Denná Self Care

Rainy morning. There are only a few items in your calendar, none in too important, and everything can be easily moved to the next day. Your mood is below a zero and the energy to do any activity is almost non-existent. We all experience such days; and it quickly turns into a self-care day, when we treat ourselves with our favourite food, fill in a hot tub, put in a bath bom we saved for a special occasion, and delve into the latest book or favourite show which will cheer us up.
However, during normal days, we forget to take care of ourselves. Our lives are increasingly more hectic, the list of responsibilities gets longer aand longer, and at the end of the day we drop into the bed exhaused, falling asleep before the body hits the mattress. It’s therefore very easy to get lost in an infinite number of tasks.
But self care doesn’t only mean a one-hour bath or a thorough pedicure. Self care can also be a few small activities to ensure that our mood improves and we feel good every day.

Offline breakfast

When I taught myself not to grab my phone right after I wake up, scrolling social media moved to breakfast. Somehow it made sense – one hand carries food from the plate to the mouth, and the other can run easily on the display. I also quickly broke this bad habit; and I enjoy breakfast without the Internet. I enjoy prepared food more, I enjoy it properly, and especially I have time to go through what awaits me and what I would like to do in my head. During the summer I like to have breakfast on the balcony – watching Bratislava slowly wake up is one of my favourite moments.

Morning stretch

I don’t always have time for a half-hour yoga session, but I always find at least a few minutes to stretch my body. The exercises are slow and simple, but effective – I move the body and prepare for the new day. It’s also a great way to gradually wake everything from head to the toes in a cautious way. And I don’t need anything at all – not even an exercise mat because I just need a mattress on my bed. It’s comfortable, soft, and I can do stretching right after waking up.
read next: 10 healthy habits

Time outside

When I was younger, there were days when I didn’t go out of my house at all. Even the summer holidays, when the weather is perfect for running outdoors from morning to evening, sometimes looked like I was grounded. The comfort of home is sometimes difficult to leave, but over the years I have found that every time I spend at least a few moments outside, I feel better. The fresh air, the scent of nature, the sun’s rays and the pleasant wind can do wonders. And although there are days when a busy daily schedule doesn’t allow even a half-hour walk outside, I try to move my work station to the balcony. And if not work, at least the breakfast.

Reading

In high school, I had no problem reading one book a week. However, when the duties of graduation, transitioning to the uni and part-time job began to flow in, I didn’t have time for reading. It took me a while to find the way to read again; but even a few minutes with the book in hand help me relax and make me feel better. I also thought for a long time that I had no time to read, but then one evening I thought about how I gladly spend an hour before bedtime watching videos and scrolling on Instagram; while I could devote myself to something that would bring me more enjoyment, enrich me and, after all, naturally get me tired, making me sleep better.

Slow shower and night routine

I used to do my night routine, which consists of showering, skin care and brushing my teeth, as fast as possible; and the faster I was out of the bathroom, the better. All the time I was only thinking about what I could do after the shower. I slowed down the evening routine a lot and I enjoy it. However, I don’t feel like I’m spending an hour in the bathroom instead of five minutes; but I’m not in a hurry. It’s a place where I allow myself to slow down, shut down, and wash away all worries and problems.

Moment of gratitude

My life has changed since I started doing this. Every night before going to bed I spend a moment thinking about what I’m grateful for that day. Sometimes these are bigger things as friends or family, sometimes small things like buying blueberries at a discount; I thank for having a great lunch or for having the opportunity to walk, see, hear. It only takes a few seconds, but thanks to that I fall asleep with a smile on my face – because I don’t think of what I didn’t do, what I have to do tomorrow, or what I destroyed or ruined on that day; but I think how lucky I am, what wonderful people I have around me, and how amazing my life is.
Upršané ráno. V kalendári svieti iba pár položiek, nič z toho nie je dôležité a všetko sa dá bez problémov presunúť na ďalší deň. Nálada pod bodom mrazu a energia na vykonávanie akejkoľvek činnosti je takmer neexistujúca. Takéto dni zažívame všetci; a rýchlo sa premenia na self care day, kedy si doprajeme svoje najobľúbenejšie jedlo, napustíme si horúcu vaňu, do ktorej dáme bombu, ktorú si odkladáme na špeciálnu príležitosť, a s chuťou sa ponoríme do najnovšej knihy alebo obľúbeného seriálu, ktorý nám zaručene zlepší náladu.
Avšak počas bežných dní na starostlivosť o samých seba akosi zabúdame. Naše životy sú čoraz hektickejšie, zoznam povinností sa iba predlžuje a na konci dňa unavene padáme do postele, pričom zaspíme ešte skôr, ako telo dopadne na matrac. Je preto veľmi ľahké stratiť sa v nekonečnom množstve úloh.
Self care ale nemusí znamenať iba hodinový kúpeľ alebo dôkladnú pedikúru. Self care môže byť aj zopár malých aktivít, ktoré zaručia, že sa nám zlepší nálada a budeme mať dobrý pocit z každého dňa.

