Môj úprimný názor po dvoch rokoch vegánstva

More than two years ago, I definitely stopped eating milk, dairy products, eggs and honey. I have not eaten meat for more than five years and the transition to a vegetarian diet was much easier for me than I expected — I don’t miss meat at all, I don’t feel any deficit and I honestly can not imagine that I would start eating it again.
Replacing honey is quite easy; and although I liked eggs, I was not used to eating them very often, so giving them up was not a big problem either. But when it comes to milk, it’s a slightly different story. I have never been a big lover of dairy products or that I would look for them specifically and I was very picky from an early age (I can’t even see plain milk). And as I recently went through the old notes that my parents kept from when I was little, I didn’t like dairy products very much even when I was little. There was a feeling of heaviness every time I ate something that had milk in it, plus the skin problems that the milk caused had an impact, too. Therefore, on the one hand, the choice of switching to veganism seemed clear to me, but even so, it was not so easy.
Milk is part of very many foods. Cheese, yoghurt, cottage cheese, cream, butter; and of course, it’s part of a variety of sauces, cakes, desserts, ice cream, cookies, chocolates, and even pastries. Until you start paying more attention to in which foods is milk, you wouldn’t even think where you could find it. I ate many of these meals with pleasure; and since I ate lunches in school canteens where there is no choice, and in the family (almost) everyone eats dairy products without problems, their exclusion was a little more complicated. But not impossible. Changing habits is a little harder, but it’s possible.
read next: 5 must read tips for new vegans
Veganism is simple. Once you start, once you go through a phase where you feel like you can’t eat anything at all, if you start tasting vegan alternatives available in regular supermarkets or health food stores, you will realize that it’s not as difficult as it seems at the beginning at all.
I can honestly say that I don’t miss milk, eggs or honey. Starting from the end, as I mentioned at the beginning of the post — when looking for a vegan alternative to honey, you don’t have to go far and maple, agave or chicory syrup are great substitutes. I ate eggs rather rarely. And I’ve already written a separate article on how to replace milk or dairy products.
I’m convinced that veganism is the best way to eat. Of course, the diet must be balanced, because even french fries or ice cream can be vegan and they are certainly not healthy; But this is, after all, true to any kind of diet. But I believe that animals are not intended for human consumption. And to the argument that prehistoric people ate meat, too, I will only say that these civilizations also lived in a cave, did not know electricity and died of easily curable diseases, so the fact that they ate meat doesn’t mean that we have to repeat it after them.
I’m not saying that eating meat is absolutely terrible and all those who eat it are terrible. Not at all. Because even a vegan diet is not perfect. Many meals, which are also intended for vegans, contain palm oil, which literally destroys our planet, degrades the flora and kills animals. Imported fruits and vegetables from the other side of the world have a large carbon footprint. And there are people who really care about where they buy meat, milk and eggs from.
But the current state of conventional farms where cows, pigs and hens are kept for the animal industry is, in one word, disgusting. The conditions in which these animals must exist are sometimes impossible to look at; and I prefer not to talk about how animals are sometimes treated. And that’s just not right. Those poor animals don’t deserve it. To keep a living creature just because we want to eat? And no, the fact that plants are also living organisms is not an adequate reason enough, because plants do not have a central nervous system and therefore cannot feel pain. The fact that maybe a carrot knows when you pull it out of the ground, slice it and throw it in a pot is not the same as the pain a lobster feels when you throw it alive in boiling water.
Everyone should consume what they know is right. I don’t want to tell anyone that what I believe in is the absolute and only truth. But if you also think that animal cruelty is terrible, then finally stop supporting it. Find a local butcher who knows exactly how they take care of cattle, buy fair eggs and stop eating as much milk and cheese because it doesn’t really benefit the planet or you, because milk isn’t as healthy as you might think.
Viac ako dva roky dozadu som definitívne prestala jesť mlieko, mliečne výrobky, vajcia a med. Mäso nejem už viac ako päť rokov a prechod na vegetariánsku stravu bol pre mňa oveľa jednoduchší ako som čakala — mäso mi ani trošku nechýba, necítim žiaden deficit a úprimne si neviem predstaviť, že by som ho opäť začala jesť.
Nahradiť med je úplne jednoduché; a hoci mi vajíčka chutili, nezvykla som ich jedávať veľmi často, preto vzdať sa ich tiež nepredstavovalo veľký problém. Čo sa ale mlieka týka, je to trochu iný príbeh. Nikdy som nebola nejaký veľký milovník mliečnych výrobkov alebo že by som ich cielene vyhľadávala a odmala som bola veľmi vyberavá (čisté mlieko nemôžem ani vidieť). A ako som nedávno prechádzala staré poznámky, ktoré si uschovali moji rodičia ešte z čias, kedy som bola ešte malá, tak mi mliečne výrobky veľmi nechutili ani keď som bola malá. Do toho sa primiešal ešte pocit ťažkosti zakaždým, keď som jedla niečo, čo v sebe malo mlieko, plus problémy s pleťou, ktoré mlieko spôsobovalo. Preto sa na jednu stranu zdala byť voľba prechodu na vegánstvo u mňa jasná, no i tak to nebolo také ľahké.
