Tuhý šampón Čajovník od Navia

I am a person who, once they find a product they like, it suit them and it’s affordable, will buy it over and over again. Although I like to try new things, I’m always worried that if I buy something I haven’t had before, I won’t like it and I won’t know what to do with it. I feel bad to throw away the things that I have tried once, and I don’t want to ask people around me if they would like to buy a product that I have already used from me.
Less than a month ago, you could read a blog review of MusK’s Svieže ráno (Fresh Morning) solid shampoo. As I mentioned in the post, I totally fell in love with it and I aodre it. However, when the moment when my shampoo was running out came and I had to buy another packaging, I was deciding whether to buy the MusK one again or if I should try something new. The decision was easy when I saw only a 25 gram pack of Navia solid shampoo in my local zero waste store called U Vážky.

About the brand

I’ve never mentioned the Navia brand on the blog before; and if you haven’t heard of it yet, I’d be happy to introduce it to you. Navia is a Slovak brand of cosmetics that offers products for the whole body from the roots of the hair to the heels, for any skin and at affordable prices. All products contain only the best quality ingredients and Navia focuses on a personal approach. They combine traditions with science – they believe in the healing power of natural substances, but also scientific knowledge, thanks to which their products really help. They use mostly natural ingredients, making the products suitable for vegans; but some products also contain beeswax or goat’s milk – which meet the highest standards. They are not tested on animals and are handmade.
Navia currently offers five types of solid shampoos – from shampoos for all hair types to specialized shampoos, including the Čajovník (Tea Tree) for oily hair which I chose. They are all available in two sizes – as a small 25-gram package (that’s what I have) and a larger one that has 50 grams; and they are all enriched with a plant-based conditioner.

Čajovník (tea tree)

Solid shampoos are sold in a small paper box that is recyclable and contains all the necessary information, including the ingredients. The shampoo itself is actually very small, you can easily hide it in your palm; which is an advantage when traveling. It has a light green color, but the foam remains white. I love the smell of the tea tree, so I was looking forward to it, but it’s only very subtle – which is a plus for someone, but I would personally like it if it was more pronounced.
Using a solid shampoo is easy – simply rub it in your hair to create foam. But if I compare it with MusK’s solid shampoo, it foams less or more so takes a while to make enough foam for me to massage it in my hair. This leads me to wondering if the need for longer rubbing won’t result in faster product loss. But we’ll see.
It contains tea tree oil, chlorella and Ayurvedic nimbus powder to help fight oily skin and hair. Like many solid shampoos, the basic ingredient is coconut oil surfactants.

Ingredients

read next: svieže ráno by musk
Although I have no bad experience with it, because it fulfills its role, foams, washes my hair and because it’s so small, I like it; but I probably won’t buy a second packaging. In comparison to price and quantity it’s not the best, I would also prefer it to create richer foam, and I feel that my hair is heavier after it than after washing with shampoo from MusK.

advantages small package, pleasant smell, only natural ingredients

disadvantages little foaming, hair feels heavier

price online: 25 g – 4.60 €

rating 7.5 / 10

Som človek, ktorý keď raz nájde produkt, ktorý sa mu páči, vyhovuje mu a je za dostupnú cenu, bude si ho kupovať stále znova a znova. Hoci rada skúšam nové veci, stále sa obávam toho, že keď si kúpim niečo, čo nepoznám, nebude sa mi to páčiť a nebudem vedieť, čo s tým. Je mi ľúto vyhadzovať veci, ktoré som ja raz vyskúšala, a nechce sa mi pýtať ľudí okolo mňa, či by mali záujem kúpiť si odo mňa produkt, ktorý som už ja používala.
Necelý mesiac dozadu ste si na blogu mohli prečítať recenziu na tuhý šampón Svieže ráno od značky MusK. Ako som už spomínala v príspevku, úplne som sa dosť zamilovala a zbožňujem ho. Avšak keď prišla chvíľa, kedy mi šampón dochádzal a musela som siahnuť po ďalšom balení, rozhodovala som sa medzi tým, že si zvolím opäť moju stálicu alebo skúsim niečo nové. Rozhodovanie bolo jednoduché, keď som v U Vážky zbadala len dvadsaťpäť gramové balenie tuhého šampónu od značky Navia.

O značke

Značku Navia som na blogu ešte nikdy nespomínala; a keď ste o nej ešte nepočuli, rada vám ju predstavím. Navia je slovenská značka kozmetiky, ktorá ponúka produkty na celé telo od korienkov vlasov až po päty, na akúkoľvek pokožku a za dostupnú ceny. Všetky výrobky obsahujú zložky iba najlepšej kvality a Navia zakladá na osobnom prístupe. Spájajú tradície s vedou – veria v liečivú silu prírodných látok, ale aj vedecké poznatky, vďaka čomu ich produkty skutočne pomáhajú. Využívajú prevažne prírodné suroviny, vďaka čomu sú produkty vhodné pre vegánov; niektoré výrobky ale obsahujú aj včelí vosk alebo kozie mlieko – ktoré spĺňajú najvyššie štandardy. Nie sú testované na zvieratách a sú vyrábané ručne.
Navia momentálne ponúka päť druhov tuhých šampónov – od šampónov na všetky typy vlasov až po špecializované šampúchy, medzi ktorými je aj Čajovník pre mastné vlasy, ktorý som si vybrala ja. Všetky sú dostupné v dvoch veľkostiach – ako malé 25-gramové balenie (to mám ja) a väčšie, ktoré má 50 gramov; a všetky sú obohatené o rastlinný kondicionér.

Čajovník

Tuhé šampóny sú predávané v malej papierovej škatuľke, ktorá je recyklovateľná a obsahuje všetky potrebné informácie vrátane zloženia. Samotný šampón je skutočne veľmi malý, schová sa do dlane; čo je výhodou pri cestovaní. Má svetlozelenú farbu, avšak pena ostáva biela. Vôňu čajovníka milujem, preto som sa na ňu tešila, no je len veľmi jemná – čo je pre niekoho plusom, mne osobne by sa páčilo, keby bola výraznejšia.
Používanie tuhého šampónu je jednoduché – stačí nim pošúchať po vlasoch, čím sa vytvorí pena. Ak ho ale porovnám s tuhým šampónom od MusKu, pení menej, respektíve chvíľu trvá, pokiaľ je peny dosť na to, aby som ju mohla vmasírovať do vlasov. To ma vedie k myšlienke, či potreba dlhšieho šúchania nebude mať za výsledok rýchlejšie ubúdanie produktu. Ale uvidíme.
Obsahuje čajovníkový olej, chlorelu a ajurvédsky nimbový prášok, ktoré majú pomáhať v boji proti mastnote pokožky a vlasov. Rovnako ako mnohé tuhé šampóny, základnou zložkou sú tenzidy z kokosového oleja.

Zloženie

čítaj ďalej: svieže ráno od musk
Hoci s ním nemám zlé skúsenosti, pretože svoju úlohu plní, pení, vlasy umýva a vyhovuje mi to, že je taký malý; ale asi si druhé balenie už nekúpim. V porovnaní cena a množstvo nevychádza najvýhodnejšie, tiež by som bola radšej, keby vytváral bohatšiu penu, a mám pocit, že moje vlasy sú po ňom ťažšie ako po umývaní so šampónom od MusK.

plusy malé balenie, príjemná vôňa, iba prírodné zložky

mínusy málo pení, vlasy pôsobia ťažšie

cena online: 25 g – 4.60 €

hodnotenie 7.5 / 10