Social MediaI'm writing this article because I would have needed it myself years ago and it would have helped me a lot. When I decided that it was time to definitely exclude milk and dairy products from my diet (I haven't eaten meat for more than five years), I had very little idea of what I could actually eat. What's more — I felt like I was thrown into the water and I couldn't swim. I tried to do everything right and make no mistakes.

And that's why I've put together a few tips that — in my opinion — will help everyone who has recently become vegan or are just switching to a plant-based diet.
Slow but sure wins the race

If you are used to eating animal products every day, don't expect that if you suddenly eliminate them, you won't miss them. You will. And if you want to stay vegan (whatever your reasons are), it's better to go slow. First, exclude meat and meat products from your diet, then replace cow's milk with plant-based milk, gradually try vegan cheeses and yoghurts. It may not be easy to get used to something you have eaten all your life and is commonly consumed by the rest of the household and family.


Don't push yourself and forgive yourself

The world will not collapse if you eat one piece of grandma's pie, which contains milk, butter and eggs. And that doesn't mean you'll be a fake vegan. Of course, it's about finding the limits — because you can't close your eyes every day. And in many cases, it's mainly about wanting; if you're craving cheese, there are several excellent plant-based alternatives. The same goes for meat, and today you can buy meatballs, sausages or minced "meat" in a regular supermarket. But don't push yourself, learn to forgive yourself and learn from your mistakes. And that's not just about veganism.


read next: What I Eat In A Day Part 05


Look for inspiration

We already spend too much time on social media; so at least use it productively. Inspiration is everywhere — on YouTube, Pinterest, Instagram, interesting recipes are shared by people on Facebook or blogs. Save these meals so that you can return to them quickly and easily.
Try new meals

Following the previous point — don't be afraid to try new foods and meals. And sometimes the old ones. Thanks to primary school, many people have an aversion to tofu or chickpeas, but all you have to do is learn how to prepare these foods properly and you will definitely fall in love with them. And just looking for alternatives opens up to dozens of new ways to diversify your diet and taste something new.


Plan your meals in advance

From my own experience, I highly recommend having a meal plan, ie menus planned in advance. In all means. It's easier to shop because you know what foods you need in advance, it saves you time in the kitchen, and by knowing exactly what to cook on a given day, it reduces the chance that when hungry, you eat something with animal products.


Tento článok píšem preto, že ja sama by som ho pred rokmi potrebovala a veľmi by mi pomohol. Keď som si povedala, že je čas definitívne vylúčiť z jedálnička i mlieko a mliečne výrobky (mäso nejem už viac ako päť rokov), veľmi som nemala predstavu o tom, čo všetko vlastne môžem jesť. A čo viac — cítila som sa akoby ma hodili do vody a ja som nevedela plávať. Snažila som sa robiť všetko správne a nerobiť žiadnu chybu.

A preto som dala dokopy pár tipov, ktoré — podľa mňa — pomôžu všetkým, ktorí sa nedávno stali vegánmi alebo na rastlinnú stravu iba prechádzajú.
Pomaly ďalej zájdeš

Ak ste doteraz zvykli jesť každý deň živočíšne produkty, nečakajte, že keď ich zrazu vylúčite, tak vám nebudú chýbať. Budú. A keď chcete pri vegánstve zotrvať (nech už sú vaše dôvody akékoľvek), je lepšie na to ísť pomaly. Najprv vylúčte z jedálnička mäso a mäsové výrobky, tak nahraďte kravské mlieko rastlinným, postupne ochutnávajte vegánske syry a jogurty. Odvyknúť si od niečoho, čo ste jedli celý život, a čo bežne konzumuje i zvyšok domácnosti a rodiny, nemusí byť jednoduché.


Netlačte na seba a odpúšťajte si

Svet sa nezrúti, ak zjete jeden kus babkinej bublaniny, ktorá obsahuje mlieko, maslo i vajíčka. A ani to neznamená, že budete vďaka tomu falošní vegáni. Samozrejme, je to o hľadaní hranice — pretože nemôžete prižmúriť oko každý deň. A v mnohých prípadoch je to hlavne o chcení; ak máte chuť na syr, existujú viaceré vynikajúce rastlinné alternatívy. To isté platí i na mäso, a dnes už i v bežnom supermarkete kúpite fašírky, párky alebo mleté "mäso". No netlačte na seba, naučte sa samému sebe odpúšťať a učte sa z vlastných chýb. A to neplatí iba pri vegánstve.


čítaj ďalej: Čo jem cez deň časť 05


Hľadajte inšpiráciu

Už aj tak trávime na sociálnych sieťach príliš veľa času; tak aspoň ho využite produktívne. Inšpirácia je všade — na YouTube, na Pintereste, na Instagrame, zaujímavé recepty ľudia zdieľajú i na Facebooku či blogoch. Tieto jedlá si ukladajte, nech sa k nim potom môžete ľahko a rýchlo vrátiť.
Skúšajte nové jedlá

Nadväzujúc na predošlý bod — nebojte sa skúšať nové jedlá a potraviny. A niekedy aj tie staré. Vďaka základnej škole má mnoho ľudí averziu voči tofu alebo cíceru, no stačí sa naučiť tieto jedlá správne pripraviť a určite si ich zamilujete. A práve hľadanie alternatív otvára dvere desiatkam nových možností ako si spestriť jedálniček a ochutnať niečo nové.


Jedlá plánujte dopredu

Mať meal plan, teda jedálniček naplánovaný dopredu, z vlastnej skúsenosti vrelo odporúčam. Vo všetkých ohľadoch. Jednoduchšie sa tak nakupuje, pretože dopredu viete, aké potraviny potrebujete, ušetríte tým čas i v kuchyni, a vďaka tomu, že presne budete vedieť, čo v ktorý deň variť, sa zníži šanca, že v hlade siahnete po niečom, čo v sebe bude mať živočíšne produkty.

Friday, July 31, 2020

5 MUST READ TIPS FOR NEW VEGANSI'm writing this article because I would have needed it myself years ago and it would have helped me a lot. When I decided that it was time to definitely exclude milk and dairy products from my diet (I haven't eaten meat for more than five years), I had very little idea of what I could actually eat. What's more — I felt like I was thrown into the water and I couldn't swim. I tried to do everything right and make no mistakes.

And that's why I've put together a few tips that — in my opinion — will help everyone who has recently become vegan or are just switching to a plant-based diet.
Slow but sure wins the race

If you are used to eating animal products every day, don't expect that if you suddenly eliminate them, you won't miss them. You will. And if you want to stay vegan (whatever your reasons are), it's better to go slow. First, exclude meat and meat products from your diet, then replace cow's milk with plant-based milk, gradually try vegan cheeses and yoghurts. It may not be easy to get used to something you have eaten all your life and is commonly consumed by the rest of the household and family.


Don't push yourself and forgive yourself

The world will not collapse if you eat one piece of grandma's pie, which contains milk, butter and eggs. And that doesn't mean you'll be a fake vegan. Of course, it's about finding the limits — because you can't close your eyes every day. And in many cases, it's mainly about wanting; if you're craving cheese, there are several excellent plant-based alternatives. The same goes for meat, and today you can buy meatballs, sausages or minced "meat" in a regular supermarket. But don't push yourself, learn to forgive yourself and learn from your mistakes. And that's not just about veganism.


read next: What I Eat In A Day Part 05


Look for inspiration

We already spend too much time on social media; so at least use it productively. Inspiration is everywhere — on YouTube, Pinterest, Instagram, interesting recipes are shared by people on Facebook or blogs. Save these meals so that you can return to them quickly and easily.
Try new meals

Following the previous point — don't be afraid to try new foods and meals. And sometimes the old ones. Thanks to primary school, many people have an aversion to tofu or chickpeas, but all you have to do is learn how to prepare these foods properly and you will definitely fall in love with them. And just looking for alternatives opens up to dozens of new ways to diversify your diet and taste something new.


Plan your meals in advance

From my own experience, I highly recommend having a meal plan, ie menus planned in advance. In all means. It's easier to shop because you know what foods you need in advance, it saves you time in the kitchen, and by knowing exactly what to cook on a given day, it reduces the chance that when hungry, you eat something with animal products.


Tento článok píšem preto, že ja sama by som ho pred rokmi potrebovala a veľmi by mi pomohol. Keď som si povedala, že je čas definitívne vylúčiť z jedálnička i mlieko a mliečne výrobky (mäso nejem už viac ako päť rokov), veľmi som nemala predstavu o tom, čo všetko vlastne môžem jesť. A čo viac — cítila som sa akoby ma hodili do vody a ja som nevedela plávať. Snažila som sa robiť všetko správne a nerobiť žiadnu chybu.

A preto som dala dokopy pár tipov, ktoré — podľa mňa — pomôžu všetkým, ktorí sa nedávno stali vegánmi alebo na rastlinnú stravu iba prechádzajú.
Pomaly ďalej zájdeš

Ak ste doteraz zvykli jesť každý deň živočíšne produkty, nečakajte, že keď ich zrazu vylúčite, tak vám nebudú chýbať. Budú. A keď chcete pri vegánstve zotrvať (nech už sú vaše dôvody akékoľvek), je lepšie na to ísť pomaly. Najprv vylúčte z jedálnička mäso a mäsové výrobky, tak nahraďte kravské mlieko rastlinným, postupne ochutnávajte vegánske syry a jogurty. Odvyknúť si od niečoho, čo ste jedli celý život, a čo bežne konzumuje i zvyšok domácnosti a rodiny, nemusí byť jednoduché.


Netlačte na seba a odpúšťajte si

Svet sa nezrúti, ak zjete jeden kus babkinej bublaniny, ktorá obsahuje mlieko, maslo i vajíčka. A ani to neznamená, že budete vďaka tomu falošní vegáni. Samozrejme, je to o hľadaní hranice — pretože nemôžete prižmúriť oko každý deň. A v mnohých prípadoch je to hlavne o chcení; ak máte chuť na syr, existujú viaceré vynikajúce rastlinné alternatívy. To isté platí i na mäso, a dnes už i v bežnom supermarkete kúpite fašírky, párky alebo mleté "mäso". No netlačte na seba, naučte sa samému sebe odpúšťať a učte sa z vlastných chýb. A to neplatí iba pri vegánstve.


čítaj ďalej: Čo jem cez deň časť 05


Hľadajte inšpiráciu

Už aj tak trávime na sociálnych sieťach príliš veľa času; tak aspoň ho využite produktívne. Inšpirácia je všade — na YouTube, na Pintereste, na Instagrame, zaujímavé recepty ľudia zdieľajú i na Facebooku či blogoch. Tieto jedlá si ukladajte, nech sa k nim potom môžete ľahko a rýchlo vrátiť.
Skúšajte nové jedlá

Nadväzujúc na predošlý bod — nebojte sa skúšať nové jedlá a potraviny. A niekedy aj tie staré. Vďaka základnej škole má mnoho ľudí averziu voči tofu alebo cíceru, no stačí sa naučiť tieto jedlá správne pripraviť a určite si ich zamilujete. A práve hľadanie alternatív otvára dvere desiatkam nových možností ako si spestriť jedálniček a ochutnať niečo nové.


Jedlá plánujte dopredu

Mať meal plan, teda jedálniček naplánovaný dopredu, z vlastnej skúsenosti vrelo odporúčam. Vo všetkých ohľadoch. Jednoduchšie sa tak nakupuje, pretože dopredu viete, aké potraviny potrebujete, ušetríte tým čas i v kuchyni, a vďaka tomu, že presne budete vedieť, čo v ktorý deň variť, sa zníži šanca, že v hlade siahnete po niečom, čo v sebe bude mať živočíšne produkty.


We talk about the climate change more and more — in the media, on social media, in schools. Tips on how to start protecting the environment are gaining awareness, more and more companies are taking the "green" initiative and are trying to change for the better with their steps. And if you don't live in a cave without contact with the outside world, you've probably heard the phrase "carbon footprint" at least once.

Under this term, it's difficult to imagine anything specific; especially if you have only recently become interested in the topic of zero waste and reducing plastic consumption. Even the child will understand that it's probably not a physical footprint; but what footprint can it be then?

In this article, I would like to briefly explain to you what is carbon footprint, how we calculate it and why is it important for everyone to reduce theirs; and in the second part of this article (which will be coming soon) I will tell you a few tips on how to easily help reduce your footprint.
What is Carbon Footprint

Simply — carbon footprint is the footprint we leave on the environment. It's an indicator saying the amount of greenhouse gas emissions (primarily carbon dioxide) produced by individuals and society in almost all activities, or products. Its use is linked to various national and international emission reduction commitments, as it's a comparable factor and a key indicator.

At first glance, it may seem that we're talking primarily about consumed fuels that produce greenhouse gases — that is, how much petrol you burn on the way to work. But it's not quite like that. The impact on the environment is not only the combustion of fuels themselves, but also their transport between cities and states in tanks, transport by cargo ships, and even the extraction of oil as such. Plus, let's not forget about the production of the car — how much material is needed, from where it is imported, what is the burden of transporting finished cars and so on.


read next: My honest thoughts on zero waste


And that's still not all. All the products we normally use during the day have a carbon footprint. The vast majority of our products are manufactured in machine factories abroad, which then send their goods to all continents, to individual countries, and to the cities and shops themselves. And all that requires transport. In addition, fuels are also burned in the production of machines. And since these factories produce specific products, they have to source materials from somewhere — and they have to be imported.

Everything has a carbon footprint. Mobile phones that we always have with us and that are made by companies on the other side of the world. Clothing, books and cosmetics. And even the food we import from the surrounding countries; but also local fruits or vegetables, which must also be brought to the store by a truck.
How do we calculate it

The numbers are for guidance only. Of course, it's not possible to calculate exactly what carbon footprint the new t-shirt you buy in the fast fashion store will have. But thanks to these indicators, it is possible to easily and quickly show and compare alternatives in each area.

For example, when it comes to food — per kilogram of greenhouse gases produced in the production of a kilogram of food, the worst is lamb meat, which leaves behind a carbon footprint of up to 39.2 kilograms of CO2, then it's pork (27.0 kg CO2) and followed by cheese with footprint 13.5 kg CO2 per kilogram of food; while rice has only 2.7 kg of CO2, tofu about 2.0 kilograms of CO2 and lentils only 0.9 CO2, which makes it clear that the plant-based diet has a lower carbon footprint than eating animal products. But it's not entirely simple — because it also depends a lot on where the food is from, where it is grown and where it is imported from. Because pork from a local farm will have a lower footprint than mentioned above, but lentils imported from the US will have it much higher.

