Späť do školy bez odpadu

Before us is the last week of the holidays; and I’m definitely not alone who’s a bit confused about how fast the summer has gone by. And while many will visit the beach for the last time, organize a quick trip or enjoy a relaxed gathering with friends, no one will flee before preparing for the new school year.
In almost every store you will find a poster or advertisement that will remind you not only that the school is around the corner, but mainly the sales and good prices. From new backpacks and pencil cases, through sets of pens and pencils to new sneakers for P. E. It’s very easy to get lost between beautiful packages and motifs, and the low price also plays a huge role, and therefore the stuff that we already have at home ends in the cart. This, of course, contributes to the clutter and production of unnecessary plastic waste and things end up in the bin only because we bought new ones.
The situation in which our planet is is critical (and fires in Siberia and the Amazon are a clear indicator) – so it’s important to think about waste reduction and zero waste approach at the start of a new school year. As I mentioned several times, even small changes can make a big difference; so in this article I’ll show you some tips on how to easily contribute and engage in a zero waste life.

School Supplies

Themes and collections are more beautiful every year, and when you have a soft spot on stationery like me, sometimes it’s hard to resist them. So make a list of what you need before you head to the stores. Open all drawers at home, explore what you have from the last year and you can continue using it, and what you need a replacement for. As a result, you won’t buy uselessness.
It’s equally important to minimize. Do you really need ten coloured pens? Four highlighters? Two planners? Look at things from a practical point of view – the less things you have, the less waste you produce. And your bag will also be lighter, as you won’t carry so many things with you. And let’s be honest, although the decorated notes look nice, constantly thinking about whether you use a green or blue pen for subheadings is just stressful.
read next: Zero Waste While Living With Parents
The very best step to reduce your waste and thus to zero waste is to bring a laptop or tablet to school. It’s not anything new while in college, and even in high school, where I went, it wasn’t a big deal. The advantage is that such a device completely replaces all workbooks, pens and other utilities, you have all notes with you and can add to them at any time. The weight of a notebook is now even lower than that of all textbooks and workbooks; and if you like to take notes by hand, a tablet is a clear choice.
But if you can’t use your own laptop or tablet at school, use recycled paper notebooks and folders. There is almost no difference when comared to the “normal” ones, but you will save a considerable amount of forest.
You can also buy everyday office supplies in a zero waste alternative – such as refillable pens, mechanical pencils, metal scissors or rulers, pencil highlighters. Some are more expensive at first, but they will last for years.

Other

However, office supplies are not the only ones that have a zero waste alternative. The first is, for example, textbooks – in Slovakia, during the primary and secondary shool, we get most of them from school, but some the books and textbooks has to buy everyone by themselves; not to mention the textbooks needed in college. The solution is to buy second hand – many older students want to get rid of useless books, they make money, you save, and you use something that would otherwise end up in the rubbish.
Bringing your own bottle is already a matter of course for many, but if you don’t have one yet, I personally recommend stainless steel as it keeps the temperature of the drink long and it’s lightweighty, or you can choose a glass bottle from a Czech brand ReTap, where you have a guarantee, that if it breaks, you get a new one.
Equally simple change for the better are reusable lunch or snack packages. Classic napkins, plastic cutlery, polystyrene packaging and microtene bags will end up in the bin after use and cannot be recycled. However, you can use beeswax wrap to keep the food fresh; and at home you will find a box that can be used to transfer lunch from home, a canteen or a restaurant. All you need is a portable cutlery, but you can also grab one at home from a drawer, and it won’t cost you a penny.
Do you have any other tips on how to reduce waste at school?
Pred nami je posledný týždeň prázdnin; a určite nie som sama, ktorá len krúti hlavou nad tým, ako rýchlo zbehlo leto. A hoci mnohí ešte poslednýkrát zavítajú na kúpalisko, zorganizujú rýchly výlet alebo si vychutnajú pohodové posedenie s kamarátmi, nikto neutečie pred prípravou do nového školského roka.
Takmer v každom obchode nájdete plagát alebo reklamu, ktorá vás upozorní nielen na to, že škola je za rohom, ale hlavne na výhodné ponuky a ceny. Od nových batohov a peračníkov, cez sady pier a ceruziek až po nové tenisky na telesnú. Je veľmi ľahké stratiť sa medzi nádhernými baleniami a motívmi, pričom obrovskú úlohu zohráva aj nízka cena, a preto v košíku často skončia aj pomôcky, ktoré už máme doma, a teda nové už nepotrebujeme. To, samozrejme, prispieva k neporiadku a produkcii zbytočného odpadu z plastových obalov i vecí, ktoré skončia v koši len preto, lebo sme si kúpili nové.
Situácia, v akej sa nachádza naša planéta, je kritická (a požiare na Sibíri a v Amazónii sú jasným indikátorom) – preto je dôležité myslieť na redukciu odpadu a zero waste prístup aj pri začiatku školy. Ako som už spomínala niekoľkokrát, aj malé zmeny môžu spraviť veľký rozdiel; preto vám v dnešnom článku ukážem zopár tipov, ako jednoducho prispieť a zapojiť sa do bezodpadového života.

