Moja bezodpadová starostlivosť o vlasy

My hair is naturally curly, voluminous and quite thick. It grows relatively fast. I’ve never had a problem with having dandruff, my hair breaking, or it being too damaged. I have never coloured it (yet, because this year I really want to do it). The only thing I always had to deal with was that my hair got oily too quickly.
However, over the past few months, I have managed to find a routine that suits my hair. In today’s article I will show you what products I use, how often I wash my hair and how I care about it.

I tried a solid shampoo bar for the first time shortly after Christmas; and I fell in love with it. Previously, I was a little sceptical about it because I couldn’t even imagine how I should wash my hair with a solid thing, how would I get the shampoo onto my hair and how it would lather. That’s why I put off the testing for a long time, but then I thought I’d try to give it at least a chance – even if I didn’t like it, there are still other options available.
I bought the solid shampoo Svieže ráno (Fresh morning) by the brand Musk twice in a row and I was very pleased with it – but I won’t reveal much because I would like to dedicate a special post to it in the form of a review, but I will just say that I regret not trying it earlier. It has a wonderful fresh smell, it lathers beautifully, it’s small and compact, so it’s easy to travel with, and has exceeded all my expectations. All Musk shampoos are enriched with a conditioning component – so apart from cleaning the hair from dirt and oils, the hair is nourished, soft and easier to comb. However, I’m currently testing a solid shampoo Čajovník (the Tea Tree) by Navia (which you can see in the photos), which is designed for oily hair and also contains a conditioner. So far it looks very good, so we’ll see if I’ll be equally satisfied with it.
read next: my zero waste bathroom
As I mentioned in the article where I described everything in my bathroom, besides the classic shampoo I sometimes use a dry shampoo. I’m trying to extend the interval between days when I wash my hair (more about this is below), but I still have to go to work and the public, and sometimes I need a little help.
This dry shampoo consists only of corn starch and cocoa powder – the corn starch absorbs moisture and the cocoa adds colour (so that I don’t have grey hair) and a smell that lasts all day. I didn’t go by any exact ratio when making it – my goal was to add just as much cocoa to make the shade as similar as possible to my hair. I apply the shampoo the evening before – this way it has time to work during the night, and in the morning, I no longer have to deal with a quick rescue; and I brush out any powder residue with a brush.
I bought a wooden brush in Tesco quite randomly – I saw it near the cash register and I didn’t think about buying it for a long time, because after I threw away one years ago (it’s quite possible that I lost it, I don’t really know where it is), I found out that although I don’t brush my hair very often (because if I tried, I would break apart the curls and have an afro), sometimes I miss a brush.
However, combing the hair also helps to prolong the washing interval. As the oils are released from the scalp, it stays by the roots; but with combing, these oils are distributed over the entire length of the hair and don’t accumulate in one place. The wooden spikes can absorb some of these oils, and so the hair eventually feels less greasy.
The use of a shampoo designed for oily hair, which also doesn’t contain Sodium Lauryl Sulfate, which unnecessarily dries the hair, combined with a dry shampoo and regular combing helps me to wash my hair less and less often. Even at the beginning of the year I had to wash my hair every other day, today I wash it about every fifth. Not only does it save me shampoo, water and time, but my hair is less heavy and healthier than ever.
I currently don’t use any balms or masks for my hair. Because I don’t feel like I need them. My hair is strong, thick and healthy, beautifully soft and shiny. Of course, when something changes, I’ll consider including some nutritional products in my routine, but I don’t consider it important or meaningful at the moment.
Moje vlasy sú prirodzene kučeravé, objemné a stredne husté. Pomerne rýchlo rastú. Nikdy som nemala problém s tým, že by som mala lupiny, vlasy by sa mi lámali alebo by som ich mala príliš zničené. Nikdy som si ich nefarbila (zatiaľ, lebo snáď tento rok aj to príde). Jediná vec, s ktorou som sa vždy musela vysporiadať, bolo to, že sa mi vlasy rýchlo mastili.
V priebehu posledných pár mesiacov sa mi však podarilo nájsť si rutinu, ktorá mojim vlasom vyhovuje. V dnešnom článku vám preto predstavím, aké produkty používam, ako často si vlasy umývam a ako sa o nich celkovo starám.

