Prvé kroky k vegetariánstvu

There are two articles published on this blog that are focused on vegetarianism – my update after three years and a post dedicated to meat industry. Your positive comments made me very happy, but again I came across one sentence that I see quite a lot also on Instagram or in rea life.
When I tell people that I don’t eat meat and fish, I almost always hear the same thing – “I also tried it, but I didn’t stick with it, because…“, and after all different kinds of excuses follows a sentence, that they admire me, and they, too, would like to try it again.
If you have read the post Three Years as a Vegetarian, you know, that this transition was relatively quick and simple for me, and I never came back to eating meat. But during my journey I did have to overcome some obstacles – and that is why I would like to focus today on how to definitively stop eating meat.
Warning – this post is only for those who want to go to vegetarian. I do not persuade or force anybody to do any changes.

Why am I even doing this?

I stopped eating meat after reading one article that was with its subject very similar to mine about the meat industry. Through it I got to another articles like that one – and I was completely horrified about what do people do to these poor animals. I couldn’t erase the picture out of my memory; and I couldn’t look at a piece of meat on my plate without having all the frightening and sad facts, numbers and photo in my head.
I knew from the beginning why I was doing it. Why I stopped eating meat. And if you also want to go vegetarian, first of all, try to think of a reason why you want to do this change in your life. If it’s just because it’s a trend now, you will probably never stick with it. Find out more on this topic – in my post you will find many links and sources from which I drew, and where you will find other reasons why you shouldn’t eat meat.

Slowly

Not everyone can manage to cut the meat out of their diet from day to day. And it is not only okay; it’s totally normal, common and understandable. Most of us have been raised on diet full of meat – and it is not easy to exclude this ingredient. From many, I often hear that they started to miss meat after a few days, so they came back to it. It’s a habit like every else. It’ll take a while to break it.
Even with small steps, you will get to a long-waited result. If you really want to go vegetarian, but you can not even imagine that you would just say goodbye to some meals, try to take it slowly. Set one day a week – like Monday – when you will not eat meat. Increase the number of non-meat days gradually – add Tuesday, Wednesday, after a few weeks Thursday and Friday.
You can also do this from the other side – cut out certain groups from your diet. First, try to stop eating only beef, later add pork, fish and gradually other categories.
Until you won’t have a slightest problem resisting the meat on that day or reject a meat group, you will be able to move to the next step. This will not be too overwhelming and your body will have more time to get used to it.

Again and again

Probably most people who have ever tried vegetarianism did not resist burgers or steaks – and they said to themselves it’s useless. But it is important that you do not throw away all your efforts after one minor failure. You unnecessarily put pressure on yourself. To vegetarianism should not rush you the idea that you have not eaten a meat product for eight days – rather than you are doing it for yourself, for your health, and because you don’t want to support cruel treatment of animals.

Meatless alternatives?

Don’t worry, vegetarian diet doesn’t mean eat only carrots and lettuce. If you think of how many meals you eat daily that don’t contain any meat, you will surely realize that it is not a small amount. After going vegetarian, your diet will not suddenly become boring – rather it is the exact opposite.
Straight to the point – I have never replaced meat with anything. I don’t write down my daily intake of protein, I don’t consume any special vitamins. Of course there are certain nutriens that vegetarians have to watch (like iron, calcium, zinc, vitamins B12 and D and omega-3 fatty acids), however, even non-vegetarians should watch their daily intake of these nutriens. I personally think that a varied and balanced diet will provide you with these nutriens and you don’t have to worry about their deficiency.
Vegetarianism is not for everyone. We are all different and not everyone is willing to give up meat and meat products. But if you have been thinking about this change for a longer time, but you don’t know how to start, I hope these tips helped you.
If you are interested, I will gladly tell you more abot this topis. If you have any particular questions, please, write them down in the comments and I will dedicate a whole post to my answers (you can ask me about anything), and if you want to know more about the ingredients (vitamins, acids, etc.) that are found in meat and fish, and how to easily and without any problems replace them in other foods, I can tell you more about it, too.
In which article would you be interested?
V poslednej dobe som sa až v dvoch článkoch venovala vegetariánstvu – a to v mojom update po troch rokoch a v príspevku venovanému mäsopriemyslu. Vaše pozitívne reakcie ma veľmi potešili, no opäť som sa stretla s jednou vetou, s ktorou prichádzam do styku často aj na Instagrame alebo aj v reálnom živote.
Keď ľuďom poviem, že nejem mäso a ryby, takmer vždy počujem to isté – “aj ja som to skúsila, ale nevydržalo mi to, lebo…“, no po výhovorkách rôzneho druhu nasleduje veta, že ma obdivujú, a aj oni by sa k tomu určite chceli vrátiť.
Ak ste ale čítali príspevok tri roky vegetariánstva, viete, že u mňa bol tento prechod pomerne rýchly, jednoduchý, a už som sa k jedeniu mäsa nevrátila. No počas tejto mojej cesty som musela “prekonať” niekoľko prekážok – a preto by som sa dnes chcela venovať práve tomu, ako definitívne prestať jesť mäso.
Upozornenie – tento článok je určený len pre tých, ktorí chcú prejsť na vegetariánstvo. Nikoho nepresviedčam a nenútim k žiadnej zmene.

