Moje obľúbené zero waste nákupy / časť 02

The post about my favourite zero waste purchases was more successful than I expected. Originally, I didn’t plan to make a part 02, but after its writing and publication, a couple of times I thought about some other things that I have at home, with the proviso that I could include it in the article. But when I see how much you liked the original post, I have prepared the second part for you — this time with five more of my favourite products designed to make the sustainable lifestyle easier.

Tote bag

Tote bags are no longer anything special and probably everyone has one at home. I have three of them, I use them all the same and I try to have at least one with me at all times. It takes up a minimum of space in a backpack and is light, but when I go to the store after work or I don’t want to carry some things in my hand, I know I always have it on hand. I can’t even count how many times I didn’t have to buy a plastic bag because of it. My latest addition, which you can also see in the first photo, is from Two Friends Slovakia (which is no longer working, but you can support one of the friends — Ivka — in her own Etsy shop Ivanna Malik Design) — and my beloved sunflowers are on it along with lyrics from one of my favourite songs; and the bag is so beautiful that I still can’t get enough of it.

Stainless steel razor

Back in an post about my zero waste bathroom, which came out a year ago, I showed you a Wilkinson razor. I bought it when I was just at the beginning of my zero waste journey, and honestly, I was a little sceptical about switching to this type of razor, because I also heard some horror stories about scary cuts during my research. But I got used to using it very quickly. I had it for about two years and it was already visible on it that it needed an upgrade — and I reached for this beautiful razor from the German brand Mühle. It’s a bit more expensive, but it’s very good quality, surprisingly light, it fits beautifully in my hand and lasts for years. I definitely only recommend!

Spray bottles

I wanted them for about three years, but only recently I finally bought them — mainly because I couldn’t find them anywhere, and I didn’t want to buy them from the USA, where their carbon footprint would be too high and it wouldn’t be worth it. These are from a small Etsy shop based in the UK, they were quite cheap and I adore them. They are the perfect size, fit perfectly in a basket from IKEA for my other cleaning products, and they are simply beautiful. And in the near future, I will show you some “recipes” for home cleaners, including a universal cleaner, for which this spray is perfect.
read next: My Favourtie Zero Waste Purchases

Spork

Oh, why didn’t I know about this thing when I was in high school? At that time, I still carried a small teaspoon with me (and everyone in the class knew I had it and took full advantage of it) because I often had yoghurts for snack. After starting uni, I took the spoon out of my bag because I didn’t need it so often, but since then it has happened to me a few times that I wished I had it with me, including dinner at the hotel in January, when I forgot to grab a spoon from the cafe downstairs and I had to eat my beloved alpro with a folded lid — so I ordered two sporks from Zemito.cz. They are small and easy to store, but functional and light (as they are made of bamboo).

Glass food containers

Although I really like the look of stainless steel containers, their price is sometimes too high and I don’t want to spend twenty euros for one. These glass ones are from IKEA and are great. They are available in several sizes — for storing food at home, but also for lunch at work, in addition, they are also suitable for a dishwasher or oven (so you can bake in them, which I have tried). You can choose from three different types of lids — glass or bamboo with silicone seal or plastic with handles on all sides, which I prefer, because I don’t have to worry about the seal accidentally coming loose. And for their price, they’re totally worth it.

What caught your attention?
Článok o mojich obľúbených zero waste produktoch zožal väčší úspech ako som čakala. Pôvodne som neplánovala jeho pokračovanie, no po jeho dopísaní a zverejnení som sa párkrát pozastavila nad nejakou ďalšou vecou, ktorú mám doma s tým, že i to som mohla zaradiť do článku. No keď vidím, ako veľmi sa vám článok páčil, pripravila som pre vás jeho druhú časť — tentoraz s piatimi výrobkami určenými na uľahčenie udržateľného životného štýlu, ktoré patria medzi moje najobľúbenejšie.

