Zariaďovanie domova ako minimalista

The main reason why many people are skeptical about furnishing a flat or a house in a minimalist style is the fear that it’ll lose its feeling of a home. Various decorations, paintings and photos, holiday souvenirs, a fridge magnet collection, small gifts, candles, vases, trinkets — this all is a part of every room, and the idea of putting these things away gives us the impression that we’ll be left with bare walls and emptiness.
Of course, this is not true at all. A minimalist apartment can be cozy, nice and harmonious. And you don’t need useless stuff at all. So today I’ll share with you my tips on how to start decorating your home, how to choose decor, and how to create a space, you’ll love coming back to.

How and where to start

It doesn’t matter if you’re starting from scratch, ie an unfurnished new flat, or you have decided to change the style of your current living situation. The first step is to select the colours. If you find accounts or boards with inspiration on social media, you’ll notice that each room has one thing in common — a chosen colour palette. This gives the home a sense of harmony and peace.
The most popular colour is definitely white — it looks clean, simple and reflects light. However, by itself it may look cold and sterile; therefore it’s perfectly complemented by natural and brown colours that bring warmth. But don’t let yourself be limited — thanks to the carefully selected colour palette, complementary colours such as blue, yellow, orange or any other stand out, so you can still show your personality and what you like.
read next: the essential tip for beginner minimalists
My second tip is to start from the basics. What do you really need in the room? In the bedroom it’s a bed, a wardrobe, maybe a dresser and a bedside table. In the living room it’ll be a sofa, an armchair and a bookshelf. Each of us has different needs that need to be met — because, for example, I don’t need a TV at all, but someone would miss it. By reconsidering what’s necessary in the room, you’ll be able to get rid of pieces of furniture that only get in the way, take up space and you don’t use them.
Another very important thing is the light. Plenty of light. You’ll notice this in different photos with inspiration. Heavy curtains and lace curtains are not only no longer “in”, but they block the sun rays. If you have only one small window in the room, different tips will help you get the most out of it — for example, using white blinds instead of dark ones, or placing a mirror opposite a window that reflects the sun rays back into the room. Don’t forget the lamps — they’ll save you during long winter evenings.
Source: Pinterest.com.

Choosing decor

Choosing decor pieces is a difficult task for many. How to choose decorations that won’t cause clutter, there won’t be too many or too little of them?
1. Plants. They are cheap, they look beautiful and bring life to your flat. You don’t have to worry about killing them right away — there are many species that require little care. And if you bring home herbs, you will also benefit from them.
2. Books. Specifically, those you already have at home — so don’t hide them somewhere in the back of the shelf, but put them visibly on the eye. On a bedside table, window sill or a dresser; they look good everywhere, add colour and attract attention, and if they make you read more, it’s a win-win situation.
3. A big frame. What to do with a white wall? Buy a large frame for a few euros; and you can find thousands of beautiful pictures and paintings on the Internet. Or you can show your creative side and draw something by yourself.
4. Practical decor. Don’t be afraid to pull out the things you use every day — in the bathroom skincare products, in the kitchen cooking books, chopping boards or spices, in the bedroom blankets and pillows. These things will make the home cozy, give it character, and at the same time, you don’t have to throw away any money because you already have them at home.
The goal of furnishing a home in a minimalist style is not to create a place that looks cool, impersonal and sterile. The goal is to find out what we really need in our house, what we use every day and what brings us joy. The same goes for decorations — put on display what has value and a meaning to you, what gives you a sense of love and happiness. With minimalism, you’ll be able to see and enjoy these items every day.
Hlavný dôvod, prečo sú mnohí ľudia voči zariaďovaniu bytu alebo domu v minimalistickom štýle skeptickí, je obava z toho, že takto stratia pocit domova. Rôzne dekorácie, obrazy a fotografie, suveníry z dovolenky, kolekcia magnetiek na chladničke, drobné darčeky, sviečky, vázičky, sošky — to všetko je súčasťou každej izby, a pri predstave, že by sme mali tieto veci dať preč, máme dojem, že nám ostanú iba holé steny a prázdno.
To však, samozrejme, nie je vôbec pravda. Minimalistický byt môže byť útulný, príjemný a harmonický. A vôbec k tomu nepotrebujete zbytočnosti. Preto sa dnes s vami podelím o moje tipy, ako so zariaďovaním domova začať, ako vyberať dekorácie a ako vytvoriť miesto, na ktoré sa večer budete radi vracať.