Mlieko je súčasťou veľmi veľa jedál. Syry, jogurty, tvaroh, smotana, bryndza, maslo; a samozrejme, je súčasťou rôznych omáčok, koláčov, dezertov, zmrzliny, sušienok, čokolády, dokonca aj pečiva. Až pokiaľ si nezačnete viac všímať, v čom všetkom sa mlieko nachádza, tak by vám ani nenapadlo, kde všade ho nájdete. Mnohé z týchto jedál som jedla s obľubou; a keďže som jedávala obedy v školských jedálňach, kde nie je na výber, a v rodine (takmer) všetci mliečne výrobky bez problémov jedia, bolo ich vylúčenie trochu komplikovanejšie. Ale nie nemožné. Zmeniť zvyky je trochu ťažšie, ale dá sa to.
čítať ďalej: 5 Tipov pre “nových” vegánov, ktoré si musíš prečítať
Vegánstvo je jednoduché. Ak už raz začnete, ak prejdete fázou, kedy máte pocit, že nemôžete jesť vôbec nič, ak začnete ochutnávať vegánske alternatívy dostupné v bežných supermarketoch alebo v obchodoch so zdravou výživou, tak si uvedomíte, že to vôbec nie je také náročné ako sa zo začiatku zdá.
Môžem úprimne povedať, že mi mlieko, vajcia alebo med nechýbajú. Začínajúc od konca, ako som spomínala už v úvode článku — pri hľadaní vegánskej alternatívy za med nemusíte chodiť ďaleko a javorový, agáve alebo čakankový sirup sú skvelou náhradou. Vajcia som jedla skôr len výnimočne. A o tom, ako nahrádzam mlieko alebo mliečne výrobky, som už napísala samostatný článok.
Som presvedčená o tom, že vegánstvo je najlepší spôsob stravovania. Samozrejme, že strava musí byť vyvážená, pretože aj hranolky alebo zmrzlina môžu byť vegánske a určite nie sú zdravé; ale to koniec-koncov platí o akomkoľvek druhu jedálnička. Ale verím v to, že zvieratá nie sú určené na ľudskú konzumáciu. A na argument, že mäso jedli ešte pravekí ľudia poviem len toľko, že tieto civilizácie tiež žili v jaskyni, nepoznali elektrinu a zomierali na ľahko vyliečiteľné choroby, takže to, že jedli mäso neznamená, že to po nich musíme opakovať i my.
Nehovorím, že konzumácia mäsa je úplne strašná a hrozní sú všetci tí, ktorí ho jedia. To vôbec nie. Pretože ani vegánska strava nie je úplne dokonalá. Mnoho jedál, ktoré sú určené aj pre vegánov, obsahuje palmový olej, ktorý doslova ničí našu planétu, znehodnocuje flóru a zabíja živočíchov. Dovážané ovocie a zelenina z opačného konca sveta má veľkú uhlíkovú stopu. A sú ľudia, ktorí si skutočne dávajú záležať na tom, odkiaľ kupujú mäso, mlieko a vajíčka.
No súčasný stav konvenčných fariem, kde sú chované kravy, prasatá a sliepky pre živočíšny priemysel je jedným slovom otrasný. Na podmienky, v ktorých musia tieto zvieratá existovať, sa niekedy nedá ani pozerať; a o tom, ako sa k zvieratám niekedy správajú, radšej ani nehovorím. A to jednoducho nie je správne. Tie úbohé zvieratá si to nezaslúžia. Chovať živé stvorenie iba preto, že sa my chceme najesť? A nie, to, že aj rastliny sú živé organizmy nie je dostatočne adekvátny dôvod, pretože rastliny nemajú centrálnu nervovú sústavu, a teda nemôžu cítiť bolesť. To, že možno mrkva vie, keď ju vytiahnete zo zeme, nakrájate a hodíte do hrnca nie je to isté ako bolesť, ktorú cíti homár, keď ho živého hodíte do vriacej vody.
Každý nech konzumuje to, o čom vie, že je správne. Nechcem nikomu hovoriť, že to, v čo verím ja, je absolútna a jediná pravda. Ale ak si tiež myslíte, že týranie zvierat je hrozné, tak to prestaňte konečne podporovať. Nájdite si lokálneho mäsiara, ktorý presne vie, ako sa starajú o dobytok, kupujte poctivé vajcia a prestaňte jesť toľko mlieka a syrov, lebo to skutočne neprospieva ani planéte, a ani vám, lebo mlieko nie je také zdravé, ako si asi myslíte.