Social Media

SliderSince my birthday, somehow I can't stop comparing what my life looked like a year ago and what it looks like now. Quite often, I look back on the past, remembering how I was worried then and had trouble looking for things that could bring a sincere smile on my face. The happiness I feel now is the complete opposite of what I felt a year ago. There is not a day when I wouldn't go to bed in the evening with indescribable gratitude in my heart, I wouldn't shake my head at how it is possible that it's not just a dream, and I didn't wish it to remain so forever.

But as I wrote — this has not always been the case. When I moved to Bratislava, I had many plans and wishes and couldn't wait to turn them into reality. But they disappeared very quickly, suddenly I couldn't find motivation, everyday activities became a boring stereotype, which only kept me alive. I lost myself and didn't know how to keep going. It was very easy to pretend I was perfectly fine. Of course, there were moments that I still love to look back on — such as evening sessions in Made With Laf, walks along the Danube and the narrow Bratislava streets in the summer, or our small trips. But I wish there were more moments like these.
I'm writing this article because I know that I'm not alone in experiencing such feelings. Since I published Moving, Fighting Sadness and Starting Over just after I moved to Zlín, and mentioned this topic several times on my Instagram, I have received quite a lot of messages about how people keep their fingers crossed for me and admire me for not being afraid to take happiness and the future into my own hands. And just as they hope they will have the same courage. I have come across similar statements on other blogs or social media — how some feel that they are stuck in life and do not know what to do next.


read next: Dealing With Stress


So if you are among those who secretly wish every day that their lives will be miraculously turned around, who cannot see the beauty in little things like sunshine or meadows filled with flowers, and who don't see where the road before them leads, believe that everything will be alright. I believe that everything happens for a reason; and that everything will be as it should be.

Maybe if I stayed in Bratislava, I would find something that would make me happy. Maybe. That's hard to say. But maybe I would struggle for the rest of my life, helplessly look for some bright moments and live from day to day. But if I didn't try Bratislava, I wouldn't want to move from there. And if my dream of living in England hadn't fallen apart in a few days, I would never have come to Zlín. And if I didn't come here, the door full of possibilities wouldn't open and I wouldn't be as happy as I am today.
Therefore, don't worry. Don't lose hope. And don't stop believing. Your moment is yet to come. In a month, six, maybe in three years; but it will come. The change you so long for, the change that will turn your world upside down, the change that will bring you... life. Happiness. Inner peace and harmony. Which will be all you need. Just be patient and don't give up on your dreams.


Od mojich narodenín akosi neviem prestať porovnávať to, ako vyzeral môj život rok dozadu a ako vyzerá teraz. Pomerne často sa ohliadam za minulosťou, spomínam na to, ako som sa vtedy trápila a mala problém hľadať veci, ktoré mi vedeli vyčariť úprimný úsmev na tvári. To šťastie, ktoré cítim teraz, je úplným opakom toho, čo som cítila pred rokom. Nie je deň, kedy by som večer nešla spať s neopísateľnou vďačnosťou v srdci, nekrútila hlavou nad tým, ako je možné, že to nie je iba sen a nepriala si, aby to takto ostalo navždy.

Ale ako píšem — takto to nebolo vždy. Počas sťahovania do Bratislavy som mala veľa plánov a želaní a nevedela sa dočkať, kedy ich premením na skutočnosť. No tie sa veľmi rýchlo rozplynuli, zrazu som nevedela nájsť motiváciu, z každodenných činností sa stal nudný stereotyp, ktorý ma iba držal pri živote. Stratila som samú seba a nevedela, ako kráčať ďalej. Bolo veľmi jednoduché tváriť sa, že som úplne v poriadku. Samozrejme, boli chvíle, na ktoré dodnes rada spomínam — ako večerné sedenia v Lafe, letné prechádzky popri Dunaji a zašitými bratislavskými uličkami alebo naše malé výlety po okolí. No kiežby tých momentov bolo viac.
Tento článok píšem preto, lebo viem, že nie som sama, ktorá zažívala takéto pocity. Odkedy som zverejnila príspevok Moving, Fighting Sadness And Starting Over tesne po tom, ako som sa presťahovala do Zlína, a túto tému spomenula niekoľkokrát i na mojom Instagrame, som dostala pomerne veľa správ o tom, ako mi ľudia držia palce a obdivujú ma za to, že som sa nebála vziať šťastie a budúcnosť do vlastných rúk. A to, ako i oni dúfajú, že budú mať rovnakú odvahu. Na podobné vyjadrenia som narazila aj na iných blogoch či sociálnych sieťach — ako majú niektorí pocit, že sa v živote zasekli a nevedia, čo ďalej.


čítať ďalej: Zvládanie stresu


Ak teda patríš medzi tých, ktorí si každý deň tajne prajú, že sa ich život zázračne otočí, ktorí nedokážu vidieť krásu v maličkostiach ako sú slnečné rána alebo lúky posiate kvetmi, a ktorí nevidia, kam vedie cesta pred nimi, ver, že všetko bude v poriadku. Ja verím, že všetko sa deje z nejakého dôvodu; a že všetko bude tak, ako má.

