10 zdravých zvykov

The first third of this calendar year is almost over. Crazy, isn’t it? It seems like we celebrated the New Year only recently. And whether you write down some resolutions on the first of January or not, most of us enter the new year with a wish for it to be better than the previous one.
If you are thinking now that it’s April already and you haven’t turned your life completely around yet as you wanted in January; don’t worry. It’s never too late to change something. We need an average of sixty days to create a new habit, so you still have enough time.
In today’s article you’ll find ten healthy habits – or activities that will make your life better and healthier when you adopt them. They may be small things, but that only makes it easier to do them every day. And you’ll feel a positive change immediatelly.

1. Wake up early

I’ll start with what’s the hardest for me – getting up early in the morning. When I was little, on weekends I was up by seven a.m., but during high school I used to go to bed late; but since I had to get up early for school in the morning, I compensated it on Saturday and Sunday when I slept until lunch. And staying up late stuck with me to this day. But slowly and step by step I try to change it.
The morning is the most productive part of the day. You are full of energy, all day is in front of you and you almost don’t know what to do sooner. Of course, this is related to the fact that you can do more during the day – and that’s what we all want.

2. Drink more water

I have no doubt that you hear this advice from every side – but I also remind you of it. Water is essential for digestion, proper functioning of the brain and joints, oxygen transport or temperature regulation. There are many ways to “force yourself” to drink more water – buying a nice bottle to carry with you everywhere, flavouring the water with fruits and herbs, or downloading an app that sends you a reminder to drink every half hour. Find what suits you best.
And from my own experience I recommend learning to drink a glass of water right after waking up. Best cold, or cool. It wakes you up and starts your metabolism.

3. Yoga or stretches

Moving every day should be a matter of course. But since we try to balance the school, work and the various duties on a daily basis, few will find time for a few-mile run or full-body workout every day. Yoga or stretching is therefore an ideal kind of movement. You don’t need anything at all; at most some mat (carpet is enough, but you don’t even need one). Replace five or ten minutes that you would otherwise spend checking Instagram for a few simple exercises – and you’ll feel better right away.

4. Plan your day ahead

If I don’t know in advance what I have to do on a given day, the likelihood of me ending up with a phone in my hand or watching a film is very high. But if I know in the morning exactly what awaits me and what I have to do, not only do I have the motivation to get out of bed and get to work right away, but it will guarantee that I’m productive and everything goes smoothly whole day. There’s nothing better than going to bed at night with the feeling that the day was not useless and you didn’t waste it.
Whether you have a diary or just use a calendar in your phone, and whether you reserve for it a few minutes in the evening or in the morning; write exactly what you have to do during the day – and when you do it.

5. Have weekly/monthly goals

This helps me a lot. I write down separately what I want to do in a given month – the tasks I have to accomplish, the events that await me, the obligations I cannot postpone, but also some of the resolutions I have made for the new year. Since I didn’t assigne them for a particular day, if I don’t do them in the chosen day, I’m not disappointed; but I still have the motivation to accomplish them.

6. Quick clean-up

I like tidiness, but I hate cleaning – especially not when it takes me several hours. That’s why I learned to clean every day. In the evening, I often leave a small mess that I don’t want to clean up because I’m tired, but instead of piling it up every day, I put it away as soon as I wake up. Sometimes there is little to do, sometimes a lot – so I set the timer for ten minutes and I try to clean up as much as possible. What I don’t have the time to clean, I do as the first thing the next day.

7. A book instead of a phone

Since I swapped Instagram right before bed for reading, it’s so much easier for me to sleep. Social media can totally absorb a person and I have sometimes been horrified by myself for how long I laughed at memes and watched funny videos, and wasted time.
If you “don’t have time to read“, the evening is the best moment. Turn off Facebook and Instagram, and read a chapter from a book. In addition to better sleep, you’ll learn something new, get into books you’ve been putting off for years, and you’ll be surprised how many books you read per month.

8. Enough sleep

However full your day is, however much duties you have, you must always have enough time to sleep. Seven to eight hours is a necessity for the proper functioning of the organism. Studying into the night and getting up to school after four hours of sleep should be a one-day-occassion only, but not a regular routine.
Enough sleep will also guarantee full functioning throughout the day. If you think it’s better to stay up for a long time because you’re going to work well, you’re wrong. Fatigue results in slower thinking – so go to sleep earlier. And you will do it tomorrow.

