out in slow fashion, it can feel a little restrictive and boring at first; and that's when any inspiration comes in handy. Today, I will show you to four of my favourite influencers on Instagram, which show on their profiles that even ethical, sustainable and slow fashion can be fun and diverse.


@shannydoots

Shannon, who lives with her husband in Chicago, shows an interesting contrast on her profile that fashion can be minimalist and simple, but at the same time interesting, and that size doesn't matter. She bases her wardrobe on a few universal pieces, which she's not afraid to combine with strong patterns or colours. Her feed is very pleasing to the eye and cat lovers will find something to their liking, because her hairy companions find their way into many of her photos.


@candicemtay

Candice is an inspiration in many areas. Her style is carried in a very modern and sophisticated spirit — in a timeless combination of white and black, complemented by neutral tones or shades of grey, and seeks harmony between formal and casual. In addition, she emphasizes sustainability, supports local and organic brands, lives in a minimalist style and shares her tips not only on Instagram, but also on a blog or YouTube.


read more: 15 Facts About Fast Fashion You Should Know@petraalexndra

The soul of a minimalist who inspires thousands with her lifestyle. On her Instagram, she shares fragments of her life, photos of her home and outfits, which are characterized by the fact that she alwaays takes photos of them in the same place. Her style can be described in just one word — comfortable. She subverts her followers to many interesting brands that deserve attention and support and shows how not to be afraid to wear your favourite jeans or sweater all the time.


@loeppkyslife

Delilah is a mother of two who lives with her husband in Canada; and although she focuses primarily on her YouTube channel, where she shares their lives and motherhood tips, if you're looking for inspiration in slow fashion, she's definitely worth following. In addition to her own outfits, she also shows what her children wear; and the wardrobe is based on ethical brands or pieces that are inherited or thrifted.


Do you know some profiles?


Rýchla móda je začarovaný kruh. Vo výlohe obchodu vidíme krásne tričko za pár eur. Figurína ho má oblečené spolu s dobre padnúcimi nohavicami a vzorovaným sakom. A nám hneď prebehne hlavou myšlienka "ako by som ja vyzerala v rovnakom outfite?"; a už sme v skúšobnej kabínke a nevieme sa vynadívať, ako super to spolu vyzerá. O pár minút už vychádzame von z obchodu s taškou plnou oblečenia. Až o dva mesiace doma zistíme, že tričko vyzerá dobre len s tými nohavicami a žiadne z tých, ktoré sme doma mali už pred tým, sa s ním nedajú kombinovať; a že sako je vhodné len na špeciálne príležitosti, preto väčšinu času visí zastrčené na konci skrine. A my opäť nadobudneme pocit, že nemáme čo nosiť, zamierime do obchodov, a celý scenár sa opakuje.
A práve s tým sa snaží bojovať slow fashion, teda pomalá móda zameraná na boj s konzumným spôsobom života a spotreby oblečenia, ktorá hľadá možnosti, ako nosiť niektoré kúsky stále dookola a v rôznych kombináciách, a ktorá dáva prednosť kvalite nad kvantitou. Pre tých, ktorí so slow fashion iba začínajú, môže byť spočiatku trochu obmedzujúca a nudná; a presne vtedy sa zíde akákoľvek inšpirácia. Ja vám dnes predstavím štyri moje obľúbené influencerky na Instagrame, ktoré na svojich profiloch ukazujú, že i etická, udržateľná a pomalá móda môže byť zábavná a rozmanitá.


@shannydoots

Shannon, ktorá býva s manželom v Chicagu, na svojom profile ukazuje zaujímavý kontrast toho, že móda môže byť minimalistická a jednoduchá, ale zároveň zaujímavá, a že na veľkosti nezáleží. Svoj šatník zakladá na pár univerzálnych kúskoch, ktoré sa nebojí kombinovať s výraznými vzormi alebo farbami. Jej feed veľmi lahodí oku a na svoje prídu i milovníci mačiek, lebo jej chlpatí spoločníci si nájdu cestu do mnohých jej fotiek.