Možno keby by som ostala v Bratislave, tak by som našla niečo, čo by ma spravilo šťastnou. Možno. To ťažko povedať. Ale tiež by som sa možno trápila do konca života, márne hľadala nejaké svetlé body a žila zo dňa na deň. No ak by som neokúsila Bratislavu, nechcela by som sa odtiaľ odsťahovať. A ak by sa behom pár dní nerozpadol môj sen bývať v Anglicku, nikdy by som neprišla do Zlína. A ak by som neprišla sem, neotvorili by sa mi dvere plné možností a nebola by som taká šťastná ako som dnes.
Preto sa neboj. Nezúfaj. A neprestávaj veriť. Tvoja chvíľa ešte iba príde. O mesiac, o šesť, možno až o tri roky; ale príde. Zmena, po ktorej tak veľmi túžiš, zmena, ktorá otočí tvoj svet hore nohami, zmena, ktorá ti do života prinesie... život. Šťastie. Vnútorný pokoj a harmóniu. Ktorá bude všetkým tým, čo potrebuješ. Len buď trpezlivý a nevzdávaj sa svojich snov.

Monday, July 06, 2020

WHEN YOU FEEL LOSTSince my birthday, somehow I can't stop comparing what my life looked like a year ago and what it looks like now. Quite often, I look back on the past, remembering how I was worried then and had trouble looking for things that could bring a sincere smile on my face. The happiness I feel now is the complete opposite of what I felt a year ago. There is not a day when I wouldn't go to bed in the evening with indescribable gratitude in my heart, I wouldn't shake my head at how it is possible that it's not just a dream, and I didn't wish it to remain so forever.

But as I wrote — this has not always been the case. When I moved to Bratislava, I had many plans and wishes and couldn't wait to turn them into reality. But they disappeared very quickly, suddenly I couldn't find motivation, everyday activities became a boring stereotype, which only kept me alive. I lost myself and didn't know how to keep going. It was very easy to pretend I was perfectly fine. Of course, there were moments that I still love to look back on — such as evening sessions in Made With Laf, walks along the Danube and the narrow Bratislava streets in the summer, or our small trips. But I wish there were more moments like these.
I'm writing this article because I know that I'm not alone in experiencing such feelings. Since I published Moving, Fighting Sadness and Starting Over just after I moved to Zlín, and mentioned this topic several times on my Instagram, I have received quite a lot of messages about how people keep their fingers crossed for me and admire me for not being afraid to take happiness and the future into my own hands. And just as they hope they will have the same courage. I have come across similar statements on other blogs or social media — how some feel that they are stuck in life and do not know what to do next.


read next: Dealing With Stress


So if you are among those who secretly wish every day that their lives will be miraculously turned around, who cannot see the beauty in little things like sunshine or meadows filled with flowers, and who don't see where the road before them leads, believe that everything will be alright. I believe that everything happens for a reason; and that everything will be as it should be.

Maybe if I stayed in Bratislava, I would find something that would make me happy. Maybe. That's hard to say. But maybe I would struggle for the rest of my life, helplessly look for some bright moments and live from day to day. But if I didn't try Bratislava, I wouldn't want to move from there. And if my dream of living in England hadn't fallen apart in a few days, I would never have come to Zlín. And if I didn't come here, the door full of possibilities wouldn't open and I wouldn't be as happy as I am today.
Therefore, don't worry. Don't lose hope. And don't stop believing. Your moment is yet to come. In a month, six, maybe in three years; but it will come. The change you so long for, the change that will turn your world upside down, the change that will bring you... life. Happiness. Inner peace and harmony. Which will be all you need. Just be patient and don't give up on your dreams.


Od mojich narodenín akosi neviem prestať porovnávať to, ako vyzeral môj život rok dozadu a ako vyzerá teraz. Pomerne často sa ohliadam za minulosťou, spomínam na to, ako som sa vtedy trápila a mala problém hľadať veci, ktoré mi vedeli vyčariť úprimný úsmev na tvári. To šťastie, ktoré cítim teraz, je úplným opakom toho, čo som cítila pred rokom. Nie je deň, kedy by som večer nešla spať s neopísateľnou vďačnosťou v srdci, nekrútila hlavou nad tým, ako je možné, že to nie je iba sen a nepriala si, aby to takto ostalo navždy.

Ale ako píšem — takto to nebolo vždy. Počas sťahovania do Bratislavy som mala veľa plánov a želaní a nevedela sa dočkať, kedy ich premením na skutočnosť. No tie sa veľmi rýchlo rozplynuli, zrazu som nevedela nájsť motiváciu, z každodenných činností sa stal nudný stereotyp, ktorý ma iba držal pri živote. Stratila som samú seba a nevedela, ako kráčať ďalej. Bolo veľmi jednoduché tváriť sa, že som úplne v poriadku. Samozrejme, boli chvíle, na ktoré dodnes rada spomínam — ako večerné sedenia v Lafe, letné prechádzky popri Dunaji a zašitými bratislavskými uličkami alebo naše malé výlety po okolí. No kiežby tých momentov bolo viac.
Tento článok píšem preto, lebo viem, že nie som sama, ktorá zažívala takéto pocity. Odkedy som zverejnila príspevok Moving, Fighting Sadness And Starting Over tesne po tom, ako som sa presťahovala do Zlína, a túto tému spomenula niekoľkokrát i na mojom Instagrame, som dostala pomerne veľa správ o tom, ako mi ľudia držia palce a obdivujú ma za to, že som sa nebála vziať šťastie a budúcnosť do vlastných rúk. A to, ako i oni dúfajú, že budú mať rovnakú odvahu. Na podobné vyjadrenia som narazila aj na iných blogoch či sociálnych sieťach — ako majú niektorí pocit, že sa v živote zasekli a nevedia, čo ďalej.


