Kde nájsť vegánske jedlo v Bratislave?

I usually eat at home. Or more so – I prepare my own food. Which definitely makes following a vegan diet easier for me, because I know exactly what is in which food, and I also cannot cook from ingredients that I simply don’t have at home (such as milk, eggs or cheese). That’s how it works for me, because it’s much cheaper than eating out, but I also have complete control over what I eat.
But there are times when I have to eat somewhere outside. During the last semester, in our timetable we had an hour-long break right during the lunch time, after which we had three more lectures. Sometimes I brought my own lunch, but since I had no place to heat it up and eat it properly, we ate somewhere outside. But there are also situations where I just want to eat outside. I don’t always want to cook. And when there is a reason to celebrate, food is one of the ideal ways.
However, there aren’t many vegan restaurants; and in the normal ones there are very limited possibilities (if any). However, over the past year I have discovered several vegan restaurants or cafes I have fallen in love with – and I will present them to you today. I hope it inspires you, you will remember them and you will visit them next time you go to Bratislava!

Made With Laf

Made With Laf is a vegan bistro on Dunajska Street, which is open daily except on Sundays, and offers a daily lunch menu consisting of two soups and two main dishes; and after two o’clock in the afternoon they have a regular menu. Their daily menu is excellent – they always prepare something new and original; they try to recreate traditional Slovak dishes into a vegan version, but they also experiment with foreign and exotic cuisines. Thanks to the fact that they have these four dishes ready during the lunch time, you don’t have to wait for too long; and they bring you your meal within a few minutes. This is a huge advantage because of the small space they have – as you can see in the first photo, in the bistro is only one big table and four small ones, during the summer they have a tiny terrase open as well. Although the afternoon menu is a bit limited and they expand it rarely, there’s plenty to choose from – they make pastas, burgers, wraps or curry, but also soups or salads. Apart from that they often offer various cakes and coffee, tea or lemonades are a necesity.
If you follow my Instagram, you know that I absolutely adore this place. I don’t remember exactly when I visited Made With Laf for the first time, but during the last couple of months I’ve been there more times than I can count; mostly because their Nugget Burger is definitely the best meal I’ve ever had! Mekenčís, ie macaroni and cheese is worth mentioning, and Raw Pea Soup is also delicious.

Balans Bistro

Balans Bistro is very similar to Made With Laf in many areas – it’s a relatively small bistro in Bratislava’s alley, their menu is only vegan, they have a daily menu, which they serve until a set hour, and then they cook from a fixed menu. Their space is cozy and nice, but it’s also a disadvantage, because at lunchtime, the bistro is full and there’s nowhere to sit. We had to turn and eat elsewhere three times; on the fourth visit they were relatively empty. However, this is a clear indicator that they’re renowned for their food – especially for burgers and quesadillas. They also offer delicious lemonades or tea; and while waiting for food, you can browse through a book or play a board game.
So far I didn’t have the honor to taste something of their daily menu, so I personally cannot judge but what I hear from others – it’s great. Diverse, rich, and mainly excellent. I had the famous Balans burger; and I wasn’t disappointed! On the one hand, I hope that they’ll soon be able to expand their space because they have few tables, but that would lose the lovely ambience and cosiness where one feels like eating in the comfort of home. Only recommend!
Are there any vegan restaurants in your town?
Poväčšine jedávam doma. Respektíve si jedlo pripravujem sama. Čo v značnej miere uľahčuje moje vegánstvo, nakoľko presne viem, aké potraviny sú v ktorom jedle, a tiež sa nedá variť z ingrediencií, ktoré doma jednoducho nemáte (ako je mlieko, vajcia či syr). Takto mi to plne vyhovuje, pretože je to oveľa lacnejšie ako stravovať sa vonku, ale tiež mám úplnú kontrolu nad tým, čo jem.
Sú však chvíle, kedy musím jesť niekde vonku. Počas minulého semestra sme mali rozvrh postavený tak, že práve v čase obeda sme mali hodinové voľno, po ktorom nás čakali ďalšie tri prednášky. Občas som si nosila vlastný obed, ale keďže som si ho nemala kde zohriať a ani poriadne ho kde zjesť, jedávali sme niekde vonku. Ale sú aj situácie, kedy vonku jesť jednoducho chcem. Ani mne sa vždy nechce variť. A keď je dôvod na oslavu, jedlo je jedným z ideálnych spôsobov.
Vegánskych reštaurácií však nie je veľa; a v tých normálnych sú veľmi obmedzené možnosti (ak teda vôbec nejaké sú). Avšak v priebehu posledného roka som objavila viacero vegánskych reštaurácií či kaviarní, do ktorých som sa zamilovala – a v dnešnom článku vám dve z nich predstavím. Dúfam, že vás to inšpiruje, zapamätáte si ich a pri najbližšej návšteve Bratislavy ich vyskúšate!

Made With Laf

Made With Laf je vegánske bistro na Dunajskej ulici, ktoré je otvorené denne okrem nedele. Každý deň pripravujú obedňajšiu ponuku pozostávajúcu z dvoch polievok a dvoch hlavných jedál; a po druhej hodine poobede majú stálu ponuku. Ich denné menu je vynikajúce – vždy pripravujú niečo nové a originálne; snažia sa pretvoriť tradičné slovenské jedlá do vegánskej verzie, ale aj experimentujú so zahraničnými a exotickými kuchyňami. Vďaka tomu, že tieto štyri jedlá majú počas obeda pripravené, nemusíte na nich dlho čakať; a tanier vám prinesú do pár minút. To je obrovskou výhodou vzhľadom na to, aké malé majú priestory – ako aj môžete vidieť na prvej fotke, v bistre je len jeden veľký stôl a štyri menšie, počas leta majú otvorenú aj maličkú terasu. Hoci je poobedňajšia ponuka trochu obmedzená a len málokedy ju rozširujú, je z čoho vyberať – robia cestoviny, burgre, wrapy či kari, ale i polievky alebo šaláty. Okrem toho majú v ponuke často aj rôzne koláče a nechýba ani káva, čaje či limonády.
Ak sledujete môj Instagram, viete, že toto miesto som si nesmierne obľúbila. Už si presne nepamätám, kedy som bola v Made With Laf prvýkrát, ale v priebehu posledných pár mesiacov som tam bola častejšie ako viem spočítať; a to hlavne preto, lebo ich Nugget Burger je jednoznačne najlepšie jedlo, aké som kedy mala! Za spomenutie určite stojí Mekenčíz, teda makaróny so syrom, a vynikajúci je aj Raw hráškový krém, ktorý je stálicou už dlhú dobu.

Balans Bistro

Balans Bistro je v mnohých oblastiach veľmi podobné Made With Laf – je to pomerne malé bistro v bratislavskej uličke, ich ponuka je čisto vegánska, majú denné menu, ktoré podávajú do istej hodiny, a potom varia len stálu ponuku. Ich priestory sú útulné a príjemné, ale sú tiež nevýhodou, nakoľko je v bistre v čase obeda plno a nie je si kam sadnúť. My sme sa až trikrát museli otočiť a ísť jesť niekam inam; až na štvrtej návšteve mali pomerne prázdno. To je však jasným indikátorom toho, že svojim jedlom sú preslávený – a to najmä burgrami a quesadillami. Tiež ponúkajú vynikajúce limonády alebo čaje; a počas čakania na jedlo si môžete zalistovať v nejakej knihe alebo zahrať stolnú hru.
Zatiaľ som nemala česť ochutnať niečo z ich dennej ponuky, preto osobne nemôžem súdiť, ale čo počúvam od iných – je skvelá. Rozmanitá, bohatá, a hlavne výborná. Ja som radšej siahla po preslávenom Balans burgri; a sklamaná som nebola! Na jednu stranu dúfam, že sa im čoskoro podarí rozšíriť priestory, pretože stolov majú málo, ale tým by stratili to príjemné prostredie a útulnosť, kde má človek pocit, akoby jedol v pohodlí domova. Iba odporúčam!
Sú vegánske reštaurácie aj vo vašom meste?