Kde kupovať etické oblečenie / časť 02

Happy 2020! I hope you enjoyed the New Year’s Eve celebrations to the fullest, you’re enjoying the last days off and you entered the New Year with the right foot and full of motivation.
I want to thank you again for everything — your comments, positive responses and all private messages mean a lot to me. And I thank everyone who has supported me in any way in the Simply The Studio project — thanks to you I can do what I love.
Today’s article will be a continuation of the post from last year — Where To Buy Ethical Clothing. There are many brands that consider the human aspect in the production process, choose a greener way and bring clothes that are better for both people and nature; so I would like to introduce five more to you today.

PURA Clothing

based in Switzerland

focused on sportswear and swimwear

goal using recycled materials

price € – €€

PURA Clothing is a brand of ethical fashion that focuses on producing clothing from recycled materials. Textiles originate in Italy and are processed in Switzerland and Italy; making air transport unnecessary during the manufacturing process — which is reducing carbon footprint. Their goal is to create pieces that fit well, are comfortable and feel good. Their range includes swimsuits for women and men and sportswear — in timeless styles and simple colors, where everyone will find their own style. They don’t use plastic materials for packaging and sales and donate 1 CHF (approximately € 0.92) to a non-profit organization that is engaged in the fight against global warming from each sale. Their pieces are at a reasonable and affordable price; and when they’re on sale, you’ll be able to grab a beautiful swimsuit or leggings for the price we’re used to thanks to fast-fashion chains.

Reformation

based in California, USA

focused on women’s clothes and shoes

goal transparency and accessibility

price €€

A brand that is ethical, transparent and mindful of the environmental impact, while offering a wide selection of timeless and modern pieces, different cuts, prints, colours and sizes for everyone? Reformation. When you visit their site, you won’t believe that it’s a slow fashion brand. They are a perfect example that slow fashion doesn’t have to be boring. In their offer you will find everything — T-shirts, jeans, blouses, pants and dresses, but also swimwear, sportswear, underwear, accessories, shoes or even wedding dresses. And if that wasn’t enough, under every listing you can find a description of how much they saved waste, water and carbon dioxide during their production.

Yoora Studio

based in Slovakia

focused on wedding dress

goal choosing organic materials

price €€€

If under Reformation you were shocked that they also offer wedding dresses, Yoora studio will also be a surprise. This small Slovak studio, founded by fashion designer Zuzana Kedroňová, brings a beautiful collection of wedding dresses made of eco-friendly, natural and certified materials — such as peace silk, organic cotton and bamboo fiber satin. In addition to first-class material quality, it focuses on an individual approach to customer requirements and needs. Currently they have two showrooms open — in Bratislava and Prague. Their offer is really rich — you will find simple and timeless pieces, detailed lace, but also original and interesting dresses. Their price is comparable to other wedding salons.

Corpus

based in Brno, Czech Republic

focused on women’s underwear

goal with love for woman’s body and nature

price €€

Corpus is a new and local brand that is still only at the beginning of its journey. The dream of two skilful sisters is gradually turning into reality — and they offer women’s underwear in classic and popular cuts that are comfortable and fit perfectly. Their collection is made of premium quality organic cotton with GOTS certification or fair-trade bamboo, making them breathable. Each piece is hand sewn. They have two priorities — reducing waste production, and celebrating the female body. Please note in advance that their lingerie is more expensive than we are accustomed to with fast fashion chains, but remember that you pay for quality that lasts for years (and doesn’t get damaged after the third wash in the washing machine).

Moikoo

based in Bratislava, Slovakia

focused on jewelry

goal using waste materials

price €€

Moikoo (derived from the word “mine” or “dear” in Slovak language) is a small studio by Linda, who has gone from geography to this beautiful craft. Its goal is to use quality materials and certified recycled gold and silver — turning “waste” in the form of old jewelry into new pieces. Thus, neither the environment nor the people working in such conditions are mined. Linda offers several collections (I definitely recommend looking at those inspired by materials such as silk or paper), but also makes custom jewelry; including wedding bands that are designed for specific customers, turning their story and vision into reality.
Which brand interested you the most?
All images in collages are from the official websites of mentioned store. All credits belong to the owners.
Všetko dobré do roku 2020! Verím, že ste si silvestrovské oslavy užili naplno, vychutnávate si posledné dni voľna a do nového roku ste vstúpili správnou nohou a plní motivácie.
Ja sa vám touto cestou chcem opäť poďakovať za všetko — vaše komentáre, pozitívne reakcie a všetky súkromné správy pre mňa znamenajú veľmi veľa. A ďakujem aj všetkým, ktorí ma akoukoľvek formou podporili v projekte Simply The Studio — vďaka vám môžem robiť to, čo milujem.
Dnešný článok bude pokračovaním k príspevku z minulého roku — Kde nakupovať etickú módu. Značiek, ktoré v procese výroby prihliadajú na ľudský aspekt, volia ekologickejšiu cestu a prinášajú oblečenie, ktoré je lepšie pre ľudí i prírodu je veľa; preto by som vám dnes chcela predstaviť päť ďalších.

