Prečo som prešla na vegánstvo

I have mentioned a few times already, that veganism is a bit more difficult for me than vegetarianism was. Excluding meat, meat products and fish from my diet was fairly simple, and basically it happened within a day, but milk, eggs, dairy products, and honey were a bigger step than I have expected – mainly because I had no idea that products that seemingly have nothing to do with animal products, actually contain milk or eggs (for example some brands of salt crackers).
That is why veganism has been a bigger challenge for me. If I cook and prepare my meals by myself, I don’t even think about dairy products or eggs, and I don’t really miss them in my diet, but the problem accurs when I’m eating somewhere out. There aren’t many vegan options in restaurants, which – in the beginning – has led me to connive and order something  that also contained animal products.
However, I enjoy vegan diet dearly. It’s varied, diverse, I don’t miss anything. Over the past few months I have learned to cook more recipes than in my whole life and my diet has grown for healthy and tasty meals. As I couldn’t imagine going back to eating meat for the past three years, now I can’t imagine that I would again regularly eat some dairy products.
As you can see by the title of this post, today I want to tell you four reasons why I even became a vegan and why I stick with it.

For the animals

This is probably the main reason for me. I’ve already written about the meat industry, in the near future you can also expect an article dedicated to the dairy industry and egg industry. But the more I read and I watch about this topic, the more it makes me cry. The way we treat animals is really disgusting and inhumane – we are advancing in technology every day, so I don’t want to believe that we’re treating innocent creatures the way we are. I can not put a piece of meat in my mouth without thinking it’s a dead creature. I can not drink a cup of milk and not think of how the cow was suffering. Animals don’t deserve to be slaves just to make people eat well.

For the nature

The production of meat and milk destroys our planet and it’s time to stop closing our eyes from it. Because of the grazing land, millions of hectares of forest are being deforested that we need to breathe – which is certainly more important than eating meat. The second biggest reason for deforestation is grassland (farming is the first place because we need food for the cows and we love palm oil, and logging is the third). The industry uses a huge amount of water to produce animal products – a kilogram of beef requires up to 47 times more water than a kilogram of vegetables. And you might say that water is a renewable resource, although it is true, but by diverting rivers and emptying lakes, we are significantly disturbing ecosystems. Livestock farming accounts for more than 15 % of greenhouse gases (according to some data, it’s up to 18 %, which is even worse), which literally kills our planet. And that’s only for meat and milk.

For my health

I have never eaten so much vegetables and fruit as I do now. It’s probably understandable, because besides them and the legumes I don’t have many other options, but finally I feel that my diet is healthy. I don’t eat chocolate or biscuits because they are not vegan (at least a majority of them), but every single one of my meals contains fruit or vegetables. Often it is ONLY fruit or vegetables. These, of course, contain all the necessary vitamins and minerals, they are beneficial to the body, easier to digest, and don’t burden the body.
Processed meat such as ham, sausage or bacon belongs to the first group of carcinogens (along with smoking or exposure to asbestos, formaldehyde and radioactive substances) and causes colorectal cancer – or so colon cancer. Animal products contain high amounts of saturated fat which are responsible for cardiovascular diseases and are full of antibiotics and hormones that are given to cows to increase their weight and which also affect human health.

For myself

If I say that the plant-based diet full-fills me, it may sound strange, but it’s true. I no longer take food as something I need to survive. I’m thinking about what I’m eating, and with what. I love cooking and making new recipes that are not only healthy but especially delicious. After eating, I don’t feel like I have to sit down because I can’t move. Besides, I know I did not hurt any animals. I feel good about myself.
Už párkrát som spomínala, že vegánstvo je pre mňa trošku náročnejšie ako vegetariánstvo. Vylúčiť z jedálnička mäso, mäsové výrobky a ryby bolo pomerne jednoduché a v podstate zo dňa na deň, no mlieko, vajcia, mliečne výrobky a med boli väčším krokom, ako som čakala – a to hlavne preto, lebo som nemala ani potuchy o tom, že výrobky, ktoré na prvý pohľad nemajú absolútne nič spoločné s živočíšnymi produktmi, v sebe mlieko alebo vajcia naozaj obsahujú (ako napríklad niektoré slané krekry).
Preto je pre mňa vegánstvo väčšia výzva. Ak si varím a pripravujem jedlo sama, na mliečne výrobky alebo vajíčka už ani nemyslím a v strave mi skutočne vôbec nechýbajú, no problém nastane vtedy, keď jem niekde vonku. Vegánskych možností je v reštauráciách žalostne málo, čo ma zo začiatku párkrát viedlo k tomu, že som musela prižmúriť oko a objednať si niečo, čo obsahovalo aj živočíšne produkty.
Vegánska strava ma však veľmi baví. Je pestrá, rozmanitá, nič mi nechýba. Za posledné mesiace som sa naučila variť viac receptov ako za celý život a môj jedálniček sa rozrástol o zdravé a chutné jedlá. Tak, ako som si tri roky nevedela predstaviť, že by som sa vrátila k jedeniu mäsa, tak si teraz už tiež neviem predstaviť, že by som opäť pravidelne jedla mliečne výrobky.
Ako už však podľa názvu článku vidíte, dnes vám poviem štyri dôvody, prečo som na vegánstvo vôbec prešla a prečo sa ho držím.

