Ako byť stále zorganizovaný

For several years in a row, as one of my New Year’s resolutions, I set that I’ll be more organized. The school, the afternoon activities, my part-time job, the blog, and other duties that I had to get done every day as their toll demanded that my room and personal belongings were often a complete mess. And when I finally get into cleaning it up, it took me a whole afternoon; and it was pretty much useless because on the next day it looked like it was never clean at all.
This has been a second year in a row when I didn’t have go set this as a resolution — because I don’t need it anymore. Finally, I came to the point where I’m absolutely satisfied with what my flat and life look like, you won’t find a mess in my home (even in the top shelf in the closet or the last drawer), I don’t forget my duties and I can honestly say that there’s more or less no room for improvement.
Today I would like to share with you tips that are not about how to get organized, but rather how to make it stay organized all the time. Because that’s the hard part.

A to-Do List for every day

Today you can buy such beautiful planners with a variety of focuses and a large selection of sizes; but surely you already have one at home somewhere. So use it! Keep it near you all the time and write down even the smallest task you think you’ll remember. In this way, something won’t fall out of your head and you forget it; but it’ll also make it easier to plan your free time — if you look at the planner on Saturday morning at a list of responsibilities that you have to do in a day, you’ll know if you can stay in bed for an extra hour or it’s time to get up and start a new day right away.

Put away after use

This is a bad habit that many have a problem with. I too, for many years didn’t care about the advice to put away everything after I’m done using it — clothes, notebooks, little things. The worst thing about this bad habit is that it gets out of hand very easily — when you get home you throw your sweater you were wearing over the back of the chair; and, as if miraculously, all things are suddenly out of place. If you also have a problem with this, as one of the goals for the New Year, tell yourself you’ll put it back. It will take you a while to learn not to leave stuff here and there; but at one point you’ll realize it has become a second nature to you.
read next: how to achieve your goals

Ten minutes in the morning

Although I always try to put everything away where it belongs, some things remain forgotten. That’s why I spend a few minutes cleaning every morning. I start by cleaning up what is not in place; then I move on to something that needs to be cleaned — like a kitchen stove or a bathroom mirror. My goal is not to clean up the whole flat — but only to effectively use a few minutes in the morning. This makes me feel good about cleaning something, but it only took me a moment. If you want to start with this habit, from my own experience I recommend setting the alarm for five, seven, or ten minutes (this depends on you and how much time you are willing to spend in the morning) — and start cleaning. Once the alarm rings, complete the activity and that’s enough for the day. What you missed will be done next morning.

Minimalize

Any tips to help and achieve more organization can be great; but the most important thing is to minimize. Put away what you no longer need, it has lost its purpose and only takes up space. This means all the clothes that you no longer wear and throw out of the closet every time you look for something to wear. Old school notebooks that just sit in the drawer, even though you’ll never need them again. Dozens of different papers that are scattered around the room. Because the less you have, the less clutter you can create. Of course, I’m not saying you have to throw away everything you own; not at all. But the next time you clean up a room, think about how many times you use that thing, whether you really need it and whether you can get by without it.
What are your tips on how to stay organized?
Niekoľko rokov po sebe som si ako jedno z mojich novoročných predsavzatí dávala, že budem viac organizovaná. Škola, poobedňajšie aktivity, brigáda, blog a ďalšie povinnosti, ktoré som deň čo deň musela stíhať si ako svoju daň vyžiadali to, že moja izba a osobné veci boli často hore nohami. Keď som sa raz pustila do upratovania, trvalo mi to celé popoludnie; a aj tak to bolo viac-menej zbytočné, pretože na ďalší deň už nebolo po poriadku ani stopy.
Už je to druhý rok po sebe, čo som si toto predsavzatie dať nemusela — pretože už ho nepotrebujem. Konečne som došla do bodu, kedy som maximálne spokojná s tým, ako vyzerá môj byt i život, neporiadok u mňa nenájdete (ani v tej najvrchnejšej polici v skrini či poslednej zásuvke), na povinnosti nezabúdam a úprimne môžem povedať, že mi už neostáva takmer žiaden priestor na zlepšovanie.
Dnes by som sa s vami chcela podeliť o tipy, ktoré sa ale netýkajú toho, ako zorganizovať svoj život; ale ako dosiahnuť, aby ostal zorganizovaný stále. Pretože to je tá najťažšia časť.

