Ako podporiť pomalú módu

The phrase “slow fashion”, or more so that we shouldn’t support fast fashion, has been appearing more often in recent months. More and more people are beginning to realize that the way we buy clothes and even what clothes we wear, who sewed it, from what fabric and under what conditions, is not only unsustainable, but harmful to the planet, to our health and to the people from developing countries working for fast fashion chains.
But the problem in Slovakia is that we don’t have many options – or at least it seems like it. In the choice between cheap low-quality clothing that’s impregnated with God knows what chemicals, and a quality piece that lasts for years, many would prefer the second option. But where to get such clothes? Don’t even look for sustainable brands in big shopping malls; and we can’t ignote the fact that ethically produced clothing is several times more expensive – the ordinary Slovak living on a regular salary cannot afford to spend 150 euros for one pair of jeans or half of it for a T-shirt. Moreover, clothing has become a way of expression and thanks to it we can show who we are.
So how to support slow fashion and don’t spend half of your salary on two new pieces of clothing, keeping your style and showing creativity?

Second-hand

Many people are not very keen on them and not everyone has the time to dig for two hours between shelves to find a piece they like and that fits well, but they are a great way to limit fast fashion. Trends are always repeating themseves, so in thrift stores you’ll surely find pieces that are “in” right now, but at a much lower price than in the “regular” shops. Not only will you save money, but you’ll also buy clothes that are already in circulation (and thus reduce the demand for new pieces).
Thrift stores don’t have to be smelly and dirty – and a good example is Nosene in Slovakia, which sells used or unworn clothing, which smells good, is clean and nicely presented. And you’ll surely find a similar store in your area as well. Or use depop!

Swaps

Even in Slovakia, the popularity of swaps grew by a lot; and in our capital city they are organized every month. The concept of them is simple – bring your clean and undamaged clothes and walk off with new ones; which is not actually new because someone else brought it. It’s an easy way to exchange clothes and evoke a sense of shopping.

Ethical Brands

Thanks to thrifting and swaps, you’ll find interesting clothes that have a story behind hem and help to express who you are. But there are pieces that are the base of the wardrobe and we wear them much more often – such as blue or black jeans, monochrome T-shirts, a black dress, a white blouse or a shirt. And it’s worth investing in such basic pieces – you pay for quality, thanks to that they’ll last much longer without losing their shape. I would like to focus on what brands are dedicated to producing ethical and sustainable clothing in a separate article because it’s for longer.
But the easiest way how to not support fast fashion chains is to stop shopping in them – or at least to minimize your purchases. Shopping has become a free-time activity. With new collections every week, “lucrative” sales and coupons, and ads, the stores force us to buy new and new clothes again and again. Avoiding them is much easier than you think; and once you set yourself to think that you won’t buy anything new until you need it, it’s harder to break it.
You can also try a capsule wardrobe – which consists of thirty-three pieces that you wear during one full season. Thanks to it you won’t feel the need to buy new clothes. If you are more interested in this topic or have not read about it yet, you can find out more in this article, where are more details; an on this link you’ll learn how to create a capsule wardrobe.
Slovné spojenie “pomalá móda”, respektíve to, že nemáme podporovať fast fashion, sa v posledných mesiacoch objavuje čoraz častejšie. Viac a viac ľudí si začína uvedomovať, že spôsob, akým kupujeme oblečenie a aké oblečenie vôbec nosíme, teda kto ho ušil, z akej látky a za akých podmienok, je nielen neudržateľné, ale škodlivé pre planétu, pre naše zdravie i pre ľudí z rozvojových krajín, ktorí pre fast fashion reťazce pracujú.
Na Slovensku je ale ten problém, že nemáme veľa možností – alebo sa to aspoň takto zdá. Pri možnosti výberu medzi lacným oblečením z nekvalitnej látky a napusteným kadejakými chemikáliami a kvalitným kúskom, ktorý vydrží roky, by mnoho ľudí volilo radšej druhú možnosť. No kde takéto oblečenie vôbec zohnať? V obchodných centrách udržateľné značky ani nehľadajte; a nedá sa ignorovať ani fakt, že eticky vyrobené oblečenie je niekoľkonásobne drahšie – bežný Slovák žijúci z bežného platu si nemôže dovoliť vyhodiť stopäťdesiat eur za jedny rifle alebo polovicu z toho za tričko. Okrem toho sa oblečenie stalo prostriedkom vyjadrovania a vďaka nemu môžeme ukázať to, kto sme.
Ako teda podporovať slow fashion a zároveň neminúť polovicu výplaty za dva nové kúsky oblečenia, zachovať svoj štýl a prejaviť kreativitu?

