Zvyky pri starostlivosti o pleť, ktoré by ste si tento rok mali osvojiť

I have always had problems with good, and especially sufficient skin care. I am fully aware of its importance and necessity, but after a long day, in the evening I have never wanted to spend a long time in the bathroom and perform a ritual during which I slowly fall asleep and think only of a warm and soft bed.
One of my New Year’s resolutions for this year is also to create a morning and evening routine that will be fast and short, yet my skin will get all it needs, and also acquiring good habits – which I will share with you in today’s article.

Daily Sunscreen

I avoid sunscreen as much as possible (because they are greasy and have a weird scent) – but it is time for me to stop, because I will only be sorry for this in the future. Even though we should protect ourselves from the sun during the cold months as well, the spring has already begun, and the warm rays are slowly coming out – the ideal time to put the sunscreen in the everyday routine as soon as possible. According to many researches, up to 90% of the symptoms of aging come from unprotected UV radiation. Common drugstores offer a wide range of sunscreens – just choose the right one according to its SPF, smell or price.

Exfoliating

Regular exfoliating should be part of every skin care. Not only does it remove dead skin cells and dirt, it also deeply cleanses the pores, strengthens the skin, stimulates blood circulation and removes harmful substances. As a result, new cells get on the surface and the skin is younger, livelier, and is noticeably softer and smoother. Ideally you should exfoliate once or twice a week. All you need is a face brush or a sponge, that helps cleansing gel or peeling, thanks to a delicate circular motion, massage into the skin not only the face but also the whole body.

Use Toner Daily

Some time ago, I used a toner every night, but then I somehow stopped doing this – and I do not even know why or how. But a toner is an important part of skin care, because it helps to reduce pores, restores skin pH and leaves skin perfectly clean and refreshed. That’s why I hope to find a product that will suit my skin type in the near future.

Have enough water and sleep

Water and sleep, at first glance, are not related to skin care, but the opposite is true. When the skin is hydrated enough, it is elastic, it is smoother and less red. The inflamation can be also caused by increased levels of cortisol, a stress hormone associated with insufficient sleep.

Use Vitamin C and Retinol

Even vitamin C has great effects on the skin. It helps to get rid of darker spots, giving the skin a uniform tone, yet it revives the skin, improves its surface and texture, and has anti-aging effects.
Retinol, which is vitamin A, is the second small miracle, that stimulates the production of collagen and elastin, accelerates cell regeneration, cures acne and promotes fading of hyperpigmentation.
Are these habits part of your everyday skin care?
Odjakživa som mala problémy s dobrou, a hlavne dostatočnou starostlivosťou o pleť. Plne si uvedomujem jej dôležitosť a nevyhnutnosť, no po dlhom dni sa mi večer nikdy nechcelo tráviť v kúpeľni desiatky minút a vykonávať rituál, počas ktorého pomaly zaspávam a myslím len na teplú a mäkkú posteľ.
Jedným z mojich novoročných predsavzatí na tento rok je aj vytvorenie si rannej a večernej rutiny, ktorá bude rýchla a krátka, no zároveň moja pleť dostane všetko, čo potrebuje; a taktiež osvojenie si dobrých zvykov – ktoré vám priblížim v dnešnom článku.

Krém na opaľovanie

Krémom na opaľovanie sa vyhýbam obrovským oblúkom (pretože sú mastné a majú zvláštnu vôňu) – no je na čase, aby som s tým prestala, pretože to v priebehu v budúcnosti len oľutujem. Hoci by sme sa pred slnkom mali chrániť aj počas studených mesiacov, jar už začala a teplé lúče už pomaly vykúkajú – ideálny čas na to, aby som čo najskôr zaradila krém na opaľovaniu do každodennej rutiny. Podľa viacerých výskumov až 90 % príznakov starnutia pochádza práve z nechráneného UV žiarenia. Bežné drogérie ponúkajú široký výber krémov – už si len stačí vybrať ten pravý podľa výšky SPF, vône či ceny.

Exfoliácia

Pravidelná exfoliácia by mala byť súčasťou každej starostlivosti o pleť. Nielenže odstraňuje odumreté kožné bunky a nečistoty, ale zároveň hĺbkovo čistí póry, spevňuje pokožku, stimuluje krvný obeh a odstraňuje škodlivé látky. Vďaka tomu sa na povrch dostávajú nové bunky a pleť pôsobí mladšie, živšie a je citeľne jemnejšia a hladšia. Ideálne je robiť exfoliáciu raz až dvakrát týždenne. Jediné, čo potrebujete, je kefka na tvár alebo špongia, ktorá pomôže čistiaci gél alebo peeling vďaka jemným kruhovým pohybom vmasírovať do pokožky nielen tváre, ale aj celého tela.

Toner

Kedysi som toner (respektíve pleťovú vodu) používala každý večer, no potom som akosi s týmto zvykom prestala – a ani neviem ako. No toner je dôležitou súčasťou starostlivosti o pleť, pretože pomáha zmenšovať póry, obnovuje pH pokožky a zanecháva pleť krásne čistú a osvieženú. Preto dúfam, že sa mi v blízkej dobe podarí nájsť produkt, ktorý bude mojej pleti plne vyhovovať.

Dostatok vody a spánku

Voda a spánok síce na prvý pohľad nijako so starostlivosťou o pleť nesúvisia, ale opak je pravdou. Keď je pokožka dostatočne hydratovaná, je pružná, pôsobí hladšie a je menej začervenaná. Začervenanie spôsobuje aj zvýšená hladina kortizolu, čo je stresový hormón súvisiaci aj s nedostatočným množstvom spánku.

Vitamín C and Retinol

Aj vitamín C má na pleť vynikajúce účinky. Jednak pomáha zbaviť sa tmavších škvŕn, teda dodáva pleti jednotný tón, no zároveň pokožku oživuje, zlepšuje jej povrch a textúru, a má protistarnúce účinky.
Retinol, teda vitamín A, je druhý malý zázrak, ktorý stimuluje produkciu kolagénu a elastínu, urýchľuje regeneráciu buniek, lieči akné a podporuje vyblednutie hyperpigmentácí.
Sú tieto zvyky súčasťou vašej každodennej starostlivosti o pleť?