Slovenské značky prírodnej kozmetiky

The number of cosmetics manufacturers on the market is only increasing; and today we think of a person as successful when they have evolved from a makeup artist or make-up lover to creating their own brand. Counters in drugstores are full of products that fight with each other in colours, distinctive patterns, promised results. Nevertheless, I feel that more and more people around me are starting to seek natural cosmetics where the composition is understandable and relies on the power of herbal substances. Even Slovakia is not short for such brands – and today I’ll introduce four of whom I have personal experience with.

Mylo

Mylo is a brand of natural cosmetics produced by Barb in Bernolákovo in Slovakia. At first, she started with the production of soaps only and gradually got to other types of products; and today she is fully engaged in it. All products are handmade, containing only vegan ingredients of plant origin, with local, organic and fair trade ingredients being preferred. Neither substances nor end products have been tested in animals. The products are available through the e-shop or in many package free stores throughout Slovakia, and the packaging is recyclable or returnable, being cleaned and reused in Mylo.
If you have been following the blog for a long time, then you know that I fell in love with this brand. Mylo products were the first products I tried in natural beauty – and I was very pleasantly surprised. The promised effects are fulfilled, and you can really the difference on the skin. The price may seem higher, but believe me, it’s really worth it because you pay extra for first-class quality.
From Mylo I currently use carbon soap Čierna ovca, serum for oily skin with acne Ako vánok and lip balm Ružová marakuja, but I also tested the creamy deodorants Kvetinová pazuška and Grepová pazuška and the marigold soap Slnko v sieti and I was very satisfied with each one.

MusK

MusK, in the whole version of Soapery at Miss Kaplánová, is a brand known mainly for its solid shampoos, which quickly gained popularity. Lucia, who’s behind MusK, accidentally got into soap making as well; and today the brand offers a wide range of solid shampoos, oils, soaps, bath salts and flower waters. The products contain only natural substances, have not been tested and are hand-made in small batches by the cold method. In addition, it also takes into account the ecological aspect – soaps and shampoos don’t contain palm or palm kernel oil, the products are in recyclable packaging (or unpackaged) and are aimed at minimizing waste and saving resources in the production process.
read next: my zero waste bathroom
MusK’s philosophy also gained me; and I am a satisfied customer. So far I’ve only tried a solid shampoo Svieže ráno from them – but I’m currently using the third pack, which probably says a lot. I can’t praise it enough, and without hesitation I can call it the best shampoo I’ve ever used. Their selection of shampoos is quite wide, so everyone will find their own, but if you have oily hair like me, you won’t be disappointed with this product.

Navia

Navia brand is very rich in product diversity – it offers skin creams, serums, oils, shampoos, deodorants, balms, shower creams, skin cleansing gels, herbal waters, tooth powders and various facial and body cleansing accessories. They combine traditions with science – they believe in the healing power of natural substances, but also scientific knowledge, thanks to which their products really help. It’s not tested on animals, but unlike the previous two mentioned brands, Navia also uses animal substances such as beeswax or goat’s milk in some products; however, most products are also suitable for vegans. The cosmetics are made by hand, meet the highest standards and the brand is based on a personal and friendly approach.
I listened to praises about Navia for a very long time, before I decided to try their products – specifically, I tried the Čajovník shampoo for oily hair. Although I don’t like this shampoo (but mainly because my hair loves Svieže ráno from MusK), it’s certainly not the last product I try from Navia, because people around me are very satisfied with the brand.

Soaphoria

Soaphoria is one of the more well-known brands on the Slovak market – and this is also the fact that its popularity continues to grow, the products are also available in ordinary shopping centers and their offer is only expanding. From Soaphoria you can buy everything from greasy hair roots to dry heels. The brand is committed to using local raw materials, maintaining the tradition of handicrafts, using recyclable or compostable materials, and careful and conscientious selection of suppliers. The products are not tested on animals and many are also suitable for vegans.
The Sopahoria brand is also sought by those who are not based on the use of purely natural brands; especially because they quickly find that their products are working and it’s very easy to love them. I personally postponed testing their products for a long time; and when I first tried In White Organic Cream Deodorant, I couldn’t understand why it took me so long. Their products are very affordable and really everyone will choose.
Which are your favourite Slovak brands of natural cosmetics?
Počet výrobcov kozmetiky na trhu iba pribúda; a dnes už považujeme za úspešnú práve takú osobu, ktorá sa prepracovala od make-up artistky alebo milovníčky líčenia k vytvoreniu vlastnej značky. Pulty v drogériách sú plné produktov, ktoré medzi sebou bojujú farbami, výraznými vzormi, sľubovanými výsledkami. Aj napriek tomu mám však pocit, že čoraz viac ľudí v mojom okolí začína vyhľadávať prírodnú kozmetiku, ktorej zloženie je zrozumiteľné a spolieha sa na silu rastlinných látok. Ani Slovensko nie je na takéto značky chudobné – a dnes vám predstavím štyri, s ktorými mám osobné skúsenosti.

