5 dôležitých tipov pre nových vegánov

I’m writing this article because I would have needed it myself years ago and it would have helped me a lot. When I decided that it was time to definitely exclude milk and dairy products from my diet (I haven’t eaten meat for more than five years), I had very little idea of what I could actually eat. What’s more — I felt like I was thrown into the water and I couldn’t swim. I tried to do everything right and make no mistakes.
And that’s why I’ve put together a few tips that — in my opinion — will help everyone who has recently become vegan or are just switching to a plant-based diet.

Slow but sure wins the race

If you are used to eating animal products every day, don’t expect that if you suddenly eliminate them, you won’t miss them. You will. And if you want to stay vegan (whatever your reasons are), it’s better to go slow. First, exclude meat and meat products from your diet, then replace cow’s milk with plant-based milk, gradually try vegan cheeses and yoghurts. It may not be easy to get used to something you have eaten all your life and is commonly consumed by the rest of the household and family.

Don’t push yourself and forgive yourself

The world will not collapse if you eat one piece of grandma’s pie, which contains milk, butter and eggs. And that doesn’t mean you’ll be a fake vegan. Of course, it’s about finding the limits — because you can’t close your eyes every day. And in many cases, it’s mainly about wanting; if you’re craving cheese, there are several excellent plant-based alternatives. The same goes for meat, and today you can buy meatballs, sausages or minced “meat” in a regular supermarket. But don’t push yourself, learn to forgive yourself and learn from your mistakes. And that’s not just about veganism.
read next: What I Eat In A Day Part 05

Look for inspiration

We already spend too much time on social media; so at least use it productively. Inspiration is everywhere — on YouTube, Pinterest, Instagram, interesting recipes are shared by people on Facebook or blogs. Save these meals so that you can return to them quickly and easily.

Try new meals

Following the previous point — don’t be afraid to try new foods and meals. And sometimes the old ones. Thanks to primary school, many people have an aversion to tofu or chickpeas, but all you have to do is learn how to prepare these foods properly and you will definitely fall in love with them. And just looking for alternatives opens up to dozens of new ways to diversify your diet and taste something new.

Plan your meals in advance

From my own experience, I highly recommend having a meal plan, ie menus planned in advance. In all means. It’s easier to shop because you know what foods you need in advance, it saves you time in the kitchen, and by knowing exactly what to cook on a given day, it reduces the chance that when hungry, you eat something with animal products.
Tento článok píšem preto, že ja sama by som ho pred rokmi potrebovala a veľmi by mi pomohol. Keď som si povedala, že je čas definitívne vylúčiť z jedálnička i mlieko a mliečne výrobky (mäso nejem už viac ako päť rokov), veľmi som nemala predstavu o tom, čo všetko vlastne môžem jesť. A čo viac — cítila som sa akoby ma hodili do vody a ja som nevedela plávať. Snažila som sa robiť všetko správne a nerobiť žiadnu chybu.
A preto som dala dokopy pár tipov, ktoré — podľa mňa — pomôžu všetkým, ktorí sa nedávno stali vegánmi alebo na rastlinnú stravu iba prechádzajú.

Pomaly ďalej zájdeš

Ak ste doteraz zvykli jesť každý deň živočíšne produkty, nečakajte, že keď ich zrazu vylúčite, tak vám nebudú chýbať. Budú. A keď chcete pri vegánstve zotrvať (nech už sú vaše dôvody akékoľvek), je lepšie na to ísť pomaly. Najprv vylúčte z jedálnička mäso a mäsové výrobky, tak nahraďte kravské mlieko rastlinným, postupne ochutnávajte vegánske syry a jogurty. Odvyknúť si od niečoho, čo ste jedli celý život, a čo bežne konzumuje i zvyšok domácnosti a rodiny, nemusí byť jednoduché.

Netlačte na seba a odpúšťajte si

Svet sa nezrúti, ak zjete jeden kus babkinej bublaniny, ktorá obsahuje mlieko, maslo i vajíčka. A ani to neznamená, že budete vďaka tomu falošní vegáni. Samozrejme, je to o hľadaní hranice — pretože nemôžete prižmúriť oko každý deň. A v mnohých prípadoch je to hlavne o chcení; ak máte chuť na syr, existujú viaceré vynikajúce rastlinné alternatívy. To isté platí i na mäso, a dnes už i v bežnom supermarkete kúpite fašírky, párky alebo mleté “mäso”. No netlačte na seba, naučte sa samému sebe odpúšťať a učte sa z vlastných chýb. A to neplatí iba pri vegánstve.
čítaj ďalej: Čo jem cez deň časť 05

Hľadajte inšpiráciu

Už aj tak trávime na sociálnych sieťach príliš veľa času; tak aspoň ho využite produktívne. Inšpirácia je všade — na YouTube, na Pintereste, na Instagrame, zaujímavé recepty ľudia zdieľajú i na Facebooku či blogoch. Tieto jedlá si ukladajte, nech sa k nim potom môžete ľahko a rýchlo vrátiť.

Skúšajte nové jedlá

Nadväzujúc na predošlý bod — nebojte sa skúšať nové jedlá a potraviny. A niekedy aj tie staré. Vďaka základnej škole má mnoho ľudí averziu voči tofu alebo cíceru, no stačí sa naučiť tieto jedlá správne pripraviť a určite si ich zamilujete. A práve hľadanie alternatív otvára dvere desiatkam nových možností ako si spestriť jedálniček a ochutnať niečo nové.

Jedlá plánujte dopredu

Mať meal plan, teda jedálniček naplánovaný dopredu, z vlastnej skúsenosti vrelo odporúčam. Vo všetkých ohľadoch. Jednoduchšie sa tak nakupuje, pretože dopredu viete, aké potraviny potrebujete, ušetríte tým čas i v kuchyni, a vďaka tomu, že presne budete vedieť, čo v ktorý deň variť, sa zníži šanca, že v hlade siahnete po niečom, čo v sebe bude mať živočíšne produkty.