As a second example, we can mention transportation — a journey by plane 1000 kilometers long produces up to 448 kilograms of greenhouse gases, while a journey by train of the same length only about 20-30 kg of CO2. The journey by bus (58 kilograms of CO2) is also relatively saving, while the journey by car by only one passenger represents 251 kg of CO2.

You can also easily calculate your own carbon footprint. There are several questionnaire pages where you enter what your lifestyle looks like — how often you travel, what kind of transportation you use, what your diet looks like, but there are also much more accurate questionnaires where you also enter the exact mileage and household electricity consumption — and they will help you calculate your impact on the environment.
Why is it necessary to reduce our carbon footprint?

The simple answer — to protect our planet. Although greenhouse gases are a natural phenomenon and help maintain heat in the Earth's atmosphere, their abundance only harms nature. Too many emissions cause the earth to heat up, resulting in climate change, air pollution, extinction of plant and animal species, various natural disasters and so on.

And the situation is more and more critical. Glaciers are melting, animals are dying out, we are losing whole species of plants. If each of us does not with at least in a small step, make a small change to reduce our collective carbon footprint, we will all regret it. And we need to act now. Before it's too late.


O klimatických zmenách sa hovorí čoraz viac a viac — v médiách, na sociálnych sieťach, na školách. Do povedomia sa dostávajú tipy, ako začať chrániť životné prostredie, čoraz viac spoločností zaujíma "zelenú" iniciatívu a svojimi krokmi sa snažia zmeniť k lepšiemu. A pokiaľ nebývate v jaskyni bez kontaktu s okolitým svetom, tak ste už určite aspoň raz počuli slovné spojenie "uhlíková stopa".

Pod týmto termínom je ťažko predstaviť si niečo konkrétne; najmä ak ste sa o problematiku zero waste a znižovaniu spotreby plastov začali zaujímať iba nedávno. Už i dieťa pochopí, že sa asi nejedná o fyzický odtlačok nohy; ale aká "stopa" to potom môže byť?

V tomto článku by som vám stručne chcela objasniť, čo uhlíková stopa vôbec je, podľa čoho sa počíta a prečo je dôležité, aby každý tú svoju znižoval; a v pokračovaní tohoto článku (ktorý bude čoskoro) vám poviem pár tipov, ako jednoducho prispieť k znižovaniu svojej stopy.
Čo je uhlíková stopa

V skratke — uhlíková stopa je stopa, ktorú nechávame na životnom prostredí. Je to ukazovateľ udávajúci množstvo emisií skleníkových plynov (primárne oxid uhličitý) vyprodukovaných jednotlivcom i spoločnosťou pri takmer všetkých aktivitách, činnostiach či produktoch. Jej využitie súvisí s rôznymi národnými i medzinárodnými záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií, keďže predstavuje porovnateľný faktor a kľúčový ukazovateľ.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že sa jedná primárne o spotrebované palivá, ktoré produkujú skleníkové plyny — teda o to, koľko benzínu spálite počas cesty do práce. Ale nie je to úplne tak. Dopad na životné prostredie nemá len samotné spaľovanie palív, ale aj ich transport medzi mestami a štátmi v cisternách, prevoz nákladnými loďami, a dokonca i ťaženie ropy ako také. Plus nezabúdajme i na výrobu auta — koľko materiálu je potrebné, odkiaľ sa dováža, akú záťaž predstavuje preprava hotových áut a podobne.


čítať ďalej: Môj úprimný názor na zero waste


A to stále nie je všetko. Všetky výrobky, ktoré bežne počas dňa využívame, majú uhlíkovú stopu. Drvivá väčšina našich produktov je vyrábaná v strojových fabrikách v zahraničí, ktoré potom rozosielajú svoj tovar na všetky kontinenty, do jednotlivých krajín, a až do samotných miest a obchodov. A na to všetko je potrebná preprava. Okrem toho sa palivá spaľujú aj pri výrobe na poháňanie strojov. No a keďže tieto fabriky vyrábajú konkrétne produkty, materiály musia odniekiaľ získavať — a aj ten musí byť dovážaný.

Uhlíkovú stopu má úplne všetko. Mobily, ktoré máme stále pri sebe, a ktoré vyrábajú spoločnosti na opačnej strane sveta. Oblečenie, knihy a kozmetika. A dokonca i jedlo, ktoré dovážame z okolitých krajín; ale i lokálne ovocie či zelenina, ktoré tiež musí do obchodu priviezť nejaký kamión.
Podľa čoho sa počíta

Čísla sú iba orientačné. Pochopiteľne, nedá sa úplne presne vypočítať, akú uhlíkovú stopu má nové tričko, ktoré si kúpite v reťazci s rýchlou módou. Ale vďaka týmto ukazovateľom sa dá jednoducho a rýchlo ukázať a porovnať alternatívy v každej oblasti.

Napríklad čo sa jedla týka — v prepočte na kilogram skleníkových plynov vyprodukovyných pri produkcii kilogramu jedla, je na tom najhoršie jahňacie mäso, ktoré za sebou zanechá uhlíkovú stopu až 39.2 kilogramov CO2, potom je to bravčové mäso (27.0 kg CO2) a nasleduje syr so stopou 13,5 kg CO2 na kilogram potraviny; zatiaľ čo ryža má len 2.7 kg CO2, tofu okolo 2.0 kilogramov CO2 a šošovica iba 0.9 CO2, z čoho jasne vyplýva, že rastlinná strava má nižšiu uhlíkovú stopu na životné prostredie ako živočíšna. Ale nie je to úplne jednoduché — pretože veľmi záleží i na tom, odkiaľ daná potravina je, kde sa pestuje a odkiaľ sa dováža. Pretože bravčové mäso z lokálnej farmy bude mať nižšiu stopu ako je uvedené vyššie, ale zase šošovica dovážaná z USA oveľa vyššiu.

Ako druhý príklad si môžeme uviesť dopravu — cesta lietadlom dlhá 1000 kilometrov vyprodukuje až 448 kilogramov skleníkových plynov, zatiaľ čo cesta vlakom o rovnakej dĺžke iba okolo 20-30 kg CO2. Pomerne šetrná je i cesta autobusom (58 kilogramov CO2), zatiaľ čo cesta autom iba jedným pasažierom predstavuje 251 kg CO2.

Uhlíkovú stopu si môžete ľahko vypočítať i vy. Existuje niekoľko stránok s dotazníkmi, kde zadáte, ako vyzerá váš životný štýl — ako často cestujete, aký druh dopravy využívate, ako vyzerá váš jedálniček, ale sú i oveľa presnejšie dotazníky, kde zadáte i presné čísla najazdených kilometrov a spotrebu elektriny v domácnosti — a tie vám pomôžu vypočítať, aký máte dopad na životné prostredie.
Prečo je nutné znížiť našu uhlíkovú stopu?

Jednoduchá odpoveď — aby sme chránili našu planétu. Hoci skleníkové plyny sú prirodzený jav a pomáhajú udržiavať teplo v zemskej atmosfére, ich nadbytok prírode iba škodí. Príliš veľa emisií spôsobuje zahrievanie zeme, ktoré má za výsledok klimatické zmeny, znečisťovanie ovzdušia, vyhynutie rastlinných a živočíšnych druhov, rôzne prírodné katastrofy a tak ďalej.

A situácia je viac a viac kritická. Ľadovce sa topia, zvieratá vymierajú, strácame celé druhy rastlín. Ak každý z nás aspoň malým krôčikom, malou zmenou neprispeje k zníženiu našej kolektívnej uhlíkovej stopy, oľutujeme to všetci. A je nutné, aby sme začali konať teraz. Skôr, než bude neskoro.

Monday, July 27, 2020

WHAT IS CARBON FOOTPRINTWe talk about the climate change more and more — in the media, on social media, in schools. Tips on how to start protecting the environment are gaining awareness, more and more companies are taking the "green" initiative and are trying to change for the better with their steps. And if you don't live in a cave without contact with the outside world, you've probably heard the phrase "carbon footprint" at least once.

Under this term, it's difficult to imagine anything specific; especially if you have only recently become interested in the topic of zero waste and reducing plastic consumption. Even the child will understand that it's probably not a physical footprint; but what footprint can it be then?

In this article, I would like to briefly explain to you what is carbon footprint, how we calculate it and why is it important for everyone to reduce theirs; and in the second part of this article (which will be coming soon) I will tell you a few tips on how to easily help reduce your footprint.
What is Carbon Footprint

Simply — carbon footprint is the footprint we leave on the environment. It's an indicator saying the amount of greenhouse gas emissions (primarily carbon dioxide) produced by individuals and society in almost all activities, or products. Its use is linked to various national and international emission reduction commitments, as it's a comparable factor and a key indicator.

At first glance, it may seem that we're talking primarily about consumed fuels that produce greenhouse gases — that is, how much petrol you burn on the way to work. But it's not quite like that. The impact on the environment is not only the combustion of fuels themselves, but also their transport between cities and states in tanks, transport by cargo ships, and even the extraction of oil as such. Plus, let's not forget about the production of the car — how much material is needed, from where it is imported, what is the burden of transporting finished cars and so on.


read next: My honest thoughts on zero waste


And that's still not all. All the products we normally use during the day have a carbon footprint. The vast majority of our products are manufactured in machine factories abroad, which then send their goods to all continents, to individual countries, and to the cities and shops themselves. And all that requires transport. In addition, fuels are also burned in the production of machines. And since these factories produce specific products, they have to source materials from somewhere — and they have to be imported.

Everything has a carbon footprint. Mobile phones that we always have with us and that are made by companies on the other side of the world. Clothing, books and cosmetics. And even the food we import from the surrounding countries; but also local fruits or vegetables, which must also be brought to the store by a truck.
How do we calculate it

The numbers are for guidance only. Of course, it's not possible to calculate exactly what carbon footprint the new t-shirt you buy in the fast fashion store will have. But thanks to these indicators, it is possible to easily and quickly show and compare alternatives in each area.

For example, when it comes to food — per kilogram of greenhouse gases produced in the production of a kilogram of food, the worst is lamb meat, which leaves behind a carbon footprint of up to 39.2 kilograms of CO2, then it's pork (27.0 kg CO2) and followed by cheese with footprint 13.5 kg CO2 per kilogram of food; while rice has only 2.7 kg of CO2, tofu about 2.0 kilograms of CO2 and lentils only 0.9 CO2, which makes it clear that the plant-based diet has a lower carbon footprint than eating animal products. But it's not entirely simple — because it also depends a lot on where the food is from, where it is grown and where it is imported from. Because pork from a local farm will have a lower footprint than mentioned above, but lentils imported from the US will have it much higher.

As a second example, we can mention transportation — a journey by plane 1000 kilometers long produces up to 448 kilograms of greenhouse gases, while a journey by train of the same length only about 20-30 kg of CO2. The journey by bus (58 kilograms of CO2) is also relatively saving, while the journey by car by only one passenger represents 251 kg of CO2.

You can also easily calculate your own carbon footprint. There are several questionnaire pages where you enter what your lifestyle looks like — how often you travel, what kind of transportation you use, what your diet looks like, but there are also much more accurate questionnaires where you also enter the exact mileage and household electricity consumption — and they will help you calculate your impact on the environment.
Why is it necessary to reduce our carbon footprint?

The simple answer — to protect our planet. Although greenhouse gases are a natural phenomenon and help maintain heat in the Earth's atmosphere, their abundance only harms nature. Too many emissions cause the earth to heat up, resulting in climate change, air pollution, extinction of plant and animal species, various natural disasters and so on.

And the situation is more and more critical. Glaciers are melting, animals are dying out, we are losing whole species of plants. If each of us does not with at least in a small step, make a small change to reduce our collective carbon footprint, we will all regret it. And we need to act now. Before it's too late.


O klimatických zmenách sa hovorí čoraz viac a viac — v médiách, na sociálnych sieťach, na školách. Do povedomia sa dostávajú tipy, ako začať chrániť životné prostredie, čoraz viac spoločností zaujíma "zelenú" iniciatívu a svojimi krokmi sa snažia zmeniť k lepšiemu. A pokiaľ nebývate v jaskyni bez kontaktu s okolitým svetom, tak ste už určite aspoň raz počuli slovné spojenie "uhlíková stopa".

Pod týmto termínom je ťažko predstaviť si niečo konkrétne; najmä ak ste sa o problematiku zero waste a znižovaniu spotreby plastov začali zaujímať iba nedávno. Už i dieťa pochopí, že sa asi nejedná o fyzický odtlačok nohy; ale aká "stopa" to potom môže byť?

V tomto článku by som vám stručne chcela objasniť, čo uhlíková stopa vôbec je, podľa čoho sa počíta a prečo je dôležité, aby každý tú svoju znižoval; a v pokračovaní tohoto článku (ktorý bude čoskoro) vám poviem pár tipov, ako jednoducho prispieť k znižovaniu svojej stopy.
Čo je uhlíková stopa

V skratke — uhlíková stopa je stopa, ktorú nechávame na životnom prostredí. Je to ukazovateľ udávajúci množstvo emisií skleníkových plynov (primárne oxid uhličitý) vyprodukovaných jednotlivcom i spoločnosťou pri takmer všetkých aktivitách, činnostiach či produktoch. Jej využitie súvisí s rôznymi národnými i medzinárodnými záväzkami týkajúcimi sa znižovania emisií, keďže predstavuje porovnateľný faktor a kľúčový ukazovateľ.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že sa jedná primárne o spotrebované palivá, ktoré produkujú skleníkové plyny — teda o to, koľko benzínu spálite počas cesty do práce. Ale nie je to úplne tak. Dopad na životné prostredie nemá len samotné spaľovanie palív, ale aj ich transport medzi mestami a štátmi v cisternách, prevoz nákladnými loďami, a dokonca i ťaženie ropy ako také. Plus nezabúdajme i na výrobu auta — koľko materiálu je potrebné, odkiaľ sa dováža, akú záťaž predstavuje preprava hotových áut a podobne.