čítať ďalej: Zvládanie stresu


Ak teda patríš medzi tých, ktorí si každý deň tajne prajú, že sa ich život zázračne otočí, ktorí nedokážu vidieť krásu v maličkostiach ako sú slnečné rána alebo lúky posiate kvetmi, a ktorí nevidia, kam vedie cesta pred nimi, ver, že všetko bude v poriadku. Ja verím, že všetko sa deje z nejakého dôvodu; a že všetko bude tak, ako má.

Možno keby by som ostala v Bratislave, tak by som našla niečo, čo by ma spravilo šťastnou. Možno. To ťažko povedať. Ale tiež by som sa možno trápila do konca života, márne hľadala nejaké svetlé body a žila zo dňa na deň. No ak by som neokúsila Bratislavu, nechcela by som sa odtiaľ odsťahovať. A ak by sa behom pár dní nerozpadol môj sen bývať v Anglicku, nikdy by som neprišla do Zlína. A ak by som neprišla sem, neotvorili by sa mi dvere plné možností a nebola by som taká šťastná ako som dnes.
Preto sa neboj. Nezúfaj. A neprestávaj veriť. Tvoja chvíľa ešte iba príde. O mesiac, o šesť, možno až o tri roky; ale príde. Zmena, po ktorej tak veľmi túžiš, zmena, ktorá otočí tvoj svet hore nohami, zmena, ktorá ti do života prinesie... život. Šťastie. Vnútorný pokoj a harmóniu. Ktorá bude všetkým tým, čo potrebuješ. Len buď trpezlivý a nevzdávaj sa svojich snov.


About seven months ago, I posted a blog post on twelve things I stopped buying after I started living more minimalist and simple. A few days ago, I came across this post again and began to think about what things I continue to buy as a minimalist; until it created a list of seven things whose purchases I don't want to give up in the near future.

Of course, there is not food, ordinary consumer drugstore products (such as soap or washing powder) and bus tickets on the list.
New things for my flat

Although I have been living here since November, I still cannot say that my flat is furnished exactly according to my ideas. I'm quite close, I'm only missing a few small details, but I still have to add this point to the list. Over the last few months, I've been buying a new armchair, rug, blankets and pillows or various decorations — which certainly can't be considered "minimalist".


Plants

I like living plants. Cactuses, herbs, cut flowers — they bring life, harmony and peace to every room. In the winter, I didn't buy flowers for my new apartment at all, because I didn't see the point in it (they probably wouldn't get caught and freeze anyway), but now I'm making up for it properly. And they make me happy, so I won't stop buying them.


Subscriptions

Every month I pay for Spotify, which I can't praise enough (and I don't even want to imagine that I would use the free version, sorry), Netflix, which shortens my long evenings, is a companion for lunch or a long day off at work, and I'm also subscribed to Adobe Photoshop, which I use to edit photos for the blog and create graphics for Berenica Designs. It may seem like a lot, unnecessary and non-minimalist to some, but I make full use of all these services and I am satisfied with them.


read next: Minimalist Habits To Start Today


Clothing

I know that I have included this point in the article on the twelve things I do not buy anymore. And I mentioned in it that I only buy clothes when I need them — and that's why I can't not include this on this list. Of course, I don't buy clothes to the same extent as before and new pieces are added to my wardrobe only very rarely, but it would be hypocritical to say that I don't buy them at all. Since some things have been hanging in my closet for years and their quality is not the best, sometimes there comes a time when they simply need a replacement.


Makeup and cosmetics

According to many, these do not fall under the definition of minimalism. One can easily survive without beauty and skin care products. Even the collection I have at home, I could still nicely declutter and reduce. But I don't plan to because I'm happy with the products I use. And if I go through them, I'll buy another packaging.
Gifts for others

I myself keep telling everyone that they don't have to buy absolutely anything for me on my birthday or holiday, and I stand by it, because I already have everything I need, or I can buy it myself; but when it comes to others, I like to give. I always try to make the gifts useful and do they don't end up covered in dust, but I don't want to limit myself in this area.


Unconventional food

Many see veganism as very limiting and restrictive — and it can be if you only see options in regular supermarkets. I like to taste substitutes for various animal products, try new recipes and combinations, and I'm willing to pay more for quality vegan cheeses or yoghurts. This approach may not seem very minimalist to some. But Alpro tastes too good to me and vegan cheddar is simply perfection.


What do you as a minimalist buy?


Približne sedem mesiacov dozadu som na blogu zverejňovala článok o dvanástich veciach, ktoré som prestala kupovať po tom, čo som začala žiť minimalisticky a jednoduchšie. Pred pár dňami som na tento príspevok narazila znova a začala som sa zamýšľať nad tým, ktoré veci ako minimalistka kupujem naďalej; až z toho vznikol zoznam siedmych vecí, ktorých kúpy sa v blízkej dobe nechcem vzdávať.

