Social MediaI heard about castor oil years ago. It's a part of many cosmetics such as hair products and nail polish, and I heard many good words on this little miracle, but I have been very skeptical for a long time — because not everything we hear is true; and whatever fits one may not work for the other. But a month ago, I thought I'd finally give it a chance — and I'm not disappointed that I made that decision.
Castor oil is made by pressing the seeds of bastor beans (Ricinus communis) — a plant that grows to a height of up to 10 meters, has distinctly red leaves and flowers and is grown in central Europe (where I'm from) as an ornamental shrub. Seeds that are found in the bean are inherently poisonous and can kill an adult within a week. However, poisonous substances are lost by heating — and the oil is safe for cosmetic purposes. It's also used as a lubricant in the pharmaceutical and automotive industries.

Although it was used as a lamp fuel in ancient Egypt, it's currently being used as a laxative and given to pregnant women to induce labor; due to its positive effects on the skin or hair, it's very popular as a part of cosmetic products.


read next: 4 reasons to switch to natural beauty


Deep hydration

Castor oil is denser than coconut or olive oil (which surprised me a little); it moisturizes the skin deeply and supports its natural regeneration processes. The disadvantage may be that it takes longer to penetrate the skin — so it's recommended to use it at night when the skin has enough time to absorb it.

I personally have combined complexion — while my forehead and nose are oily, my eye area or chin are quite dry; especially during the cold months when my skin is getting tiny dry patches. When I first applied the oil in the evening, in the morning I was pleasantly surprised by the result — and the places that were dry last night were beautifully hydrated and prepared for the new day.
Treating scars and fighting acne

Castor oil is known for its regenerative effects — and it will be appreciated by all those who suffer from scars. Castor oil reduces their visibility, strengthens the skin and unifies the colour. It has the best effects when applied to a fresh scar; but it also helps with scars that are already older — such as acne scars. It also has positive results in active acne, since it helps to reduce inflammation and redness, has antimicrobial effects, and reduces the incidence of bacteria, making it a great natural remedy.


To support the growth of hair, eyelashes, eyebrows and nails

The main reason I finally decided to buy it is its beneficial effects in promoting the growth of hair, eyelashes and eyebrows. My eyebrows are naturally very light and thin; and the lashes are not as long as I'd want. Castor oil is known to give them strength, help them grow and increases their volume — without unnecessary weight. In addition, it nourishes hair damaged by dyeing or frequent ironing — just apply it over the entire length of the hair, massage it properly, let it sink in for at least thirty minutes and wash with shampoo. It also has great effects on growth of nails, which tend to break.

I've been using it for a month — every night before going to bed I massage it into my eyebrows and eyelashes, and all the dry places on my face — and the difference is really visible. Although it will take some time before I can be proud of my beautifully thick eyebrows, it's on a very good path.

You can buy castor oil at our your drugstore or online; but if you have no experience with it yet, be careful as it may cause an allergic reaction.


Images used are not mine.


O ricínovom oleji som počula už pred rokmi. Je súčasťou mnohej kozmetiky ako sú produkty na vlasy či laky na nechty, a i ku mne sa dostali chvály na tento malý zázrak, no dlhú dobu som bola veľmi skeptická — pretože nie všetko, čo počujeme, je pravda; a tiež to, čo sadne jednému, nemusí fungovať druhému. Ale pred mesiacom som si povedala, že mu dám konečne šancu — a nie som sklamaná, že som sa tak rozhodla.
Ricínový olej sa získava lisovaním semien ricínu obyčajného — rastliny, ktorá dorastá do výšky až 10 metrov, má výrazne červené listy a kvety a pestuje sa aj u nás ako okrasný ker. Semienka, ktoré sa nachádzajú v plode, sú samé o sebe prudko jedovaté a do týždňa dokážu usmrtiť aj dospelého človeka. Zahrievaním sa jedovaté látky ale strácajú — a olej je bezpečný na kozmetické účely. Okrem toho sa využíva aj vo farmaceutickom či automobilovom priemysle ako mazadlo.

Hoci sa v starovekom Egypte využíval ako palivo v lampách, v súčasnosti nachádza využitie ako preháňadlo a podáva sa tehotným ženám na vyvolanie pôrodu; vďaka svojim pozitívnym účinkom na pleť či vlasy má veľkú obľubu ako súčasť kozmetických produktov.


čítaj ďalej: 4 Dôvody Prečo Prejsť Na Prírodnú Kozmetiku


Hĺbková hydratácia

Ricínový olej je hustejší ako kokosový či olivový (čo mňa osobne trochu prekvapilo); hydratuje pokožku do hĺbky a podporuje jej prirodzené regeneračné procesy. Nevýhodou môže byť dlhé vsakovanie — preto sa odporúča používať ho večer, kedy má pleť dostatok času na absorpciu.

Ja osobne mám zmiešanú pleť — zatiaľ čo čelo a nos mám mastné, oblasť očí alebo bradu mám celkom suchú; a to najmä počas chladných mesiacov, kedy sa mi na pleti vytvárajú drobné šupinky. Keď som si večer prvýkrát naniesla olej, ráno som bola príjemne prekvapená výsledkom — a miesta, ktoré boli večer vysušené, boli krásne hydratované a pripravené na nový deň.
Liečenie jaziev a boj s akné

Olej zo semien ricínu je známy pre svoje regeneračné účinky — a to ocenia všetci, ktorých trápia jazvy. Ricínový olej zmierňuje ich viditeľnosť, posilňuje pokožku a miesto farebne zjednocuje. Najlepšie účinky má pri aplikácii na čerstvú jazvu; ale pomáha aj pri jazvách, ktoré sú už staršie — ako sú napríklad jazvy po akné. Pozitívne výsledky má aj pri aktívnom akné, kedy pomáha redukovať zápal a začervenanie, má antimikrobiálne účinky a znižuje výskyt baktérií, vďaka čomu je skvelým prírodným liečivom.


Ako podpora rastu vlasov, rias, obočia i nechtov

Hlavný dôvod, prečo som sa rozhodla konečne si ho kúpiť, sú jeho blahodarné účinky pri podpore rastu vlasov, rias a obočia. Moje obočie je prirodzene veľmi svetlé a riedke; a i riasy nemajú takú dĺžku, ako by som chcela. Ricínový olej je známy tým, že im dodáva silu, pomáha rásť a zvyšuje ich hustotu — a to bez zbytočného zaťaženia. Okrem toho vyživuje vlasy poškodené farbením či častým žehlením — stačí ho naniesť na po celej dĺžke vlasov, poriadne vmasírovať, nechať pôsobiť aspoň tridsať minút a zmyť šampónom. Skvelé účinky má aj na rast nechtov, ktoré majú sklon k lámavosti.

Ja ho používam iba mesiac — každý večer pred spaním ho vmasírujem do oblasti obočia a rias, prípadne na všetky suché miesta na tvári —, a rozdiel je skutočne vidieť. Hoci chvíľu ešte potrvá, pokiaľ sa budem môcť pýšiť krásne hustým obočím, je to na veľmi dobrej ceste.

Ricínový olej u nás kúpite v drogériách (cenovo dostupné balenie je od značky Saloos); ale ak s ním nemáte zatiaľ žiadne skúsenosti, dávajte si pozor, pretože môže vyvolať alergickú reakciu.


Použité fotografie nie sú moje.

Monday, February 24, 2020

CASTOR OIL AND ITS BENEFITSI heard about castor oil years ago. It's a part of many cosmetics such as hair products and nail polish, and I heard many good words on this little miracle, but I have been very skeptical for a long time — because not everything we hear is true; and whatever fits one may not work for the other. But a month ago, I thought I'd finally give it a chance — and I'm not disappointed that I made that decision.
Castor oil is made by pressing the seeds of bastor beans (Ricinus communis) — a plant that grows to a height of up to 10 meters, has distinctly red leaves and flowers and is grown in central Europe (where I'm from) as an ornamental shrub. Seeds that are found in the bean are inherently poisonous and can kill an adult within a week. However, poisonous substances are lost by heating — and the oil is safe for cosmetic purposes. It's also used as a lubricant in the pharmaceutical and automotive industries.

Although it was used as a lamp fuel in ancient Egypt, it's currently being used as a laxative and given to pregnant women to induce labor; due to its positive effects on the skin or hair, it's very popular as a part of cosmetic products.


read next: 4 reasons to switch to natural beauty


Deep hydration

Castor oil is denser than coconut or olive oil (which surprised me a little); it moisturizes the skin deeply and supports its natural regeneration processes. The disadvantage may be that it takes longer to penetrate the skin — so it's recommended to use it at night when the skin has enough time to absorb it.

I personally have combined complexion — while my forehead and nose are oily, my eye area or chin are quite dry; especially during the cold months when my skin is getting tiny dry patches. When I first applied the oil in the evening, in the morning I was pleasantly surprised by the result — and the places that were dry last night were beautifully hydrated and prepared for the new day.
Treating scars and fighting acne

Castor oil is known for its regenerative effects — and it will be appreciated by all those who suffer from scars. Castor oil reduces their visibility, strengthens the skin and unifies the colour. It has the best effects when applied to a fresh scar; but it also helps with scars that are already older — such as acne scars. It also has positive results in active acne, since it helps to reduce inflammation and redness, has antimicrobial effects, and reduces the incidence of bacteria, making it a great natural remedy.


