Social Media

SliderFor about a year I was using the Ružová Marakuja lip balm by Mylo. And I was extremely happy with it — it lasted a very long time on my lips, it nourished deeply and gave them the necessary hydration, and it had a lovely delicate scent. However, some time ago its production was suspended; and since I have no idea when it will become part of the Mylo brand again, I started looking for possible alternatives. The first thing that caught my eye was the Ponio lip sticks, which meet all my criteria and there are four different types to choose from. I decided on a combination of mango ginger — and today I will tell you more about this stick.
About the brand

If this is your first time hearing about Ponio, I will be happy to introduce it to you. It's a Slovak brand of natural cosmetics, which is made by hand, according to their own and proven recipes, and in small batches. Their offer includes a wide selection of solid shampoos, natural soaps, massage cubes, deodorants, creams and lip sticks. The aim is to bring quality and honest products from natural ingredients, which contain only the best and most effective substances, and their composition is easy to understand.

The products have not been tested on animals and most of them are also suitable for vegans. You can buy them in glass, paper, cardboard or completely without packaging; and the ecological aspect and environmental protection are taken into account throughout the production process.

As I mentioned, they offer four types — vanilla & coconut, mint & orange, melon and mango ginger.
Mango Ginger

The look combines traditional with modern. The bar looks the way we are used to; but the packaging is made of cardboard, which can be composted after finishing the product and it'll decompose by itself in nature. It has a simple and minimalist design; and those who have known me for a long time know that these are extra plus points for me. The lid holds better than I expected — since it's also made of cardboard and has no sealing mechanism, I was afraid that it would fall off the stick, but completely unnecessarily. And as with many other products sold in paper packaging, the bar pushes out from the bottom. In case you accidentally get out more than you wanted, it's possible to push it back (for example by pounding on a hard hard surface such as a table), but since the lid provides enough space, I personally have never needed to return the product.

The product has a light yellow colour, but after application it is colorless and without gloss. It has a very pleasant and delicate scent — they describe it on the page as warm, reminiscent of autumn, and that's exactly how I would describe it. It's subtle, sweet-spicy and calming. But the product itself doesn't have any flavor, which I personally only appreciate. It has a creamy consistency, which is relatively firm at first, but it almost melts on the lips, it looks light, almost velvety.


read next: czech natural beauty brands


The stick is based on vegetable oils, butters and waxes that help deeply nourish and protect. More than 85% of the ingredients used are made from local and European raw materials of first-class quality. It's without artificial sweeteners and contains only natural aromas.

In addition to the lips, you can also use it to hydrate and treat other dry places such as hands or elbows, but it's not recommended to use the stick around the eyes.
Composition

Mango ginger lip stick by Ponio brand contains:

 • virgin olive oil — deeply hydrates and protects;
 • olive butter — nourishes, increases elasticity and has anti-inflammatory effects;
 • virgin sunflower oil — from Slovakia, has calming and softening effects;
 • olive wax — acts as a stabilizer, helps restore the skin's protective barrier;
 • cocoa butter — softens, smoothes and is a source of vitamin E;
 • sunflower wax — used as a vegan alternative to beeswax, moisturizes and regenerates;
 • cold pressed hemp oil — promotes healing and self-regeneration, protects and softens;
 • shea butter — treats dry skin, promotes healing;
 • extract – mango ginger — Indian root from the ginger family, which resembles mango in aroma and adds aroma;
 • natural essential oils — specifically sweet orange, lemon, incense and pine, which add aroma to the stick;
 • and substances naturally present in essential oils (Limonene, Linalool, Citral and Geraniol).

Availability and rating

You can buy Mango ginger on the official website ponio.sk, but also on the websites of various e-shops with products for a sustainable lifestyle or with natural cosmetics (I bought my stick on Zemito.cz) or in zero waste stores. The stick contains 9 milliliters of product, which is a fairly normal volume, and costs € 7.00 — and compared to how long it lasts and that I go through it very slowly, it's an excellent price.

Although I was a little skeptical at first, because I liked Ružová Marakuja by Mylo very much, I'm more than happy I tried this stick from Ponio, because I'm extremely happy with it. Everything suits me — from a simple vegan and natural composition, through a pleasant, almost addictive scent, to a light consistency, which gradually absorbs into the lips, which hydrates them for a long time, but does not leave a sticky feeling.


advantages eco-friendly packaging, beautiful aroma, creamy consistency
disadvantages -
price online — 7.00 € / 9 ml package
rating 10/10


Asi rok som používala balzam na pery Ružová marakuja od značky Mylo. A bola som s ním maximálne spokojná — na perách vydržal veľmi dlhú dobu, hĺbkovo vyživoval a dodával im potrebnú hydratáciu, a mal krásnu jemnú vôňu. Avšak pred časom jeho výrobu pozastavili; a keďže netuším, kedy sa opäť stane súčasťou ponuky značky Mylo, začala som sa obzerať po možných alternatívach. Ako prvé mi do oka padli tyčinky na pery od Ponio, ktoré spĺňajú všetky moje kritériá a na výber sú štyri rôzne druhy. Ja som sa rozhodla pre kombináciu mango zázvor — a dnes vám o tejto tyčinke poviem viac.
O značke

Ak Ponio počujete prvýkrát, rada vám ho priblížim. Je to slovenská značka prírodnej kozmetiky, ktorá je vyrábaná ručne, podľa vlastných a osvedčených receptúr, a v malých množstvách. Ich ponuka zahŕňa široký výber šampúchov, prírodných mydiel, masážnych kociek, dezodorantov, krémov či práve tyčiniek na pery. Cieľom je prinášať kvalitné a poctivé produkty z prírodných surovín, ktoré obsahujú iba najlepšie a účinné zložky, a ich zloženie je ľahko zrozumiteľné.

Produkty nie sú testované na zvieratách a väčšina z nich je vhodná i pre vegánov. Kúpite ich v skle, papieri, kartóne alebo úplne bez obalu; a počas celého procesu výroby sa prihliada i na ekologické hľadisko a ochranu životného prostredia.

Ako som už spomínala, v ponuke majú štyri druhy — vanilka & kokos, mäta & pomaranč, melón a mango zázvor.
Mango Zázvor

Vzhľad v sebe spája tradičné s moderným. Tyčinka vyzerá tak, ako sme zvyknutí; no obal je z kartónu, ktorý je možné po spotrebovaní produktu skompostovať a v prírode sa sám rozloží. Má jednoduchý a minimalistický dizajn; a tí, ktorí ma poznajú už dlhšie vedia, že u mňa to sú plusové body navyše. Viečko drží lepšie, ako som čakala — keďže je i ono z kartónu a nemá žiaden tesniaci mechanizmus, obávala som sa, či nebude z tyčinky padať, ale úplne zbytočne. A tak ako pri mnohých ďalších produktoch, ktoré sú predávané v papierovom obale, i tyčinka sa vysúva tlakom na dno. V prípade, že omylom vytlačíte viac ako ste chceli, je možné zatlačiť ju späť (napríklad pobúchaním o pevný tvrdý povrch ako je stôl), ale keďže viečko poskytuje dostatok priestoru, ja osobne som zatiaľ ani raz nepotrebovala produkt vracať späť.