Školské pomôcky

Motívy a kolekcie sú každým rokom krajšie, a keď máte na kancelárske potreby slabosť ako ja, niekedy je ťažké im odolať. Preto si predtým, ako zamierite do obchodov, urobte zoznam, čo presne potrebujete. Doma otvorte všetky zásuvky, preskúmajte, čo vám ostalo z minulého roka a môžete to používať ďalej, a za čo potrebujete náhradu. Vďaka tomu nebudete kupovať zbytočnosti.
Rovnako dôležité je minimalizovať. Naozaj potrebujete desať farebných pier? Štyri zvýrazňovače? Dva diáre? Pozrite sa na veci z praktického hľadiska – čím menej máte vecí, tým menej odpadu produkujete. A ľahšia bude aj vaša taška, keďže so sebou nebudete nosiť toľko vecí. A povedzme si pravdu, hoci vyzdobené poznámky vyzerajú pekne, neustále premýšľať nad tým, či na podnadpisy používate zelené alebo modré pero je iba stresujúce.
čítaj ďalej: Zero Waste a bývanie s rodičmi
Úplne najlepší krok, ako môžete zredukovať svoj odpad, a tým prispieť k zero waste, je nosiť si do školy notebook alebo tablet. Na vysokej škole to nie je žiadna novinka, a aj na strednej, kam som chodila ja, s tým nebol veľký problém. Výhodou je to, že takéto zariadenie úplne nahradí všetky zošity, perá a ďalšie pomôcky, všetky poznámky máte pri sebe a môžete ich kedykoľvek dopĺňať. Váha notebooku je dnes už dokonca nižšia ako váha všetkých učebníc a zošitov; ak si radi píšete poznámky rukou, tablet je jasná voľba.
Ak ale nemôžete používať v škole vlastný notebook alebo tablet, siahnite po zošitoch a zakladačoch z recyklovaného papiera. Rozdiel v porovnaní s tými “obyčajnými” nie je takmer žiaden, no ušetríte tým značné množstvo lesa.
Aj bežné kancelárske potreby kúpite v zero waste alternatíve – ako sú doplňovacie perá, mechanické ceruzky, kovové nožnice či pravítka, zvýrazňovače v podobe ceruzky. Niektoré sú síce jednorazovo drahšie, ale vydržia vám celé roky.

Ostatné

Kancelárske pomôcky však nie sú jediné, ktoré majú zero waste náhradu. Hneď prvou sú napríklad učebnice – na strednej alebo základnej väčšinu dostávame od školy, niektoré učebnice a pracovné zošity si však musí kúpiť každý sám; nehovoriac o učebniciach potrebných na vysokej škole. Riešením je kupovanie z druhej ruky – mnohí starší študenti sa radi zbavia zbytočných kníh, oni zarobia, vy ušetríte, a používate niečo, čo by inak skončilo v kontajneri.
Nosenie vlastnej fľaše je už pre mnohých samozrejmosťou, no ak ešte žiadnu nemáte, osobne odporúčam nerezové, keďže dlho udržiavajú teplotu nápoja a sú ľahké, alebo môžete siahnuť po sklenej fľaši od českej značky ReTap, pri ktorej máte záruku, že ak sa vám rozbije, dostanete novú.
Rovnako jednoduchou zmenou k lepšiemu sú znovu-použiteľné obaly na desiatu alebo obed. Klasické servítky, plastové príbory, polystyrénové obaly a mikroténové vrecká po použití skončia rovno v koši, a nedajú sa ďalej recyklovať. Na balenie chlebíka však môžete použiť obal z včelieho vosku, ktorý udrží jedlo čerstvé; a doma určite nájdete nejakú dózu, ktorá poslúži na prenos obedu z domu, jedálne alebo reštaurácie. K tomu stačí už len prenosný príbor, no jeden môžete aj uchmatnúť doma zo zásuvky, a nebude vás to stáť ani cent navyše.
Máte nejaké ďalšie tipy, ako znížiť odpad v škole?