To support the growth of hair, eyelashes, eyebrows and nails

The main reason I finally decided to buy it is its beneficial effects in promoting the growth of hair, eyelashes and eyebrows. My eyebrows are naturally very light and thin; and the lashes are not as long as I'd want. Castor oil is known to give them strength, help them grow and increases their volume — without unnecessary weight. In addition, it nourishes hair damaged by dyeing or frequent ironing — just apply it over the entire length of the hair, massage it properly, let it sink in for at least thirty minutes and wash with shampoo. It also has great effects on growth of nails, which tend to break.

I've been using it for a month — every night before going to bed I massage it into my eyebrows and eyelashes, and all the dry places on my face — and the difference is really visible. Although it will take some time before I can be proud of my beautifully thick eyebrows, it's on a very good path.

You can buy castor oil at our your drugstore or online; but if you have no experience with it yet, be careful as it may cause an allergic reaction.


Images used are not mine.


O ricínovom oleji som počula už pred rokmi. Je súčasťou mnohej kozmetiky ako sú produkty na vlasy či laky na nechty, a i ku mne sa dostali chvály na tento malý zázrak, no dlhú dobu som bola veľmi skeptická — pretože nie všetko, čo počujeme, je pravda; a tiež to, čo sadne jednému, nemusí fungovať druhému. Ale pred mesiacom som si povedala, že mu dám konečne šancu — a nie som sklamaná, že som sa tak rozhodla.
Ricínový olej sa získava lisovaním semien ricínu obyčajného — rastliny, ktorá dorastá do výšky až 10 metrov, má výrazne červené listy a kvety a pestuje sa aj u nás ako okrasný ker. Semienka, ktoré sa nachádzajú v plode, sú samé o sebe prudko jedovaté a do týždňa dokážu usmrtiť aj dospelého človeka. Zahrievaním sa jedovaté látky ale strácajú — a olej je bezpečný na kozmetické účely. Okrem toho sa využíva aj vo farmaceutickom či automobilovom priemysle ako mazadlo.

Hoci sa v starovekom Egypte využíval ako palivo v lampách, v súčasnosti nachádza využitie ako preháňadlo a podáva sa tehotným ženám na vyvolanie pôrodu; vďaka svojim pozitívnym účinkom na pleť či vlasy má veľkú obľubu ako súčasť kozmetických produktov.


čítaj ďalej: 4 Dôvody Prečo Prejsť Na Prírodnú Kozmetiku


Hĺbková hydratácia

Ricínový olej je hustejší ako kokosový či olivový (čo mňa osobne trochu prekvapilo); hydratuje pokožku do hĺbky a podporuje jej prirodzené regeneračné procesy. Nevýhodou môže byť dlhé vsakovanie — preto sa odporúča používať ho večer, kedy má pleť dostatok času na absorpciu.

Ja osobne mám zmiešanú pleť — zatiaľ čo čelo a nos mám mastné, oblasť očí alebo bradu mám celkom suchú; a to najmä počas chladných mesiacov, kedy sa mi na pleti vytvárajú drobné šupinky. Keď som si večer prvýkrát naniesla olej, ráno som bola príjemne prekvapená výsledkom — a miesta, ktoré boli večer vysušené, boli krásne hydratované a pripravené na nový deň.
Liečenie jaziev a boj s akné

Olej zo semien ricínu je známy pre svoje regeneračné účinky — a to ocenia všetci, ktorých trápia jazvy. Ricínový olej zmierňuje ich viditeľnosť, posilňuje pokožku a miesto farebne zjednocuje. Najlepšie účinky má pri aplikácii na čerstvú jazvu; ale pomáha aj pri jazvách, ktoré sú už staršie — ako sú napríklad jazvy po akné. Pozitívne výsledky má aj pri aktívnom akné, kedy pomáha redukovať zápal a začervenanie, má antimikrobiálne účinky a znižuje výskyt baktérií, vďaka čomu je skvelým prírodným liečivom.


Ako podpora rastu vlasov, rias, obočia i nechtov

Hlavný dôvod, prečo som sa rozhodla konečne si ho kúpiť, sú jeho blahodarné účinky pri podpore rastu vlasov, rias a obočia. Moje obočie je prirodzene veľmi svetlé a riedke; a i riasy nemajú takú dĺžku, ako by som chcela. Ricínový olej je známy tým, že im dodáva silu, pomáha rásť a zvyšuje ich hustotu — a to bez zbytočného zaťaženia. Okrem toho vyživuje vlasy poškodené farbením či častým žehlením — stačí ho naniesť na po celej dĺžke vlasov, poriadne vmasírovať, nechať pôsobiť aspoň tridsať minút a zmyť šampónom. Skvelé účinky má aj na rast nechtov, ktoré majú sklon k lámavosti.

Ja ho používam iba mesiac — každý večer pred spaním ho vmasírujem do oblasti obočia a rias, prípadne na všetky suché miesta na tvári —, a rozdiel je skutočne vidieť. Hoci chvíľu ešte potrvá, pokiaľ sa budem môcť pýšiť krásne hustým obočím, je to na veľmi dobrej ceste.

Ricínový olej u nás kúpite v drogériách (cenovo dostupné balenie je od značky Saloos); ale ak s ním nemáte zatiaľ žiadne skúsenosti, dávajte si pozor, pretože môže vyvolať alergickú reakciu.


Použité fotografie nie sú moje.


If you have been interested in sustainability for a long time, you've certainly come across the word Greenwashing; but for many, the term is completely unknown — even if we come across it every day. This move is used by several large chains and companies, an thanks to it they get under the skin of ordinary people and increase their profit several times. They abuse the credibility of society; and so it's important that you recognize and avoid it.

So what is Greenwashing and why is it bad?
What is Greenwashing

Greenwashing is the process of making a false impression and giving misleading information that a company or a product is eco-friendly. It's a marketing move that aims to exploit people's current growing interest in buying products that are less burdensome to the environment, contain natural ingredients, save resources and energy, or are ethical towards people, animals and the environment.

You have certainly noticed that hundreds, or even thousands of brands have launched products that carry the "natural" label last year or have launched a campaign in which they present their company as "environmentally friendly". Although not the zero waste lifestyle is not possible for everyone, even more and more "ordinary" consumers are looking for alternatives that follow the trend of zero waste; and this group is the target for Greenwashing.


read next: Why I Live A Zero Waste Life


Greenwashing IRL & How To Spot It

Sometimes it's quite difficult to determine what is only Greenwashing and what truly is the effort of being sustainable. But there are three signs you should notice in stores:

1. green packaging. Green immediately evokes nature — freshly mown grass, meadows full of colourful flowers, dense forests. It brings a sense of inner peace and harmony; and when we see this color on the packaging of a fabric softener, for example, we feel that the product is more environmentally friendly.

2. flowers and trees. If green is not enough, drawings and photographs of flowers, bushes, meadows, forests and mountains convince consumers that they're buying an environmentally friendly product.

3. the label "natural". Or "plant-based extracts", "clean", "eco-friendly", "eco" and so on. There're many names and attributes that can be found on the packaging.


Source


Companies that use Greenwashing rely mainly on the fact that a person doesn't know the background of the brand, doesn't have time to examine in detail whether the campaign is true, and also doesn't want to read long descriptions on the back of the packaging. If they put two cleaners in front of you with identical composition but one in plain packaging and the other packaging was green, with a picture of a flowery meadow, and under the title would be labeled "with natural extracts", which one would you take? The second one — because you wouldn't even thought to read the composition, compare them, and find that they were exactly the same.

Many people are also willing to pay extra for products that are greener. This also increases the profit of companies that practice Greenwashing — the consumer will pay more for the product in the hope of doing a good thing and protecting the environment, but actually buying exactly what he used before.

Greenwashing also includes ads that give the impression that the company is eco-friendly and interested in the nature-ascpect. The example could be an ad for Fiji water — slow music, singing, little girl's voice, shots of beautiful green mountains and a waterfall, and "untouched by man". If you see such an ad on TV, there's a good chance that you'll throw a few bottles of Fiji water into your basket the next time you visit the store — it's the best and cleanest water on the market, right? However, the truth is somewhere else — the production of plastic bottles is highly polluting the environment, demanding and long transport results in emissions and contributes to climate change. And to make matters worse, up to 47% of people living in Fiji don't have access to clean drinking water.


Source


Why You Should Be Careful

Be careful and pay attention to what you're buying. Not every product we give money in the hope of helping nature and the environment is really what it seems to be. Greenwashing, or companies that use this move, also overshadows smaller brands that don't mislead and lie in their marketing practices. And as a consumer, you have the right to know what you are buying — whether a product that will benefit your body, home or nature, or the lies that make people rich.


Ak sa o udržateľnosť zaujímate už dlhšie, určite ste sa už stretli s pojmom Greenwashing; ale pre mnohých je tento termín úplne neznámy — aj keď sa s ním stretávame každý deň. Tento ťah využívajú viaceré veľké reťazce a spoločnosti, vďaka čomu sa bežným ľuďom dostávajú pod kožu a zvyšujú svoj zisk hneď niekoľkonásobne. Zneužívajú dôverčivosť spoločnosti; a preto je dôležité, aby ste ho vedeli rozpoznať a vyvarovať sa mu.