Prvýkrát som vyskúšala tuhý šampón tesne po Vianociach; a zamilovala som sa doň. Predtým som bol voči nemu trochu skeptická, pretože som si nevedela ani len predstaviť, ako si mám s tuhou hrudkou umývať vlasy, ako vôbec šampón prenesiem na vlasy a ako môže napeniť. Preto som testovanie dosť dlho odkladala, no potom som si povedala, že mu skúsim dať aspoň šancu – veď keď mi nebude vyhovovať, stále existujú iné možnosti.
Dvakrát po sebe som si kúpila šampúch Svieže ráno od značky Musk a bola som s ním nadmieru spokojná – ale nebudem veľa prezrádzať, pretože by som mu chcela venovať osobitný článok v podobe recenzie, ale poviem len toľko, že ľutujem, že som ho neskúsila skôr. Má nádhernú sviežu vôňu, krásne pení, je malý a kompaktný, preto sa s ním ľahko cestuje, a prekonal všetky moje očakávania. Všetky šampóny od MusK sú obohatené o kondicionizačnú zložku – teda okrem očistenia vlasov od nečistôt a mastnoty sú vlasy aj vyživené, jemné a ľahšie sa rozčesávajú. V súčasnosti ale testujem tuhý šampón Čajovník od značky Navia (ktorý aj môžete vidieť na fotografiách), ktorý je určený na mastné vlasy a tiež obsahuje kondicionér. Zatiaľ vyzerá veľmi dobre, tak uvidíme, či s ním budem rovnako spokojná.
čítaj ďalej: moja zero waste kúpeľňa
Ako som už spomínala aj v článku, kde som popisovala, čo všetko sa nachádza u mňa v kúpeľni, okrem klasického šampónu občas používam aj suchý šampón. Snažím sa predĺžiť interval medzi dňami, kedy si umývam vlasy (viac nižšie), ale stále musím chodiť do práce a na verejnosť, občas sa to bez malej pomoci nezaobíde.
Tento suchý šampón pozostáva iba z kukuričného škrobu a kakaa – škrob absorbuje vlhkosť a kakao dodá farbu (aby som potom nemala sivé vlasy) a vôňu, ktorá vydrží celý deň. Pri príprave som nešla podľa žiadneho presného pomeru – mojim cieľom bolo dodať iba toľko kakaa, aby bola farba čo najpodobnejšia odtieňu mojich vlasov. Šampón aplikujem vždy večer pred – teda aby mal čas účinkovať počas noci, a ráno sa nemusím už zaoberať nejakou rýchlou záchranou; a zvyšky prášku vyčešem kefou.
Drevenú kefu som si kúpila v Tescu pomerne náhodne – zbadala som ju blízko pokladne a nad kúpou som nejako dlho nepremýšľala, pretože po tom, čo som pred rokmi jednu vyhodila (je dosť možné, že aj stratila, fakt neviem, kam sa podela), som zistila, že hoci si vlasy nečešem nejako často (pretože ak by som sa o to snažila, narušila by som kučery a mala afro), občas mi kefa chýba.
Česanie vlasov však pomáha aj predĺžiť interval medzi umývaniami. Keďže sa mastnota uvoľňuje z pokožky hlavy, drží sa pri korienkoch; no vďaka česaniu sú tieto oleje distribuované po celej dĺžke vlasov a neakumulujú sa na jednom mieste. Práve drevené ostne dokážu časť týchto olejov aj absorbovať, a tak vlasy nakoniec pôsobia menej mastne.
Používanie šampónu určeného pre mastné vlasy, ktoré tiež neobsahuje Sodium Lauryl Sulfát, ktorý vlasy zbytočne príliš vysušuje, v kombinácii so suchým šampónom a pravidelným česaním mi pomáhajú umývať si vlasy čoraz menej často. Ešte začiatkom roka som si musela vlasy umývať každý druhý deň, dnes si ich umývam každý piaty. Nielenže mi to pomáha šetriť šampón, vodu a čas, ale moje vlasy sú tak menej zaťažené a zdravšie ako predtým.
V súčasnosti nepoužívam žiadne balzamy na vlasy alebo masky. Pretože nemám pocit, že by som ich potrebovala. Moje vlasy sú silné, pevné a zdravé, krásne jemné a lesklé. Samozrejme, že keď sa niečo zmení, zvážim zaradenie nejakých výživných produktov do mojej rutiny, no zatiaľ to nepokladám za dôležité alebo zmysluplné.