Mangový krém od Kvitok

I’ll say it right at the beginning — I don’t like moisturizers. I never liked them and I probably never will. They all seem oily to me, they take forever to soak in the skin, and I associate them with the unmistakable, artificially sweet scent of strawberries or other fruits. That’s why I use a serum from Mylo Ako vánok to hydrate my skin after cleansing, with which I’m above more than satisfied with, it suits me in all aspects and I won’t replace it any time soon. I’m lucky I’m not suffering from dry skin; and this is the main reason why I don’t miss moisturizers very much.
But. Now it’s okay during the summer, but during the colder months it’s a little worse; especially on my hands and feet, to which I sometimes need to provide the desired hydration. And I don’t want to spend my facial serum on that (which is expensive enough to put half of it on my dry feet); so I started looking for some cream with a simple and natural composition, ingredients that actually work and a small, compact package. I came across a review from Monika — for Mango Cream from the Kvitok brand, and I gave it a chance.

About the Brand

Kvitok, which previously appeared on the market under the name Navia, is a cosmetics brand that has its origins in Humenné in eastern Slovakia. It offers products from natural raw materials of plant origin; some products also contain goat’s milk or bee’s wax. It’s based on the use of first-class quality ingredients, prefers local and proven manufacturers and emphasizes the simplicity and power of nature.
The cosmetics are not tested on animals and are certified by Cruelty Free International Leaping Bunny — and meet the standards and high criteria for the “cruelty free” label. In addition, it tries to be environmentally friendly, and the products are packaged mainly in glass or paper, so that the packaging can be further recycled.
They offer dozens of skin care products — from shampoos and conditioners, to deodorants and masks, to creams for various skin types.

Mango Cream

If you’ve read the article about the Žiarivý úsmev tooth powder, then the packaging is definitely well known to you. A small box made of dark glass is protected by a paper box with a description of the product. The glass itself is relatively hard, so you don’t have to worry about it breaking after falling in the bathroom, but I’d still be careful. It’s the ideal size — 60 milliliters — which is not too small to make you feel like you have used up the cream after two uses, but not too big for it to get bad. Here, too, the lid seals very well; I consider the plastic cover to be a minor minus, but I understand its purpose. In terms of design, Kvitok is known for minimalism and cute drawings of the main ingredients or scents of the product (in this case, it’s mangos).
Mango cream is intended for dry and sensitive skin that has problems with redness, irritation, itching, or even burning and stinging. The cream helps to soothe, it regenerates and gives hydration and harmony.
read next: 3 Zero Waste Makeup Brands
I was pleasantly surprised by the consistency of the cream. Although it bears the adjective “whipped cream”, it’s even lighter and more fluffy than I expected. This makes it easy to spread on the skin and doesn’t leave a white coating; but since it’s based on oils and butter, it takes longer to absorb and is a bit sticky for the first few minutes after application, fortunately this feeling quickly disappears. But from my own experience, I recommend applying it to slightly damp skin and massaging it in properly.
I was also pleased with the scent. As I mentioned at the beginning, I don’t like very strong fruity scents, so I was a little worried that I wouldn’t even be able to smell the cream; but unnecessarily. The scent is very delicate and fades quickly, which some may consider a negative, but for me it is one huge plus.

Composition

Probably the shortest and simplest composition it can be; which only confirms that you don’t need unnecessary stabilizers, parabens, artificial flavors and so on in cosmetics. Mango cream consists of:
  • mango butter — relieves itching and redness, smoothes small wrinkles;
  • unrefined apricot oil — supports collagen production, protects and regenerates;
  • jojoba oil — rejuvenates, helps the skin to be elastic and resilient, relieves irritation;
  • vitamin E — promotes healing.
The new version of Mango Cream is also enriched with Cupuacu butter, which is similar in properties to cocoa butter. It deeply hydrates and has an anti-inflammatory effect.

Availability and Rating

You can buy products from the Kvitok brand, including whipped mango cream, in many stone shops with natural cosmetics throughout Slovakia. In addition, it’s also available at the Kvitok.sk e-shop or other online stores with cosmetics and / or products for a sustainable lifestyle. I bought mine on Zemito.cz (as I mentioned in the article about Zemito Haul).
Since I only bought it for exceptional cases, I didn’t have very high expectations of it; but I’m very satisfied with it. I recommend using it in the evening — then it has the best effects on the complexion and the skin, because during the night our skin is renewed and resting, which makes it better to absorb nutrients, but at the same time it has time to properly absorb the product. It’s very versatile — it is primarily intended for the face, but I use it for all drier places such as hands, legs, feet or elbows.

advantages glass packaging, light scent, light consistency

disadvantages a few minutes after application is a little greasy

price online — 8.90 €

rating 9 / 10

Poviem to hneď na úvod — nemám rada krémy. Nikdy som ich rada nemala a asi ich ani nikdy rada mať nebudem. Všetky sa mi zdajú byť mastné, dlho sa vsakujú do pokožky, a spája sa mi s nimi nezameniteľná, umelo sladká vôňa jahôd alebo iného ovocia. Preto na hydratáciu pleti po čistení používam sérum od Mylo Ako vánok, s ktorým som nadovšetko spokojná, po všetkých smeroch mi vyhovuje a tak skoro ho za nič nevymením. Mám to šťastie, že netrpím suchou pokožkou; a to je hlavný dôvod, prečo mi krém v starostlivosti o telo veľmi nechýba.
Ale. Teraz počas leta je to celkom fajn, ale počas chladnejších mesiacov je to o niečo horšie; a to hlavne na rukách a chodidlách, ktorým občas potrebujem dodať žiadanú hydratáciu. A na to nechcem míňať pleťové sérum (ktoré je dosť drahé, aby som polovicu z neho dala na moje suché nohy); a tak som sa začala obzerať po nejakom kréme s jednoduchým a prírodným zložením, účinnými látkami a malým, kompaktným balením. Natrafila som na recenziu od Moniky — na Mangový krém od značky Kvitok, a dala mu šancu.

