4 Instagramových influenceriek o pomalej móde

Fast fashion is a vicious circle. In the shop window we see a beautiful T-shirt for a few euros. The mannequin is wearing it together with well-fitting pants and a patterned jacket. And we immediately think “what would I look like in the same outfit?”; and we’re already in the fitting room and we can’t get enough of seeing how great it looks together. In a few minutes we leave the store with a bag full of clothes. It won’t be until two months later that we find out that the T-shirt only looks good with those exact pants, and none of the ones we’ve had at home before; and that the jacket is only suitable for special occasions, therefore most of the time it’s hanging by the end of the closet. And we get the feeling again that we have nothing to wear, we go to the shops, and the whole scenario repeats itself.
And that’s exactly what slow fashion is trying to fight, ie fashion focused on fighting the consumerist way of life and consumption of clothing; also looking for ways to wear some pieces all the time and in various combinations, and which prefers quality over quantity. For those who are just starting out in slow fashion, it can feel a little restrictive and boring at first; and that’s when any inspiration comes in handy. Today, I will show you to four of my favourite influencers on Instagram, which show on their profiles that even ethical, sustainable and slow fashion can be fun and diverse.

 

@shannydoots

Shannon, who lives with her husband in Chicago, shows an interesting contrast on her profile that fashion can be minimalist and simple, but at the same time interesting, and that size doesn’t matter. She bases her wardrobe on a few universal pieces, which she’s not afraid to combine with strong patterns or colours. Her feed is very pleasing to the eye and cat lovers will find something to their liking, because her hairy companions find their way into many of her photos.

 

@candicemtay

Candice is an inspiration in many areas. Her style is carried in a very modern and sophisticated spirit — in a timeless combination of white and black, complemented by neutral tones or shades of grey, and seeks harmony between formal and casual. In addition, she emphasizes sustainability, supports local and organic brands, lives in a minimalist style and shares her tips not only on Instagram, but also on a blog or YouTube.
read more: 15 Facts About Fast Fashion You Should Know

 

@petraalexndra

The soul of a minimalist who inspires thousands with her lifestyle. On her Instagram, she shares fragments of her life, photos of her home and outfits, which are characterized by the fact that she alwaays takes photos of them in the same place. Her style can be described in just one word — comfortable. She subverts her followers to many interesting brands that deserve attention and support and shows how not to be afraid to wear your favourite jeans or sweater all the time.

 

@loeppkyslife

Delilah is a mother of two who lives with her husband in Canada; and although she focuses primarily on her YouTube channel, where she shares their lives and motherhood tips, if you’re looking for inspiration in slow fashion, she’s definitely worth following. In addition to her own outfits, she also shows what her children wear; and the wardrobe is based on ethical brands or pieces that are inherited or thrifted.

Do you know some profiles?
Rýchla móda je začarovaný kruh. Vo výlohe obchodu vidíme krásne tričko za pár eur. Figurína ho má oblečené spolu s dobre padnúcimi nohavicami a vzorovaným sakom. A nám hneď prebehne hlavou myšlienka “ako by som ja vyzerala v rovnakom outfite?”; a už sme v skúšobnej kabínke a nevieme sa vynadívať, ako super to spolu vyzerá. O pár minút už vychádzame von z obchodu s taškou plnou oblečenia. Až o dva mesiace doma zistíme, že tričko vyzerá dobre len s tými nohavicami a žiadne z tých, ktoré sme doma mali už pred tým, sa s ním nedajú kombinovať; a že sako je vhodné len na špeciálne príležitosti, preto väčšinu času visí zastrčené na konci skrine. A my opäť nadobudneme pocit, že nemáme čo nosiť, zamierime do obchodov, a celý scenár sa opakuje.
A práve s tým sa snaží bojovať slow fashion, teda pomalá móda zameraná na boj s konzumným spôsobom života a spotreby oblečenia, ktorá hľadá možnosti, ako nosiť niektoré kúsky stále dookola a v rôznych kombináciách, a ktorá dáva prednosť kvalite nad kvantitou. Pre tých, ktorí so slow fashion iba začínajú, môže byť spočiatku trochu obmedzujúca a nudná; a presne vtedy sa zíde akákoľvek inšpirácia. Ja vám dnes predstavím štyri moje obľúbené influencerky na Instagrame, ktoré na svojich profiloch ukazujú, že i etická, udržateľná a pomalá móda môže byť zábavná a rozmanitá.

 

@shannydoots

Shannon, ktorá býva s manželom v Chicagu, na svojom profile ukazuje zaujímavý kontrast toho, že móda môže byť minimalistická a jednoduchá, ale zároveň zaujímavá, a že na veľkosti nezáleží. Svoj šatník zakladá na pár univerzálnych kúskoch, ktoré sa nebojí kombinovať s výraznými vzormi alebo farbami. Jej feed veľmi lahodí oku a na svoje prídu i milovníci mačiek, lebo jej chlpatí spoločníci si nájdu cestu do mnohých jej fotiek.

 

@candicemtay

Candice je inšpiráciou v mnohých oblastiach. Jej štýl sa nesie vo veľmi modernom a sofistikovanom duchu — v nadčasovej kombinácii bielej a čiernej, ktorú dopĺňajú neutrálne tóny alebo odtiene sivej, a hľadá harmóniu medzi formálnym a ležérnym. Okrem toho poukazuje dôraz na udržateľnosť, podporuje lokálne a etické značky, žije v minimalistickom štýle a svoje tipy zdieľa nielen na Instagrame, ale i na blogu či YouTube.
čítať ďalej: 15 Faktov o Rýchlej móde, ktoré by si mal vedieť

 

@petraalexndra

Dušou minimalistka, ktorá svojim životným štýlom inšpiruje tisíce. Na svojom Instagrame zdieľa útržky zo života, fotografie svojho domova i outfity, ktoré sú príznačné tým, že ich fotí stále na rovnakom mieste. Jej štýl obliekania sa dá opísať len jedným slovom — pohodlnosť. Do podvedomia svojich sledovateľov dáva mnohé zaujímavé značky, ktoré si zaslúžia pozornosť a podporu a ukazuje, ako na nebáť nosiť obľúbené rifle či sveter stále dokola.

 

@loeppkyslife

Delilah je matka dvoch detí, ktorá žije s manželom v Kanade; a hoci sa primárne venuje svojmu YouTube kanálu, kde zdieľa svoj život a tipy o materstve, ak hľadáte inšpiráciu v téme pomalej módy, určite sa ju oplatí sledovať. Okrem vlastných outfitov ukazuje i to, čo nosia jej deti; a šatník majú založený na etických značkách alebo kúskoch, ktoré sú zdedené alebo z druhej ruky.

Poznáte niektoré profily?