Produkt má svetložltú farbu, no po aplikácii je bezfarebný a je bez lesku. Má veľmi príjemnú a jemnú vôňu — na stránke ju opisujú ako hrejivú, ktorá pripomína jeseň, a presne tak by som ju vystihla i ja. Je nenásilná, sladko-korenistá a pôsobí upokojujúco. Samotný produkt už ale žiadnu príchuť nemá, čo ja osobne iba oceňujem. Má krémovú konzistenciu, ktorá je spočiatku pomerne tuhá, no na perách sa takmer roztápa, pôsobí ľahko, takmer zamatovo.


čítaj ďalej: české značky prírodnej kozmetiky


Tyčinka je zložená na báze rastlinných olejov, masiel a voskov, ktoré pomáhajú hĺbkovo vyživovať a chrániť. Vyše 85% použitých zložiek je z lokálnych, respektíve európskych surovín prvotriednej kvality. Je bez umelých sladidiel a obsahuje len prírodné arómy.

Okrem pier ju môžete používať aj na hydratáciu a ošetrenie ďalších suchých miest ako sú ruky alebo lakte, no neodporúča sa používať tyčinku okolo očí.
Zloženie

Tyčinka na pery Mango zázvor od značky Ponio obsahuje:

 • panenský olivový olej — hlboko hydratuje a chráni;
 • olivové maslo — vyživuje, zvyšuje elasticitu a má protizápalové účinky;
 • panenský slnečnicový olej — zo Slovenska, má upokojujúce a zjemňujúce účinky;
 • olivový vosk — funguje ako stabilizátor, pomáha obnovovať ochrannú bariéru pokožky;
 • kakaové maslo — zmäkčuje, vyhladzuje a je zdroj vitamínu E;
 • slnečnicový vosk — používa sa ako vegánska alternatíva včelieho vosku, hydratuje a regeneruje;
 • za studena lisovaný konopný olej — podporuje hojenie a sebaregeneráciu, chráni a zjemňuje;
 • bambucké maslo — ošetruje suchú pokožku, podporuje hojenie;
 • extrakt - mango zázvor — indický koreň z rodiny zázvorov, ktorý sa arómou podobá mangu a dodáva vôňu;
 • prírodné silice — konkrétne to je sladký pomaranč, citrón, kadidlo a borovica, ktoré tyčinke dodávajú vôňu;
 • a látky prirodzene obsiahnuté v siliciach (Limonene, Linalool, Citral a Geraniol).

Dostupnosť a hodnotenie

Mango zázvor kúpite na oficiálnej stránke ponio.sk, ale aj na stránkach rôznych eshopov s výrobkami pre udržateľný životný štýl alebo s prírodnou kozmetikou (ja som svoju tyčinku kúpila na Zemito.cz) alebo v kamenných zero waste predajniach. Tyčinka obsahuje 9 mililitrov produktu, čo je pomerne bežný objem, a stojí 7.00 € — a v porovnaní s tým, ako dlho vydrží a že z nej ubúda skutočne veľmi pomaly, je to vynikajúca cena.

Hoci som bola spočiatku trochu skeptická, pretože Ružovú marakuju od Mylo som mala veľmi rada, som viac než len rada, že som vyskúšala túto tyčinku od Ponio, pretože som s ňou maximálne spokojná. Vyhovuje mi na nej úplne všetko — od jednoduchého vegánskeho a prírodného zloženia, cez príjemnú, až takmer návykovú vôňu, až po ľahkú konzistenciu, ktorá do pier vsakuje postupne, čím ich hydratuje po dlhú dobu, no nezanecháva za sebou lepkavý pocit.


plusy ekologický obal, krásna vôňa, krémová konzistencia
mínusy -
cena online — 7.00 € / 9 ml balenie
hodnotenie 10/10

Monday, June 01, 2020

MANGO ZÁZVOR BY PONIOFor about a year I was using the Ružová Marakuja lip balm by Mylo. And I was extremely happy with it — it lasted a very long time on my lips, it nourished deeply and gave them the necessary hydration, and it had a lovely delicate scent. However, some time ago its production was suspended; and since I have no idea when it will become part of the Mylo brand again, I started looking for possible alternatives. The first thing that caught my eye was the Ponio lip sticks, which meet all my criteria and there are four different types to choose from. I decided on a combination of mango ginger — and today I will tell you more about this stick.
About the brand

If this is your first time hearing about Ponio, I will be happy to introduce it to you. It's a Slovak brand of natural cosmetics, which is made by hand, according to their own and proven recipes, and in small batches. Their offer includes a wide selection of solid shampoos, natural soaps, massage cubes, deodorants, creams and lip sticks. The aim is to bring quality and honest products from natural ingredients, which contain only the best and most effective substances, and their composition is easy to understand.

The products have not been tested on animals and most of them are also suitable for vegans. You can buy them in glass, paper, cardboard or completely without packaging; and the ecological aspect and environmental protection are taken into account throughout the production process.

As I mentioned, they offer four types — vanilla & coconut, mint & orange, melon and mango ginger.
Mango Ginger

The look combines traditional with modern. The bar looks the way we are used to; but the packaging is made of cardboard, which can be composted after finishing the product and it'll decompose by itself in nature. It has a simple and minimalist design; and those who have known me for a long time know that these are extra plus points for me. The lid holds better than I expected — since it's also made of cardboard and has no sealing mechanism, I was afraid that it would fall off the stick, but completely unnecessarily. And as with many other products sold in paper packaging, the bar pushes out from the bottom. In case you accidentally get out more than you wanted, it's possible to push it back (for example by pounding on a hard hard surface such as a table), but since the lid provides enough space, I personally have never needed to return the product.

The product has a light yellow colour, but after application it is colorless and without gloss. It has a very pleasant and delicate scent — they describe it on the page as warm, reminiscent of autumn, and that's exactly how I would describe it. It's subtle, sweet-spicy and calming. But the product itself doesn't have any flavor, which I personally only appreciate. It has a creamy consistency, which is relatively firm at first, but it almost melts on the lips, it looks light, almost velvety.


read next: czech natural beauty brands


The stick is based on vegetable oils, butters and waxes that help deeply nourish and protect. More than 85% of the ingredients used are made from local and European raw materials of first-class quality. It's without artificial sweeteners and contains only natural aromas.

In addition to the lips, you can also use it to hydrate and treat other dry places such as hands or elbows, but it's not recommended to use the stick around the eyes.
Composition

Mango ginger lip stick by Ponio brand contains:

 • virgin olive oil — deeply hydrates and protects;
 • olive butter — nourishes, increases elasticity and has anti-inflammatory effects;
 • virgin sunflower oil — from Slovakia, has calming and softening effects;
 • olive wax — acts as a stabilizer, helps restore the skin's protective barrier;
 • cocoa butter — softens, smoothes and is a source of vitamin E;
 • sunflower wax — used as a vegan alternative to beeswax, moisturizes and regenerates;
 • cold pressed hemp oil — promotes healing and self-regeneration, protects and softens;
 • shea butter — treats dry skin, promotes healing;
 • extract – mango ginger — Indian root from the ginger family, which resembles mango in aroma and adds aroma;
 • natural essential oils — specifically sweet orange, lemon, incense and pine, which add aroma to the stick;
 • and substances naturally present in essential oils (Limonene, Linalool, Citral and Geraniol).

