Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sa môžu meniť podľa nášho výhradného uváženia, či už s upozornením alebo bez predchádzajúceho upozornenia. Podmienky týkajúce sa vášho prístupu na túto webovú stránku a jej používania budú verziou, ktorá je aktuálna a zobrazuje sa na webovej stránke ku každému dátumu prístupu na webovú stránku.

Informácie o spoločnosti

Túto webovú stránku (www.simplyberenica.com) vlastní a prevádzkuje spoločnosť SimplyBerenica s.r.o. so sídlom T. G. Masaryka 1281, Zlín 760 01, Česká republika, identifikačné číslo 097 15 508, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, spis C 120480. Na celom webe sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vzťahujú na SimplyBerenica.

Obsah a plagiátorstvo

Všetok text a všetky fotografie sme vytvorili sami, pokiaľ nie je uvedené inak pomocou odkazov/zdrojov, kde sme našli konkrétny text alebo obrázok. Niekedy používame voľne dostupné nelicencované, ktoré sme stiahli z webových stránok ako pixabay.com, pxhere.com, unsplash.com atď. Nepoužívajte naše fotografie ani časti nášho obsahu bez povolenia.

Presnosť informácií

Nie sme zodpovední, ak informácie zverejnené na tejto webovej stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke slúži iba na všeobecné informácie a nemalo by sa na neho spoliehať alebo ho používať ako jediný zdroj pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnymi zdrojmi informácií. Spoliehanie sa na materiál na tejto webovej stránke je na vaše vlastné riziko.
Na webovej stránke sa občas môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo informácie, o ktorých sa preukázalo, že nie sú pravdivé. Vyhradzujeme si právo opraviť všetky tieto chyby.