Ako predĺžiť životnosť oblečenia

As a society, we have become too accustomed to the fact that clothing falls into the category of goods and products that are quickly damaged. Even our grandparents have pieces in the closet that are several decades old, whenever a hole appeared in their pants, they got a patch, and buying new clothes was the last option, when things could no longer be repaired, and there was no one, after who could be inherited.
That’s how fast fashion works. We buy cheap clothes at bargain discounts, and since they are made of low-quality materials, after a few wears, the fabric starts to rip, get damaged, loses its colour or shape, and the thing goes straight to the bin, because it’s not worth looking for ways to save clothes when for a few euros we can buy new, more beautiful, more interesting clothes. However, in doing so, we are supporting mass pollution and the exploitation of people in developing countries who work for several hours a day on cotton plantations or in old and unventilated factories.
That’s why it’s crucial that we start taking good care of our clothes again — that will make them last longer. And in today’s article, I’ve prepared some tips on how to do it.

Proper washing and drying

The very first point seems quite clear, and some would immediately say that I don’t even have to write it here. But when was the last time you thoroughly considered before washing if all the pieces could be on the same cycle? Labels that are on the inside of clothing are not just there for fun; and although we’ll probably cut them off at home right away, read beforehand whether maintenance requires any special treatment — whether the T-shirt doesn’t have to be turned inside out during washing or whether the pants don’t have to be washed only on 30°C. It will take you a few seconds, but following instructions and following them can save your clothes and, ultimately, a few euros. And not to mention how you will save nature.
Related to this is the use of the right detergents, the purchase and support of brands that don’t use toxic and dangerous substances and are based on natural ingredients. And we generally use more washing powder than necessary — it may seem that half a measuring cup can’t wash such a pile of clothes, but believe me, that’s enough.
read next: 4 Slow Fashion Instagram Influencers
Drying is also equally important. In recent years, dryers have enjoyed their popularity, without which many households can no longer imagine their operation. On a theoretical level, they seem amazing — you throw clothes straight from the washing machine and in a few hours it’s beautifully dry, soft and warm. But dryers require a huge amount of energy and are a burden for fiber fabrics. If the weather allows it, a classic drying rack is the best option for clothes.
And as for washing as such, do not wash more than necessary. No one says you should wear clothes that are visibly dirty; but t-shirts can withstand two or three uses before they have to go to the washing machine, and jeans, for example, don’t even have to be washed often.

Storage

Many don’t care about this at all — does it matter how the T-shirt is folded or whether it is on a shelf or on a hanger? It does. For example, sweaters do best when folded, because when they hang, their own weight begins to stretch the individual eyelets. Clothes should always be in a dry and cool place, and the pieces should definitely not be pushed side by side.
And buy better hangers. Those cheap thin metal ones will do more harm than good.

Invest in quality

The first step in making sure your clothes last longer is to buy quality pieces. These are, of course, more expensive, but in the end it pays more for you to buy a T-shirt for fifty euros, which will last you ten years, than to buy one for five euros every season. At the same time, you will support producers who pay their employees adequately and also focus on the environment. You can read more about such brands in the article Where To Buy Ethical Clothing.
Ako spoločnosť sme si príliš prirýchlo zvykli na to, že oblečenie spadá do kategórie tovaru a výrobkov, ktoré sa rýchlo zničí. Ešte naši starí rodičia majú v skrini kúsky, ktoré majú niekoľko desiatok rokov, vždy, keď sa na nohaviciach objavila diera, dostali záplatu, a nakupovanie nového oblečenia bola posledná krajná možnosť, keď sa veci už nedali ani opraviť, a ani nebol nikto, po kom by sa dali zdediť.
Tak funguje rýchla móda. Kupujeme lacné oblečenie vo výhodných zľavách, a keďže sú z nekvalitných materiálov, po pár noseniach sa látka začne párať, kaziť, stratí svoju farbu alebo tvar, a vec putuje rovno do koša, pretože nemá cenu hľadať možnosti, ako oblečenie zachrániť, keď si za pár eur môžeme kúpiť nové, krajšie, zaujímavejšie. No tým podporujeme hromadné znečisťovanie životného prostredia a vykorisťovanie ľudí v rozvojových krajinách, ktorí niekoľko hodín denne pracujú na bavlníkových plantážach alebo v starých a nevetraných továrňach.
Preto je kľúčové, aby sme sa o svoje oblečenie začali opäť správne starať — vďaka tomu nám vydrží dlhšie. A v dnešnom článku som si pripravila zopár tipov, ako to docieliť.

