Prečo som sa rozhodla žiť jednoduchšie

I have been admiring a minimalist lifestyle for several years. Although I can also appreciate a nice candle, a photo in a nice frame or a decoration, something has always drawn me to simple, light and airy spaces. The peace that emanated from them could also be transferred to me.
I’ve mentioned it a few times, but I’ll say it again – minimalism is a journey. A long journey; full of realizing and decisions. And since there’s no finish line where we could say that someone is a perfect minimalist, I don’t know if I can label myself as that at all, because I’m certainly not at the point where they are. But I still try to live more simply and slowly.

Stress

I have had a problem with dealing with stress since I was young. I remember the times in kindergarten, when we prepared a short performance for our parents at the end of the year and how we waited for the beginning while hidden in the bedrooms. Everyone was excited, couldn’t wait when they can wave their mum, dad and grandmother, screaming and laughing, but I was already feeling stressed. And that was with me during the whole elementary and high school, until now. I’m always very nervous before any public performance; but sometimes also when I only need to arrange something, even on the phone.
Minimalism helps me cope with this stress. It’s certainly also a matter of age and the fact that I’m no longer ten and I know that I have no reason to be afraid of the people behind the cash desk. But the choice to live a calmer and easier life relieves me of the inner need to feel stress and tension before any situation I don’t know.
read next: what is minimalism

Peace

With it goes hand in hand the peace. A while ago, it simply wasn’t possible for me to just sit down and do nothing, make myself a cup of tea and relax with a book for an hour during a busy day full of duties. Minimalism not only takes stress out of life, but also replaces it with a feeling of peace.

Tidiness

The airy rooms, which I have only admired for years from the pages of magazines, screens or my phone, are a reality for me. And it’s the best feeling. When you have few things, there is simply no need to have a mess at home. Nothing piles up anywhere, and tidying takes up to two minutes, and that’s already an extreme, because clean rooms somehow ask you to put everything back into place after using and not to disturb the peaceful state.

Order

I’m a person who cannot work in a mess. Under no circumstances. Unless I have a clean table, with only what I really need on it, I can’t concentrate. Then I have the problem of paying attention and focusing on the important, and I’m distracted by absolutely anything. But as I mentioned, since minimalism is about possessing only what we really need, it also prevents the clutter.

Concentration

Also thanks to minimalism I can concentrate on important things. Because minimalism is not just about how your home looks; but also about what you do or think about during the day. It’s that you have no remorse at watching a film after lunch and relaxing for a moment, that you don’t surround yourself with redundancies and do what you enjoy and love. Minimalism opens the way to the life we desire, to the life that is only in our dreams, to a life where we are happy.
Minimalistický životný štýl obdivujem už niekoľko rokov. Hoci aj ja sa viem pokochať nad peknou sviečkou, rámčekom s fotografiou alebo dekoráciou, vždy ma to viac ťahalo k jednoduchým, svetlým a vzdušným priestorom. Pokoj, ktorý z nich vyžaroval, vedeli preniesť aj na mňa.
Už som to spomenula niekoľkokrát, ale poviem to znova – minimalizmus je cesta. Dlhá cesta; plná spoznávania a rozhodnutí. A keďže neexistuje presný koniec, kedy by sme mohli povedať, že je niekto dokonalý minimalista, neviem, či tak vôbec môžem označiť seba, pretože určite ešte nie som v bode, v akom sú iní. Ale aj napriek tomu sa snažím žiť jednoduchšie a pomalšie.

Stres

Odmala som mala problém so zvládaním stresu. Pamätám si ešte na časy v škôlke, kedy sme si na konci roka pripravili pre rodičov krátke predstavenie, a ako sme čakali na začiatok schovaný v spálňach. Všetci sa tešili, nevedeli sa dočkať, kedy zamávajú mamke, ockovi a babičke, jačali a smiali sa, ale ja som už vtedy pociťovala stres. A to sa so mnou vlieklo počas celej základnej i strednej školy, až doteraz. Vždy som pred akýmkoľvek verejným vystúpením veľmi nervózna; ale mne niekedy stačí aj nutnosť niečo vybaviť, hoc aj iba po telefóne.
Minimalizmus mi pomáha vyrovnať sa s týmto stresom. Je to určite aj vec veku a toho, že už nemám desať a viem, že sa nemám dôvod báť predavačky za pokladňou. No voľba žiť život pokojnejšie a jednoduchšie ma zbavuje vnútornej potreby pociťovať stres a napätie pred akoukoľvek situáciou, ktorú nepoznám.
čítaj ďalej: čo je to minimalizmus

Pokoj

S tým ide ruka v ruke aj pokoj. Kedysi proste neexistovalo, aby som si len tak sadla a nič nerobila; spravila si šálku čaju a hodinu odpočívala pri knihe počas rušného dňa plného povinností. Minimalizmus zo života nielen odoberá stres, ale nahrádza ho aj pocitom pokoja.

Čistota

Vzdušné miestnosti, ktoré som roky iba tíško obdivovala zo stránok magazínov, obrazovky alebo displeja mobilu, sú už pre mňa realitou. A je to ten najlepší pocit. Keď máte málo vecí, jednoducho neexistuje, aby ste mali doma neporiadok. Nič sa nikde nekopí a upratovanie zaberie najviac dve minúty, a to aj tak je to už extrém, pretože čisté priestory si akosi žiadajú, aby ste všetko po použití vrátili späť na svoje miesto a nenarúšali ten pokojný stav.

Poriadok

Som človek, ktorý nemôže pracovať v neporiadku. Za žiadnych okolností. Pokiaľ nemám čistý stôl, na ňom iba to, čo naozaj potrebujem, neviem sa sústrediť. Mám potom problém udržať pozornosť a sústrediť sa na dôležité, a rozptýli ma úplne čokoľvek. Ale ako som už spomínala, keďže minimalizmus je o tom vlastniť len to, čo naozaj potrebujeme, zároveň predchádza vzniku neporiadku.

Sústredenie

Aj vďaka minimalizmu sa viem sústrediť na podstatné veci. Minimalizmus totiž nie je len o tom, ako vyzerá váš domov; ale aj o tom, čo počas dňa robíte alebo aké máte myšlienky. Je to o tom, že nemáte výčitky z toho, že si po obede pustíte film a na chvíľu si oddýchnete, že sa neobklopujete nadbytočnosťami a robíte to, čo vás baví a čo milujete. Minimalizmus otvára cestu k životu, po ktorom túžime, k životu, ktorý je iba v našich snoch, k životu, kde sme šťastný.