Availability and rating

You can buy Mango ginger on the official website ponio.sk, but also on the websites of various e-shops with products for a sustainable lifestyle or with natural cosmetics (I bought my stick on Zemito.cz) or in zero waste stores. The stick contains 9 milliliters of product, which is a fairly normal volume, and costs € 7.00 — and compared to how long it lasts and that I go through it very slowly, it's an excellent price.

Although I was a little skeptical at first, because I liked Ružová Marakuja by Mylo very much, I'm more than happy I tried this stick from Ponio, because I'm extremely happy with it. Everything suits me — from a simple vegan and natural composition, through a pleasant, almost addictive scent, to a light consistency, which gradually absorbs into the lips, which hydrates them for a long time, but does not leave a sticky feeling.


advantages eco-friendly packaging, beautiful aroma, creamy consistency
disadvantages -
price online — 7.00 € / 9 ml package
rating 10/10


Asi rok som používala balzam na pery Ružová marakuja od značky Mylo. A bola som s ním maximálne spokojná — na perách vydržal veľmi dlhú dobu, hĺbkovo vyživoval a dodával im potrebnú hydratáciu, a mal krásnu jemnú vôňu. Avšak pred časom jeho výrobu pozastavili; a keďže netuším, kedy sa opäť stane súčasťou ponuky značky Mylo, začala som sa obzerať po možných alternatívach. Ako prvé mi do oka padli tyčinky na pery od Ponio, ktoré spĺňajú všetky moje kritériá a na výber sú štyri rôzne druhy. Ja som sa rozhodla pre kombináciu mango zázvor — a dnes vám o tejto tyčinke poviem viac.
O značke

Ak Ponio počujete prvýkrát, rada vám ho priblížim. Je to slovenská značka prírodnej kozmetiky, ktorá je vyrábaná ručne, podľa vlastných a osvedčených receptúr, a v malých množstvách. Ich ponuka zahŕňa široký výber šampúchov, prírodných mydiel, masážnych kociek, dezodorantov, krémov či práve tyčiniek na pery. Cieľom je prinášať kvalitné a poctivé produkty z prírodných surovín, ktoré obsahujú iba najlepšie a účinné zložky, a ich zloženie je ľahko zrozumiteľné.

Produkty nie sú testované na zvieratách a väčšina z nich je vhodná i pre vegánov. Kúpite ich v skle, papieri, kartóne alebo úplne bez obalu; a počas celého procesu výroby sa prihliada i na ekologické hľadisko a ochranu životného prostredia.

Ako som už spomínala, v ponuke majú štyri druhy — vanilka & kokos, mäta & pomaranč, melón a mango zázvor.
Mango Zázvor

Vzhľad v sebe spája tradičné s moderným. Tyčinka vyzerá tak, ako sme zvyknutí; no obal je z kartónu, ktorý je možné po spotrebovaní produktu skompostovať a v prírode sa sám rozloží. Má jednoduchý a minimalistický dizajn; a tí, ktorí ma poznajú už dlhšie vedia, že u mňa to sú plusové body navyše. Viečko drží lepšie, ako som čakala — keďže je i ono z kartónu a nemá žiaden tesniaci mechanizmus, obávala som sa, či nebude z tyčinky padať, ale úplne zbytočne. A tak ako pri mnohých ďalších produktoch, ktoré sú predávané v papierovom obale, i tyčinka sa vysúva tlakom na dno. V prípade, že omylom vytlačíte viac ako ste chceli, je možné zatlačiť ju späť (napríklad pobúchaním o pevný tvrdý povrch ako je stôl), ale keďže viečko poskytuje dostatok priestoru, ja osobne som zatiaľ ani raz nepotrebovala produkt vracať späť.

Produkt má svetložltú farbu, no po aplikácii je bezfarebný a je bez lesku. Má veľmi príjemnú a jemnú vôňu — na stránke ju opisujú ako hrejivú, ktorá pripomína jeseň, a presne tak by som ju vystihla i ja. Je nenásilná, sladko-korenistá a pôsobí upokojujúco. Samotný produkt už ale žiadnu príchuť nemá, čo ja osobne iba oceňujem. Má krémovú konzistenciu, ktorá je spočiatku pomerne tuhá, no na perách sa takmer roztápa, pôsobí ľahko, takmer zamatovo.


čítaj ďalej: české značky prírodnej kozmetiky


Tyčinka je zložená na báze rastlinných olejov, masiel a voskov, ktoré pomáhajú hĺbkovo vyživovať a chrániť. Vyše 85% použitých zložiek je z lokálnych, respektíve európskych surovín prvotriednej kvality. Je bez umelých sladidiel a obsahuje len prírodné arómy.

Okrem pier ju môžete používať aj na hydratáciu a ošetrenie ďalších suchých miest ako sú ruky alebo lakte, no neodporúča sa používať tyčinku okolo očí.
Zloženie

Tyčinka na pery Mango zázvor od značky Ponio obsahuje:

 • panenský olivový olej — hlboko hydratuje a chráni;
 • olivové maslo — vyživuje, zvyšuje elasticitu a má protizápalové účinky;
 • panenský slnečnicový olej — zo Slovenska, má upokojujúce a zjemňujúce účinky;
 • olivový vosk — funguje ako stabilizátor, pomáha obnovovať ochrannú bariéru pokožky;
 • kakaové maslo — zmäkčuje, vyhladzuje a je zdroj vitamínu E;
 • slnečnicový vosk — používa sa ako vegánska alternatíva včelieho vosku, hydratuje a regeneruje;
 • za studena lisovaný konopný olej — podporuje hojenie a sebaregeneráciu, chráni a zjemňuje;
 • bambucké maslo — ošetruje suchú pokožku, podporuje hojenie;
 • extrakt - mango zázvor — indický koreň z rodiny zázvorov, ktorý sa arómou podobá mangu a dodáva vôňu;
 • prírodné silice — konkrétne to je sladký pomaranč, citrón, kadidlo a borovica, ktoré tyčinke dodávajú vôňu;
 • a látky prirodzene obsiahnuté v siliciach (Limonene, Linalool, Citral a Geraniol).

Dostupnosť a hodnotenie

Mango zázvor kúpite na oficiálnej stránke ponio.sk, ale aj na stránkach rôznych eshopov s výrobkami pre udržateľný životný štýl alebo s prírodnou kozmetikou (ja som svoju tyčinku kúpila na Zemito.cz) alebo v kamenných zero waste predajniach. Tyčinka obsahuje 9 mililitrov produktu, čo je pomerne bežný objem, a stojí 7.00 € — a v porovnaní s tým, ako dlho vydrží a že z nej ubúda skutočne veľmi pomaly, je to vynikajúca cena.

Hoci som bola spočiatku trochu skeptická, pretože Ružovú marakuju od Mylo som mala veľmi rada, som viac než len rada, že som vyskúšala túto tyčinku od Ponio, pretože som s ňou maximálne spokojná. Vyhovuje mi na nej úplne všetko — od jednoduchého vegánskeho a prírodného zloženia, cez príjemnú, až takmer návykovú vôňu, až po ľahkú konzistenciu, ktorá do pier vsakuje postupne, čím ich hydratuje po dlhú dobu, no nezanecháva za sebou lepkavý pocit.


plusy ekologický obal, krásna vôňa, krémová konzistencia
mínusy -
cena online — 7.00 € / 9 ml balenie
hodnotenie 10/10


Zemito is an eshop with a wide selection of products for a more sustainable life. On their site you can buy zero waste household prooducts — everything from cleaning stuff to storing food in the kitchen — but also cosmetics, cleaning products, composters or even books and toys for children. It works on two more or less identical sites — as Zemito.cz and Zemito.sk, and it's a portal that is definitely worth following on social media and reading their magazine, where they share various tips and useful information.

