Dezodorant Kvetinová pazuška od Mylo

The last product I tested for the first time with the serum and the soap in October is a natural deodorant that I’ve been looking at for quite some time. Before that, I used a variety of antiperspirants from Dove or Balea, I also had deodorant balls, but none of them completely suited me – in the sprays I hated their penetrating smell (which I only associate with the smell of twenty different antiperspirants in the dressing room after P.E., which was often unbearable), that they always lasted for barely a week and were leaving unpleasant white spots on clothes; and the balls had to dry for too long.
When I became more interested in the zero waste lifestyle and I watched dozens of videos about what do others use in their morning routine, I came into contact with several recipes how to make my own zero waste deodorant. Of course, I immediately wrote what I needed – some ingredients I already had at home, others wanted a little more research where I could buy them easily, but mainly without packaging. But then I found Mylo and this miracle. (And I know that I’ve used the word “miracle” with all these products, but I can’t help – it describes it the best.)
As with all other Mylo products, this deodorant, called “Flowery Armpit“, is made only from ingredients that were not tested on animals (as well as the final product), with local and organic ingredients being preferred. To do so, the packaging in which “Flowery Armpit” (and all the other products) is sold is 100% recyclable or can be returned to be reused.
The product itself is packaged  in a small, dark glass container with a cover of (probably) hard plastic; and the entire jar is protected by a paper wrapper that carries all the necessary information about the product and its contents. The design of the “Flowery Armpit” is the same as for all Mylo products – it is simple and minimalist.
In addition to “Flowery Armpit“, there is also “Grapefruity Armpit” – both of which can be bought on their website in a thirty milliliters jar.

As mentioned on the packaging, “Armpit” has a creamy consistency – thanks to the coconut oil, which is its main ingredient. Initially, it is slightly stiff, but as the coconut oil melts at body temperature, it changes into a fine paste within a second, which is easy to dissolve and quickly penetrates into the skin. It is an oil, so it is understandable that after applying it will leave the underarm slightly oily, but that also disappears after a short while and the skin is soft, smooth and hydrated (which is a huge plus especially after shaving).
So if you didn’t know yet – the difference between antiperspirant and deodorant is that while the deodorants affect the “smell” of sweat, the antiperspirant acts against perspiration, thanks to aluminum salts that literally plug the pores and sweat glands, which sounds great, but aluminum is a very harmful substance for the body, and the use of antiperspirants has already been linked to the development of breast cancer in several studies. Therefore, many doctors don’t recommend their use.
Flowery Armpit” doesn’t prevent sweating (which is extremely natural to the human body and necessary to cool the organism), but only affects the “smell” of sweat and controls moisture. This is due to a number of ingredients (which you can see below) and the yield of an orange flower that delivers a delicious scent to the deodorant.
Since it’s a natural deodorant from plant-based components, you definitely won’t find any aluminium in it; and unlike many similar products, “Armpit” contains only a few ingredients, and so:
 • coconut oil – is antimicrobial, softens and strengthens the skin;
 • capric triglyceride – works as a softener and smooths the skin, creates a protective film and helps for better absorption of other substances;
 • carnauba wax – also creates a film that protects the skin from external influences;
 • arrowroot powder – controls moisture and greasy feel after application;
 • triethylcitrate – reduces body odor caused by bacterial decomposition of sweat;
 • farnesol – is found in orange flowers and gives the products a scent, but mainly masks body odors and prevents the growth of bacteria;
 • fragonia oil – has antibacterial and anti-inflammatory effects;
 • neroli oil – also from orange flowers, has soothing effects;
 • palm kernel oil – keeps the skin hydrated, acts against mold and has healing effects;
 • bisabolol – from chamomile flowers, adds floral scent, improves absorption and softens;
 • citral, geraniol, linalool and limonene – ingredients naturally present in essential oils.
I use “Flowery Armpitevery night (applying deodorant or antiperspirant should generally be done in the evening, not in the morning, because this is how the product has the time to “settle” in), but you can use it several times a day as needed. As I already mentioned, it sinks quickly into your skin and you don’t have to worry about the ugly, light stains.
Though the packaging seems to be very small, “Armpit” lasted me for four months on the daily basis (I bought it right at the beginning of October and I bought a new packing between January and February). It is so much smaller than big sprays, it will fit into every purse and I guarantee you will fall in love with it.

advantages only natural ingredients (no aluminum), one jar lasts very long, beautiful scent, fine creamy consistency

