Inšpirovalo ma / časť 03

Hi there, friends! Today’s article will be a bit more chill — and as you can see by title, I’m coming at you the third part of the Inspired Me miniseries where I share with you articles, videos, books, podcasts or anything else that interested me, inspired and I consider this content important enough to share it with you.

Why Am I A Liberal, A Feminist, And A Pacifist.

If you’re not following Alžbetka on social media and reading her blog, make sure to fix it as soon as possible. Zápisky jednej Alžbetky is currently one of my favourite blogs — Alžbetka talks about her life, lifestyle and shares her thoughts in her posts; as well as in one of her latest articles “Why Am I a Liberal, a Feminist, and a Pacifist.” in which she openly expresses her opinion on the topics focused on the politics, equality, agression or ideology — and I’m not exaggerating when I say that I identify with each of her thoughts. And definitely dig in the archive of her blog — I personally recommend articles “10 Things For Which I’m Incredibly Grateful For In My Life.” or her tips on “How To Create Less Waste.“.
read next: Inspired Me Part 02

Tvorba úspešného zarábajúceho blogu (Creating a successful, earning blog)

I got the book Tvorba úspešného zarábajúceho blogu (Creating a successful, earning blog) as a prize in the giveaway on the Instagram Profile of Ivanna Malik (who also creates content on her personal blog). The book consists of thirty-eight chapters — each featuring an interesting topic about blogging, social media, making money by creating online content, or various useful tips about collaborations, marketing, and so on. If you’re in the Internet world, the book will only benefit you. I have already marked a few pages and chapters to which I want to return and which I also want to use in the future; and I also consider the space for notes to be a huge plus.

Simply By Christine

I came across Christine’s YouTube channel (called Simply By Christine) only recently, but it immediately caught my attention. She focuses on topics such as minimalism, sustainability and slow living — so her content is very close to me. Her videos are full of inspiration and tips on how to live more consciously, her voice is very soothing and she radiates great energy.

Pinterest

I don’t have to introduce Pinterest to you, because you surely know this social media platform. It already had its peak of popularity, but I returned to it a few weeks ago and I must admit that I missed it. If I need inspiration, my first steps go straight to Pinterest — especially this month, as I’m still decorating my flat and looking for the pieces I like, that are in my style and will look good in my little cozy home.

Why Your Life Is So Boring

This video was recommended to me by YouTube and I clicked it out of curiosity — and I’m very glad I did. I’ve seen the video about five times. Joey Schweitzer amazingly describes why we feel our life is boring and uninteresting, while others go on vacations, travel the world, try new things, and overall live a much more wonderful and fun life than we do. And not only that — in the video you will find instructions on how to achieve your goals and become the person you always wanted to be. The video is only eight minutes long, but you’ll sure get a lot out of it.
What inspired you in the past few days or weeks?
Ahojte, kamoši! Dnešný článok bude trochu oddychový — a ako už vidíte podľa názvu, prinášam vám tretie pokračovanie minisérie Inspired Me, v ktorej s vami zdieľam články, videá, knihy, podcasty či čokoľvek iné, čo ma zaujalo, inšpirovalo a pokladám to za natoľko dôležité, aby som tento obsah s vami zdieľala ďalej.

Prečo som liberálka, feministka a pacifistka.

Ak ešte nesledujete Alžbetku na sociálnych sieťach a nečítate jej blog, určite to čo najskôr napravte. Zápisky jednej Alžbetky je momentálne jeden z mojich najobľúbenejších blogov — Alžbetka v príspevkoch hovorí o jej živote, životnom štýle a zdieľa i svoje myšlienky; rovnako ako aj v jednom z jej najnovších článkov “Prečo som liberálka, feministka a pacifistka.“, v ktorom otvorene vyjadruje svoj názor na témy týkajúce sa politiky, rovnosti, agresie či ideológie — a nepreháňam, keď poviem, že sa stotožňujem s každou jej myšlienkou. A určite sa pohrabte aj v archíve jej blogu — osobne odporúčam články “10 vecí, za ktoré som vo svojom živote neuveriteľne vďačná.” alebo jej tipy “Ako vytvárať menej odpadu.“.
čítaj ďalej: Inšpirovalo ma Časť 02

Tvorba úspešného zarábajúceho blogu

Knihu Tvorba úspešného zarábajúceho blogu som dostala ako výhru v súťaži na Instagramovom profile Ivanny Malik (ktorá vytvára obsah aj na osobnom blogu). Kniha pozostáva z tridsiatich ôsmych kapitol — kde každá prináša zaujímavú tému z oblasti blogovania, sociálnych sietí, zarábania vytváraním online obsahu alebo rôzne užitočné tipy ohľadom spoluprác, marketingu a podobne. Ak sa pohybujete v internetovom svete, kniha bude pre vás iba prínosom. Ja už som si označila niekoľko strán a kapitol, ku ktorým sa chcem vrátiť a ktoré chcem aj aplikovať v praxi; a za obrovské plus považujem aj aj priestor na poznámky.

Simply By Christine

Na YouTube kanál Christine (ktorý nesie názov Simply By Christine) som narazila len prednedávnom, ale okamžite si ma získala. Venuje sa témam ako je minimalizmus, udržateľnosť a pomalý životný štýl — jej obsah mi je teda veľmi blízky. Jej videá sú plné inšpirácie a tipov, ako žiť viac uvedomelo, jej hlas sa veľmi dobre počúva a vyžaruje z nej skvelá energia.

Pinterest

Pinterest vám nemusím predstavovať, pretože túto sociálnu sieť určite poznáte. Svoj vrchol popularity už zažila, no ja som sa k nej pred pár týždňami opäť vrátila a musím priznať, že mi chýbala. Ak potrebujem inšpiráciu, moje prvé kroky vedú hneď na Pinterest — a to hlavne tento mesiac, keďže ešte stále zariaďujem byt a hľadám, aké kúsky sa mi páčia, sú podľa môjho štýlu a budú vyzerať dobre v mojom malom útulnom domove.

Why Your Life Is So Boring

Toto video mi ponúkol YouTube a klikla som naň zo zaujímavosti — a som veľmi rada, že som tak spravila. Video som videla asi už päťkrát. Joey Schweitzer úžasne opisuje, prečo máme pocit, že je náš život nudný a nezaujímavý, zatiaľ čo ostatní chodia na dovolenky, cestujú po svete, skúšajú nové veci a celkovo žijú oveľa úžasnejší a zábavnejší život ako my. A nielen to — vo videu nájdete návod k tomu, ako dosiahnuť svoje ciele a ako sa stať človekom, ktorým ste vždy chceli byť. Video má len osem minút, no určite si z neho niečo odnesiete.
Čo v priebehu posledných dní či týždňov inšpirovalo vás?