Čo teda Greenwashing je a prečo je zlý?
Čo je Greenwashing

Greenwashing je proces vyvolávania falošného dojmu a podávania zavádzajúcich informácií o tom, že je spoločnosť alebo produkt ekologický. Jedná sa o marketingový ťah sa zameriava na zneužívanie súčasného stále narastajúceho záujmu ľudí o kúpu produktov, ktoré menej zaťažujú životné prostredie, obsahujú prírodné zložky, šetria zdroje a energiu či sú etické voči ľuďom, zvieratám a životnému prostrediu.

Určite ste zaregistrovali, že stovky, ba až tisíce značiek v minulom roku priviedli na trh produkty, ktoré nesú označenie "prírodné", alebo začali kampaň, v ktorej svoju spoločnosť predstavujú ako "šetrnú/uvedomelú k životnému prostrediu". Hoci nie pre každého je úplne bezodpadový život možný, aj bežní spotrebitelia sa čoraz viac obzerajú po alternatívach, ktoré nasledujú trend zero waste; a práve táto skupina je pre Greenwashing cieľová.


čítaj ďalej: Prečo žijem Zero Waste život


Greenwashing v praxi & Ako ho odhaliť

Niekedy je pomerne ťažké určiť, čo je iba Greenwashing a čo je skutočne snaha značky o udržateľnosť. Ale sú tri znaky, ktoré by ste si v obchodoch mali všímať:

1. zelené obaly. Zelená v nás hneď evokuje prírodu — čerstvo pokosenú trávu, lúky plné farebných kvetov, husté lesy. Prináša pocit vnútorného pokoja a harmóniu; a keď túto farbu vidíme napríklad na obale od aviváže, hneď máme pocit, že prostriedok je ekologickejší.

2. kvety a stromy. Ak nestačí zelená, kresby a fotografie kvetov, kríkov, lúk, lesov a hôr spotrebiteľa presvedčia o tom, že si kupuje výrobok, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

3. označenie "prírodný". Alebo "výťažky z rastlín", "čistý", "eco-friendly", "eko" a podobne. Pomenovaní a prívlastkov, ktoré môžeme nájsť na obale, je skutočne mnoho.


Zdroj


Spoločnosti, ktoré Greenwashing využívajú, sa spoliehajú najmä na to, že človek nepozná pozadie značky, nemá čas na podrobný prieskum, či je kampaň pravdivá, a tiež v obchode nechce čítať dlhé popisy na zadnej strane obalu. Ak by pred vás položili dva čistiace prostriedky, ktoré by mali identické zloženie, ale jeden by bol v obyčajnom obale, a obal druhého by bol zelenej farby, mal obrázok rozkvitnutej lúky a pod názvom by bolo označenie "s prírodnými výťažkami", ktorý by ste si vzali? Druhý — pretože by vás ani nenapadlo prečítať si zloženie, porovnať ich a zistiť, že sú úplne rovnaké.

Mnohí ľudia sú ochotní si aj priplatiť za produkty, ktoré sú ekologickejšie. Aj to zvyšuje zisk spoločností, ktoré praktizujú Greenwashing — spotrebiteľ si priplatí za výrobok v nádeji, že robí dobrú vec a chráni životné prostredie, no v skutočnosti si kupuje presne to, čo používal dovtedy.

Greenwashing zahŕňa aj reklamy, ktoré vzbudzujú dojem, že je spoločnosť ekologická a zaujíma sa o prírodné hľadisko. Príkladom je reklama na vodu Fiji — pomalá hudba, spev, hlas malého dievčatka, zábery na krásne zelené hory a vodopád a označenie "nedotknutá človekom". Ak v televízii uvidíte takúto reklamu, je veľká šanca, že si pri najbližšej návšteve obchodu hodíte do košíka aj pár fliaš Fiji vody — veď je to najlepšia a najčistejšia voda na trhu, nie? Pravda je však kdesi úplne inde — produkcia plastových fliaš výrazne znečisťuje životné prostredie, náročný a dlhý transport má za následok emisie a prispieva ku klimatickým zmenám. A aby toho nebolo málo, až 47% ľudí žijúcich na Fiji nemá prístup k čistej pitnej vode.


Zdroj


Prečo si dávať pozor?

Buďte obozretní a dávajte si pozor na to, čo kupujete. Nie každý produkt, za ktorý dáme peniaze v nádeji, že pomáhame prírode a životnému prostrediu je skutočne taký, akým sa javí byť. Greenwashing, respektíve spoločnosti, ktoré tento ťah využívajú, tiež zatieňujú menšie značky, ktoré v svojich marketingových postupoch neklamú a nezavádzajú. A ako spotrebiteľ máte právo vedieť, čo kupujete — či produkt, ktorý bude prospešný pre vaše telo, domov alebo prírodu, alebo klamstvo, na ktorých bohatnú ľudia.

Monday, February 17, 2020

WHAT IS GREENWASHINGIf you have been interested in sustainability for a long time, you've certainly come across the word Greenwashing; but for many, the term is completely unknown — even if we come across it every day. This move is used by several large chains and companies, an thanks to it they get under the skin of ordinary people and increase their profit several times. They abuse the credibility of society; and so it's important that you recognize and avoid it.

So what is Greenwashing and why is it bad?
What is Greenwashing

Greenwashing is the process of making a false impression and giving misleading information that a company or a product is eco-friendly. It's a marketing move that aims to exploit people's current growing interest in buying products that are less burdensome to the environment, contain natural ingredients, save resources and energy, or are ethical towards people, animals and the environment.

You have certainly noticed that hundreds, or even thousands of brands have launched products that carry the "natural" label last year or have launched a campaign in which they present their company as "environmentally friendly". Although not the zero waste lifestyle is not possible for everyone, even more and more "ordinary" consumers are looking for alternatives that follow the trend of zero waste; and this group is the target for Greenwashing.


read next: Why I Live A Zero Waste Life


Greenwashing IRL & How To Spot It

Sometimes it's quite difficult to determine what is only Greenwashing and what truly is the effort of being sustainable. But there are three signs you should notice in stores:

1. green packaging. Green immediately evokes nature — freshly mown grass, meadows full of colourful flowers, dense forests. It brings a sense of inner peace and harmony; and when we see this color on the packaging of a fabric softener, for example, we feel that the product is more environmentally friendly.

2. flowers and trees. If green is not enough, drawings and photographs of flowers, bushes, meadows, forests and mountains convince consumers that they're buying an environmentally friendly product.

3. the label "natural". Or "plant-based extracts", "clean", "eco-friendly", "eco" and so on. There're many names and attributes that can be found on the packaging.


Source


Companies that use Greenwashing rely mainly on the fact that a person doesn't know the background of the brand, doesn't have time to examine in detail whether the campaign is true, and also doesn't want to read long descriptions on the back of the packaging. If they put two cleaners in front of you with identical composition but one in plain packaging and the other packaging was green, with a picture of a flowery meadow, and under the title would be labeled "with natural extracts", which one would you take? The second one — because you wouldn't even thought to read the composition, compare them, and find that they were exactly the same.

Many people are also willing to pay extra for products that are greener. This also increases the profit of companies that practice Greenwashing — the consumer will pay more for the product in the hope of doing a good thing and protecting the environment, but actually buying exactly what he used before.

Greenwashing also includes ads that give the impression that the company is eco-friendly and interested in the nature-ascpect. The example could be an ad for Fiji water — slow music, singing, little girl's voice, shots of beautiful green mountains and a waterfall, and "untouched by man". If you see such an ad on TV, there's a good chance that you'll throw a few bottles of Fiji water into your basket the next time you visit the store — it's the best and cleanest water on the market, right? However, the truth is somewhere else — the production of plastic bottles is highly polluting the environment, demanding and long transport results in emissions and contributes to climate change. And to make matters worse, up to 47% of people living in Fiji don't have access to clean drinking water.


Source


Why You Should Be Careful

Be careful and pay attention to what you're buying. Not every product we give money in the hope of helping nature and the environment is really what it seems to be. Greenwashing, or companies that use this move, also overshadows smaller brands that don't mislead and lie in their marketing practices. And as a consumer, you have the right to know what you are buying — whether a product that will benefit your body, home or nature, or the lies that make people rich.


Ak sa o udržateľnosť zaujímate už dlhšie, určite ste sa už stretli s pojmom Greenwashing; ale pre mnohých je tento termín úplne neznámy — aj keď sa s ním stretávame každý deň. Tento ťah využívajú viaceré veľké reťazce a spoločnosti, vďaka čomu sa bežným ľuďom dostávajú pod kožu a zvyšujú svoj zisk hneď niekoľkonásobne. Zneužívajú dôverčivosť spoločnosti; a preto je dôležité, aby ste ho vedeli rozpoznať a vyvarovať sa mu.

Čo teda Greenwashing je a prečo je zlý?
Čo je Greenwashing

Greenwashing je proces vyvolávania falošného dojmu a podávania zavádzajúcich informácií o tom, že je spoločnosť alebo produkt ekologický. Jedná sa o marketingový ťah sa zameriava na zneužívanie súčasného stále narastajúceho záujmu ľudí o kúpu produktov, ktoré menej zaťažujú životné prostredie, obsahujú prírodné zložky, šetria zdroje a energiu či sú etické voči ľuďom, zvieratám a životnému prostrediu.