disadvantages

price online – 6.90€

rating 10/10

Posledným produktom, ktorý som prvýkrát vyskúšala v októbri spolu so sérom a mydlom, je prírodný dezodorant, po ktorom som pokukovala pomerne dlhú dobu. Predtým som používala rôzne antiperspiranty od Dove alebo Balea, mala som aj guľôčkové dezodoranty, no ani jeden druh mi plne nevyhovoval – na sprejoch mi prekážala ich prenikavá vôňa (pri ktorej sa mi vybavuje iba zápach dvadsiatich rôznych antiperspirantov v šatni po telesnej, ktorý sa niekedy fakt nedal vydržať), že vždy vydržali najviac tak mesiac a zanechávali nepekné biele škvrny na oblečení; guľôčky zase pridlho schli.
Keď som sa začala viac zaujímať o bezodpadový životný štýl a pozerala som desiatky videí, čo používajú iní v rámci ich morning routine, do kontaktu som prišla aj s viacerými receptami, ako si vyrobiť vlastný zero waste deodorant. Samozrejme, že som si hneď spísala, čo všetko potrebujem – niektoré ingrediencie som mala už doma, pri iných to chcelo trochu viac zisťovania, kde by som ich mohla kúpiť jednoducho, no hlavne bez obalu. Ale potom som našla Mylo a tento zázrak. (A viem, že slovo “zázrak” som použila snáď pri všetkých týchto produktoch, ale neviem si pomôcť – ako jediné ich skutočne vystihuje.)
Tak ako pri všetkých ostatných produktoch od Mylo, aj tento deodorant s názvom Kvetinová pazuška je vyrobený iba z prírodných ingrediencií – teda rastlinných látok, ktoré neboli testované na zvieratách (rovnako ako aj finálny produkt), pričom sa uprednostňujú lokálne a organické suroviny. Aby toho nebolo málo, obal, v ktorom sa Kvetinová pazuška (a všetky ďalšie výrobky) predáva, je stopercentne recyklovateľný alebo je možné ho vrátiť späť, aby bol opätovne použitý.
Samotný produkt sa nachádza v malej nádobe z tmavého skla, ktorá má vrchnák z (pravdepodobne) tvrdého plastu; a celý pohárik ešte chráni papierový obal, ktorý nesie všetky potrebné informácie o produkte a jeho obsahu. Design Pazušky je rovnaký ako pri všetkých Mylo produktoch – je jednoduchý a minimalistický.
Okrem Kvetinovej pazušky je k dispozícii aj Grepová pazuška – obe kúpite vo viacerých kamenných predajniach alebo na ich stránke v objeme tridsať mililitrov.

Ako je uvedené už na obale, Pazuškakrémovú konzistenciu – vďaka kokosovému oleju, ktorý je jej primárnou zložkou. Spočiatku je mierne tuhá, no keďže kokosový olej sa topí pri telesnej teplote, už po sekunde sa mení na jemnú pastu, ktorá sa ľahko rozotiera a rýchlo vsakuje do pokožky. Jedná sa o olej, preto je pochopiteľné, že hneď po aplikovaní zanecháva podpazušie mierne mastné, no aj to po krátkej chvíli pominie a pokožka je hebká, hladká a hydratovaná (čo je obrovským plusom najmä po holení).
Ak teda ešte neviete – rozdiel medzi antiperspirantom a dezodorantom je taký, že zatiaľ čo dezodorant ovplyvňuje “zápach” potu, antiperspirant pôsobí proti poteniu, a to vďaka hliníkovým soliam, ktoré doslova upchajú póry a aj vývod potnej žľazy, čo znie síce super, ale hliník je pre telo veľmi škodlivá látka a používanie antiperspirantov bolo už vo viacerých štúdiách prepojené so vznikom rakoviny prsníka. Preto mnohí doktori neodporúčajú ich používanie.
Kvetinová pazuška teda nebráni poteniu (ktoré je pre ľudské telo maximálne prirodzené a nutné na ochladenie organizmu), ale iba ovplyvní “vôňu” potu a kontroluje vlhkosť. A to vďaka viacerým látkam (ktoré vám priblížim nižšie) a výťažkom z pomarančového kvetu, ktorý dezodorantu dodáva nádhernú jemnú vôňu.
Keďže sa jedná o prírodný dezodorant z rastlinných zložiek, hliník v ňom určite nenájdete; a na rozdiel od mnohých podobných produktov Pazuška obsahuje len zopár ingrediencií, a to:
 • kokosový olej – je antimikrobiálny, zjemňuje a posilňuje pokožku;
 • capric triglyceride – funguje ako zmäkčovadlo, zjemňuje a vyhladzuje pokožku, vytvára ochranný film a pomáha lepšiemu vstrebaniu ostatných látok;
 • karnaubský vosk – taktiež vytvára film, ktorý chráni pokožku pred vonkajšími vplyvmi;
 • škrob z maranty trstinovej – kontroluje vlhkosť a mastný pocit po aplikovaní;
 • trietylcitrát – obmedzuje telesný pach spôsobený bakteriálnym rozkladom potu;
 • farnesol – nachádza sa v pomarančových kvetoch a dodáva produktu vôňu, ale hlavne maskuje telesné pachy a zabraňuje množeniu baktérií;
 • olej z fragónie – má antibakteriálne a protizápalové účinky;
 • neroli olej – tiež z pomarančových kvetov, má upokojujúce účinky;
 • olej z ruže palmovej – udržuje pokožku hydratovanú, pôsobí proti plesniam a má hojivé účinky;
 • bisabolol – z harmančeka pravého, dodáva kvetinovú vôňu, zlepšuje vstrebateľnosť a zjemňuje;
 • citral, geraniol, linalool a limonene – zložky prirodzene sa vyskytujúce v esenciálnych olejoch.
Kvetinovú pazušku používam každý večer (aplikovanie dezodorantu alebo antiperspirantu sa všeobecne by ste mali večer, nie ráno, pretože takto sa má produkt čas “usadiť”), no používať ho môžete aj niekoľkokrát denne podľa potreby. Ako som už spomínala, rýchlo vsakuje do pokožky a nemusíte sa obávať vzniku nepekných svetlých škvŕn.
Hoci sa balenie zdá byť veľmi malé, Pazuška mi pri každodennom používaní vydržala štyri mesiace (kúpila som si ju hneď na začiatku októbra a po nové balenie som utekala až na prelome januára a februára). Je tak oveľa menšia ako veľké spreje, zmestí sa do každej kabelky a garantujem vám, že si ju zamilujete.

plusy iba prírodné zložky (žiaden hliník), balenie vydrží veľmi dlho, nádherná vôňa, jemná krémová konzistencia

mínusy

cena online – 6.90€

hodnotenie 10/10