Pre zvieratá

Toto je pre mňa asi hlavný dôvod. O mäsopriemysle som vám už písala, v blízkej dobe môžete čakať aj článok venovaný mliečnemu priemyslu a priemyslu s vajcami. No čím viac čítam a pozerám o tejto téme, tým viac mi je do plaču. To, ako sa stále zaobchádza so zvieratami, je skutočne nechutné a neľudské – v technológiách napredujeme každý deň, tak sa mi nechce veriť, že sa k nevinným tvorom správame tak, ako sa správame. Do úst už nemôžem dať kúsok mäsa bez toho, aby som si nepredstavila to, že je to mŕtvy tvor. Nemôžem vypiť pohár mlieka a nemyslieť na to, ako trpela daná krava. Zvieratá si nezaslúžia byť otrokmi len preto, aby sa ľudia dobre najedli.

Pre prírodu

Produkcia mäsa a mlieka ničí našu planétu a je na čase, aby sme pred tým prestali zatvárať oči. Kvôli pasienkom sa odlesňujú milióny hektárov lesa, ktorý potrebujeme na to, aby sme dýchali – čo je určite dôležitejšie ako to, aby sme jedli mäso. Druhým najväčším dôvodom odlesňovania sú práve pasienky (prvé miesto má poľnohospodárstvo, pretože pestujeme potravu pre kravy a milujeme palmový olej, a dopyt po dreve je až na treťom mieste). Priemysel na produkciu živočíšnych produktov spotrebuje obrovské množstvo vody – na kilogram hovädzieho mäsa je potrebných až 47-krát viac vody ako na kilogram zeleniny. A možno si poviete, že voda je obnoviteľný zdroj, je to síce pravda, ale odkláňaním riek a vyprázdňovaním jazier výrazne narúšame ekosystémy. Chov hospodárskych zvierat je zodpovedný za viac ako 15% skleníkových plynov (podľa niektorých údajov až za 18%, čo je ešte horšie), čím doslova zabíjame našu planétu. A to len kvôli mäsu a mlieku.

Pre moje zdravie

Nikdy som nejedla toľko zeleniny a ovocia ako teraz. Je to asi pochopiteľné, pretože okrem nich a strukovín mi veľa možností neostáva, ale konečne mám pocit, že je moja strava zdravá. Nejem čokolády alebo keksy, pretože nie sú vegánske (aspoň teda väčšina), no každé moje jedlo obsahuje ovocie alebo zeleninu. Respektíve často je to LEN ovocie alebo zelenina. Tie, samozrejme, obsahujú všetky potrebné vitamíny a minerály, sú pre telo prospešné, ľahšie stráviteľné a nezaťažujú organizmus.
Spracované mäso ako šunky, salámy alebo slanina patria do prvej skupiny karcinogénov (spolu fajčením alebo vystavovaním sa azbestu, formaldehydu a rádioaktívnych látok) a spôsobujú kolorektálny karcinóm – teda rakovinu hrubého čreva. Živočíšne produkty obsahujú vysoké množstvo nasýtených tukov, ktoré sú zodpovedné za kardivaskulárne ochorenia, a sú plné antibiotík a hormónov, ktoré sú podávané kravám, aby sa zvýšila ich hmotnosť, a ktoré takisto ovplyvňujú zdravie ľudí.

Pre seba

Ak poviem, že ma rastlinná strava napĺňa, možno to bude znieť čudne, ale je to tak. Už neberiem jedlo ako niečo, čo potrebujem k prežitiu. Premýšľam o tom, čo vôbec jem, čo jem s čím. Milujem varenie a vymýšľanie nových receptov, ktoré sú nielen zdravé, ale hlavne vynikajúce. Po jedení nemám pocit, že si musím sadnúť, lebo sa ani nepohnem. Navyše viem, že som svojim obedom neublížila ani jednému zvieraťu. Mám dobrý pocit sama zo seba.