Určite ste zaregistrovali, že stovky, ba až tisíce značiek v minulom roku priviedli na trh produkty, ktoré nesú označenie "prírodné", alebo začali kampaň, v ktorej svoju spoločnosť predstavujú ako "šetrnú/uvedomelú k životnému prostrediu". Hoci nie pre každého je úplne bezodpadový život možný, aj bežní spotrebitelia sa čoraz viac obzerajú po alternatívach, ktoré nasledujú trend zero waste; a práve táto skupina je pre Greenwashing cieľová.


čítaj ďalej: Prečo žijem Zero Waste život


Greenwashing v praxi & Ako ho odhaliť

Niekedy je pomerne ťažké určiť, čo je iba Greenwashing a čo je skutočne snaha značky o udržateľnosť. Ale sú tri znaky, ktoré by ste si v obchodoch mali všímať:

1. zelené obaly. Zelená v nás hneď evokuje prírodu — čerstvo pokosenú trávu, lúky plné farebných kvetov, husté lesy. Prináša pocit vnútorného pokoja a harmóniu; a keď túto farbu vidíme napríklad na obale od aviváže, hneď máme pocit, že prostriedok je ekologickejší.

2. kvety a stromy. Ak nestačí zelená, kresby a fotografie kvetov, kríkov, lúk, lesov a hôr spotrebiteľa presvedčia o tom, že si kupuje výrobok, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

3. označenie "prírodný". Alebo "výťažky z rastlín", "čistý", "eco-friendly", "eko" a podobne. Pomenovaní a prívlastkov, ktoré môžeme nájsť na obale, je skutočne mnoho.


Zdroj


Spoločnosti, ktoré Greenwashing využívajú, sa spoliehajú najmä na to, že človek nepozná pozadie značky, nemá čas na podrobný prieskum, či je kampaň pravdivá, a tiež v obchode nechce čítať dlhé popisy na zadnej strane obalu. Ak by pred vás položili dva čistiace prostriedky, ktoré by mali identické zloženie, ale jeden by bol v obyčajnom obale, a obal druhého by bol zelenej farby, mal obrázok rozkvitnutej lúky a pod názvom by bolo označenie "s prírodnými výťažkami", ktorý by ste si vzali? Druhý — pretože by vás ani nenapadlo prečítať si zloženie, porovnať ich a zistiť, že sú úplne rovnaké.

Mnohí ľudia sú ochotní si aj priplatiť za produkty, ktoré sú ekologickejšie. Aj to zvyšuje zisk spoločností, ktoré praktizujú Greenwashing — spotrebiteľ si priplatí za výrobok v nádeji, že robí dobrú vec a chráni životné prostredie, no v skutočnosti si kupuje presne to, čo používal dovtedy.

Greenwashing zahŕňa aj reklamy, ktoré vzbudzujú dojem, že je spoločnosť ekologická a zaujíma sa o prírodné hľadisko. Príkladom je reklama na vodu Fiji — pomalá hudba, spev, hlas malého dievčatka, zábery na krásne zelené hory a vodopád a označenie "nedotknutá človekom". Ak v televízii uvidíte takúto reklamu, je veľká šanca, že si pri najbližšej návšteve obchodu hodíte do košíka aj pár fliaš Fiji vody — veď je to najlepšia a najčistejšia voda na trhu, nie? Pravda je však kdesi úplne inde — produkcia plastových fliaš výrazne znečisťuje životné prostredie, náročný a dlhý transport má za následok emisie a prispieva ku klimatickým zmenám. A aby toho nebolo málo, až 47% ľudí žijúcich na Fiji nemá prístup k čistej pitnej vode.


Zdroj


Prečo si dávať pozor?

Buďte obozretní a dávajte si pozor na to, čo kupujete. Nie každý produkt, za ktorý dáme peniaze v nádeji, že pomáhame prírode a životnému prostrediu je skutočne taký, akým sa javí byť. Greenwashing, respektíve spoločnosti, ktoré tento ťah využívajú, tiež zatieňujú menšie značky, ktoré v svojich marketingových postupoch neklamú a nezavádzajú. A ako spotrebiteľ máte právo vedieť, čo kupujete — či produkt, ktorý bude prospešný pre vaše telo, domov alebo prírodu, alebo klamstvo, na ktorých bohatnú ľudia.


I have cleared out my wardrobe on a large scale several times — and every time I threw out a pretty decent pile of clothes. During high school, I had accumulated in my closet huge stacks of cheap pieces from fast-fashion chains; because I had the idea that the more clothes I have, the more I'll be cool, I'll have my own amazing style and my outfits will never be repeated. Because that's the goal of fast fashion — to give us the idea that the more clothes we have, the more happy, popular and favourite we are.

I went through my first big sorting when I went to college, when I moved to Bratislava and as a goal I set to pack only the clothes I wear and I like. And three trash bags got thrown away — and I was terrified of what I had in my closet. Even in Bratislava I cleaned my wardrobe several times, because as new pieces came in, the old ones had to go out; and the last time it was just before moving to Zlín. If you opened my wardrobe now, you would be amazed at how little there is inside; but I'm absolutely satisfied with it and I love every single piece.

Cleaning your wardrobe is great — this way you'll find out what you have in your closet and drawers, discover pieces you haven't worn in months, build your style, and the whole process feels refreshing. However, at the end there's a lot of clothes that have to go away. Since throwing it in the garbage would be wastefull, because you paid money for it, the things can still be worn, and especially it's stupid to create waste in this way, there's a problem of responsibly getting rid of old clothing. And I'll tell you the solutions today.
Gift

If you have sorted out pieces that are still wearable, look nice and decent, ask your siblings, cousins, friends or neighbors if they are not interested in taking them. They may not want everything; after all, each of us has a different style and likes something else, but no one will say no to free clothes.


Sell online

Today, it's no longer hard to sell clothes online — and you don't even need to know how to code, pay someone to create a website, or invest more than you get back in the final. All you need is your own social media account (which you most likely already have), take a few photos of each piece, and publish the photos. Of course, from the price you set and from the state of your clothes will depend  also the time period under you'll manage to sell everything, but this is a great way to give away your clothes while getting some money out of it.


read next: where to buy ethical clothing part 02


Give to a charity

Since not everyone can afford to go o a big shopping spree several times a month, clean and well-preserved clothes will not be lost. In many larger cities, there are collection centres where you can hand over your unwanted pieces, or there are designated containers in the neighbourhoods with a label for which charity or organization the clothing will be.


Recycle

However, not every piece is well preserved to be donated or sold; but don't throw it straight in the garbage. There are many programs that recycle clothes — and one of the best known is in H&M. Right in the store they have a bin for collecting clothes, where you can throw everything; including pieces that are torn, damaged and have lost their colour or shape. They decide whether the clothing is destroyed enough to be worn again, and all unusable fabrics are turned back into fiber, which finds application as insulating material.


How do you get rid of unwanted clothing?


Svoj šatník som vo veľkom vytriedila už niekoľkokrát — a zakaždým som z neho vyhodila celkom slušnú kôpku oblečenia. Počas strednej som v skrini nahromadila obrovské kopy lacných kúskov z reťazcov s rýchlou módou; pretože som mala predstavu, že čím viac oblečenia budem mať, tým viac budem cool, budem mať svoj vlastný úžasný štýl a moje outfity sa nikdy nebudú opakovať. Pretože práve to je cieľ fast fashion — dať nám do hlavy predstavu, že čím viac oblečenia máme, tým sme viac šťastný, populárny a obľúbený.

Svoje prvé veľké triedenie som absolvovala ešte pri prechode na výšku, kedy som sa sťahovala do Bratislavy a ako cieľ som si dala, že so sebou zbalím iba oblečenie, ktoré nosím a mám rada. A tak putovali preč tri odpadové vrecia — a bola som zhrozená z toho, čo všetko som mala v skrini. I v Bratislave som svoj šatník niekoľkokrát upratala, pretože ako dnu pribúdali nové kúsky, staré museli ísť von; a poslednýkrát to bolo tesne pred sťahovaním do Zlína. Ak by ste teraz otvorili môj šatník, určite by vás zaskočilo, koľko málo sa toho dnu nachádza; no ja som s ním maximálne spokojná a každý jeden kúsok zbožňujem.

Upratovanie šatníka je super — vďaka tomu zistíte, čo všetko v skrini a v zásuvkách máte, objavíte kúsky, ktoré ste na sebe nemali už mesiace, budujete svoj štýl a celý proces pôsobí očisťujúco. Avšak na konci vznikne kopa oblečenia, ktorá musí ísť preč. Keďže len tak ho vyhodiť do koša by bola škoda, pretože ste zaň zaplatili peniaze, veci sa ešte dajú nosiť a hlavne je hlúpe takýmto spôsobom vytvárať odpad, prichádza problém ako sa zodpovedne zbaviť starého oblečenia. A ja vám dnes naň poviem riešenia.
Darovať

Ak ste vyčlenili kúsky, ktoré sú stále nositeľné, vyzerajú pekne a zachovalo, opýtajte sa súrodencov, bratrancov a sesterníc, kamarátov či susedov, či oň nemajú záujem. Možno nebudú chcieť všetko; predsa len, každý z nás má iný štýl a páči sa mu niečo iné, ale nikto nepovie nie oblečeniu zadarmo.


