Inšpirovalo ma / časť 01

On my old blog, I sometimes used to post Friday Faves, where I wrote the things that have caught my attention recently. And the place where I could share with you the little things I have been thinking about, on which I have spent time, or I just want to share them with you, was somehow missing on this blog.
Therefore, Inspired Me will represent this place. However, articles in this sub-category won’t be focused only on zero waste, minimalism, or veganism; and you’ll find everything here – from books to articles. Let’s go!

Deliciously Ella and the Plant-Based Cookbook

If you haven’t heard of Ella Mills yet, she’s a blogger who has been able to cure a nervous system desease with a vegan diet. A blog was a place where she shared healthy recipes; and it gradually grew into a series of cookbooks and her own bistro in London.
I’ve never been someone who cooks and bakes according to a cookbook. I was never interested in this literature. But I got this masterpiece for my birthday in April and I’m still excited about it today. Deliciously Ella‘s books aren’t new to our family and I’ve been following Ella for years, so having her book that contains a hundred simple recipes for everything from breakfast to dessert is inspiring. So far I have only tried a few dishes, but they were all excellent. Make sure to check out her YouTube channel for many recipes!

Do you use your potential to maximum?

Lea’s blog is one of my favourites. Over the years, she has changed her niche a few times and focusd on beauty products, fashion or lifestyle; she has now settled on life-related topics that people don’t talk about – and that’s why I like The Efflorescence Girl even more.
This is one of the articles that everyone should read. I myself lived for many years in my comfort zone, where I was great; but I didn’t go anywhere. Potential is something that each of us has – you just need to find it. And make good use of it.

U vážky

U dobrožrúta is not only the first package-free shop that opened in Slovakia, but also the first one I’ve ever visited. I was very pleased that I had it on my way home from school, they have everything I need, and a nice space complemented by amazing staff has created a bond with me.
I postponed my first visit to the U vážky store, which is based in the Fresh Market in Bratislava. Although I live relatively close to it and their offer, which they also publish on social networks, caught my attention, I have remained faithful to U dobrožrúta. I’m not saying that I will never go to U dobrožrúta again, absolutely not, because they still have a special place in my heart, but U vážky took my breath away. They have everything. And when I say everything, I mean literally everything. From classic foods such as rice, pasta and legumes (of course, they have several kinds of each) through all sorts of spices or nuts, to sweet and savory treats. And what did I find out? That a man can never bring enough containers to U vážky because their offer is incredible.
read more: how to achieve your goals

Chicago Med

I forbid myself to watch TV shows. Because when I get into something, I can’t stop. I don’t understand how can someone watch one episode, be satisfied and move on to another activity. When I watched Friends, it was not unusual for me to see one whole season in two days. Or even just one. (Otherwise I’m fine.)
One day, however, YouTube started recommending me short snippets of a TV show I haven’t heard about before. I ignored them for quite some time, but then one title caught my eye and couldn’t resist it. I’ve seen a few of these snippets until I told myself to give it a chance.
Chicago Med is a TV show that takes place in the ER in a hospital in Chicago. The story follows doctors and nurses, with each episode showing a few separate cases and patients. There is a second story line where personal lives of characters, their relationships, families and so on develop. In addition to the Chicago Med, there is Chicago PD, a police department, Chicago Fire about the firefighters, and Chicago Justice, which was about investigators and prosecutors, but they cancelled it after one season. Although all four shows exist separately, sometimes their story lines are intertwined, characters appear in other series, and interesting crossovers are created.
When I was little, I wanted to be a doctor, and after I got into high school, I found out that this was not a dream for me. But medicine is still something that fascinates me – and in Chicago Med my childhood dream is somehow satisfied. The whole show is beautifully made, it’s dynamic and dramatic, yet very informative and accurate. Absolutely recommend!

Sapiens

The book that was at the top of my to read list. Everyone around me read it, and I heard very good reactions. And they were right! Although I knew what it was focused on and what the topic was, I had no idea what I’m really getting into; but I was not disappointed. Sapiens – A Brief History of Humankind describes the whole history from the Big Bang, describes significant milestones and brings new perspectives to many things. It’s written in a simple and relaxed style, so the reader doesn’t feel that he’s reading a history book for school, and humor and exaggeration is not missing, but at the same time it’s very informative and clarifies things that are not talked about at school at all. If you haven’t read it yet, do it this summer – it’s the perfect book for lying on the beach, sunbathing in the garden or long evenings.
There’re only five things for today – but if you like this post format, I’ll be happy if you let me know in the comments! And I’d also like to know – what has inspired you lately?
Ešte na starom blogu som občas zvykla pridávať články Friday Faves, kde som spísala veci, ktoré ma v poslednej dobe zaujali. A práve miesto, kde s vami môžem zdieľať drobnosti, nad ktorými som sa zamyslela, nad ktorými som strávila čas alebo jednoducho sa o to s vami chcem podeliť, mi na tomto blogu akosi chýbalo.
Inspired Me (teda inšpirovalo ma) preto bude predstavovať toto miesto. Články v tejto podrubrike sa však nebudú venovať iba zero waste, minimalizmu alebo vegánstvu; a nájdete tu skutočne všetko – od kníh až po články. Let’s go!