@candicemtay

Candice je inšpiráciou v mnohých oblastiach. Jej štýl sa nesie vo veľmi modernom a sofistikovanom duchu — v nadčasovej kombinácii bielej a čiernej, ktorú dopĺňajú neutrálne tóny alebo odtiene sivej, a hľadá harmóniu medzi formálnym a ležérnym. Okrem toho poukazuje dôraz na udržateľnosť, podporuje lokálne a etické značky, žije v minimalistickom štýle a svoje tipy zdieľa nielen na Instagrame, ale i na blogu či YouTube.


čítať ďalej: 15 Faktov o Rýchlej móde, ktoré by si mal vedieť


@petraalexndra

Dušou minimalistka, ktorá svojim životným štýlom inšpiruje tisíce. Na svojom Instagrame zdieľa útržky zo života, fotografie svojho domova i outfity, ktoré sú príznačné tým, že ich fotí stále na rovnakom mieste. Jej štýl obliekania sa dá opísať len jedným slovom — pohodlnosť. Do podvedomia svojich sledovateľov dáva mnohé zaujímavé značky, ktoré si zaslúžia pozornosť a podporu a ukazuje, ako na nebáť nosiť obľúbené rifle či sveter stále dokola.


@loeppkyslife

Delilah je matka dvoch detí, ktorá žije s manželom v Kanade; a hoci sa primárne venuje svojmu YouTube kanálu, kde zdieľa svoj život a tipy o materstve, ak hľadáte inšpiráciu v téme pomalej módy, určite sa ju oplatí sledovať. Okrem vlastných outfitov ukazuje i to, čo nosia jej deti; a šatník majú založený na etických značkách alebo kúskoch, ktoré sú zdedené alebo z druhej ruky.


Poznáte niektoré profily?

Friday, June 19, 2020

4 SLOW FASHION INSTAGRAM INFLUENCERSFast fashion is a vicious circle. In the shop window we see a beautiful T-shirt for a few euros. The mannequin is wearing it together with well-fitting pants and a patterned jacket. And we immediately think "what would I look like in the same outfit?"; and we're already in the fitting room and we can't get enough of seeing how great it looks together. In a few minutes we leave the store with a bag full of clothes. It won't be until two months later that we find out that the T-shirt only looks good with those exact pants, and none of the ones we've had at home before; and that the jacket is only suitable for special occasions, therefore most of the time it's hanging by the end of the closet. And we get the feeling again that we have nothing to wear, we go to the shops, and the whole scenario repeats itself.
And that's exactly what slow fashion is trying to fight, ie fashion focused on fighting the consumerist way of life and consumption of clothing; also looking for ways to wear some pieces all the time and in various combinations, and which prefers quality over quantity. For those who are just starting out in slow fashion, it can feel a little restrictive and boring at first; and that's when any inspiration comes in handy. Today, I will show you to four of my favourite influencers on Instagram, which show on their profiles that even ethical, sustainable and slow fashion can be fun and diverse.


@shannydoots

Shannon, who lives with her husband in Chicago, shows an interesting contrast on her profile that fashion can be minimalist and simple, but at the same time interesting, and that size doesn't matter. She bases her wardrobe on a few universal pieces, which she's not afraid to combine with strong patterns or colours. Her feed is very pleasing to the eye and cat lovers will find something to their liking, because her hairy companions find their way into many of her photos.


@candicemtay

Candice is an inspiration in many areas. Her style is carried in a very modern and sophisticated spirit — in a timeless combination of white and black, complemented by neutral tones or shades of grey, and seeks harmony between formal and casual. In addition, she emphasizes sustainability, supports local and organic brands, lives in a minimalist style and shares her tips not only on Instagram, but also on a blog or YouTube.


read more: 15 Facts About Fast Fashion You Should Know@petraalexndra

The soul of a minimalist who inspires thousands with her lifestyle. On her Instagram, she shares fragments of her life, photos of her home and outfits, which are characterized by the fact that she alwaays takes photos of them in the same place. Her style can be described in just one word — comfortable. She subverts her followers to many interesting brands that deserve attention and support and shows how not to be afraid to wear your favourite jeans or sweater all the time.


@loeppkyslife

Delilah is a mother of two who lives with her husband in Canada; and although she focuses primarily on her YouTube channel, where she shares their lives and motherhood tips, if you're looking for inspiration in slow fashion, she's definitely worth following. In addition to her own outfits, she also shows what her children wear; and the wardrobe is based on ethical brands or pieces that are inherited or thrifted.