Pochopiteľne, v zozname nie je jedlo, bežná spotrebná drogéria (ako mydlo alebo prášok na pranie) a lístky na autobus.
Nové veci do bytu

Hoci tu bývam už od novembra, ešte stále nemôžem povedať, že by bol môj byt zariadený presne podľa mojich predstáv. Som k tomu už pomerne blízko, chýba mi už len pár malých detailov, ale i tak musím tento bod zaradiť do zoznamu. V priebehu posledných pár mesiacov som kupovala nové kreslo, koberec, deky a vankúše či rôzne dekorácie — čo sa za "minimalistické" určite považovať nedá.


Rastliny

Mám rada živé rastliny. Kaktusy, bylinky, rezané kvety — do každej miestnosti prinesú život, harmóniu a pokoj. V zime som kvety do nového bytu vôbec nekupovala, pretože som v tom nevidela zmysel (aj tak by sa asi neuchytili a zamrzli by), ale teraz si to vynahrádzam. A robia ma šťastnou, preto ich kupovať neprestanem.


Predplatné

Každý mesiac si platím Spotify, na ktoré nedám dopustiť (a nechcem si ani len predstaviť, že by som mala využívať free verziu, pardon), Netflix, ktorý mi kráti dlhé večery, je spoločníkom počas obeda alebo odreagovaním do dlhom dni v práci, a predplácam si aj Adobe Photoshop, ktorý využívam na úpravu fotiek na blog a tvorbu grafiky pre Berenica Designs. Niekomu sa to môže zdať ako veľa, zbytočné a neminimalistické, ale ja všetky tieto služby plne využívam a som s nimi spokojná.


čítať ďalej: Minimalistické zvyky, ktoré môžeš začať dnes


Oblečenie

Viem, že v článku o dvanástich veciach, ktoré nekupujem, som zahrnula i tento bod. A pri ňom som spomenula, že oblečenie kupujem len vtedy, keď ho potrebujem — a preto mi nedá zahrnúť ho i do tohto zoznamu. Samozrejme, že oblečenie nekupujem v takej miere ako kedysi a nové kúsky do môjho šatníka pribúdajú len veľmi výnimočne, ale bolo by pokrytecké povedať, že ho nekupujem vôbec. Keďže niektoré veci mi visia v skrini už roky a ich kvalita nie je bohvieaká, občas príde chvíľa, kedy jednoducho potrebujú náhradu.


Makeup a kozmetika

Tie podľa mnohých nespadajú pod definíciu minimalizmu. Bez dekoratívnej kozmetiky a produktov na starostlivosť o pleť sa dá bez problémov prežiť. Dokonca i tú zbierku, ktorú doma mám, by som vedela ešte pekne okresať a zredukovať. Ale nemám to v pláne, pretože som spokojná s produktami, ktoré používam. A keď ich miniem, budem si kupovať ďalšie balenie.
Darčeky pre iných

Ja sama stále všetkým hovorím, že mi na narodeniny alebo sviatok nemusia absolútne nič kupovať a aj si za tým stojím, pretože všetko, čo potrebujem, už mám alebo si to viem kúpiť i sama; ale keď ide o iných, rada rozdávam a obdarujem. Vždy sa snažím, aby boli darčeky užitočné a nezapadali prachom, ale v tejto oblasti sa nechcem limitovať.


"Netradičné" jedlo

Mnohí vidia vegánstvo ako veľmi limitujúce a obmedzujúce — a môže ním byť, ak vidíte možnosti iba v bežných supermarketoch. Rada ochutnávam náhrady rôznych živočíšnych produktov, skúšam nové recepty a kombinácie, a som ochotná si priplatiť viac za kvalitné vegánske syry alebo jogurty. Tento prístup sa niektorým môže zdať byť nie veľmi minimalistický. Ale mne Alpro príliš chutí a vegánsky cheddar je jednoducho dokonalosť.


Čo ako minimalisti kupujete vy?

Friday, July 03, 2020

7 THINGS I STILL BUY AS A MINIMALISTAbout seven months ago, I posted a blog post on twelve things I stopped buying after I started living more minimalist and simple. A few days ago, I came across this post again and began to think about what things I continue to buy as a minimalist; until it created a list of seven things whose purchases I don't want to give up in the near future.

Of course, there is not food, ordinary consumer drugstore products (such as soap or washing powder) and bus tickets on the list.
New things for my flat

Although I have been living here since November, I still cannot say that my flat is furnished exactly according to my ideas. I'm quite close, I'm only missing a few small details, but I still have to add this point to the list. Over the last few months, I've been buying a new armchair, rug, blankets and pillows or various decorations — which certainly can't be considered "minimalist".


Plants

I like living plants. Cactuses, herbs, cut flowers — they bring life, harmony and peace to every room. In the winter, I didn't buy flowers for my new apartment at all, because I didn't see the point in it (they probably wouldn't get caught and freeze anyway), but now I'm making up for it properly. And they make me happy, so I won't stop buying them.


Subscriptions

Every month I pay for Spotify, which I can't praise enough (and I don't even want to imagine that I would use the free version, sorry), Netflix, which shortens my long evenings, is a companion for lunch or a long day off at work, and I'm also subscribed to Adobe Photoshop, which I use to edit photos for the blog and create graphics for Berenica Designs. It may seem like a lot, unnecessary and non-minimalist to some, but I make full use of all these services and I am satisfied with them.


read next: Minimalist Habits To Start Today


Clothing

I know that I have included this point in the article on the twelve things I do not buy anymore. And I mentioned in it that I only buy clothes when I need them — and that's why I can't not include this on this list. Of course, I don't buy clothes to the same extent as before and new pieces are added to my wardrobe only very rarely, but it would be hypocritical to say that I don't buy them at all. Since some things have been hanging in my closet for years and their quality is not the best, sometimes there comes a time when they simply need a replacement.