Deliciously Ella and the Plant-Based Cookbook

Ak ste o Elle Mills ešte nepočuli, je to blogerka, ktorej sa vďaka vegánskej strave podarilo vyliečiť ochorenie nervového systému. Blog bol pre ňu miestom, kde sa delila o zdravé recepty; a postupne sa rozrástol do série kuchárskych kníh a vlastného bistra v Londýne.
Nikdy som nebola človek, ktorý by varil a piekol podľa kuchárskej knihy. Túto literatúru som nikdy nevyhľadávala. No toto veľdielo som dostala na narodeniny v apríli a dodnes som z neho nadšená. Knihy Deliciously Ella nie sú v našej rodine novinkou a Ellu sledujem už dlhé roky, preto vlastniť jej knihu, ktorá v sebe ukrýva sto jednoduchých receptov na všetko od raňajok po dezerty, je inšpirujúce. Zatiaľ som vyskúšala iba pár jedál, no všetky boli vynikajúce. Určite mrknite na jej kanál na YouTube, kde nájdete mnohé recepty!

Využívaš svoj potenciál na maximum?

Blog Ley patrí k mojim obľúbeným. V priebehu rokov párkrát zmenila jeho zameranie a venovala sa kozmetike, móde alebo životnému štýlu; v súčasnosti sa usadila pri témach týkajúcich sa života, o ktorých sa veľmi nehovorí – a práve preto som si The Efflorescence Girl obľúbila ešte viac.
Toto je jeden z článkov, ktorý by si mal prečítať každý. Ja sama som dlhé roky žila iba vo svojej komfortnej zóne, kde mi bolo fajn; ale nikam som sa neposúvala. Potenciál je niečo, čo má každý z nás – len ho treba nájsť. A poriadne využiť.

U vážky

U dobrožrúta je nielen prvý bezobalový obchod, ktorý bol na Slovensku otvorený, ale tiež aj prvý, ktorý som kedy navštívila. Veľmi mi vyhovovalo, že som ho mala po ceste zo školy domov, majú v ňom všetko, čo potrebujem, a príjemné prostredie doplnené úžasným personálom si u mňa vybudovalo puto.
Svoju prvú návštevu obchodíku U vážky, ktorý sídli vo Fresh Markete v Bratislave, som odkladala. Hoci to mám relatívne blízko a ich ponuka, ktorú zverejňujú aj na sociálnych sieťach, ma veľmi upútala, ostávala som verná Dobrožrútom. Nehovorím, že k Dobrožrútom už nikdy nepôjdem, to ani zďaleka, lebo v mojom srdci majú stále špeciálne miesto, ale U vážky ma úplne ohromilo. Majú všetko. A keď hovorím všetko, myslím tým doslova všetko. Od klasických potravín ako je ryža, cestoviny či strukoviny (zo všetkého majú, samozrejme, niekoľko druhov) cez všetky možné druhy korenín či orechov, až po sladké a slané dobroty. A čo som zistila? Že človek si nikdy nemôže k U vážky doniesť dostatočné množstvo nádob, pretože ich ponuka je neuveriteľná.
čítaj ďalej: ako dosiahnuť svoje ciele

Chicago Med

Sama sebe zakazujem pozerať seriály. Lebo keď sa raz do niečoho pustím, neviem prestať. Nechápem, ako si niekto môže pozrieť jednu časť, byť spokojný a presunúť sa k inej činnosti. Keď som pozerala Priateľov, nebolo pre mňa nezvyčajné, aby som jednu celú sériu videla za dva dni. Alebo dokonca iba jeden. (Ale inak som v poriadku.)
Jedného dňa mi však YouTube začal ponúkať krátke ukážky seriálu, ktorý mi nič nehovoril. Pomerne dlho som ich ignorovala, no potom ma zaujal jeden názov a neodolala som. Takýchto ukážok som videla niekoľko, pokým som si povedala, že tomu skúsim dať šancu.
Chicago Med je seriál, ktorý sa odohráva v prostredí pohotovosti nemocnice v Chicagu. Príbeh sleduje doktorov a zdravotné sestry, pričom každá epizóda ukazuje niekoľko osobitných prípadov a pacientov. V úzadí je druhá dejová línia, kde sa vyvíjajú osobné životy postáv, ich vzťahy, rodiny a podobne. Okrem Chicago Med existuje aj Chicago PD, teda policajné oddelenie, Chicago Fire o hasičoch a Chicago Justice, ktorý bol o vyšetrovateľoch a prokurátoroch, ale zastavili ho po jednej sérii. Hoci všetky štyri seriály existujú samostatne, občas sa ich dejové línie prelínajú, postavy sa objavujú aj v iných seriáloch a vznikajú zaujímavé nové časti.
Keď som bola malá, chcela som byť doktorka, na po prechode na strednú som zistila, že toto nie je sen pre mňa. No medicína je stále niečo, čo ma fascinuje – a práve pri Chicago Med sa môj detský sen akosi uspokojuje. Celý seriál je nádherne spracovaný, je dynamický a dramatický, no zároveň veľmi poučný a presný. Určite odporúčam!

Sapiens

Kniha, ktorá bola na najvyššom mieste v mojom to read liste. Čítali ju všetci okolo mňa a počúvala som na ňu samé chvály. A právom! Hoci som vedela, na čo sa zameriava a akú má tému, aj tak som úplne netušila, do čoho presne idem; ale sklamaná som nebola. Sapiens – stručná história ľudstva opisuje celú históriu od Veľkého tresku, popisuje významné míľniky a mnohým veciam prináša novú perspektívu. Je písaná jednoduchým a uvoľneným štýlom, teda človek nemá pocit, že číta učebnicu dejepisu do školy, pričom nechýba humor a nadsádzka, ale zároveň je veľmi poučná a objasňuje veci, o ktorých sa v škole vôbec nehovorí. Ak sa vám ešte nedostala do rúk, urobte tak toto leto – je to perfektné dielo na oddychovanie na pláži, opaľovanie v záhrade alebo dlhé večery.
Na dnešok to bude iba päť vecí – ale ak sa vám tento formát príspevku páči, budem rada, keď mi to dáte vedieť v komentároch! A tiež ma zaujíma – čo v poslednom čase inšpirovalo vás?