Zoznam úloh na každý deň

Dnes už kúpite skutočne nádherné diáre s rôznym zameraním a vo veľkom výbere veľkostí; no určite vám doma nejaký už kdesi sedí. Tak ho využívajte! Majte ho stále poruke a píšte si doň aj tú najmenšiu úlohu, o ktorej si myslíte, že si ju zapamätáte. Takto sa nestane, že vám niečo vypadne z hlavy a zabudnete na to; ale tiež sa vám bude jednoduchšie plánovať voľný čas — ak sa v sobotu ráno pozriete do diára na zoznam povinností, ktoré musíte za deň stihnúť, hneď budete vedieť, či môžete ostať v posteli ešte hodinku navyše alebo je najvyšší čas vstať a pustiť sa do nového dňa.

Odložiť hneď po používaní

Toto je zlozvyk, s ktorým majú mnohí problém. I ja som dlhé roky zvysoka kašľala na radu, aby som všetko odložila na svoje miesto po tom, čo danú vec už nepoužívam — oblečenie, zošity do školy, maličkosti. Na tomto zlozvyku je totiž najhoršie to, že sa veľmi ľahko vymkne z rúk — po príchode domov prehodíte sveter, ktorý ste mali na sebe, cez operadlo stoličky; a akoby zázrakom sú zrazu všetky veci mimo miesta, kde patria. Ak aj vy máte s týmto problém, ako jeden z cieľov do nového roka si dajte to, že veci budete dávať späť. Chvíľu vám bude trvať, pokiaľ sa odnaučíte nechávať ich kade-tade; ale ani sa nenazdáte a budete to brať ako samozrejmosť.
čítaj ďalej: ako splniť svoje ciele

Ranná desaťminútovka

Aj keď sa vždy snažím všetko odložiť tam, kde to patrí, niektoré veci aj tak ostanú zabudnuté. Preto každé ráno venujem pár minút upratovaniu. Začnem tým, že upracem to, čo nie je na svojom mieste; a tak sa presuniem na niečo, čo treba vyčistiť — ako je varná doska v kuchyni či zrkadlo v kúpeľni. Mojim cieľom nie je upratať celý byt — ale iba efektívne využiť pár minút hneď zrána. Takto mám dobrý pocit z toho, že som niečo upratala, no trvalo mi to iba chvíľku. Ak s týmto zvykom chcete začať, z vlastných skúseností odporúčam nastaviť si budík na päť, sedem či desať minút (to záleží už na vás a na tom, koľko času ráno ste tomu ochotní venovať) — a pustite sa do upratovania. Len čo zazvoní budík, dokončite aktivitu a daný deň to stačí. Čo ste nestihli, spravíte budúce ráno.

Minimalizovať

Akékoľvek tipy, ako pomôcť a dosiahnuť viac organizácie môžu byť super; ale najkľúčovejšie je minimalizovať. Dať preč všetko, čo už nepotrebujete, stratilo to svoj účel a iba to zaberá miesto. Teda všetko oblečenie, ktoré už nenosíte a vyhodíte ho zo skrine zakaždým, keď hľadáte niečo na seba. Staré zošity zo školy, ktoré iba stoja v zásuvke, hoci ich už nikdy nebudete potrebovať. Desiatky rôznych papierikov, ktoré sa vám váľajú po celej izbe. Pretože čím menej toho máte, tým menej neporiadku môžete vytvoriť. Samozrejme, nehovorím, že máte vyhodiť preč všetko, čo vlastníte; to vôbec nie. Ale keď budete najbližšie upratovať izbu, zamyslite sa nad tým, koľkokrát danú vec používate, či vám už vážne treba a či sa náhodou neviete zaobstarať bez nej.
Aké sú vaše tipy, ako ostať organizovaný?