Vegánsky jedálniček s malým rozpočtom

I’ve heard “veganism is expensive” several times before. And I always stay a little stunned because I have no idea where this idea came from. To be more clear – I can imagine how someone came to this opinion, but it’s far enough from the truth.
And given that this is also an argument to many people why they can’t imagine themselves going vegan (the main argument is not willing to give up meat and dairy products that are easily replaceable), today I would like to disprove it and show you it’s not true at all.
You could read about how to go vegan in this article posted a while ago, so today we’re focusing on how to be a vegan when you don’t have millions.

Diet

We’ll start with food because it’s a fairly large component of the vegan lifestyle; and also vegan food seems to be expensive to many people.
Vegan food is not so much different from the traditional one. I myself eat a lot of fruits and vegetables. Not only does the price stay the same (because I eat the same tomato as you do), but these foods are really cheap and very easy to access. The same applies to rice or pasta – again it is cheap food. Legumes? The same. One can of beans costs fifty cents. Into your own packaging in a package-free shop? Even less.
Indeed, the idea that veganism is expensive was born of how much the substitutes to traditional food cost. Because almond milk, vegan cheese, or meat alternatives often cost more than animal products – and give the impression that veganism is expensive. But from my own experience I can tell you that I rarely buy such products. I will indulge in vegan cheese only once in a while, we make plant-based milk mostly at home and I have never tasted vegan steak (and I don’t even want to). And I personally have not yet met a vegan who would base his diet on such alternatives.

Clothing and beauty products

In terms of clothing, or more so the fabrics which are used, most of us don’t wear real fur, silk or leather every single day anyway, and chooses fabrics like cotton. And many “animal” materials exist in a “vegan” version, so there’s nothing to even talk about.
Even a basic drugstore offers many options of vegan alternatives. Brands like Catrice (yes, even Catrice; this way I’m reacting again to a recent comment that this beauty products are not cruelty free – but the fact that they don’t test on animal, can be found on their page and they have a PETA certificate, too), Essence of Elf offer products without any animal products (but check the labes, because not every product is vegan), DM drugstore’s own brand called Alverde contains only natural ingredients, none of them test on animals; and all of them are not only affordable, but they are considered as the cheaper ones. The brand Alverde offers a nice variety of skin care products as well as body or hair products; and local brands offer natural and cruelty-free cosmetics, which has great quality and is relatively cheap.
These are three main fields – and as you can see yourself, even common stores offer vegan option, which are often cheaper than non-vegan ones.
If anything else comes to your mind, which I didn’t include in the article, I’ll be happy if you share if in the comments!
Už viackrát som počula “vegánstvo je drahé“. A vždy pri tom ostanem trochu zarazená, pretože naozaj netuším, odkiaľ sa táto predstava zrodila. Respektíve – viem si predstaviť, ako na tento názor niekto prišiel, no je dosť ďaleko od pravdy.
A vzhľadom k tomu, že pre mnohých je aj toto argument, prečo si nevedia predstaviť, že by prešli na vegánstvo (hlavným argumentom je nechuť vzdať sa mäsa a mliečnych výrobkov, ktoré sú jednoducho nahraditeľné), dnes by som ho chcela vyvrátiť a ukázať vám, že to tak vôbec nie je.
O tom, ako prejsť na vegánstvo, ste si mohli prečítať už v tomto článku, dnes sa teda pozrieme na to, ako byť vegánom, keď na to nemáte milióny.

Jedálniček

Začneme pri jedle, lebo to predstavuje pomerne veľkú zložku vegánskeho životného štýlu; a tiež práve vegánske jedlo sa mnohým zdá byť drahé.
Vegánska strava sa až tak veľmi nelíši od tej tradičnej. Ja sama jem veľmi veľa ovocia a zeleniny. Nielenže teda cena ostáva rovnaká (lebo ja zjem rovnakú paradajku ako vy), ale tieto potraviny sú naozaj lacné a veľmi ľahko dostupné. Na ryžu či cestoviny platí to isté – opäť to sú lacné potraviny. Strukoviny? To isté. Jedna plechovka fazule stojí päťdesiat centov. Do vlastného obalu v bezobalovom obchode? Ešte menej.
Myšlienka, že je vegánstvo drahé, sa totižto zrodila z toho, koľko stoja náhrady tradičnej stravy. Lebo mandľové mlieko, vegánsky syr alebo mäsové alternatívy mnohokrát skutočne stoja viac ako živočíšne produkty – a preto sa môže zdať, že je vegánstvo drahé. No z vlastnej skúsenosti vám môžem povedať, že takéto výrobky kupujem len naozaj málokedy. Vegánsky syr si doprajem len raz za čas, rastlinné mlieko robíme prevažne doma a vegánsky rezeň som ešte nikdy neochutnala (a ani nechcem). A ja osobne som sa ešte nestretla s vegánom, ktorý by svoju stravu zakladal na takýchto alternatívach.

Oblečenie a kozmetika

Čo sa oblečenia, respektíve použitých materiálov týka, väčšina z nás aj tak každý deň nenosí pravé kožušiny, hodváb alebo kožu, a radšej siaha po tkaninách ako je bavlna. A väčšina “živočíšnych” materiálov existuje aj vo “vegan” verzii, preto asi nie je o čom hovoriť.
Aj bežná drogéria ponúka nemalé možnosti vegánskych alternatív. Značky ako Catrice (áno, aj Catrice; tým opäť reagujem na nedávny komentár o tom, že táto kozmetika nie je cruelty-free – no to, že netestujú na zvieratách majú uvedené na stránke a majú aj certifikát PETA) alebo Essence ponúkajú produkty bez akýchkoľvek živočíšnych zložiek (no pozerajte na obal, lebo nie všetky produkty sú vegánske), značka DM drogérie Alverde je iba z prírodných zložiek, ani jedna netestuje na zvieratách; a všetky sú nielen cenovo dostupné, ale radia sa medzi najlacnejšie. Značka Alverde ponúka aj zaujímavý výber produktov na starostlivosť o pleť, telo či vlasy; a aj lokálne značky ponúkajú prírodnú a netestovanú kozmetiku, ktorá je kvalitná a aj pomerne lacná.
Toto sú tri hlavné oblasti – a ako sami môžete vidieť, aj bežné obchody ponúkajú vegánske možnosti, ktoré sú často ešte lacnejšie ako nevegánske.
Ak vám napadne ešte niečo, čo som v článku nezahrnula, budem rada, keď sa o to podelíte v komentároch!