O Značke

Kvitok, ktorý predtým vystupoval na trhu pod menom Navia, je značka kozmetiky, ktorá má svoj pôvod v Humennom na východnom Slovensku. Ponúka produkty z prírodných surovín rastlinného pôvodu; niektoré výrobky obsahujú aj kozie mlieko alebo včelí vosk. Zakladá sa na používaní prvotriednych kvalitných zložiek, preferuje lokálnych a overených výrobcov a vyzdvihuje jednoduchosť a silu prírody.
Kozmetika nie je testovaná na zvieratách a má certifikát Cruelty Free International Leaping Bunny — a spĺňa štandard a vysoké kritériá pre označenie “cruelty free”. Okrem toho sa snaží prihliadať aj na ekologické hľadisko, a produkty sú balené prevažne v skle alebo papieri, a teda obaly je možné ďalej recyklovať.
V ponuke majú desiatky produktov na starostlivosť o pleť — od šampónov a kondicionérov, cez dezodoranty a masky, až po krémy pre rôzne druhy pleti.

Mangový krém

Ak ste čítali článok o zubnom prášku Žiarivý úsmev, tak obal vám je určite dobre známy. Malú dózu z tmavého skla chráni ešte papierová škatuľka s popisom o produkte. Samotné sklo je pomerne tvrdé, preto sa nemusíte obávať, že sa rozbije po páde v kúpeľni, ale i tak by som bola radšej opatrná. Má ideálnu veľkosť — 60 mililitrov — čo nie je ani príliš málo na to, aby ste mali pocit, že ste krém minuli po dvoch použitiach, ale ani príliš veľa, aby sa skoro pokazil. I tu viečko veľmi dobre tesní; za drobné mínus považujem iba plastový kryt, ale chápem, aký je jej účel. Čo sa dizajnu týka, pre Kvitok je príznačný minimalizmus a kreslené obrázky s vyobrazením hlavných zložiek alebo vôní produktu (v tomto prípade je to mango).
Mangový krém je určený na suchú a citlivú pleť, ktorá má problémy so začervenaním, podráždením, svrbením, či dokonca až pálením a štípaním. Krém jej pomáha upokojiť, regeneruje ju a dodáva jej hydratáciu a harmóniu.
čítaj ďalej: 3 Zero Waste Značky Makeupu
Konzistenciou krému som bola príjemne prekvapená. Hoci nesie prívlastok “šľahaný krém”, je ešte ľahší a nadýchanejší ako som čakala. Vďaka tomu sa jednoducho rozotiera na pokožke a nezanecháva biely povlak; no keďže je založený na báze olejov a masla, dlhšie sa vsakuje a prvých pár minút po nanesení je trošku lepkavý, tento pocit našťastie rýchlo zmizne. Ale z vlastných skúseností odporúčam nanášať ho na mierne vlhkú kožu a poriadne vmasírovať.
Rovnako ma potešila i vôňa. Ako som už v úvode spomínala, nemám rada príliš výrazné ovocné vône, preto som sa trochu obávala, že krém nebudem môcť ani cítiť; ale zbytočne. Vôňa je veľmi jemná a rýchlo vyprchá, čo síce niekto môže považovať ako negatívum, no u mňa je to jedno obrovské plus.

Zloženie

Asi najkratšie a najjednoduchšie zloženie, aké len môže byť; čo len potvrdzuje to, že v kozmetike nepotrebujete zbytočné stabilizátory, parabény, umelé arómy a podobne. Mangový krém pozostáva zo:
Nová receptúra Mangového krému je obohatená aj Cupuacu maslo, ktoré je svojimi vlastnosťami podobné kakaovému maslu. To hĺbkovo hydratuje a pôsobí protizápalovo.

Dostupnosť a hodnotenie

Produkty od značky Kvitok vrátane šľahaného Mangového krému kúpite v mnohých kamenných predajniach s prírodnou kozmetikou na celom Slovensku. Okrem toho je dostupný i na eshope Kvitok.sk alebo ďalších internetových obchodoch s kozmetikou a/alebo výrobkami pre udržateľný životný štýl. Ja som svoj kúpila na stránke Zemito.cz (ako som spomínala už v článku o Zemito Haul).
Keďže som ho kupovala iba na výnimočné prípady, nemala som od neho veľmi vysoké očakávania; ale som s ním veľmi spokojná. Odporúčam používať ho večer — vtedy má najlepšie účinky na pleť a pokožku, pretože práve počas noci sa naša koža obnovuje a odpočíva, čím lepšie absorbuje výživné látky, ale zároveň tak má čas poriadne vsiaknuť i produkt. Je veľmi univerzálny — primárne je určený na pleť, no ja ho používam na všetky suchšie miesta ako sú ruky, nohy, chodidlá či lakte.

plusy sklenený obal, jemná vôňa, ľahká konzistencia

mínusy pár minút po nanesení je trochu mastný

cena online — 8.90 €

hodnotenie 9 / 10