During the quarantine, I also gave in to online shopping — and I ordered twice from the Zemito website. On April 1, they had a free shipping offer for purchases over CZK 750, and the same offer, but without a price limit, they also had on Mother's Day, which I also decided to use, because after the arrival of the first package, of course, I remembered a few more things which I needed. And today I will show you everything I bought from their e-shop.
Beauty Products

Solid Shampoo Svieže ráno from Musk. I've already written a review on it; and it hasn't change that it's the best shampoo I've ever tried. So far, I have not found the Musk brand anywhere in Zlín, so in the last few months I have tried various other types of shampoo, but none of them suited me as well as this one. It lasts a very long time, it smells beautiful, it foams wonderfully and my hair is soft and shiny after it.

Carbon soap Čierne zlato from Musk. Originally I wanted to take the Čierna ovca from Mylo, but they only had it to order, so I bought this facial soap from Musk. The only difference I see between the soaps is that i go through the Musk one somehow more quickly; but otherwise they both work wonderfully and my skin just adores Čierne zlato.

Mango cream from Kvitok. I read about it for the first time on Monika's blog, and for a year I played with the idea of ​​whether it was worth giving it a chance. I don't want to reveal much yet, because I would like to give it a special article in the form of a detailed review, but I will only say that I'm more satisfied with it than I expected.


read more: My Favorites Zero Waste Purchases


Citrus deodorant from Ponio. Before this deodorant, I used Tea Tree and Lemongrass also from Ponio, but I wanted to try the version withough bicarbonate soda — and I must admit that this suits me much better. It dries less, has a more creamy consistency, making it easier to apply; and it has a beautiful fresh scent and will last a really long time.

Mango and ginger lip balm from Ponio. Previously, I used Ružová Marakuja Lip Balm by Mylo, which I adored, but they suspended its production, so I had to start looking for some replacement. Ponio balms caught my eye — they have four different types, all of which are vegan and in a paper wrapper. But for more you will have to wait until the next article.
Kitchen

Kitchen towels. And I took two — although they last a very long time, it's something that is worth having extra. I've tried different brands, and to be honest, I see absolutely no difference between them, after all, it's a towel. But if in doubt, I can only recommend this to you, because it performs its role just great.

Replacement head for wooden brush for dishes. When I was happily throwing things in my basket, I threw this brush in there as well, because it's also a thing that always comes in handy. And I can't even imagine that I should wash dishes with a plastic sponge.

Bio waste container. I have already shown it to you in an article about my favourite zero waste purchases, so now I will not linger on it unnecessarily. I'm very happy with it, it has an ideal volume and the carbon filter in the lid is one huge plus.

Mason jar. No, I'm not going to pickle stuff. But these jars are the ideal size (500 ml volume) for storing products such as bicarbonate of soda or citric acid. Plus they look beautiful, don't they? That's why I bought four.
Bathroom

Toothbrush from Ecoheart. I already had about three or four of them, and I won't start using any other brand any time soon, because I'm extremely satisfied with Ecoheart.

Dental tablets from DENTTABS. Although I was pleasantly surprised with toothpowder by Kvitok and I will definitely come back to it someday, the use of dental tablets suits me best. This package contains 125 pieces, which lasts up to two months when brushing your teeth twice a day.

Soap dish. I've already written to you why these containers are so amazing; and this is another piece to my mini collection. I used to use a plastic soap dish, but it was time to find a replacement for it — and it's made of aluminum, which is recyclable, lightweight and moisture-proof.
For home

Air freshener from Tierra Verde. I've been thinking about it for a long time; and finally I thought I'd give it a try. It's definitely not a product you need to have at home, but it will bring you freshness and neutralize odors at home.

Lavender and lemon essential oils. I haven't been able to decide for a long time which scents to reach, because Tierra Verde offers up to eight different types. But I chose lavender, which is known for its calming effects, and lemon — one of my favorite scents.


If you have never bought anything from Zemito before, I only recommend this eshop. Delivery is very fast and everything is safely packed in recyclable materials. At the very least, be sure to take a look at their page — and maybe something will catch your eye.


Zemito je eshop so širokým výberom produktov pre udržateľnejší život. Na ich stránku kúpite zero waste pomôcky do domácnosti — všetko od upratovania až po skladovanie potravín v kuchyni —, ale aj kozmetiku, drogériu, kompostéry či dokonca knihy a hračky pre deti. Funguje na dvoch viac-menej identických stránkach — ako Zemito.cz a Zemito.sk, a je to portál, ktorý sa určite oplatí sledovať aj na sociálnych sieťach a čítať ich magazín, kde zdieľajú rôzne tipy a užitočné informácie.

Počas karantény som i ja podľahla online nakupovaniu — a zo stránky Zemito som objednávala rovno dvakrát. Ešte prvého apríla mali ponuku dopravy zadarmo pri kúpe nad 750 Kč, a rovnakú ponuku, ale bez cenového obmedzenia mali aj na Deň matiek, čo som sa tiež rozhodla využiť, pretože po príchode prvého balíka som si, samozrejme, spomenula na ďalších pár vecí, ktoré by sa mi zišli. A dnes vám ukážem, čo všetko som si z ich eshopu kúpila.
Kozmetika

Tuhý šampón Svieže ráno od Musk. Už som vám o ňom písala recenziu; a nič sa nemení na tom, že je to najlepší šampón, aký som kedy skúsila. Zatiaľ som značku Musk v Zlíne nikde nenašla, preto som za posledných pár mesiacov vystriedala rôzne iné druhy šampónov, no ani jeden z nich mi nevyhovoval tak ako tento. Vydrží veľmi dlho, krásne vonia, úžasne pení a moje vlasy sú po ňom hebké a lesklé.

Uhlíkové mydlo Čierne zlato od Musk. Pôvodne som si chcela vziať Čiernu ovcu od Mylo, ale tú mali iba na objednávku, preto som si kúpila toto pleťové mydlo od Musku. Jediný rozdiel, ktorý medzi mydlami vidím je ten, že to od Musk sa míňa akosi rýchlejšie; ale inak oba fungujú úžasne a moja pleť Čierne zlato iba zbožňuje.

Mangový krém od Kvitok. Prvýkrát som o ňom čítala na Monikinom blogu, a rok som sa pohrávala s myšlienkou, či sa oplatí dať mu šancu. Zatiaľ ešte nechcem veľa prezrádzať, pretože by som mu rada venovala osobitný článok v podobe detailnej recenzie, ale poviem len toľko, že som s ním viac spokojná, než som čakala.


čítaj ďalej: Moje obľúbené Zero Waste Nákupy


Dezodorant Citrus od Ponio. Pred týmto dezodorantom som používala Čajovník a citrónová tráva taktiež od Ponio, ale chcela som vyskúšať aj verziu bez sódy bikarbóny — a musím priznať, že táto mi vyhovuje oveľa viac. Menej vysušuje, má viac krémovú konzistenciu, čím sa aj jednoduchšie nanáša; a má krásnu sviežu vôňu a vydrží skutočne veľmi dlho.

