Prečo je minimalizmus skvelý?

I recently wrote a post that I don’t buy clothes anymore – but basically I don’t really buy anything (except for food, of course). It has been a quite some time since I bought a new book, notebook, or candle for myself. Firstly, it’s because I started to seriously re-evaluate what I give money into, but the main reason is minimalism. Instead of bringing more and more new things home, I constantly go through something we already have and make piles of what we don’t use or don’t need anymore, and we can pass forward.
I’ve really found myself in getting rid of things – and I’m going to tell you today why minimalism is so amazing.

It’s liberating

Imagine your old childhood bedroom, a table behind you once used to sit. It has often happened that your drawers became overfilled with pictures, notebooks, and similar trifles. One Saturday you said to yourself that you’ll clean it – and although it took you all day, because you’ve done dozens of other things from eating lunch to contemplating on some drawing, in the evening, a decent pile went into a bin or on a recycling pile; and you closed your beautifully organized drawer. (And maybe you opened it a few more times to enjoy how clean it is. And even called your parents to see and they could admire it, too.)
This very feeling accompanies minimalism – and I can’t describe it in any other way than satisfying and liberating. It’s just something in throwing out a pile of unnecessary stuff. Learning how to depersonalize from physical things takes time, but it’s worth it. If you’re interested in starting with minimalism, click here.

It’s calming

I can’t even count how many times I was in stress because I couldn’t find something. In my head, I tried to think what I had it in my hands for the last time, I tried to go back and follow my own steps, and I even promised myself that if I find it, I will finally clean everything, I will do all of my tasks, even that I will fairly study German.
Minimalism, however, eliminates all this stress. When I have some important paper, I know there’s only one place I can put it – next to other important papers, so into a folder, where all the similar documents are safely stored. Everything has its place, and it doesn’t happen that I just can’t find something. I always know exactly where everything is and so “searching” for it takes only a few seconds. And I don’t have to promise myself that I will learn German anymore.

It’s cheaper

Once I was willing to spend my entire paycheck or pocket money on new clothes, cosmetics, and notebooks. But new pieces into my closet haven’t appeared in weeks, I reduced my makeup collection so much that it all fits into one small bag, and I own only two notebooks now, which I have had for months.
I don’t feel the need to buy new and new things, because I’m completely happy with what I already own. Therefore, I save a fairly decent amount of money every month, which I can then invest in something that means more to me or it has more value.

It’s happier

The things I decided to keep, I value much more than the pile I used to have before. Even when I buy something new, it’s because I need it – and since it’s something I’ve really thought through before buying, I love it endlessly.
Because minimalism is not about throwing everything you own in the dustbin, living between bare and blank walls, wearing the same thing and never buying anything new. Minimalism is about realizig the real value of things, about knowing what we really need for living, knowing were we invest our money, removing unnecessary stress from life and focusing on important things.
Nedávno som písala o tom, že už nenakupujem oblečenie – no v podstate už veľmi nenakupujem nič (okrem jedla, samozrejme). Prešlo už riadne veľa času, odkedy som si sama pre seba kúpila novú knihu, zápisník alebo sviečku. Jednak je to preto, lebo som začala serióznejšie prehodnocovať, do čoho dávam peniaze, no hlavným dôvodom je minimalizmus. Namiesto toho, aby som domov prinášala nové a nové veci, neustále prechádzam cez niečo, čo máme, a vytváram kôpky toho, čo nepoužívame alebo nepotrebujeme, a môžeme to posunúť ďalej.
V takomto vyhadzovaní som skutočne našla samú seba – a preto vám dnes poviem, prečo je minimalizmus taký úžasný.

Je oslobodzujúci

Predstavte si vašu starú detskú izbu, stôl, za ktorým ste kedysi sedávali. Často sa stávalo, že sa vám zásuvky preplnili obrázkami, zošitmi a podobnými drobnosťami. Jednu sobotu ste si povedali, že ho celý upracete – a hoci to trvali celý deň, pretože ste medzi tým robili desiatky iných vecí od jedenia obeda až po rozjímanie sa nad nejakou kresbou, večer putovala celá kopa do koša alebo do zberu; a nádherne upratanú zásuvku ste s úsmevom zasunuli. (A možno ešte niekoľkokrát otvorili, aby ste sa pokochali nad tým, ako krásne ste to upratali. A zavolali ste aj rodičov, aby to tiež videli a mohli vás pochváliť.)
Presne tento pocit sprevádza aj minimalizmus – a neviem ho popísať nijako inak ako uspokojujúci a oslobudzujúci. Jednoducho je niečo na tom vyhodiť kopu zbytočností. Naučiť sa odosobniť od fyzických vecí chce síce čas, ale stojí to za to. Ak vás zaujíma, ako z minimalizmom začať, klikajte sem.

Je upokojujúci

Ani sama neviem spočítať, koľkokrát som už bola v strese z toho, že som nevedela niečo nájsť. V hlave som si premietala, kedy naposledy som danú vec držala v ruke, snažila sa ísť po vlastných stopách, a popri tom som sama sebe sľubovala, že keď to nájdem, tak už fakt upracem, splním všetky svoje povinnosti, dokonca sa aj budem poctivo učiť nemčinu.
Minimalizmus však eliminuje všetok tento stres. Keď mám nejaký dôležitý papier, viem, že je len jediné jedno miesto, kam ho môžem dať – a to k ostatným dôležitým papierom, teda do zakladača, kde sú všetky podobné dokumenty bezpečne uschované. Každá vec má svoje miesto a nestáva sa mi, že niečo jednoducho neviem nájsť. Vždy presne viem, kde čo je, a tak mi “hľadanie” trvá len pár sekúnd. A už nemusím sľubovať sama sebe, že sa budem učiť nemčinu.

Je lacnejší

Kedysi som bola ochotná rozbiť celú moju výplatu alebo vreckové na nové oblečenie, kozmetiku a zápisníky. No nové kúsky do šatníka mi nepribudli už týždne, moju make-up collection som zredukovala natoľko, že sa celá zmestí do jednej malej taštičky, a vlastním len dva zápisníky, ktoré mám už celé mesiace.
Necítim potrebu kupovať si nové a nové veci, lebo mi bohato stačí to, čo už mám. A tak mesačne ušetrím pomerne slušnú sumu peňazí, ktoré potom viem investovať do niečoho, na čom mi viac záleží alebo to pre mňa má väčšiu hodnotu.

Je šťastnejší

Veci, ktoré som sa rozhodla si nechať, si vážim oveľa viac ako tú hromadu, čo som mala predtým. Ak si aj už kúpim niečo nové, je to preto, lebo to potrebujem – a keďže je to niečo, čoho kúpu som si poriadne premyslela, nadovšetko to zbožňujem.
Lebo minimalizmus nie je o tom vyhodiť do koša úplne všetko, čo vlastníte, žiť medzi holými stenami, nosiť dookola to isté a nikdy si nekúpiť niečo nové. Minimalizmus je o tom uvedomiť si skutočnú hodnotu vecí, vedieť, čo k životu naozaj potrebujeme, vedieť, do čoho investujeme, odstrániť zo života zbytočný stres a sústrediť sa na dôležité veci.