Ako zabrániť vytváraniu neporiadku

We are a consuming society. We have tons of things at home, which we don’t need. Low price and easy accessibility thanks to shopping malls ensures that we keep buying more useless stuff; which only pile up and create more mess, that doesn’t look good, creates unnecessary stress and even after cleaning we feel like we didn’t clean up at all.
Spring cleaning at throwing out things which you don’t need doesn’t guarantee that the clutter won’t find its way back. It’s important to break some habits, which prevents you from getting mad, that even after a few days you have to clean your place again.

Putting away after using

It’s much easier to throw things at the first free space and not worry about them, then putting them where they really belong. But this way of thinking only causes things to accumulate in places where they have nothing to do.
It’s about putting away your clothes after you come home and change into something more comfortable, putting the dishes back in their place after cooking, as well as making your bed in the morning. These are small things that take only a few minutes, often only seconds, but they can make a huge difference.

Ten minute cleanup

I wrote about it in the previous article – and if you haven’t started it already, I’m reminding it to you again. Daily cleaning has several benefits – in the morning you’ll feel that you’re productive and have done a lot; if you have an unexpected visit, your place will be tidy, and especially you’ll avoid a big cleaning on Saturday, which sometimes has no end – because you’ve already done a few things during the week.
Ten minutes is really enough – it’s not too little, so you don’t have to worry that in such sort time you won’t even be able to find a scrubber or throw things into your washing machine; but not too much to feel that it takes all eternity and it takes all the morning.

Junk drawer

When I was still living with my parents, we had a few places where things with no home went into; but since I live alone, we don’t have such a drawer – and we don’t need it.
The fact that you throw a mess in a box or a drawer doesn’t mean it’ll disappear –  you just don’t see it. Clear this place up completely; and what you don’t need, don’t use or keep just because it can be repaired, but for years you haven’t done it, throw it away. If you have anything that you need, find a better place for it.

One in, one out

If you buy something new, the old thing has to go. It’s an exercise that will teach you to shop better because if you’re not willing to give up the spring shoes you have at home, then don’t buy new ones; if you want to buy a new book, firstly, donate one you already have at home; if you want a new facial mask, before you go to the drugstore, use up the one that sits in your bathroom on the shelf.
It’ll also greatly reduce the clutter that otherwise accumulates – because you no longer have duplicates or too many options; and so you won’t have to do big cleaning every month.

Don’t hold onto things

Things don’t have feelings. You won’t hurt anyone by throwing them in a bin or donating to someone else. There’s no point in keeping gifts that you don’t like or need, little things that you haven’t had in your hands for months or even years, and things you keep just because you may need them one day.
They’re all useless things that take up space, collect dust and create clutter. Give away everything that’s in good condition, recycle the rest. But don’t keep things at home that don’t bring you happiness or make your life easier.
Sme konzumná spoločnosť. Doma máme desiatky vecí, ktoré nepotrebujeme. Nízke ceny a jednoduchá dostupnosť vďaka obchodným centrám a e-shopom zaručuje, že si kupujeme ďalšie zbytočnosti. Tie sa potom iba kopia a vytvárajú neporiadok, ktorý nevyzerá dobre, spôsobuje zbytočný stres a máme pocit, že aj po uprataní vlastne nie je upratané.
Jarné upratovanie a vyhodenie vecí, ktoré už nepotrebujete ale nezaručí, že si neporiadok nenájde cestu späť. Dôležité je aj zlomiť niektoré zvyky, ktoré zabránia, aby ste si už po pár dňoch opäť nelámali hlavu nad tým, ako je možné, že zase musíte upratovať.

Odložiť po použití

Je oveľa jednoduchšie hodiť veci na prvé voľné miesto a nestarať sa o nich, ako ich dať tam, kde naozaj patria. No tento spôsob myslenia má za následok iba to, že sa veci hromadia tam, kde nemajú čo robiť.
Týka sa to odloženia oblečenia po tom, ako prídete domov a prezlečiete sa do niečoho pohodlnejšieho, vrátenie riadu po varení na svoje miesto, ale aj ranného ustlania postele. Sú to drobnosti, ktoré zaberú iba pár minút, často aj sekúnd, no vedia spraviť obrovský rozdiel.

Desaťminútové upratovanie

Písala som o tom už v predošlom článku – a keď ste s tým ešte nezačali, apelujem na vás opäť. Každodenné upratovanie má hneď niekoľko benefitov – už ráno budete mať pocit, že ste produktívny a veľa ste toho spravili, ak príde nečakaná návšteva, budete mať upratané, a hlavne sa vyhnete veľkému sobotnému upratovaniu, ktoré niekedy nemá konca – lebo menšie povinnosti splníte už počas týždňa.
Desať minút naozaj stačí – nie je to ani príliš málo, takže sa nemusíte báť, že za taký čas ani nestihnete vziať do ruky handru alebo hodiť veci do práčky; ale ani príliš veľa, aby ste mali pocit, že to trvá celú večnosť a zaberie to celé dopoludnie.

Zásuvka na všetko

Keď som ešte bývala s rodičmi, mali sme hneď niekoľko miest, kde putovali veci, ktoré akosi nemali domov; no odkedy bývam sama, takúto zásuvku nemáme – a ani ju nepotrebujeme.
To, že neporiadok hodíte do škatule alebo zásuvky neznamená, že zmizne – iba nie je priamo na očiach. Úplne zrušte takéto miesto; a to, čo nepotrebujete, nepoužívate alebo si to nechávate iba preto, lebo sa to dá opraviť, no už roky ste sa k tomu nedostali, rovno vyhoďte. Ak vám ostane niečo, čo potrebujete, nájdite tomu lepšie miesto.

Jeden dnu, jeden von

Ak si kúpite niečo nové, stará vec musí ísť preč. Je to cvičenie, ktoré vás naučí lepšie nakupovať, pretože pokiaľ nie ste ochotní vzdať sa jarných topánok, ktoré máte doma, nekupujte si potom nové; pokiaľ si chcete kúpiť novú knihu, najprv darujte nejakú, ktorú už máte doma; pokiaľ túžite po novej pleťovej maske, predtým, než pôjdete do drogérie, vymíňajte tú, ktorá vám sedí v kúpeľni na poličke.
Tiež to výrazne obmedzí neporiadok, ktorý sa inak akumuluje – pretože už nebudete mať duplikáty alebo príliš veľa možností; a tak nebudete musieť robiť veľké upratovanie každý mesiac.

Nedrž sa vecí

Veci nemajú city. Nikoho nezraníte, keď ich hodíte do koša alebo darujete niekomu inému. Nemá zmysel odkladať si darčeky, ktoré sa vám nepáčia alebo ich nepotrebujete, drobnosti, ktoré ste nemali v ruke už mesiace alebo roky, a veci, ktoré si nechávate iba preto, že možno raz príde situácia, kedy ich budete potrebovať.
Všetko to sú zbytočnosti, ktoré zaberajú miesto, zbierajú na sebe prach a vytvárajú neporiadok. Všetko, čo je v zachovalom stave, posuňte ďalej, zvyšok skúste zrecyklovať. No nenechávajte si doma veci, ktoré vám neprinášajú šťastie alebo neuľahčujú život.