Moje malé-veľké tajomstvo

My little baby, who I hid from the world for a few months. I was preparing it, trying to make it absolutely perfect and that I wouldn’t forget anything. But the day I share it with you is here!

Simply The Studio

My own Etsy Shop, where you can find premade templates for Blogger.

My story

I first came in contact with coding right in my first year in high school. And then it captured me. The experiments were interesting, but I learned with every mistake and didn’t give up. After switching to Blogger, I started to code my own designs as I didn’t like the available templates. For a while I had the honor to code to order; and then I found out how much I enjoy it. However, because of school I had to quit because I didn’t have enough time (and believe me, it takes much longer than it seems to prepare one design where everything works). It wasn’t until I went to college that I realized how much I missed it – and I thought I’d try to turn my free time hobby into a business. I’m still in the very beginning, you can see for yourself that my Etsy Shop is quite poor compared to others, but step by step I get further. I’m learning. I’m trying. And I’m chasing my dream.
I dreamed about Simply The Studio for about three years now. It has always been somewhere in my head, I always thought that my skills and abilities were far from being comparable to others; but in October I decided to at least give it a try. It won’t cost me anything. And I’m trying!
As I said, right now I’m not offering much. In addition to full time job, I don’t have much time to code and it takes weeks to prepare one design, but I’m trying – because I enjoy it.
But I address you with one request – what designs do you like best? Simple? Or with many details? Black and white or colourful? I have my unambiguous preferences, but each of us is different – and that’s why I’m very interested in what you like. And the more specific you are in the comments, the more it’ll help me!
Moje malé dieťa, ktoré som pred svetom schovávala niekoľko mesiacov. Pripravovala som ho, snažila sa, aby bolo úplne dokonalé a aby som na nič nezabudla. Ale deň, kedy sa oň s vami podelím, je tu!

Simply The Studio

Môj vlastný Etsy Shop, kde nájdete šablóny na blogy cez službu Blogger.

Môj príbeh

Ku kódovaniu som sa prvýkrát dostala hneď v prvom ročníku na strednej. A už vtedy ma to chytilo. Pokusy boli zaujímavé, no učila som sa s každou chybou a nevzdávala sa. Po prechode na službu Blogger som začala kódovať aj vlastné designy, nakoľko sa mi dostupné šablóny nepáčili. Chvíľu som mala česť kódovať aj na objednávku; a vtedy som zistila, ako veľmi ma to baví. Avšak kvôli škole som s tým musela prestať, keďže som už nemala toľko času (a verte mi, že príprava jedného dizajnu, kde všetko funguje, trvá oveľa dlhšie, než sa zdá). Až po prechode na vysokú som zistila, ako veľmi mi to chýba – a povedala som si, že skúsim premeniť svoju voľnočasovú záľubu na biznis. Som ešte v úplných začiatkoch, sami môžete vidieť, že môj Etsy Shop je v porovnaní s ostatnými celkom chudobný, ale krok po kroku sa dostávam ďalej. Učím sa. Snažím sa. A idem k svojmu snu.
O Simply The Studio som snívala asi tri roky. Vždy to bolo niekde v úzadí v mojej hlave, vždy som si myslela, že moje schopnosti a zručnosti nie sú ani zďaleka porovnateľné s inými; no v októbri som sa rozhodla, že to aspoň skúsim. Veď za pokus nič nedám. A tak to skúšam!
Ako som už hovorila, zatiaľ toho ponúkam naozaj máličko. Popri full time práci nemám veľmi veľa času na kódovanie a príprava jedného designu trvá aj týždne, ale snažím sa – lebo ma to baví.
Obraciam sa však na vás s jednou prosbou – aké designy sa vám najviac páčia? Jednoduché? Alebo s rôznymi detailmi? Čierno-biele alebo farebné? Ja mám svoje jednoznačné preferencie, ale každý z nás je iný – a preto ma veľmi zaujíma, čo sa páči vám. A čím konkrétnejší v komentároch budete, tým viac mi to pomôže!