Second-handy

Mnohým ľuďom sú trochu proti srsti a nie každý má čas hrabať sa dve hodiny medzi regálmi, aby našiel kúsok, ktorý sa mu páči a dobre sedí, ale sú úžasnou možnosťou, ako obmedziť rýchlu módu. Trendy sa stále opakujú, a tak v sekáčoch určite nájdete kúsky, ktoré sú práve in, no za oveľa nižšiu cenu ako v “bežnom” obchode. Nielenže ušetríte peniaze, ale tiež budete kupovať oblečenie, ktoré je už v obehu (a tým sa znižuje dopyt po nových kúskoch).
Zaujímavou obdobou klasických second-handov je Nosene – malý obchod s e-shopom, kde nakúpite síce používané alebo odmietnuté oblečenie, ale je voňavé, krásne a pekne prezentované. Zatiaľ majú pobočku iba v Bratislave a Banskej Bystrici, ale snáď sa rozšíria aj do iných miest alebo u nás vzniknú podobné obchodíky.

Swapy

Počas posledného roka vzrástla ich popularita niekoľkonásobne; a Inštitút pre rozvoj udržateľnej módy ich v Bratislave organizuje dokonca každý mesiac. Pointa je jednoduchá – dones svoje čisté a nezničené oblečenie a odnes si nové; ktoré ale nie je nové, pretože ho priniesol niekto iný. Je to jednoduchý spôsob, ako si medzi sebou vymieňať oblečenie a popri tom evokovať pocit nakupovania.

Etické značky

Vďaka second-handom a swapom nájdete zaujímavé oblečenie, ktoré má za sebou nejaký príbeh a pomôže vyjadriť to, kto ste. No sú kúsky, ktoré tvoria základ šatníka a nosíme ich oveľa častejšie – ako sú modré či čierne rifle, jednofarebné tričká, čierne šaty, biela blúzka alebo košeľa. A práve do takýchto basic kúskov sa oplatí investovať – priplatíte si za kvalitu, vďaka tomu vydržia oveľa dlhšie bez toho, aby stratili svoj tvar. Aké značky sa venujú produkcii etického a udržateľného oblečenia by som sa chcela venovať v osobitnom článku, pretože je to na dlhšie, no zatiaľ môžete omrknúť stránku miestni.sk, kde nájdete slovenských výrobcov a parádne kúsky.
Ale najjednoduchším spôsobom, ako nepodporovať reťazce s rýchlou módou, je prestať v nich nakupovať – alebo aspoň znížiť nákupy na minimum. Nakupovanie sa stalo voľnočasovou aktivitou. Obchody nás pomocou nových kolekcií, ktoré sú každý týždeň, “výhodných” zliav a kupónov a reklám nútia, aby sme si dookola kupovali nové a nové oblečenie. Vyhýbať sa im je oveľa ľahšie, ako si myslíte; a ak sa raz nastavíte na myslenie, že si nič nové nekúpite, pokiaľ to nebudete potrebovať, je ťažšie ho zlomiť.
Vyskúšať môžete aj kapsulový šatník – ktorý pozostáva z tridsiatich troch kúskov, ktoré nosíte počas jedného ročného obdobia. Vďaka nemu nebudete cítiť potrebu kúpiť si nové oblečenie. Ak vás táto téma zaujíma viac alebo ste o nej ešte nečítali, viac sa dozviete v tomto článku, kde o ňom nájdete podrobnejšie informácie, a na tomto odkaze sa dozviete, ako si kapsulový šatník vytvoriť.