Tyčinka na pery mango a zázvor od Ponio. Predtým som používala balzam na pery Ružová marakuja od Mylo, ktorý som zbožňovala, no pozastavili jeho výrobu, preto som sa musela začať obzerať po nejakej náhrade. Do oka mi padli tyčinky od Ponio — majú na výber štyri rôzne druhy, všetky sú vegánske a v papierovom obale. Ale na viac si budete musieť počkať do ďalšieho článku.
Do kuchyne

Kuchynské utierky. A vzala som si rovno dve — hoci vydržia veľmi dlho, je to vec, ktorú sa oplatí mať aj v zálohe. Skúšala som už rôzne značky, a ak mám byť úprimná, nevidím medzi nimi absolútne žiaden rozdiel, koniec-koncov je to utierka. Ale ak máte pochybnosti, túto vám môžem len odporúčať, lebo svoju úlohu plní na jednotku.

Náhradná hlavica na drevenú kefu na riad. Keď som už veselo hádzala veci do košíka, prihodila som tam aj túto kefu, lebo tiež je to vec, ktorá sa vždy zíde. A už si neviem ani len predstaviť, že by som mala umývať riad s plastovou špongiou.

Nádoba na bio odpad. Už som vám ju priblížila v článku o mojich obľúbených zero waste nákupoch, preto teraz nebudem zbytočne zdržiavať. Som s ňou veľmi spokojná, má ideálny objem a uhlíkový filter vo viečku je jedno obrovské plus.

Dóza na zaváranie. Nie, nechystám sa zavárať. Ale tieto dózy majú ideálnu veľkosť (majú objem 500 ml) na skladovanie produktov ako je sóda bikarbóna alebo kyselina citrónová. Plus vyzerajú krásne, však? Preto som si kúpila rovno štyri.
Do kúpeľne

Zubná kefka od Ecoheart. Mala som ich už asi tri či štyri, a tak skoro žiadnu inú značku nezačnem používať, lebo s Ecoheart som maximálne spokojná.

Zubné tablety od DENTTABS. Hoci som so zubným práškom od Kvitok bola príjemne prekvapená a určite sa k nemu ešte niekedy vrátim, používanie zubných tabliet mi vyhovuje najviac. Toto balenie obsahuje 125 kusov, čo pri čistení zubov dvakrát denne vydrží až dva mesiace.

Prenoska na mydlo. O tom, prečo sú prenosky také úžasné som vám už tiež písala; a toto je ďalší kúsok do mojej mini zbierky. Predtým som používala plastovú nádobku na mydlo, ale už bolo na čase nájsť za ňu náhradu — a táto je z hliníka, ktorý je recyklovateľný, ľahký a neprepustí vlhkosť.
Do domácnosti

Osviežovač vzduchu od Tierra Verde. Pokukovala som po ňom už dlhé dobu; a nakoniec som si povedala, že ho teda vyskúšam. Určite to nie je produkt, ktorý doma musíte mať, no domov vám prinesie sviežosť a neutralizuje pachy.

Esenciálne oleje levanduľa a citrón. Dlho som sa nevedela rozhodnúť, po ktorých vôňach mám siahnuť, pretože Tierra Verde ponúka až osem rôznych druhov. No vybrala som si levanduľu, ktorá je známa pre svoje upokojujúce účinky, a citrón — jednu z mojich najobľúbenejších vôní.


Ak ste zo Zemito ešte nikdy nič nekupovali, tento eshop iba odporúčam. Doručenie je veľmi rýchle a všetko je bezpečne zabalené v recyklovateľných materiáloch. Minimálne určite mrknite na ich stránku — a možno vám niečo padne do oka.

Friday, May 29, 2020

ZEMITO HAUL — WHAT I BOUGHTZemito is an eshop with a wide selection of products for a more sustainable life. On their site you can buy zero waste household prooducts — everything from cleaning stuff to storing food in the kitchen — but also cosmetics, cleaning products, composters or even books and toys for children. It works on two more or less identical sites — as Zemito.cz and Zemito.sk, and it's a portal that is definitely worth following on social media and reading their magazine, where they share various tips and useful information.

During the quarantine, I also gave in to online shopping — and I ordered twice from the Zemito website. On April 1, they had a free shipping offer for purchases over CZK 750, and the same offer, but without a price limit, they also had on Mother's Day, which I also decided to use, because after the arrival of the first package, of course, I remembered a few more things which I needed. And today I will show you everything I bought from their e-shop.
Beauty Products

Solid Shampoo Svieže ráno from Musk. I've already written a review on it; and it hasn't change that it's the best shampoo I've ever tried. So far, I have not found the Musk brand anywhere in Zlín, so in the last few months I have tried various other types of shampoo, but none of them suited me as well as this one. It lasts a very long time, it smells beautiful, it foams wonderfully and my hair is soft and shiny after it.

Carbon soap Čierne zlato from Musk. Originally I wanted to take the Čierna ovca from Mylo, but they only had it to order, so I bought this facial soap from Musk. The only difference I see between the soaps is that i go through the Musk one somehow more quickly; but otherwise they both work wonderfully and my skin just adores Čierne zlato.

Mango cream from Kvitok. I read about it for the first time on Monika's blog, and for a year I played with the idea of ​​whether it was worth giving it a chance. I don't want to reveal much yet, because I would like to give it a special article in the form of a detailed review, but I will only say that I'm more satisfied with it than I expected.


read more: My Favorites Zero Waste Purchases


Citrus deodorant from Ponio. Before this deodorant, I used Tea Tree and Lemongrass also from Ponio, but I wanted to try the version withough bicarbonate soda — and I must admit that this suits me much better. It dries less, has a more creamy consistency, making it easier to apply; and it has a beautiful fresh scent and will last a really long time.

Mango and ginger lip balm from Ponio. Previously, I used Ružová Marakuja Lip Balm by Mylo, which I adored, but they suspended its production, so I had to start looking for some replacement. Ponio balms caught my eye — they have four different types, all of which are vegan and in a paper wrapper. But for more you will have to wait until the next article.
Kitchen

Kitchen towels. And I took two — although they last a very long time, it's something that is worth having extra. I've tried different brands, and to be honest, I see absolutely no difference between them, after all, it's a towel. But if in doubt, I can only recommend this to you, because it performs its role just great.

Replacement head for wooden brush for dishes. When I was happily throwing things in my basket, I threw this brush in there as well, because it's also a thing that always comes in handy. And I can't even imagine that I should wash dishes with a plastic sponge.

Bio waste container. I have already shown it to you in an article about my favourite zero waste purchases, so now I will not linger on it unnecessarily. I'm very happy with it, it has an ideal volume and the carbon filter in the lid is one huge plus.

Mason jar. No, I'm not going to pickle stuff. But these jars are the ideal size (500 ml volume) for storing products such as bicarbonate of soda or citric acid. Plus they look beautiful, don't they? That's why I bought four.
Bathroom

Toothbrush from Ecoheart. I already had about three or four of them, and I won't start using any other brand any time soon, because I'm extremely satisfied with Ecoheart.

Dental tablets from DENTTABS. Although I was pleasantly surprised with toothpowder by Kvitok and I will definitely come back to it someday, the use of dental tablets suits me best. This package contains 125 pieces, which lasts up to two months when brushing your teeth twice a day.