Makeup and cosmetics

According to many, these do not fall under the definition of minimalism. One can easily survive without beauty and skin care products. Even the collection I have at home, I could still nicely declutter and reduce. But I don't plan to because I'm happy with the products I use. And if I go through them, I'll buy another packaging.
Gifts for others

I myself keep telling everyone that they don't have to buy absolutely anything for me on my birthday or holiday, and I stand by it, because I already have everything I need, or I can buy it myself; but when it comes to others, I like to give. I always try to make the gifts useful and do they don't end up covered in dust, but I don't want to limit myself in this area.


Unconventional food

Many see veganism as very limiting and restrictive — and it can be if you only see options in regular supermarkets. I like to taste substitutes for various animal products, try new recipes and combinations, and I'm willing to pay more for quality vegan cheeses or yoghurts. This approach may not seem very minimalist to some. But Alpro tastes too good to me and vegan cheddar is simply perfection.


What do you as a minimalist buy?


Približne sedem mesiacov dozadu som na blogu zverejňovala článok o dvanástich veciach, ktoré som prestala kupovať po tom, čo som začala žiť minimalisticky a jednoduchšie. Pred pár dňami som na tento príspevok narazila znova a začala som sa zamýšľať nad tým, ktoré veci ako minimalistka kupujem naďalej; až z toho vznikol zoznam siedmych vecí, ktorých kúpy sa v blízkej dobe nechcem vzdávať.

Pochopiteľne, v zozname nie je jedlo, bežná spotrebná drogéria (ako mydlo alebo prášok na pranie) a lístky na autobus.
Nové veci do bytu

Hoci tu bývam už od novembra, ešte stále nemôžem povedať, že by bol môj byt zariadený presne podľa mojich predstáv. Som k tomu už pomerne blízko, chýba mi už len pár malých detailov, ale i tak musím tento bod zaradiť do zoznamu. V priebehu posledných pár mesiacov som kupovala nové kreslo, koberec, deky a vankúše či rôzne dekorácie — čo sa za "minimalistické" určite považovať nedá.


Rastliny

Mám rada živé rastliny. Kaktusy, bylinky, rezané kvety — do každej miestnosti prinesú život, harmóniu a pokoj. V zime som kvety do nového bytu vôbec nekupovala, pretože som v tom nevidela zmysel (aj tak by sa asi neuchytili a zamrzli by), ale teraz si to vynahrádzam. A robia ma šťastnou, preto ich kupovať neprestanem.


Predplatné

Každý mesiac si platím Spotify, na ktoré nedám dopustiť (a nechcem si ani len predstaviť, že by som mala využívať free verziu, pardon), Netflix, ktorý mi kráti dlhé večery, je spoločníkom počas obeda alebo odreagovaním do dlhom dni v práci, a predplácam si aj Adobe Photoshop, ktorý využívam na úpravu fotiek na blog a tvorbu grafiky pre Berenica Designs. Niekomu sa to môže zdať ako veľa, zbytočné a neminimalistické, ale ja všetky tieto služby plne využívam a som s nimi spokojná.


čítať ďalej: Minimalistické zvyky, ktoré môžeš začať dnes


Oblečenie

Viem, že v článku o dvanástich veciach, ktoré nekupujem, som zahrnula i tento bod. A pri ňom som spomenula, že oblečenie kupujem len vtedy, keď ho potrebujem — a preto mi nedá zahrnúť ho i do tohto zoznamu. Samozrejme, že oblečenie nekupujem v takej miere ako kedysi a nové kúsky do môjho šatníka pribúdajú len veľmi výnimočne, ale bolo by pokrytecké povedať, že ho nekupujem vôbec. Keďže niektoré veci mi visia v skrini už roky a ich kvalita nie je bohvieaká, občas príde chvíľa, kedy jednoducho potrebujú náhradu.


Makeup a kozmetika

Tie podľa mnohých nespadajú pod definíciu minimalizmu. Bez dekoratívnej kozmetiky a produktov na starostlivosť o pleť sa dá bez problémov prežiť. Dokonca i tú zbierku, ktorú doma mám, by som vedela ešte pekne okresať a zredukovať. Ale nemám to v pláne, pretože som spokojná s produktami, ktoré používam. A keď ich miniem, budem si kupovať ďalšie balenie.
Darčeky pre iných

Ja sama stále všetkým hovorím, že mi na narodeniny alebo sviatok nemusia absolútne nič kupovať a aj si za tým stojím, pretože všetko, čo potrebujem, už mám alebo si to viem kúpiť i sama; ale keď ide o iných, rada rozdávam a obdarujem. Vždy sa snažím, aby boli darčeky užitočné a nezapadali prachom, ale v tejto oblasti sa nechcem limitovať.