Ako a kde začať

Nezáleží na tom, či začínate od nuly, teda od nezariadeného nového bytu, alebo ste sa rozhodli zmeniť štýl vášho súčasného bývania. Hneď prvým krokom bude vybratie farieb. Ak si na sociálnych sieťach nájdete účty alebo nástenky s inšpiráciou, určite si všimnete, že každá miestnosť má jednu vec spoločnú — ucelenú paletu farieb. Práve to dodáva domovu pocit harmónie a pokoja.
Najpopulárnejšou farbou je jednoznačne biela — pôsobí čisto, ľahko a reflektuje svetlo. Sama o sebe ale môže vyzerať chladne a sterilne; preto ju výborne dopĺňajú prírodné a hnedé farby, ktoré vnesú teplo. No nenechajte sa obmedzovať — práve vďaka starostlivo zvolenej farebnej škále vyniknú doplňujúce farby ako je modrá, žltá, oranžová či ktorákoľvek iná, a tak môžete stále ukázať svoju osobnosť a to, čo sa vám páči.
čítaj ďalej: Zásadný tip pre minimalistov-začiatočníkov
Mojim druhým tipom je začať od základov. Čo v miestnosti skutočne potrebujete? V spálni je to posteľ, skriňa, možno komoda a nočný stolík. V obývačke to bude pohovka, kreslo a knihovnička. Každý z nás má iné potreby, ktoré je nutné dodržať — pretože napríklad ja doma televíziu vôbec nepotrebujem, ale niekomu by chýbala. Vďaka tomu, že prehodnotíte, čo je v miestnosti nevyhnutné, sa budete môcť zbaviť kusov nábytku, ktoré iba zavadzajú, zaberajú miesto a nevyužívate ich.
Ďalšia veľmi dôležitá vec je svetlo. Dostatok svetla. To si určite všimnete na rôznych fotografiách s inšpiráciou. Ťažké závesy a čipkované záclony už nielenže nie sú v móde, ale hlavne blokujú slnečné lúče. Ak máte v miestnosti len jedno malé okno, pomôžu vám rôzne triky, ako ho využiť naplno — napríklad použitie bielych žalúzií namiesto tmavých či umiestnenie zrkadla oproti oknu, ktoré lúče slnka odrazí naspäť do izby. Nezabudnite i na lampy — tie budú záchranou počas dlhých zimných večerov.
Source: Pinterest.com.

Výber dekorácií

Voľba dekorácií je pre mnohých kameň úrazu. Ako vybrať dekorácie, ktorých nebude príliš veľa, ale zároveň príliš málo, a nebudú to zbytočnosti?
1. Rastliny. Sú lacné, vyzerajú krásne a do bytu vám prinesú život. Nemusíte sa báť toho, že ich hneď zabijete — existujú mnohé druhy, ktoré vyžadujú iba minimálnu starostlivosť. A ak si domov prinesiete bylinky, budete z nich mať aj úžitok.
2. Knihy. Konkrétne tie, ktoré už doma máte — tak ich neschovávajte kdesi vzadu v polici, ale dajte ich viditeľne na oko. Na nočný stolík, na parapetnú dosku či na komodu; všade vyzerajú dobre, dodajú farbu a prilákajú pozornosť, a ak vás donútia aj viac čítať, máte vyhrané.
3. Veľký obraz. Čo s prázdnou bielou stenou? Veľký rám kúpite za pár eur; a na internete nájdete tisíce nádherných fotografií či malieb. Alebo môžete prejaviť svoju kreatívnu stránku a niečo nakresliť.
4. Praktické dekorácie. Nebojte sa vytiahnuť von veci, ktoré každý deň využívate — v kúpeľni kozmetiku na starostlivosť o pleť, v kuchyni kuchárske knihy, dosky na krájanie či koreničky, v spálni deky a vankúše. Tieto veci domov zútulnia, dodajú mu charakter, a zároveň za nich nemusíte vyhodiť žiadne peniaze, pretože ich už máte doma.
Cieľom zariaďovania domova v minimalistickom štýle ale nie je vytvoriť miesto, ktoré pôsobí chladne, neosobne a sterilne. Cieľom je zistiť, čo doma skutočne potrebujeme, čo denne využívame a čo nám prináša radosť. To isté platí i o dekoráciách — vystavte to, čo má pre vás hodnotu a význam, čo vo vás vyvoláva pocit lásky a šťastia. Vďaka minimalizmu budete mať tieto predmety na očiach a tešiť sa z nich budete môcť každý deň.