Raňajky offline

Keď som sa odnaučila brať mobil do ruky hneď po zobudení, kontrolovanie sociálnych sietí sa presunulo k raňajkám. Akosi to dávalo zmysel – jedna ruka prenáša jedlo z taniera k ústam, a druhá môže bez problémov pobehovať po displeji. Aj tento zlozvyk som rýchlo zlomila; a raňajky si užívam bez internetu. Viac si užijem pripravené jedlo, poriadne si ho vychutnám, a hlavne mám čas v hlave si prejsť, čo ma za deň čaká a čo by som rada stihla. Počas leta najradšej raňajkujem na balkóne – sledovať, ako sa Bratislava pomaly zobúdza, je jedna z mojich najobľúbenejších chvíľ.

Ranný strečing

Nie vždy mám čas na polhodinovú yoga session, ale vždy si nájdem aspoň pár minút na to, aby som sa poriadne ponaťahovala. Cviky sú pomalé a jednoduché, ale efektívne – rozhýbem telo a pripravím sa na nový deň. Je to tiež skvelý spôsob, ako postupne zobudiť všetko od hlavy až po končeky prstov, opatrným spôsobom. A nepotrebujem na to vôbec nič – dokonca ani podložku na cvičenie, pretože mi úplne stačí matrac postele. Je pohodlný, mäkký, a strečing tak môžem robiť rovno po zobudení.
čítaj ďalej: 10 zdravých zvykov

Čas von

Keď som bola mladšia, boli dni, kedy som z domu nevystrčila ani ruku. Aj letné prázdniny, kedy je počasie priam stvorené na pobehovanie vonku od rána do večera, občas vyzerali tak, akoby som mala domáce väzenie. Pohodlie domova sa niekedy ťažko opúšťa, ale v priebehu rokov som zistila, že vždy, keď vonku strávim aspoň chvíľku, mám hneď lepší pocit. Čerstvý vzduch, vôňa prírody, slnečné lúče a príjemný vietor dokážu divy. A hoci sú dni, kedy nabitý denný plán nedovoľuje ani len polhodinovú prechádzku vonku, snažím sa prácu preniesť na balkón. A keď nie prácu, tak aspoň tie raňajky.

Čítanie

Ešte na strednej som nemala problém prečítať jednu knihu za týždeň. Keď sa však začali hrnúť povinnosti v podobe maturity, prechode na vysokú a brigády, čítanie išlo bokom. Chvíľu mi síce trvalo, kým som si k čítaniu opäť našla cestu; ale aj pár minút s knihou v ruke mi pomôže odreagovať sa a zdvihne mi náladu. Aj ja som si dlho hovorila, že na čítanie už nemám čas, ale potom som sa jeden večer zamyslela nad tým, že s radosťou venujem hodinu pred spaním sledovaniu videí a srdiečkovaniu fotiek na Instagrame; pričom by som tento čas mohla venovať niečomu, čo mi prinesie väčší pôžitok, obohatí ma a koniec-koncov aj prirodzene unaví, vďaka čomu sa mi bude lepšie zaspávať.

Pokojná sprcha a večerná rutina

Kedysi som svoju večernú rutinu, ktorá pozostáva zo sprchovania, čistenia pleti a umývania zubov, vykonala za čo najkratšiu dobu; a čím rýchlejšie som bola z kúpeľne vonku, tým lepšie. Celý čas som myslela iba na to, čo ešte môžem po sprche stihnúť. Večernú rutinu som značne spomalila a vychutnávam si ju. Nemám však pocit, že by som teraz namiesto piatich minútach trávila v kúpeľni celú hodinu; ale už sa neponáhľam. Je to miesto, kde dovolím samej sebe spomaliť, vypnúť, a zmyť zo seba všetky starosti a problémy.

Chvíľka vďačnosti

Odkedy som s tým začala, zmenil sa mi život. Vždy večer pred spaním strávim chvíľku tým, aby som sa zamyslela nad tým, za čo som v daný deň vďačná. Niekedy to sú väčšie veci, ako priatelia alebo rodina, niekedy maličkosti ako kúpa čučoriedok vo výhodnej zľave; ďakujem za to, že som mala výborný obed alebo za to, že mám možnosť chodiť, vidieť, počuť. Zaberie to len pár sekúnd, ale vďaka tomu zaspávam s úsmevom na tvári – lebo nemyslím na to, čo som nestihla, čo všetko musím spraviť zajtra alebo čo som v daný deň zničila či pokazila; ale myslím na to, aké mám šťastie, akých úžasných ľudí mám okolo seba a aký skvelý mám život.