"Netradičné" jedlo

Mnohí vidia vegánstvo ako veľmi limitujúce a obmedzujúce — a môže ním byť, ak vidíte možnosti iba v bežných supermarketoch. Rada ochutnávam náhrady rôznych živočíšnych produktov, skúšam nové recepty a kombinácie, a som ochotná si priplatiť viac za kvalitné vegánske syry alebo jogurty. Tento prístup sa niektorým môže zdať byť nie veľmi minimalistický. Ale mne Alpro príliš chutí a vegánsky cheddar je jednoducho dokonalosť.


Čo ako minimalisti kupujete vy?


At the beginning of this article, I wanted to ask you how you are. What interesting things have happened to you in the last few days that have made you happy? The weather is what has been making me happy lately — I am glad that the long but necessary rain has seemingly ended and it's beautiful and sunny outside. This summer will be different for me than the previous ones, because I will spend it in Zlín and at work, but I hope that I will be able to find time for a few short trips and exploring the surroundings.

But I wonder how you spend these wonderful days. And I will only be happy if you write them in the comments and share your experiences. I recently read older articles on this blog and I feel that the personality is being inadvertently lost, which I'm sorry about, and I would like to bring it back. And this could be the start.
We have already talked about Slovak and Czech brands focused on skin care products. And I plan even more similar articles, because we haven't exhausted all the possibilities yet and there are other interesting brands that I would like to tell you about, because they are worth your attention and support.

Today, however, I want to focus on the other side of cosmetics — decorative. When it comes to makeup, topics such as sustainability, ethical approach or vegan composition are nothing new, but brands dedicated to the development, production and sale of products that don't generate waste are smaller. We don't meet them in regular drugstores, but they exist! And today I will introduce three of them to you.
Pjur is a Slovak brand of lipsticks. The project was launched only recently, but it's already very popular. All lipsticks are vegan and not tested on animals. They have a natural composition based on vegetable oils and waxes and mineral pigments, and you can read directly on their website what the positive effects of each ingredient are and why they use it. They are produced in small quantities. The lipsticks are in tubes of recycled paper that can be composted or sorted again; and have a minimalist design. So far, their offer includes up to fifteen different shades — from classic nude to distinctive brick-red, so everyone can choose. And the names were chosen by interesting and inspiring women. What more could you want?


read next: Mango Zázvor By Ponio
If you are even a little interested in natural cosmetics, you have definitely seen products from the ZAO brand. You can easily recognize them thanks to their characteristic packaging. ZAO comes from France and was founded in 2012, but in a relatively short time it has brought a wide range of products to the whole world. It will appeal to those who feel that zero waste cosmetics cannot exist — they offer make-up, eye shadows, mascara and lipsticks, as well as bases, concealers, highlighters and blushes. They contain only good quality and natural ingredients; and rich and mineral pigments give them strong colours that do not smudge during the day and last all day. Most products are in bamboo packaging and the advantage is that after finishing the product, you can only buy a new refill, which significantly reduces the amount of waste generated and used packaging. The price may seem more expensive, especially if you are used to cheap and affordable brands, but with ZAO you pay extra for first-class quality.
Híling Zdravá krása is relatively small, for many perhaps an unknown brand. Behind her is Janka from Banská Štiavnica, whose dream was to bring to the market natural decorative cosmetics that are functional, chemical-free and in recyclable or reusable packaging. They are still only at the beginning of their journey and offer only two types of products — eye shadows in soft light and pink shades (which can also be used as blushers) and the first zero waste mascara made in Slovakia! It is based on a combination of activated carbon, bentonite clay, shea butter and castor oil. And by supporting Híling zdravá krása, you will please not only Janka, but also our environment.


Do you know any of the brands?


Na úvod tohto článku som sa vás chcela spýtať ako sa máte. Čo zaujímavé sa vám udialo v posledných dňoch, čo vás spravilo šťastnými? Mne dodáva dobrú náladu hlavne počasie — teším sa z toho, že dlhé, ale potrebné dažde zdanlivo skončili a vonku je krásne a slnečno. Toto leto bude pre mňa síce iné ako tie predošlé, pretože ho strávim v Zlíne a v práci, ale dúfam, že sa mi podarí nájsť si čas na zopár krátkych výletov a spoznávanie okolia.

No zaujíma ma, ako trávite tieto nádherné dni vy. A budem iba rada, ak sa rozpíšete v komentároch a budete zdieľať svoje zážitky. Nedávno som si čítala staršie články na tomto blogu a mám pocit, že sa nechcene vytráca jeho osobnosť, čo ma mrzí a rada by som ju priniesla späť. A toto by mohol byť začiatok.
O slovenských i českých značkách kozmetiky na starostlivosť o pleť sme si už povedali. A podobných článkov mám v pláne ešte viac, pretože všetky možnosti sme ešte nevyčerpali a sú ďalšie zaujímavé značky, o ktorých by som vám chcela povedať, pretože stoja za vašu pozornosť i podporu.