9. Take care of yourself

Do something for your mental and physical health every day. Put on a face mask. Light a candle and meditate for ten minutes. Listen to an interesting podcast. Go for a long walk. Make a hot bath. Simply do whatever makes you feel better.
We live too fast, we try to use every second of the day as much as we can and don’t waste it. But sometimes we forget about ourselves. And even small things can make a big difference – and improve your mood.

10. Positive thinking

We have two options every morning. Wake up, immediately remember all the horrible, boring and exhausting things that await us, think about our hard lives, frown all day and have a bad mood. Or be grateful for the new day, enjoy the little things and smile.
Positive thinking will fundamentally affect the day – how much you can do, what you can do, what you accomplish. It’s a small change, but it can turn every day into the best day of your life.
Prvá tretina tohto kalendárneho roka je takmer za nami. Zvláštne, nie? Zdá sa, že nový rok sme oslavovali len nedávno. A či už si prvého januára spisujete predsavzatia alebo nie, väčšina z nás vchádza do nového roka s tým, že chce, aby bol lepší ako ten predošlý.
Ak sa teraz chytáte za hlavu, že je už apríl a ešte stále ste neotočili svoj život o stošesťdesiat stupňov ako ste v januári chceli; nemusíte. Nikdy nie je neskoro niečo zmeniť. Na vytvorenie nového zvyku potrebujeme v priemere šesťdesiat dní, času je teda stále dosť.
V dnešnom článku nájdete desať zdravých zvykov – teda činností, ktoré spravia váš život lepší a zdravší, keď si ich osvojíte. Sú to možno drobnosti, ale o to jednoduchšie je zvyknúť si robiť ich každý deň. A pozitívnu zmenu pocítite hneď.

1. Vstaň skôr

Začnem tým, čo je aj pre mňa najťažšie – vstávanie skoro ráno. Keď som bola malá, aj cez víkendy som bola hore už pred siedmou, no na strednej som sa naučila chodiť spať neskoro; no keďže som aj tak musela ráno vstávať skoro do školy, kompenzovala som si to v sobotu a v nedeľu, kedy som spala až do obeda. A ponocovanie mi ostalo dodnes. Ale pomaly a krok po kroku sa snažím to zmeniť.
Ráno je najproduktívnejšia časť dňa. Ste plní energie, celý deň je pred vami a takmer neviete, čo spraviť skôr. S tým, samozrejme, súvisí to, že aj počas dňa toho stihnete viac – a to je práve to, čo všetci chceme.

2. Pi viac vody

Ani nepochybujem o tom, že túto radu počujete z každej strany – ale pripomínam vám to i ja. Voda je nevyhnutná pri trávení, správnom fungovaní mozgu a kĺbov, transporte kyslíka alebo regulácii teploty. Existuje mnoho spôsobov, ako sa “prinútiť” piť viac vody – kúpiť si peknú fľašu, ktorú budete nosiť všade so sebou, ochutiť si vodu ovocím a bylinkami alebo si stiahnuť aplikáciu, ktorá vám každú polhodinu pošle upozornenie, aby ste sa napili. Nájdite, čo najviac vyhovuje vám.
A z vlastnej skúsenosti odporúčam naučiť sa vypiť pohár vody hneď po zobudení. Najlepšie studenej, respektíve chladnej. Zobudí vás to a naštartuje metabolizmus.

3. Jóga alebo strečing

Každodenný pohyb by mal byť samozrejmosťou. No vzhľadom k tomu, že dennodenne sa snažíme vybalansovať školu, prácu a rôzne povinnosti, len málokto si nájde čas na niekoľkokilometrový beh alebo full body workout každý deň. Jóga alebo strečing je preto ideálnym druhom pohybu. Netreba vám na to vôbec nič; maximálne nejakú podložku (úplne stačí aj koberec, no nepotrebujete ani ten). Vymeňte päť či desať minút, ktoré by ste inak strávili kontrolovaním Instagramu, za pár jednoduchých cvikov – a hneď sa budete cítiť lepšie.