čítať ďalej: Môj úprimný názor na zero waste


A to stále nie je všetko. Všetky výrobky, ktoré bežne počas dňa využívame, majú uhlíkovú stopu. Drvivá väčšina našich produktov je vyrábaná v strojových fabrikách v zahraničí, ktoré potom rozosielajú svoj tovar na všetky kontinenty, do jednotlivých krajín, a až do samotných miest a obchodov. A na to všetko je potrebná preprava. Okrem toho sa palivá spaľujú aj pri výrobe na poháňanie strojov. No a keďže tieto fabriky vyrábajú konkrétne produkty, materiály musia odniekiaľ získavať — a aj ten musí byť dovážaný.

Uhlíkovú stopu má úplne všetko. Mobily, ktoré máme stále pri sebe, a ktoré vyrábajú spoločnosti na opačnej strane sveta. Oblečenie, knihy a kozmetika. A dokonca i jedlo, ktoré dovážame z okolitých krajín; ale i lokálne ovocie či zelenina, ktoré tiež musí do obchodu priviezť nejaký kamión.
Podľa čoho sa počíta

Čísla sú iba orientačné. Pochopiteľne, nedá sa úplne presne vypočítať, akú uhlíkovú stopu má nové tričko, ktoré si kúpite v reťazci s rýchlou módou. Ale vďaka týmto ukazovateľom sa dá jednoducho a rýchlo ukázať a porovnať alternatívy v každej oblasti.

Napríklad čo sa jedla týka — v prepočte na kilogram skleníkových plynov vyprodukovyných pri produkcii kilogramu jedla, je na tom najhoršie jahňacie mäso, ktoré za sebou zanechá uhlíkovú stopu až 39.2 kilogramov CO2, potom je to bravčové mäso (27.0 kg CO2) a nasleduje syr so stopou 13,5 kg CO2 na kilogram potraviny; zatiaľ čo ryža má len 2.7 kg CO2, tofu okolo 2.0 kilogramov CO2 a šošovica iba 0.9 CO2, z čoho jasne vyplýva, že rastlinná strava má nižšiu uhlíkovú stopu na životné prostredie ako živočíšna. Ale nie je to úplne jednoduché — pretože veľmi záleží i na tom, odkiaľ daná potravina je, kde sa pestuje a odkiaľ sa dováža. Pretože bravčové mäso z lokálnej farmy bude mať nižšiu stopu ako je uvedené vyššie, ale zase šošovica dovážaná z USA oveľa vyššiu.

Ako druhý príklad si môžeme uviesť dopravu — cesta lietadlom dlhá 1000 kilometrov vyprodukuje až 448 kilogramov skleníkových plynov, zatiaľ čo cesta vlakom o rovnakej dĺžke iba okolo 20-30 kg CO2. Pomerne šetrná je i cesta autobusom (58 kilogramov CO2), zatiaľ čo cesta autom iba jedným pasažierom predstavuje 251 kg CO2.

Uhlíkovú stopu si môžete ľahko vypočítať i vy. Existuje niekoľko stránok s dotazníkmi, kde zadáte, ako vyzerá váš životný štýl — ako často cestujete, aký druh dopravy využívate, ako vyzerá váš jedálniček, ale sú i oveľa presnejšie dotazníky, kde zadáte i presné čísla najazdených kilometrov a spotrebu elektriny v domácnosti — a tie vám pomôžu vypočítať, aký máte dopad na životné prostredie.
Prečo je nutné znížiť našu uhlíkovú stopu?

Jednoduchá odpoveď — aby sme chránili našu planétu. Hoci skleníkové plyny sú prirodzený jav a pomáhajú udržiavať teplo v zemskej atmosfére, ich nadbytok prírode iba škodí. Príliš veľa emisií spôsobuje zahrievanie zeme, ktoré má za výsledok klimatické zmeny, znečisťovanie ovzdušia, vyhynutie rastlinných a živočíšnych druhov, rôzne prírodné katastrofy a tak ďalej.

A situácia je viac a viac kritická. Ľadovce sa topia, zvieratá vymierajú, strácame celé druhy rastlín. Ak každý z nás aspoň malým krôčikom, malou zmenou neprispeje k zníženiu našej kolektívnej uhlíkovej stopy, oľutujeme to všetci. A je nutné, aby sme začali konať teraz. Skôr, než bude neskoro.


If you want to start with minimalism, first I recommend you to read the posts What is Minimalism, First Steps to Minimalism and Decluttering with KonMari, where I introduced you to the technique of cleaning and organizing according to Marie Kondo and I'm convinced that this is the most effective way how to put your home in order.

However, even if you get rid of the clothes you don't wear, give away books that you will no longer return to, and say goodbye to sentimental stuff, your home may not yet seem tidy. This demotivates many who are only at the beginning of their journey in minimalism — they put time and energy into decluttering, but the desired result does not come. And what prevents it is the visual clutter.
What Is Visual Clutter

Visual clutter is all things that at first glance don't seem to be a mess at all. These are the things we use every day — keys, a handbag, a skin serum, a book. What we need and use; and that is why we are in sight.

And that's where the problem comes from. Because it's something we have in our hands several times a day, these things somehow have no place. When we get home, we throw the keys on the first table so that we don't have to look for them the next morning, the backpack also ends up somewhere by the door. We leave the most used cosmetics on an open shelf above the sink. And the bedside table is filled with various things from a mobile phone charger to hand cream.


read next: 7 Things I Still Buy As A Minimalist


But finding a way to keep all these things easily accessible, but not creating unnecessary clutter with them, is not easy. It often takes time and patience to try what works for you and what doesn't; but it's worth it, because thanks to the elimination of visual clutter, you will feel that your home is clean, airy and harmonious.
How To Eliminate It?

1. No unnecessary decor. If you are someone who loves candles or photo frames, it will be difficult to say goodbye to them. But you don't have to throw them all away right away — just limit the amount that's right in front of your eyes. Leave only one, at most two candles, out and don't be afraid to use them up; and replace dozens of frames with an album. And you can also approach other decor items in the same way.

2. Clean the worktop in the kitchen. The main reason why the kitchen seems messy is that there are too many things on the worktop. Try to find a place for all the appliances you don't use every day, put the utensils and knives in the drawers, and the chopping boards and cookbooks should go away, too. Reduce it to an absolute minimum — the fewer things you can see, the cleaner the kitchen will look.

3. Bins and baskets. Put items that you use together or that fall into the same category in one basket. These can be, for example, baking foods such as baking powder, food colouring and various toppings; headphones and chargers; or small items such as keys, a wallet and sunglasses that you throw in a bag in the morning.

4. Hide all cables. These are very disruptive. If you can hide them behind or under furniture, or otherwise mask their presence, make sure to do so. It also includes the fact that if you are not currently using any chargers or appliances, put them away.

5. Away with words and sayings. Today you can find them on everything — on decorative pillows, a box with handkerchiefs or flower pots. In addition, they are also on paintings or art that we put on the walls. And even though they look nice, they attract too much attention, which makes the space look disorganized and unmerged.


These are just a few tips how to eliminate visual clutter; but you have to find out for yourself what works best for you. Don't be afraid to try and find out if you can take out the toaster from a cupboard several times a week, or if you need to have it directly on the worktop, or if things from the bedside table can't get their own place.

And if you have any other tips, I'll be happy if you share them in the comments!


Ak chcete začať s minimalizmom, ako prvé vám odporúčam prečítať si články Čo je to minimalizmus, Prvé kroky k minimalizmu a Upratovanie s KonMari, kde som vám priblížila techniku upratovania a organizovania podľa Marie Kondo a som presvedčená o tom, že je to najúčinnejší spôsob, ako dať svoj domov do poriadku.

Avšak i keď sa zbavíte oblečenia, ktoré nenosíte, knihy, ku ktorým sa už nebudete vracať, posuniete ďalej, a rozlúčite sa so sentimentálnymi drobnosťami, váš domov sa ešte nemusí zdať byť uprataný. To demotivuje mnohých, ktorí sú iba na začiatku svojej cesty minimalizmom — do upratovania vložia čas a energiu, no žiadaný výsledok sa nedostaví. A to, čo mu bráni, je práve vizuálny neporiadok.
Čo je vizuálny neporiadok?

Vizuálny neporiadok sú všetky veci, ktoré sa na prvý pohľad vôbec nezdajú byť neporiadkom. Sú to veci, ktoré každý deň používame — kľúče, kabelka, pleťové sérum, rozčítaná kniha. To, čo potrebujeme a využívame; a preto i máme na očiach.

A práve tu prichádza ten problém. Tým, že je to niečo, čo máme v rukách i niekoľkokrát denne, tieto veci akosi nemajú svoje miesto. Po príchode domov hodíme kľúče na prvý stolík, aby sme ich nasledujúce ráno nemuseli hľadať, ruksak skončí tiež kdesi pri dverách. Najpoužívanejšiu kozmetiku nechávame na otvorenej poličke nad umývadlom. A nočný stolík je preplnený rôznymi drobnosťami od nabíjačky na mobil až po krém na ruky.
No nájsť spôsob, ako mať všetky tieto veci stále ľahko dostupné, ale nevytvárať nimi zbytočný neporiadok, nie je práve jednoduché. Často to chce čas a trpezlivosť, skúšať, čo pre vás funguje a čo nie; no stojí to za to, lebo práve vďaka eliminovaniu vizuálneho neporiadku budete mať pocit, že je váš domov čistý, vzdušný a harmonický.
Ako ho eliminovať?

1. Žiadne zbytočné dekorácie. Ak ste niekto, kto miluje sviečky alebo rámčeky s fotkami, rozlúčiť sa s nimi bude ťažké. No nemusíte ich hneď všetky vyhodiť — len obmedzte množstvo, ktoré je rovno na očiach. Von nechajte len jednu, najviac dve sviečky, a nebojte sa ich spotrebovať; a desiatky rámčekov nahraďte albumom. A rovnako môžete pristúpiť aj k ostatným dekoráciám.

2. Uprac pracovnú dosku v kuchyni. Hlavný dôvod, prečo sa kuchyňa zdá byť neuprataná, je ten, že na pracovnej doske je príliš veľa vecí. Snažte sa nájsť miesto pre všetky spotrebiče, ktoré nevyužívate každý deň, do zásuviek odložte varešky i nože, a i dosky na krájanie a kuchárske knihy by mali ísť preč. Zredukujte to na úplné minimum — čím menej vecí budete mať na očiach, tým čistejšie bude kuchyňa vyzerať.

3. Koše a košíky. Veci, ktoré používate spoločne alebo spadajú do rovnakej kategórie, dajte do jedného košíka. To môžu byť napríklad potraviny na pečenie ako kypriaci prášok, potravinárske farby a rôzne ozdoby, slúchadlá a nabíjačky, či drobnosti ako kľúče, peňaženka a slnečné okuliare, ktoré ráno hádžete do tašky. 

4. Skry všetky káble. Tie pôsobia veľmi rušivo. Ak ich viete schovať za alebo pod nábytok, či akokoľvek inak zamaskovať ich prítomnosť, určite tak urobte. Pod to tiež spadá to, že ak práve nepoužívate nejaké nabíjačky alebo spotrebiče, odložte ich.

5. Preč s nápismi. Dnes ich už nájdete na všetkom — na dekoračných vankúšoch, krabici s vreckovkami či kvetináčoch. Okrem toho sú aj na obrazoch či umení, ktoré dávame na steny. A hoci vyzerajú pekne, priťahujú na seba príliš veľa pozornosti, vďaka čomu potom priestor vyzerá neorganizovane a nesúrodo.


Toto je len zopár tipov, ako eliminovať vizuálny neporiadok; no už sami musíte zistiť, čo pre vás funguje najlepšie. Nebojte sa skúšať a zisťovať, či viete hriankovač vyťahovať zo skrinky niekoľkokrát do týždňa alebo ho potrebujete mať priamo na doske, alebo či veci z nočného stolíka nemôžu dostať svoje vlastné miesto.

A ak máte ďalšie tipy, budem rada, ak sa o nich podelíte v komentároch!

Friday, July 24, 2020

HOW TO ELIMINATE VISUAL CLUTTERIf you want to start with minimalism, first I recommend you to read the posts What is Minimalism, First Steps to Minimalism and Decluttering with KonMari, where I introduced you to the technique of cleaning and organizing according to Marie Kondo and I'm convinced that this is the most effective way how to put your home in order.

However, even if you get rid of the clothes you don't wear, give away books that you will no longer return to, and say goodbye to sentimental stuff, your home may not yet seem tidy. This demotivates many who are only at the beginning of their journey in minimalism — they put time and energy into decluttering, but the desired result does not come. And what prevents it is the visual clutter.
What Is Visual Clutter

Visual clutter is all things that at first glance don't seem to be a mess at all. These are the things we use every day — keys, a handbag, a skin serum, a book. What we need and use; and that is why we are in sight.

And that's where the problem comes from. Because it's something we have in our hands several times a day, these things somehow have no place. When we get home, we throw the keys on the first table so that we don't have to look for them the next morning, the backpack also ends up somewhere by the door. We leave the most used cosmetics on an open shelf above the sink. And the bedside table is filled with various things from a mobile phone charger to hand cream.


read next: 7 Things I Still Buy As A Minimalist


But finding a way to keep all these things easily accessible, but not creating unnecessary clutter with them, is not easy. It often takes time and patience to try what works for you and what doesn't; but it's worth it, because thanks to the elimination of visual clutter, you will feel that your home is clean, airy and harmonious.
How To Eliminate It?

1. No unnecessary decor. If you are someone who loves candles or photo frames, it will be difficult to say goodbye to them. But you don't have to throw them all away right away — just limit the amount that's right in front of your eyes. Leave only one, at most two candles, out and don't be afraid to use them up; and replace dozens of frames with an album. And you can also approach other decor items in the same way.

2. Clean the worktop in the kitchen. The main reason why the kitchen seems messy is that there are too many things on the worktop. Try to find a place for all the appliances you don't use every day, put the utensils and knives in the drawers, and the chopping boards and cookbooks should go away, too. Reduce it to an absolute minimum — the fewer things you can see, the cleaner the kitchen will look.

3. Bins and baskets. Put items that you use together or that fall into the same category in one basket. These can be, for example, baking foods such as baking powder, food colouring and various toppings; headphones and chargers; or small items such as keys, a wallet and sunglasses that you throw in a bag in the morning.

4. Hide all cables. These are very disruptive. If you can hide them behind or under furniture, or otherwise mask their presence, make sure to do so. It also includes the fact that if you are not currently using any chargers or appliances, put them away.