Dnes sa však chcem zamerať na druhú stránku kozmetiky — a to dekoratívnu. Čo sa makeupu týka, témy ako udržateľnosť, etický prístup alebo vegánske zloženie nie sú ničím novým, no značiek, ktoré by sa venovali vývoju, produkcii a predaju produktov, ktoré nevytvárajú odpad, je pomenej. V bežných drogériách sa s nimi nestretávame, no existujú! A dnes vám ich predstavím rovno tri.
Pjur je slovenská značka rúžov. Projekt bol spustený len nedávno, no už sa teší veľkej obľube. Všetky rúže sú vegánske a netestované na zvieratách. Majú prírodné zloženie založené na rastlinných olejoch a voskoch a minerálnych pigmentoch, a priamo na ich stránke si môžete prečítať, aké má každá zložka pozitívne účinky a prečo ju využívajú. Vyrábané sú v malých množstvách. Rúže sú v tubách z recyklovaného papiera, ktorý je možné skompostovať alebo opäť triediť; a majú minimalistický dizajn. Zatiaľ ich ponuka zahŕňa až pätnásť rôznych odtieňov — od klasických nude až po výrazné tehlovo-červené, takže vyberie si skutočne každý. A mená im vyberali zaujímavé a inšpiratívne ženy. Čo viac si priať?


čítať ďalej: Mango Zázvor By Ponio
Ak sa čo i len trochu zaujímate o prírodnú kozmetiku, určite ste produkty od značky ZAO už videli. Ľahko ich spoznáte vďaka ich charakteristickým obalom. ZAO pochádza z Francúzska a vznikla v roku 2012, no za pomerne krátku dobu priniesla širokú ponuku produktov do celého sveta. Zaujme tých, ktorí majú pocit, že bezobalová kozmetika nemôže existovať — ponúkajú make-up, očné tiene, riasenky a rúže, ale aj bázy, korektory, rozjasňovače a lícenky. Obsahujú len kvalitné a prírodné zložky; a sýte a výrazné farby im dodávajú minerálne pigmenty, ktoré sa počas dňa nerozmazávajú a vydržia celý deň. Väčšina produktov je v obale z bambusového dreva a výhodou je, že po spotrebovaní výrobku si môžete dokúpiť len novú náplň, čím sa výrazne znižuje množstvo vytvoreného odpadu a použitých obalov. Cena sa môže zdať byť drahšia, hlavne ak ste zvyknutí na lacné a dostupné značky, ale pri ZAO si priplácate sa prvotriednu kvalitu.
Híling Zdravá Krása je pomerne malá, pre mnohých možno neznáma značka. Stojí za ňou Janka z Banskej Štiavnice, ktorej snom bolo priniesť na trh prírodnú dekoratívnu kozmetiku, ktorá je funkčná, bez chémie a v recyklovateľných alebo znovupoužiteľných obaloch. Stále sú iba na začiatku svojej cesty a v ponuke majú zatiaľ len dva druhy produktov — očné tiene v jemných svetlých a ružových odtieňoch (ktoré je možné používať aj ako lícenky) a prvú zero waste riasenku vyrobenú na Slovensku! Tá je založená na kombinácii aktívneho uhlia, bentonitového ílu, bambuckého masla a ricínového oleja. A podporou Híling zdravej krásy potešíte nielen Janku, ale aj naše životné prostredie.


Poznáte niektorú zo značiek?

Monday, June 29, 2020

3 ZERO WASTE MAKEUP BRANDSAt the beginning of this article, I wanted to ask you how you are. What interesting things have happened to you in the last few days that have made you happy? The weather is what has been making me happy lately — I am glad that the long but necessary rain has seemingly ended and it's beautiful and sunny outside. This summer will be different for me than the previous ones, because I will spend it in Zlín and at work, but I hope that I will be able to find time for a few short trips and exploring the surroundings.

But I wonder how you spend these wonderful days. And I will only be happy if you write them in the comments and share your experiences. I recently read older articles on this blog and I feel that the personality is being inadvertently lost, which I'm sorry about, and I would like to bring it back. And this could be the start.
We have already talked about Slovak and Czech brands focused on skin care products. And I plan even more similar articles, because we haven't exhausted all the possibilities yet and there are other interesting brands that I would like to tell you about, because they are worth your attention and support.

Today, however, I want to focus on the other side of cosmetics — decorative. When it comes to makeup, topics such as sustainability, ethical approach or vegan composition are nothing new, but brands dedicated to the development, production and sale of products that don't generate waste are smaller. We don't meet them in regular drugstores, but they exist! And today I will introduce three of them to you.
Pjur is a Slovak brand of lipsticks. The project was launched only recently, but it's already very popular. All lipsticks are vegan and not tested on animals. They have a natural composition based on vegetable oils and waxes and mineral pigments, and you can read directly on their website what the positive effects of each ingredient are and why they use it. They are produced in small quantities. The lipsticks are in tubes of recycled paper that can be composted or sorted again; and have a minimalist design. So far, their offer includes up to fifteen different shades — from classic nude to distinctive brick-red, so everyone can choose. And the names were chosen by interesting and inspiring women. What more could you want?


read next: Mango Zázvor By Ponio
If you are even a little interested in natural cosmetics, you have definitely seen products from the ZAO brand. You can easily recognize them thanks to their characteristic packaging. ZAO comes from France and was founded in 2012, but in a relatively short time it has brought a wide range of products to the whole world. It will appeal to those who feel that zero waste cosmetics cannot exist — they offer make-up, eye shadows, mascara and lipsticks, as well as bases, concealers, highlighters and blushes. They contain only good quality and natural ingredients; and rich and mineral pigments give them strong colours that do not smudge during the day and last all day. Most products are in bamboo packaging and the advantage is that after finishing the product, you can only buy a new refill, which significantly reduces the amount of waste generated and used packaging. The price may seem more expensive, especially if you are used to cheap and affordable brands, but with ZAO you pay extra for first-class quality.
Híling Zdravá krása is relatively small, for many perhaps an unknown brand. Behind her is Janka from Banská Štiavnica, whose dream was to bring to the market natural decorative cosmetics that are functional, chemical-free and in recyclable or reusable packaging. They are still only at the beginning of their journey and offer only two types of products — eye shadows in soft light and pink shades (which can also be used as blushers) and the first zero waste mascara made in Slovakia! It is based on a combination of activated carbon, bentonite clay, shea butter and castor oil. And by supporting Híling zdravá krása, you will please not only Janka, but also our environment.