Soap dish. I've already written to you why these containers are so amazing; and this is another piece to my mini collection. I used to use a plastic soap dish, but it was time to find a replacement for it — and it's made of aluminum, which is recyclable, lightweight and moisture-proof.
For home

Air freshener from Tierra Verde. I've been thinking about it for a long time; and finally I thought I'd give it a try. It's definitely not a product you need to have at home, but it will bring you freshness and neutralize odors at home.

Lavender and lemon essential oils. I haven't been able to decide for a long time which scents to reach, because Tierra Verde offers up to eight different types. But I chose lavender, which is known for its calming effects, and lemon — one of my favorite scents.


If you have never bought anything from Zemito before, I only recommend this eshop. Delivery is very fast and everything is safely packed in recyclable materials. At the very least, be sure to take a look at their page — and maybe something will catch your eye.


Zemito je eshop so širokým výberom produktov pre udržateľnejší život. Na ich stránku kúpite zero waste pomôcky do domácnosti — všetko od upratovania až po skladovanie potravín v kuchyni —, ale aj kozmetiku, drogériu, kompostéry či dokonca knihy a hračky pre deti. Funguje na dvoch viac-menej identických stránkach — ako Zemito.cz a Zemito.sk, a je to portál, ktorý sa určite oplatí sledovať aj na sociálnych sieťach a čítať ich magazín, kde zdieľajú rôzne tipy a užitočné informácie.

Počas karantény som i ja podľahla online nakupovaniu — a zo stránky Zemito som objednávala rovno dvakrát. Ešte prvého apríla mali ponuku dopravy zadarmo pri kúpe nad 750 Kč, a rovnakú ponuku, ale bez cenového obmedzenia mali aj na Deň matiek, čo som sa tiež rozhodla využiť, pretože po príchode prvého balíka som si, samozrejme, spomenula na ďalších pár vecí, ktoré by sa mi zišli. A dnes vám ukážem, čo všetko som si z ich eshopu kúpila.
Kozmetika

Tuhý šampón Svieže ráno od Musk. Už som vám o ňom písala recenziu; a nič sa nemení na tom, že je to najlepší šampón, aký som kedy skúsila. Zatiaľ som značku Musk v Zlíne nikde nenašla, preto som za posledných pár mesiacov vystriedala rôzne iné druhy šampónov, no ani jeden z nich mi nevyhovoval tak ako tento. Vydrží veľmi dlho, krásne vonia, úžasne pení a moje vlasy sú po ňom hebké a lesklé.

Uhlíkové mydlo Čierne zlato od Musk. Pôvodne som si chcela vziať Čiernu ovcu od Mylo, ale tú mali iba na objednávku, preto som si kúpila toto pleťové mydlo od Musku. Jediný rozdiel, ktorý medzi mydlami vidím je ten, že to od Musk sa míňa akosi rýchlejšie; ale inak oba fungujú úžasne a moja pleť Čierne zlato iba zbožňuje.

Mangový krém od Kvitok. Prvýkrát som o ňom čítala na Monikinom blogu, a rok som sa pohrávala s myšlienkou, či sa oplatí dať mu šancu. Zatiaľ ešte nechcem veľa prezrádzať, pretože by som mu rada venovala osobitný článok v podobe detailnej recenzie, ale poviem len toľko, že som s ním viac spokojná, než som čakala.


čítaj ďalej: Moje obľúbené Zero Waste Nákupy


Dezodorant Citrus od Ponio. Pred týmto dezodorantom som používala Čajovník a citrónová tráva taktiež od Ponio, ale chcela som vyskúšať aj verziu bez sódy bikarbóny — a musím priznať, že táto mi vyhovuje oveľa viac. Menej vysušuje, má viac krémovú konzistenciu, čím sa aj jednoduchšie nanáša; a má krásnu sviežu vôňu a vydrží skutočne veľmi dlho.

Tyčinka na pery mango a zázvor od Ponio. Predtým som používala balzam na pery Ružová marakuja od Mylo, ktorý som zbožňovala, no pozastavili jeho výrobu, preto som sa musela začať obzerať po nejakej náhrade. Do oka mi padli tyčinky od Ponio — majú na výber štyri rôzne druhy, všetky sú vegánske a v papierovom obale. Ale na viac si budete musieť počkať do ďalšieho článku.
Do kuchyne

Kuchynské utierky. A vzala som si rovno dve — hoci vydržia veľmi dlho, je to vec, ktorú sa oplatí mať aj v zálohe. Skúšala som už rôzne značky, a ak mám byť úprimná, nevidím medzi nimi absolútne žiaden rozdiel, koniec-koncov je to utierka. Ale ak máte pochybnosti, túto vám môžem len odporúčať, lebo svoju úlohu plní na jednotku.

Náhradná hlavica na drevenú kefu na riad. Keď som už veselo hádzala veci do košíka, prihodila som tam aj túto kefu, lebo tiež je to vec, ktorá sa vždy zíde. A už si neviem ani len predstaviť, že by som mala umývať riad s plastovou špongiou.

Nádoba na bio odpad. Už som vám ju priblížila v článku o mojich obľúbených zero waste nákupoch, preto teraz nebudem zbytočne zdržiavať. Som s ňou veľmi spokojná, má ideálny objem a uhlíkový filter vo viečku je jedno obrovské plus.

Dóza na zaváranie. Nie, nechystám sa zavárať. Ale tieto dózy majú ideálnu veľkosť (majú objem 500 ml) na skladovanie produktov ako je sóda bikarbóna alebo kyselina citrónová. Plus vyzerajú krásne, však? Preto som si kúpila rovno štyri.
Do kúpeľne

Zubná kefka od Ecoheart. Mala som ich už asi tri či štyri, a tak skoro žiadnu inú značku nezačnem používať, lebo s Ecoheart som maximálne spokojná.

Zubné tablety od DENTTABS. Hoci som so zubným práškom od Kvitok bola príjemne prekvapená a určite sa k nemu ešte niekedy vrátim, používanie zubných tabliet mi vyhovuje najviac. Toto balenie obsahuje 125 kusov, čo pri čistení zubov dvakrát denne vydrží až dva mesiace.

Prenoska na mydlo. O tom, prečo sú prenosky také úžasné som vám už tiež písala; a toto je ďalší kúsok do mojej mini zbierky. Predtým som používala plastovú nádobku na mydlo, ale už bolo na čase nájsť za ňu náhradu — a táto je z hliníka, ktorý je recyklovateľný, ľahký a neprepustí vlhkosť.
Do domácnosti

Osviežovač vzduchu od Tierra Verde. Pokukovala som po ňom už dlhé dobu; a nakoniec som si povedala, že ho teda vyskúšam. Určite to nie je produkt, ktorý doma musíte mať, no domov vám prinesie sviežosť a neutralizuje pachy.

Esenciálne oleje levanduľa a citrón. Dlho som sa nevedela rozhodnúť, po ktorých vôňach mám siahnuť, pretože Tierra Verde ponúka až osem rôznych druhov. No vybrala som si levanduľu, ktorá je známa pre svoje upokojujúce účinky, a citrón — jednu z mojich najobľúbenejších vôní.


Ak ste zo Zemito ešte nikdy nič nekupovali, tento eshop iba odporúčam. Doručenie je veľmi rýchle a všetko je bezpečne zabalené v recyklovateľných materiáloch. Minimálne určite mrknite na ich stránku — a možno vám niečo padne do oka.


