Tipy na darčeky pre minimalistov

Finding and buying gifts for minimalists is not easy. They live with as few things as possible, own only what they really need, and what would undoubtedly please others, is just another useless thing for them.
But if you want to give them something for Christmas, birthday or any other holiday (or for no reason at all), but you really don’t know what would make them happy, I believe that today’s article will help you.
However, I also hope to inspire non-minimalist buyers for non-minimists – and you’ll find the perfect gift for a family member or a friend, which won’t end up at the bottom of the drawer or catching the dust.

Money

Many people don’t consider money as a gift – and I understand why. It can be impersonal, that the person has no idea what the toastee might like, or that they didn’t even want to think of something.
However, I personally disagree with that and I think that money is not only suitable but also a great gift – especially for minimalists. Whether in the form of cash or a gift card, and whatever the amount is, it’ll certainly find its use. And the gifted person can buy exactly what they need.

Experience

However, if you don’t want to give money, you can turn it into something that the toastee won’t forget any time soon. A gift in the form of an experience can be better than anything material. And the possibilities are endless – if you can spend more, buy plane tickets and a hotel room, concert tickets or a wellness and massage voucher; if your budget is not so high, cinema or theater tickets or gallery and museum tickets are equally amazing.
One of the best and most beautiful gifts you can give is time. And all the time spent with the person you care about will not only be a great gift, but also something that the recipient will remember forever.

Something that disappears

The worst gift for a minimalist is junk. Therefore, give something that disappears – what they’ll use. It can be a soap, a bath bomb, but also fresh flowers. Simply anything they can use once or more times; and it won’t even have to go to the bin, nor they’ll have to give it to someone else.
It’s important to know the recipient. Because there are gifts which one will love, but someone else hate. As candles. Personally, I have nothing against them, but for another will think they’re only a dust catcher.

Food

I’m a proud believer that food is a great gift – and it applies twice for a minimalist. After all, what is better than something they can use AND what will they like?
Here, too, are several options to choose from – from chocolates, truffles and sweets, through wine, to a nice dinner in a popular restaurant. Or an expensive one. Or maybe even at home.

Subscriptions

This is also an ideal gift because it doesn’t take up any space. And if you hit the nail on the head, it certainly won’t be useless.
Several services we use operate on a subscription basis – such as Spotify, Netflix, Audible and Amazon Prime. If you know that the recipient is using one of these platforms and sites, you can give them a gift card and pay him a monthly, two-month or up to a year subscription. If they don’t use the service, it doesn’t mind – when you know it’s something that interests them and they’ll like it, they’ll have the chance to try it out (and maybe thank you for it for a long time).
But it doesn’t have to be just a gift card – you can also make them join a club or pay for a season-ticket. To a gym, for dance lessons or yoga, to a gallery, to a botanical garden. Again – there are many options.

Ask

Although it’s the last one on this list, it’s actually the first thing you can do – ask. And you don’t have to worry that the recipient won’t be surprised by the gift, they’re not eight years old anymore. I even think it’s much better to always ask what a person wants, then to buy the first thing that comes to mind – and believe me that only then it’ll be a surprise, but certainly not a pleasant one.
We all have a written or non-written list of things that would make us happy and what we want to buy. If there’s something the recipient wants for a long time, but they don’t want to spend money on it, let them ask for it. They’ll be happy (because they’ll get what they wantň, and you’ll be happy, too, because it’ll save you a lot of time and thinking.
Vymýšľanie a kupovanie darčekov pre minimalistov nie je jednoduché. Žijú čo s najmenším možným počtom vecí, vlastnia len to, čo naozaj potrebujú, a to, čo by bezpochyby potešilo ostatných, je pre nich iba ďalšia zbytočnosť.
No ak ich chcete potešiť na Vianoce, narodeniny alebo akýkoľvek sviatok (alebo len tak), no skutočne neviete, čo by ich naozaj potešilo, verím, že vám dnešný článok pomôže.
Tiež však dúfam, že inšpiruje aj neminimalistov kupujúcich pre neminimalistov – a nájdete ideálny darček pre člena rodiny alebo kamarátku, ktorý neskončí na dne zásuvky alebo zapadnutý prachom.