Predať online

Dnes už nie je vôbec ťažké predať oblečenie online — a nepotrebujete k tomu ani ovládať kódovanie, platiť niekomu za vytvorenie stránky či investovať do toho viac ako sa vám vo finále vráti. Stačí vám vlastný účet na sociálnej sieti (ktorý s veľkou pravdepodobnosťou už určite máte), spraviť pár fotiek každého kúsky a fotografie zverejniť. Samozrejme, od ceny, ktorú si určíte, a od stavu oblečenia sa bude vyvíjať aj to, za aké časové obdobie sa vám podarí všetko predať, ale toto je skvelý spôsob, ako posunúť oblečenie ďalej, a zároveň si čo-to privyrobiť.


čítaj ďalej: kde nakupovať etické oblečenie časť 02


Dať na charitu

Keďže nie každý si môže dovoliť veľké nákupy niekoľkokrát za mesiac, čisté a zachovalé oblečenie sa určite nestratí. V mnohých väčších mestách fungujú zberné miesta, kde svoje nechcené kúsky odovzdáte, alebo sú na sídliskách určené kontajnery s označením, pre ktorú charitu alebo občianske združenie oblečenie poputuje.


Recyklovať

Nie každý kúsok je však dostatočne zachovalý na to, aby ho bolo možné darovať alebo predať; no určite ho nehádžte rovno do koša. Existujú mnohé programy, ktoré oblečenie recyklujú — a jeden z najznámejších má sieť H&M. Priamo na predajni majú umiestnený kôš na zber oblečenia, kde môžete vhodiť úplne všetko; vrátane kúskov, ktoré sú roztrhané, poškodené a stratili svoju farbu alebo tvar. Oni posúdia, či je oblečenie natoľko zničené, aby mohlo byť opätovne nosené, a všetky nepoužiteľné tkaniny premenia späť na vlákno, ktoré nájde uplatnenie ako izolačný materiál.


Ako sa vy zbavujete nechceného oblečenia?

Monday, February 10, 2020

HOW TO RESPONSIBLY GET RID OF OLD CLOTHINGI have cleared out my wardrobe on a large scale several times — and every time I threw out a pretty decent pile of clothes. During high school, I had accumulated in my closet huge stacks of cheap pieces from fast-fashion chains; because I had the idea that the more clothes I have, the more I'll be cool, I'll have my own amazing style and my outfits will never be repeated. Because that's the goal of fast fashion — to give us the idea that the more clothes we have, the more happy, popular and favourite we are.

I went through my first big sorting when I went to college, when I moved to Bratislava and as a goal I set to pack only the clothes I wear and I like. And three trash bags got thrown away — and I was terrified of what I had in my closet. Even in Bratislava I cleaned my wardrobe several times, because as new pieces came in, the old ones had to go out; and the last time it was just before moving to Zlín. If you opened my wardrobe now, you would be amazed at how little there is inside; but I'm absolutely satisfied with it and I love every single piece.

Cleaning your wardrobe is great — this way you'll find out what you have in your closet and drawers, discover pieces you haven't worn in months, build your style, and the whole process feels refreshing. However, at the end there's a lot of clothes that have to go away. Since throwing it in the garbage would be wastefull, because you paid money for it, the things can still be worn, and especially it's stupid to create waste in this way, there's a problem of responsibly getting rid of old clothing. And I'll tell you the solutions today.
Gift

If you have sorted out pieces that are still wearable, look nice and decent, ask your siblings, cousins, friends or neighbors if they are not interested in taking them. They may not want everything; after all, each of us has a different style and likes something else, but no one will say no to free clothes.


Sell online

Today, it's no longer hard to sell clothes online — and you don't even need to know how to code, pay someone to create a website, or invest more than you get back in the final. All you need is your own social media account (which you most likely already have), take a few photos of each piece, and publish the photos. Of course, from the price you set and from the state of your clothes will depend  also the time period under you'll manage to sell everything, but this is a great way to give away your clothes while getting some money out of it.


read next: where to buy ethical clothing part 02


Give to a charity

Since not everyone can afford to go o a big shopping spree several times a month, clean and well-preserved clothes will not be lost. In many larger cities, there are collection centres where you can hand over your unwanted pieces, or there are designated containers in the neighbourhoods with a label for which charity or organization the clothing will be.


Recycle

However, not every piece is well preserved to be donated or sold; but don't throw it straight in the garbage. There are many programs that recycle clothes — and one of the best known is in H&M. Right in the store they have a bin for collecting clothes, where you can throw everything; including pieces that are torn, damaged and have lost their colour or shape. They decide whether the clothing is destroyed enough to be worn again, and all unusable fabrics are turned back into fiber, which finds application as insulating material.


How do you get rid of unwanted clothing?


Svoj šatník som vo veľkom vytriedila už niekoľkokrát — a zakaždým som z neho vyhodila celkom slušnú kôpku oblečenia. Počas strednej som v skrini nahromadila obrovské kopy lacných kúskov z reťazcov s rýchlou módou; pretože som mala predstavu, že čím viac oblečenia budem mať, tým viac budem cool, budem mať svoj vlastný úžasný štýl a moje outfity sa nikdy nebudú opakovať. Pretože práve to je cieľ fast fashion — dať nám do hlavy predstavu, že čím viac oblečenia máme, tým sme viac šťastný, populárny a obľúbený.

Svoje prvé veľké triedenie som absolvovala ešte pri prechode na výšku, kedy som sa sťahovala do Bratislavy a ako cieľ som si dala, že so sebou zbalím iba oblečenie, ktoré nosím a mám rada. A tak putovali preč tri odpadové vrecia — a bola som zhrozená z toho, čo všetko som mala v skrini. I v Bratislave som svoj šatník niekoľkokrát upratala, pretože ako dnu pribúdali nové kúsky, staré museli ísť von; a poslednýkrát to bolo tesne pred sťahovaním do Zlína. Ak by ste teraz otvorili môj šatník, určite by vás zaskočilo, koľko málo sa toho dnu nachádza; no ja som s ním maximálne spokojná a každý jeden kúsok zbožňujem.

Upratovanie šatníka je super — vďaka tomu zistíte, čo všetko v skrini a v zásuvkách máte, objavíte kúsky, ktoré ste na sebe nemali už mesiace, budujete svoj štýl a celý proces pôsobí očisťujúco. Avšak na konci vznikne kopa oblečenia, ktorá musí ísť preč. Keďže len tak ho vyhodiť do koša by bola škoda, pretože ste zaň zaplatili peniaze, veci sa ešte dajú nosiť a hlavne je hlúpe takýmto spôsobom vytvárať odpad, prichádza problém ako sa zodpovedne zbaviť starého oblečenia. A ja vám dnes naň poviem riešenia.
Darovať

Ak ste vyčlenili kúsky, ktoré sú stále nositeľné, vyzerajú pekne a zachovalo, opýtajte sa súrodencov, bratrancov a sesterníc, kamarátov či susedov, či oň nemajú záujem. Možno nebudú chcieť všetko; predsa len, každý z nás má iný štýl a páči sa mu niečo iné, ale nikto nepovie nie oblečeniu zadarmo.


Predať online

Dnes už nie je vôbec ťažké predať oblečenie online — a nepotrebujete k tomu ani ovládať kódovanie, platiť niekomu za vytvorenie stránky či investovať do toho viac ako sa vám vo finále vráti. Stačí vám vlastný účet na sociálnej sieti (ktorý s veľkou pravdepodobnosťou už určite máte), spraviť pár fotiek každého kúsky a fotografie zverejniť. Samozrejme, od ceny, ktorú si určíte, a od stavu oblečenia sa bude vyvíjať aj to, za aké časové obdobie sa vám podarí všetko predať, ale toto je skvelý spôsob, ako posunúť oblečenie ďalej, a zároveň si čo-to privyrobiť.


čítaj ďalej: kde nakupovať etické oblečenie časť 02


Dať na charitu

Keďže nie každý si môže dovoliť veľké nákupy niekoľkokrát za mesiac, čisté a zachovalé oblečenie sa určite nestratí. V mnohých väčších mestách fungujú zberné miesta, kde svoje nechcené kúsky odovzdáte, alebo sú na sídliskách určené kontajnery s označením, pre ktorú charitu alebo občianske združenie oblečenie poputuje.


Recyklovať

Nie každý kúsok je však dostatočne zachovalý na to, aby ho bolo možné darovať alebo predať; no určite ho nehádžte rovno do koša. Existujú mnohé programy, ktoré oblečenie recyklujú — a jeden z najznámejších má sieť H&M. Priamo na predajni majú umiestnený kôš na zber oblečenia, kde môžete vhodiť úplne všetko; vrátane kúskov, ktoré sú roztrhané, poškodené a stratili svoju farbu alebo tvar. Oni posúdia, či je oblečenie natoľko zničené, aby mohlo byť opätovne nosené, a všetky nepoužiteľné tkaniny premenia späť na vlákno, ktoré nájde uplatnenie ako izolačný materiál.


Ako sa vy zbavujete nechceného oblečenia?


