Prečo sa líčim menej?

I got into makeup through YouTube. Until then, I had one concealer which I used in the morning to cover any new pimples, and one mascara which I run through my upper lashes to make me feel cool, and the makeup routine was over. But then I found videos from various foreign girls who showed makeup looks for the spring or autumn, for parties, for prom or simply for every day. I was literally overwhelmed by the magic done by a few shadows and how much can one change his appearence. How mature they may look. I couldn’t get enough of it, I discovered a whole new world, and I felt like I was missing out so much.
Suddenly my goal was clear. To have the same collections, a lot of products that would take up full drawers. I remember when Zoella published a video in which she talked about her makeup collection for almost thirty minutes, for which she needed a separate wardrobe. All I had in my head was “I want that”. I had the feeling that this was the perfection – having hundreds of products from which I would be able to choose the ones I wanted in the morning.
And so my “hoarding” phase began. I was willing to spend more than half of my pocket money at the drugstore. But I quickly found out that makeup is a bit more expensive than I thought, which meant that I couldn’t afford to throw products into the basket without thinking. Therefore, my collection grew much slower than I wanted, because of which I was only frustrated and angry – at myself.
A year ago I got into zero waste and minimalism. To be more specific, I knew about these topics before and I knew a lot about them, but only a year ago I got really interested in them. And suddenly I saw the world of makeup from a completely different side. Girls, whose videos I watched, owned only a few products; and didn’t use makeup at all.
And suddenly my eyes opened. For years I watched videos that made me feel that I should own twenty palettes, thirty highlighers and a hundred different lipsticks; but all of a sudden I saw things from another perspective. And I’m not even talking about how disgusted I was with myself when I found out that companies were testing on animals and how these animals suffer. I don’t really know how to describe this – but just like years ago, when I couldn’t stop watching makeup videos, now I couldn’t stop watching no-makeup videos.
I’m not trying to say that I’m starting a revolution and we should all throw away all of our makeup that we have. Not at all. I’m still watching makeup artists to this day and I admire what they can do with a few shadows and brushes. I admire girls who have the time to sit in front of a mirror for an hour and try new looks and tricks.
It just didn’t work for me. I never had the patience to learn to make a perfect eyeliner. I didn’t have the money to try twenty different bronzes to know which was the best. But above all, it never suited my skin. The layer of makeup, concealer, powder, and everything else made my acne even worse; and the fact that I had a lot of skin care products was useless, because I don’t even want to admit how many times I went to bed with makeup on.
Don’t be afraid to own fewer products. Because less is sometimes more. The fact that your friends, sisters or girls on Instagram use two highlighters and three concealers doesn’t mean that you have to, too. Good makeup doesn’t have to consist of ten products. Find what works for you.
And don’t be afraid to show yourself. Personally, I feel that in recent years a kind of prejudice has been created against girls without makeup on. Don’t be afraid to show small skin imperfections. None of us is perfect.
K makeupu a líčeniu som sa dostala vďaka YouTube. Dovtedy mi stačil jeden korektor, ktorým som ráno zakryla nejakú novú vyrážku, a maskara, ktorou som raz prešla horné riasy, aby som sa cítila cool, a bolo po líčení. No potom som sa dostala k videám rôznych zahraničných dievčat, ktoré ukazovali, ako sa nalíčiť na jar alebo jeseň, na oslavu, na stužkovú alebo len tak na každý deň. Bola som doslova ohúrená, koľko sa dá vyčarovať pomocou pár šminiek a ako veľmi môže človek zmeniť svoj vzhľad. Ako dospelo môže vyzerať. Nevedela som sa toho nabažiť, objavila som úplne nový svet a mala som pocit, že som dovtedy chodila s klapkami na očiach.
Zrazu bol môj cieľ jasný. Mať rovnaké kolekcie, kopec produktov, ktoré by zaberali celé zásuvky. Pamätám si, keď Zoella zverejnila video, v ktorom takmer tridsať minút rozpráva o svojej makeup collection, na ktorú potrebuje celú samostatnú skriňu. Jediné, čo som vtedy mala v hlave, bolo “aj ja chcem”. Mala som pocit, že toto je taká dokonalosť – mať stovky produktov, z ktorých si ráno budem môcť vybrať tie, na ktoré budem mať náladu.
A tak začala moja “hromadiaca” fáza. V drogérii som bola ochotná minúť aj viac ako polovicu vreckového. Rýchlo som však zistila, že makeup je trochu drahší, ako som sa domnievala, čo malo za následok to, že som si ani náhodou nemohla dovoliť bezhlavo hádzať produkty do košíka. Moja kolekcia sa preto rozrastala oveľa pomalšie, ako som chcela, kvôli čomu som bola iba frustrovaná a nahnevaná – sama na seba.
Pred rokom som sa dostala k zero waste a minimalizmu. Respektíve – o týchto témach som vedela aj predtým a bola som v nich celkom rozhľadená, no až rok dozadu som sa o nich začala reálne zaujímať. A zrazu som videla svet makeupu z úplne inej strany. Dievčatá, ktorých videá som sledovala, vlastnili len zopár produktov; makeup nepoužívali takmer vôbec.
A zrazu sa mi akosi otvorili oči. Roky som sledovala videá, kvôli ktorým som mala pocit, že i ja mám vlastniť dvadsať paletiek, tridsať rozjasňovačov a sto rôznych rúžov; no odrazu som videla veci z druhej perspektívy. A to ani nehovorím o tom, aká znechutená som bola sama zo seba, keď som zistila, že spoločnosti testujú na zvieratách a ako pri tom tieto zvieratá trpia. Neviem tento pocit veľmi opísať slovami – no rovnako ako pred rokmi, keď som nevedela prestať pozerať videá o líčení, som teraz nevedela prestať pozerať videá o nelíčení.
Týmto vôbec nechcem povedať, že začínam revolúciu a všetky teraz vyhoďme úplne všetky kozmetické produkty, aké doma schovávame. Ani náhodou. Dodnes sledujem makeup artists a obdivujem, čo všetko dokážu vytvoriť s pár tieňmi a štetcom. Obdivujem dievčatá, ktoré majú čas denne sedieť hodinu pred zrkadlom a skúšať nové looky a triky.
Pre mňa to jednoducho nefungovalo. Nikdy som nemala trpezlivosť naučiť sa spraviť si dokonalú linku. Nemala som peniaze na to, aby som vyskúšala dvadsať rôznych bronzerov, aby som vedela, ktorý je najlepší. No predovšetkým to nikdy nevyhovovalo mojej pleti. Vrstva makeupu, korektoru, púdru a všetkého ďalšieho moje akné iba zhoršovala; a to, že som mala kopec produktov na starostlivosť o pleť mi bolo na nič platné, lebo sa radšej ani nechcem priznať, koľkokrát som išla spať neodlíčená.
Týmto chcem povedať iba dve veci. Nebojte sa toho vlastniť menej produktov. Lebo menej je niekedy viac. To, že vaše kamarátky, sestry alebo dievčatá na Instagrame používajú dva rozjasňovače a tri korektory neznamená, že musíte i vy. Správne líčenie nemusí pozostávať z desiatich produktov. Nájdite to, čo funguje pre vás.
A nebojte sa ukázať samú seba. Ja osobne mám pocit, že sa v posledných rokoch vytvoril akýsi predsudok voči nenalíčeným dievčatám. Nebojme sa ukázať malé nedokonalosti pleti. Nikto z nás nie je perfektný.