4. Naplánuj si deň dopredu

Ak dopredu neviem, čo všetko musím daný deň spraviť, pravdepodobnosť, že skončím s mobilom v ruke alebo pri nejakom filme je veľmi vysoká. No ak ráno presne viem, čo ma čaká a čo musím stihnúť, nielenže mám motiváciu vstať z postele a hneď sa pustiť do práce, ale zaručí to, že som produktívna a všetko mi ide od ruky. Nie je nič lepšie, ako si večer ľahnúť do postele s pocitom, že deň nebol zbytočný a nepremárnili ste ho.
Či už máte diár alebo používate len kalendár v mobile, a či už si na to vyhradíte pár minút večer alebo až ráno; presne si určte, čo všetko musíte cez deň spraviť – a aj kedy do spravíte.

5. Maj týždenné/mesačné ciele

Mne toto veľmi pomáha. Osobitne mám spísané, čo všetko chcem za daný mesiac stihnúť – úlohy, ktoré musím splniť, udalosti, ktoré ma čakajú, povinnosti, ktoré nemôžem preložiť, ale aj nejaké predsavzatia, ktoré som si dala do nového roka. Keďže ich nemám pridelené na konkrétny deň, ak ich v určený čas nespravím, nie som z toho sklamaná; no stále mám motiváciu ich splniť.

6. Rýchle upratovanie

Mám rada poriadok, no neznášam upratovanie – a už vôbec nie, keď mi zaberie niekoľko hodín. Preto som sa naučila upratovať každý deň. Večer po sebe často nechám menšiu spúšť, ktorú sa mi kvôli únave nechce upratovať, no namiesto toho, aby sa to deň čo deň nabaľovalo a kopilo, to odložím hneď, keď sa zobudím. Občas je toho málo, občas trochu veľa – preto si nastavím časovač na desať minút, kedy sa snažím upratať čo najviac. Čo nestihnem, spravím na ďalší deň ako prvú vec.

7. Kniha namiesto mobilu

Odkedy som scrollovanie Instagramu hneď pred spaním vymenila za čítanie, lepšie sa mi zaspáva. Sociálne siete dokážu človeka úplne pohltiť a sama som niekedy zhrozená, ako dlho som sa smiala na memes a pozerala vtipné videá, a takto premrhala čas.
Ak “nemáte na čítanie čas“, večer je najlepšia chvíľa. Vypnite Facebook a Instagram, a radšej si prečítajte kapitolu z knihy. Okrem lepšieho spánku sa naučíte niečo nové, dostanete sa k dielam, ktoré ste roky odkladali, a sami budete prekvapení, koľko kníh prečítate za mesiac.

8. Dostatok spánku

Nech už máte akokoľvek plný deň, akokoľvek veľa povinností, vždy musíte mať dostatok času na spánok. Sedem až osem hodín je nevyhnutnosťou pre správne fungovanie organizmu. Učiť sa do noci a vstávať do školy po štyroch hodinách spánku by malo byť maximálne jednodňovou nutnou záležitosťou, ale ani náhodou nie pravidelnou rutinou.
Dostatok spánku tiež zaručí fungovanie naplno počas celého dňa. Ak si myslíte, že je lepšie ostať dlho hore, lebo sa vám tak bude dobre pracovať, ste na omyle. Únava má za následok pomalšie myslenie – preto radšej choďte spať skôr. A urobíte to zajtra.

9. Staraj sa o seba

Každý deň urobte niečo pre svoje duševné, ale aj telesné zdravie. Dajte si na tvár pleťovú masku. Zapáľte sviečku a desať minút meditujte. Vypočujte zaujímavý podcast. Choďte na dlhú prechádzku. Spravte horúci kúpeľ. Jednoducho urobte čokoľvek, vďaka čomu sa budete cítiť lepšie.
Žijeme príliš rýchlo, každú sekundu dňa sa snažíme využiť najviac, ako sa dá a nepremrhať ju. No občas zabúdame na samých seba. A aj drobnosti dokážu robiť čary – a zlepšiť vám náladu.

10. Pozitívne myslenie

Každé ráno máme dve možnosti. Zobudiť sa, hneď si spomenúť na všetky otrasné, nudné a vyčerpávajúce veci, ktoré nás čakajú, myslieť na to, aký máme ťažký život, celý deň sa mračiť a mať zlú náladu. Alebo byť vďačný za nový deň, tešiť sa z maličkostí a usmievať sa.
Pozitívne myslenie zásadne ovplyvní celý deň – koľko toho stihnete spraviť, čo všetko sa vám podarí, čo dokážete. Je to malá zmena, no vďaka tomu môže byť každý deň najlepším dňom vášho života.