The most discussed topic about veganism is not about interesting recipes, about available plant-based alternatives, or about local vegan restaurants — but about where vegans get protein. Five years ago, when meat was a normal part of my diet, no one around me cared about whether my diet was balanced and whether I was getting enough protein, but the moment I stopped eating animal products, people didn't ask me anything else. Don't take me wrong — there's a small group of people who are sincerely interested in whether I have replaced meat or milk in some way or if I feel any negative changes, but in most cases people have fixed in their heads that animal products are the only acceptable source of protein and find it unbelievable that it's possible to live a full life without them.

I don't monitor my protein intake in any way. I haven't done it before, I'm not going to start. I know what I eat, I consider my diet balanced and varied (even more varied than some people who do eat meat) and I eat many of the foods I describe below every day.

What are the top vegan protein sources?
1. Lentil flour — 28 g / 100 g. In general, legumes are a very rich source of protein; and lentil flour contains most of it; mainly because the flour doesn't contain water which adds to the weight, thereby increasing the protein ratio.

2. Pumpkin seeds — 24 g / 100 g. Few people perceive seeds as a source of protein, and they are often forgotten in the diet, but this is a mistake because they also contain healthy fats and are a great source of energy.

3. Peanut butter — 23 g / 100 g. It truly deserves the third place in the list; and this sweet-salty delicacy finds use in both hot and cold dishes. And again — it also contains healthy fats!


read next: Did You Know *This* About Veganism?


4. Tahini — 22 g / 100 g. Tahini is a paste that's made similarly to nut butters, but is made of sesame seeds and we know it most often as part of hummus. But it's also great for salad dressings, to which it supplies the necessary protein component.

5. Almonds and pistachios — 21 g / 100 g. Other types of nuts that contain the most protein are almonds and pistachios; whether by themselves as a healthy snack or as a topping on a porridge or salad. Just behind them are cashew nuts — with a proportion of 18 grams of protein per hundred grams.

6. Flax seeds — 18 g / 100 g. Flax seeds have somehow disappeared from the current diet, which is a mistake, because in addition to a high proportion of proteins, they also contain a lot of calcium, vitamins B1 and B6, fiber or iron.
7. Oats — 17 g / 100 g. You probably didn't expect them on the list, did you? But oats are also a superfood that contains the necessary minerals, vitamins and nutrients, helps with digestion, strengthens the immune system or regulates cholesterol.

8. Soya beans — 17 g / 100 g. Soy itself occurs only in few people's diet; but in the form of tofu or tempeh, it's a popular plant-based alternative for many vegans.


If we want to keep going, at the next spot would be chia seeds that have gained tremendous popularity in recent years due to their health benefits and contain up to 16 grams of protein per 100 grams; followed by hazelnuts and walnuts, both with a proportion of 15 g per 100 g of weight. Whole wheat bread (11 g / 100 g) is also on the list; followed by legumes such as lentils, chickpeas, red beans or peas.

Which fact surprised you the most?


Najdiskutovanejšia téma ohľadom vegánstva nie je o zaujímavých receptoch, o dostupných rastlinných alternatívach či o lokálnych vegánskych reštauráciách — ale o tom, odkiaľ získavajú vegáni bielkoviny. Pred piatimi rokmi, keď bolo mäso bežnou súčasťou môjho jedálnička, ani jednu osobu v mojom okolí nezaujímalo, či je moja strava vyvážená a či prijímam dosť bielkovín, no v momente, keď som prestala jesť živočíšne produkty, sa ma ľudia nepýtajú na nič iné. Neberte ma zle — je malá skupina ľudí, ktorú úprimne zaujíma, či som mäso a mlieko nejako nahradila alebo či na sebe cítim nejaké negatívne zmeny, ale vo väčšine prípadov majú ľudia v hlave zafixované, že živočíšne výrobky sú jediným akceptovateľným zdrojom proteínov a je pre nich až neuveriteľné, že sa dá žiť plnohodnotný život aj bez nich.

Ja si svoj príjem bielkovín nijako nesledujem. Nerobila som to predtým, nehodlám s tým ani začať. Viem, čo jem, svoj jedálniček považujem za vyvážený a pestrý (dokonca ešte pestrejší ako u niektorých ľudí, ktorí jedia aj mäso) a mnohé z potravín, ktoré vám opíšem nižšie, jedávam každý deň.

Aké sú top vegánske zdroje bielkovín?
1. Šošovicová múka — 28 g/100 g. Strukoviny celkovo sú veľmi bohatým zdrojom bielkovín; a šošovicová múka ich obsahuje najviac; hlavne teda preto, že múka v sebe neobsahuje vodu, ktorá pridáva na váhe, čím sa pomer proteínov v hmotnosti potraviny zvyšuje.

2. Tekvicové semienka — 24 g/100 g. Len málokto vníma semienka ako zdroj bielkovín a v strave na nich často zabúdame, čo je však chyba, pretože obsahujú aj zdravé tuky a sú skvelý zdrojom energie.

3. Arašidové maslo — 23 g/100 g. Tretiu priečku v zozname získava právom; a táto sladko-slaná pochúťka nájde má využitie v teplej i studenej kuchyni. A opäť — dodáva aj zdravé tuky!


čítaj ďalej: Vedeli ste *toto* o vegánstve?


4. Tahini — 22 g/100 g. Tahini je pasta, ktorá sa vyrába podobne ako orieškové maslá, no je zo sezamu a poznáme ju najčastejšie ako súčasť hummusu. No skvelá je i do zálievok do šalátov, ktorým dodá potrebnú bielkovinovú zložku.

5. Mandle a pistácie — 21 g/100 g. Ďalšie druhy orechov, ktoré obsahujú najviac proteínov, sú mandle a pistácie; či už samé o sebe ako zdravý snack alebo ako posýpka na ovsenú kašu alebo v šaláte. Tesne za nimi sú aj kešu orechy — s podielom 18 gramov bielkovín na sto gramov.

6. Ľanové semienka — 18 g/100 g. Ľanové semienka zo súčasnej stravy akosi vymizli, čo je ale chyba, pretože okrem vysokého podielu bielkovín obsahujú aj veľa vápnika, vitamínov B1 a B6, vlákniny či železa.
7. Ovsené vločky — 17 g/100 g. Tie ste v zozname asi nečakali, že? No ovsené vločky sú takisto superpotravina, ktorá obsahuje potrebné minerály, vitamíny a živiny, pomáha pri trávení, posilňuje imunitný systém či reguluje cholesterol.

8. Sója — 17 g/100 g. Sója sama o sebe sa vyskytuje len v máloktorom jedálničku; ale v podobe tofu alebo tempehu je obľúbenou rastlinnou alternatívou pre mnohých vegánov.


Ak by sme pokračovali ďalej, na nasledujúcej priečke by boli chia semienka, ktoré v posledných rokoch získali obrovskú popularitu vďaka svojim zdravotným benefitom a obsahujú až 16 gramov bielkovín na 100 gramov; ďalej by nasledovali lieskové a vlašské orechy, oboje s podielom 15 g na 100 g hmotnosti. V zozname je aj celozrnný chlieb (11 g/100 g); a nasledujú strukoviny ako je šošovica, cícer, červená fazuľa alebo hrach.

Ktorý fakt vás prekvapil najviac?

Friday, February 07, 2020

TOP VEGAN PROTEIN SOURCESThe most discussed topic about veganism is not about interesting recipes, about available plant-based alternatives, or about local vegan restaurants — but about where vegans get protein. Five years ago, when meat was a normal part of my diet, no one around me cared about whether my diet was balanced and whether I was getting enough protein, but the moment I stopped eating animal products, people didn't ask me anything else. Don't take me wrong — there's a small group of people who are sincerely interested in whether I have replaced meat or milk in some way or if I feel any negative changes, but in most cases people have fixed in their heads that animal products are the only acceptable source of protein and find it unbelievable that it's possible to live a full life without them.

I don't monitor my protein intake in any way. I haven't done it before, I'm not going to start. I know what I eat, I consider my diet balanced and varied (even more varied than some people who do eat meat) and I eat many of the foods I describe below every day.

What are the top vegan protein sources?
1. Lentil flour — 28 g / 100 g. In general, legumes are a very rich source of protein; and lentil flour contains most of it; mainly because the flour doesn't contain water which adds to the weight, thereby increasing the protein ratio.

2. Pumpkin seeds — 24 g / 100 g. Few people perceive seeds as a source of protein, and they are often forgotten in the diet, but this is a mistake because they also contain healthy fats and are a great source of energy.

3. Peanut butter — 23 g / 100 g. It truly deserves the third place in the list; and this sweet-salty delicacy finds use in both hot and cold dishes. And again — it also contains healthy fats!


read next: Did You Know *This* About Veganism?


4. Tahini — 22 g / 100 g. Tahini is a paste that's made similarly to nut butters, but is made of sesame seeds and we know it most often as part of hummus. But it's also great for salad dressings, to which it supplies the necessary protein component.

5. Almonds and pistachios — 21 g / 100 g. Other types of nuts that contain the most protein are almonds and pistachios; whether by themselves as a healthy snack or as a topping on a porridge or salad. Just behind them are cashew nuts — with a proportion of 18 grams of protein per hundred grams.