Peniaze

Mnoho ľudí veľmi neuznáva dávanie peňazí ako darček – a ja chápem prečo. Môže to pôsobiť neosobne, že daná osoba vôbec netuší, čo by sa oslávencovi mohlo páčiť, alebo že sa ani neunúvala niečo vymyslieť.
Ja osobne s tým však nesúhlasím a myslím si, že peniaze sú nielen vhodným, ale dokonca skvelým darčekom – najmä čo sa minimalistov týka. Či už v podobe hotovosti alebo darčekovej karty, a nech je výška sumy akákoľvek, určite nájde svoje využite. A obdarovaná osoba si za to bude môcť kúpiť presne to, čo potrebuje.

Zážitok

Ak však nechcete dávať peniaze, môžete ich premeniť na niečo, na čo oslávenec tak skoro nezabudne. Darček v podobe zážitku môže potešiť viac ako čokoľvek hmotné. A možností je nekonečne veľa –ak môžete minúť viac, kúpte letenky a ubytovanie v hoteli, lístky na koncert alebo poukaz na wellness a masáž, ak váš rozpočet nie je taký vysoký, lístky do kina alebo divadla či vstupenky do galérie a múzea potešia rovnako.
Jeden z najlepších a najkrajších darčekov, aké môžete venovať, je čas. A všetok čas strávený s osobou, na ktorej vám záleží, bude nielen skvelým darčekom, ale hlavne niečím, čo si bude obdarovaný pamätať navždy.

Niečo, čo zmizne

Najhorší darček pre minimalistu sú zbytočnosti. Preto darujte niečo, čo zmizne – čo využijú. Môže to byť mydlo, bomba do kúpeľa, ale aj živé kvety. Jednoducho čokoľvek, čo raz alebo viackrát použijú; a nebude to musieť ani putovať do koša, ani to nepodarujú niekomu inému.
Dôležité je poznať oslávenca bližšie. Lebo sú darčeky, ktoré jeden bude milovať a pre druhého je to zbytočnosť. Ako sviečky. Ja osobne proti nim nič nemám, ale pre niekoho to bude iba chytač prachu.

Jedlo

Som hrdým zástancom, že jedlo je parádny darček – a pre minimalistu to platí dvojnásobne. Veď čo je lepšie ako niečo, čo využijú A čo im bude aj chutiť?
Aj tu je na výber hneď niekoľko možností – od čokolád, bonboniér a kadejakých sladkostí, cez víno až po príjemnú večeru v obľúbenej reštaurácii. Alebo luxusnej drahej. Alebo trebárs aj doma.

Predplatné a permanentky

Aj to je ideálnym darčekom, lebo nezaberá žiadne miesto. A pokiaľ sa trafíte, určite to nebude ani zbytočnosť.
Viaceré služby, ktoré využívame, fungujú na princípe predplatného – ako je Spotify, Netflix, Audible či Amazon Prime. Ak viete, že oslávenec využíva niektorú z týchto platforiem a stránok, môžete mu darovať darčekovú kartu a zaplatíte mu tak mesačné, dvojmesačné či až ročné predplatné. Ak službu nevyužíva, nevadí – keď viete, že je to niečo, čo by ho zaujalo a páčilo sa mu, takto bude mať možnosť si ju vyskúšať (a možno vám za to bude ďakovať ešte veľmi dlho).
Nemusí to ale byť iba darčeková karta – darovať môžete aj členstvo v nejakom klube či zaplatiť permanentku. Do fitness centra, na hodiny tanca alebo jógy, do galérie, botanickej záhrady. Opäť – možností je veľa.

Opýtajte sa

Hoci je to na tomto zozname posledné, v skutočnosti je to to prvé, čo môžete urobiť – opýtať sa. A nemusíte sa báť, že oslávenec nebude mať z darčeka prekvapenie, veď už nemá osem rokov. Dokonca si myslím, že je oveľa lepšie sa vždy spýtať, čo si osoba prosí, ako kúpiť prvú vec, čo príde pod ruku – a verte, že až vtedy to bude prekvapenie, ale určite nie príjemné.
Všetci máme spísaný alebo nespísaný zoznam vecí, ktoré by nás potešili a ktoré si chceme kúpiť. Ak je niečo, po čom oslávenec pokukuje už dlho, no nechce na to míňať peniaze, nech si o to poprosí. A radosť bude mať aj on (lebo dostane to, čo chce), aj vy, lebo vám to ušetrí veľa dlhého hľadania a vymýšľania.