5. Away with words and sayings. Today you can find them on everything — on decorative pillows, a box with handkerchiefs or flower pots. In addition, they are also on paintings or art that we put on the walls. And even though they look nice, they attract too much attention, which makes the space look disorganized and unmerged.


These are just a few tips how to eliminate visual clutter; but you have to find out for yourself what works best for you. Don't be afraid to try and find out if you can take out the toaster from a cupboard several times a week, or if you need to have it directly on the worktop, or if things from the bedside table can't get their own place.

And if you have any other tips, I'll be happy if you share them in the comments!


Ak chcete začať s minimalizmom, ako prvé vám odporúčam prečítať si články Čo je to minimalizmus, Prvé kroky k minimalizmu a Upratovanie s KonMari, kde som vám priblížila techniku upratovania a organizovania podľa Marie Kondo a som presvedčená o tom, že je to najúčinnejší spôsob, ako dať svoj domov do poriadku.

Avšak i keď sa zbavíte oblečenia, ktoré nenosíte, knihy, ku ktorým sa už nebudete vracať, posuniete ďalej, a rozlúčite sa so sentimentálnymi drobnosťami, váš domov sa ešte nemusí zdať byť uprataný. To demotivuje mnohých, ktorí sú iba na začiatku svojej cesty minimalizmom — do upratovania vložia čas a energiu, no žiadaný výsledok sa nedostaví. A to, čo mu bráni, je práve vizuálny neporiadok.
Čo je vizuálny neporiadok?

Vizuálny neporiadok sú všetky veci, ktoré sa na prvý pohľad vôbec nezdajú byť neporiadkom. Sú to veci, ktoré každý deň používame — kľúče, kabelka, pleťové sérum, rozčítaná kniha. To, čo potrebujeme a využívame; a preto i máme na očiach.

A práve tu prichádza ten problém. Tým, že je to niečo, čo máme v rukách i niekoľkokrát denne, tieto veci akosi nemajú svoje miesto. Po príchode domov hodíme kľúče na prvý stolík, aby sme ich nasledujúce ráno nemuseli hľadať, ruksak skončí tiež kdesi pri dverách. Najpoužívanejšiu kozmetiku nechávame na otvorenej poličke nad umývadlom. A nočný stolík je preplnený rôznymi drobnosťami od nabíjačky na mobil až po krém na ruky.
No nájsť spôsob, ako mať všetky tieto veci stále ľahko dostupné, ale nevytvárať nimi zbytočný neporiadok, nie je práve jednoduché. Často to chce čas a trpezlivosť, skúšať, čo pre vás funguje a čo nie; no stojí to za to, lebo práve vďaka eliminovaniu vizuálneho neporiadku budete mať pocit, že je váš domov čistý, vzdušný a harmonický.
Ako ho eliminovať?

1. Žiadne zbytočné dekorácie. Ak ste niekto, kto miluje sviečky alebo rámčeky s fotkami, rozlúčiť sa s nimi bude ťažké. No nemusíte ich hneď všetky vyhodiť — len obmedzte množstvo, ktoré je rovno na očiach. Von nechajte len jednu, najviac dve sviečky, a nebojte sa ich spotrebovať; a desiatky rámčekov nahraďte albumom. A rovnako môžete pristúpiť aj k ostatným dekoráciám.

2. Uprac pracovnú dosku v kuchyni. Hlavný dôvod, prečo sa kuchyňa zdá byť neuprataná, je ten, že na pracovnej doske je príliš veľa vecí. Snažte sa nájsť miesto pre všetky spotrebiče, ktoré nevyužívate každý deň, do zásuviek odložte varešky i nože, a i dosky na krájanie a kuchárske knihy by mali ísť preč. Zredukujte to na úplné minimum — čím menej vecí budete mať na očiach, tým čistejšie bude kuchyňa vyzerať.

3. Koše a košíky. Veci, ktoré používate spoločne alebo spadajú do rovnakej kategórie, dajte do jedného košíka. To môžu byť napríklad potraviny na pečenie ako kypriaci prášok, potravinárske farby a rôzne ozdoby, slúchadlá a nabíjačky, či drobnosti ako kľúče, peňaženka a slnečné okuliare, ktoré ráno hádžete do tašky. 

4. Skry všetky káble. Tie pôsobia veľmi rušivo. Ak ich viete schovať za alebo pod nábytok, či akokoľvek inak zamaskovať ich prítomnosť, určite tak urobte. Pod to tiež spadá to, že ak práve nepoužívate nejaké nabíjačky alebo spotrebiče, odložte ich.

5. Preč s nápismi. Dnes ich už nájdete na všetkom — na dekoračných vankúšoch, krabici s vreckovkami či kvetináčoch. Okrem toho sú aj na obrazoch či umení, ktoré dávame na steny. A hoci vyzerajú pekne, priťahujú na seba príliš veľa pozornosti, vďaka čomu potom priestor vyzerá neorganizovane a nesúrodo.


Toto je len zopár tipov, ako eliminovať vizuálny neporiadok; no už sami musíte zistiť, čo pre vás funguje najlepšie. Nebojte sa skúšať a zisťovať, či viete hriankovač vyťahovať zo skrinky niekoľkokrát do týždňa alebo ho potrebujete mať priamo na doske, alebo či veci z nočného stolíka nemôžu dostať svoje vlastné miesto.

A ak máte ďalšie tipy, budem rada, ak sa o nich podelíte v komentároch!


I'll say it right at the beginning — I don't like moisturizers. I never liked them and I probably never will. They all seem oily to me, they take forever to soak in the skin, and I associate them with the unmistakable, artificially sweet scent of strawberries or other fruits. That's why I use a serum from Mylo Ako vánok to hydrate my skin after cleansing, with which I'm above more than satisfied with, it suits me in all aspects and I won't replace it any time soon. I'm lucky I'm not suffering from dry skin; and this is the main reason why I don't miss moisturizers very much.

But. Now it's okay during the summer, but during the colder months it's a little worse; especially on my hands and feet, to which I sometimes need to provide the desired hydration. And I don't want to spend my facial serum on that (which is expensive enough to put half of it on my dry feet); so I started looking for some cream with a simple and natural composition, ingredients that actually work and a small, compact package. I came across a review from Monika — for Mango Cream from the Kvitok brand, and I gave it a chance.
About the Brand

Kvitok, which previously appeared on the market under the name Navia, is a cosmetics brand that has its origins in Humenné in eastern Slovakia. It offers products from natural raw materials of plant origin; some products also contain goat's milk or bee's wax. It's based on the use of first-class quality ingredients, prefers local and proven manufacturers and emphasizes the simplicity and power of nature.

The cosmetics are not tested on animals and are certified by Cruelty Free International Leaping Bunny — and meet the standards and high criteria for the "cruelty free" label. In addition, it tries to be environmentally friendly, and the products are packaged mainly in glass or paper, so that the packaging can be further recycled.

They offer dozens of skin care products — from shampoos and conditioners, to deodorants and masks, to creams for various skin types.
Mango Cream

If you've read the article about the Žiarivý úsmev tooth powder, then the packaging is definitely well known to you. A small box made of dark glass is protected by a paper box with a description of the product. The glass itself is relatively hard, so you don't have to worry about it breaking after falling in the bathroom, but I'd still be careful. It's the ideal size — 60 milliliters — which is not too small to make you feel like you have used up the cream after two uses, but not too big for it to get bad. Here, too, the lid seals very well; I consider the plastic cover to be a minor minus, but I understand its purpose. In terms of design, Kvitok is known for minimalism and cute drawings of the main ingredients or scents of the product (in this case, it's mangos).

Mango cream is intended for dry and sensitive skin that has problems with redness, irritation, itching, or even burning and stinging. The cream helps to soothe, it regenerates and gives ´hydration and harmony.


read next: 3 Zero Waste Makeup Brands


I was pleasantly surprised by the consistency of the cream. Although it bears the adjective "whipped cream", it's even lighter and more fluffy than I expected. This makes it easy to spread on the skin and doesn't leave a white coating; but since it's based on oils and butter, it takes longer to absorb and is a bit sticky for the first few minutes after application, fortunately this feeling quickly disappears. But from my own experience, I recommend applying it to slightly damp skin and massaging it in properly.

I was also pleased with the scent. As I mentioned at the beginning, I don't like very strong fruity scents, so I was a little worried that I wouldn't even be able to smell the cream; but unnecessarily. The scent is very delicate and fades quickly, which some may consider a negative, but for me it is one huge plus.
Composition

Probably the shortest and simplest composition it can be; which only confirms that you don't need unnecessary stabilizers, parabens, artificial flavors and so on in cosmetics. Mango cream consists of:

 • mango butter — relieves itching and redness, smoothes small wrinkles;
 • unrefined apricot oil — supports collagen production, protects and regenerates;
 • jojoba oil — rejuvenates, helps the skin to be elastic and resilient, relieves irritation;
 • vitamin E — promotes healing.


The new version of Mango Cream is also enriched with Cupuacu butter, which is similar in properties to cocoa butter. It deeply hydrates and has an anti-inflammatory effect.
Availability and Rating

You can buy products from the Kvitok brand, including whipped mango cream, in many stone shops with natural cosmetics throughout Slovakia. In addition, it's also available at the Kvitok.sk e-shop or other online stores with cosmetics and / or products for a sustainable lifestyle. I bought mine on Zemito.cz (as I mentioned in the article about Zemito Haul).

Since I only bought it for exceptional cases, I didn't have very high expectations of it; but I'm very satisfied with it. I recommend using it in the evening — then it has the best effects on the complexion and the skin, because during the night our skin is renewed and resting, which makes it better to absorb nutrients, but at the same time it has time to properly absorb the product. It's very versatile — it is primarily intended for the face, but I use it for all drier places such as hands, legs, feet or elbows.


advantages glass packaging, light scent, light consistency
disadvantages a few minutes after application is a little greasy
price online — 8.90 €
rating 4.5 / 5


Poviem to hneď na úvod — nemám rada krémy. Nikdy som ich rada nemala a asi ich ani nikdy rada mať nebudem. Všetky sa mi zdajú byť mastné, dlho sa vsakujú do pokožky, a spája sa mi s nimi nezameniteľná, umelo sladká vôňa jahôd alebo iného ovocia. Preto na hydratáciu pleti po čistení používam sérum od Mylo Ako vánok, s ktorým som nadovšetko spokojná, po všetkých smeroch mi vyhovuje a tak skoro ho za nič nevymením. Mám to šťastie, že netrpím suchou pokožkou; a to je hlavný dôvod, prečo mi krém v starostlivosti o telo veľmi nechýba.

Ale. Teraz počas leta je to celkom fajn, ale počas chladnejších mesiacov je to o niečo horšie; a to hlavne na rukách a chodidlách, ktorým občas potrebujem dodať žiadanú hydratáciu. A na to nechcem míňať pleťové sérum (ktoré je dosť drahé, aby som polovicu z neho dala na moje suché nohy); a tak som sa začala obzerať po nejakom kréme s jednoduchým a prírodným zložením, účinnými látkami a malým, kompaktným balením. Natrafila som na recenziu od Moniky — na Mangový krém od značky Kvitok, a dala mu šancu.
O Značke

Kvitok, ktorý predtým vystupoval na trhu pod menom Navia, je značka kozmetiky, ktorá má svoj pôvod v Humennom na východnom Slovensku. Ponúka produkty z prírodných surovín rastlinného pôvodu; niektoré výrobky obsahujú aj kozie mlieko alebo včelí vosk. Zakladá sa na používaní prvotriednych kvalitných zložiek, preferuje lokálnych a overených výrobcov a vyzdvihuje jednoduchosť a silu prírody.

Kozmetika nie je testovaná na zvieratách a má certifikát Cruelty Free International Leaping Bunny — a spĺňa štandard a vysoké kritériá pre označenie "cruelty free". Okrem toho sa snaží prihliadať aj na ekologické hľadisko, a produkty sú balené prevažne v skle alebo papieri, a teda obaly je možné ďalej recyklovať.

V ponuke majú desiatky produktov na starostlivosť o pleť — od šampónov a kondicionérov, cez dezodoranty a masky, až po krémy pre rôzne druhy pleti.
Mangový krém

Ak ste čítali článok o zubnom prášku Žiarivý úsmev, tak obal vám je určite dobre známy. Malú dózu z tmavého skla chráni ešte papierová škatuľka s popisom o produkte. Samotné sklo je pomerne tvrdé, preto sa nemusíte obávať, že sa rozbije po páde v kúpeľni, ale i tak by som bola radšej opatrná. Má ideálnu veľkosť — 60 mililitrov — čo nie je ani príliš málo na to, aby ste mali pocit, že ste krém minuli po dvoch použitiach, ale ani príliš veľa, aby sa skoro pokazil. I tu viečko veľmi dobre tesní; za drobné mínus považujem iba plastový kryt, ale chápem, aký je jej účel. Čo sa dizajnu týka, pre Kvitok je príznačný minimalizmus a kreslené obrázky s vyobrazením hlavných zložiek alebo vôní produktu (v tomto prípade je to mango).

Mangový krém je určený na suchú a citlivú pleť, ktorá má problémy so začervnaním, podráždením, svrbením, či dokonca až pálením a štípaním. Krém jej pomáha upokojiť, regeneruje ju a dodáva jej hydratáciu a harmóniu.


čítaj ďalej: 3 Zero Waste Značky Makeupu


Konzistenciou krému som bola príjemne prekvapená. Hoci nesie prívlastok "šľahaný krém", je ešte ľahší a nadýchanejší ako som čakala. Vďaka tomu sa jednoducho rozotiera na pokožke a nezanecháva biely povlak; no kedže je založený na báze olejov a masla, dlhšie sa vsakuje a prvých pár minút po nanesení je trošku lepkavý, tento pocit našťastie rýchlo zmizne. Ale z vlastných skúseností odporúčam nanášať ho na mierne vlhkú kožu a poriadne vmasírovať.

Rovnako ma potešila i vôňa. Ako som už v úvode spomínala, nemám rada príliš výrazné ovocné vône, preto som sa trochu obávala, že krém nebudem môcť ani cítiť; ale zbytočne. Vôňa je veľmi jemná a rýchlo vyprchá, čo síce niekto môže považovať ako negatívum, no u mňa je to jedno obrovské plus.
Zloženie

Asi najkratšie a najjednoduchšie zloženie, aké len môže byť; čo len potvrdzuje to, že v kozmetike nepotrebujete zbytočné stabilizátory, parabény, umelé arómy a podobne. Mangový krém pozostáva zo:Nová receptúra Mangového krému je obohatená aj Cupuacu maslo, ktoré je svojimi vlastnosťami podobné kakaovému maslu. To hĺbkovo hydratuje a pôsobí protizápalovo.
Dostupnosť a hodnotenie

Produkty od značky Kvitok vrátane šľahaného Mangového krému kúpite v mnohých kamenných predajniach s prírodnou kozmetikou na celom Slovensku. Okrem toho je dostupný i na eshope Kvitok.sk alebo ďalších internetových obchodoch s kozmetikou a/alebo výrobkami pre udržateľný životný štýl. Ja som svoj kúpila na stránke Zemito.cz (ako som spomínala už v článku o Zemito Haul).

Keďže som ho kupovala iba na výnimočné prípady, nemala som od neho veľmi vysoké očakávania; ale som s ním veľmi spokojná. Odporúčam používať ho večer — vtedy má najlepšie účinky na pleť a pokožku, pretože práve počas noci sa naša koža obnovuje a odpočíva, čím lepšie absorbuje výživné látky, ale zároveň tak má čas poriadne vsiaknuť i produkt. Je veľmi univerzálny — primárne je určený na pleť, no ja ho používam na všetky suchšie miesta ako sú ruky, nohy, chodidlá či lakte.


plusy sklenený obal, jemná vôňa, ľahká konzistencia
mínusy pár minút po nanesení je trochu mastný
cena online — 8.90 €
hodnotenie 4.5/5

Monday, July 20, 2020

MANGOVÝ KRÉM BY KVITOKI'll say it right at the beginning — I don't like moisturizers. I never liked them and I probably never will. They all seem oily to me, they take forever to soak in the skin, and I associate them with the unmistakable, artificially sweet scent of strawberries or other fruits. That's why I use a serum from Mylo Ako vánok to hydrate my skin after cleansing, with which I'm above more than satisfied with, it suits me in all aspects and I won't replace it any time soon. I'm lucky I'm not suffering from dry skin; and this is the main reason why I don't miss moisturizers very much.

But. Now it's okay during the summer, but during the colder months it's a little worse; especially on my hands and feet, to which I sometimes need to provide the desired hydration. And I don't want to spend my facial serum on that (which is expensive enough to put half of it on my dry feet); so I started looking for some cream with a simple and natural composition, ingredients that actually work and a small, compact package. I came across a review from Monika — for Mango Cream from the Kvitok brand, and I gave it a chance.
About the Brand

Kvitok, which previously appeared on the market under the name Navia, is a cosmetics brand that has its origins in Humenné in eastern Slovakia. It offers products from natural raw materials of plant origin; some products also contain goat's milk or bee's wax. It's based on the use of first-class quality ingredients, prefers local and proven manufacturers and emphasizes the simplicity and power of nature.

The cosmetics are not tested on animals and are certified by Cruelty Free International Leaping Bunny — and meet the standards and high criteria for the "cruelty free" label. In addition, it tries to be environmentally friendly, and the products are packaged mainly in glass or paper, so that the packaging can be further recycled.

They offer dozens of skin care products — from shampoos and conditioners, to deodorants and masks, to creams for various skin types.
Mango Cream

If you've read the article about the Žiarivý úsmev tooth powder, then the packaging is definitely well known to you. A small box made of dark glass is protected by a paper box with a description of the product. The glass itself is relatively hard, so you don't have to worry about it breaking after falling in the bathroom, but I'd still be careful. It's the ideal size — 60 milliliters — which is not too small to make you feel like you have used up the cream after two uses, but not too big for it to get bad. Here, too, the lid seals very well; I consider the plastic cover to be a minor minus, but I understand its purpose. In terms of design, Kvitok is known for minimalism and cute drawings of the main ingredients or scents of the product (in this case, it's mangos).

Mango cream is intended for dry and sensitive skin that has problems with redness, irritation, itching, or even burning and stinging. The cream helps to soothe, it regenerates and gives ´hydration and harmony.


read next: 3 Zero Waste Makeup Brands


I was pleasantly surprised by the consistency of the cream. Although it bears the adjective "whipped cream", it's even lighter and more fluffy than I expected. This makes it easy to spread on the skin and doesn't leave a white coating; but since it's based on oils and butter, it takes longer to absorb and is a bit sticky for the first few minutes after application, fortunately this feeling quickly disappears. But from my own experience, I recommend applying it to slightly damp skin and massaging it in properly.

I was also pleased with the scent. As I mentioned at the beginning, I don't like very strong fruity scents, so I was a little worried that I wouldn't even be able to smell the cream; but unnecessarily. The scent is very delicate and fades quickly, which some may consider a negative, but for me it is one huge plus.
Composition

Probably the shortest and simplest composition it can be; which only confirms that you don't need unnecessary stabilizers, parabens, artificial flavors and so on in cosmetics. Mango cream consists of:

 • mango butter — relieves itching and redness, smoothes small wrinkles;
 • unrefined apricot oil — supports collagen production, protects and regenerates;
 • jojoba oil — rejuvenates, helps the skin to be elastic and resilient, relieves irritation;
 • vitamin E — promotes healing.


The new version of Mango Cream is also enriched with Cupuacu butter, which is similar in properties to cocoa butter. It deeply hydrates and has an anti-inflammatory effect.
Availability and Rating

You can buy products from the Kvitok brand, including whipped mango cream, in many stone shops with natural cosmetics throughout Slovakia. In addition, it's also available at the Kvitok.sk e-shop or other online stores with cosmetics and / or products for a sustainable lifestyle. I bought mine on Zemito.cz (as I mentioned in the article about Zemito Haul).

Since I only bought it for exceptional cases, I didn't have very high expectations of it; but I'm very satisfied with it. I recommend using it in the evening — then it has the best effects on the complexion and the skin, because during the night our skin is renewed and resting, which makes it better to absorb nutrients, but at the same time it has time to properly absorb the product. It's very versatile — it is primarily intended for the face, but I use it for all drier places such as hands, legs, feet or elbows.


advantages glass packaging, light scent, light consistency
disadvantages a few minutes after application is a little greasy
price online — 8.90 €
rating 4.5 / 5


Poviem to hneď na úvod — nemám rada krémy. Nikdy som ich rada nemala a asi ich ani nikdy rada mať nebudem. Všetky sa mi zdajú byť mastné, dlho sa vsakujú do pokožky, a spája sa mi s nimi nezameniteľná, umelo sladká vôňa jahôd alebo iného ovocia. Preto na hydratáciu pleti po čistení používam sérum od Mylo Ako vánok, s ktorým som nadovšetko spokojná, po všetkých smeroch mi vyhovuje a tak skoro ho za nič nevymením. Mám to šťastie, že netrpím suchou pokožkou; a to je hlavný dôvod, prečo mi krém v starostlivosti o telo veľmi nechýba.

Ale. Teraz počas leta je to celkom fajn, ale počas chladnejších mesiacov je to o niečo horšie; a to hlavne na rukách a chodidlách, ktorým občas potrebujem dodať žiadanú hydratáciu. A na to nechcem míňať pleťové sérum (ktoré je dosť drahé, aby som polovicu z neho dala na moje suché nohy); a tak som sa začala obzerať po nejakom kréme s jednoduchým a prírodným zložením, účinnými látkami a malým, kompaktným balením. Natrafila som na recenziu od Moniky — na Mangový krém od značky Kvitok, a dala mu šancu.
O Značke

Kvitok, ktorý predtým vystupoval na trhu pod menom Navia, je značka kozmetiky, ktorá má svoj pôvod v Humennom na východnom Slovensku. Ponúka produkty z prírodných surovín rastlinného pôvodu; niektoré výrobky obsahujú aj kozie mlieko alebo včelí vosk. Zakladá sa na používaní prvotriednych kvalitných zložiek, preferuje lokálnych a overených výrobcov a vyzdvihuje jednoduchosť a silu prírody.

Kozmetika nie je testovaná na zvieratách a má certifikát Cruelty Free International Leaping Bunny — a spĺňa štandard a vysoké kritériá pre označenie "cruelty free". Okrem toho sa snaží prihliadať aj na ekologické hľadisko, a produkty sú balené prevažne v skle alebo papieri, a teda obaly je možné ďalej recyklovať.

V ponuke majú desiatky produktov na starostlivosť o pleť — od šampónov a kondicionérov, cez dezodoranty a masky, až po krémy pre rôzne druhy pleti.
Mangový krém

Ak ste čítali článok o zubnom prášku Žiarivý úsmev, tak obal vám je určite dobre známy. Malú dózu z tmavého skla chráni ešte papierová škatuľka s popisom o produkte. Samotné sklo je pomerne tvrdé, preto sa nemusíte obávať, že sa rozbije po páde v kúpeľni, ale i tak by som bola radšej opatrná. Má ideálnu veľkosť — 60 mililitrov — čo nie je ani príliš málo na to, aby ste mali pocit, že ste krém minuli po dvoch použitiach, ale ani príliš veľa, aby sa skoro pokazil. I tu viečko veľmi dobre tesní; za drobné mínus považujem iba plastový kryt, ale chápem, aký je jej účel. Čo sa dizajnu týka, pre Kvitok je príznačný minimalizmus a kreslené obrázky s vyobrazením hlavných zložiek alebo vôní produktu (v tomto prípade je to mango).

Mangový krém je určený na suchú a citlivú pleť, ktorá má problémy so začervnaním, podráždením, svrbením, či dokonca až pálením a štípaním. Krém jej pomáha upokojiť, regeneruje ju a dodáva jej hydratáciu a harmóniu.


čítaj ďalej: 3 Zero Waste Značky Makeupu


Konzistenciou krému som bola príjemne prekvapená. Hoci nesie prívlastok "šľahaný krém", je ešte ľahší a nadýchanejší ako som čakala. Vďaka tomu sa jednoducho rozotiera na pokožke a nezanecháva biely povlak; no kedže je založený na báze olejov a masla, dlhšie sa vsakuje a prvých pár minút po nanesení je trošku lepkavý, tento pocit našťastie rýchlo zmizne. Ale z vlastných skúseností odporúčam nanášať ho na mierne vlhkú kožu a poriadne vmasírovať.

Rovnako ma potešila i vôňa. Ako som už v úvode spomínala, nemám rada príliš výrazné ovocné vône, preto som sa trochu obávala, že krém nebudem môcť ani cítiť; ale zbytočne. Vôňa je veľmi jemná a rýchlo vyprchá, čo síce niekto môže považovať ako negatívum, no u mňa je to jedno obrovské plus.
Zloženie

Asi najkratšie a najjednoduchšie zloženie, aké len môže byť; čo len potvrdzuje to, že v kozmetike nepotrebujete zbytočné stabilizátory, parabény, umelé arómy a podobne. Mangový krém pozostáva zo:Nová receptúra Mangového krému je obohatená aj Cupuacu maslo, ktoré je svojimi vlastnosťami podobné kakaovému maslu. To hĺbkovo hydratuje a pôsobí protizápalovo.
Dostupnosť a hodnotenie

Produkty od značky Kvitok vrátane šľahaného Mangového krému kúpite v mnohých kamenných predajniach s prírodnou kozmetikou na celom Slovensku. Okrem toho je dostupný i na eshope Kvitok.sk alebo ďalších internetových obchodoch s kozmetikou a/alebo výrobkami pre udržateľný životný štýl. Ja som svoj kúpila na stránke Zemito.cz (ako som spomínala už v článku o Zemito Haul).

Keďže som ho kupovala iba na výnimočné prípady, nemala som od neho veľmi vysoké očakávania; ale som s ním veľmi spokojná. Odporúčam používať ho večer — vtedy má najlepšie účinky na pleť a pokožku, pretože práve počas noci sa naša koža obnovuje a odpočíva, čím lepšie absorbuje výživné látky, ale zároveň tak má čas poriadne vsiaknuť i produkt. Je veľmi univerzálny — primárne je určený na pleť, no ja ho používam na všetky suchšie miesta ako sú ruky, nohy, chodidlá či lakte.


plusy sklenený obal, jemná vôňa, ľahká konzistencia
mínusy pár minút po nanesení je trochu mastný
cena online — 8.90 €
hodnotenie 4.5/5


You enjoyed the preview of what my breakfast looked like throughout the week, which makes me very happy, and to this day I'm excited about every message you send me with how you loved any dish or it inspired you. In the future, I will be happy to prepare a continuation of the article and show you a selection of what I eat for lunch or dinner, but today we will return to the original format of the post — what I eat in one day. Today's edition will also be a bit special, because these are the meals I like to eat during the summer. In the colder months, I prefer warm and rich meals, but during the summer I reach for something light and ideally not too cooked or baked. Well, I won't talk for any longer, because this introduction certainly doesn't interest anyone anyway, so let's get straight to the recipes.


Overnight Oats

prep time 5 min difficulty 1/5

Anyone who knows me knows that I love oatmeal. It's fast, ready in a few minutes, provides countless flavour combinations and fills you up for the whole morning. But when it's warm outside since seven in the morning, I don't want to eat anything hot. And overnight oats are perfect for the summer — in addition to being cold, their preparation is very quick and easy; and a ready breakfast awaits you in the morning in the fridge.


INGREDIENTS

 • oats
 • plant-based milk
 • Maple syrup
 • Chia seeds
 • fruit
 • nut butter
METHOD

 1. Pour oatmeal and a teaspoon of chia seeds into a resealable container. Mix well.
 2. Pour in some plant-based milk and maple syrup to taste.
 3. Close the container tightly and store in the refrigerator overnight.
 4. In the morning, mix the oats well, transfer to a bowl, and serve with fresh fruit and nut butter. You can also top it with coconut shavings, pieces of chocolate, nuts or dried fruit.Veggie wrap

prep time 10 min difficulty 2/5

My go-to lunch during the summer. The wrap is ready in a few minutes, you don't have to spend an hour in the kitchen, it will drive away hunger, but you don't feel like you have to sit for a few minutes, or otherwise your stomach will explode. And because the tortilla holds everything together, it's also an ideal lunch for the day when you have to have eat outside, because you can easily eat the wrap while walking.