The issue of fast fashion was one of the topics that I became more interested in about three years ago. Until then, I knew that the fashion industry is far from ideal, that reality is different than we think, and that we live in one closed circle where we buy more and more, but like many people, I didn't really care about it. I liked that clothing is cheap and easily available, and after all, the companies try to present themselves only in the best possible light every day, so we don't normally see the truth. And what the eyes do not see, the heart does not hurt — and I happily kept shopping without thinking about what I was doing.

Then came the change — and my eyes opened. I had a time when I couldn't stop looking for information about fast fashion. I watched the videos one after another, and read dozens of articles, shaking my head over myself, and how could I be so blind. But the problem is not that I purposefully ignored these facts. The problem is that they are not presented to us anywhere, and only if a person doesn't start looking for them himself, he just doesn't come into contact with them.

And as you can see from the title of the post, today I'm going to share with you fifteen facts about fast fashion — because these are numbers and information that we as consumers should all know.
1. The fast-fashion industry produces 1.2 billion tonnes of CO2 each year. That's about 5% of all emissions — and more than emissions from international transportation and shipping combined.

2. We consume 80 billion new pieces of clothing every year. It's an incredible 400% more than just two decades ago.

3. 7000 liters of water are needed to produce one pair of jeans. This is the equivalent of the water needed for one person to drink for up to six years.

4. And in 2015, the fashion industry consumed up to 80 billion cubic meters of drinking water. Just to give you an idea — this volume would fill 32,000 Olympic pools.

5. 85% of the plastic pollution in the oceans consists of microfibers, which are released from clothing during production, decomposition in landfills or even during washing.


read next: Why Choose Organic Cotton


6. Nine out of ten workers in fast fashion chains in Bangladesh cannot afford to buy food for themselves or their families.

7. On average, we wear one piece of clothing only seven times. Seven.

8. If workers in developing countries received a wage to cover their living costs, the price of clothing would rise by only one percent. Which is not such a big difference. And it says a lot about fast fashion companies.

9. The fast fashion industry is responsible for producing up to 20% of the world's polluted water, which ends up in rivers, seas and oceans. This water also contains substances that are dangerous to aquatic animals and endangers the ecosystems.

10. Up to 63% of clothing is made from petrochemical products — they are fibers such as polyester, nylon and viscose. Compared to the year 2000, this is an increase of 157%.
11. Only one percent of the clothes that we send for recycling are actually recycled and used to produce new clothes.

12. Up to 18% of the consumption of all pesticides and 25% of insecticides are used for cotton cultivation alone. Traces of the toxic substances used remain in the fibers.

13. And up to 8,000 different types of chemicals are used to produce clothing from the cultivation to the product itself.

14. 97% of fast fashion clothing is produced in developing countries, where workers earn an average of $ 3 a day, work in poorly ventilated buildings for fourteen to sixteen hours a day, and often have to work without any breaks.

15. Almost 60% of new clothing ends up in landfills in the same year as it was made.


Problematika rýchlej módy bola jedna z tém, o ktorú som sa začala viac zaujímať pred približne troma rokmi. Dovtedy som síce vedela, že módny priemysel nie je ani zďaleka ideálny, že realita je iná, ako si myslíme, a že fungujeme v jednom začarovanom kruhu, kde kupujeme stále viac a viac, ale tak ako mnohí ľudia, ani ja som tieto veci veľmi neriešila. Vyhovovalo mi, že je oblečenie lacné a ľahko dostupné, a koniec-koncov sa reťazce každý deň snažia prezentovať iba v tom najlepšom možnom svetle, preto sa s pravdou bežne nestretávame. A čo oči nevidia, srdce nebolí — a veselo som nakupovala ďalej bez toho, aby som sa zamýšľala nad tým, čo spôsobujem.

Potom prišla zmena — a mne sa otvorili oči. Mala som obdobie, kedy som nevedela prestať hľadať informácie o rýchlej móde. Sledovala som videá jedno za druhým a čítala desiatky článkov, a krútila hlavou sama nad sebou, ako som mohla byť taká slepá. No problém nie je v tom, že by som tieto fakty cielene ignorovala. Problém je v tom, že nám nikde nie sú prezentované, a až pokiaľ si ich človek nezačne vyhľadávať sám, len tak s nimi do kontaktu nepríde.

A ako už vidíte podľa názvu článku, dnes sa s vami podelím o pätnásť faktov o rýchlej móde — pretože to sú čísla a informácie, ktoré by sme mali ako spotrebitelia vedieť všetci.
1. Priemysel s rýchlou módou vyprodukuje 1.2 miliardy ton CO2 každý rok. To je približne 5% všetkých emisií — a viac ako emisie vytvorené medzinárodnou leteckou a lodnou dopravou a prepravou dokopy.

2. Každý rok spotrebujeme 80 miliárd nových kúskov oblečenia. Je to o neuveriteľných 400% viac ako len pred dvoma desaťročiami.

3. Na produkciu jedných džínsov je potrebných 7 000 litrov vody. To je ekvivalent vody potrebnej na pitie pre jedného človeka na až šesť rokov.

4. A v roku 2015 spotreboval módny priemysel až 80 miliárd metrov kubických pitnej vody. Pre predstavu — tento objem by zaplnil 32 000 olympijských bazénov.

5. 85% plastového znečistenia v oceánoch tvoria mikrovlákna, ktoré sa uvoľňujú z oblečenia pri produkcii, pri rozklade na skládkach alebo aj pri praní.


čítaj ďalej: Prečo Voliť Organickú Bavlnu


6. Deväť z desiatich pracovníkov vo fast fashion reťazcoch v Bangladéši si nevie dovoliť kúpu jedla pre seba alebo svoje rodiny.

7. Jeden kúsok oblečenia nosíme v priemere len sedemkrát. Sedem.

8. Ak by dostali šičky v rozvojových krajinách mzdu, ktorá by im pokryla náklady na život, cena oblečenia by sa zdvihla iba o jedno percento. Čo nie je až taký veľký rozdiel. A o fast fashion spoločnostiach to hovorí dosť veľa.

9. Fast fashion priemysel je zodpovedný za produkciu až 20% znečistenej vody vo svete, ktorá končí v riekach, moriach a oceánoch. V tejto vode sa nachádzajú aj látky, ktoré sú nebezpečné pre vodné živočíchy a ohrozujú ekosystémy.

10. Až 63% oblečenia sa vyrába z petrochemických výrobkov — sú to vlákna ako polyester, nylon a viskóza. Oproti roku 2000 je to nárast o 157%.
11. Len jedno percento oblečenia, ktoré pošleme na recykláciu, sa aj reálne zrecykluje a využije na produkciu nového oblečenia.

12. Len na pestovanie bavlny sa využíva až 18% spotreby všetkých pesticídov a 25% insekticídov. Stopy používaných toxických látok ostávajú vo vláknach.

13. A na produkciu oblečenia od pestovania až po samotný výrobok sa používa až 8 000 rôznych druhov chemikálii.

14. 97% fast fashion oblečenia sa vyrába v rozvojových krajinách, kde pracovníci zarábajú v priemere 3 doláre denne, pracujú v zle vetraných budovách štrnásť až šestnásť hodín denne a často musia pracovať bez akejkoľvek prestávky.