6. Flax seeds — 18 g / 100 g. Flax seeds have somehow disappeared from the current diet, which is a mistake, because in addition to a high proportion of proteins, they also contain a lot of calcium, vitamins B1 and B6, fiber or iron.
7. Oats — 17 g / 100 g. You probably didn't expect them on the list, did you? But oats are also a superfood that contains the necessary minerals, vitamins and nutrients, helps with digestion, strengthens the immune system or regulates cholesterol.

8. Soya beans — 17 g / 100 g. Soy itself occurs only in few people's diet; but in the form of tofu or tempeh, it's a popular plant-based alternative for many vegans.


If we want to keep going, at the next spot would be chia seeds that have gained tremendous popularity in recent years due to their health benefits and contain up to 16 grams of protein per 100 grams; followed by hazelnuts and walnuts, both with a proportion of 15 g per 100 g of weight. Whole wheat bread (11 g / 100 g) is also on the list; followed by legumes such as lentils, chickpeas, red beans or peas.

Which fact surprised you the most?


Najdiskutovanejšia téma ohľadom vegánstva nie je o zaujímavých receptoch, o dostupných rastlinných alternatívach či o lokálnych vegánskych reštauráciách — ale o tom, odkiaľ získavajú vegáni bielkoviny. Pred piatimi rokmi, keď bolo mäso bežnou súčasťou môjho jedálnička, ani jednu osobu v mojom okolí nezaujímalo, či je moja strava vyvážená a či prijímam dosť bielkovín, no v momente, keď som prestala jesť živočíšne produkty, sa ma ľudia nepýtajú na nič iné. Neberte ma zle — je malá skupina ľudí, ktorú úprimne zaujíma, či som mäso a mlieko nejako nahradila alebo či na sebe cítim nejaké negatívne zmeny, ale vo väčšine prípadov majú ľudia v hlave zafixované, že živočíšne výrobky sú jediným akceptovateľným zdrojom proteínov a je pre nich až neuveriteľné, že sa dá žiť plnohodnotný život aj bez nich.

Ja si svoj príjem bielkovín nijako nesledujem. Nerobila som to predtým, nehodlám s tým ani začať. Viem, čo jem, svoj jedálniček považujem za vyvážený a pestrý (dokonca ešte pestrejší ako u niektorých ľudí, ktorí jedia aj mäso) a mnohé z potravín, ktoré vám opíšem nižšie, jedávam každý deň.

Aké sú top vegánske zdroje bielkovín?
1. Šošovicová múka — 28 g/100 g. Strukoviny celkovo sú veľmi bohatým zdrojom bielkovín; a šošovicová múka ich obsahuje najviac; hlavne teda preto, že múka v sebe neobsahuje vodu, ktorá pridáva na váhe, čím sa pomer proteínov v hmotnosti potraviny zvyšuje.

2. Tekvicové semienka — 24 g/100 g. Len málokto vníma semienka ako zdroj bielkovín a v strave na nich často zabúdame, čo je však chyba, pretože obsahujú aj zdravé tuky a sú skvelý zdrojom energie.

3. Arašidové maslo — 23 g/100 g. Tretiu priečku v zozname získava právom; a táto sladko-slaná pochúťka nájde má využitie v teplej i studenej kuchyni. A opäť — dodáva aj zdravé tuky!


čítaj ďalej: Vedeli ste *toto* o vegánstve?


4. Tahini — 22 g/100 g. Tahini je pasta, ktorá sa vyrába podobne ako orieškové maslá, no je zo sezamu a poznáme ju najčastejšie ako súčasť hummusu. No skvelá je i do zálievok do šalátov, ktorým dodá potrebnú bielkovinovú zložku.

5. Mandle a pistácie — 21 g/100 g. Ďalšie druhy orechov, ktoré obsahujú najviac proteínov, sú mandle a pistácie; či už samé o sebe ako zdravý snack alebo ako posýpka na ovsenú kašu alebo v šaláte. Tesne za nimi sú aj kešu orechy — s podielom 18 gramov bielkovín na sto gramov.

6. Ľanové semienka — 18 g/100 g. Ľanové semienka zo súčasnej stravy akosi vymizli, čo je ale chyba, pretože okrem vysokého podielu bielkovín obsahujú aj veľa vápnika, vitamínov B1 a B6, vlákniny či železa.
7. Ovsené vločky — 17 g/100 g. Tie ste v zozname asi nečakali, že? No ovsené vločky sú takisto superpotravina, ktorá obsahuje potrebné minerály, vitamíny a živiny, pomáha pri trávení, posilňuje imunitný systém či reguluje cholesterol.

8. Sója — 17 g/100 g. Sója sama o sebe sa vyskytuje len v máloktorom jedálničku; ale v podobe tofu alebo tempehu je obľúbenou rastlinnou alternatívou pre mnohých vegánov.


Ak by sme pokračovali ďalej, na nasledujúcej priečke by boli chia semienka, ktoré v posledných rokoch získali obrovskú popularitu vďaka svojim zdravotným benefitom a obsahujú až 16 gramov bielkovín na 100 gramov; ďalej by nasledovali lieskové a vlašské orechy, oboje s podielom 15 g na 100 g hmotnosti. V zozname je aj celozrnný chlieb (11 g/100 g); a nasledujú strukoviny ako je šošovica, cícer, červená fazuľa alebo hrach.

Ktorý fakt vás prekvapil najviac?


Hi there, friends! Today's article will be a bit more chill — and as you can see by title, I'm coming at you the third part of the Inspired Me miniseries where I share with you articles, videos, books, podcasts or anything else that interested me, inspired and I consider this content important enough to share it with you.
Why Am I A Liberal, A Feminist, And A Pacifist.

If you're not following Alžbetka on social media and reading her blog, make sure to fix it as soon as possible. Zápisky jednej Alžbetky is currently one of my favourite blogs — Alžbetka talks about her life, lifestyle and shares her thoughts in her posts; as well as in one of her latest articles "Why Am I a Liberal, a Feminist, and a Pacifist." in which she openly expresses her opinion on the topics focused on the politics, equality, agression or ideology — and I'm not exaggerating when I say that I identify with each of her thoughts. And definitely dig in the archive of her blog — I personally recommend articles "10 Things For Which I'm Incredibly Grateful For In My Life." or her tips on "How To Create Less Waste.".


read next: Inspired Me #02


Tvorba úspešného zarábajúceho blogu (Creating a successful, earning blog)

I got the book Tvorba úspešného zarábajúceho blogu (Creating a successful, earning blog) as a prize in the giveaway on the Instagram Profile of Ivanna Malik (who also creates content on her personal blog). The book consists of thirty-eight chapters — each featuring an interesting topic about blogging, social media, making money by creating online content, or various useful tips about collaborations, marketing, and so on. If you're in the Internet world, the book will only benefit you. I have already marked a few pages and chapters to which I want to return and which I also want to use in the future; and I also consider the space for notes to be a huge plus.

Simply By Christine

I came across Christine's YouTube channel (called Simply By Christine) only recently, but it immediately caught my attention. She focuses on topics such as minimalism, sustainability and slow living — so her content is very close to me. Her videos are full of inspiration and tips on how to live more consciously, her voice is very soothing and she radiates great energy.


Pinterest

I don't have to introduce Pinterest to you, because you surely know this social media platform. It already had its peak of popularity, but I returned to it a few weeks ago and I must admit that I missed it. If I need inspiration, my first steps go straight to Pinterest — especially this month, as I'm still decorating my flat and looking for the pieces I like, that are in my style and will look good in my little cozy home.

Why Your Life Is So Boring

This video was recommended to me by YouTube and I clicked it out of curiosity — and I'm very glad I did. I've seen the video about five times. Joey Schweitzer amazingly describes why we feel our life is boring and uninteresting, while others go on vacations, travel the world, try new things, and overall live a much more wonderful and fun life than we do. And not only that — in the video you will find instructions on how to achieve your goals and become the person you always wanted to be. The video is only eight minutes long, but you'll sure get a lot out of it.


What inspired you in the past few days or weeks?


Ahojte, kamoši! Dnešný článok bude trochu oddychový — a ako už vidíte podľa názvu, prinášam vám tretie pokračovanie minisérie Inspired Me, v ktorej s vami zdieľam články, videá, knihy, podcasty či čokoľvek iné, čo ma zaujalo, inšpirovalo a pokladám to za natoľko dôležité, aby som tento obsah s vami zdieľala ďalej.
Prečo som liberálka, feministka a pacifistka.

Ak ešte nesledujete Alžbetku na sociálnych sieťach a nečítate jej blog, určite to čo najskôr napravte. Zápisky jednej Alžbetky je momentálne jeden z mojich najobľúbenejších blogov — Alžbetka v príspevkoch hovorí o jej živote, životnom štýle a zdieľa i svoje myšlienky; rovnako ako aj v jednom z jej najnovších článkov "Prečo som liberálka, feministka a pacifistka.", v ktorom otvorene vyjadruje svoj názor na témy týkajúce sa politiky, rovnosti, agresie či ideológie — a nepreháňam, keď poviem, že sa stotožňujem s každou jej myšlienkou. A určite sa pohrabte aj v archíve jej blogu — osobne odporúčam články "10 vecí, za ktoré som vo svojom živote neuveriteľne vďačná." alebo jej tipy "Ako vytvárať menej odpadu.".