Prečo to vlastne robím?

Mäso som prestala jesť po prečítaní jedného článku, ktorý bol svojou témou veľmi podobný ako môj o mäsopriemysle. Dostala som sa k ďalším takýmto príspevkom – a bola som úplne zhrozená, čo s týmito úbohými zvieratami robia. Nevedela som z pamäti vymazať ten obraz; a už som sa nevedela pozrieť na kus mäsa na tanieri bez toho, aby sa mi v hlave nevybavovali všetky tie desivé a smutné fakty, čísla a fotografie.
Ja som hneď od začiatku vedela, prečo to robím. Prečo prestávam jesť mäso. A pokiaľ chcete tiež prejsť na vegetariánstvo, skúste sa v prvom rade zamyslieť, prečo chcete túto zmenu v živote vykonať. Ak to bude len preto, že je to teraz trendom, asi sa vám to nikdy nepodarí. Zistíte si o tejto téme viac – v mojom príspevku nájdete kopec odkazov a zdrojov, z ktorých som čerpala, a kde sa dozviete ďalšie dôvody, prečo nejesť mäso.

Pomaly

Nie každému sa podarí zo dňa na deň definitívne vyškrtnúť mäso z jedálnička. A je to nielen v poriadku; je to úplne normálne, bežné a pochopiteľné. Väčšina z nás bola odmalička vedená k mäsovej strave – a zrazu vylúčiť túto zložku nie je jednoduché. Od mnohých často počujem, že im po pár dňoch začalo mäso chýbať, a tak sa k nemu vrátili. Je to zvyk ako každý iný. Chvíľu potrvá, kým ho zlomíte.
Aj malými krokmi dôjdete k vytúženému výsledku. Ak skutočne chcete prejsť na vegetariánstvo, no neviete si ani len predstaviť, že by ste sa len tak rozlúčili s niektorými jedlami, skúste na to ísť pomaly. Určte si jeden deň v týždni – napríklad pondelok -, kedy nebudete jesť mäso. Postupne počet bezmäsitých dní rozširujte – pridajte utorok, stredu, po pár týždňoch štvrtok a piatok.
Poňať to môžete aj z druhej strany – z jedálnička vyškrtávajte isté skupiny. Najprv skúste prestať jesť iba hovädzie mäso, neskôr k tomu pridajte bravčové, ryby a postupne aj ďalšie kategórie.
Až keď nebudete mať čo i len najmenší problém odolať mäsu v daný deň alebo odmietnuť istú mäsovú skupinu, presuňte sa na ďalší stupienok. Takto to nebude príliš ohromujúce a vaše telo bude mať viac času na privyknutie.

Znova a znova

Asi väčšina ľudí, ktorá sa o vegetariánstvo už raz pokúšala, neodolala burgru alebo babkiným rezňom – a povedala si, že už to nemá zmysel. No je dôležité, aby ste nezahadzovali všetko vaše úsilie po jednom menšom zlyhaní. Len zbytočne vytvárate tlak sami na seba. K vegetariánstvu by vás nemala hnať predstava toho, že ste už osem dní nezjedli žiaden mäsový výrobok – ale to, že to robíte pre seba, pre svoje zdravie, a preto, že nebudete podporovať kruté zaobchádzanie so zvieratami.

Bezmäsité alternatívy?

Nebojte sa, vegetariánska strava neznamená iba jedenie mrkvy a šalátu. Ak sa sami zamyslíte nad tým, koľko jedál, ktoré bežne jete, vôbec neobsahujú mäso, určite zistíte, že to nie je malé množstvo. Po prechode na vegetariánstvo sa váš jedálniček zrazu nestane nudným – skôr je to presný opak.
Poviem vám to rovno na rovinu – NIKDY som si mäso ničím nenahrádzala. Nezapisujem si svoj denný príjem bielkovín, nejem žiadne špeciálne vitamíny. Samozrejme, že sú isté látky, na ktoré by si vegetariáni mali dávať pozor (ako je železo, vápnik, zinok, vitamíny B12 a D a omega 3 mastné kyseliny), avšak na ich dostatočný príjem by si mali dávať pozor aj nevegetariáni. Ja osobne si myslím, že pestrá a vyvážená strava vám zabezpečí aj tieto látky a nemusíte sa obávať ich nedostatku.
Vegetariánstvo nie je pre každého. Každý sme iný a nie každý je ochotný vzdať sa mäsa a mäsových výrobkov. No ak o tejto zmene už dlhšiu dobu premýšľate, no neviete, ako začať, dúfam, že vám týchto pár tipov pomohlo.
Ak máte záujem, respektíve vás to zaujíma, rada vám o tejto téme napíšem viac. Ak máte konkrétne otázky, určite mi ich napíšte do komentárov a ja venujem celý príspevok len odpovediam (pokojne sa spýtajte na všetko, čo vás zaujíma), a ak by ste chceli vedieť viac aj o tom, aké zložky (vitamíny, kyseliny a podobne) sa nachádzajú v mäse a rybách, a ako sa dajú jednoducho a bez akýchkoľvek problémoch nahradiť aj v iných potravinách, aj o tomto vám rada poviem viac.
Ktorý článok by vás teda zaujímal?