Do you know any of the brands?


Na úvod tohto článku som sa vás chcela spýtať ako sa máte. Čo zaujímavé sa vám udialo v posledných dňoch, čo vás spravilo šťastnými? Mne dodáva dobrú náladu hlavne počasie — teším sa z toho, že dlhé, ale potrebné dažde zdanlivo skončili a vonku je krásne a slnečno. Toto leto bude pre mňa síce iné ako tie predošlé, pretože ho strávim v Zlíne a v práci, ale dúfam, že sa mi podarí nájsť si čas na zopár krátkych výletov a spoznávanie okolia.

No zaujíma ma, ako trávite tieto nádherné dni vy. A budem iba rada, ak sa rozpíšete v komentároch a budete zdieľať svoje zážitky. Nedávno som si čítala staršie články na tomto blogu a mám pocit, že sa nechcene vytráca jeho osobnosť, čo ma mrzí a rada by som ju priniesla späť. A toto by mohol byť začiatok.
O slovenských i českých značkách kozmetiky na starostlivosť o pleť sme si už povedali. A podobných článkov mám v pláne ešte viac, pretože všetky možnosti sme ešte nevyčerpali a sú ďalšie zaujímavé značky, o ktorých by som vám chcela povedať, pretože stoja za vašu pozornosť i podporu.

Dnes sa však chcem zamerať na druhú stránku kozmetiky — a to dekoratívnu. Čo sa makeupu týka, témy ako udržateľnosť, etický prístup alebo vegánske zloženie nie sú ničím novým, no značiek, ktoré by sa venovali vývoju, produkcii a predaju produktov, ktoré nevytvárajú odpad, je pomenej. V bežných drogériách sa s nimi nestretávame, no existujú! A dnes vám ich predstavím rovno tri.
Pjur je slovenská značka rúžov. Projekt bol spustený len nedávno, no už sa teší veľkej obľube. Všetky rúže sú vegánske a netestované na zvieratách. Majú prírodné zloženie založené na rastlinných olejoch a voskoch a minerálnych pigmentoch, a priamo na ich stránke si môžete prečítať, aké má každá zložka pozitívne účinky a prečo ju využívajú. Vyrábané sú v malých množstvách. Rúže sú v tubách z recyklovaného papiera, ktorý je možné skompostovať alebo opäť triediť; a majú minimalistický dizajn. Zatiaľ ich ponuka zahŕňa až pätnásť rôznych odtieňov — od klasických nude až po výrazné tehlovo-červené, takže vyberie si skutočne každý. A mená im vyberali zaujímavé a inšpiratívne ženy. Čo viac si priať?


čítať ďalej: Mango Zázvor By Ponio
Ak sa čo i len trochu zaujímate o prírodnú kozmetiku, určite ste produkty od značky ZAO už videli. Ľahko ich spoznáte vďaka ich charakteristickým obalom. ZAO pochádza z Francúzska a vznikla v roku 2012, no za pomerne krátku dobu priniesla širokú ponuku produktov do celého sveta. Zaujme tých, ktorí majú pocit, že bezobalová kozmetika nemôže existovať — ponúkajú make-up, očné tiene, riasenky a rúže, ale aj bázy, korektory, rozjasňovače a lícenky. Obsahujú len kvalitné a prírodné zložky; a sýte a výrazné farby im dodávajú minerálne pigmenty, ktoré sa počas dňa nerozmazávajú a vydržia celý deň. Väčšina produktov je v obale z bambusového dreva a výhodou je, že po spotrebovaní výrobku si môžete dokúpiť len novú náplň, čím sa výrazne znižuje množstvo vytvoreného odpadu a použitých obalov. Cena sa môže zdať byť drahšia, hlavne ak ste zvyknutí na lacné a dostupné značky, ale pri ZAO si priplácate sa prvotriednu kvalitu.
Híling Zdravá Krása je pomerne malá, pre mnohých možno neznáma značka. Stojí za ňou Janka z Banskej Štiavnice, ktorej snom bolo priniesť na trh prírodnú dekoratívnu kozmetiku, ktorá je funkčná, bez chémie a v recyklovateľných alebo znovupoužiteľných obaloch. Stále sú iba na začiatku svojej cesty a v ponuke majú zatiaľ len dva druhy produktov — očné tiene v jemných svetlých a ružových odtieňoch (ktoré je možné používať aj ako lícenky) a prvú zero waste riasenku vyrobenú na Slovensku! Tá je založená na kombinácii aktívneho uhlia, bentonitového ílu, bambuckého masla a ricínového oleja. A podporou Híling zdravej krásy potešíte nielen Janku, ale aj naše životné prostredie.


Poznáte niektorú zo značiek?

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.