čítaj ďalej: Inšpirovalo ma #02


Tvorba úspešného zarábajúceho blogu

Knihu Tvorba úspešného zarábajúceho blogu som dostala ako výhru v súťaži na Instagramovom profile Ivanny Malik (ktorá vytvára obsah aj na osobnom blogu). Kniha pozostáva z tridsiatich ôsmych kapitol — kde každá prináša zaujímavú tému z oblasti blogovania, sociálnych sietí, zarábania vytváraním online obsahu alebo rôzne užitočné tipy ohľadom spoluprác, marketingu a podobne. Ak sa pohybujete v internetovom svete, kniha bude pre vás iba prínosom. Ja už som si označila niekoľko strán a kapitol, ku ktorým sa chcem vrátiť a ktoré chcem aj aplikovať v praxi; a za obrovské plus považujem aj aj priestor na poznámky.

Simply By Christine

Na YouTube kanál Christine (ktorý nesie názov Simply By Christine) som narazila len prednedávnom, ale okamžite si ma získala. Venuje sa témam ako je minimalizmus, udržateľnosť a pomalý životný štýl — jej obsah mi je teda veľmi blízky. Jej videá sú plné inšpirácie a tipov, ako žiť viac uvedomelo, jej hlas sa veľmi dobre počúva a vyžaruje z nej skvelá energia.


Pinterest

Pinterest vám nemusím predstavovať, pretože túto sociálnu sieť určite poznáte. Svoj vrchol popularity už zažila, no ja som sa k nej pred pár týždňami opäť vrátila a musím priznať, že mi chýbala. Ak potrebujem inšpiráciu, moje prvé kroky vedú hneď na Pinterest — a to hlavne tento mesiac, keďže ešte stále zariaďujem byt a hľadám, aké kúsky sa mi páčia, sú podľa môjho štýlu a budú vyzerať dobre v mojom malom útulnom domove.

Why Your Life Is So Boring

Toto video mi ponúkol YouTube a klikla som naň zo zaujímavosti — a som veľmi rada, že som tak spravila. Video som videla asi už päťkrát. Joey Schweitzer úžasne opisuje, prečo máme pocit, že je náš život nudný a nezaujímavý, zatiaľ čo ostatní chodia na dovolenky, cestujú po svete, skúšajú nové veci a celkovo žijú oveľa úžasnejší a zábavnejší život ako my. A nielen to — vo videu nájdete návod k tomu, ako dosiahnuť svoje ciele a ako sa stať človekom, ktorým ste vždy chceli byť. Video má len osem minút, no určite si z neho niečo odnesiete.


Čo v priebehu posledných dní či týždňov inšpirovalo vás?

Monday, February 03, 2020

INSPIRED ME PART 03Hi there, friends! Today's article will be a bit more chill — and as you can see by title, I'm coming at you the third part of the Inspired Me miniseries where I share with you articles, videos, books, podcasts or anything else that interested me, inspired and I consider this content important enough to share it with you.
Why Am I A Liberal, A Feminist, And A Pacifist.

If you're not following Alžbetka on social media and reading her blog, make sure to fix it as soon as possible. Zápisky jednej Alžbetky is currently one of my favourite blogs — Alžbetka talks about her life, lifestyle and shares her thoughts in her posts; as well as in one of her latest articles "Why Am I a Liberal, a Feminist, and a Pacifist." in which she openly expresses her opinion on the topics focused on the politics, equality, agression or ideology — and I'm not exaggerating when I say that I identify with each of her thoughts. And definitely dig in the archive of her blog — I personally recommend articles "10 Things For Which I'm Incredibly Grateful For In My Life." or her tips on "How To Create Less Waste.".


read next: Inspired Me #02


Tvorba úspešného zarábajúceho blogu (Creating a successful, earning blog)

I got the book Tvorba úspešného zarábajúceho blogu (Creating a successful, earning blog) as a prize in the giveaway on the Instagram Profile of Ivanna Malik (who also creates content on her personal blog). The book consists of thirty-eight chapters — each featuring an interesting topic about blogging, social media, making money by creating online content, or various useful tips about collaborations, marketing, and so on. If you're in the Internet world, the book will only benefit you. I have already marked a few pages and chapters to which I want to return and which I also want to use in the future; and I also consider the space for notes to be a huge plus.

Simply By Christine

I came across Christine's YouTube channel (called Simply By Christine) only recently, but it immediately caught my attention. She focuses on topics such as minimalism, sustainability and slow living — so her content is very close to me. Her videos are full of inspiration and tips on how to live more consciously, her voice is very soothing and she radiates great energy.


Pinterest

I don't have to introduce Pinterest to you, because you surely know this social media platform. It already had its peak of popularity, but I returned to it a few weeks ago and I must admit that I missed it. If I need inspiration, my first steps go straight to Pinterest — especially this month, as I'm still decorating my flat and looking for the pieces I like, that are in my style and will look good in my little cozy home.

Why Your Life Is So Boring

This video was recommended to me by YouTube and I clicked it out of curiosity — and I'm very glad I did. I've seen the video about five times. Joey Schweitzer amazingly describes why we feel our life is boring and uninteresting, while others go on vacations, travel the world, try new things, and overall live a much more wonderful and fun life than we do. And not only that — in the video you will find instructions on how to achieve your goals and become the person you always wanted to be. The video is only eight minutes long, but you'll sure get a lot out of it.


What inspired you in the past few days or weeks?


Ahojte, kamoši! Dnešný článok bude trochu oddychový — a ako už vidíte podľa názvu, prinášam vám tretie pokračovanie minisérie Inspired Me, v ktorej s vami zdieľam články, videá, knihy, podcasty či čokoľvek iné, čo ma zaujalo, inšpirovalo a pokladám to za natoľko dôležité, aby som tento obsah s vami zdieľala ďalej.
Prečo som liberálka, feministka a pacifistka.

Ak ešte nesledujete Alžbetku na sociálnych sieťach a nečítate jej blog, určite to čo najskôr napravte. Zápisky jednej Alžbetky je momentálne jeden z mojich najobľúbenejších blogov — Alžbetka v príspevkoch hovorí o jej živote, životnom štýle a zdieľa i svoje myšlienky; rovnako ako aj v jednom z jej najnovších článkov "Prečo som liberálka, feministka a pacifistka.", v ktorom otvorene vyjadruje svoj názor na témy týkajúce sa politiky, rovnosti, agresie či ideológie — a nepreháňam, keď poviem, že sa stotožňujem s každou jej myšlienkou. A určite sa pohrabte aj v archíve jej blogu — osobne odporúčam články "10 vecí, za ktoré som vo svojom živote neuveriteľne vďačná." alebo jej tipy "Ako vytvárať menej odpadu.".


čítaj ďalej: Inšpirovalo ma #02


Tvorba úspešného zarábajúceho blogu

Knihu Tvorba úspešného zarábajúceho blogu som dostala ako výhru v súťaži na Instagramovom profile Ivanny Malik (ktorá vytvára obsah aj na osobnom blogu). Kniha pozostáva z tridsiatich ôsmych kapitol — kde každá prináša zaujímavú tému z oblasti blogovania, sociálnych sietí, zarábania vytváraním online obsahu alebo rôzne užitočné tipy ohľadom spoluprác, marketingu a podobne. Ak sa pohybujete v internetovom svete, kniha bude pre vás iba prínosom. Ja už som si označila niekoľko strán a kapitol, ku ktorým sa chcem vrátiť a ktoré chcem aj aplikovať v praxi; a za obrovské plus považujem aj aj priestor na poznámky.

Simply By Christine

Na YouTube kanál Christine (ktorý nesie názov Simply By Christine) som narazila len prednedávnom, ale okamžite si ma získala. Venuje sa témam ako je minimalizmus, udržateľnosť a pomalý životný štýl — jej obsah mi je teda veľmi blízky. Jej videá sú plné inšpirácie a tipov, ako žiť viac uvedomelo, jej hlas sa veľmi dobre počúva a vyžaruje z nej skvelá energia.


Pinterest

Pinterest vám nemusím predstavovať, pretože túto sociálnu sieť určite poznáte. Svoj vrchol popularity už zažila, no ja som sa k nej pred pár týždňami opäť vrátila a musím priznať, že mi chýbala. Ak potrebujem inšpiráciu, moje prvé kroky vedú hneď na Pinterest — a to hlavne tento mesiac, keďže ešte stále zariaďujem byt a hľadám, aké kúsky sa mi páčia, sú podľa môjho štýlu a budú vyzerať dobre v mojom malom útulnom domove.

Why Your Life Is So Boring

Toto video mi ponúkol YouTube a klikla som naň zo zaujímavosti — a som veľmi rada, že som tak spravila. Video som videla asi už päťkrát. Joey Schweitzer úžasne opisuje, prečo máme pocit, že je náš život nudný a nezaujímavý, zatiaľ čo ostatní chodia na dovolenky, cestujú po svete, skúšajú nové veci a celkovo žijú oveľa úžasnejší a zábavnejší život ako my. A nielen to — vo videu nájdete návod k tomu, ako dosiahnuť svoje ciele a ako sa stať človekom, ktorým ste vždy chceli byť. Video má len osem minút, no určite si z neho niečo odnesiete.


Čo v priebehu posledných dní či týždňov inšpirovalo vás?

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.