15 fotiek, nad ktorými by sme sa mali zamyslieť

Recently, various photos, videos, and articles about plastic pollution have been showing up everywhere around me, but mainly I have been searching for this content by myself. I’m trying to learn more about the waste-free and plastic-free topic because the more I know, the more motivated I am to keep going.
Today’s post will be a little bit different than the others, but I think it is important as well. Sometimes, photos can tell more – but if you are interested to know the story behind each picture, the link is below it.
Source: HERE. Edited.
Source: HERE. Edited.
Source: HERE. Edited.
Source: HERE. Edited.
Source: HERE. Edited.
Source: HERE. Edited.
Source: HERE. Edited.
Source: HERE. Edited.
Source: HERE. Edited.
Source: HERE. Edited.
Source: HERE. Edited.
Source: HERE. Edited.
Source: HERE. Edited.
Source: HERE. Edited.
Source of the first photo: HERE. Edited.
V poslednej dobe na mňa z každej strany vyskakujú rôzne fotografie, videá a príspevky týkajúce sa znečistenia plastom, no hlavne tento obsah sama vyhľadávam. Snažím sa viac vzdelávať v celej bezodpadovej a bezplastovej téme, pretože čím viac toho viem, tým mám väčšiu motiváciu v tom naďalej pokračovať.
Dnešný článok bude trošku iný ako tie ostatné, no myslím, že je rovnako dôležitý. Fotografie niekedy povedia viac – no ak by vás zaujímal príbeh za každým obrázkom, nájdete pod ním aj zdroj.
Zdroj: TU. Upravený.
Zdroj: TU. Upravený.
Zdroj: TU. Upravený.
Zdroj: TU. Upravený.
Zdroj: TU. Upravený.
Zdroj: TU. Upravený.
Zdroj: TU. Upravený.
Zdroj: TU. Upravený.
Zdroj: TU. Upravený.
Zdroj: TU. Upravený.
Zdroj: TU. Upravený.
Zdroj: TU. Upravený.
Zdroj: TU. Upravený.
Zdroj: TU. Upravený.
Zdroj úvodného obrázku: TU. Upravený.