Do you know some profiles?


Rýchla móda je začarovaný kruh. Vo výlohe obchodu vidíme krásne tričko za pár eur. Figurína ho má oblečené spolu s dobre padnúcimi nohavicami a vzorovaným sakom. A nám hneď prebehne hlavou myšlienka "ako by som ja vyzerala v rovnakom outfite?"; a už sme v skúšobnej kabínke a nevieme sa vynadívať, ako super to spolu vyzerá. O pár minút už vychádzame von z obchodu s taškou plnou oblečenia. Až o dva mesiace doma zistíme, že tričko vyzerá dobre len s tými nohavicami a žiadne z tých, ktoré sme doma mali už pred tým, sa s ním nedajú kombinovať; a že sako je vhodné len na špeciálne príležitosti, preto väčšinu času visí zastrčené na konci skrine. A my opäť nadobudneme pocit, že nemáme čo nosiť, zamierime do obchodov, a celý scenár sa opakuje.
A práve s tým sa snaží bojovať slow fashion, teda pomalá móda zameraná na boj s konzumným spôsobom života a spotreby oblečenia, ktorá hľadá možnosti, ako nosiť niektoré kúsky stále dookola a v rôznych kombináciách, a ktorá dáva prednosť kvalite nad kvantitou. Pre tých, ktorí so slow fashion iba začínajú, môže byť spočiatku trochu obmedzujúca a nudná; a presne vtedy sa zíde akákoľvek inšpirácia. Ja vám dnes predstavím štyri moje obľúbené influencerky na Instagrame, ktoré na svojich profiloch ukazujú, že i etická, udržateľná a pomalá móda môže byť zábavná a rozmanitá.


@shannydoots

Shannon, ktorá býva s manželom v Chicagu, na svojom profile ukazuje zaujímavý kontrast toho, že móda môže byť minimalistická a jednoduchá, ale zároveň zaujímavá, a že na veľkosti nezáleží. Svoj šatník zakladá na pár univerzálnych kúskoch, ktoré sa nebojí kombinovať s výraznými vzormi alebo farbami. Jej feed veľmi lahodí oku a na svoje prídu i milovníci mačiek, lebo jej chlpatí spoločníci si nájdu cestu do mnohých jej fotiek.

@candicemtay

Candice je inšpiráciou v mnohých oblastiach. Jej štýl sa nesie vo veľmi modernom a sofistikovanom duchu — v nadčasovej kombinácii bielej a čiernej, ktorú dopĺňajú neutrálne tóny alebo odtiene sivej, a hľadá harmóniu medzi formálnym a ležérnym. Okrem toho poukazuje dôraz na udržateľnosť, podporuje lokálne a etické značky, žije v minimalistickom štýle a svoje tipy zdieľa nielen na Instagrame, ale i na blogu či YouTube.


čítať ďalej: 15 Faktov o Rýchlej móde, ktoré by si mal vedieť


@petraalexndra

Dušou minimalistka, ktorá svojim životným štýlom inšpiruje tisíce. Na svojom Instagrame zdieľa útržky zo života, fotografie svojho domova i outfity, ktoré sú príznačné tým, že ich fotí stále na rovnakom mieste. Jej štýl obliekania sa dá opísať len jedným slovom — pohodlnosť. Do podvedomia svojich sledovateľov dáva mnohé zaujímavé značky, ktoré si zaslúžia pozornosť a podporu a ukazuje, ako na nebáť nosiť obľúbené rifle či sveter stále dokola.


@loeppkyslife

Delilah je matka dvoch detí, ktorá žije s manželom v Kanade; a hoci sa primárne venuje svojmu YouTube kanálu, kde zdieľa svoj život a tipy o materstve, ak hľadáte inšpiráciu v téme pomalej módy, určite sa ju oplatí sledovať. Okrem vlastných outfitov ukazuje i to, čo nosia jej deti; a šatník majú založený na etických značkách alebo kúskoch, ktoré sú zdedené alebo z druhej ruky.


Poznáte niektoré profily?

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.