Ricínový olej a jeho výhody

I heard about castor oil years ago. It’s a part of many cosmetics such as hair products and nail polish, and I heard many good words on this little miracle, but I have been very skeptical for a long time — because not everything we hear is true; and whatever fits one may not work for the other. But a month ago, I thought I’d finally give it a chance — and I’m not disappointed that I made that decision.
Castor oil is made by pressing the seeds of bastor beans (Ricinus communis) — a plant that grows to a height of up to 10 meters, has distinctly red leaves and flowers and is grown in central Europe (where I’m from) as an ornamental shrub. Seeds that are found in the bean are inherently poisonous and can kill an adult within a week. However, poisonous substances are lost by heating — and the oil is safe for cosmetic purposes. It’s also used as a lubricant in the pharmaceutical and automotive industries.
Although it was used as a lamp fuel in ancient Egypt, it’s currently being used as a laxative and given to pregnant women to induce labor; due to its positive effects on the skin or hair, it’s very popular as a part of cosmetic products.
read next: 4 reasons to switch to natural beauty

Deep hydration

Castor oil is denser than coconut or olive oil (which surprised me a little); it moisturizes the skin deeply and supports its natural regeneration processes. The disadvantage may be that it takes longer to penetrate the skin — so it’s recommended to use it at night when the skin has enough time to absorb it.
I personally have combined complexion — while my forehead and nose are oily, my eye area or chin are quite dry; especially during the cold months when my skin is getting tiny dry patches. When I first applied the oil in the evening, in the morning I was pleasantly surprised by the result — and the places that were dry last night were beautifully hydrated and prepared for the new day.

Treating scars and fighting acne

Castor oil is known for its regenerative effects — and it will be appreciated by all those who suffer from scars. Castor oil reduces their visibility, strengthens the skin and unifies the colour. It has the best effects when applied to a fresh scar; but it also helps with scars that are already older — such as acne scars. It also has positive results in active acne, since it helps to reduce inflammation and redness, has antimicrobial effects, and reduces the incidence of bacteria, making it a great natural remedy.

To support the growth of hair, eyelashes, eyebrows and nails

The main reason I finally decided to buy it is its beneficial effects in promoting the growth of hair, eyelashes and eyebrows. My eyebrows are naturally very light and thin; and the lashes are not as long as I’d want. Castor oil is known to give them strength, help them grow and increases their volume — without unnecessary weight. In addition, it nourishes hair damaged by dyeing or frequent ironing — just apply it over the entire length of the hair, massage it properly, let it sink in for at least thirty minutes and wash with shampoo. It also has great effects on growth of nails, which tend to break.
I’ve been using it for a month — every night before going to bed I massage it into my eyebrows and eyelashes, and all the dry places on my face — and the difference is really visible. Although it will take some time before I can be proud of my beautifully thick eyebrows, it’s on a very good path.
You can buy castor oil at our your drugstore or online; but if you have no experience with it yet, be careful as it may cause an allergic reaction.
O ricínovom oleji som počula už pred rokmi. Je súčasťou mnohej kozmetiky ako sú produkty na vlasy či laky na nechty, a i ku mne sa dostali chvály na tento malý zázrak, no dlhú dobu som bola veľmi skeptická — pretože nie všetko, čo počujeme, je pravda; a tiež to, čo sadne jednému, nemusí fungovať druhému. Ale pred mesiacom som si povedala, že mu dám konečne šancu — a nie som sklamaná, že som sa tak rozhodla.
Ricínový olej sa získava lisovaním semien ricínu obyčajného — rastliny, ktorá dorastá do výšky až 10 metrov, má výrazne červené listy a kvety a pestuje sa aj u nás ako okrasný ker. Semienka, ktoré sa nachádzajú v plode, sú samé o sebe prudko jedovaté a do týždňa dokážu usmrtiť aj dospelého človeka. Zahrievaním sa jedovaté látky ale strácajú — a olej je bezpečný na kozmetické účely. Okrem toho sa využíva aj vo farmaceutickom či automobilovom priemysle ako mazadlo.
Hoci sa v starovekom Egypte využíval ako palivo v lampách, v súčasnosti nachádza využitie ako preháňadlo a podáva sa tehotným ženám na vyvolanie pôrodu; vďaka svojim pozitívnym účinkom na pleť či vlasy má veľkú obľubu ako súčasť kozmetických produktov.
čítaj ďalej: 4 Dôvody Prečo Prejsť Na Prírodnú Kozmetiku

Hĺbková hydratácia

Ricínový olej je hustejší ako kokosový či olivový (čo mňa osobne trochu prekvapilo); hydratuje pokožku do hĺbky a podporuje jej prirodzené regeneračné procesy. Nevýhodou môže byť dlhé vsakovanie — preto sa odporúča používať ho večer, kedy má pleť dostatok času na absorpciu.
Ja osobne mám zmiešanú pleť — zatiaľ čo čelo a nos mám mastné, oblasť očí alebo bradu mám celkom suchú; a to najmä počas chladných mesiacov, kedy sa mi na pleti vytvárajú drobné šupinky. Keď som si večer prvýkrát naniesla olej, ráno som bola príjemne prekvapená výsledkom — a miesta, ktoré boli večer vysušené, boli krásne hydratované a pripravené na nový deň.

Liečenie jaziev a boj s akné

Olej zo semien ricínu je známy pre svoje regeneračné účinky — a to ocenia všetci, ktorých trápia jazvy. Ricínový olej zmierňuje ich viditeľnosť, posilňuje pokožku a miesto farebne zjednocuje. Najlepšie účinky má pri aplikácii na čerstvú jazvu; ale pomáha aj pri jazvách, ktoré sú už staršie — ako sú napríklad jazvy po akné. Pozitívne výsledky má aj pri aktívnom akné, kedy pomáha redukovať zápal a začervenanie, má antimikrobiálne účinky a znižuje výskyt baktérií, vďaka čomu je skvelým prírodným liečivom.

Ako podpora rastu vlasov, rias, obočia i nechtov

Hlavný dôvod, prečo som sa rozhodla konečne si ho kúpiť, sú jeho blahodarné účinky pri podpore rastu vlasov, rias a obočia. Moje obočie je prirodzene veľmi svetlé a riedke; a i riasy nemajú takú dĺžku, ako by som chcela. Ricínový olej je známy tým, že im dodáva silu, pomáha rásť a zvyšuje ich hustotu — a to bez zbytočného zaťaženia. Okrem toho vyživuje vlasy poškodené farbením či častým žehlením — stačí ho naniesť na po celej dĺžke vlasov, poriadne vmasírovať, nechať pôsobiť aspoň tridsať minút a zmyť šampónom. Skvelé účinky má aj na rast nechtov, ktoré majú sklon k lámavosti.
Ja ho používam iba mesiac — každý večer pred spaním ho vmasírujem do oblasti obočia a rias, prípadne na všetky suché miesta na tvári —, a rozdiel je skutočne vidieť. Hoci chvíľu ešte potrvá, pokiaľ sa budem môcť pýšiť krásne hustým obočím, je to na veľmi dobrej ceste.
Ricínový olej u nás kúpite v drogériách (cenovo dostupné balenie je od značky Saloos); ale ak s ním nemáte zatiaľ žiadne skúsenosti, dávajte si pozor, pretože môže vyvolať alergickú reakciu.