PURA Clothing

pôvod v Švajčiarsku

zameranie športové oblečenie a plavky

cieľ používanie recyklovaných materiálov

cena €-€€

PURA Clothing je značka etickej módy, ktorá sa sústredí na produkciu oblečenia z recyklovaných materiálov. Textílie majú svoj pôvod v Taliansku a spracované sú vo Švajčiarsku i Taliansku; vďaka čomu počas procesu výroby nie je potrebnú využívať letecký transport — vďaka čomu sa znižuje uhlíková stopa. Ich cieľom je vytvárať kúsky, ktoré dobre padnú, sú pohodlné a človek sa v nich cíti dobre. V ich sortimente nájdete plavky pre ženy i mužov a športové oblečenie — v nadčasových štýloch a jednoduchých farbách, kde si každý nájde to svoje. Pri balení a predaji nepoužívajú plastové materiály a z každého predaja venujú 1 CHF (približne 0.92 €) neziskovej organizácii, ktorá sa zaoberá bojom proti globálnemu otepľovaniu. Ich kúsky sú za rozumnú a dostupnú cenu; a keď sú v zľave, podarí sa vám uchmatnúť si nádherné plavky či legíny za cenu ako sme zvyknutí pri reťazcoch s rýchlou módou.

Reformation

pôvod v Kalifornii, USA

zameranie dámske oblečenie a obuv

cieľ transparentnosť a dostupnosť

cena €€

Značka, ktorá je etická, transparentná a prihliada na dopad na životné prostredie, a zároveň ponúka široký výber nadčasových i moderných kúskov, rôzne strihy, motívy, farby a veľkosti pre všetkých? Reformation. Keď zavítate na ich stránku, nebudete veriť tomu, že sa skutočne jedná o značku spadajúcu pod slow fashion. Sú dokonalým príkladom toho, že pomalá móda nemusí byť nudná. V ich ponuke nájdete všetko — tričká, rifle, blúzky, nohavice a šaty, ale aj plavky, športové oblečenie, spodnú bielizeň, doplnky, obuv či dokonca aj svadobné šaty. A aby toho nebolo málo, na ich eshope nájdete pri každom kúsku popis, koľko pri produkcii “ušetrili” odpadu, vody a oxidu uhličitého.

Yoora Studio

pôvod na Slovensku

zameranie svadobné šaty

cieľ voľba ekologických materiálov

cena €€€

Ak vás pri popise Reformation zaskočilo, že ponúkajú aj svadobné šaty, Yoora studio bude tiež prekvapením. Toto malé slovenské štúdio, za ktorým sa skrýva módna návrhárka Zuzana Kedroňová, prináša nádhernú kolekciu svadobných šiat z ekologických, prírodných a certifikovaných materiálov — ako je mierumilovný hodváb, organická bavlna a satén z bambusového vlákna. Okrem prvotriednej kvality materálov sa sústredí na individuálny prístup k požiadavkám a potrebám zákazníčok. Momentálne majú otvorené dva showroomy — v Bratislave a v Prahe. Ich ponuka je skutočne bohatá — nájdete jednoduché a nadčasové kúsky, detailné čipky, ale aj originálne a zaujímavé šaty. Ich cena sú porovnateľné s inými svadobnými salónmi.

Corpus

pôvod v Brne, Česká republika

zameranie dámska spodná bielizeň

cieľ s láskou k ženskému telu i prírode

cena €€

Corpus je nová a lokálna značka, ktorá je stále iba na začiatku svojej cesty. Sen dvoch šikovných sestier sa postupne mení na realitu — a ponúkajú dámsku spodnú bielizeň v klasických a obľúbených strihoch, ktoré sú pohodlné a padnú ako uliate. Ich kolekcia je vyrobená z organickej bavlny prvotriednej kvality s certifikátom GOTS alebo fair-trade bambusu, vďaka čomu sú priedušné. Každý kúsok je ručne šitý. Majú dve priority — znižovanie produkcie odpadu, a oslava ženského tela. Dopredu upozorňujem, že ich bielizeň je drahšia, ako sme vďaka fast fashion reťazcom zvyknutí, ale pamätajte, že platíte za kvalitu, ktorá vám vydrží roky (a nerozpadne sa po treťom praní v práčke).

Moikoo

pôvod v Bratislave, Slovensko

zameranie šperky

cieľ zúžitkovanie odpadových materiálov

cena €€

Moikoo (ktorého názov pochádza zo slova “mojko”) je malé štúdio Lindy, ktorá od geografie prešla k tomuto krásnemu remeslu. Jej cieľom je využívanie kvalitných materiálov a certifikovaného recyklovaného zlata a striebra — vďaka čomu sa “odpad” v podobe starých šperkov mení na nové kúsky. A takto netrpí ťažbou ani životné prostredie, ani ľudia, ktorí v takýchto podmienkach pracujú. Linda ponúka niekoľko kolekcií (určite odporúčam pozrieť tie inšpirované materiálmi ako je hodváb alebo papier), ale tiež vyrába šperky na mieru; vrátane obrúčok, ktoré sú navrhnuté pre konkrétnych zákazníkov, a takto mení príbeh a predstavu na realitu.
Ktorá značka vás zaujala najviac?
Všetky fotografie v kolážach sú z oficiálnych stránok spomenutých obchodov. Všetky práva patria majiteľom.