INGREDIENTS

 • tortilla
 • chickpeas
 • avocado
 • tomato
 • hummus
 • spinach
 • tahini
 • barbecue seasoning
 • oil
 • lemon juice
METHOD

 1. Prepare the chickpeas — if you use chickpeas from a can, rinse and dry them thoroughly. Put a little oil on the heated pan, add the chickpeas and barbeque (or other) seasoning and mix well. Roast until the chickpeas are golden and crunchy.
 2. Cut half the avocado and a smaller tomato into cubes.
 3. Warm up the tortilla, apply a thin layer of hummus, add the spinach, chopped vegetables and roasted chickpeas, and pour a little tahini (you can replace it with any other dressing) and lemon juice to add acidity and freshness.
 4. Wrap the tortilla firmly and well, so that nothing falls out.Apple-arugula salad

prep time 10 min difficulty 2/5

Salads and summer evenings simply belong together. In the second What I Eat In A Day I showed you a recipe for a simple summer salad with peaches, blueberries and pecans; and even this will be carried in fruit variation. An apple in a salad may sound weird to someone, but believe me. Combined with walnuts and peanut butter dressing, it makes sense. And it tastes great.


INGREDIENTS

 • arugula
 • green apple
 • walnuts
 • peanut butter
 • lemon juice
 • Maple syrup
 • garlic
 • salt and black pepper
METHOD

 1. Let's start with the dressing — mix two tablespoons of peanut butter, a teaspoon of maple syrup, juice from half a lemon (even from a whole if you have a small or less juicy lemon), crushed small cloves of garlic and salt and black pepper to taste. You should have neither too thin nor too thick dressing.
 2. Cut half of the green apple into thin fries.
 3. In a bowl, mix the arugula, sliced ​​apple and a handful of walnuts.
 4. Pour over the prepared dressing and, if necessary, season with salt and pepper.


Ukážka toho, ako vyzerajú moje raňajky počas celého týždňa sa vám páčila, čo ma veľmi teší a dodnes som nadšená z každej správy, ktorú mi pošlete s tým, ako vám niektoré jedlá chutili alebo ako vás inšpirovali. V budúcnosti rada pripravím aj pokračovanie daného článku a ukážem vám výber, čo jem na obedy alebo večere, no dnes sa vrátime k pôvodnému formátu príspevku — čo jem počas jedného dňa. Dnešné vydanie bude tiež tak trochu špeciálne, pretože to sú jedlá, ktoré rada jem počas leta. V chladnejších mesiacoch mám radšej teplé a sýte jedlá, no počas leta siaham po niečom ľahkom a ideálne nie príliš varenom alebo pečenom. No nebudem už dlhšie zdržiavať, lebo tento úvod i tak určite nikoho nezaujíma, takže poďme rovno na recepty.


Overnight Oats

príprava 5 min náročnosť 1/5

Kto ma pozná vie, že ovsenú kašu milujem. Je rýchla, hotová za pár minút, poskytuje nespočetne veľa chuťových kombinácií a zasýti na celé dopoludnie. No keď je vonku už od siedmej ráno teplo, nechce sa mi jesť niečo horúce. A overnight oats sú na leto perfektné — okrem toho, že sú studené, je ich príprava veľmi rýchla a jednoduchá; a ráno vás v chladničke čakajú hotové raňajky.


INGREDIENCIE

 • ovsené vločky
 • rastlinné mlieko
 • javorový sirup
 • chia semienka
 • ovocie
 • orieškové maslo
POSTUP

 1. Do uzatvárateľnej nádoby nasypte ovsené vločky a čajovú lyžičku chia semienok. Dobre premiešajte.
 2. Zalejte rastlinným mliekom a javorovým sirupom podľa chuti.
 3. Nádobu dobre uzavrite a odložte do chladničky na celú noc.
 4. Ráno vločky dobre premiešajte, vyberte z nádoby a premiestnite do misky, a servírujte s čerstvým ovocím a orieškovým maslom. Dozdobiť ich môžete ešte kokosom, kúskami čokolády, orieškami alebo sušeným ovocím.Zeleninový wrap

príprava 10 min náročnosť 2/5

Môj go-to obed počas leta. Wrap je hotový za pár minút, nemusíte pri ňom stráviť hodinu v kuchyni, zaženie hlad, no nemáte po ňom pocit, že si musíte na pár minút sadnúť, inak vám exploduje žalúdok. A tým, ako placka drží všetko pohromade, je to aj ideálny obed na dni, kedy musíte obedovať vonku, pretože wrap bez problémov zjete aj za pochodu.


INGREDIENCIE

 • tortillová placka
 • cícer
 • avokádo
 • paradajka
 • hummus
 • špenát
 • tahini
 • grilovacie korenie
 • olej
 • citrónová šťava
POSTUP

 1. Pripravte cícer — ak používate cícer z plechovky, poriadne ho opláchnite a osušte. Na rozohriatu panvicu dajte trochu oleja, pridajte cícer a grilovacie (alebo iné) korenie a poriadne premiešajte. Pražte, pokiaľ nie je cícer zlatistý a chrumkavý.
 2. Nakrájajte polovicu avokáda a menšiu paradajku na kocky.
 3. Ohrejte tortillovú placku, naneste tenšiu vrstvu hummusu, pridajte špenát, nakrájanú zeleninu a opražený cícer, a všetko polejte troškou tahini (môžete nahradiť akýmkoľvek iným dressingom) a citrónovou šťavou, ktorá wrap dodá kyslosť a sviežosť.
 4. Placku poriadne a pevne zabaľte, aby nič nevypadlo.Jablkovo-rukolový šalát

príprava 10 min náročnosť 2/5

Šaláty a letné večery jednoducho patria k sebe. Už v druhom What I Eat In A Day som vám ukázala recept na jednoduchý letný šalát s broskyňou, čučoriedkami a pekanovými orechmi; a i tento sa bude niesť v ovocnej variácii. Jablko v šaláte môže niekomu znieť čudne, ale verte mi. V kombinácii s vlašskými orechmi a dressingom z arašidového masla to dáva zmysel. A chutí výborne.


INGREDIENCIE

 • rukola
 • zelené jablko
 • vlašské orechy
 • arašidové maslo
 • citrónová šťava
 • javorový sirup
 • cesnak
 • soľ a čierne korenie
POSTUP

 1. Začneme s dressingom — v miske dobre premiešajte dve polievkové lyžice arašidového masla, čajovú lyžicu javorového sirupu, šťavu z polovice citróna (aj z celého, ak máte malý alebo menej šťavnatý citrón), roztlačený menší strúčik cesnaku a soľ a čierne korenie podľa chuti. Vzniknúť by vám mal ani príliš riedky, ani príliš hustý dressing.
 2. Polovicu zeleného jablka nakrájajte na tenké hranolčeky.
 3. V miske premiešajte rukolu, nakrájané jablko a hrsť vlašských orechov.
 4. Zalejte pripraveným dressingom a prípadne dochuťte soľou a korením.

Friday, July 17, 2020

WHAT I EAT IN A DAY PART 05You enjoyed the preview of what my breakfast looked like throughout the week, which makes me very happy, and to this day I'm excited about every message you send me with how you loved any dish or it inspired you. In the future, I will be happy to prepare a continuation of the article and show you a selection of what I eat for lunch or dinner, but today we will return to the original format of the post — what I eat in one day. Today's edition will also be a bit special, because these are the meals I like to eat during the summer. In the colder months, I prefer warm and rich meals, but during the summer I reach for something light and ideally not too cooked or baked. Well, I won't talk for any longer, because this introduction certainly doesn't interest anyone anyway, so let's get straight to the recipes.


Overnight Oats

prep time 5 min difficulty 1/5

Anyone who knows me knows that I love oatmeal. It's fast, ready in a few minutes, provides countless flavour combinations and fills you up for the whole morning. But when it's warm outside since seven in the morning, I don't want to eat anything hot. And overnight oats are perfect for the summer — in addition to being cold, their preparation is very quick and easy; and a ready breakfast awaits you in the morning in the fridge.


INGREDIENTS

 • oats
 • plant-based milk
 • Maple syrup
 • Chia seeds
 • fruit
 • nut butter
METHOD

 1. Pour oatmeal and a teaspoon of chia seeds into a resealable container. Mix well.
 2. Pour in some plant-based milk and maple syrup to taste.
 3. Close the container tightly and store in the refrigerator overnight.
 4. In the morning, mix the oats well, transfer to a bowl, and serve with fresh fruit and nut butter. You can also top it with coconut shavings, pieces of chocolate, nuts or dried fruit.Veggie wrap

prep time 10 min difficulty 2/5

My go-to lunch during the summer. The wrap is ready in a few minutes, you don't have to spend an hour in the kitchen, it will drive away hunger, but you don't feel like you have to sit for a few minutes, or otherwise your stomach will explode. And because the tortilla holds everything together, it's also an ideal lunch for the day when you have to have eat outside, because you can easily eat the wrap while walking.


INGREDIENTS

 • tortilla
 • chickpeas
 • avocado
 • tomato
 • hummus
 • spinach
 • tahini
 • barbecue seasoning
 • oil
 • lemon juice
METHOD

 1. Prepare the chickpeas — if you use chickpeas from a can, rinse and dry them thoroughly. Put a little oil on the heated pan, add the chickpeas and barbeque (or other) seasoning and mix well. Roast until the chickpeas are golden and crunchy.
 2. Cut half the avocado and a smaller tomato into cubes.
 3. Warm up the tortilla, apply a thin layer of hummus, add the spinach, chopped vegetables and roasted chickpeas, and pour a little tahini (you can replace it with any other dressing) and lemon juice to add acidity and freshness.
 4. Wrap the tortilla firmly and well, so that nothing falls out.Apple-arugula salad

prep time 10 min difficulty 2/5

Salads and summer evenings simply belong together. In the second What I Eat In A Day I showed you a recipe for a simple summer salad with peaches, blueberries and pecans; and even this will be carried in fruit variation. An apple in a salad may sound weird to someone, but believe me. Combined with walnuts and peanut butter dressing, it makes sense. And it tastes great.


INGREDIENTS

 • arugula
 • green apple
 • walnuts
 • peanut butter
 • lemon juice
 • Maple syrup
 • garlic
 • salt and black pepper
METHOD

 1. Let's start with the dressing — mix two tablespoons of peanut butter, a teaspoon of maple syrup, juice from half a lemon (even from a whole if you have a small or less juicy lemon), crushed small cloves of garlic and salt and black pepper to taste. You should have neither too thin nor too thick dressing.
 2. Cut half of the green apple into thin fries.
 3. In a bowl, mix the arugula, sliced ​​apple and a handful of walnuts.
 4. Pour over the prepared dressing and, if necessary, season with salt and pepper.


Ukážka toho, ako vyzerajú moje raňajky počas celého týždňa sa vám páčila, čo ma veľmi teší a dodnes som nadšená z každej správy, ktorú mi pošlete s tým, ako vám niektoré jedlá chutili alebo ako vás inšpirovali. V budúcnosti rada pripravím aj pokračovanie daného článku a ukážem vám výber, čo jem na obedy alebo večere, no dnes sa vrátime k pôvodnému formátu príspevku — čo jem počas jedného dňa. Dnešné vydanie bude tiež tak trochu špeciálne, pretože to sú jedlá, ktoré rada jem počas leta. V chladnejších mesiacoch mám radšej teplé a sýte jedlá, no počas leta siaham po niečom ľahkom a ideálne nie príliš varenom alebo pečenom. No nebudem už dlhšie zdržiavať, lebo tento úvod i tak určite nikoho nezaujíma, takže poďme rovno na recepty.


Overnight Oats

príprava 5 min náročnosť 1/5

Kto ma pozná vie, že ovsenú kašu milujem. Je rýchla, hotová za pár minút, poskytuje nespočetne veľa chuťových kombinácií a zasýti na celé dopoludnie. No keď je vonku už od siedmej ráno teplo, nechce sa mi jesť niečo horúce. A overnight oats sú na leto perfektné — okrem toho, že sú studené, je ich príprava veľmi rýchla a jednoduchá; a ráno vás v chladničke čakajú hotové raňajky.


INGREDIENCIE

 • ovsené vločky
 • rastlinné mlieko
 • javorový sirup
 • chia semienka
 • ovocie
 • orieškové maslo
POSTUP

 1. Do uzatvárateľnej nádoby nasypte ovsené vločky a čajovú lyžičku chia semienok. Dobre premiešajte.
 2. Zalejte rastlinným mliekom a javorovým sirupom podľa chuti.
 3. Nádobu dobre uzavrite a odložte do chladničky na celú noc.
 4. Ráno vločky dobre premiešajte, vyberte z nádoby a premiestnite do misky, a servírujte s čerstvým ovocím a orieškovým maslom. Dozdobiť ich môžete ešte kokosom, kúskami čokolády, orieškami alebo sušeným ovocím.Zeleninový wrap

príprava 10 min náročnosť 2/5

Môj go-to obed počas leta. Wrap je hotový za pár minút, nemusíte pri ňom stráviť hodinu v kuchyni, zaženie hlad, no nemáte po ňom pocit, že si musíte na pár minút sadnúť, inak vám exploduje žalúdok. A tým, ako placka drží všetko pohromade, je to aj ideálny obed na dni, kedy musíte obedovať vonku, pretože wrap bez problémov zjete aj za pochodu.


INGREDIENCIE

 • tortillová placka
 • cícer
 • avokádo
 • paradajka
 • hummus
 • špenát
 • tahini
 • grilovacie korenie
 • olej
 • citrónová šťava
POSTUP

 1. Pripravte cícer — ak používate cícer z plechovky, poriadne ho opláchnite a osušte. Na rozohriatu panvicu dajte trochu oleja, pridajte cícer a grilovacie (alebo iné) korenie a poriadne premiešajte. Pražte, pokiaľ nie je cícer zlatistý a chrumkavý.
 2. Nakrájajte polovicu avokáda a menšiu paradajku na kocky.
 3. Ohrejte tortillovú placku, naneste tenšiu vrstvu hummusu, pridajte špenát, nakrájanú zeleninu a opražený cícer, a všetko polejte troškou tahini (môžete nahradiť akýmkoľvek iným dressingom) a citrónovou šťavou, ktorá wrap dodá kyslosť a sviežosť.
 4. Placku poriadne a pevne zabaľte, aby nič nevypadlo.Jablkovo-rukolový šalát

príprava 10 min náročnosť 2/5

Šaláty a letné večery jednoducho patria k sebe. Už v druhom What I Eat In A Day som vám ukázala recept na jednoduchý letný šalát s broskyňou, čučoriedkami a pekanovými orechmi; a i tento sa bude niesť v ovocnej variácii. Jablko v šaláte môže niekomu znieť čudne, ale verte mi. V kombinácii s vlašskými orechmi a dressingom z arašidového masla to dáva zmysel. A chutí výborne.


INGREDIENCIE

 • rukola
 • zelené jablko
 • vlašské orechy
 • arašidové maslo
 • citrónová šťava
 • javorový sirup
 • cesnak
 • soľ a čierne korenie
POSTUP

 1. Začneme s dressingom — v miske dobre premiešajte dve polievkové lyžice arašidového masla, čajovú lyžicu javorového sirupu, šťavu z polovice citróna (aj z celého, ak máte malý alebo menej šťavnatý citrón), roztlačený menší strúčik cesnaku a soľ a čierne korenie podľa chuti. Vzniknúť by vám mal ani príliš riedky, ani príliš hustý dressing.
 2. Polovicu zeleného jablka nakrájajte na tenké hranolčeky.
 3. V miske premiešajte rukolu, nakrájané jablko a hrsť vlašských orechov.
 4. Zalejte pripraveným dressingom a prípadne dochuťte soľou a korením.


As a society, we have become too accustomed to the fact that clothing falls into the category of goods and products that are quickly damaged. Even our grandparents have pieces in the closet that are several decades old, whenever a hole appeared in their pants, they got a patch, and buying new clothes was the last option, when things could no longer be repaired, and there was no one, after who could be inherited.

That's how fast fashion works. We buy cheap clothes at bargain discounts, and since they are made of low-quality materials, after a few wears, the fabric starts to rip, get damaged, loses its colour or shape, and the thing goes straight to the bin, because it's not worth looking for ways to save clothes when for a few euros we can buy new, more beautiful, more interesting clothes. However, in doing so, we are supporting mass pollution and the exploitation of people in developing countries who work for several hours a day on cotton plantations or in old and unventilated factories.

That's why it's crucial that we start taking good care of our clothes again — that will make them last longer. And in today's article, I've prepared some tips on how to do it.
Proper washing and drying

The very first point seems quite clear, and some would immediately say that I don't even have to write it here. But when was the last time you thoroughly considered before washing if all the pieces could be on the same cycle? Labels that are on the inside of clothing are not just there for fun; and although we'll probably cut them off at home right away, read beforehand whether maintenance requires any special treatment — whether the T-shirt doesn't have to be turned inside out during washing or whether the pants don't have to be washed only on 30°C. It will take you a few seconds, but following instructions and following them can save your clothes and, ultimately, a few euros. And not to mention how you will save nature.

Related to this is the use of the right detergents, the purchase and support of brands that don't use toxic and dangerous substances and are based on natural ingredients. And we generally use more washing powder than necessary — it may seem that half a measuring cup can't wash such a pile of clothes, but believe me, that's enough.


read next: 4 Slow Fashion Instagram Influencers


Drying is also equally important. In recent years, dryers have enjoyed their popularity, without which many households can no longer imagine their operation. On a theoretical level, they seem amazing — you throw clothes straight from the washing machine and in a few hours it's beautifully dry, soft and warm. But dryers require a huge amount of energy and are a burden for fiber fabrics. If the weather allows it, a classic drying rack is the best option for clothes.

And as for washing as such, do not wash more than necessary. No one says you should wear clothes that are visibly dirty; but t-shirts can withstand two or three uses before they have to go to the washing machine, and jeans, for example, don't even have to be washed often.
Storage

Many don't care about this at all — does it matter how the T-shirt is folded or whether it is on a shelf or on a hanger? It does. For example, sweaters do best when folded, because when they hang, their own weight begins to stretch the individual eyelets. Clothes should always be in a dry and cool place, and the pieces should definitely not be pushed side by side.

And buy better hangers. Those cheap thin metal ones will do more harm than good.


Invest in quality

The first step in making sure your clothes last longer is to buy quality pieces. These are, of course, more expensive, but in the end it pays more for you to buy a T-shirt for fifty euros, which will last you ten years, than to buy one for five euros every season. At the same time, you will support producers who pay their employees adequately and also focus on the environment. You can read more about such brands in the article Where To Buy Ethical Clothing.


Ako spoločnosť sme si príliš prirýchlo zvykli na to, že oblečenie spadá do kategórie tovaru a výrobkov, ktoré sa rýchlo zničí. Ešte naši starí rodičia majú v skrini kúsky, ktoré majú niekoľko desiatok rokov, vždy, keď sa na nohaviciach objavila diera, dostali záplatu, a nakupovanie nového oblečenia bola posledná krajná možnosť, keď sa veci už nedali ani opraviť, a ani nebol nikto, po kom by sa dali zdediť.

Tak funguje rýchla móda. Kupujeme lacné oblečenie vo výhodných zľavách, a keďže sú z nekvalitných materiálov, po pár noseniach sa látka začne párať, kaziť, stratí svoju farbu alebo tvar, a vec putuje rovno do koša, pretože nemá cenu hľadať možnosti, ako oblečenie zachrániť, keď si za pár eur môžeme kúpiť nové, krajšie, zaujímavejšie. No tým podporujeme hromadné znečisťovanie životného prostredia a vykorisťovanie ľudí v rozvojových krajinách, ktorí niekoľko hodín denne pracujú na bavlníkových plantážach alebo v starých a nevetraných továrňach.

Preto je kľúčové, aby sme sa o svoje oblečenie začali opäť správne starať — vďaka tomu nám vydrží dlhšie. A v dnešnom článku som si pripravila zopár tipov, ako to docieliť.
Správne pranie a sušenie

Hneď prvý bod sa zdá byť celkom jasný a niektorí by hneď povedali, že to tu ani nemusím písať. No kedy naposledy ste pred praním dôkladne zvážili, či všetky kúsky môžu byť spolu na rovnakom cykle? Štítky, ktoré sú z vnútornej strany oblečenia, tam nie sú len tak; a hoci ich asi všetci doma hneď odstrihneme, ešte predtým si prečítajte, či údržba nevyžaduje nejaké špeciálne zaobchádzanie — či tričko nemusí byť počas prania obrátené alebo či sa nohavice nemusia prať iba na tridsiatke. Zaberie vám to pár sekúnd, no pokyny a ich dodržiavanie vám môže zachrániť oblečenie a v konečnom dôsledku aj pár eur. A ani nehovoriac o tom, ako ušetríte prírodu.

S týmto súvisí aj používanie správnych pracích prostriedkov, kupovanie a podpora značiek, ktoré nepoužívajú toxické a nebezpečné látky a sú založené na prírodných zložkách. A aj vo všeobecnosti používame viac pracieho prášku ako je potrebné — môže sa síce zdať, že polovica odmerky nemôže vyprať takú kopu oblečenia, ale verte mi, že to stačí.


čítaj ďalej: 4 Slow Fashion Influencerky na Instagrame


Sušenie je tiež rovnako dôležité. V posledných rokoch sa svojej popularite veľmi tešia sušičky, bez ktorých si už mnohé domácnosti nevedia predstaviť svoj chod. V teoretickej rovine vyzerajú úžasne — hodíte do nich oblečenie rovno z práčky a o pár hodín je už krásne suché, mäkké a teplé. No sušičky vyžaduj obrovské množstvo energie a pre vlákno látky sú záťažou. Pokiaľ to počasie dovoľuje, klasický sušiak je pre oblečenie najlepšia možnosť.

A čo sa ešte prania ako takého týka, neperte viac ako je to potrebné. Nikto nehovorí o tom, že máte nosiť oblečenie, ktoré je viditeľne špinavé; ale tričká znesú aj dve či tri použitia predtým, než musia ísť do práčky, a napríklad rifle ani zďaleka nemusíte prať často.
Skladovanie

Mnohí to absolútne neriešia — veď záleží na tom, ako je tričko poskladané alebo či je na poličke alebo na vešiaku? Záleží. Napríklad svetrom sa darí najlepšie, keď sú poskladané, pretože keď visia, ich vlastná váha začne rozťahovať jednotlivé očká. Oblečenie by malo byť vždy na suchom a chladom mieste, a určite by nemali byť kúsky natlačené jeden vedľa druhého.

A kúpte si lepšie vešiaky. Tie lacné tenké kovové spravia viac škody ako úžitku.


Investujte do kvality

Prvý krok k tomu, ako zabezpečiť to, aby oblečenie vydržalo dlhšie, je kupovať kvalitné kúsky. Tie sú, pochopiteľne drahšie, ale v konečnom dôsledku sa vám viac oplatí kúpiť si tričko za päťdesiat eur, ktoré vám vydrží aj desať rokov, ako kupovať jedno za päť eur každú sezónu. Zároveň tým budete podporovať výrobcov, ktorí adekvátne platia svojim zamestnancom, a sústredia sa aj na ekologické hľadisko. Viac o takýchto značkách si môžete prečítať v článku Kde kupovať etické oblečenie.

Monday, July 13, 2020

HOW TO MAKE YOUR CLOTHES LAST LONGERAs a society, we have become too accustomed to the fact that clothing falls into the category of goods and products that are quickly damaged. Even our grandparents have pieces in the closet that are several decades old, whenever a hole appeared in their pants, they got a patch, and buying new clothes was the last option, when things could no longer be repaired, and there was no one, after who could be inherited.

That's how fast fashion works. We buy cheap clothes at bargain discounts, and since they are made of low-quality materials, after a few wears, the fabric starts to rip, get damaged, loses its colour or shape, and the thing goes straight to the bin, because it's not worth looking for ways to save clothes when for a few euros we can buy new, more beautiful, more interesting clothes. However, in doing so, we are supporting mass pollution and the exploitation of people in developing countries who work for several hours a day on cotton plantations or in old and unventilated factories.

That's why it's crucial that we start taking good care of our clothes again — that will make them last longer. And in today's article, I've prepared some tips on how to do it.
Proper washing and drying

The very first point seems quite clear, and some would immediately say that I don't even have to write it here. But when was the last time you thoroughly considered before washing if all the pieces could be on the same cycle? Labels that are on the inside of clothing are not just there for fun; and although we'll probably cut them off at home right away, read beforehand whether maintenance requires any special treatment — whether the T-shirt doesn't have to be turned inside out during washing or whether the pants don't have to be washed only on 30°C. It will take you a few seconds, but following instructions and following them can save your clothes and, ultimately, a few euros. And not to mention how you will save nature.

Related to this is the use of the right detergents, the purchase and support of brands that don't use toxic and dangerous substances and are based on natural ingredients. And we generally use more washing powder than necessary — it may seem that half a measuring cup can't wash such a pile of clothes, but believe me, that's enough.


read next: 4 Slow Fashion Instagram Influencers


Drying is also equally important. In recent years, dryers have enjoyed their popularity, without which many households can no longer imagine their operation. On a theoretical level, they seem amazing — you throw clothes straight from the washing machine and in a few hours it's beautifully dry, soft and warm. But dryers require a huge amount of energy and are a burden for fiber fabrics. If the weather allows it, a classic drying rack is the best option for clothes.

And as for washing as such, do not wash more than necessary. No one says you should wear clothes that are visibly dirty; but t-shirts can withstand two or three uses before they have to go to the washing machine, and jeans, for example, don't even have to be washed often.
Storage

Many don't care about this at all — does it matter how the T-shirt is folded or whether it is on a shelf or on a hanger? It does. For example, sweaters do best when folded, because when they hang, their own weight begins to stretch the individual eyelets. Clothes should always be in a dry and cool place, and the pieces should definitely not be pushed side by side.

And buy better hangers. Those cheap thin metal ones will do more harm than good.


Invest in quality

The first step in making sure your clothes last longer is to buy quality pieces. These are, of course, more expensive, but in the end it pays more for you to buy a T-shirt for fifty euros, which will last you ten years, than to buy one for five euros every season. At the same time, you will support producers who pay their employees adequately and also focus on the environment. You can read more about such brands in the article Where To Buy Ethical Clothing.


Ako spoločnosť sme si príliš prirýchlo zvykli na to, že oblečenie spadá do kategórie tovaru a výrobkov, ktoré sa rýchlo zničí. Ešte naši starí rodičia majú v skrini kúsky, ktoré majú niekoľko desiatok rokov, vždy, keď sa na nohaviciach objavila diera, dostali záplatu, a nakupovanie nového oblečenia bola posledná krajná možnosť, keď sa veci už nedali ani opraviť, a ani nebol nikto, po kom by sa dali zdediť.

Tak funguje rýchla móda. Kupujeme lacné oblečenie vo výhodných zľavách, a keďže sú z nekvalitných materiálov, po pár noseniach sa látka začne párať, kaziť, stratí svoju farbu alebo tvar, a vec putuje rovno do koša, pretože nemá cenu hľadať možnosti, ako oblečenie zachrániť, keď si za pár eur môžeme kúpiť nové, krajšie, zaujímavejšie. No tým podporujeme hromadné znečisťovanie životného prostredia a vykorisťovanie ľudí v rozvojových krajinách, ktorí niekoľko hodín denne pracujú na bavlníkových plantážach alebo v starých a nevetraných továrňach.

Preto je kľúčové, aby sme sa o svoje oblečenie začali opäť správne starať — vďaka tomu nám vydrží dlhšie. A v dnešnom článku som si pripravila zopár tipov, ako to docieliť.
Správne pranie a sušenie

Hneď prvý bod sa zdá byť celkom jasný a niektorí by hneď povedali, že to tu ani nemusím písať. No kedy naposledy ste pred praním dôkladne zvážili, či všetky kúsky môžu byť spolu na rovnakom cykle? Štítky, ktoré sú z vnútornej strany oblečenia, tam nie sú len tak; a hoci ich asi všetci doma hneď odstrihneme, ešte predtým si prečítajte, či údržba nevyžaduje nejaké špeciálne zaobchádzanie — či tričko nemusí byť počas prania obrátené alebo či sa nohavice nemusia prať iba na tridsiatke. Zaberie vám to pár sekúnd, no pokyny a ich dodržiavanie vám môže zachrániť oblečenie a v konečnom dôsledku aj pár eur. A ani nehovoriac o tom, ako ušetríte prírodu.

S týmto súvisí aj používanie správnych pracích prostriedkov, kupovanie a podpora značiek, ktoré nepoužívajú toxické a nebezpečné látky a sú založené na prírodných zložkách. A aj vo všeobecnosti používame viac pracieho prášku ako je potrebné — môže sa síce zdať, že polovica odmerky nemôže vyprať takú kopu oblečenia, ale verte mi, že to stačí.


