Slovenské značky prírodnej kozmetiky / časť 02

I always like to discover new brands of natural cosmetics — I like to read stories about how they originated, why they founded them, who is behind the idea, why they chose the given name, how they expanded their offer and so on. And I love supporting such brands even more — because believe me, the feeling when you can make a dream come true, turn an idea into reality and people are happy with your products, is really priceless.
Natural cosmetics have many benefits. I have already wrote some out in the post 4 Reasons To Switch To Natural Beauty — and since I have made this change, I don’t want to return to products from big companies. Therefore, today I want to show you a few more brands that were created in Slovakia, contain only natural ingredients, think about their environmental impact and try to do things better.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ponio – prírodna kozmetika (@ponio.sk) on


Ponio

Behind the Ponio brand is Ivana Zuzinová from Zvolen. The goal is to produce quality natural beauty products — and this is ensured mainly by producing everything in small quantities, by hand, with maximum honesty, and using their own recipes, which they are constantly improving. The composition is simple and understandable, and in them you will find only ingredients that are really beneficial for the body and help it. You can buy their products either completely without packaging, or in cardboard tubes and boxes, which you can easily compost or recycle after consumption.
Their offer includes natural soaps that don’t contain animal fats or palm oil, but instead have quality cocoa butter, and solid shampoos — and they have several types from both, so you can easily choose yours according to your skin or hair type. Cocoa butter is also contained in soft and creamy massage cubes. I use a solid deodorant from Ponio (you can find a review in the article Solid deodorant from Ponio) and also a Mango Ginger lip balm.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by DULCIA natural (@dulcia_natural) on


Dulcia

Cosmetics with a Slovak soul. In perfect harmony, it combines “the best of the past”, the power of healing natural substances that the generations before us have believed in, together with the knowledge of the modern world and research. All products contain only pure natural substances — most are BIO certified, or they are of the highest quality and meet strict rules. Minimalists will also get their money’s worth — clean, white and simple packaging with fine details in the form of folklore patterns are a characteristic element of the brand.
The fact that Dulcia is relatively new, and I feel that among many even an unknown brand, their offer is really impressive. It includes a wide selection of body care in the form of moisturizing and regenerating creams, balms, various soaps, face masks, peelings, deodorants, serums or bath salts; and they also focus on special cosmetics for pregnant women, children and men.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by twocosmetics.sk (@twocosmetics.sk) on


Two Cosmetics

Another young brand — Two Cosmetics was established in 2016 under the name 2SIS cosmetics as an experiment of two sisters who found a hobby in the production of beauty products. It has five attributes: it is natural because it doesn’t use synthetic and dangerous chemicals, it’s ecological because you won’t find palm oil or petrochemical products in the products, it has a recycling program and compostable packaging, which makes it sustainable, it’s caring (products have a simple composition and are produced in small batches) and is also original with its playful and attractive design and engaging story.
The brand offers solid shampoos and conditioners, body butters, lip balms, serums and creams, as well as shower jellies and bath bombs; but also a few tools for ecological and sustainable household, such as bamboo cotton swabs or reusable make-up cotton rounds, soap nuts and an original soap dish made of plastic packaging, which was created in cooperation with Umelohmotné, and helps reduce waste that would otherwise end up in landfills or nature.


Do you know any of the brands?
Vždy rada spoznávam nové značky prírodnej kozmetiky — čítam príbehy o tom, ako vznikli, prečo ich založili, kto stojí za nápadom, prečo vybrali dané meno, ako rozširovali svoju ponuku a podobne. A ešte radšej takéto značky aj podporujem — lebo verte mi, ten pocit, keď si môžete splniť sen, premeniť myšlienku na realitu a ľudia sú s vašimi výrobkami spokojní, je skutočne na nezaplatenie.
Prírodná kozmetika má veľa výhod. Tie som už spísala v článku 4 dôvody prečo prejsť na prírodnú kozmetiku — a odkedy som ja spravila túto zmenu, nechcem sa ku produktom od veľkých spoločností vrátiť. Preto vám dnes chcem predstaviť ďalších pár značiek, ktoré vznikli na Slovensku, obsahujú iba prírodné zložky, myslia na svoj ekologický dopad a snažia sa robiť veci lepšie.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ponio – prírodna kozmetika (@ponio.sk) on