15. Takmer 60% nového oblečenia skončí na skládke v rovnaký rok, ako bolo vyrobené.

Monday, May 25, 2020

15 FACTS ABOUT FAST FASHION YOU SHOULD KNOWThe issue of fast fashion was one of the topics that I became more interested in about three years ago. Until then, I knew that the fashion industry is far from ideal, that reality is different than we think, and that we live in one closed circle where we buy more and more, but like many people, I didn't really care about it. I liked that clothing is cheap and easily available, and after all, the companies try to present themselves only in the best possible light every day, so we don't normally see the truth. And what the eyes do not see, the heart does not hurt — and I happily kept shopping without thinking about what I was doing.

Then came the change — and my eyes opened. I had a time when I couldn't stop looking for information about fast fashion. I watched the videos one after another, and read dozens of articles, shaking my head over myself, and how could I be so blind. But the problem is not that I purposefully ignored these facts. The problem is that they are not presented to us anywhere, and only if a person doesn't start looking for them himself, he just doesn't come into contact with them.

And as you can see from the title of the post, today I'm going to share with you fifteen facts about fast fashion — because these are numbers and information that we as consumers should all know.
1. The fast-fashion industry produces 1.2 billion tonnes of CO2 each year. That's about 5% of all emissions — and more than emissions from international transportation and shipping combined.

2. We consume 80 billion new pieces of clothing every year. It's an incredible 400% more than just two decades ago.

3. 7000 liters of water are needed to produce one pair of jeans. This is the equivalent of the water needed for one person to drink for up to six years.

4. And in 2015, the fashion industry consumed up to 80 billion cubic meters of drinking water. Just to give you an idea — this volume would fill 32,000 Olympic pools.

5. 85% of the plastic pollution in the oceans consists of microfibers, which are released from clothing during production, decomposition in landfills or even during washing.


read next: Why Choose Organic Cotton


6. Nine out of ten workers in fast fashion chains in Bangladesh cannot afford to buy food for themselves or their families.

7. On average, we wear one piece of clothing only seven times. Seven.

8. If workers in developing countries received a wage to cover their living costs, the price of clothing would rise by only one percent. Which is not such a big difference. And it says a lot about fast fashion companies.

9. The fast fashion industry is responsible for producing up to 20% of the world's polluted water, which ends up in rivers, seas and oceans. This water also contains substances that are dangerous to aquatic animals and endangers the ecosystems.

10. Up to 63% of clothing is made from petrochemical products — they are fibers such as polyester, nylon and viscose. Compared to the year 2000, this is an increase of 157%.
11. Only one percent of the clothes that we send for recycling are actually recycled and used to produce new clothes.

12. Up to 18% of the consumption of all pesticides and 25% of insecticides are used for cotton cultivation alone. Traces of the toxic substances used remain in the fibers.

13. And up to 8,000 different types of chemicals are used to produce clothing from the cultivation to the product itself.

14. 97% of fast fashion clothing is produced in developing countries, where workers earn an average of $ 3 a day, work in poorly ventilated buildings for fourteen to sixteen hours a day, and often have to work without any breaks.

15. Almost 60% of new clothing ends up in landfills in the same year as it was made.


Problematika rýchlej módy bola jedna z tém, o ktorú som sa začala viac zaujímať pred približne troma rokmi. Dovtedy som síce vedela, že módny priemysel nie je ani zďaleka ideálny, že realita je iná, ako si myslíme, a že fungujeme v jednom začarovanom kruhu, kde kupujeme stále viac a viac, ale tak ako mnohí ľudia, ani ja som tieto veci veľmi neriešila. Vyhovovalo mi, že je oblečenie lacné a ľahko dostupné, a koniec-koncov sa reťazce každý deň snažia prezentovať iba v tom najlepšom možnom svetle, preto sa s pravdou bežne nestretávame. A čo oči nevidia, srdce nebolí — a veselo som nakupovala ďalej bez toho, aby som sa zamýšľala nad tým, čo spôsobujem.

Potom prišla zmena — a mne sa otvorili oči. Mala som obdobie, kedy som nevedela prestať hľadať informácie o rýchlej móde. Sledovala som videá jedno za druhým a čítala desiatky článkov, a krútila hlavou sama nad sebou, ako som mohla byť taká slepá. No problém nie je v tom, že by som tieto fakty cielene ignorovala. Problém je v tom, že nám nikde nie sú prezentované, a až pokiaľ si ich človek nezačne vyhľadávať sám, len tak s nimi do kontaktu nepríde.

A ako už vidíte podľa názvu článku, dnes sa s vami podelím o pätnásť faktov o rýchlej móde — pretože to sú čísla a informácie, ktoré by sme mali ako spotrebitelia vedieť všetci.
1. Priemysel s rýchlou módou vyprodukuje 1.2 miliardy ton CO2 každý rok. To je približne 5% všetkých emisií — a viac ako emisie vytvorené medzinárodnou leteckou a lodnou dopravou a prepravou dokopy.

2. Každý rok spotrebujeme 80 miliárd nových kúskov oblečenia. Je to o neuveriteľných 400% viac ako len pred dvoma desaťročiami.

3. Na produkciu jedných džínsov je potrebných 7 000 litrov vody. To je ekvivalent vody potrebnej na pitie pre jedného človeka na až šesť rokov.

4. A v roku 2015 spotreboval módny priemysel až 80 miliárd metrov kubických pitnej vody. Pre predstavu — tento objem by zaplnil 32 000 olympijských bazénov.

5. 85% plastového znečistenia v oceánoch tvoria mikrovlákna, ktoré sa uvoľňujú z oblečenia pri produkcii, pri rozklade na skládkach alebo aj pri praní.


čítaj ďalej: Prečo Voliť Organickú Bavlnu


6. Deväť z desiatich pracovníkov vo fast fashion reťazcoch v Bangladéši si nevie dovoliť kúpu jedla pre seba alebo svoje rodiny.

7. Jeden kúsok oblečenia nosíme v priemere len sedemkrát. Sedem.

8. Ak by dostali šičky v rozvojových krajinách mzdu, ktorá by im pokryla náklady na život, cena oblečenia by sa zdvihla iba o jedno percento. Čo nie je až taký veľký rozdiel. A o fast fashion spoločnostiach to hovorí dosť veľa.

9. Fast fashion priemysel je zodpovedný za produkciu až 20% znečistenej vody vo svete, ktorá končí v riekach, moriach a oceánoch. V tejto vode sa nachádzajú aj látky, ktoré sú nebezpečné pre vodné živočíchy a ohrozujú ekosystémy.

10. Až 63% oblečenia sa vyrába z petrochemických výrobkov — sú to vlákna ako polyester, nylon a viskóza. Oproti roku 2000 je to nárast o 157%.
11. Len jedno percento oblečenia, ktoré pošleme na recykláciu, sa aj reálne zrecykluje a využije na produkciu nového oblečenia.

12. Len na pestovanie bavlny sa využíva až 18% spotreby všetkých pesticídov a 25% insekticídov. Stopy používaných toxických látok ostávajú vo vláknach.

13. A na produkciu oblečenia od pestovania až po samotný výrobok sa používa až 8 000 rôznych druhov chemikálii.

14. 97% fast fashion oblečenia sa vyrába v rozvojových krajinách, kde pracovníci zarábajú v priemere 3 doláre denne, pracujú v zle vetraných budovách štrnásť až šestnásť hodín denne a často musia pracovať bez akejkoľvek prestávky.

15. Takmer 60% nového oblečenia skončí na skládke v rovnaký rok, ako bolo vyrobené.

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.