České značky prírodnej kozmetiky

I have been interested in natural cosmetics for quite some time. About two years ago, when I started reading more articles and watching more videos about what is in common products and what dangerous substances we put on our skin every day, assuming it would help us, my decision was quick and clear. Today, I only use brands that I trust, I understand the composition of their products and I know that they take care of my body and nature.
A few months ago, I introduced you to four Slovak natural beauty brands; and today I would like to follow up on this article, but together we will look at Czech manufacturers. Since I moved to Zlín, I have become more interested in this market — although primarily only because my favourite brands like Mylo and Musk are not as easily available here as in Slovakia. But I was pleasantly surprised by how many great and interesting brands I discovered thanks to that.
Source: @havlikova_prirodni_apoteka on Instagram. Edited.

Havlíková přírodní apotéka

For those who are more interested in natural cosmetics, the Havlíková apotéka is nothing new. What began as an experiment in the kitchen of the founder Zuzana Krejčí in 2014, quickly grew into one of the most famous natural brands on the Czech and Slovak market, which are known for their quality and the fact that they really help. Havlíková přírodní apotéka offers a wide selection of products for the skin, hair and body — shampoos, face masks, serums, moisturizers, tonics, soaps, oils and much more. All ingredients used are organic and strict emphasis is placed on their quality. Herbs, which can be grown in our climate, are grown by themselves in eco-gardens; and others are obtain from certified suppliers. You can buy products from Havlíková apotéka on their e-shop and in their stone shops, which are in Prague, Ostrava, Brno, but also in Bratislava and Košice (you can find their full list here).
read next: Slovak natural beauty brands

Caltha

The Czech brand Caltha bears the subtitle cosmetics from the heart of Moravia — specifically they’re from Olomouc. Its priority is the production of products that help the skin, meet the highest standards and contain only quality ingredients from proven sources. They offer soaps (also produced by the cold method and only by hand), shampoos, creams, conditioners, deodorants, lip balms, toothpastes and others. Not all products are suitable for vegans because they contain beeswax or honey, but these are from a certified beekeeper who is repeatedly rewarded for his products. You can buy Caltha cosmetics at several e-shops and zero waste stores, the list of which is here.
Source: @almarasoap on Instagram. Edited.

Almara Soap

The most beautiful soaps and solid shampoos that can be. And there is really a lot to choose from — from basic soaps for different skin types, they also offer specialized soaps for children and skin after getting a tattoo, but the best known are limited editions and fancy collections with floral and fruit extracts, aromas of chocolate, coffee, ocean, honey, wood or even tobacco. In addition, Almara Soap offers scrubs, face masks, bath salts, herbal hair rinses, beauty accessories or soap dishes. Since 2014, they have been producing soaps by hand and using the cold method (thanks to which they don’t dry out the skin), they use natural dyes or mineral pigments, and you can buy them completely without packaging in many package-free shops or shops with natural cosmetics.
Do you have experience with any brand?
O prírodnú kozmetiku sa zaujímam už pomerne dlho. Keď som si pred približne dvoma rokmi začala čítať viac článkov a pozerať viac videí o tom, čo všetko sa v bežných produktoch nachádza a aké nebezpečné látky každý deň dávame na našu pleť a pokožku v domnienke, že nám to pomôže, moje rozhodnutie bolo rýchle a jasné. Dnes používam len značky, ktorým dôverujem, zloženiu ich produktov rozumiem a viem, že sa starajú o moje telo i o prírodu.
Pred pár mesiacmi som vám predstavila štyri slovenské značky prírodnej kozmetiky; a dnes by som na tento článok chcela naviazať, no spoločne sa pozrieme na českých výrobcov. Odkedy som sa presťahovala do Zlína, začala som sa viac zaujímať aj o tento trh — hoci primárne iba preto, lebo moje obľúbené značky ako Mylo a Musk tu nie sú tak ľahko dostupné ako na Slovensku. No bola som príjemne prekvapená, koľko skvelých a zaujímavých značiek som vďaka tomu objavila.
Source: @havlikova_prirodni_apoteka on Instagram. Edited.

Havlíková přírodní apotéka

Pre tých, ktorí sa o prírodnú kozmetiku zaujímajú viac a dlhšie, Havlíková apotéka nie je žiadnou novinkou. To, čo začalo ako pokus v kuchyni zakladateľky Zuzany Krejčí ešte v roku 2014, sa rýchlo rozrástlo na jednu z najznámejších prírodných značiek na českom i slovenskom trhu, ktoré sú známe svojou kvalitou a tým, že skutočne pomáhajú. Havlíková přírodní apotéka ponúka široký výber produktov starostlivosti o pleť, vlasy i telo — šampóny, masky na tvár,  séra, hydratačné krémy, toniká, mydlá, oleje a mnoho ďalšieho. Všetky použité ingrediencie sú organické a kladie sa prísny dôraz na ich kvalitu. Bylinky, ktoré je možné pestovať i v našom podnebí, si pestujú sami v ekozáhradách; a ostatné získavajú od certifikovaných dodávateľov. Produkty od Havlíkovej apotéky kúpite na ich eshope aj v ich kamenných predajniach, ktoré sú v Prahe, Ostrave, Brne, ale i Bratislave či Košiciach (ich celý zoznam nájdete tu).
čítaj ďalej: Slovenské značky prírodnej kozmetiky

Caltha

Česká značka Caltha (lat. záružlie) nesie podnázov kozmetika zo srdca Moravy — konkrétne je z Olomouca. Jej prioritou je výroba produktov, ktoré pomáhajú pokožke, spĺňajú najvyššie štandardy a obsahujú iba kvalitné suroviny z overených zdrojov. V ich ponuke sú mydlá (taktiež vyrábané metódou za studena a iba ručne), šampóny, krémy, kondicionéry, dezodoranty, balzamy na pery, zubné pasty a iné. Nie všetky výrobky sú vhodné pre vegánov, pretože obsahujú včelí vosk alebo med, no tie sú od overeného včelára, ktorý je za svoje produkty opakovane oceňovaný. Kozmetiku Caltha kúpite na viacerých eshopoch a v zero waste predajniach, ktorých zoznam je tu.
Source: @almarasoap on Instagram. Edited.

Almara Soap

Najkrajšie mydlá a tuhé šampóny, aké len môžu byť. A je skutočne z čoho vyberať — od základných mydiel na rôzne typy pleti ponúkajú i špecializované mydlá na starostlivosť pre deti i pokožku po tetovaní, no najznámejšie sú limitované edície a fancy kolekcie s kvetinovými i ovocnými extraktmi, vôňou čokolády, kávy, oceánu, medu, dreva či dokonca tabaku. Okrem toho Almara Soap ponúka scruby, masky na tvár, soľ do kúpeľa, bylinné vlasové oplachy, kozmetické doplnky alebo mydelničky. Už od roku 2014 vyrábajú mydlá ručne a metódou za studena (vďaka čomu pokožku nevysušujú), používajú prírodné farbivá alebo minerálne pigmenty, a kúpite ich úplne bez obalu v mnohých bezobalových predajniach alebo obchodoch s prírodnou kozmetikou.
Máte s nejakou značkou skúsenosti?