čítaj ďalej: 4 Slow Fashion Influencerky na Instagrame


Sušenie je tiež rovnako dôležité. V posledných rokoch sa svojej popularite veľmi tešia sušičky, bez ktorých si už mnohé domácnosti nevedia predstaviť svoj chod. V teoretickej rovine vyzerajú úžasne — hodíte do nich oblečenie rovno z práčky a o pár hodín je už krásne suché, mäkké a teplé. No sušičky vyžaduj obrovské množstvo energie a pre vlákno látky sú záťažou. Pokiaľ to počasie dovoľuje, klasický sušiak je pre oblečenie najlepšia možnosť.

A čo sa ešte prania ako takého týka, neperte viac ako je to potrebné. Nikto nehovorí o tom, že máte nosiť oblečenie, ktoré je viditeľne špinavé; ale tričká znesú aj dve či tri použitia predtým, než musia ísť do práčky, a napríklad rifle ani zďaleka nemusíte prať často.
Skladovanie

Mnohí to absolútne neriešia — veď záleží na tom, ako je tričko poskladané alebo či je na poličke alebo na vešiaku? Záleží. Napríklad svetrom sa darí najlepšie, keď sú poskladané, pretože keď visia, ich vlastná váha začne rozťahovať jednotlivé očká. Oblečenie by malo byť vždy na suchom a chladom mieste, a určite by nemali byť kúsky natlačené jeden vedľa druhého.

A kúpte si lepšie vešiaky. Tie lacné tenké kovové spravia viac škody ako úžitku.


Investujte do kvality

Prvý krok k tomu, ako zabezpečiť to, aby oblečenie vydržalo dlhšie, je kupovať kvalitné kúsky. Tie sú, pochopiteľne drahšie, ale v konečnom dôsledku sa vám viac oplatí kúpiť si tričko za päťdesiat eur, ktoré vám vydrží aj desať rokov, ako kupovať jedno za päť eur každú sezónu. Zároveň tým budete podporovať výrobcov, ktorí adekvátne platia svojim zamestnancom, a sústredia sa aj na ekologické hľadisko. Viac o takýchto značkách si môžete prečítať v článku Kde kupovať etické oblečenie.


Since my birthday, somehow I can't stop comparing what my life looked like a year ago and what it looks like now. Quite often, I look back on the past, remembering how I was worried then and had trouble looking for things that could bring a sincere smile on my face. The happiness I feel now is the complete opposite of what I felt a year ago. There is not a day when I wouldn't go to bed in the evening with indescribable gratitude in my heart, I wouldn't shake my head at how it is possible that it's not just a dream, and I didn't wish it to remain so forever.

But as I wrote — this has not always been the case. When I moved to Bratislava, I had many plans and wishes and couldn't wait to turn them into reality. But they disappeared very quickly, suddenly I couldn't find motivation, everyday activities became a boring stereotype, which only kept me alive. I lost myself and didn't know how to keep going. It was very easy to pretend I was perfectly fine. Of course, there were moments that I still love to look back on — such as evening sessions in Made With Laf, walks along the Danube and the narrow Bratislava streets in the summer, or our small trips. But I wish there were more moments like these.
I'm writing this article because I know that I'm not alone in experiencing such feelings. Since I published Moving, Fighting Sadness and Starting Over just after I moved to Zlín, and mentioned this topic several times on my Instagram, I have received quite a lot of messages about how people keep their fingers crossed for me and admire me for not being afraid to take happiness and the future into my own hands. And just as they hope they will have the same courage. I have come across similar statements on other blogs or social media — how some feel that they are stuck in life and do not know what to do next.


read next: Dealing With Stress


So if you are among those who secretly wish every day that their lives will be miraculously turned around, who cannot see the beauty in little things like sunshine or meadows filled with flowers, and who don't see where the road before them leads, believe that everything will be alright. I believe that everything happens for a reason; and that everything will be as it should be.

Maybe if I stayed in Bratislava, I would find something that would make me happy. Maybe. That's hard to say. But maybe I would struggle for the rest of my life, helplessly look for some bright moments and live from day to day. But if I didn't try Bratislava, I wouldn't want to move from there. And if my dream of living in England hadn't fallen apart in a few days, I would never have come to Zlín. And if I didn't come here, the door full of possibilities wouldn't open and I wouldn't be as happy as I am today.
Therefore, don't worry. Don't lose hope. And don't stop believing. Your moment is yet to come. In a month, six, maybe in three years; but it will come. The change you so long for, the change that will turn your world upside down, the change that will bring you... life. Happiness. Inner peace and harmony. Which will be all you need. Just be patient and don't give up on your dreams.


Od mojich narodenín akosi neviem prestať porovnávať to, ako vyzeral môj život rok dozadu a ako vyzerá teraz. Pomerne často sa ohliadam za minulosťou, spomínam na to, ako som sa vtedy trápila a mala problém hľadať veci, ktoré mi vedeli vyčariť úprimný úsmev na tvári. To šťastie, ktoré cítim teraz, je úplným opakom toho, čo som cítila pred rokom. Nie je deň, kedy by som večer nešla spať s neopísateľnou vďačnosťou v srdci, nekrútila hlavou nad tým, ako je možné, že to nie je iba sen a nepriala si, aby to takto ostalo navždy.

Ale ako píšem — takto to nebolo vždy. Počas sťahovania do Bratislavy som mala veľa plánov a želaní a nevedela sa dočkať, kedy ich premením na skutočnosť. No tie sa veľmi rýchlo rozplynuli, zrazu som nevedela nájsť motiváciu, z každodenných činností sa stal nudný stereotyp, ktorý ma iba držal pri živote. Stratila som samú seba a nevedela, ako kráčať ďalej. Bolo veľmi jednoduché tváriť sa, že som úplne v poriadku. Samozrejme, boli chvíle, na ktoré dodnes rada spomínam — ako večerné sedenia v Lafe, letné prechádzky popri Dunaji a zašitými bratislavskými uličkami alebo naše malé výlety po okolí. No kiežby tých momentov bolo viac.
Tento článok píšem preto, lebo viem, že nie som sama, ktorá zažívala takéto pocity. Odkedy som zverejnila príspevok Moving, Fighting Sadness And Starting Over tesne po tom, ako som sa presťahovala do Zlína, a túto tému spomenula niekoľkokrát i na mojom Instagrame, som dostala pomerne veľa správ o tom, ako mi ľudia držia palce a obdivujú ma za to, že som sa nebála vziať šťastie a budúcnosť do vlastných rúk. A to, ako i oni dúfajú, že budú mať rovnakú odvahu. Na podobné vyjadrenia som narazila aj na iných blogoch či sociálnych sieťach — ako majú niektorí pocit, že sa v živote zasekli a nevedia, čo ďalej.


čítať ďalej: Zvládanie stresu


Ak teda patríš medzi tých, ktorí si každý deň tajne prajú, že sa ich život zázračne otočí, ktorí nedokážu vidieť krásu v maličkostiach ako sú slnečné rána alebo lúky posiate kvetmi, a ktorí nevidia, kam vedie cesta pred nimi, ver, že všetko bude v poriadku. Ja verím, že všetko sa deje z nejakého dôvodu; a že všetko bude tak, ako má.

Možno keby by som ostala v Bratislave, tak by som našla niečo, čo by ma spravilo šťastnou. Možno. To ťažko povedať. Ale tiež by som sa možno trápila do konca života, márne hľadala nejaké svetlé body a žila zo dňa na deň. No ak by som neokúsila Bratislavu, nechcela by som sa odtiaľ odsťahovať. A ak by sa behom pár dní nerozpadol môj sen bývať v Anglicku, nikdy by som neprišla do Zlína. A ak by som neprišla sem, neotvorili by sa mi dvere plné možností a nebola by som taká šťastná ako som dnes.
Preto sa neboj. Nezúfaj. A neprestávaj veriť. Tvoja chvíľa ešte iba príde. O mesiac, o šesť, možno až o tri roky; ale príde. Zmena, po ktorej tak veľmi túžiš, zmena, ktorá otočí tvoj svet hore nohami, zmena, ktorá ti do života prinesie... život. Šťastie. Vnútorný pokoj a harmóniu. Ktorá bude všetkým tým, čo potrebuješ. Len buď trpezlivý a nevzdávaj sa svojich snov.

Monday, July 06, 2020

WHEN YOU FEEL LOSTSince my birthday, somehow I can't stop comparing what my life looked like a year ago and what it looks like now. Quite often, I look back on the past, remembering how I was worried then and had trouble looking for things that could bring a sincere smile on my face. The happiness I feel now is the complete opposite of what I felt a year ago. There is not a day when I wouldn't go to bed in the evening with indescribable gratitude in my heart, I wouldn't shake my head at how it is possible that it's not just a dream, and I didn't wish it to remain so forever.

But as I wrote — this has not always been the case. When I moved to Bratislava, I had many plans and wishes and couldn't wait to turn them into reality. But they disappeared very quickly, suddenly I couldn't find motivation, everyday activities became a boring stereotype, which only kept me alive. I lost myself and didn't know how to keep going. It was very easy to pretend I was perfectly fine. Of course, there were moments that I still love to look back on — such as evening sessions in Made With Laf, walks along the Danube and the narrow Bratislava streets in the summer, or our small trips. But I wish there were more moments like these.
I'm writing this article because I know that I'm not alone in experiencing such feelings. Since I published Moving, Fighting Sadness and Starting Over just after I moved to Zlín, and mentioned this topic several times on my Instagram, I have received quite a lot of messages about how people keep their fingers crossed for me and admire me for not being afraid to take happiness and the future into my own hands. And just as they hope they will have the same courage. I have come across similar statements on other blogs or social media — how some feel that they are stuck in life and do not know what to do next.


read next: Dealing With Stress


So if you are among those who secretly wish every day that their lives will be miraculously turned around, who cannot see the beauty in little things like sunshine or meadows filled with flowers, and who don't see where the road before them leads, believe that everything will be alright. I believe that everything happens for a reason; and that everything will be as it should be.

Maybe if I stayed in Bratislava, I would find something that would make me happy. Maybe. That's hard to say. But maybe I would struggle for the rest of my life, helplessly look for some bright moments and live from day to day. But if I didn't try Bratislava, I wouldn't want to move from there. And if my dream of living in England hadn't fallen apart in a few days, I would never have come to Zlín. And if I didn't come here, the door full of possibilities wouldn't open and I wouldn't be as happy as I am today.
Therefore, don't worry. Don't lose hope. And don't stop believing. Your moment is yet to come. In a month, six, maybe in three years; but it will come. The change you so long for, the change that will turn your world upside down, the change that will bring you... life. Happiness. Inner peace and harmony. Which will be all you need. Just be patient and don't give up on your dreams.


Od mojich narodenín akosi neviem prestať porovnávať to, ako vyzeral môj život rok dozadu a ako vyzerá teraz. Pomerne často sa ohliadam za minulosťou, spomínam na to, ako som sa vtedy trápila a mala problém hľadať veci, ktoré mi vedeli vyčariť úprimný úsmev na tvári. To šťastie, ktoré cítim teraz, je úplným opakom toho, čo som cítila pred rokom. Nie je deň, kedy by som večer nešla spať s neopísateľnou vďačnosťou v srdci, nekrútila hlavou nad tým, ako je možné, že to nie je iba sen a nepriala si, aby to takto ostalo navždy.

Ale ako píšem — takto to nebolo vždy. Počas sťahovania do Bratislavy som mala veľa plánov a želaní a nevedela sa dočkať, kedy ich premením na skutočnosť. No tie sa veľmi rýchlo rozplynuli, zrazu som nevedela nájsť motiváciu, z každodenných činností sa stal nudný stereotyp, ktorý ma iba držal pri živote. Stratila som samú seba a nevedela, ako kráčať ďalej. Bolo veľmi jednoduché tváriť sa, že som úplne v poriadku. Samozrejme, boli chvíle, na ktoré dodnes rada spomínam — ako večerné sedenia v Lafe, letné prechádzky popri Dunaji a zašitými bratislavskými uličkami alebo naše malé výlety po okolí. No kiežby tých momentov bolo viac.
Tento článok píšem preto, lebo viem, že nie som sama, ktorá zažívala takéto pocity. Odkedy som zverejnila príspevok Moving, Fighting Sadness And Starting Over tesne po tom, ako som sa presťahovala do Zlína, a túto tému spomenula niekoľkokrát i na mojom Instagrame, som dostala pomerne veľa správ o tom, ako mi ľudia držia palce a obdivujú ma za to, že som sa nebála vziať šťastie a budúcnosť do vlastných rúk. A to, ako i oni dúfajú, že budú mať rovnakú odvahu. Na podobné vyjadrenia som narazila aj na iných blogoch či sociálnych sieťach — ako majú niektorí pocit, že sa v živote zasekli a nevedia, čo ďalej.


čítať ďalej: Zvládanie stresu


Ak teda patríš medzi tých, ktorí si každý deň tajne prajú, že sa ich život zázračne otočí, ktorí nedokážu vidieť krásu v maličkostiach ako sú slnečné rána alebo lúky posiate kvetmi, a ktorí nevidia, kam vedie cesta pred nimi, ver, že všetko bude v poriadku. Ja verím, že všetko sa deje z nejakého dôvodu; a že všetko bude tak, ako má.

Možno keby by som ostala v Bratislave, tak by som našla niečo, čo by ma spravilo šťastnou. Možno. To ťažko povedať. Ale tiež by som sa možno trápila do konca života, márne hľadala nejaké svetlé body a žila zo dňa na deň. No ak by som neokúsila Bratislavu, nechcela by som sa odtiaľ odsťahovať. A ak by sa behom pár dní nerozpadol môj sen bývať v Anglicku, nikdy by som neprišla do Zlína. A ak by som neprišla sem, neotvorili by sa mi dvere plné možností a nebola by som taká šťastná ako som dnes.
Preto sa neboj. Nezúfaj. A neprestávaj veriť. Tvoja chvíľa ešte iba príde. O mesiac, o šesť, možno až o tri roky; ale príde. Zmena, po ktorej tak veľmi túžiš, zmena, ktorá otočí tvoj svet hore nohami, zmena, ktorá ti do života prinesie... život. Šťastie. Vnútorný pokoj a harmóniu. Ktorá bude všetkým tým, čo potrebuješ. Len buď trpezlivý a nevzdávaj sa svojich snov.

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.