Mylo

Mylo je značka prírodnej kozmetiky, ktorú vyrába Barb na Slovensku v Bernolákove. Najprv začala len s výrobou mydiel, postupne sa dostala k ďalším druhom produktov; a dnes sa tomu venuje naplno. Všetky výrobky sú zhotovené ručne, obsahujú iba vegánske zložky rastlinného pôvodu, pričom sú uprednostnené lokálne, organické a fair trade suroviny. Látky ani finálne produkty neboli testované na zvieratách. Produkty sú dostupné cez e-shop alebo v mnohých bezobalových obchodoch na celom Slovensku, pričom sú recyklovateľné alebo ich môžete vrátiť, v Mylo ich vyčistia a opäť použijú.
Ak sledujete blog už dlhšie, tak viete, že do tejto značky som sa priam zamilovala. Produkty Mylo boli prvé, ktoré som v rámci prírodnej kozmetiky vyskúšala – a bola som veľmi príjemne prekvapená. Sľúbené účinky spĺňajú a na pleti je skutočne vidieť rozdiel. Cena sa síce môže zdať byť vyššia, ale verte mi, naozaj to stojí za to, pretože si priplácate sa za prvotriednu kvalitu.
Od Mylo momentálne používam uhlíkové mydlo Čierna Ovca, sérum na mastnú pleť s akné Ako Vánok a balzam na pery Ružová Marakuja, ale testovala som aj krémový dezodorant Kvetinová pazuška i Grepová pazuška a nechtíkové mydlo Slnko v sieti a so všetkými som bola maximálne spokojná.

MusK

MusK, v celom znení Mydláreň u slečny Kaplánovej, je značka známa hlavne pre svoje tuhé šampóny, ktoré si rýchlo získali obľubu. Aj Lucia, ktorá stojí za zrodom MusK-u, sa k výrobe mydiel dostala náhodou; a dnes jej značka ponúka širokú škálu tuhých šampónov, olejov, mydiel, solí do kúpeľa či kvetových vôd. Produkty obsahujú iba prírodné látky, neboli testované a sú vyrábané ručne v malých dávkach metódou za studena. Okrem toho prihliada aj na ekologické hľadisko – mydlá ani šampóny neobsahujú palmový ani palmojadrový olej, výrobky sú v recyklovateľných obaloch (alebo bez obalu) a v procese výroby sa zameriavajú na minimalizáciu odpadu a šetrenie zdrojmi.
čítaj ďalej: moja zero waste kúpeľna
MusK si svojou filozofiou získal i mňa; a radím sa medzi spokojných zákazníkov. Zatiaľ som od nich vyskúšala iba tuhý šampón Svieže ráno – ale momentálne používam už tretie balenie, čo asi hovorí za veľa. Neviem si ho vynachváliť a bez váhania ho môžem označiť za najlepší šampón, aký som kedy používala. Ich výber šampúchov je pomerne bohatý, takže každý si nájde svoje, ale ak máte mastné vlasy ako ja, s týmto produktom nebudete sklamaní.

Navia

Značka Navia je na rôznorodosť produktov veľmi bohatá – ponúka pleťové krémy, séra, oleje, šampóny, dezodoranty, balzamy, sprchové krémy, čistiace gély na pleť, bylinkové vody, zubné prášky či rôzne doplnky na čistenie tváre i tela. Spájajú tradície s vedou – veria v liečivú silu prírodných látok, ale aj vedecké poznatky, vďaka čomu ich produkty skutočne pomáhajú. Nie sú testované na zvieratách, no na rozdiel od predošlých dvoch spomenutých značiek, Navia v niektorých výrobkoch používa aj živočíšne suroviny ako je včelí vosk alebo kozie mlieko; avšak väčšina produktov je vhodná aj pre vegánov. Kozmetika je vyrábaná ručne, spĺňa najvyššie štandardy a značka sa veľmi zakladá na osobnom a priateľskom prístupe.
O Navii som počúvala veľmi dlho samé chvály predtým, než som sa o ich produktoch rozhodla siahnuť i ja – konkrétne som vyskúšala tuhý šampón Čajovník určený na mastné vlasy. Hoci mne tento šampúch úplne nesadol (ale to hlavne preto, lebo moje vlasy zbožňujú Svieže ráno od MusK-u), určite to nie je posledný produkt, ktorý od Navia vyskúšam, pretože ľudia v mojom okolí sú so značkou maximálne spokojní.

Soaphoria

Soaphoria patrí na slovenskom trhu medzi viac známe značky – a o tom značí aj to, že jej popularita stále vzrastá, produkty sú dostupné aj v bežných obchodných centrách a ich ponuka sa iba rozširuje. Od Soaphorie kúpite všetko od mastných korienkov vlasov až po suché päty na nohách. Značka dbá na používanie lokálnych surovín, zachovanie tradície ručnej práce, používanie recyklovateľných alebo rozložiteľných materiálov a dôkladný a svedomitý výber dodávateľov. Produkty nie sú testované na zvieratách a mnohé sú vhodné aj pre vegánov.
Značku Sopahoria vyhľadávajú aj tí, ktorí sa nezakladajú na používaní výlučne prírodných značiek; a to najmä preto, že pri ich produktoch rýchlo zistíte, že naozaj fungujú a je veľmi jednoduché si ich obľúbiť. Ja osobne som testovanie ich výrobkov dlho odkladala; a keď som prvýkrát vyskúšala organický krémový dezodorant In White, nevedela som pochopiť, prečo mi to tak dlho trvalo. Ich produkty sú cenovo veľmi dostupné a vyberie si skutočne každý.
Aké sú vaše obľúbené slovenské značky prírodnej kozmetiky?