Plátená taška

Plátené tašky dnes už nie sú ničím výnimočným a asi každý doma nejakú má. Ja ich mám tri, všetky ich rovnako využívam a snažím sa mať aspoň jednu stále pri sebe. V batohu zaberá minimum miesta a je ľahká, no keď po práci skočím do obchodu alebo sa mi nechce niesť nejaké veci v ruke, viem, že ju mám vždy po ruke. Ani nedokážem spočítať, koľkokrát som tak ušetrila kúpu igelitovej tašky. Môj najnovší prírastok, ktorý môžete vidieť aj na úvodnej fotke, je od Two Friends Slovakia (ktorý už síce momentálne nefunguje, ale jednu z kamošiek — Ivku — môžete podporiť na jej vlastnom Etsy shope Ivanna Malik Design) — a sú na nej moje milované slnečnice spolu s textom z jednej z mojich najobľúbenejších pesničiek; a taška je taká nádherná, že sa na ňu dodnes neviem vynadívať.

Žiletka z nerezovej ocele

Ešte v článku o mojej bezodpadovej kúpeľni, ktorý vyšiel rok dozadu, som vám ukazovala holiaci strojček od značky Wilkinson. Kupovala som ho ešte v čase, kedy som bola iba na začiatku svojej zero waste cesty a úprimne, prechodu na tento typ žiletiek som sa trochu obávala, pretože počas svojho prieskumu som počula aj niekoľko hororových príbehov o nepríjemných porezaniach. No na jeho používanie som si veľmi rýchlo zvykla. Mala som ho asi dva roky a už na ňom bolo vidieť, že potrebuje upgrade — a siahla som po tomto nádhernom strojčeku od nemeckej značky Mühle. Je trochu drahší, ale je veľmi kvalitný, prekvapivo ľahký, krásne sedí do ruky a vydrží mi roky. Jednoznačne iba odporúčam!

Rozprašovače z tmavého skla

Túžila som po nich asi tri roky, no až nedávno som si ich konečne kúpila — hlavne teda z toho dôvodu, že som ich nikde nevedela nájsť, a nechcela som ich kupovať z USA, kde by bola ich uhlíková stopa príliš vysoká a neoplatilo by sa to. Tieto sú z malého Etsy shopu zo sídlom vo Veľkej Británii, boli celkom lacné a zbožňujem ich. Majú ideálnu veľkosť, perfektne sa zmestia do košíka z IKEA na ďalšie moje čistiace produkty, a sú jednoducho krásne. A v blízkej budúcnosti vám ukážem aj niekoľko “receptov” na domáce čističe vrátane univerzálneho čistiaceho prostriedku, na ktorý je tento rozprašovač dokonalý.
čítaj ďalej: Moje obľúbené Zero Waste produkty

Lyžičkovidlička

Ach, prečo som o tejto vychytávke nevedela ešte v časoch, kedy som bola na strednej? Vtedy som pri sebe stále nosila malú čajovú lyžičku (a všetci v triede vedeli, že ju mám a plne to využívali), lebo na raňajky/desiatu som často mávala jogurty alebo detské výživy. Po prechode na výšku som lyžičku z tašky vyhodila, pretože som ju už tak často nepotrebovala, no odvtedy sa mi párkrát stalo, že som si priala, že by som ju mala pri sebe, vrátane večera na hoteli ešte v januári, kedy som si zabudla z kaviarne uchmatnúť lyžičku a moje milované alpro som musela jesť poskladaným vrchnákom — a tak som si zo Zemito.cz objednala rovno dve lyžičkovidličky. Sú malé a ľahko skladné, ale funkčné a ľahučké (keďže sú z bambusu).

Sklenené dózy na jedlo

Hoci sa mi veľmi páči vzhľad dóz z nerezovej ocele, ich cena je niekedy až príliš vysoká a nechce sa mi utrácať dvadsať eur za jednu misku. Tieto sklenené sú z IKEA a sú skvelé. Dostupné sú v niekoľkých veľkostiach — na uskladnenie potravín doma, ale aj na obed do práce, okrem toho sú vhodné i do umývačky alebo do rúry (takže v nich môžete aj piecť, čo mám aj odskúšané). Vybrať si môžete z troch rôznych druhov viečok — sklenené alebo bambusové so silikónovým tesnením alebo plastové s úchytkami po všetkých stranách, ktoré aj preferujem, pretože tak sa nemusím báť, že by sa tesnenie náhodou nejako uvoľnilo. Za tú cenu sa jednoznačne oplatia.

Čo vás zaujalo najviac?