Zero waste — čo MUSÍTE mať

You can find thousands of articles and videos about zero waste. There are also a few of them on this blog. Recently, the bag has been torn with this trend – package free shops are opening up, they charge you for a plastic bag at the store in Slovakia, metal straws are a hit, and many petitions are circulating on the Internet. More and more people are starting to reject unnecessary plastic and are interested in more sustainable alternatives.
I have already written about sustainable alternatives to replace ordinary single-use disposable products, simple swaps that won’t cost you anything, the first steps to zero waste. In today’s article, I want to focus on the necessities without which you will not be able to practice this lifestyle. So what do you need for zero waste?
Nothing.
Simply nothing. I also felt that zero waste can create some sort of pressure to do more and turn our lives upside down completely. Even in my head, the perfect zero waste kitchen has only glass jars full of dry, durable foods, wooden utensils, herbs, cloth bags for fruits and vegetables, no plastic; the bathroom has unpackaged products and reusable stuff. And that is what products you buy online or in specialized stores are all about – everything is made of glass, wood, paper, bamboo or cotton. This may create an urge to get rid of all the plastic products we own. Simply put everything away and start new and fresh, so everything is perfect. But zero waste isn’t about it.
read more: can one make a change?
The point of zero waste is not to create any waste. And by throwing away cheap plastic containers, a life collection of bags from supermarkets, all skin care and beauty products, and disposable products, it’s just the opposite of zero waste. Alternatives are available not for you to clear your bank account during one day and replace each piece of your home with a green option; but so that we can something t reach for when the life of the previous thing is over. You won’t have containers, plastic cutlery, ear buds or plastic bags at home forever, because you’ll use them once and they’ll get distroyed or worn out, and they’ll have to go. Only then it’s the time to reach for a glass jar, a metal straw or a fabric bag.
Take a look at what you have at home before you get reusable cotton rounds, stainless steel lunch boxes for work, a bamboo toothbrush, a metal straw or a beeswax wrap. And maybe you’ll find unopened packages you bought a few months back on sale. And while the new glass coffee cup is beautiful, what’s the point of buying it when you have three more at home? What is the point of buying a metal straw if you have never needed it before? Do you really need another cotton bag?
Zero waste is about using what we already have. And extend the life of the products to as long as possible. Even I almost ran to the cash register with a beeswax wrap in my hand or thought about buying a glass container, in which I could bring my lunch. But I don’t need a wax wrap because I haven’t been in a situation where I needed it for the past three years; and instead of glass jars, I have plastic ones that do their job perfectly fine.
Therefore, to start with zero waste, you don’t need anything at all. Reuse what you have at home. Engage your creative side, and instead of buying cloth bags, make your own from old curtains and turn damaged t-shirts into make-up swabs. Find alternatives first at home, then at the store. Because apart from willpower, you don’t need anything else for a zero waste lifestyle.
O zero waste, teda o bezodpadovom životnom štýle, nájdete tisíce článkov a videí. I na tomto blogu je ich hneď niekoľko. V poslednej dobe sa s týmto trendom priam roztrhlo vrece – otvárajú sa bezobalové obchody, spoplatnili sa tašky v obchodoch, kovové slamky sú hitom a internetom kolujú kadejaké petície. Čoraz viac ľudí začína odmietať zbytočný plast a zaujíma sa o udržateľnejšie alternatívy.
Písala som už o udržateľných alternatívach, ktorými nahradíte bežné jednorazové produkty, o jednoduchých výmenách, ktoré vás nebudú stáť nič, o prvých krokoch k zero waste. V dnešnom článku sa chcem sústrediť na nevyhnutnosti, bez ktorých sa pri praktizovaní tohto životného štýlu nepohnete. Čo teda pri zero waste potrebujete?
Nič.
Jednoducho nič. I ja som pocítila to, že zero waste môže vytvárať akýsi nátlak na vykonanie viacerých opatrení a kompletnú premenu nášho bežného života. Aj v mojej hlave má dokonalá zero waste kuchyňa iba sklenené nádoby plné suchých trvanlivých potravín, drevené pomôcky, bylinky, látkové vrecká na ovocie a zeleninu, žiaden plast; v kúpeľni je nebalená drogéria a znovu použiteľné produkty. A tomu zodpovedajú aj výrobky, ktoré kúpite online alebo v špecializovaných obchodoch – všetko je iba zo skla, dreva, papiera, bambusu či bavlny. To môže spôsobiť nutkanie vyhodiť všetky plastové produkty, aké vlastníme. Jednoducho dať všetko preč a začať akoby odznova, aby bolo všetko dokonalé. Ale o tom zero waste nie je.
čítaj ďalej: nôže jeden spraviť zmenu?
Pointou zero waste je nevytvárať odpad. A tým, že do koša hodíte lacné dózy z plastu, životnú kolekciu tašiek, ktoré máte zo supermarketov, všetku kozmetiku a drogériu a jednorazové produkty je iba opakom toho, o čo sa zero waste snaží. Alternatívy sú dostupné nie preto, aby ste v priebehu dňa vybielili bankový účet a nahradili každý kus domova zelenou možnosťou; ale preto, aby sme mali po čom siahnuť, keď pôvodnej veci skončí životnosť. Dózy, plastový príbor, tyčinky do uší či igelitky nebudete mať doma navždy, pretože raz ich použijete alebo sa zničia či opotrebujú, a budú musieť putovať preč. Až vtedy je čas siahnuť po sklenenej nádobe, kovovej slamke či látkovej taške.
Predtým, než si zaobstaráte látkové tampóny na odličovanie, nerezové dózy na obed do práce, bambusovú zubnú kefku, kovovú slamku či obal z včelieho vosku sa poobzerajte, čo máte doma. A možno natrafíte na neotvorené balenia, ktoré ste kúpili pár mesiacov dozadu v zľave. A hoci je nový sklenený prenosný pohár na kávu krásny, aký má zmysel kupovať si ho, keď už máte doma tri ďalšie? Aký má zmysel kupovať si kovovú slamku, ak ste ju doteraz nikdy nepotrebovali? Treba vám ďalšiu bavlnenú tašku na nákup?
Zero waste je o tom použiť najprv to, čo už máme. A predĺžiť životnosť daných výrobkov na čo najdlhšie. I ja som už takmer utekala k pokladni, keď som držala obal z vosku či niekoľkokrát pokukovala po sklenenej dóze, v ktorej by som si mohla nosiť obed. Avšak voskový obal nepotrebujem, pretože som za posledné tri roky nebola ani raz v situácii, kedy by mi chýbal; a namiesto sklenených dóz mám plastové, ktoré svoju úlohu plnia na jednotku.
Preto k tomu, aby ste začali so zero waste, nepotrebujete vôbec nič. Opätovne používajte to, čo máte doma. Zapojte svoju kreatívnu stránku a namiesto kupovania látkových vrecúšok si vyrobte svoje zo starých záclon a poškodené tričká premeňte na odličovacie tampóniky. Hľadajte alternatívy najprv u seba doma, až potom v obchode. Pretože okrem chcenia vám z bezodpadovému životnému štýlu nič netreba.