Môže minimalizmus ušetriť peniaze?

There are several reasons why more and more people are interested in minimalism and a simpler lifestyle. We live in a very fast and hectic world where duties and daily tasks are only increasing, high expectations are placed on us, and everyone wants to see results — and minimalism helps slow down and bring peace to life. With fast living also comes in hand mess — we don’t have time to clean up, things are accumulating and we never know where anything is; therefore, minimalism is an ideal way for those seeking harmony and organization. And someone is on the path of a more sustainable life, minimalism is one of the first steps. But only a few change to minimalism to save money. And is it even possible — save up thanks to minimalism?
I will tell you straight away that it is a clear yes.

I don’t buy what I don’t need

Have you ever thought about how much money you spend each month on things you don’t even need? And that includes clothes that you buy just because it caught your eye and it was discounted, but a similar piece is already hanging in your closet, cosmetics that have an appealing package and an interesting description, but you have ten of the same products in your bathroom already, books that collect dust on the shelves, and room and flat decorations that have no inner value?
As a teenager, my monthly pocket money always “got lost” in the very first week; and I never learned how to save. When I stopped shopping headlessly, I was shocked at how much money I had at the end of the month. And for the money I saved, I could then buy more expensive and better quality items that until then were just an unreachable item from my wishlist.
read next: The Essential Tip For Beginner Minimalists

I use things in several ways

Remember when you were small and saw a variety of fruit and vegetable slicers, amazing sets of pots or home-cleaning inventions in teleshopping ads — and how you said “I’ll buy it when I’m older”? Thanks to the media and social media, which show us great gadgets every day that will remove all problems from our lives, we feel we have to have them at home right away. But believe me — you really don’t need that avocado slicer. Learn how to use what you have at home; and always ask yourself before you go to the store if you really need the thing and if you can’t replace it somehow. Or if anyone can lend it to you.

I need less space

As you already know, I currently live in Zlín in a small studio flat; and not once I have said to myself “I wish this flat was bigger”. Since I don’t have many things, I don’t need a large flat or large storage space. I even have empty cabinets because I just have nothing to put in them! So I don’t have to buy storage systems under the bed or live in a larger and more expensive flat.

More expensive and higher-quality things are cheaper

It certainly doesn’t seem like it at first, but it’s true. If you buy things that are designed to get damaged after a few months, a few washes, or just after the warranty expires, and then replace them with the same poor quality products, you end up paying more money for them than buying a good quality item, that will serve you for years and will never let you down.
How do you perceive the link between minimalism and money saving?
Dôvodov, prečo sa čoraz viac ľudí začína zaujímať o minimalizmus a jednoduchší životný štýl, je niekoľko. Žijeme vo veľmi rýchlom a hektickom svete, kde počet povinností a denných úloh iba narastá, kladú sa na nás vysoké očakávania a každý chce vidieť výsledky — a práve minimalizmus pomáha spomaliť a priniesť do života pokoj. S rýchlym životom súvisí aj neporiadok — nemáme čas na upratovanie, veci sa hromadia a nikdy nevieme nič nájsť; preto je minimalizmus ideálnou cestou pre tých, ktorí hľadajú harmóniu a organizovanosť. A ak niekto kráča cestou udržateľnejšieho života, minimalizmus je jedným z prvých krokov. No len málokto prejde na minimalizmus s cieľom ušetrenia peňazí. A je to vôbec možné — šetriť vďaka minimalizmu?
Rovno vám prezradím, že je to jednoznačné áno.

Nekupujem to, čo mi netreba

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko peňazí mesačne dáte na veci, ktoré ani nepotrebujete? A pod to spadá oblečenie, ktoré si kúpite len preto, že vám padlo do oka a bolo v zľave, no podobný kúsok vám už visí v skrini, kozmetiku, ktorá má lákavé balenie a zaujímavý popis, no rovnakých produktov máte v kúpeľni už desať, knihy, ktoré na poličkách zapadajú prachom, a dekorácie do izby a do bytu, ktoré nemajú žiadnu vnútornú hodnotu?
Ako mladšej sa moje mesačné vreckové vždy rozkotúľalo v hneď prvý týždeň; a nikdy som sa nenaučila šetriť. Keď som ja prestala bezhlavo nakupovať, bola som až v šoku z toho, koľko peňazí mi ostalo na konci mesiaca. A za tie ušetrené peniaze som si potom mohla kúpiť drahšie a kvalitnejšie veci, ktoré boli dovtedy iba ako nedosiahnuteľná položka z môjho wishlistu.
čítaj ďalej: Kľúčový tip pre minimalistov-začiatočníkov

Využívam veci viacerými spôsobmi

Pamätáte si na to, keď ste boli malí a v teleshoppingu ste videli rôzne krájače na ovocie a zeleninu, úžasné sady hrncov alebo vynálezy na čistenie domácnosti — a ako ste si hovorili “to si kúpim, keď budem veľká”? Vďaka médiám a sociálnym sieťam, ktoré nám každý deň ukazujú parádne hračky, ktoré nám zo života odstránia všetky problémy, máme pocit, že ich musíme mať hneď doma. No verte mi — ten krájač na avokádo vám naozaj netreba. Naučte sa využívať to, čo doma máte; a vždy pred tým, ako pôjdete do obchodu, sa spýtajte sami seba, či danú vec skutočne potrebujete a či ju neviete nejako nahradiť. Alebo či vám ju nemôže niekto požičať.

Potrebujem menej miesta

Ako už iste viete, momentálne bývam v Zlíne v malom studio apartment; a ešte ani raz som si nepovedala “kiežby bol tento byt väčší”. Vďaka tomu, že nemám veľa vecí, nepotrebujem ani veľký byt či veľké úložné priestory. Dokonca mám aj prázdne skrinky, pretože dnu jednoducho nemám čo dať! A tak nemusím kupovať úložné systémy pod posteľ či bývať vo väčšom a drahšom byte.

Drahšie a kvalitnejšie veci sú lacnejšie

Čo sa nám zo začiatku určite nezdá, ale je to tak. Ak si kupujete veci, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa po pár mesiacoch, pár praniach alebo rovno po skončení záruky rozpadli, a potom ich nahrádzate rovnako nekvalitnými výrobkami, v konečnom dôsledku za nich zaplatíte viac peňazí ako keby ste si rovno kúpili kvalitnú vec, ktorá vám bude slúžiť roky a nikdy vás nesklame.
Ako vnímate prepojenie minimalizmu a šetrenia peňazí vy?