Ponio

Za značkou Ponio stojí Ivana Zuzinová zo Zvolena. Cieľom je vyrábať kvalitné prírodné produkty — a to zabezpečujú najmä tým, že všetko vyrábajú v malých množstvách, ručne, s maximálnou poctivosťou, a využívajú vlastné receptúry, ktoré neustále zdokonaľujú. Zloženie je jednoduché a zrozumiteľné, a nájdete v nich iba zložky, ktoré sú pre telo skutočne prospešné a pomáhajú mu. Ich produkty kúpite buď úplne bez obalu, alebo v kartónových tubách a škatuľkách, ktoré môžete po spotrebovaní ľahko skompostovať alebo hodiť do triedeného odpadu.
Ich ponuka zahŕňa prírodné mydlá, ktoré neobsahujú živočíšne tuky alebo palmový olej, ale namiesto toho v sebe majú kvalitné kakaové maslo, a tuhé šampóny nazývané šampúchy — a z oboch majú niekoľko druhov, preto si ľahko vyberiete ten svoj podľa typu pokožky alebo vlasov. Kakaové maslo obsahujú aj jemné a krémové masážne kocky. Ja od Ponio používam tuhý dezodorant (recenziu nájdete v článku Tuhý dezodorant od Ponio) a tiež tyčinku na pery Mango Zázvor.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by DULCIA natural (@dulcia_natural) on


Dulcia

Kozmetika so slovenskou dušou. V dokonalej harmónii spája “to najlepšie z minulosti”, teda silu liečivých prírodných látok, v ktoré verili generácie pred nami, spolu s poznatkami súčasného moderného sveta a výskumov. Všetky produkty obsahujú iba čisté prírodné látky — väčšina má certifikát BIO, alebo sú najvyššej kvality a spĺňajú prísne pravidlá. Na svoje prídu aj minimalisti — čisté, biele a jednoduché obaly s jemnými detailami v podobe folklórnych vzorov sú pre značku charakteristickým prvkom.
Na to, že Dulcia je pomerne nová, a mám pocit, že medzi mnohými aj neznáma značka, je ich ponuka skutočne úctyhodná. Zahŕňa široký výber starostlivosti o telo v podobe hydratačných a regeneračných krémov, balzamov, rôzne mydlá, pleťové masky, pílingy, dezodoranty, séra či soli do kúpeľa; a sústredia sa aj na špeciálnu kozmetiku pre budúce mamičky, pre deti a pre mužov.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by twocosmetics.sk (@twocosmetics.sk) on


Two Cosmetics

Ďalšia mladá značka — Two Cosmetics vznikla v roku 2016 ešte pod názvom 2SIS cosmetics ako pokus dvoch sestier, ktoré našli záľubu vo výrobe kozmetiky. Má päť prívlastkov: je prírodná, pretože nepoužíva syntetické a nebezpečné chemické látky, ekologická vďaka tomu, že vo výrobkoch nenájdete ani palmový olej alebo petrochemické produkty, má recyklačný program a kompostovateľné obaly, čo ju robí udržateľnou, je starostlivá (produkty majú jednoduché zloženie a sú vyrábané v malých dávkach) a je tiež originálna svojim hravým a atraktívnym dizajnom a pútavým príbehom.
Značka ponúka tuhé šampóny a kondicionéry, telové maslá, balzamy na pery, séra a krémy, ale aj sprchové želé či šumivky do kúpeľa; ale aj zopár pomôcok do ekologickej a udržateľnej domácnosti ako sú bambusové vatové tyčinky či znovupoužiteľné odličovacie tampóny, mydlové orechy a originálnu mydelničku z plastových obalov, ktorá vznikla v spolupráci s Umelohmotné, a pomáha znižovať množstvo odpadov, ktoré by inak skončilo na skládke alebo v prírode.


Poznáte niektorú zo značiek?