Reklamačný poriadok

Reklamácia zakúpeného tovaru sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a plynie od dňa dátumu doručenia/prevzatia kupujúcim. V prípade zistenia, že vada je porušením zmluvy a je na strane predávajúceho, bude tovar vymenený za nový kus alebo bude spotrebiteľovi vrátená plná výška zaplatenej ceny tovaru vrátane poštovného.
Povinnosť prijať reklamáciu tovaru sa nevzťahuje na vadu, ktorá vznikla:

  • mechanickým poškodením na strane spotrebiteľa;
  • preukázateľne nesprávnym používaním;
  • preukázateľne nedovolenými zásahmi do tovaru.

Ako postupovať pri reklamácii

Ak chcete reklamovať zakúpený tovar, vyplňte formulár nižšie — vrátane čísla objednávky, ktoré nájdete v e-mailovej správe obdržanej po zadaní objednávky, a fotografie, kde je vada viditeľná. Budeme vás kontaktovať na zadanej e-mailovej adrese v čo najkratšej možnej dobe (zvyčajne do 24 hodín). Ak bude reklamácia uznaná, zakúpený tovar pripravte k preprave tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu, ak budete reklamovať oblečenie, musí byť čisté. Reklamovaný tovar nám zašlite na: SimplyBerenica s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín 760 01.
Najneskôr do 30 dní Vašu reklamáciu vybavíme — a po vzájomnej dohode obdržíte nový kus tovaru alebo Vám vrátime zaplatenú sumu v plnej výške vrátane poštovného.
Za deň prijatia reklamácie sa považuje deň prijatia poslednej súčasti reklamovaného tovaru a za deň vybavenia reklamácie sa považuje deň vyrozumenia medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Vystavené bude písomné potvrdenie obsahujúce informáciu, aký tovar bol reklamovaný, z akého dôvodu a aký bol spôsob vyrozumenia. Toto potvrdenie bude vystavené aj v prípade, ak bude reklamácia zamietnutá — a obsahovať bude dôvod, prečo reklamácia nebola uznaná.

Reklamačný formulár


    Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 3. júla 2021 a predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať jeho znenie.