Čo znamená certifikát FSC a aký má význam?

Certifikát FSC zaručuje, že použité drevo a papier vo výrobku pochádzajú z udržateľného lesného hospodárstva. To ale nie je všetko. Aký má certifikát význam a čo znamená pre spotrebiteľa? A prečo je dôležité ho podporovať?

Označenie FSC je na obaloch veľmi ľahko spozorovateľné. Rýchlo ho tak nájdete na akomkoľvek výrobku z dreva či papiera.
Nepochybujeme o tom, že s označením FSC ste sa už stretli. A veríme, že máte aj približnú predstavu o tom, čo to znamená. No zisťovali ste niekedy, čo všetko sa za za ním skrýva? A prečo je tento certifikát tak veľmi dôležitý?

Čo je FSC?

Forest Stewardshop Council je medzinárodná nezisková organizácia založená v roku 1993 v Nemecku. Známejší je jej certifikačný systém lesného hospodárstva, ktorý vznikol z iniciatívy zástupcov ekologických organizácií a obchodníkov s drevom, lesníkov či drevospracujúceho priemyslu. Jeho základnou myšlienkou je podporovať:

  • environmentálne zodpovedných,
  • sociálne prínosných,
  • ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov celého sveta, a tým pomáhať chrániť miznúce, ohrozené a devastované svetové lesy.
Certifikačný systém je otvorený všetkým zainteresovaným stranám, je transparentný a nezávislý. V praxi sa jedná o proces kontroly konkrétneho lesa za účelom zistenia, či je obhospodarovaný v súlade s ich štandardmi. Na to, aby nejaký produkt mohol ískať toto označenie, musí niesť certifikát každý spracovateľ i obchodník, teda od lesa až k finálnemu výrobku. Drevo, ktoré má certifikát FSC, je z udržateľného lesa — pri jeho ťažbe a spracovaní sú dodržané všetky sociálne kritériá a z lesa je vždy vyrúbaných len schválené percento. Teda nikdy nie celý les, ale len jeho časť, a takým spôsobom, aby neboli narušené ekosystémy. Les má dostatok času (niekoľko rokov) na to, aby sa z vyrúbania stromov “spamätal”, a až vtedy pokračuje rúbanie. Takto sa nemôže stať, že by bol ekosystém narušený a stromy v lese poškodené — čo prispieva k udržateľnosti.

Zdroj: czechFSC.cz
Existujú tri tipy loga:

  1. FSC 100 % — čisto z dreva/papiera zo šetrne obhospodarovaných lesov FSC;
  2. FSC MIX — kontrolované drevo: mix surovín z FSC certifikovaných lesov a/alebo recyklované suroviny a/alebo zodpovedné zdroje;
  3. FSC RECYCLED — výhradne z recyklovaného dreva/papiera.
Pod logom je vždy uvedené licenčné číslo firmy zodpovednej za výrobu alebo predaj. Konkrétneho výrobcu si môžete dohľadať na ich medzinárodnej databáze.

Čo certifikát znamená pre spotrebiteľa?

Vďaka logu a označeniu si spotrebiteľ môže byť istý, že zakúpený výrobok je z šetrne obhospodarovaných lesov. Lesy sú v súčasnosti veľmi ohrozené a z každej strany počúvame o ich poškodení, zničení a vyrúbaní. Certifikát na výrobku značí, že les, z ktorého pochádza, spĺňa vysoké ekologické a sociálne požiadavky.
Každým rokom strácame plochu pralesa o veľkosti Českej republiky. A to nie je zanedbateľné množstvo. Čo je horšie — odhaduje sa, že až 80 % brazílskeho amazonského pralesa bolo vyrúbaného nezákonne a 30 % dreva, s ktorým sa obchoduje, je z ilegálnej ťažby. Neudržateľná deforestácia vedie k zničeniu celých ekosystémov a môže viesť až k vyhynutiu rastlín a živočíchov.

Kde kúpim výrobky s certifikátom?

Už kdekoľvek. Tento certifikát je veľmi rozšírený — v roku 2021 bolo certifikovaných cez 223 miliónov hektárov lesa v 82 krajinách po celom svete. Zaujímavosťou ale je, že viac ako polovina rozlohy pripadá len na Európu.
Certifikát používa viac ako 45 000 firiem ako IKEA, Hornback, Jysk, DM drogéria, Lidl a mnohé ďalšie. Stretneme sa s ním všade — cez drevený nábytok, dvere a okná, cez hračky, knihy, kuchynské potreby, až po kancelársky papier, hygienické potreby ako sú vreckovky a toaletný papier a, v neposlednom rade, kartón, krabice a obaly.
“Značka FSC na výrobku znamená, že svým nákupem pomáháte chránit lesy a podporujete šetrné, odpovědné či přírodě blízké hospodaření, díky kterému jsou naše lesy stabilnější, zdravější, mají přirozenou druhovou skladbu a lépe odolávají negativním následkům klimatických změn.”

Prečo podporovať FSC?

Pretože lesy patria k najviac ohrozeným ekosystémom na planéte. Bez lesov sa ďaleko nepohneme — produkujú kyslík, vďaka nim existuje v lese život, zabraňujú ekologickým katastrofám ako sú povodne. Lesy potrebujeme, aby sa na Zemi udržala priaznivá klíma a mohli sme žiť. Závisí na ňom až 80 % všetkých zvierat a milión ľudí. Tým, že hromadne vyrúbame lesy iba ubližujeme sami sebe.
Logo FSC zbadáte na obale veľmi ľahko. Preto budete už po pár sekundách vedieť, či je výrobok z udržateľného certifikovaného lesa zo zdravého ekosystému, a teda si ho môžete bez obáv kúpiť. Alebo je z neznámych, dokonca možno ilegálnych zdrojov. V takomto prípade je lepšie poobzerať sa po nejakej alternatíve.