Správne pranie a sušenie

Hneď prvý bod sa zdá byť celkom jasný a niektorí by hneď povedali, že to tu ani nemusím písať. No kedy naposledy ste pred praním dôkladne zvážili, či všetky kúsky môžu byť spolu na rovnakom cykle? Štítky, ktoré sú z vnútornej strany oblečenia, tam nie sú len tak; a hoci ich asi všetci doma hneď odstrihneme, ešte predtým si prečítajte, či údržba nevyžaduje nejaké špeciálne zaobchádzanie — či tričko nemusí byť počas prania obrátené alebo či sa nohavice nemusia prať iba na tridsiatke. Zaberie vám to pár sekúnd, no pokyny a ich dodržiavanie vám môže zachrániť oblečenie a v konečnom dôsledku aj pár eur. A ani nehovoriac o tom, ako ušetríte prírodu.
S týmto súvisí aj používanie správnych pracích prostriedkov, kupovanie a podpora značiek, ktoré nepoužívajú toxické a nebezpečné látky a sú založené na prírodných zložkách. A aj vo všeobecnosti používame viac pracieho prášku ako je potrebné — môže sa síce zdať, že polovica odmerky nemôže vyprať takú kopu oblečenia, ale verte mi, že to stačí.
čítaj ďalej: 4 Slow Fashion Influencerky na Instagrame
Sušenie je tiež rovnako dôležité. V posledných rokoch sa svojej popularite veľmi tešia sušičky, bez ktorých si už mnohé domácnosti nevedia predstaviť svoj chod. V teoretickej rovine vyzerajú úžasne — hodíte do nich oblečenie rovno z práčky a o pár hodín je už krásne suché, mäkké a teplé. No sušičky vyžaduj obrovské množstvo energie a pre vlákno látky sú záťažou. Pokiaľ to počasie dovoľuje, klasický sušiak je pre oblečenie najlepšia možnosť.
A čo sa ešte prania ako takého týka, neperte viac ako je to potrebné. Nikto nehovorí o tom, že máte nosiť oblečenie, ktoré je viditeľne špinavé; ale tričká znesú aj dve či tri použitia predtým, než musia ísť do práčky, a napríklad rifle ani zďaleka nemusíte prať často.

Skladovanie

Mnohí to absolútne neriešia — veď záleží na tom, ako je tričko poskladané alebo či je na poličke alebo na vešiaku? Záleží. Napríklad svetrom sa darí najlepšie, keď sú poskladané, pretože keď visia, ich vlastná váha začne rozťahovať jednotlivé očká. Oblečenie by malo byť vždy na suchom a chladom mieste, a určite by nemali byť kúsky natlačené jeden vedľa druhého.
A kúpte si lepšie vešiaky. Tie lacné tenké kovové spravia viac škody ako úžitku.

Investujte do kvality

Prvý krok k tomu, ako zabezpečiť to, aby oblečenie vydržalo dlhšie, je kupovať kvalitné kúsky. Tie sú, pochopiteľne drahšie, ale v konečnom dôsledku sa vám viac oplatí kúpiť si tričko za päťdesiat eur, ktoré vám vydrží aj desať rokov, ako kupovať jedno za päť eur každú sezónu. Zároveň tým budete podporovať výrobcov, ktorí adekvátne platia svojim zamestnancom, a sústredia sa aj na ekologické hľadisko. Viac o takýchto značkách si môžete prečítať v článku Kde kupovať etické oblečenie.

3 komentáre

 • Sabi píše:

  Ty vždy prídeš s nejakou super zaujímavou témou. 🙂 Štítky vždy kontrolujem, ale tak či tak sa snažím prať na najšetrnejších programoch.

  Sabi z blogu Beautiful savage

 • Alex píše:

  Musím sa priznať, že na štítok s informáciou o praní som sa asi ešte nikdy nepozrela. Asi by som sa mala hanbiť. Na intráku všetko periem v jednej práčke aby som ušetrila peniaze a asi to potom aj tak vyzerá. Veľmi zaujímavý článok a veľmi užitočný. Asi by som sa mala viacej zaujímať aj o toto.
  xxx Alexandra z MS ALWAYS LATE

 • frolibek píše:

  To je super clanek 🙂 Kupovat kvalitu se proste vyplati a dobre se starat jeste vic 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *